Hvad er en Profet ?

Præsenteret her ,den 2. juni 2018

      Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

www.DenKorteAvis.dk

Hvad er en Profet = Hvem er en Profet ???


 Johan Christian Nord - Foredrag om Jakob Knudsen - KUK 2017 

Johan Christian Nord - Foredrag om Jakob Knudsen - KUK 2017 ...

https://www.youtube.com/watch?v=nqJpKTJ_5zg
26. okt. 2017 - Uploadet af Dansk Samling
Johan Chr Nords foredrag om grundtvigeaneren Jakob Knudsen holdt hos Konservativ Ungdom ...
 

Johan Christian Nord - Foredrag om Jakob Knudsen - KUK 2017


 

CRITIQUE Årskonference 2018 - Kasper Støvring - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Ftm2I88tRIc
28. feb. 2018 - Uploadet af Dansk Samling
Årsskriftet CRITIQUEs Årskonference i Aarhus 24. februar 2018 Årets anden gæstetaler Kasper Støvring ...

  http://www.pokerpartiet.dk/435368273


 Hvor kom inspirationen fra til at købe

BALLENTINES

 FINEST

BLENDED SCOTCH WHISKY

 -----------

 Jeg har stadigvæk

Gyldendals Røde Fremmed Ordbog

fra dengang jeg kom i Saxo-Klubben Saxogade 83 1.sal

hvor vi spillede Scrabble.

På side 504 står følgende om hvornår en Profet er en Profet.

---------

profet - en, er ( pro´fe´t ) mlat. pro´pheta.gr. pro´fêtés sandsiger, af pro + ´fanai sige ) persón der modtager åbenbaringer fra Gud og forkynder hans vilje; seer; religionsforkynder; spåmand; profetere om de gl.- testamentlige profeter; forkynde Guds vilje; forudsige, spå; profe´ti -en, -er ( gr. profê´teia ) en profets forkyndelse; forudsigelse, spådom; pro´fetisk. profil -en, er ( pro´fi´l ) ( ital. profilo, af profilare tegne i profil, pro- + filare spinde, af lat.`filum tråd^) omrids af en genstand el. en persons ansigt set fra siden; lodret snit gennem en genstand, skematisk fremstillet ( fagligt om snit sædv. -et, fx et tværprofil ); omrids, kontur; fig kort karakterristik, portræt af en person; klar holdning; markant fremtræden; ( efter eng. keep a low prodfile ) holde en lav profil være tilbageholdende; fig. dét som en person ( en organisation o.a.) står for i andres bevidsthed; image; edb d.s.s. søgeprofil et sæt spørgsmål til en database inden for et afgrænset emne; pro´fildiagram -met - mer ( p. + d ) psyk., pæd. søjlediagram der viser en persons forskellige præstationer el. egenskaber idet hver søjle repræsenterer niveauet for et bestemt område således at der fremtræder en anskuelig profil af personen.

Citat Slut

Indskudte bemærkninger

Her vil jeg lige bemærke at Danmarks Verdensberømte  Digter

( H.C. Andersen = Hans Christian Andersen )

formåede at tegne en profil gennem papirklip. 

H.C. Andersens liv - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=b4tjkago6eo
18. nov. 2013 - Uploadet af ida jansen
Undervisningsmateriale til 3.C Videoen er en adapteret udgave af H.C Andersens liv og færden og ...
 

 I Saxo Klubben Saxogade 83 blev der også spillet Scrabble 

Improving Your Scrabble Score - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sMzKyCWknzU
13. sep. 2017 - Uploadet af Brett Gossage
Tips on your first opening word, prefixes and suffixes and placing 7 letter words. 

 Her vil jeg lige bemærke = at der blev brugt Skakure = hvor der normalt blev tildelt 25 minutter til hver af de 2 spillere der spillede Scrabble.


  I Saxo Klubben Saxogade 83 blev der også spillet Skak

I en Periode var Saxo-klubben i stand til at stille med 3. Skakhold der bestod af 8 personer på hvert hold. Engang imellem fik jeg lov til at spille på tredje-holdet = når Anders der stillede holdene = fik et afbud.

Flere af spillerne beundrede en Skakspiller ved navn Capablanka.

 

 Billeder af capablanca

 


 Danske Skak legender

Billeder af jørgen hvenekilde

Det var en meget speciel Skakpræstation dette år af

Jørgen Hvenekilde 

Jørgen Hvenekilde spillede dette år Førstebræt på Førsteholdet dette år og vandt alle sine 7 kampe. Jeg havde den store ære = at overrække Jørgen Hvenekilde - et varigt minde og trofæ - for denne enestående Præstation, nemlig denne kasket ,hvor tallet 7-0 er et tydeligt bevis på denne storslåede præstation.   

 


Jørgen Hvenkilde

 

Jeg bemærker også, at Jørgen Hvenekilde ryger Pibe ligesom

Oberst Møller.

Oberst Møller og Rygekultur  

Oberst Lars Møller om den nye HR-strategi i Forsvaret - YouTube

Enhver hær har sin egen kultur og sine egne uniformer. 

 http://www.pokerpartiet.dk/8976398

 


 Bent Larsen

Danmarks stærkeste og mest berømte Skakspiller i Danmark

 

Stormester i skak Bent Larsen i Aalborg 1989 - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=0K2lpRQGYNs
28. jul. 2014 - Uploadet af erik nielsen
Bent Larsen deltager i 1989 for første gang i 25 år i et DM i skak. Det forgår i Aalborg. Erik Nielsen møder ...

  


 

Hollænder blev ramt af "engelsk syge" - mød manden der er vild med ...

https://www.youtube.com/watch?v=_IsT_FtZ86g
21. feb. 2018 - Uploadet af henriettewk
Se alle vores film på facebook: "Veteran og klassiske biler" ... Hollænder blev ramt af "engelsk syge ...

www.BMC.dk


 

Tidehvervspræst Claus Thomas Nielsens kritik af DF - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=M-kygELgqa8
12. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Tidehvervspræst Claus Thomas Nielsens deltager i deadline den 11. maj 2016.

 www.Tidehverv.dk

 


Opstandelsen hos Dostojevskij v. Monica Papazu - YouTube 

 

 http://www.sagenskerne.dk/16050862


 

 [NEW] All Together Now, One Two Three | Walter Veith - YouTube

 

 

 

 En Kvinde = der stoler på sin Kristne Gud = bliver ikke forvirret.

 New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

 

Bemærk her = at her omtales tre himle = og ikke 7 himle = som der omtales i Koranen. 

http://www.pokerpartiet.dk/435791670

 


Fødselsdagsløbene 

ROYAL RUN

 Billeder af kronprins frederik youtube

 

 

http://www.sagenskerne.dk/26314988

 


  www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

Mogens Camre: »Fædrelandskærlighed i dag«. - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=R4u0h8kPdVo
15. aug. 2012 - Uploadet af Medie1dk
Folketings- og EU-politikeren Mogens Camre fra Dansk Folkeparti talte i lokalafdelingen DF Østerbro om ...

 


 Et nationalt arbejde

af

 Søren Krarup

 Jeg føler trang til at hylde Den danske Forening ved dens jubilæum, og jeg kan naturligvis ikke gøre det uden at tænke tilbage på de 25 år, der er gået og hvor jeg var delvist involveret i foreningens arbejde.

Jeg var ikke med til at stifte den. Men oprettelsen af Den danske Forening var ikke uden forbindelse med den modstandskamp, vi andre havde startet i efteråret 1986, begyndende med en annonce over en kvart side i Jyllandsposten 21. september med overskriften "Nej, ikke enkrone", og hvor vi derefter havde stiftet Kommiteen mod Flygtningeloven, som satte et modstandsarbejde i gang.

Citat

 Billeder af søren krarup

 

 Inden jeg går videre med dette resumé, vil jeg lige gøre opmærksom på. at den strids-ombruste præst har skrevet mange bøger.

Alle bøger af Søren Krarup - Find bogen hos Saxo

 Citat Slut


 Men oprettelsen af Den danske Forening i Virumhallen en dag i marts 1987 var uden mig, for jeg var den dag i Frederikshavn for at holde foredrag, og jeg husker avisernes beretning om den terror og chikane, som autonome og ekstremistiske øvede mod Den danske Forening. Naturligvis.  Vi var hele tiden genstande for terror - var det ikke håndgribeligt, så var det verbalt. Der mod til at sige nej til Systemet Politiken med samt dette voldsfikserede gadedrenge. Slagordene og skældsordene var altid lige ved hånden for disse terrorister, og som begivenhederne, så var den verbale terror oftest ledsaget af fysisk terror og kriminalitet.

 Så meget mere beundringsværdigt var initiativet for 25 år siden, og Den danske Forening har indlagt sig national fortjeneste. Det var slet ikke nogen tilfældighed, at den antog samme navn som den forening af danske rigsdagsmænd, som Grundtvig var med til at stifte i 1850´ernes første år, ligesom det heller ikke var tilfældigt, at bladet kom til at hedde Danskeren - samme navn det tidsskrift , Grundtvig egenhændigt skrev og udgav 1848-1851. Den nationale inspiration var tydelig. Den var heller ikke tilfældig, for det var Danmarks eksistens og idenditet det hele handlede om.

 Dette var vor fælles udgangspunkt. Dette var den grund, vi stod på, og som vi derfor hverken kunne eller ville svigte. Samme situation som under den tyske besættelse en menneskealder tidligere. Og forbindelsen til modstandskampen mod den tyske besættelsesmagt var jo også tydelig.

Jeg tænker på Sune Dalgaard. Jeg fik forbindelse med ham i september 1986., da Jesper Langballe og jeg gik i gang med at organisere modstandsarbejdet mod indvandringspolitikken og vi ville finde nogle hædersmænd til at udgøre Kommiteen mod Flygtningeloven.  Vi fik som bekendt forbindelse med Jens Toldstrup, med Olav Lilleør og Steen Steensen, men som den sjette og sidste kom jeg til at tænke på en dr.phil. Sune Dalgaard, af hvem jeg havde læst nogle fortræffelige kronikker om den livsfarlige indvandring.

 Jeg ringede til ham og fik en kølig stemme i telefonen. Jeg præsenterede mig og fortalte om årsagen til min opringning, hvorefter Sune Dalgaard lige så køligt og upåvirket svarede ja. Der var tydeligvis ingen tvivl i hans sjæl. Og denne beslutsomme ro og urokkelighed i forsvaret for det danske folks nationale eksistens var det gennemgående i denne højt dannede og begavede videnskabsmands personlighed.

Jeg fik meget dyb respekt for Sune Dalgaard. Han lod sig ikke skræmme af noget. Ingen voldsmand, ingen terrorist fra de autonome voldsbrigader fik ham til at vige. Og når han havde oplevet volden og f.eks. fik sin bil ødelagt af voldsmændene i forbindelse med afhentningen af englænderen Roy Honey-ford, som skulle tale ved et møde i Den danske Forening, så var Sune Dalgaard lige upåvirket og noterede volden, som en selvfølgelighed.

Ham vil jeg mindes ved dette jubilæum.

 


 

 Indskudte bemærkninger

Da jeg søgte efter billede af Søren Krarup, søgte jeg efter et billede hvor Søren Krarup så glad ud. Jeg fandt så ovenstående billede. Da jeg trykkede på billedet så jeg tyske sætninger. Det fik mig til at mindes en Kristen modstandskvinde i Tyskland der blev kaldt

Den Hvide Rose i Germany

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ... 

https://www.youtube.com/watch?v=Kd3NxYmFS1w
7. nov. 2015 - Uploadet af egalif egalif
Nearly 500 years ago, Martin Luther stood in a church and proclaimed, "Here I stand, I can do no other." His ...

  Indskudte bemærkninger Slut


 En anden skikkelse på linie med Sune Dalgaard er naturligvis Ole Hasselbalch. Jeg husker begyndelsen. Da borgerkrigen var brudt ud i slutningen af september 1986 og skrigene. Skældsordene og truslerne føg om ørene på os i medier og offentliighed, var der en artikel i Berglingske Tidendeunder overskriften :"Støt Søren Krarup af rationelle grunde". Forfatteren var en for mig ukendt jurist ved navn Ole Hasselbalch, og jeg fik forbindelse med Ole Hasselbalch, og det endte med, at vi inviteredeham med til det planlæggende møde i en fynsk præstegård sammen med komiteens medlemmer. Jeg samlede ham op på en parkeringsplads ved Lillebælt, og undervejs i bilen belærte Ole Hasselbalch mig om utallige ting - del juridiske, men også mange andre. Ole Hasselbalch har aldrig hørt til dem, der satte sig bagerst i lokalet og lyttede ærbødigt.

Hans væsen er handling, aktivitet, utrættelighed.

Og dette har Den danske Forening og vi andre jo nydt gavn af. Ole Hasselbalchs fortjeneste i den nye nationale modstandskamp er meget, meget stor. Ja, hvordan skulle Den danske Forening have klaret sig uden ham - i forbindelse med retsager, møder udfarende virksomhed. Ole Hasselbalch er ikke til at skræmme. Han er heller ikke til at trætte. Han bliver ved og ved og tager kampen op overalt og hver gang, det er nødvendigt. Hans seneste bedrift med afsløringen af dagbadet Politikens gemenhed i bogen om"Politiken-affæren" er kun en blandt mange. Sådan har Ole Hasselbalch igen og igen sat tingene på plads og hævdet sandhed og ret. Den danske Forening var ikke mulig uden ham. Sune Dalgaard og Ole Hasselbalch har min allerdybeste respekt.

 

Ole Hasselbalchs tale til de studerende ved Århus Universitet, 2015 ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_bTrINuBgg
17. okt. 2016 - Uploadet af Nationalkonservativ
Ole Hasselbalchs tale ved Hvidsten Kro - 14. august 2016 - Duration: 42:12. Dansk Samling 1,776 ...
 

 

Men der er jo lykkeligvis mange, mange, flere, der i jubilæets andledning falder i mine tanker. Jeg tænker også med respekt på Poul Vinter Jensen, på Harry Vinter, på Peter Neerup Buhl, på Tomas Kirstein, på Thomas Andreasen - og mange flere. Gud ske tak og lov er der ikke mangel på modstandsfolk i den nye modstandskamp mod dansk undergang.

Det er der grund til at være taknemlige for her ved 25 års jubilæet.

Citat Slut

Klokken 07:11 onsdag den 27. juni 2018 

 


Indsat onsdag, den 27. juni 2018. 12. år er gået. Vi lever nu i en ny Virkelighed 12 år senere.

www.DenKorteAvis.dk

Lyden af Kirkeklokker i 2006

 Når jeg hører disse Kirkeklokker = der indleder denne udsendelse = så kommer jeg til = at tænke over = at der findes over 2200 Kirker her i Danmark = og = disse Kirker er bygget = dengang = der fandtes dygtige Danske håndværkere = der kunne klare at bygge solide bygninger = uden at bruge Computer-beregninger.

  Præstedokumentar - YouTube

 

http://www.pokerpartiet.dk/8976396

GUDS SØN = JESUS

HAR SAGT =

JEG ER = VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;

ingen kommer til FADEREN uden ved mig.

Bibelen =  Johannes-evangeliet Kapitel 14. Vers 6 .

 www.fortidensJelling.dk

         

DER FINDES OVER 2200 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv. Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ???
 

Danmark - en billeddatabase

På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2200 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - National-staten Danmark og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

 
       

www.Danskkultur.dk 

   Der er mange unge = der ikke kender = de danske højtider.

Det skyldes blandt andet = at Bibelhistorie er fjernet fra skole-undervisningen.

Du kan på Dansk Kulturs hjemmeside = læse mere om de kristne skikke under overskriften

Mærkedage 


 Manipulation eller dumhed ?

Folkekirkemedlemmerne udgør en faldende andel af befolkningen, danskerne udgør en faldende andel.

De fleste nyhedsmedier - bl.a Politiken og DR - hævdede den 22/12" at folkekirken taber medlemmder i et hidtil uset omfang, idet andelen af danskere, som er medlemmer af folkekirken, nu er under 80%

Det er svært at afgøre, om påstanden skyldtes et bevidst forsøg på manupalitation eller de pågældende medier virkelig var ude af stand til at gennemskue virkeligheden bag tallene.

Sandheden er, at det er danskernes andel af det samlede folketal, som falder. Det er der to årsager til. Antallet af danskere falder og antallet af indvandrere stiger.

Danskerne holdt op med at reproducere sig selv i 1968, og antallet af danskere har været faldende siden det toppede i 1981. Det år boede der 5,1 million mennesker i Danmark, hvorved næsten alle var etniske danskere.

Antallet af indbyggere faldt derpå år for år indtil 1985, da udlændingeloven af 1983 havde afstedkommet en så stor tilstrømning af udlændingeloven af 1983 havde afstedkommet en så stor tilstrømning, at indbyggertallet igen begyndte at stige, hvilket det har gjort siden.

 Samtidig falder antallet af danskere år for år, og det ligger formodentlig omkring 4,8 millioner i dag.

Folkekirken havde pr. 1. oktober 2011 4.461.071 medlemmer. Antallet af danskere, som er medlemmer af folkekirken , udgør over 90%. Da antallet af danskere toppede i 1981 var 92% medlemmer af folkekirken. Andelen er altså stort set den samme i dag.

Dette være oplyst af en af de få danskere, som har meldt sig ud af folkekirken.

Harry Vinter                                        

 4   DANSKEREN - NR. 1 - FORÅR 2012


 

Gårdsangerne fra Thy - Frøken Johanson og jeg - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkBbvLbIMMs
9. dec. 2013 - Uploadet af gaardsangernefrathy
Denne video er fra live optræden på DK4. d. 17/11 2013.. Besøg vores hjemmeside på www ...

 


 Alle Musikalske Venner og vælgere i Danmark bør vide dette.

Der hvor der findes en ( Moske ) skal Imamen spørges om hvilken musik, det er tilladt. Desuden skal Moskeens imam give tilladelse til, hvilke Koncerter der må spilles rundt omkring i Dit/Mit og Vores

Fædreland Danmark.

 Det er ikke alle muslimske = taxa-chauffører = der aflægger rapport til deres imamer. Det irriterende er = at vi ikke ved = hvem af dem = der tilhører = de langskægede imamers = efterretnings-agenter.

Hvorfor er der muslimer i Europa  ???
 
 Censurens udsprings-kilde/r = hvor er den/de  ???
 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554879

 

Apostasi
Apostat

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Vi ser også = at den muslimske børneopdragelse fører til en stor overbefolkning.

 Børneopdragelse i muslimske hjem

Samt til stort svineri i naturen  

Børneopdragelse i blandede ægteskaber

Derfor bør de muslimer = der tilbydes at deltage i opdyrkning af Sahara-ørkenen = fremover = opdrage deres børn efter den Kristne børneopdragelse.


www.DenKorteAvis.dk

 Hvad vælger Danmarks vælgere til næste valg På Frederiksberg ???

www.sagenskerne.dk  

 FORORD

af

Pia Kjærsgaard

OM

ET FRIT DANMARK

I 1999 da Pia Kjærsgaard var Formand for Dansk Folkeparti udgav Dansk Folkeparti en særudgave af Danmarks Riges Grundlov og Tronfølgerloven. Første oplag på 10.000 eksemplarer blev revet væk, og det samme blev tilfældet med 2. udgavens efterføklgende tre oplag. Nu trykker vi med denne 3. udgave yderligere 20.000 eksemplarer.

Anledningen til 1999-særudgaven var 150 års jubilæet for landets første frie forfatning, som blev givet til det danske folk af Kong Frederik den Syvende den 5. juni 1849.

Vi ville gøre opmærksom på, at Grundloven på alle måder er god nok, som den er. Vi ville fortælle, at Grundloven sætter grænser og med sit enkle sprog yder beskyttelse mod en udlevering af det danske folks arvegods og frihedsrettigheder. Vi ville gøre klart, at Grundloven er danskernes værn mod ydre og indre trusler. Allerede dengang var stærke kræfter i gang med at nedbryde og udhule Grundloven.

I dag er truslen mod Grundloven langt mere reel: Loven er nemlig en torn i øjet på kommissærerne i Brusselles, for nu vil EU have sin egen grundlov! Danmarks Riges Grundlov umuliggør planen om at reducere Danmark til en region, som EU kan styre. Den forhindrer deres projekt ...

Dansk Folkepartis overordnede formål er at hævde Danmarks eksistens som et selvstændigt land, at sikre det danske folks frihed i eget land, at bevare og udbygge folkestyret og at bevare monarkiet.

Danmarks Riges Grundlov er lysende klar på netop disse punkter.

Et frit Danmark er dermed betinget af Danmarks Riges Grundlov.

Pia Kjærsgaard 


 

Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

  Grundlovens Paragraf 4.

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke

og understøttes som sådan af staten.

 


 Hvad er det( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 år )vil vælge ???

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

eller

Lidt af Islams Sharia-Lovgivning

  Den stille jihad

Jihad sker gennem undertrykkelse af demokratiske institutioner.

Baseret på deres religiøse bud om at overvinde de vantro og bringe islam til at dominere i verden, arbejder jihadisterne gennem alle muslimske samfund at dominere i verden, arbejder jihadisterne gennem alle muslimske samfund i Vesten med det formål at underminere demokrati og forfatningsmæssig lov. De bruger de demokratiske institutioner og deres egen status som úndertrykt mindretal´frataget lighedens glæder til at undertrykke selve den demokratiske proces.

Ved at udnytte Vestens respekt for mindretalsrettigheder og kultur søger jihadisterne at gennemføre sharia bid for bid, først i deres egne samfund og derefter i hele Europa.

Oussama Cherribi, medlem af det hollandske parlament, bemærkede denne udtalelse fra en imam i Holland: Sharia ( islamisk lov ) har intet behov for at tilpasse sig den moderne verden, for det er guddommelige love. Mennesker skal i stedet tilpasse sig sharia.13

At forsvare sharia indebærer at forsvare dødsstraf ved stening. Hani Ramadan, en fremtrædende islamisk leder i Schweiz, bror til den kendte Tariq Ramadan, blev afskediget fra en lærerstilling i Geneve, efter at han havde udgivet en artikel i det franske blad Le Monde, hvori han forsvarede stening som straf for hor.14 Han tog sagen i retten, der lod sig overbevise af argumenter om "demokratisk Pluralisme", og gav ham medhold to gange.15 Danske imamer, f.eks den kendte Abdul Wahid Petersen, har udtrykt tilsvarende holdninger.

Mens nogle muslimer i Vesten tilpasser sig vestlige værdier, er der mange andre, der har et helt andet mål, ikke mindre end at skabe islamiske stater i Europa.

Giuseppe Bernardini, romersk-katolsk ærkebiskop i Tyrkiet, siger: "Dominansen er allerede begyndt." Han bemærker at saudiske oliepenge "ikke bruges til at skabe arbejdspladser i det fattige Nordafrika eller Mellemøsten, men derimod til at bygge moskeer og kulturcentre i kristne lande med islamisk indvandring, herunder Rom. Kristendommens hjerte ...

13. Oussama  Cherribi: Imams an issues: The Politics of Islam in European Public Space", præsenteret ved American Political Science Association, San Francisco Californien, 30. august til 2. september 2001.

14. Hani Ramadan, La charia incomprise", LeMonde 10. september 2002

15. "Controversial Muslim scholar wins in court" SwissInfo, 21. maj 2005

Hvordan kan vi ignorere mønsteret i dette, et mønster, der handler om ekspansion og generobring?"

Bernadini fortalte om en samtale, han havde haft med en islamisk leder, som havde sagt: "Takket være jeres demokratiske love vil vi invadere jer. Takket være vores religiøse love vil vi dominere over jer,"16

Jihadister i Europa har været ganske ligefremme om deres intentioner. I England pralede sheikh Omar Bakr Muhammad længe af , hvordan han udnyttede misforholdet mellem ytringsfriheden og demokratiets behov for at beskytte sig selv og erklærede åbent, at hans mål var at´forvandle Vesten til Dar Al-Islam.´Han forlod Storbritanien efter de jihad-inspirerende terrorangreb i London 7. juli 2005.

En forvandling af Storbritanien til en islamisk stat kunne ske ved en ´invasion udefra´. I så fald," siger Bakri, "vil vi være dens hær og soldater indefra. Men hvis ingen sådan islamisk stat kommer, vil muslimerne bringe Vesten til islam gennem en ideologisk invasion..."

Bøger fundet på = dette link

  Udgivelser 

 http://www.about-truths1.dk/433937081 

  Friheden i Fare!

Læs mere 

 www.sagenskerne.dk

 


 www.Google.dk

 

Pause

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE