RELIGIØSE IDEOLOGIER

www.Pokerpartiet.dk = 4. december 2013

ER RELIGION I VIRKELIGHEDEN = RELIGIØSE IDEOLOGIER ???

Har den præst du lytter til = lært dig forskellen på religiøse ideologier ???

 www.Kulturkloeften.dk   www.Danskkulturdebat.dk  www.sagenskerne.dk 

 


 

        ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

       VIL DU FORSVAREDANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV  ??? 

 


 

 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


Har de kristneTeologer og forkyndere valgt = at den kristne ideologi = skal være forkyndelse af = Sandheden = med det formål = at forkynde Livets mange = Sandheder = inden for disse 7. overordnede områder =

Politik - Religion - Økonomi - militært - Juridisk - kultur - Medier ???

Hvad er din Personlige Vurdering ??? Kan det forholde sig således ???

 


Her er så en Præst = der forkynder = Sandheder = inden for disse 7 områder = 

 Brother Nathanael· 163 videos

 


Vi kristne har ikke tid til = at læse hele Bibelen = hver dag = så hvad er det fornødne i hverdagen = inden vi lørdags-kristne = holder sabbat ???

 

Who Owns The Media 2012? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=h4l3saFnlmA
02/10/2012 - Uploadet af zionget
Who Owns The Media 2012? ... Published on Oct 2, 2012 ... It is hardly surprising, as the same tribe own the ...
 

Do Jews Control the Media? -- The LA Times Says Yes! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=CVmiAR5nvJE
10/02/2010 - Uploadet af drdduke
DON'T LET MY VIDEOS BE CENSORED! Due to organized efforts to stifle free speech and ban my videos ...
 

 JESSE VENTURA SAY = AMERICA = THINK and  THINK AGAIN.

 

Jesse Ventura's 'Mad As Hell' Press Conference - YouTube

www.youtube.com/watch?v=DE04WIB9V108. nov 2011 - 16 min. - Uploadet af amy2x
Former Minnesota Governor Jesse Ventura said he would now refer to the country of his birth as the "Fascist
...

JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN.

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo
10/05/2012 - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... Rachel Maddow Show - Obama's Prolonged Detentionby Lord ...
 

 JESSE VENTURA SAY = AMERICA = THINK and  THINK AGAIN.

 Who has madethe whole USA  )  to a koncentrationslejr   ???

 Which media tells not this = to USAs population - and why not  ???


 

 Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...


 

 Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

"Zions Vises Protokoller" se under =  Illuminati s = Protokoller.

Kan gode og velmenende mennesker = der gennemgår Frimurernes diciplinerende 33 trin = adfærdsreguleres ( hjernevaskes ) til at tænke i nye = religiøse baner = hvis denne diciplinering foregår over en længere årrække = trin for trin = indtil den mest adfærdsregulerede og ( hjernevaskede ) Frimurer ( Freemason ) opnår at blive stormester  ( Grandmaster ) 33 rd Degree Mason = ligesom = Albert Pike.  Ja - kan gode velmenende mennesker = have forandret deres tankegang = til = at blive en tjenere for en Religions Pricipielle Doktriner ??? Når en Persons Personlighed = er adfærds-reguleret bort = så er der kun fællesskabet tilbage.  Det passer naturligvis godt til en fælles ensretningskultur - hvor fælles beslutninger bliver til den eneste rigtige mening.

Kan en sådan Fri-murer-kultur = have bestilt eller inspireret Jøden = Karl Marx = til at skrive det Kommunistiske manifest = inspireret af en Jødisk Rabbiner = der kender jødernes Bibel ( THE TALMUDs ) helligste skriftsteder. Iøvrigt = hvor mange af Danmarks kristne Præster og Danmarks "Kristne" Præster = har læst jødernes Bibel = THE TALMUD ???

Er flertallet af Danmarks præster i virkeligheden = Jesuitter ???

Vatikanet i Rom = har jo arbejdet for en ( New World Orderi mange år.


 Er = EU = kun en = Region i en ( New World Order??? 

Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

 

 

 

  Is USA already made ​​into a =  Koncentrations Camp ???

 

FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA) - YouTube 

Billeder af fema camps  

JESSE VENTURA SAY = AMERICA = THINK and  THINK AGAIN

 


 

 Hvem giver ordrer i = USA = inden for disse 7 områder ???   

Politik - Religion - Økonomi - militært - Juridisk - kultur - Medier ???


 

Fema Camp Coffins Investigated - YouTube

www.youtube.com/watch?v=m3zSDdm-SHI
11/09/2008 - Uploadet af boomya555
Fema Camp Coffins Investigated. boomya555·177 ... Thumbnail CAMP FEMA: American Lockdown (Full) by ...
 

 www.wikipedia.net  www.medie1.dk www.RadioDua.dk www.RadioHolger.dk  www.Google.dk

 

Do Jews Control the Media? -- The LA Times Says Yes! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=CVmiAR5nvJE
10/02/2010 - Uploadet af drdduke
DON'T LET MY VIDEOS BE CENSORED! Due to organized efforts to stifle free speech and ban my videos ...
 

 

Hvad ønsker jøder skjule for USAs befolkning   ???

 What do Jews wished to conceal the American population  ???

Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ...

The real face of the jews - YouTube

www.youtube.com/watch?v=OVV7d-DAhoA
30/05/2011 - Uploadet af Atyaeg1
Correction: This short movie is NOT used for education in Israel. I apologize for spreading false allegations. A ...
 
Er jøder = Kristne ??? Hvis Jøder ikke er = Kristne = hvad er de så ??? Det er jo Præster eller "hellige mænd" = der oversætter = hvad der står i Jødernes hellige bog - THE TALMUD. Ja = hvad står der om Kristne i Jødernes Bibel ???
 

JESSE VENTURA SAY =  THINK  and  THINK AGAIN


 Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


  Who has madethe whole USA to a koncentrations camp   ???

 

Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...

If Americans want to know = who is in the U.S. = then it might be an idea = to write down the names = on all these free-masons = Who is Presented here.

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 
Flere videoer for Illuminati are shriners masons are »

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

 JESSE VENTURA SAY = AMERICA = THINK and  THINK AGAIN.

 

What the Freemasonic Shriners really believe - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cIMZZsB8Wrg28. jan 2009 - 2 min. - Uploadet af mhfm1
What the Freemasonic Shriners really believe. mhfm1. Subscribe ... that the Freemasons regard Catholicism ...
 

 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

 The Assassination of Nicholas II of Russia - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=iHsq9Od8bsU
17/11/2008 - Uploadet af WorldsAssassinations
The Assassination of Nicholas II of Russia ... announcement appeared in the national press two days after ...
 

 The Jews Who Murdered Tsar Nicholas II - YouTube

www.youtube.com/watch?v=tdrCtIL-nQs
08/07/2011 - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 

Flere videoer for The Jews Who Murdered Tsar »


 

Parade in 1885 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6XbKC5XUCoA
01/04/2011 - Uploadet af PetrovFed
From the film "The Barber of Siberia", 1998. Cathedral Square in Moscow Kremlin . 1) 1:47 Slow march of the ...

Flere videoer for Parade i 1885 »

 
 
 

HVEM REGERER I VIRKELIGHEDEN = USA = HER I JANUAR 2013  ???  

 The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

archive.org › ... › Community Video
25/04/2012
This is Alex Jones' 13th feature documentary, made in 2005. This is a follow up to Dark Secrets: Inside ...
 
 

 

The Difference Between Putin and Obama by Brother Nathanael ...

 

www.youtube.com/watch?v=kdh6YgSwReg
29/07/2011 - Uploadet af thehatedgoyim
http://www.realzionistnews.com/ http://www.youtube.com/user/zionget http:// thebrothernathanaelfoundation.org/

HVEM REGERER I VIRKELIGHEDEN = USA = HER I 2013  ???

Grundlovsforeningen  www.Danskkultur.dk  =  siger

 "den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

 Derfor = lad os søge lidt i Fortiden = så vi kan begynde at forstå vores nutid.

 


 

   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

 

Da jeg er født i Nationalstaten  Danmark og også er = Kristen = så  er Danmark mit udgangspunkt = for mine videre analyser af fortiden. Hvis vi lærer hvordan nutiden hænger sammen = ved at forske og analysere i = fortiden = så kan vi måske redde = fremtiden = for fremtidens generationer.

Hvor skal der så analyseres ???  Jeg vil foreslå analyser inden for =

Politik - Religion - Økonomi - militært - Juridisk - kultur - Medier ???

Min teori går ud på = at i 1776 blev Illuminati stiftet = den 1. maj. Så blev det jødiske ( Kabbala system ) bragt i anvendelse.  Sandheden = blev skiftet ud med det luftige begreb = Frihed = og det blev kaldt for = oplysningstiden. Hvad betyder ordet = Frihed ???  Betyder det frihed for homoseksuelle til at blive gift i en Kirke ??? Frihed = betyder noget forskelligt = for forskellige mennesker = men i en oprørskamp = ( mod hvad som helst ) der lyder = Frihed - lighed og Broderskab= jo meget godt = for de dovne = og for de misundelige.  Så der skal analyseres inden for disse 7 områder = for at analysere = hvem der giver fjenderne deres ordrer - inden for disse 7 områder ???

I 1789 fik USA sin Forfatning = og den Franske Revolution foregik = efter min opfattelse også i 1789. Religiøst set så dyrker de øverste ledere af Frimurer-organisationerne Lucifer = og efter sejren i 1789 = skulle Lucifer hædres = og det blev med = Friheds-gudinden i New York = som jeg betragter som Lucifer.

I Bibelen i ( Guds Lov ) også kaldet ( DE 10 BUD  ) der står der følgende i Paragraf 2.

Bud nr 2. =  Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himmelen eller nede på jordeneller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg herren din Gud er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Fra = ( Exodus ) = Anden Mosebog = Kapitel 20 =  (  Vers  3.  til og med  Vers 6.  )


 www.wikipedia.net  www.RadioDua.dk  www.RadioHolger.dk  www.Google.dk

 Kristendommens ideologi er = Sandheden = og der findes mange = Sandheder = inden for disse 7. områder = der kan forvandles til = Løgne = i Medierne.

Politik - Religion - Økonomi - militært - Juridisk - kultur - Medier

I Bibelen står der at = Guds Lov= vil bestå i længere tid = end denne jord vil bestå. Så - hvordan lyder vor  = Kristne Guds lov = så = den der står i Bibelen ???

www.sagenskerne.dk   www.Sappho.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE