SKOLEKLASSEN OG

Præsenteret her 29. september 2012     www.Kulturkloeften.dk 

DIN SKOLEKLASSE  og  GLOBALISTERNE

Hvilke Skoleklasser kender navnene på alle jordklodens = Globalister ???


 

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

  


www.wikipedia.net  www.Google.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 


Er det kun de kvikke skoleklasser = der kender navnene på Jordklodens 500 = mest kendte Globalister ???

Skoleklasser kan jo finde de 500 mest kendte Globalister på Internettet = og derefter kan skoleklassen i første omgang =  lave deres egen = TOP 10 LISTE = over jordklodens mest kendte Globalister = når de har fundet 30 navne = på de mest kendte Globalister  ???

HVORDAN UDVIDDES DENNE LISTE OVER = GLOBALISTERNE

Først laver din skoleklasse en ( TOP 10 LISTE ) over Globalister. Efterhånden som flere og flere navne på = Globalister = dukker op = efter skoleklassens ihærdige research = så udviddes listen til en ( TOP 20 LISTE ) og derefter til en ( TOP 30 LISTE og således udviddes listen = over Jordklodens = Globalister = med 10 navne af gangen = indtil listen rummer navnene på = 500 = GLOBALISTER 

Der kan også laves en særskilt liste over kendte = GLOBALISTER = der er døde fra 1776 og frem til år 2012 = den såkaldte = DØDSLISTE. Hvordan kan vi vide = hvem der er = GLOBALISTER ???  Det kan være svært at vide = men i kan jo begynde jeres søgen ( research ) på disse 9 hjemmesider ???

 Antal besøg på disse 9. hjemmesider = er tjekket  =  den 30 september 2012. Antallet af besøgene kan kontrolleres = til venstre = under de forskellige titler. Med mine 7 års skolegang = og til tider ( tg - minus i regning ) så er det muligt at jeg kan have  talt forkert. Efter at have foretaget min hovedregning = på min regnemaskine = så har jeg regnet ud = at de samlede besøg på mine 9 hjemmesider = løber op i = 1. Million sekshundrede og fire tusind og 41 besøg. Omsat til tal = ser det således ud =

1.604.041 = besøg på disse 9 hjemmesider.

Bare fordi over = 1. million = har besøgt disse 9 hjemmesider = så behøver du naturligvis ikke at vide lige så meget = som denne godt 1. million besøgende = nu ved. I øvrigt så behøver slaver ikke at vide noget som helst = eller at tænke over = hvad de ikke ved = og hvad det kan betyde = for deres familiers fremtid ??? Slaver skal ikke opdrages til at tænke. Slaver skal opdrages til at adlyde = uden at stille spørgsmål = lige som soldater. Så undskyld = hvis jeg er kommet til at pirre til din nysgerrighed = men jeg er den gammeldags type = der søger efter = Sandheder = og prøver at forstå hvad disse = Sandheder = kan fortælle om den historiske globale udviklings-historie helt tilbage fra = Sumerernes tid. Lige nu = her i 2012 = er jeg interesseret i at vide = hvor mange = Globalister = der findes her på jordkloden.


www.oplysningspartiet.dk              163.153
www.sagenskerne.dk                      319.047
www.kulturpartiet.dk                     232.790  
www.forsvarspartiet.dk                   168.761

www.fornyelsespartiet.dk                164.681
www.advarselspartiet.dk                 135.176
www.feriepartiet.dk                         175.568
www.Tavshedens-Tyranni.dk           144.309
www.Pokerpartiet.dk                       100.556

 

1.604.041 = besøg på disse 9 hjemmesider.Tak for alle besøgene = TAK

 HVEM ER JORDKLODENS = GLOBALISTER  ???


Det er jo muligt = at klasselærerre = ikke kan nævne navnene på bare 20 globalister = men det kan jo skyldes en mangelfuld uddannelse ???  Så må skole-klassen selv tage initiativ til = at foretage den fornødne = research = ( analyse af virkeligheden kendsgerninger ) og finde frem til Jordklodens mest kendte Globalister. Det er naturligvis de mest nysgerrige elever = der må føre an i denne = globale research = af jordklodens Globalister = samt hvor stor Globalisternes  globale indflydelse er = inden for disse 7 områder =  

 

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

 

Det er jo trods alt = JERES FREMTID = det drejer sig om. Kan det være disse Globalisters ( hemmelige plan ) at udskifte Danmarks og Europas befolkninger = med muslimer = gennem = Politisk lovgivning = inden for de 6 andre områder ???

www.RadioHolger.dk    www.Medie1.dk    www.Snaphanen.dk

Hvor mange skoleklasser har navnene på 500 af Jordklodens = Globalister ???


Den gamle = Globale Verdensorden var i USA = baseret på ( Kristendommen = der er forkyndelse af = Sandheden ) der efter min opfattelse blev besejret i 1776 = da Nordstaterne vandt over Sydstaterne.

Sandheden = blev udskiftet med disse tre ord = Frihed Lighed og Broderskab i USA.

Sandheden = blev udskiftet med disse tre ord = Frihed Lighed og Broderskab i Frankrig efter oprøret i Frankrig = der vist nok varede fra 1789 til 1799.

De hedenske sejrherrer i USA og Frankrig = fejrede deres sejr i  USA og Frankrig ved i fællesskab = at bygge det hedenske Symbol i USA = der kaldes for = Frihedsgudinden ???

Derfor er det interessant = at nærlæse den Kristne Guds lov = Bud Nr. 2

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

Frihedsgudinden i = New York i USA = rager nu godt op i luften.  Så hvad tænker du nu ???


Så USAs og Frankrigs befolkninger = kan hver dag se på = Frihedsgudinden = og se at Hedninger = der fylder USAs og Frankrigs befolkninger med løgne = vandt Borgerkrigen i USA.  Det betød = at de globale Frimurere = vandt retten til at lovgive i USA og i Frankrig.

Senere vandt disse hedninger = gennem Hitler = Lovgivnings-apparatet i Tyskland = og medens Danmark var besat af = Nazistiske ideologier = så blev det danske lovgivnings-apparat = overtaget af social-demokratiske ideologier = som styres af de samme ideologiske bagmænd = der har financeret Nazisterne og nu styrer Danmarks og mange Europæiske  Partilederes  Politik = og gennem Bilderbergmøder og EU = som giver Nazisternes ideologier deres Politiske ordrer videre = som skal foregå inden for disse 7 lovområder = Hvem kan spille = Politisk Harpespil = på disse 7 Politiske strenge = og få dem til at spille det gamle globale Politiske Konsensus og  Centraliserings-spil = hvor alle tænker det samme = på samme tid  ??? Jeg anser vore danske Partiledere = fra disse partier = for at være frimurere = der skiftes til at regere = med det formål = at Centralisere alle Danmarks Kommuner = og dermed også at nedlægge - og centralisere alle Danmarks institutioner.  Med frimurernes massive mediekontrol i Danmark = og gennem frimurernes massive kontrol af Partilederne i Danmark = så sørger medierne for = den rette stemning = til endnu et lovindgreb = der betyder mere og mere Centralisering.

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol 

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

 

MIN POLITISKE OPFATTELSE  

Det er min Politiske opfattelse = at disse Politiske Partiers formænd  = er frimurere - og modtager deres ordrer om lovgivning = efter ordrer fra frimurere  = der - går ind for en større indvandring af Muslimer.

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance

Frimurere hverves typisk på universiteter = hvor de sværger en hemmelig ed = eller afgiver et helligt løfte. En sådan hemmelig troskabsed = til en frimurer-organisation = kunne lyde således =

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

Hvis Partilederne fra de her = 6. nævnte Partier = de alle er Frimurere = så kan de kontrolleres udefra = af frimurer-logen = Illuminati. Disse Politiske ordrer til Danmark = kan komme på de årlige møder som =  www.Bilderberggruppen.dk  = har holdt hvert år = lige siden 1954. Da Partilederen normalt vælger sin egen efterfølger som Partiformand = som også er frimurer = så er Demokratiet kun en Facade = fordi den førte Politik ikke ændrer sig.


 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

Min viden om = Adam Weishauph = er begrænset og bør tjekkes. Så vidt jeg ved = så var Adam Weishauph = "Katolsk Kristen" = hvilket efter min opfattelse kan betyde = at han havde fået den = Katolske Jesuit-uddannelse = som lyder således = og så vidt vides anvendes denne uddannelse stadig = inden for Vatikan-staten. Dette er tilsyneladende det frimurer-løfte = Vatikan-staten kræver af Jesuitterne =

 HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

 Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

 Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


Som sagt = så er der noget = der tyder på = at = Adam Weishauph = var en højt begavet Jesuit = med en meget speciel opgave. Efter Nordstaterne havde vundet krigen i USA = og efter = Revolutionen i Frankrig var vundet = så skulle det kristne slogan = Sandheden = udskiftes med det nye slogan = Frihed Lighed og Broderskab = som lyder som et friheds-slogan for = Homoseksuelle Politiske mænd = der godt kunne være medlemmer af en sådan Satan-Kult =  Order of Death  

 


Ifølge min opfattelse = så var Kristendommen besejret i USA og i Frankrig i 1776 = og Adam Weisthauph = havde til opgave at oprette en ny Verdens-orden = styret af et ( Metodologisk System ) gennem Frimurere. Hvad kan begrunde en mistanke om = at Vatikanstaten står bag et sådant system = der vist nok kaldes for = Zions Vises Protokoller  = men drejebogen = som skal justeres hen ad vejen = kan jo også have et andet navn ??? Det må være en opgave for fremtidens historie-forskere at finde de rigtige svar. En kort fortælling om = Zions Vises Protokoller = findes et sted = på dette link =  www.Tagryggen.dk

Jeg ved ikke om jeg opfatter = Daniel Estulin = korrekt ???

Det er sandsynligvis Canadieren = Daniel Estulin = der ved mest om det Metodologiske System )  og til dette system = hører der to modsat-rettede ideologier med = således at disse to ideologier = konfronterer hinanden = med disse formål = at skabe krig og Kaos = internt i Nationalstaterne = for at reducere bestanden af mennesker = samtidigt med = at National-stater kan svækkes = med det formål at skabe en = Central-administration = der kan styre og kontrollere alle Nationalstater og hele jordkloden = når alle Nationalstater er nedlagt = ved at styre og Kontrollere 7. væsentlige områder.  Lad mig lige nævne de 7 væsentlige områder igen.   

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol 

Det er måske begrundelsen for = Illuminatis = ordsprog = Orden ud af Kaos. = at det = Metodologiske System = har indbygget mindst to modsatrettede ideologier på samme tid. Var Kommunisten ( Karl Marx ) der skrev ( Das Kapital ) = i virkeligheden en Frimurer = der samtidigt var medlem af en = Satan-kult = der skulle få kristne = til at slå andre Kristne ihjel = gennem den kommunistiske ideologi = som modpol til Kapitalismen ???  I hvilke aviser = finder fremtidendens = historie-forskere de = Sandheder = der skal danne baggrund for Historie-skrivningen fra 1776 og frem  ???

Så kan ( Karl Marx ) regnes for at være en =  død Globalist  = hvad er skoleklassens konsensus-opfattelse = og er der nogle = dissidenter i klassen = der har en anden opfattelse af = hvad der her er = Sandheden ???


Jordklodens skoleklasser = bør naturligvis være opmærksomme på = at der findes Globalister = der har den opfattelse = at det er deres opgave = at kontrollere hvor stor bestanden af mennesker = på jordkloden bør være = fordi de betragter jorden som en levende Gudinde. Det kan muligvis gøres = ved at kontrollere disse 7. områder =

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol 


 Den drejebog som = Adam Weishauph = har skrevet = slutter af med = at alle jordklodens befolkninger skal tilbede moder jord. Her ser jeg Pavens og den Katolske Vatikan-stats fingeraftryk = fordi = måske har de to paver = og Vatikanstaten = den hemmelighed = at de ikke er Kristne = men i virkeligheden tilbeder moder jord ???  Hvem ønsker at kontrollere = hvad andre må læse ???

 

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...
 

Vatikanstaten ville engang kontrollere = hvem der måtte læse i Bibelen.
 

 Dengang da  =  EU =  blev dannet = så blev Europas Kristne Kulturarv tiet ihjel. Hvorfor nu det  ???  Hvis Vatikanstaten = med de to Paver = havde været en Kristen Kirke = ville Vatikanstaten så ikke have protesteret imod den fornærmelse imod Europas Kristne Kulturarv = som denne fortielse af Europas Kristendom = er et udtryk for ???  side 57 kan du i denne bog læse den korte udgave af = EUs = Præambel =

Hvem planlagde vejen til ( den ultimative magt )  igennem = FORTIELSEN ???

 En nødvendig bog = for dem der søger = Sandheder = i en forvirret verden.

 EU - den rigtige historie - den skjulte dagsorden

Forfatter  = Henrik Ræder Clausen  = mail: henrik@fangorm.dk

Udgivet på  = Forskningsforlaget Rafael  2009

ISBN 978-87-91107-31-3    www.dispatch-international.com  

 


 

 En kritisk gennemgang af EU's historie og virkemåde, herunder den udemokratiske kultur, der har udviklet sig i EU. På side 57 kan enhver læse - at - EU - har fornægtet sin - kristne kulturarv. Uanset hvor begavet man er, så kan man ikke tage stilling til det = man ikke ved. Hvorfor har Vatikanet ikke reageret på = fortielsen = af Kristendommen i EUs Præambel ???  Kan det være fordi Paven ikke er Kristen = og måske ikke engang er Katolik. Er det en optakt til = at = Kristendommens forkyndelse af Sandheden = skal glemmes for evigt ???

 Er = Maurise Strong = en Globalist ???   www.Google.dk 

 

Texe Marrs - Is the Pope Catholic

video.google.com/videoplay?docid...11. dec 2007 - 61 min.
Texe Marrs - Is the Pope Catholic. 1:01:03 - 4 years ago. Texe Marrs - Is the Pope Catholic Texe Marrs - Is ...

 

The New World Order- Secret Societies and Biblical Prophecy ...

www.youtube.com/watch?v=HL6v8nzFiUk25. jul 2012 - 146 min. - Uploadet af kytekutter
Learn more about the history of the new world order as it pertains to modern times and what's going on in ...

Flere videoer for the New World Order Secres »


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE