BAGERSTE BAGMAND

www.Pokerpartiet.dk = 25. oktober 2012

 

Hvem er Jordklodens = Bagerste Bagmand = her i 2012

Besøg dette link og =  Vurder Selv = Jordan Maxwell,= Analyser 

 


 

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

           VIL DU FORSVARE = DET DANSKE FOLK = MED DIT LIV ???


www.Google.dk  www.wikipedia.net   www.PrisonPlanet.Com

 


Vatican Secrets 2010 FULL VERSION._Vatican Secrets EXPOSED ...

www.youtube.com/watch?v=lBnI40SHxV026. dec 2010 - 100 min. - Uploadet af jjvallea99
Vatican Secrets 2010 FULL VERSION._Vatican Secrets EXPOSED! Jordan Maxwell_26_12_2010.mp4 ...
 

 


www.lyttilgud.dk    www.endtime.net   www.Tagryggen.dk

 


 

Selv om  man ikke er Kristen = så er det alligevel muligt = at foretrække = Sandheder = frem for = Løgne. Som bekendt er

KRISTENDOMMEN  forkyndelse af  SANDHEDEN


Er du mere nysgerrig = så besøg disse links =

 Danmarks Kvinder = er velkommen til at oplyse sig selv yderligere på disse Links =

www.oplysningspartiet.dk              163.153
www.sagenskerne.dk                      319.047
www.kulturpartiet.dk                     232.790  
www.forsvarspartiet.dk                   168.761

www.fornyelsespartiet.dk                164.681
www.advarselspartiet.dk                 135.176
www.feriepartiet.dk                         175.568
www.Tavshedens-Tyranni.dk           144.309
www.Pokerpartiet.dk                       100.556

1.604.041 = besøg på disse 9 hjemmesider.Tak for alle besøgene = TAK

 www.Danskkultur.dk      www.danskkulturdebat.dk     www.RadioDua.dk 

 


 Hvis du skal forstå indholdet af dette Link = er det nødvendigt at vide = hvordan Fri.murer-systemerne fungerer Nationalt og Globalt = samt et vist minimum af = viden om = hvor mange frimurere = der er med til at styre = den globale verden = gennem ordrer om lovgivning fra ( FN = UN ) ned gennem de = Overnationale Institutioner = og helt ned til de i Nationalstaterne Folkevalgte Frimurere = som er dem der i Nationalstaterne også er Partiledere.  Så at kende lidt mere til frimurersystemet = og hvordan de på Universiteterne = finder deres kommende afløsere = er sandsynligvis nødvendig viden = for at forstå dybden = af indholdet på dette link =

The UN the Occult Agenda Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=s7KpEFERuSg8. feb 2012 - 88 min. - Uploadet af azascan
world war 1 dubbed the war to end all wars and the league of nations formed.... tzar of russia no like so the ...
 
Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer USA - økonomisk ???
Måske Pavens = Rothschild banker ??? Er Rothschild - familien i virkeligheden = Jesuitter = Navnet på Pavens Frimurere  ???
 

 
 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

Du kan gå ind på dette link (  Illuminati  ) og der læse om den eller de løfter = der skal gives til et ( broderskab ) i en frimurer-orden.
 

 
HVEM ER = BAGERSTE BAGMAND = HER PÅ PLANETEN ???
 
Det er sandsynligvis = en af de to = Paver = her = på denne Planet. Vatikanet er en institution = der gennem sin over 1000 årige eksistens = har haft tid til = at udvikle sit = Frimurer System = som har sin styrke i den ( troskabsed ) som Jesuitter giver til Paven = og dette fri-murer-system = er flere hundrede år gammelt. Der er teorier om = at frimurer-systemet stammer helt tilbage til = Kong Nimrod.  Dette er svært at bevise = eller det modsatte. Sådan lyder den ed = som Jesuitter sværger til paven =
 

HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

Styrer de 2 Paver i Vatikanstaten ( globalt ) disse 7 områder gennem = Jesuitter-systemet ???

Politik - Religion - økonomi - militæret - lovgivning - medie-kontrol - kultur

Alex Jones = afslørede nutidens Heksekult =  Order of Death  

Kontrollerer Vatikanets to Paver = medlemmerne af = Bohemian Grove Klubben = gennem deres = Jesuittiske = Frimurer-system ??? Hvilken magt giver det Paven ???

 

Bilderberg West Bohemian Grove Illuminazi - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=h49yOEKDcIs29. aug 2011 - 16 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
A speech by John F Kennedy warning us....shots fired....problem solved. Remember the events. This is a ...

 www.wikipedia.net  www.Google.dk  www.infowars.com  www.PrisonPlanet.com

HAR PAVEN KYSSET KORANEN ???  KAN DET FORKLARES ???

 


The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ibDSQmUKpJ06. jan 2012 - 25 min. - Uploadet af 1993717jew
J Walter Veith corrected by Christian Prince 7th Day Adventist 7DA Ellen G White.
 

Why did the Vatican train Muhammad and created Islam??? #2 ...

www.youtube.com/watch?v=zuqXWh5iNwQ4. jun 2009 - 8 min. - Uploadet af FoodForThe144000
This video is a response to Why did the Vatican train Muhammad and created Islam??? #1 · Why did the ...

 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery ...

youtube.com24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam is ...

SPØRGSMÅLET LEVER ENDNU = ER DE 2 PAVER = DE SIDSTE BAGMÆND ???

Eksisterer myten om Kong Arthur = og Ridderne om det runde bord  = endnu ???
 
Har disse ( Overnationale Institutioner ) overlevet helt frem til = 2012 ???
 
SER NUTIDENS = RUNDE BORD = SÅLEDES UD HER I 2012 ???
 
Her er der mulighed for = at de kvikke = kan bruge deres fantasi. Du skal forestille dig et rundt bord = og omkring dette bord sidder repræsentanter fra disse Overnationale Institutioner ) Øverst ved dette bord sidder =
 
Øverst ved bordet sidder = Council on Foreign = Amerika
 
Til venstre sidder = The Trilateral Commission
 
Til højre ved bordet sidder = ( FN = UN  )  The United Nations
 
Til Venstre ved bordet sidder = Royal Institute of International Affairs
 
Til højre sidder = The Bilderberg Group = www.Bilderberggruppen.dk 
 
Nederst ved det runde bord sidder = Club of Roma
 
Flere udfordringer til dine analytiske evner = kombineret med din fantasi.
 
Kan du forestille dig disse 6. ( Overnationale Institutioner  ) Hvor der sidder repræsentanter fra disse 6. ( Overnationale Institutioner  ) omkring et rundt bord ??? Kan du forestille dig = dette runde bord = Med repræsentanter fra disse 6.  ( Overnationale Institutioner ) som indmaden i et Hexegram ??? Hvordan ser et Hexegram ud ???  Måske kan freeman og Texe Marrs forklare dette = på dette Link ???  Hvad repræsenterer stjernen på Israels flag  ???
 
 

Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

www.youtube.com/watch?v=pXC9NT55Y1s3. okt 2011 - 60 min. - Uploadet af ThEmIdNiGhTiNtRuDeR
Please support the work of Freeman ~ http://thefreemanperspective.blogspot.com / http://freemantv.whynotnews ...
 
Jeg bemærker at Texe Marrs og Freeman omtaler ( Karl Marx ) som skrev det  = Kommunistiske Manifest = var jøde og hans bedstefar var en jødisk Rabiner. Så her findes en mulig forbindelse = for kendskab til hemmelige skrifter i den jødiske Religion = som kun en meget snæver kreds af jødiske Rabiner kender til og efterlever.
 

Why I Left Judaism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw31. aug 2010 - 5 min. - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 
Hvad siger Jødernes hellige religiøse skrifter ( om ) hvordan = Den jødiske Kabbala = anvendes religiøst set ??? Er det i virligheden kun en meget lille inderkreds af religiøse jøder = der kender anvendelsen af = Kabbala Systemet = globalt set.  Er det et system = der vender alle Sandheder på hovedet = og gør = Sandhed til Løgn = ???  Hvad er formålet med et hospital ??? At gøre syge raske = eller gøre raske syge ??? Ja - hvordan fungerer jødernes religiøse = Kabala System ???
 

THE OTHER ISRAEL [full documentary] - YouTube

www.youtube.com/watch?v=IJxdIXgMGAI5. mar 2011 - 58 min. - Uploadet af theTRUTHprincess
Ted Pikes excellent documentary that exposes Israel for what it truely is.
 
 
 THE TALMUD
 
Står der noget i Jødernes hellige bog om de hellige skrifters syn på ( Goy ) ( Goyim ) eller hedder det ( Goyims )  ???  Bliver de religiøse jøder = af jødernes skriftkloge = betragtet som uvidende kvæg = og derfor kan adfærdsreguleres = til at stå i kø i timevis = for at blive ført ind i en koncentrationslejr ???  Lykkelig er den uvidende = der er uvidende = om sin egen uvidenhed.
 

Jesse Ventura's 'Mad As Hell' Press Conference - YouTube

www.youtube.com/watch?v=DE04WIB9V108. nov 2011 - 16 min. - Uploadet af amy2x
Former Minnesota Governor Jesse Ventura said he would now refer to the country of his birth as the "Fascist ...

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... 3:07. Watch Later Obama's Prolonged Detention Policy ...
 


 
THOMAS EVANGELIET = BLEV FUNDET I 1945 = OG TILBAGEHOLDT AF EN JØDE. HVORFOR ??? KAN DET SKYLDES SKJULTE RELIGIØSE MOTIVER ???     Citat
                                             Her starter Thomas:

Dette er de skjulte ord, som den levende Jesus talte, og som Didymus Judas Thomas skrev ned.

5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"   Citat slut

Hvad hjælper det dig = at intet er skjult = hvis du ikke engang = forsøger = at se det = som foregår lige foran dit ansigt = og som er blevet tydeliggjort for dig = hvis du ikke engang forsøger = at se og forstå det = som foregår lige for øjnene af dig i din hverdag ??? hvis = du ikke søger = hvad hjælper det dig så = at alt er blevet tydeliggjort ???

 

Indeholder = THE TALMUD = instrukser om = hvordan = Kabbala = skal anvendes for - at inderkredsen af religiøse jøder = kan opnå at styre den nye globale Verdensorden ( New World Order ) den - som mange af "National-staternes Politikere" taler om - bør være fremtiden - fordi det gavner den elite af = Globalister = der tilhører inderkredsen - og som styrer lovgivningen her på jordkloden = inden for disse 7 områder.  

Politik - Økonomi - Kultur - Jura - Religion - Militæret og  Medie-Strategi

 

THE TALMUD

 

The Talmud = is made up of 63 Books in 524 chapters and is often printed in 18 Large volumes.It was written by rabbis between the years 200 AD and 500 AD. 

 

The Talmud holds that only jews are true human beings and Gentiles are "Goyim"  ( Meaning cattle or beast ). The following are shocking but exact quotes from the various bokks of "The Talmud".

 

TALMUD or OLD TESTAMENT

 

Like you, at one time I belived that the essential difference between Jews and Christians was that the Jews belleved in the Old Testament and the Christians belived in the New Testament.

 

The truth is

 

that their "real bible" is

 

The Talmud.

 

The Jewish book  " The Mitzbeach"  states that =

 

"there is Nothing superior to = "Holy Talmud" =  Citat slut.

 

Her bør danske Politiske Partier måske lave research = for at finde de dybere sandheder i jødernes religioner ??? 

 

 


 LIDT OM = THE TALMUDS = INDHOLD

1. Sanhedrin 59a : "Murdering Goyim is like killing a wild animal".

2. Abodah Zara 26b  "Even the best of the Gentiles should be Mo . . . . Software

3. Sandhedrin 59a :A goy ( Centile ) who pries into the law ( Talmud ) is quilty of death."

4. Libbre David 37 :" To Communicate anything to a Goy about our religious relations Would  be equal to the killing of  all Jews, for if the Goyim knew what we teach about them, they would Kill us openly."

5. Libbre David 37: " If a Jew be called upon to explain any part of the rabbinic bokks, he ought to give only a false explanation. Who ever will violate this order shal be put to death,"

6. Yebbamoth 11b : "Sexual intercourse with a little girl is pernitted if she is three years of age"

7. Schanouth hag 6d " Jews may swear falsely by use of subterfuge Wording."

8. Hikkoth Akum x1 :" Do not save Goyim in danger of death."

9. Hilkkoth Akum x1 :" Show no mercy to the Goym." www.Google.dk


 
Alle religioner = undtagen Kristendommen = samles nu under ( New age bevægelsen ) under Pavens Katolske Kontrol.
 
Sande Kristne finder Sandheden i Bibelen.
 
New age bevægelsen = opfatter tilsyneladende flertals-afgørelser = som = deres Religions Sandhed ???
 
SANDHED eller KAOS  =  www.endtime.net   www.Tagryggen.dk  
 
Hvem er så den inderkreds af = frimurere = der styrer de ( Overnationale Institutioner ) i kraft af = at de har ansat samtlige Chefer i alle de ( Overnationale Institutioner ) der er dannet her på jordkloden =  
 

 
Tilsyneladende er det en sammensværgelse af en inderkreds af = ( Globalister ) = der har styret næsten al Politik = her på jordkloden = lige siden år 1776 = hvor Nordstaterne vandt lovgivningsmagten i USA, og de Kristne i Sydstaterne tabte Lovgivningsmagten. Lovgivningsmagten i Frankrig = blev vundet i 1789. Tilsyneladende var det Katolske Jesuitter = der havde infiltreret den Franske Regering.
 
Jeg præsenterer her de ( Overnationale Institutioner ) som jeg formoder kontrolleres af = Illuminati = eller gennem andre frimurer-loger. Jeg præsenterer dem i forkortede udgaver =
 
Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 
Er det jordklodens skatteydere = der betaler lønningerne og driften af alle disse ( Overnationale Institutioner ) ???  Hvordan nedlægges de af de ( Overnationale Institutioner ) der er blevet overflødige ???
 
Hvad vælger vi = Goyims = af fremtiden ???  = Sandhed  eller  Kaos  ???
 
 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph Illuminati  broderskabet.

( Illuminati har dette ordsprog =  ORDEN ud af KAOS    Pause.
 

 
 

The Illuminati Explained - A MUST SEE - Explains the Conspiracy ...

www.youtube.com/watch?v=zxSTT5ipcAQ7. apr 2012 - 47 min. - Uploadet af Xendrius
Some extremely ignorant people believe the "angels and demons" version of the Illuminati, which is a 100 ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE