Rowan Atkinson

www.PokerPartiet.dk = 4. januar 2013

Rowan Atkinson = en spydspids i kampen modCensur

Rowan Atkinson 

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

Skal man op på det = 32 eller 33 trin = for at blive = Grand Master i Illuminati  ???


 

          ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

          VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN.

 

Årets Værste  -  og bedste  - læs Klummen     

Rowan Atkinson's speech at Reform Section 5 Parliamentary reception

www.youtube.com/watch?v=gciegyiLYtY
18/10/2012 - Uploadet af reformsection5
Complete with quotes from old "Not the Nine'O'Clock News" scripts, comedian Rowan Atkinson explains ...
 

Flere videoer for Rowan Atkinson's speech at Reform ... »


 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 

 

 14. New Age or Ancient Lie? - Cracking The Genesis Code - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=zjC6OKkQo5o
23. nov. 2012 - Uploadet af LOVE UNLIMITED
http://www.secretsunsealed.org/ These presentations will help you comprehend the intimate relationship ...

 

 THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 


Hvad betyder det = at = Sandheden = kun kan adlydes ???  Efter min opfattelse = så betyder det at = Kristne = skal overholde hele = Guds Lov = og det er den = der står i Bibelen = og som lyder således =

 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

Jeg bør måske nævne = at min Luthers Katekismus = Ved = C.F. Balslev fra 1925 = også indeholderDE 10 BUD ) men i en meget amputeret udgave. Man kunne forledes til at tro = at Biskop = C.F.Balslev = havde haft en = Jesuit = som medhjælper = før denne Katekismus gik i Trykken i 1925. Der kan jo godt være lidt penge i ( Religiøse Juridiske fiflerier )

Vatikanets Penge | Tagryggen   Besøg evt. =  www.Tagryggen.dk


Adlyder du = Guds Lov = eller er du = hedning ??? 


Jeg vil hermed ønske alle = der besøger mine Hjemmesider = ET GODT NYTÅR.

Præsentation af mine hjemmesider 4. januar 2013.

www.Tavshedens-Tyranni.dk 
www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

Med Venlig Hilsen =

Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

 


Her i det nye år = hvor vi begynder på år 2013 = ifølge den = Julianske eller Greorganiske Kalender = Ja - så bør vi danskere = der er født i vores Nationalstat Danmark = og tilhører den oprindelige befolkning = Ja - så bør vi jo nok = her ved årsskiftet = mindes dem = der har fået en dom = for at = tale frit = efter den berygtede = Censur Paragraf 266b.

Fri Tale = er jo = Rowan Atkinsons = emne i = sin tale.

Jeg må beklage = at jeg ikke er a,jour = med alle = der er anklaget og dømt efter =

Censur Paragraf 266b

Derfor må jeg nøjes med at = mindes dem = som jeg har hørt om.  


 Optakten til Koncentrationslejre i Europa har været Censur.

Gentager historien sig = nu i = USA ???


Her er navnene på dem = jeg kender = der her iNationalstaten Danmark = der er blevet anklaget efter =

NATIONAL-STATEN = DANMARKS = Censur Paragraf 266b

1. Mogens Glistrup               Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen                http://www.radioholger.dk/ 
4. Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard                Frifundet
6. Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen                 Anklaget for Sandheden 
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10.
Rolf Slot-Henriksen         
Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen       
Anklaget 29. maj 2012


Daniel Carlsen = er 
Formand  for =     www.danskernesparti.dk

 


 

Besøg eventuelt = Trykkefrihedsselskabets Bibliotek.

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

             

Hvem mangler at læse denne forfatters bog ???

Mig og Muhammed

 


Eventuelt en opgave for = Trykkefrihedsselskabet = www.Sappho.dk

 Så vidt jeg er orienteret = så består = EU = stadig på papiret af 27 Nationalstater. Her i Danmark hedder National-staten Danmarks =  Censur Paragraf = for = Censur Paragraf 266b. Jeg kan godt forestille mig = at der også findes = Censur Paragraffer= i = EUs = 26 andre = Nationalstater= ???

Derfor kunne jeg godt ønske mig = at der hvert år = ved årsskiftet = blev bragt en årlig officiel = Sappho-Liste = over alle = der er blevet anklaget for overtrædelsen af en Censur Paragraf = i en af = EUs= 26 andre Nationalstater = hvor der er Person = der er blevet anklaget efter en = National = Censur Paragraf  = således at vi hvert år = kan blive præsenteret for alle = der er blevet anklaget efter en = Censur Paragraf = i deres eget Fædreland = på = Sappho,s= frihedsliste ???

Her er jo noget at tænke over for = TRYKKEFRIHEDSSELSKABETS = Formand = Lars Hedegaard ??? Er det en opgave som = TRYKKEFRIHEDSSELSKABETS = Formand = Lars Hedegaard  = mener  at = TRYKKEFRIHEDSSELSKABETS = medarbejdere kan = eller bør løfte ???


 

Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

 

 
 

 

Goldman Sachs Betrayal Of America - YouTube

www.youtube.com/watch?v=_Mw15mqA-ys
14/07/2011 - Uploadet af zionget
Apparently there was a GLICH at YouTube since the Hit Count on this Video, Goldman Sachs Betrayal Of America ...

 

Brother Nathanael· 163 videos

 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem  - økonomisk ???


 Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ???

Hvilke tre  Danske  studerende regner det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference. Har deres egne menneskerettigheder =

Hvad siger sprog-eksperten = Sarah Von Essen  ???

Hedder det = overnationale Institutioner = eller hedder det
overflødige Institutioner = hvad er den rigtige = danske udtale ??? 

Hvem bør ellers spørges = FN = UN ) = eller måske Danmarks skatteydere ???  Er disse organisationer nødvendige for = at en = New World Order = kan blive en Succes ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Har = Cairo-deklarationen = allerede afløst = Danmarks Grundlov ???

Er det noget som = Danmarks Ombudsmand = kan vurdere ??? 

 


 

 

          ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

          VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???

 


 

Læs evt.= Danmarks Riges Grundlov af 1953 = på dette Link = www.danskkulturdebat.dk  


Hvem har en ledende rolle = når det gælder multikulturen i Europa ???   

Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ...

www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ
06/05/2012 - Uploadet af GeneralTitus70AD
Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies. GeneralTitus70AD·60 videos ...
 

Er = Barbara Lerner Spectre = jøde = og repræsenterer hun Israel ???


Hvem står bag = den Multikulturelle ideologi = der ønsker at alle = undtagen Jøder = skal blande deres = DNA = med hvem som helst = som om mennesker var en hjernetom kvægbestand = der ikke kan tænke selv  ???

Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with all ...

 Fri-murere ( Frimasons ) har måske været muslimer = måske også før 1776  ???

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 

Jeg ved godt = jeg kun har gået 7 år i skole = og har dumpet til en eksamen = men det skal ikke afholde mig fra = at forsøge at tænke selv.  Som en = Kristen= der foretrækker at søge efter = Sandheder = så er det naturlige = at gå lige til Kilden = og få læst og gennemgået = jødernes Bibel ( THE TALMUD ) for at se om der er nogle skrifts-steder = der specielt opfordrer til had = mod Kristne = og Gentiles og andre = der bliver betragtet som Goy eller Goyin = altså en slags kvæg = i en menneskelig krop. Hvorfor ønske denne dybe analyse af ( THE TALMUD ) ??? 

Er en analyse af ( The Talmud)  noget som toppen af = Danmarks intellektuelle elite = også kan finde på at analysere = i dybden ???  Her tænker jeg naturligvis på disse Personer =

Henrik Gade Jensen, Mikael Jalving, Naser Khader, Roger Scruton, Kasper Støvring, Bent Blüdnikow, Søren Espersen, Wafa Sultan, Hans Hauge, Pia Kjærsgaard, Ibn Warraq, Karen Jespersen, David Gress, Morten Uhrskov Jensen, Lars Vilks, Lone Nørgaard, Søren Krarup, Claes Kastholm Hansen, Phyllis Chesler, Kai Sørlander, Jesper Langballe, Farshad Kholghi, Diana West, Asger Aamund, Ayaan Hirsi Ali, Mark Steyn, Bruce Bawer, Sven Ove Gade, Mogens Rukov, Kurt Westergaard, Daniel Pipes,

Hvad skulle inspirere disse intellektuelle genier til = at gennemgå og analysere jødernes hellige bog ( THE TALMUD ) i dybden  ???

 The real face of the jews - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=OVV7d-DAhoA
30/05/2011 - Uploadet af Atyaeg1
Correction: This short movie is NOT used for education in Israel. I apologize for spreading false allegations. A ...

 

Noget tyder på at = Israels Jøder = ikke bryder sig om = Kristne = og inspirationen kan jo komme fra = Jødernes hellige bog = THE TALMUD ???

 

 Who Owns The Media 2012? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=yle_qeeOIMA
22/08/2011 - Uploadet af zionget
How The Jews Mock Jesus Christ ... Unfortunately, the Jews have managed to showcase the ugly sides of both ...
 

Flere videoer for who owns the media Nathanael »

 


 

The Bible - Gospel Of John - Part 1 of 2 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=GarRlRp3ts8
30/10/2011 - Uploadet af dallywally72
1:19:59. Watch Later The Gospel of John - The Movie (part 2)by maxavail5,214 views; The Visual Bible ...

 Flere videoer for The Visual Bible - The Gospel Of John (1 of 2) »

 


 

 Hvem udfører Satans onde arbejde her på jorden ???  Det gør mennesker. Sandheden= er en stor barriere at overvinde = for løgnens tilbedere. Det har krævet stor planlægning = over flere hundrede år. Intet menneske bliver født med en fuldt udviklet hjerne = og kan derfor heller ikke huske hvad der historisk er sket = før de blev født. Det kræver forskning i Fortiden. i Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk = er det udtrykt således =

"den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Så dem der vil kende nutidens = Sandheder = må søge og forske og analysere = fortidens Sandheder. Og forsøge at gennemskue fortidens = Løgne = og dem er der mange af.

 Jeg kender ikke alle = fortidens Sandheder = men Jesus har sagt  dette  =

 5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

 Dette er fra = Thomas Evangeliet = fundet i 1945 = som et af 114 Vers.

Selv om alt måske er tydeliggjort = så er det stadig nødvendigt at søge = for at finde de = skjulte Sandheder.   Må Herren være med de søgende.

 

Ex Catholic Priest Exposes The Vatican Inquisition and ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=X9Nhh5j1jHw
14/02/2012 - Uploadet af CombatForTheFaith
Ex Catholic Priest Exposes The Vatican Inquisition and Antichrist Part 1by mlkinnc148,494 views; La ...
 

Flere videoer for Ex Catholic Priest Exposes The Vatican ... »


  

The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aKJSGA4fP3c2. maj 2011 - 96 min. - Uploadet af selious04
________SHRINERS & THE SYMBOL OF ISLAM____________ "Way back when Muslims were first ...

Walter Veith, I Hear the Rumbling,Sunday Law Is Coming.5-16-2011 ...

The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k9. maj 2009 - 10 min. - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser522 views · The Vatican creating Islam ...

Er det en af disse = Sandheder = som skulle være skjult for Muslimer for evigt ???


 

 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

 Historist set = hvorfor er jagten på de = Kristne = forsat igennem flere hundrede år ??? 


HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Hvad står der i Bibelen om de sidste tider ??? Hvad ved Danmarks unge om det ???

 www.endtime.net  www.Tagryggen.dk  www.aircrap.org   www.infowars.dk   

Jeg betragter islam = som en religiøs hær = men det er ikke ensbetydende med = at det er en muslim = der er øverste General i denne hær. Det er jo muligt at det var = jøder = der tog kommandoen = over alle muslimer gennem ( Det Muslimske Broderskab ) og overtog kontrollen af Islams infrastruktur i 1928 ???  De fleste muslimer = er ikke onde mennesker = men tilsyneladende = religiøst vildledt = af dem der styrer de religiøse systemer. Måske er det Jøder = der har givet specielt unge muslimer = deres ordrer lige siden 1928 gemmem ( Det Muslimske Broderskab ) ???  Hvem kan gennemskue dette ???

www.islam-info.dk      Se under overskrifterne = Taqiya  = 


 

Sam Solomon          medforfatter til denne bog.MOSKEEN
og dens rolle i samfundet  =  En meget oplysende bog.
Udgivet i 2008     Find den evt. på   =   www.Google.dk   

Forfatterne er = Sam Solomon og E. Alamaqdisi

Er det bogen muslimer ikke må læse = for deres imam ???

 www.Lyttilgud.dk 


Hvad står der i Bibelen om = muslimer. Det ved Pastor  Mike Hoggard.

 

The Mystery of Mecca  =  of   =   MIKE HOGGARD

 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...

 

 

Hvad nytter  = viden = uden den fornødne = visdom ???
Hvad nytter = visdom = uden den fornødne = Viden ???

Hvordan skal den globale = Historiske udvikling = analyseres = inden for disse 7 områder = for at få alle brikkerne med = i det historiske Puslespil = der ifølge Bibelen = har varet i cirka 6000 år.

 

The Pope is the Antichrist! & a freemason! MUST SEE! - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=i9YiOvKGMQs
06/03/2010 - Uploadet af TheNWOtruth

 

Politik - Religion - Økonomi - Militært - jura = Kultur - Medie-kontrol

Hvem spiller på den = religiøse harpe = inden for disse 7 områder ???

 Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

 En General giver ordrer = men oplyser ikke soldaterne om formålet.

 


 

Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z2fs8s8sFQM
08/05/2011 - Uploadet af kytekuttertv
Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy ... DHS, CIA, FBI are all roman catholic as well ...
 

Flere videoer for is the pope catholic texe marrs »

 


 

BØR PAVEN ARRESTERES = OG I GIVET FALD = AF HVEM  ???

 

Atheist Christopher Hitchens Seeks to Arrest the Pope for Crimes ...

 

www.godtube.com/watch/?v=7WD7LGNX
17/10/2010
Atheist Christopher Hitchens Seeks to Arrest the Pope for Crimes Against Humanity, Today's Christian ...

 

Salman Rushide on Christianity, Islam, Hinduism and ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fjJ0wTMQh6w
24/07/2009 - Uploadet af ludersatan
Salman Rushide on Christianity, Islam, Hinduism and Nordic Mythology ... Sir Salman Rushdie slaps down ...
 

 www.wikipedia.net   www.Google.dk  www.sagenskerne.dk  www.RadioDua.dk 

 


 

 

 Holder dette budskab = også ved det næste Præsidentvalg i = USA ???

David Duke for President? -- It's up to You! - YouTube

youtube.com14. aug 2010 - 13 min. - Uploadet af drdduke
Sign in with your YouTube Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, ... Former white supremacist David ...
www.Davidduke.com    JESSE VENTURA SAY =  THINK AGAIN  and  THINK AGAIN

 

Jesse Ventura's 'Mad As Hell' Press Conference - YouTube

www.youtube.com/watch?v=DE04WIB9V108. nov 2011 - 16 min. - Uploadet af amy2x
Former Minnesota Governor Jesse Ventura said he would now refer to the country of his birth as the "Fascist ...

 JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN and THINK AGAIN

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... 3:07. Watch Later Obama's Prolonged Detention Policy ...
 
 

JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN and THINK AGAIN

 

Conspiracy Theory Bilderberg 5/5 Jesse Ventura - YouTube

 JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN  and  THINK AGAIN

 Billeder af fema camps   - Rapporter billeder

Fema Camp Coffins Investigated - YouTube

www.youtube.com/watch?v=m3zSDdm-SHI
11/09/2008 - Uploadet af boomya555
Fema Camp Coffins Investigated. boomya555·177 ... Thumbnail CAMP FEMA: American Lockdown (Full) by ...

 

Rothschild's Choice part 1 of 10 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nbbf7yugiZQ
19/11/2009 - Uploadet af NascarL4806
Barack Obama has become the ultimate instrument in a dark plot to ..... Texe Marrsby reamonnk17,681 views ...
 

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

 Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

 


 

Illuminati Are Shriners Masons Are Muslim The ...

smarttradernow.com10. aug 2012
Illuminati Are Shriners Masons Are Muslim The Kabaa The Meaning Of Allah 2 All About Puppy Potty Training ...

 Hvem har den højeste magt på jordkloden = lige nu = her i  2013 ???

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE