AMPUTERET GRUNDLOV

www.Pokerpartiet.dk = 26.december 2012

AMPUTERET  GRUNDLOV  i  Danmark  STJÅLET FORFATNING   i USA

 


    ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 


 

Når intet forsvar er muligt i retsalen = hvad gør man så ???
En anklagets sidste ord - om §266 b
Så er det nødvendigt at sige ( Sandheden ) uden for "retsalen".

CENSUR PARAGRAF 266b  =  myrder alle  =  Sandheder ???

 

 Hvor længe godkender  "Dansk Journalistforbund"  fortielser af Sandheder ???

Stk 1.  Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

 


 ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


     KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

Danmarks Riges Grundlov af 1953   www.danskfolkeparti.dk

Kan du finde på dette link  =  www.Danskkulturdebat.dk  

 


 

KOMMER ALLE LOVSYGDOMME I EUs NATIONALSTATER FRA ( FN = UN )

Fremsat af den daværende konservative justitsminister Knud Thestrup som en implementering af FN-konventionen fra 1965. Den blev formuleret i 1971

www.RadioHolger.dk    www.wikipedia.net    www.Google.dk 

 


 

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

 Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering


 

 Løgnere har altid noget at skjule. Derfor var den herskende Elite i = Danmark = de højest rangerende af frimurere ( Freemason ) i Folketinget allerede i 1965 enige om = at = Censur Paragraf 266b = skulle sætte (Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) ud af kraft = på den måde = at =Sandheder= ikke kunne bruges i ( Danmarks retssale ) således at anklager = baseret på løgne = ikke kunne afsløres i en Dansk Retsal.

ORGANISERET ONDSKAB = KOMMER OVENFRA GENNEM LOVGIVNING.

Hvem gav ordrerne til soldaterne i = 1. Verdenskrig ???

Hvem gav ordrerne til soldaterne i = 2. Verdenskrig ???

Var det = Kristne Soldater = der slog andre = Kristne soldater = ihjel ???

Så = jeg gentager lige spørgsmålet igen. Hvem gav de kristne soldater ordrerne under 1. ste og 2. Verdenskrig  ???

 

Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with all ...

 Fri-murere ( Frimasons ) har måske været muslimer = måske også før 1776  ???

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 

DEN HISTORISKE ERFARING = TJEK SELV EFTER =

Først kommer  Censuren  senere kommer = koncentrationslejrene.

 


 

 

 Danmarks Grundlov =  amputeret.  USAs Forfatning  =  stjålet.  

Danmarks Grundlov = beskytter Paragraf 4. i = Danmarks Grundlov= der igen beskytter = Danmarks indbyggeres ret = til at sige de Sandheder = der passer dem = højt = uden at blive beskyldt efter en Censur Paragraf  = der kan anklage = hvem som helst = for hvad som helst = og hvor intet forsvar er muligt. Det er der flere eksempler på = her i Danmark.

Lad mig lige nævne navnene = på nogle af dem = der her i = Danmark = der er anklaget efter = Censur Paragraf 266b ???

www.sagenskerne.dk    www.Medie1.dk    www.RadioDua.dk 

 


1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4.
Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  
Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen  

7. Daniel Carlsen = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/

Politiet har ringet til mig angående paragraf
266b

Seneste retsag var mod = Firoozeh Bazrafkan = som skulle i retten den 13. december 2012. Hun har nu været i retten. Læs mere om sagen på =  www.Sappho.dk 

Som Lenin har sagt. Vi starter med Personlige navne = og ender med tal = på en statestik. Denne ideologi hedder nu en ( New World Order )  

 

Firoozeh Bazrafkan frifundet

18. december 2012

Retten i Aarhus frifandt i dagFiroozeh Bazrafkanfor overtrædelse af Censur Paragraf 266b  pga ytringer = som andre tidligere er blevet dømt for.

 

Firoozeh Bazrafkan = blev i dag højst overraskende frikendt for sigtelsen for at have overtrådt = den såkaldte = Censur Paragraf 266b  

Formanden for = Trykkefrihedsselskabet = Lars Hedegaard = har også været anklaget efter = Censur Paragraf 266b= og blev ligesom = Firoozeh Bazrafkan = frifundet = dog = med andre begrundelser for frifindelsen. Tillykke med frifindelsen.  Med Venlig Hilsen = Saxo-Poul.

Politiet har ringet til mig angående paragraf 266b

Håber alle Kristne og Hedninger har haft en = glædelig Jul = og oplever et = Nyt år = med fred i Sjælen.

Sam Solomon     Var alle mennesker oprindeligt muslimer   ???


Religion = er noget mærkeligt noget = der udspringer fra bøger.

Er = BIBELEN = ældre end Jødernes = THE TALMUD ???  

Er = Jødernes = THE TALMUD = ældre end = KORANEN ???


 Jihads tårer        20. december 2012     Artikel af Nicolai Sennels

Hvem har læst = alle disse tre Religiøse bøger = og har sammenlignet de tre forskellige bøgers = religiøse budskaber ??? Hvilke lighedspunkter = findes der i disse tre religiøse Bøger. Vi - et flertal af Danmarks indbyggere ved godt = at vi ikke må spørge efter ( eventuelle religiøse ) forskelligheder i de tre religiøse bøger = fordi ( eventuelle religiøse ) forskelligheder = ikke forefindes i et = Multikulturelt samfund = fordi alle ( eventuelle religiøse ) forskelligheder = er afskaffet igennem lovgivningen = og derfor  eksisterer der ikke mere = FORSKELLIGHEDER. Det har Paven aftalt med = New Age bevægelsen = og så der er den = Religiøse Doktrin = slået fast = og så er der = ikke noget = at komme efter ???

 


 

Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial ...

 

www.youtube.com/watch?v=k2Vq_e2Z1ug
03/09/2011 - Uploadet af TheVeneth
Barbara Lerner Spectre. ... Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial ...
 

 


 

 Det står i = The Talmud = et sted = at alle der ikke er Jøder ( Jews ) bliver betragtet som ( Goy Goyim eller Goyims ) hvilket betyder ( Kvæg ) Hvis Jødisk tankegang styrer jordklodens kvæg = alle mennesker der ikke er jøder = så er det jo muligt = at Jødiske Ypperste-Præster ønsker = at al jordklodens Kvæg ( os mennesker ) får blandet vores = DNA. Det er jo muligt at formålet med det globale = multikulturelle eksperiment = går ud på = at jordklodens kvægbestand = får blandet deres = DNA ???  Står der noget i Jødernes Bibel = The Talmud = der tyder på noget i den retning  ???

www.sagenskerne.dk   www.fornyelsespartiet.dk  www.Tavshedens-Tyranni.dk


Hvornår blev Jødiske Rabbinere og Islams imamer = enige om = at lave en fælles hær = forklædt som religion ???  Der kan også være sket det = at = Det Muslimske Broderskab = oprettet i 1928 = i virkeligheden er styret af Israels Rabbinere ???  Det er efterhånden en kendt sag = at jøder kontrollerer 95 procent af = Meanstream Medierne. Meget tyder på en Global organisation = der styrer jordkloden = og vil udrydde alle Kristne Civilisationer = een gang for alle.

Nu er det bare den Globale middelklasse = der skal udryddes fra jordklodens overflade. Der er bare lige  = den Kristne middelklasse i USA = der mangler. Sådan er min Personlige vurdering = her i dag = den 27. december 2012. Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul.  Her i Danmark og i EU = der er vi allerede blevet adfærdsreguleret. Nu skal vi bare lige = have blandet vores = DNA = gennem det = Globale Multikulturelle Projekt = så vi = med glæde kan betjene Israels befolkning.

 


FORFATNINGEN  i USA =  DEN ER STJÅLET =  www.wikipedia.net  

Jesse Ventura's 'Mad As Hell' Press Conference - YouTube

www.youtube.com/watch?v=DE04WIB9V108. nov 2011 - 16 min. - Uploadet af amy2x
Former Minnesota Governor Jesse Ventura said he would now refer to the country of his birth as the "Fascist
...

JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN.

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo
10/05/2012 - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... Rachel Maddow Show - Obama's Prolonged Detentionby Lord ...
 

Er det = Michael Chertoft = der styrer FEMA,s aktiviteter ???

Må soldater født i USA  =  ikke bære våben i = USA  ???

 


HVEM ELLER HVAD KÆMPER = USAs SOLDATER FOR ???

Hvorfor kæmper USAs soldater i udlandet = medens = FEMA = Bankernes Private hær = opruster med udenlandske soldater = hjemme i USA = for skatter =  betalt af USAs befolkning ???

JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN  and  THINK AGAIN


 

Human Diversity - 3 Human Biodiversity & Peace - YouTube

www.youtube.com/watch?v=3TxutjQeR0s
23/03/2011 - Uploadet af drdduke
http://www.davidduke.com DON'T LET MY VIDEOS BE CENSORED! Due to organized efforts to stifle free ...
 

 


 JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN and  THINK AGAIN

 

 Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


 G. Edward Griffin The Dangerous Servant A Discourse on ... - YouTube


 THE CONSTITUTION in USA = IS STOLEN = www.Google.dk

JESSE VENTURA SAY  = THINK AGAIN  and  THINK AGAIN

Conspiracy Theory Bilderberg 5/5 Jesse Ventura - YouTube

 
JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN  and  THINK AGAIN
 
Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...
 
Du kan se Præsentationen af Georgias Guidestones på = Video
 

FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA) - YouTube 

Billeder af fema camps 

Map of Active U.S. FEMA Camps: Is There One Near You - Dprogram


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE