1. Nødvendige Bøger

1. Nødvendige Bøger = 2. oktober 2012

 www.wikipedia.net      www.Google.dk      www.endtime.net    www.Tagryggen.dk


 

       ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 Dette var besøgene på disse hjemmesider =  30. september 2012

www.oplysningspartiet.dk              163.153
www.sagenskerne.dk                      319.047
www.kulturpartiet.dk                     232.790  
www.forsvarspartiet.dk                   168.761

www.fornyelsespartiet.dk                164.681
www.advarselspartiet.dk                 135.176
www.feriepartiet.dk                         175.568
www.Tavshedens-Tyranni.dk           144.309
www.Pokerpartiet.dk                       100.556

1.604.041 = besøg på disse 9 hjemmesider 30 september 2012.

Tak for alle besøgene = TAK. M.V.H. Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

 


Hvilke skoleklasser her på jordkloden = kender navnene på 500 globalister ???

 HVEM ER JORDKLODENS = GLOBALISTER  ???  Hvem ved det ???

Find en ledetråd på dette link = til hvem der er jordklodens Globalister

 

Jim Marrs - The Trillion Dollar Conspiracy & the NWO (2010 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=M2AfT8bD--M10. jan 2012 - 94 min. - Uploadet af LegionnairesAwaken
Bestselling author and legendary conspiracy researcher Jim Marrs has yet again exposed information that the ...

 


DIREKTE DEMOKRATI      www.højskolen-for-direkte-demokrati.dk.

På nogle højskoler læser eleverne = de  = nødvendige Bøger


 Om Muhammeds 27 militære træfninger. Personligt med i 9.

        ISBN 87-91107-19-9

Bøger der giver viden om islam. De findes ikke i Rothschilds ejede boghandler.

Dette er ikke Censur = kun en slags administrativ kontrol af = hvad du må vide.


 

MOSKEEN
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008 på
Forskningsforlaget
RAFAEL
ISBN 978-87-91107
Forfattere er
S. Solomon                            Sam Solomon     
E. Alamaqdisi

 


Bogen der er skrevet af Danmarks mest vidende historiske islamforsker

 

Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død.  www.danskkulturdebat.dk

www.islam-info.dk  Sandhedens fakta er uforanderlige.  

MINDEORD OVER ROLF SLOT HENRIKSEN

 

 

ISBN 87-91107-04 -0
Forskningsforlaget RAFAEL
ROLF SLOT-HENRIKSEN

OM KORANENS TILBLIVELSE 
side 10 = om ABROGATION side 16.

 


 

FEMTE KOLONNE
Av Gertrud Galster    Interviewet kan høres på = www.Medie1.dk 

FEMTE KOLONNE   skrevet af spydpigen = Gertrud Galster.

 


Vil du forstå islams 1400 årige historie - så køb denne bog.Besøg  =  http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

 


 www.forfulgt.dk   =   Dette sker nu også i Europa. 

ISBN 978-87-91107-28-3

 


Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.=

Der er selvfølgelig mange = der er tilhængere af = Løgne og Løgnens religioner = og fravælger den eneste religion her på jordkloden = som jeg kender der forkynder = Sandheden = hvilket er = Kristendommen.

 Besøg evt. www.danskkultur.dk   og    www.danskkulturdebat.dk 


 

Mit personlige eksemplar af denne bog = er ikke til salg uanset Prisen. Saxo-Poul.

 

Mod mørket - Trykkefrihedsselskabets Bibliotek

 


 

Den historiske virkelighed sniger sig afsted. Så disse visdomsord = som findes på denne hjemmeside = vil måske vare for evigt ???    www.Danskkultur.dk  

 

 

 

 En anden interessant og velskreven og oplysende bog = Jeg kan anbefale her i 2012.

 

 

(Bog, Hæftet)
I krigens hus

 

 Sandheden om islams historie = den er også = Sandhed =  om 50 til 60 år.

 


www.Sappho.dk  

 DE NØDVENDIGE BØGER    www.danskernesParti.dk 

Hvorfor er det nødvendigt at læse flere af disse bøger ???

Det er fordi man må vide = så meget som muligt = om hvem man forsvarer sig imod = og hvilken falsk ideologi de tror på ??? De Nødvendige Bøger kan bestilles på = Danskernes Partis hjemmeside. • Neerup Buhl, Peter: Det nationale gennembrud

   

  100,00 kr

  Disponibilit  PETER  NEERUP  BUHL

 • Fædreland eller beboet område?

   

  150,00 kr

  Ikke på lager = for øjeblikket.

  100 epistler mod Danmarks islamisering og for repatriering.

  294 sider  The problem of Democracy 

  100,00 kr


For at forstå hvordan = Det Danske Demokrati = fungerer så er det efter min opfattelse nødvendigt at vide noget om - hvordan = Frimurer-organisationer = fungerer og hvordan de overtager magten i et = Demokratisk National-stats Parlament = og derefter kan styre lovgivningen ovenfra = og internt spille Nationalstatens befolkninger ud imod hinanden = og udnytte den indre splid = til at gennemføre Natonale love = der yderlige sætter den lokale nationale befolknings bestemmende myndighed ud af kraft.

Frimurer-loger hverver deres unge medlemmer på Universiteter = som afgiver et løfte om evig troskab = til frimurer-logen. Disse løfter om evig troskab = kan variere fra frimurer-loge - til frimurer-loge - men i den sidste ende - så er det efter min opfattelse = satan selv - den onde selv = der giver sine ordrer til den enkeltes Frimurer-loge. Et sådant løfte til = Illuminati = kan læses på dette Link  =

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

Når ordrerne kommer til Danmarks Partiledere om ønsket om at gennemføre en bestemt lov = inden for et af disse 7. områder = så vil Partilederen = der har afgivet et løfte i sin ungdom = adlyde denne ordre = der eventuelt kan komme fra = www.Bilderberggruppen.dk  på et af de årlige møder = der har været holdt lige siden 1954. Det ser ud til = at der er kommet ordrer om Lovgivning i Danmark og EUs 27 Nationalstater fra = USA = lige siden 1776 = da Illuminati blev oprettet = som en Frimurer-Loge.

Den = Frimurer-organisation = der globalt har kontrollen over disse 7 områder = ved hjælp af det = Metodologiske System = kan spille Politisk harpespil = på diise 7 Politiske strenge.

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

 


Daniel Estulin

Det Metodologiske System og "Demokrati"

Daniel Estulin = har forklaret hvordan = Det Metodologiske System = fungerer = nemlig ved at kunne give ordrer til alle underordnede = inden for disse 7 nævnte områder = der så igen kan give ordre til forskellige = Overnationale Institutioner = når en bestemt lov ønskes gennemført.

Ifølge det = Metodologiske System = så er det også = Partilederen = der vælger sin efterfølger = der gennemfører den Planlagte Lovgivning = uanset hvad vælgerne stemmer på.  Derfor er der kun en måde = at forandre foreksempel = Socialdemokratiets Politik på = og det er ved at lave et så stort stemmeskred = at Socialdemokratiet ikke opnår et eneste Mandat i Folketinget.  Der er så også den mulighed = at Politiske Partier i Folketinget = der kæmper for udmeldelse af =  EU = de får flertal i Folketinget.


Hvem opfandt = Muhammed  ???

 
 

Læs klummen 

 www.Google.dk 


The Mystery of Mecca  =  of   =   MIKE HOGGARD

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...
 • Har muslimernes profet overhovedet levet, spørger Robert Spencer, der er aktuel med bogen, Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins. 

  Most people assume that no one bothers to investigate whether or not Muhammad was a real person for the same reason that no one bothers to investigate the reality of other religious founders such as Joseph Smith or Martin Luther or Anton LaVey — because the evidence for their existence is overwhelming, well-documented and unquestioned. Regardless of whether or not Muhammad’s teachings were moral or useful, everyone, even the most hardened infidels, of course accepts that he must have existed. Right?

  Well, actually, no. At least not according to a surprising and eye-opening new book by  Robert Spencer, the bestsellingauthor of  The Politically Incorrect Guide to Islam  and manyother books, and a well-known critic of the Islamic doctrine of jihad.


 • Nyeste Koranforskning                            www.danskkulturdebat.dk
  skrevet af Rolf Slot-Henriksen

 •  

  www.islam-info.dk = Sandhedens fakta er uforanderlige. www.danskkultur.dk

 • Revolution i forskningen

 • I islamisk teologi anses Koranen som et kopi (um al-kitab) af Allahs himmelske bog og lovgivning formidlet til jorden ord for ord og komma for komma uden mellemmand.
  Siden middelalderen stod teologernes arbejde med en vurdering af Koranen i vesten i stampe, fordi filosofiske strømninger siden oplysningstiden havde taget magten fra teologien. Men siden 1880 er der på den teologisk videnskabelige front for alvor sket noget indenfor Koranforskningen i den vestlige verden. Med udgangspunkt i den middelalderlige forståelse af, at islam i høj grad er afhængig af Det gamle Testamente i forkvaklet og fordrejet form, er der sket 3 tigerspring i den teologiske forskning i vesten:
  1. Påvisningen af islams afhængighed af flere ældre religioner og stoffets forvridning og forvrængning undervejs. Her må fremhæves de to tyske teologer Theodor Nöldike (1836-1930) og Julius Wellhausen (1844-1918), som var banebrydende i påvisningen af islams afhængighed af ældre religioner. Nöldike lagde også grundlaget for skabelsen af en kronologi i Koranens kaotiske kapitelrækkefølge. Siden kom en lang række kendte folk til: i Danmark Frants Buhl, i Sverige Tor Andrae, i England Richard Bell og i Tyskland Karl Ahrens.
  2. Påvisningen af islams jødiske rødder i ”The Jewish Foundation of Islam”1933, af Charles Cutler Torrey.
  3. Teologiske nybrud på baggrund af arkæologi og papyrusfund.

  Læs selv forsættelsen fra denne  =  artikeldatabase.
   
 •  
 • Robert Spencer = spørger om Muhammed overhovedet har eksisteret. Et interessant spørgsmål. Det som vi kan konstatere = det er = at Koranen eksisterer.
 • Så hvem har skrevet Koranen ??? Kan ( Koranen ) være skrevet af = Vatkanstaten ??? 
 • Her vil jeg lige nævne = at i den bog = der er skrevet af = Rolf Slot-Henriksen = ( KORAN-KOMMENTAREN ) der nævner han = at der er mange ting = der tyder på = bibelske aftryk i = KORANEN.

 Det er Canadieren = Daniel Estulin = der kan forklare = hvordan det = Metodologiske System = fungerer. Daniel Estulin = har også skrevet en bog om = Bilderberggruppen = 

 

En bog som er nødvendig for de intellektuelle = der ønsker det globale overblik.

www.wikipedia.net   www.Google.dk  Om Olympiaden  = www.Tagryggen.dk 

Har jeg forstået = Daniel Estulin = korrekt = så går det = Metodologiske System = mere end 8000 år tilbage i tiden. Min opfattelse = kan naturligvis være forkert. Min opfattelse af = at det = Metodologiske System = ikke implementeres i en overtaget National-regering = før = der er udtænkt mindst to modsat-rettede ideologier = der kan dirigeres til = at føre krig imod hinanden. To eksempler = Nazismen og Socialismen.  Hvem gav ordrerne under anden verdenskrig = hvor det lykkedes at reducere bestanden af mennesker med 50 til 60 millioner mennesker ???  Tre = frimurerre = sad tilbage = og forhandlede freden på plads = efter anden verdenskrig var slut i 1945 = Det var =

Roosevelt - USA     Winston Churchil - England      Stalin - Rusland

Bilderberggruppen - Wikipedia, den frie encyklopædi

Formålet var ikke at vinde krigen = men at reducere bestanden af mennesker her på Jordkloden. Det lykkedes også = at få Kristne = til at slå Kristne ihjel = under anden Verdenskrig = selv om Guds lov siger = at du ikke må slå ihjel.

Winston Churchill = har udtalt det = Det er vinderen der skriver Historien.

samt udtalt = Jeg tror kun på en rapport = som jeg selv har forfalsket.


Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

  Det Politiske 7 strengede harpespil bruges flittigt = gennem ejerskabet af Medierne ???


 Kan en tænkende hjerne = forkæles ihjel til  = ubrugelighed  ???

 


 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE