Dispatch International

Dispatch International

Dispatch International  =  Den første avis i fysisk form udkom = 30. august 2012

ET FLAG ER SMUKKEST = I MODVIND

 

            

 

Et flag er smukkest i modvind og et menneske er smukkest som modløber, for medløbere er foragtelige, sagde professor Bent Jensen i sin tale til Lars Hedegaard. Læs den her.

 Det er Planen at Uge-avisen ( Despatch International ) skal starte en regelmæssig udgivelse den 3. januar 2013 = hvis jordkloden består så længe ???  Der er jo noget med at Maya-kalenderen kun når til år 2012 = ifølge en 6000 års cyklus af jordens bevægelse igennem vores lokale mælkevej.  Men for optimisterne = så kan der tegnes et abonnement på = eller gennem denne hjemmeside = tror jeg nok ???        

www.dispatch-international.com    Denne internationale avis udkommer på fire sprog = hvilket efter min opfattelse er både imponerende og praktisk for sådan en som mig = der kun har 7 års skolegang = og kun taler = Dansk. Dispatch-International = skal efter planen = i første omgang udkomme på disse sprog = svensk dansk Engelsk - og som e-avis på Tysk. Flere sprog vil komme til, når der bliver brug for det.

Besøg evt. www.Sappho.dk   eller   www.Kulturpartiet.dk

 


 

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

Økonomi-Konsulent = Kurt Pedersen fra ( Heden & Fjorden ) Rådgivningscenter meddeler.

DIGETAL BETALING ER BLEVET ET LOVKRAV  ???

Det siger Loven  =

Siden 1. juli har det været et krav, at beløb på mere end 10.000 kr. mellem virksomheder skal betales digetalt.

Sådan skal du betale, hvis regningen er på mere end 10.000 kr.

1. Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank

2. Kortbehandling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal

3. Benytte giroindbetalingskort

Hvis du strammer garnet,så kvæler du jo barnet. Hvornår kommer næste stramning ???

Dansker = slap af. Lad hesten om at tænke ( fordi ) hesten har et større hoved.


FÆNGSELS-PLANETEN JORDEN      www.PrisonPlanet.dk 

Det er nu kommet en lov = alle danskere på = fængsels-planeten jorden skal rette sig efter rent Nationalt. Hvem har vedtaget denne lov ??? Danmarks Folketing = måske ??? Er det en lov = der er udtænkt af = Maurise Strong ???

Maurice Strong, the Father of America's Destruction

www.unitypublishing.com/.../Maurice%20Strong....Cached - Lignende - Oversæt denne side
 

 

www.wikipedia.net        www.Google.dk     www.endtime.net

Pokerspillere kan læse om Olympiaden på dette linkwww.Tagryggen.dk 

 


 Chefredaktører for =    www.dispatch-international.com   er =

Ingrid Carlquest  ANSVARLIG = FOR DEN SVENSKE UDGAVE )

Lars Hedegaard ( ANSV. FOR DE DANSKE, ENGELSKE og TYSKE UDGAVER )


SANDHEDEN og intet andet  =  Lad os tage den lige på

LARS HEDEGAARD  =   lars@dispatch-international.com

 


 SANDHEDEN og INTET ANDET  ( siger )  LARS HEDEGAARD

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

Så nu bliver det spændende at se = hvilke = Sandheder = som =

www.dispatch-international.com 

kan præsentere deres læsere for = inden for disse 7 områder ???


Da = Mainstream-medier = tilsyneladende skal skrive nutidens nyheder = således at fremtidens historieforskere = der skal skrive historiebøgerne = kan finde dokumentarisk belæg for de løgnehistorier = som skal skrives om 50 til 60 år = så kan det blive en hobby for unge mennesker = at undersøge hvad der er = Løgne = og hvad der er = Sandheder  ??? Statsmanden = Winston Churchill = må jo have været inspireret et eller andet sted fra = da han kom med denne udtalelse = efter England havde vundet anden Verdenskrig =

DET ER VINDEREN DER SKRIVER = HISTORIEN

Det kan gøres = ved at eje de store medier = på de her nævnte 7 områder.

 

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

 


 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af  SANDHEDEN

Her er en af Bibelens mange = sandheder =

Lukas Evangeliet = Kapitel 16. Vers 13

Ingen slave kan tjene to herrer; han vil enten hade´den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden; I kan ikke tjene både Gud og mammon. <<    Matt. 6,24  

Lukas Evangeliet = Kapitel 16. Vers 18

Enhver, som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, bedriver hor; og enhver, som gifter sig med en kvinde, der er skilt fra sin mand bedriver hor.

Matt. 5,32 ; 19,9.  1 Kor. 7,11  

Er du Kristen ???

www.sagenskerne.dk   www.kulturpartiet.dk  www.fornyelsespartiet.dk


 

 BIBELENS GAMLE TESTAMENTE = BEGYNDER MED 5 MOSEBØGER

Genesis             =  1. Mosebog         Ge

Exodus              =  2. Mosebog         Exo

Leviticus            = 3. Mosebog         Lev

Numbers             = 4. Mosebog         Nu

Deuteronomy      = 5. Mosebog        Dt

Revelation           =  Johannes  Åbenbaringens  bog.

Hvad jeg foreløbig forstår af Engelske udtryk om Bibelens indhold. Hvad er din vurdering af dig selv ???  Er du - Kristen ??? Læg mærke til - at der i ( Bud Nr. 2. ) står = at = vor Kristne Gud = er en ( Nidkær Gud ) hvad det så end betyder ???

 

Jeg vil lige Præsentere DE 10 BUD )  som står i = ( min Bibel )

 

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.


1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 Ved Danmarks Journalister ( hvad Guds Segl er ) og hvor mange steder i Bibelen = at man kan finde = Guds Segl ???

www.endtime.net     www.Tagryggen.dk    www.infowars.dk 


 

Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) - YouTube

Hvem kunne dog finde på at forbyde europæere i at læse i Bibelen ???

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...
 
 

 

www.islam-info.dk   Koranen   artikeldatabasewww.forfulgt.dk

 Alle, som fejrer jul, kommer i helvede  = artikeldatabase.     Jul = is Christmas.


The Mystery of Mecca  =  of   =   MIKE HOGGARD

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...
 
 

 Er det = Maurise Strong = der har udtænkt formålet og behovet for disse = Overnationale Institutioner = og med hvilket formål ???  

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

Var det i 1776 at ( Sandheden ) blev udskiftet med ønsket om ( Frihed Lighed og Broderskab ) og det samme ønske blev opfyldt i Frankrig = mellem 1789 og 1799 ???

 


Er det = Maurise Strong = der ejer = Bohemian Grove = Order of Death  =

der = hvor denne Satan-Kult af bøsser holder sine årlige møder ???

 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

 

 Historist set = hvorfor er jagten på de = Kristne = forsat igennem flere hundrede år ??? 

 


 

www.danskkulturdebat.dk  Se evt. = Grundloven her ???

Nu hvor Danmark ved lov, har gjort et homoseksuelt forhold til et ægteskab = er Danmarks medlemmer af den danske Folkekirke = nu blevet medlemmer af et globalt broderskab af = Bøsser = der har dette ordsprog ( Frihed Lighed og Broderskab ) ???

 

Folkekirken, Folkets Kirke, Folketingets Kirke?

LOVEN  DER  KALDER  ET  HOMOSEKSUELT  FORHOLD  FOR  ET  ÆGTESKAB
 

Personligt har jeg meldt mig ud af ( Folketingets Kirke ) fordi jeg ikke ønsker at være medlem af en = global Bøsseklub af Satan-tilbedere = fordi jeg er medlem af = Danmarks Folkekirke. Det er jo muligt = at sige fra = således at jeg ikke er en medløber = i den videre Politiske og religiøse Proces = der naturligvis forsætter = også efter år 2012.

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.


Som en tidligere Dansk Konge = ( Valdemar Atterdag ) 1340 til 1375 = har sagt = I morgen er der atter en dag.  www.fortidensJelling.dk 


 Joseph Schumpeter - Wikipedia, den frie encyklopædi

Joseph Schumpeter er berømt for sine teorier om entrepeneurs (The Theory of Economic Development, 1911) samt sin udvikling af begreberne kreativ/adaptiv respons og kreativ destruktion.

Så hvad er forskellen på = Kreativ destruktion = og på Adaptiv destruktion. For at kunne tilintegøre et en Nationalstat eller et folk = så åbner disse teorier af Joseph Schumpeter op for to metoder = til at tilintegøre et folk = hvilket er muligt = hvis den øverste befalingsmand - der styrer denne tilintegørelse eller reducering af bestanden af jordklodens folkeslag = og behersker disse 7 områder optimalt =

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol


En problemstilling kan observeres fra mange indfaldsvinkler. Hvor kommer ordren til reduceringen eller tilintegørelsen af jordklodens befolkninger fra ??? Sandsynligvis fra en ideologi ( et tankesæt ) der vil skabe en bedre verden = for en bestemt gruppe mennesker. Når disse ideologiske mennesker har opnået regerings-magten inden for disse 7 områder =

 

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

og kan derefter beslutte = om den forsatte reducering af jordens befolkning skal foregå gennem en adaptiv reducering gennem lovgivning = ved at spille på disse 7 kontrollerede lovområder = som om det var et ( 7. strenget ) Politisk musik-instrument. Er dette så muligt ???  Det kan hver især = så tænke lidt nærmere over. Hvad er en adaptiv regulering af en befolkning = gennem Lovgivning ??? Eksemplet = er allerede nævnt på denne side =

 

DIGETAL BETALING ER BLEVET ET LOVKRAV  ???

 

Det siger Loven. Det kalder jeg ( adaptiv tilintegørelse ) af et folk

mange små love = på 7 forskellige områder = kan føre i den samme retning. Hvad hedder denne retning så i Danmark ??? Den hedder efter min opfattelse = Centralisering = af alle vore danske institutioner hospitaler - skoler - med mere = styret af gennem sammenlægninger af Kommuner. Lyt engang til film nummer 6.

www.DR.dk/galtiDanmark   Se film nr. 1 og nr. 6. 

 

 Brug ikke det udenlanske ord ideal. Vi har jo det gode norske ord løgn.
Henrik Ibsen(1828-1906)
  

 

 

EUs næste Centraliseringsbølge bliver sandsynligvis nedlæggelse af samtlige Parlamenter i Danmark = og hvad bliver der tilbage af Institutioner i Europa = når det er sket ???  Jo - der bliver en masse hemmelige ( Frimurer-loger ) tilbage = med deres skjulte hemmeligheder.  Men det er bare min teori = som uddannede forstandige mennesker = må analysere nærmere i deres = Politiske Fremtids-forskning. Foreløbig forsætter udskiftningen af Europas oprindelige befolkninger tilsyneladende helt efter de aftaler som ( Hitler ) = lavede med = Hajj Amin al-Husseini.  Hvem der giver hvem ordrer = er også et interessant spørgsmål = for fremtidens historie-forskere ???  De lægger jo også planer i = Al-azhar moskeen.Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. To ledetråde for historie-forskere =  Hajj Amin al-Husseini  = 
David Meir-Levi.

www.wikipedia.net   www.Google.dk  www.Sappho.dk  www.PrisonPlanet.dk 


Som du ser - ser du ingenting - hvad du ikke ser = får du måske at se = på dette Link  ???

Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...


Ideologiernes kreatører  = udtænker = Metodologiske Systemer

Dette er bare min teori = som kan være fuldstændig forkert. Det må de kloge historie-forskere = dybde-analysere i fremtiden. Men selv om jeg bliver helt til grin = så vil jeg alligevel forsøge kort = at præsentere teorien = som delvis forudsætter kontrol med lovgivnings-administrationen her i Danmark - inden for de før nævnte  7. områder 

Nazis (& alike) did not lose WW 2

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...

Find selv = Charlotte Iserbyt  = på = www.Google.dk 


HVEM SAMMENSÆTTER IDEOLOGIERNE TIL = METODOLOGISKE SYSTEMER  ???

Enhver ideologi = har den samme målsætning = nemlig den totale magt. Hvem kan narres med på en ideologisk bølge ???  Jeg kan = født i 1945 = må jeg erkende = at jeg har stemt Kommunistisk 3 gange i mit liv. Jeg ønskede bare en bedre verden. Resultatet af denne ideologi = er set i Kina og Rusland. Vi kan alle fristes = medens vi er yngre. Facaden af en ideologi = kan være atraktiv. Resultatet med millioner af døde = var ikke den drøm =  jeg drømte - da jeg drømte om en bedre verden - første gang jeg havde denne drøm - om en bedre verden.

En ideologi = fører altid til organiseret massemord = ifølge mine analyser.

 


 

Det skal ikke undre mig = at de ( Metodologiske Systemer ) kan føres helt tilbage til Nimrods tid = men det er umuligt at bevise = så det vil jeg undlade at forsøge.  Til gengæld kan de nysgerrige = der ikke ved så meget om Nimrod = læne sig tilbage = og lytte til denne udgave = af denne delvis skjulte historie fra Nimrods tid  = som fortælles af Texakaneren = Jim Marrs = og som lyder således =

 

Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw7. feb 2012 - 35 min. - Uploadet af EPICVOYAGERS
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...

Listen also too  = Hidden History  Part 2. = Part 3.  Part 4.  Part. 5  = af =  Jim Marrs

 

Det vi har brug for at vide = historisk set fra = Nimrods tid = det er = Sandheder 


Hvis ideologiernes bagmænd er = Frimurer-organisationer = så er det også Frimurerre = der har udtænkt disse ideologier = og hvordan bevarer Frimurerne denne magt ???

Nazismen = Kommunismen = Socialismen = Humanismen = Nihilismen. 

Alle ideologier der ikke er baseret på = Sandheder = er efter min opfattelse baseret= ideologier = der i den sidste ende fører til = organiseret massemord = fordi stystemets ideologi kræver sejr over fjenderne = hvilket er alle dem = der er imod de herskendes nuværende ideologi. Så går Ideologien over til at være = Kreativ destruktion = aktive massemord. Disse økonomiske teorier af Joseph Schumpeter = kan ifølge min opfattelse også benyttes inden for brug af militæret = som jeg også anser for = at være et = Metodologisk System.

Joseph Schumpeter - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


 

En  tænkepause. 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE