JULETRÆETS TOP

www.Pokerpartiet.dk = 11. Januar 2013

HVOR KOM JULEN FRA  ???

Fra Juletræets grønne top = stråler Juleglansen. Men hvorfor fejrer vi danskere = jul = og hvor kom julen fra ??? Vi danskere = der er = kristne -vi fejrer = jul = for at fejre = at vor Kristne Guds søn = Jesus = blev sendt ned til jorden = for at tilbyde alle mennesker på jordkloden = et evigt liv. Dette tilbud tog vores daværende Danske Konge imod = for over 1000 år siden = og gjorde det = Danske Folk = til et Kristent folk = der skulle holde Guds Lov.  Bare besøg dette link og = se den lange Kongerække i Danmark  = 

www.fortidensJelling.dk 

Kristendommen kan være svær at forklare = når man som jeg = kun har 7 års skolegang = så det vil jeg overlade til = en = Kristen Forkynder = at forklare nærmere ???    

Sam Solomon     =   En Kristen Forkynder.


 

          ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

          VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN.

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.dk  www.Tagryggen.dk 

 


 

DANSKHEDEN = det er også at fejre = JUL = men hvor kom julen fra ???

 

Jeg har fået denne forklaring fra en Tyrk = ( der så vidt jeg ved )  er vokset op i Danmark. Han påstod at = Julemanden = var født i Tyrkiet. Så jeg tænkte = kan det nu også være rigtigt ???

DANSKHEDEN = det er også = at synge danske sange og salmer til Jul = og her er = Danske Folk = velsignet med et væld af salmer og sange = som en hyldest til vort = Fædreland  Danmark og vor = Kristne Gud.

Bare hør alle de sange og salmer = selveste Erling kan spille på sit klaver = på hans egen hjemmeside = www.Erlingmusic.dk 

Bare hør ( Selveste Erling ) spille alle otte vers af = Det kimer nu tiljulefest = med måske med tekst af = Martin Luther = og bearbejdet af NFS. Grundvig i 1852 = med melodi af Carl Chr Nic Balle i 1850.

Bare hør ( Selveste Erling ) spille otte vers af = Højt fra træets grønne top= med tekst af Peter Faber i 1848 og Melodi: E. Horneman.

Så er det et nyt spørgsmål melder sig = hvorfor sætter vi danskere her i Danmark en stjerne på Juletræets top = og ja = hvorfor gør vi danskere nu det ??? I de gode gamle dage = da vi danskere troede = at jorden var flad = som en Pandekage = og kun de rige havde råd til at køre i hestevogn = og fattige uvidende mennesker som mig = fik ømme fødder = hvis vi skulle handle ind i nærheden af den nærmeste kro = da var der nogen = der besluttede her i Danmark = at den danske skik = skulle være en = stjerne = der skulle sættes i toppen af juletræet. Måske var det symbol-tale = fordi kun et fåtal af Danmarks befolkning kunne læse den gang = men forstod symbol-sproget. Og ja = hvad omfatter symbol-sproget ??? Måske findes der lidt af en forklaring = på dette link = om det skjulte symbol-sprog.

 

Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney ...

 

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...

Flere videoer for freeman and texe marrs »


 RELIGIØST SET = HVAD BETYDER = SOL = MÅNE og STJERNER ???

Måske kan vi få en forklaring = af denne hellige mand =

 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.

 Tilsyneladende betyder en = STJERNE = i symboltænkning et tegn for = muslimernes Gud = Allah. Jeg har hørt om den jødiske ( David-Stjerne ) men har endnu ikke hørt en dansk Præst fortælle hvor i Bibelen denne ( David Stjerne ) er omtalt. Har du det ???  Det kan jo skyldes = at ( David-tjernen ) ikke er omtalt i Bibelen. Hvis vi holder os til det religiøse Symbol-sprog = så er stjernen i virkeligheden et hedensk ( Heksa-gram ) Hvor finder vi så et = Hedensk Heksagram ???

Det gør vi i Israels Flag. Så nu er det jeg overvejer følgende =

Bør = vi danskere = ikke udskifte stjernen i juletræets top = med et Kors = for at bekræftige = at = vi kristne i Danmark = fejrer Jul = for at fejre = Jesus ???  Et kors = kan forklare alvoren i det Kristne budskab = bare se her =  

 Why I Left Judaism - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw
01/09/2010 - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 

 

Her kan man se = at et Kors kan se ud på mange måder = når man lytter til denne jøde = når han fortæller lidt om sin barndom = og hvilken vej han valgte her i livet. Desuden har ( Nathanael ) flere budskaber til jordklodens Kristne folkeslag =

Brother Nathanael· 163 videos


Så nu er det jeg spørger = Kan de Kors = som = Broder Nathanael = bærer = ikke inspirere Danmarks og Nordens oprindelige folkeslag = til at sætte et Kors op i toppen på deres Juletræ = næste gang de fejrer jul. Hvilke råd vil vore "oplyste" ( Danske Præster ) ( Danske Præster )  give til deres menigheder ??? Er tiden kommet til = at afskaffe alle de hedenske symboler = der har sneget sig ind i = og som findes omkring = vores danske Jul  ???

www.wikipedia.net  www.Google.dk  www.Danskkulturdebat.dk

 

The video that scares Jews - YouTube

www.youtube.com/watch?v=CK_sBAqoaa0
09/08/2011 - Uploadet af Nasbayern
Judaism is the "religion, philosophy, and way of life" of the Jewish people.[1] Originating in the Hebrew Bible ...

 Flere videoer for The video that scares Jews »


 

The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aKJSGA4fP3c
02/05/2011 - Uploadet af selious04
________SHRINERS & THE SYMBOL OF ISLAM____________ "Way back when Muslims were first ...
 
 Ved Pastor = Mike Hoggard= hvad der står i Bibelen om Muslimer ???

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ
25/01/2012 - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Pastor Mike Hoggard reveals that Islam is simply Pagan Goddess Worship. ... Watchman Video Broadcast 04 ...

 Flere videoer for mike hoggard watchman video Broadcast ... »


 

Grundlovsforeningens tidligere formand for = www.danskkultur.dk  = ROLF SLOT-HENRIKSEN = har medvirket til at udforme følgende visdomsord =  

"den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

 

(5) Jesus = har sagt dette: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

En Dansker har sagt dette =

 Der er en løgn, som er værre end en udtalt løgn: Fortielse af Sandheden.

 Hvad er det = som er blevet fortiet for Muslimer i Koranen i cirka 1400 år ???  

 


Efter min opfattelse = så mangler den kristne Guds lov i Koranen. Således lyder den =

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN DER STÅR I BIBELEN.

 

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

Hvad er blevet fortiet for Muslimer i Koranen ??? ( DE 10 BUD ) måske ???

 
www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  RELIGIØST SET LØGNENS EVANGELIUM

Min personlige vurdering af islam = det er = at Islam er hær = der er forklædt som en Religion. Det siges = at Muhammed ikke kunne læse eller skrive. Så - hvem skrev hans åbenbaringer ned for ham ???

Hvem kunne finde på at undlade at skrive = Guds lov= ned = dengang Muhammeds åbenbaringer blev skrevet ned ??? Kan en jøde = have undladt = at have tage = Guds Lov= med i Koranen ??? På den måde kan = Jøder = have gjort alle muslimer til Israels hær En hær adlyder altid dem = der giver ordrerne. Så her er noget at tænke over = for muslimer.

Her i Danmark er vi udsat for masser af = fortielser = der skjuler mange vigtige = Sandheder= for = Danmarks Befolkning = og andre Folkeslag. Så det kan jeg  = som = indfødt Dansker??? Det er der også andre = der ikke er helt tilfredse med.

 

 


 

Det undrer mig at ( Guds Lov ) ikke findes i Koranen ??? Hvem kunne dog finde på at bedrage muslimer = gennem fortielser af Sandheder ???

Who Owns The Media 2012? - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=h4l3saFnlmA
02/10/2012 - Uploadet af zionget
Who Owns The Media 2012? ... Published on Oct 2, 2012 ... It is hardly surprising, as the same tribe own the ...
 

JEWS RULE THE WORLD - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nYWfYhG-Erg
11/12/2010 - Uploadet af 4everUn4given
this is where it all started... http://www.gnosticliberationfront.com/ rothschild__the_israeli_supreme.htm Ring of ...
 

Flere videoer for When Jews rules The World »

 

When Jews Rule The World - YouTube

www.youtube.com/watch?v=k68DXCmJ7Jk
12/12/2012 - Uploadet af zionget
When Jews Rule The World. Brother Nathanael·168 videos ..... in reply to Brother Nathanael (Show the ...

 Flere videoer for When Jews rules The World - Nathanael »

 

219 - The Wine of Babylon / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=l-VrL3ZBb48
07/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/132/219-the-wine-of-babylon/ http:// amazingdiscoveries.org/

 Flere videoer for 219 - The Wine of Babylon / Total Onslaught ... »

 ER DET KORANEN = SOM VI SER PAVEN KYSSE HER  ???

220 - A Woman Rides the Beast / Total Onslaught - Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=zASWUqMm_JM
11/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/133/220-a-woman-rides-the-beast/ http:// amazingdiscoveries.org/

 Flere videoer for 220 - A Woman Rides the Beast / Total ... »


 

Vatikanets Penge | Tagryggen   Besøg evt. =  www.Tagryggen.dk

 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem - økonomisk ???

 


 

Husk.

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 


Pause.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE