Marie - jeg vil hjem

www.Pokerpartiet.dk = 12. januar 2012

O. Marie = jeg vil hjem til dig = og den lange Plov.  www.Google.dk

 Har Danmark og resten af jordklodens National-stater ikke kontrol med disse 7. Punkter =

Politik - Økonomi - militæret - Religion - Jura - kulturen og Medierne. ???


 

      ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

          VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN.

Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net   www.Tagryggen.dk 

 


 

 Kandidaterne - Marie Krarup - Stiller op for DF - Del 1.mpg - YouTube

www.youtube.com/watch?v=NirnM7mhaOo
06/07/2011 - Uploadet af TheJerne
Marie Krarup er god og skarp og flot. Det er bare synd, at værten er fuldstændig blank og ikke har ...
 

Interview with Walter Veith - part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=46xpIKTsxh0
28/06/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/629/interview-with-walter-veith1/ http:// amazingdiscoveries.org/
 
www.amazingdiscoveriesa.org  1 - 866 - 572 - 9457  
 
 
 
 www.amazinghealth.com   1 - 888 - 856 - 9472
 

 Four Jacks - O Marie, Jeg vil Hjem til Dig - YouTube

www.youtube.com/watch?v=jvYagLTa_GY
29/03/2008 - Uploadet af MauserK98Kurz
Four Jacks - O Marie, Jeg vil Hjem til Dig. MauserK98Kurz·19 videos · Four Jacks 2011 - Mandalay ...
 

Flere videoer for four jacks oh marie »    O - Marie = jeg vil hjem til

dit fædreland = den Kristne Nationalstat = og Danmarks Kultur

Et Folks daglige vaner = er dette Folks Kultur = sagt af Socialdemokraten = Hartvig Frisch.


 Danmark har været en Kristen Nationalstat =  i over 1000 år.

Se beviset ( Runestenen ) på dette link = www.fortidensJelling.dk

Her kan udenlandske tilflyttere evt lære = Danmarks Kongerække ???


 www.sagenskerne.dk      www.wikipedia.net       www.fornyelsespartiet.dk


Hvad mere kan bevise at = Danmark = er en = Kristen Nationalstat ???

I vore Danske Kirker er Bibelen udgang for Gudstjenesten i Danmark.

I Islams Moskeer = der er Koranen = udgang for Fredags-bønnen

I Jødernes Synagoger = der er = THE TALMUD = udgang for bønnen.  

 


 

JESUS = HAR SAGT = JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

ingen kommer til Faderen = uden ved mig.

Det står i Bibelen = Johannes Evangeliet = Kapitel 14 . Vers 6

         

DER FINDES OVER 2100 KIRKER I DANMARK = MÅSKE FLERE  ???

Disse kirker er efter min opfattelse = beviset for = at det danskefolkhar en = Kristen Kulturarv. Hvad betyder det - at have en Kristen Kulturarv ??? Det betyder efter min opfattelse = at engang lærte Danmarks skolebørn = Guds Lov = uden ad i skolen. Det var ( DE 10 BUD ) dem = der står i = Bibelen = de lærte uden ad ???

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase


  På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2100 kirker - der findes rundt omkring i vores fædreland = Danmark = og beundre hvad = vore = Danske Forfædre = har præsteret gennem de sidste 1000 år = sådan cirka ???  En Kirke i hvert et herred - eller i hvert et sogn = det kalder jeg for = De-centralisering.
   

   
      
   
   

Religionen = er som bekendt udganspunktet = for et Folks daglige vaner = samt for de Højtider - som den oprindelige befolkning i = Nationalstaten Danmark = fejrer i løbet af Året. Vi kristne fejrer ikke Ramadanen. Til gengæld fejrer vi andre Højtider og mærkedage og har andre skikke.  Besøg eventuelt =

Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk = hvor du kan blive oplyst ???

Jeg vil påstå = at der er forskel på muslimers helligdage og de Kristne mærkedage.  

Med Venlig Hilsen  =   Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

 


 

 Den første der bragte ( Guds lov = De 10 Bud ) til Jorden var Moses.


 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN DER STÅR I BIBELEN.

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

For at kunne kende forskel på = Løgne og Sandheder = så er det efter min opfattelse nødvendigt at kende ( DE 10 BUD )

 


( DE TI BUD )

findes ikke i Koranen.

Besøg eventuelt dette internet-leksikon om Koranens indhold =  

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  RELIGIØST SET LØGNENS EVANGELIUM

Dette lyder ikke som om = islam indeholder et fredens Budskab.

Ud over at DE 10 BUD ) ikke findes i Koranen = så er Islam så svag en Religion = at der er dødsstraf = for at forlade islam. Det kaldes for = Apostat = Apostasi. Noget kunne tyde på = at det er lykkedes for jøder = at forfalske Koranens religiøse budskab = for cirka 1400 år siden ???


 Lad os høre en bøn af =  Sam Solomon

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.
MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 


 

 Her er et budskab fra = Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk  

"- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Lad os derfor søge efter fortidens = Sandheder =

 

Who Owns The Media 2012? - YouTube

  

www.youtube.com/watch?v=h4l3saFnlmA
02/10/2012 - Uploadet af zionget
Who Owns The Media 2012? ... Published on Oct 2, 2012 ... It is hardly surprising, as the same tribe own the ...

 

Brother Nathanael· 163 videos

 


  The video that scares Jews - YouTube

www.youtube.com/watch?v=CK_sBAqoaa0
09/08/2011 - Uploadet af Nasbayern
Judaism is the "religion, philosophy, and way of life" of the Jewish people.[1] Originating in the Hebrew Bible ...

 Flere videoer for The video that scares Jews »

 


 

 Lad os forsat søge efter fortidens = Sandheder =

 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

 

The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aKJSGA4fP3c
02/05/2011 - Uploadet af selious04
________SHRINERS & THE SYMBOL OF ISLAM____________ "Way back when Muslims were first ...
 
Er muslimer Katolikker = eller er = Katolikker muslimer ???
 
 Ved Pastor = Mike Hoggard= hvad der står i Bibelen om Muslimer ???

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ
25/01/2012 - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Pastor Mike Hoggard reveals that Islam is simply Pagan Goddess Worship. ... Watchman Video Broadcast 04 ...

 Flere videoer for mike hoggard watchman video Broadcast ... »


 JESSE VENTURA SAY = THINK  and  THINK AGAIN

 

Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ...

Hvorfor skal alle = Goyims og Gentiles = have blandet deres DNA = medens jøder vil bevare deres = DNA ???  Hvad er der lagt op til på globalt plan ???

The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k
10/05/2009 - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser529 views · The Vatican creating Islam By...

Er muslimer Katolikker = eller er = Katolikker muslimer ???


  

Why I Left Judaism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw
01/09/2010 - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 

 

 The real face of the jews - YouTube

www.youtube.com/watch?v=OVV7d-DAhoA
30/05/2011 - Uploadet af Atyaeg1
Correction: This short movie is NOT used for education in Israel. I apologize for spreading false allegations. A ...

Det er muligt at islam er en hær = forklædt som religion = men hvem er Generalen for denne hær ??? Er det en Israels præster ???  Står der i Jødernes hellige bog  ( THE TALMUD ) at Goyim og Gentiles skal behandles som kvæg ???  Hvem ved noget om hvad ( Goyims og Gentiles  ) er for nogle størrelser ???


Hvem er Lammenes fjender = er der en global sammensværgelse ???

 

 JESSE VENTURA SAY =  Now = THINK and  THINK AGAIN  

 

Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney ...

 

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...

Flere videoer for freeman and texe marrs »


 RELIGIØST SET = HVAD BETYDER = SOL = MÅNE og STJERNER ???

Måske kan vi få en forklaring = af denne hellige mand =

 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.

Er der en forklaring på = hvorfor = Paragraf 4 = i = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = ikke bliver overholdt ??? Læs Grundloven på dette Link =  www.danskkulturdebat.dk  = og forsøg så at finde svaret.

 


 

Walter Veith - (23) The New Age Agenda / Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=MG01p7USAFg
29/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD is an in-depth analysis of the New Age agenda including a look at ...

 Flere videoer for Walter Veith - (23) The New Age Agenda ... »


 

Hvad ved = Danmarks Befolkning = om frimurere = Freemason = og om hvordan de opnår = at blive medlemmer = af en eller anden frimurer-orden = og hvordan de kan opnå de øverste trin = at blive en 32 eller en 33 trins frimurer  ???   

Det begynder med det første løfte = som kan lyde således =

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati .

Besøg eventuelt Illuminati  og læs mere om = frimurer-løfter ???


 Messerschmidt    EU  = Rapport af =  Morten Messerschmidt

 Hvorfor mener = Marie Krarup = at Danmark bør meldes ud af = EU ???

Kandidaterne - Marie Krarup - Stiller op for DF - Del 2.mpg - YouTube

www.youtube.com/watch?v=sIigngEirmI
06/07/2011 - Uploadet af TheJerne
Kandidaterne - Marie Krarup - Stiller op for DF - Del 2.mpg .... De glemte helt at stille krav til ...
 
 
Går = Dansk Folkeparti = ind for Hallan-slagtning. Det er naturligvis betryggende = at en Imam beder = for et eller andet før - under -   eller efter slagtningen. Formålet med en at en bedende Iman skal velsigne halal slagtning = er det fordi at en muslim ikke selv må bestemme = hvor de må købe ind ???
 

Bør din familie overveje = at skifte livsstil ???  

953 - Interview with Walter Veith: A Healthy Lifestyle - part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=jBB8QnzRizU
20/09/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/760/953-interview-with-walter-veith-a-healthy- lifestyle-part-1/ http ...
 

 
 Er Islams = Hallal-slagtning = en del af = Dansk Kultur ??? 
 
Hvornår er et folk = besejret ??? 
 
Er det når dette folk =  har mistet = sine egne daglige vaner ???
 Der findes også frimurere = der har aflagt et personligt løfte til Paven = og de kaldes for = Jesuitter = denne ed = eller dette løfte lyder således =

 Manuel Baroso = fra = EU = har han undervist = Jesuitter  = i USA ???  


 

HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

 

Jesuit-eden = ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen ??? Hvorfor ???

 

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

 
Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Min formodning er den = at enhver = der har en status som shriner = automatisk = tilhører frimurer-ordenen ( Illuminati ) og er mindst en 32 grader Frimurer = og deres ( Stor-mester ) automatisk vil adlyde enhver ordre =  givet af en Jesuit.

Den højeste grad = der kan opnåes som frimurer ( Freemason ) det er 33 grader.

Det må betyde = at der er 32 eller 33 ritualer = en frimurer skal gennemgå = for at opnå det højeste = nemlig at blive ordenens stormester = Grand-Master. Min vurdering kan naturligvis være forkert ???  Hvad er din vurdering ???

 The Jews Who Murdered Tsar Nicholas II - YouTube

► 4:12► 4:12
 

Er kommunister i virkeligheden under kommando af  = Pavens Jesuitter ???

Hvem kender ( Eventyret ) om Rødhætte og Ulven ???   www.wikipedia.net

Den lille Rødhætte - Wikipedia, den frie encyklopædi       www.Google.dk 


 

 KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN.

Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.dk  www.Tagryggen.dk 

 


Hvor utroligt det end kan lyde = så var der også religioner til - før jeg blev født i 1945. Så søger du efter brikker i fortiden = om den historiske udvikling i det historiske Puslespil = der har fundet sted = lige fra Sumerernes tid = så er du velkommen til at begynde din søgen og dine analyser = med udgangspunkt fra disse hjemmesider  = af og til er et par stykker af disse hjemmesider ude af drift = på grund af personlige lommesmerter. Det beklager jeg. M.V.H.  Saxo-Poul.

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk


Hvilke tre mennesker mødes en gang om ugen = for at dyrke den seneste hobby = nemlig at sammenligne indholdet fra disse tre religiøse bøger ???

Bibelen  =   Koranen   =   The Talmud

Det kan jo være interessant = at følge lidt med i = hvad = New Age Bevægelsen = finder på = når alle jordklodens religioner skal ensrettes = inden for disse 7 områder = og holdes sammen inden for disse 7.områder =

Politik - Religion - Økonomi - militært - Jura - Kultur - Medie-kontrol.

På dette link = kan du finde nogle af = Danmarks gamle salmer = og anden god musik = spillet på Klaver af selveste Erling.  www.Erlingmusic.dk

Hil dig frelser og forsoner - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=mG-mzlAYAiw
21/04/2010 - Uploadet af erlingmusic
Hil dig, frelser og forsoner! Melodi: C. C. Hoffmann, 1878 Tekst: N. F. S. Grundtvig , 1837 Erling Jan Sørensen

 

 Og nu = tilbage til fortidens danske Virkelig = før vi fattige danskere blev forkælet ihjel.

Min fars roemark i Skjern - YouTube

www.youtube.com/watch?v=w565ZNii6HI
23/01/2010 - Uploadet af MFSundahl
En hyldest til Rock Nalle! ... Min fars roemark i Skjern ... Det er den originale, og denne med Skjern ...
 

 

Teddy Edelmann - Himmelhunden - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7sWRaTt4ipo
10/03/2010 - Uploadet af PositivFritid
Teddy Edelmann Rasmussen vandt i 1962 Radio Mercurs konkurrence om at blive Nordens Cliff ...
 
 

Lugter lidt af Fisk - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7NHGlNbMBtU
04/08/2007 - Uploadet af Tuvix2
Lugter lidt af Fisk. Jens Carlsen·5 videos. Subscribe Subscribed Unsubscribe 72. 761,539. Like 579 ...
 

 

Gitte Hænning - Vinden Gi'r Dig Svar - YouTube

www.youtube.com/watch?v=43aLVVQl4Ng
17/03/2012 - Uploadet af lilleskov52
Gitte Hænning - Vinden Gi'r Dig Svar. ... Gitte Hænning - Vinden gi'r dig svar 1966 Original ...
 

Flere videoer for Gitte Hænning kun vinden giver »


 Harry Felbert - Når Jeg Står Ved En Bar - YouTube

www.youtube.com/watch?v=tiZCHlIIybU
16/11/2010 - Uploadet af lilleskov52
Harry Felbert - Når Jeg Står Ved En Bar. lilleskov52·103 videos. Subscribe Subscribed Unsubscribe 167 ...
 
 

Først en halv time.wmv - YouTube

www.youtube.com/watch?v=WRV4BRDJQDU
11/07/2012 - Uploadet af edpdk
Først en halv time på den ene side..... af Niels Hausgaard - indspillet i ny version af Pråstadaband fra ...
 

Elvis Presley - Muss i denn zum Städtele hinaus (Wooden Heart ...

www.youtube.com/watch?v=E9W6m_PhXq4
28/03/2009 - Uploadet af fritz51293
Elvis Presley - Muß i denn zum Städtele hinaus (Wooden Heart) 1960 This song is based on an old ...
 

Marlene Dietrich - Where Have All The Flowers Gone? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=f_ptqXqjsZw
02/02/2008 - Uploadet af claudettecolbert60
Marlene Dietrich - Where Have All The Flowers Gone? Where have all the flowers gone, Long time passing ...
 

 
 De Nattergale: Uha da da - YouTube
www.youtube.com/watch?v=iPErJPq-VEw
05/11/2007 - Uploadet af olmekjoe
De Nattergale: Uha da da ... jeg da fra sjælland og fucking elsker de nattergale så det passer ikk :D det ...
  

Troels Trier & Rebecca Brüel - Bøf med løg - YouTube

www.youtube.com/watch?v=jmnLUr1tNNo
03/12/2010 - Uploadet af xbennerx
Jeg er på rekreation 4:32. Watch Later Jeg er på rekreationby myvectrablue 15,721 views; Ørkenens ...
 
 

 jimi og rene Fødselsdagssangen - YouTube

www.youtube.com/watch?v=iRC4CG5FoG8
01/07/2009 - Uploadet af streettt

 

Da hønsehuset brændte - YouTube

www.youtube.com/watch?v=IcGVKkDAs4s
01/09/2010 - Uploadet af NokBin
Da hønsehuset brændte. NokBin·5 videos. Subscribe Subscribed Unsubscribe. 23,326. Like 18 Dislike 2 ...

 


 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI
18/10/2011 - Uploadet af mranthonyjhilder
Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ... Anthony Hilder with Robert Hammond ...

 

De Gyldne Løver - Ingen elsker som en vendelbo - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lYXhcitmKI0
10/10/2008 - Uploadet af Cheetah82
TØRFISK " Når kutteren kom ind" 7:39. Watch Later TØRFISK " Når kutteren kom ind"by torfisk77,133 ...

 


 

TørFisk - VLTJ - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fKA839R3Q_8
06/01/2011 - Uploadet af nicklas1122334455
Et sted mod vest på Jyllands kyst,der ude hvor sandet er så lyst. Kører toget dagligt i slud og blæst, mod ...

 Flere videoer for tørfisk vltj »

De Gyldne Løver - Jeg er ikke som de andre - YouTube

www.youtube.com/watch?v=T11Q7ALo3Jk
21/05/2010 - Uploadet af zinen2
Her er så den klassiker i alle har ventet på. Nyd den med en øl og skrål så med : D ...

 

Sangkoret Snefnug - YouTube

www.youtube.com/watch?v=9nXE__lZ78c
07/03/2010 - Uploadet af najaoghenning
Det grønlandske

 

LYKKELIG ER DEN UVIDENDE - DER ER UVIDENDE - OM SIN EGEN UVIDENHED

Det bør der måske =  gøres noget ved  ??? Er du en lykkelig = Dansk indbygger ???

 

Order Of Death Final - Alex Jones - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=uKjHsH4Dg1k
25/12/2009 - Uploadet af Kgallagher01
Flere videoer for Order to Dead - Alex Jones »

 


 

den blå anemone - YouTube

www.youtube.com/watch?v=c2Hd_aJAGAk
18/12/2009 - Uploadet af k2yasmin
Sangen "Den Blå Anemone" af Kaj Munk. TEKST: Hvad var det dog der skete? Mit vinterfrosne hjertes ...
 

Iben Hasselbalch Tankens Magt - YouTube

www.youtube.com/watch?v=SsGuSNXXc8I
28/01/2012 - Uploadet af aries0349
Præsentation af Iben Hasselbalchs cd "Tankens magt"
 

Flere videoer for iben hasselbalch »

 

Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - YouTube

www.youtube.com/watch?v=o74vH6umrkg
27/02/2011 - Uploadet af MarcoMartiri
Musikvideo hvor MARKANDO synger deres version af Lygtemandens sang af Finn Molsted.
 
 
 

Confessions Of A Former Jew - YouTube

www.youtube.com/watch?v=iJ0qYBpIplY
07/02/2011 - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 
 
 
Der er meget jeg ikke forstår = men tilsyneladende = havde USAs Præsident ( Lyngdon B Johnson ) i 1957 et uformelt møde et sted i USA = måske i Washington = hvor han udtalte, at jordkloden kunne beherskes fra luftrummet.
Hvad ser vi idag = her i Januar 2013 ???  Droner der kan dirigeres med Computere. Vi ser flyvemaskiner = der meget tit har haler af røgslør efter sig. Dette sker især i USA = men ses også i ny og næ her i Danmark. Hvad dette røgslør består af = det bør nogle danske myndigheder vide.  Om det betyder noget = det må du = Marie = og alle andre selv vurdere.
 
Lad os mindes disse 2. Visdomsord = sagt af = Mærsk M.C.- Kinney Møller =
 
Rettidig Omhu
 
JEG VIL LIGE MINDE OM - AT =

             

WINSTON CHURCHILL = HAR UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slut
 
Præsenteret her  2013   www.Google.dk    www.wikipedia.net
             ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
 
http://www.dendanskeforening.dk/  

                 VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???
          
Et lille overblik over islams globale udbredelse fra 2008.
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

www.islam-info.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.

Islam bruger løgnen ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab .En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???

         
 Gense = Mogens Glistrup = på en af disse = SEKS FILM = på DR =
www.DR.dk/galtiDanmark   - se - DE SEKS FILM = på DR

Hvem skjuler sandhederne = for Danmarks befolkning ???www.bilderberggruppen.dk      Globale tanker

Hvem styrer verden = og på hvilken måde  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder. [1]

Da denne takketale er udtalt i 1991 af David Rockerfeller = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og Klodens energi-forsyning.
 
Er denne globale Politiske øvelse allerede på Plads ???

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt ,  = Zions Vises ProtokollerEN GLOBAL PLAN - FOR EN NY = VERDENSREGERING

Hvilken politisk struktur ønsker en ny = New World Order  ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering


Kan den se således ud  ???

En ny verdensorden kræver penge. Hvem har dem ???

Rothschild.com - Welcome to Rothschild - [ Oversæt denne side ]Jeg = Poul Leo Nielsen = har valgt at være medlem af fremskridtspartiet = fordi jeg ikke ønsker en ny verdensorden.  Jeg har valgt at være medlem af Fremskridtspartiet - fordi jeg ikke ønsker - at Danmark skal ophøre med at bestå.  MVH. Saxo-Poul


www.danskkultur.dk      www.danskkulturdebat.dk  

Grundlovsforeningen = Dansk Kultur = meddeler = 

   den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtidHVAD ER = EU = MÅSKEEN REGION I EN NY VERDENSREGERING  ???


Mere om = New World Order: Varer over 30 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 Hvor havner alle = Danmarks Nationale hemmeligheder = lige nu = her i 2013  ???

Ender de i en Kirke i Utah = hvor Pavens Jesuitter har en global Database ???http://www.kulturkloeften.dk/ 

ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER.Prøv evt at finde = Censur Paragraf 266b= på   http://www.google.dk/

 JEG VIL LIGE MINDE OM - AT =

             

WINSTON CHURCHILL = HAR UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slut

 
 WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =
 
DET ER VINDEREN = DER SKRIVER HISTORIEN  ( HVEM = HVOR ) ???
 
Det finder jeg meget interessant. Hvilket årstal og Dato = blev avisen Information oprettet.  Politiken var i forvejen her i Danmark.
En USA Præsident ved navn = Roosevelt = ( en af dem ) har udtalt =
I Politik sker intet tilfældigt. Hvordan er det nu = Hegel Systemet = fungerer rent militært ???
 
Kan det = Hegelske system = også bruges = ved at eje flere aviser = der er uenige om bagateller = som fanger folkets opmærksomhed = medens National-staten = Danmark = udplyndres gennem skattelove = og Nationale Institutioner nedlægges gennem lovgivning. Ideologier har så lange tidshorisonter = at man kan mistænke en cirka 6000 år gammel skabning ( måske ældre ) for at stå bag = disse evige forandringer = der altid fører frem til en Centraliseret ( New World Order )gennem sammenlægninger af Nationale Institutioner.
 
Som Kinas Formand Mao har sagt =
Det er ligegyldigt hvilken farve Katten har = bare den fanger mus.
 
Nazisme eller Socialisme = ideologierne = har forskellig farve.
 
En kat er stadig en kat. Bare den fanger mus = gør den "nytte".
 

Jim Marrs: Hidden History Part 2 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=n7eWzPn3xbA
07/02/2012 - Uploadet af EPICVOYAGERS
Jim Marrs continues his explanation concerning how secret societies have and continue to manipulate ...
 
Hvilke Nationale Institutioner ejede og kontrollerede Danmark i 1945 ???
Fra 1400 Kommuner til 300 og ned til 98 Kommuner her i år 2013.
 
Hvornår bliver Danmarks Folketing ( ideologisk ) overflødigt ???
 

 
 

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...

Flere videoer for the forbidden book - history of the english bible »

Den gamle fjende af = Kristne og Luther = Pønser måske på at overtage den globale magt.
 
Når alle religioner i ( New Age Bevægelsen ) er på plads = og deres religiøse ledere giver deres opbakning til Paven = så vil enhver befaling fra = den hvide Pave = blive udført. Så vil det religiøse budskab i forfalskede Bibeltekster - have baggrund i flertalsafgørelser - og ikke i Guds lov = som Moses Kom med = eller i det kristne budskab = forkyndelse af Sandheden.
 
KAN DER VÆRE PENGE I ( ULOVLIGE RELIGIØSE FIFLERIER ) ???
 

 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem - økonomisk ???

 


 

John Wycliffe - Part 1 - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=3OPDWhZx2Ss
31/03/2010 - Uploadet af IIWCanada
Before the Reformation there were at times very few copies of the Bible, but God had not suffered His word to be ...

 


 

 Jeg kan ikke Engelsk = og har ikke råd til en ægte = Kong James Bibel = så det harmonerer jo på en måde = ganske udmærket.


 Mike Hoggard, Which Bible Should I Believe? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=UImKbJm5zDk
07/02/2012 - Uploadet af PropheticResearch
In 1997, God called Pastor Michael Hoggard into an in-depth study of Bible Prophecy. Just two years later ...
 
 

 HVAD ER DET MIN MARIE  ANETTE KJÆR - YouTube

www.youtube.com/watch?v=WBFfrS8fbvc
26/02/2010 - Uploadet af Orkide8
♥♥♥HVAD ER DET MIN MARIE♥♥♥ANETTE KJÆR. Orkide8·116 videos. Subscribe Subscribed Unsubscribe 722 ...
 

Allan Mortensen - Musikalske Venner (Live) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=K8j1vCgiwbE
19/02/2012 - Uploadet af StonedManVideos
Allan Mortensen - Musikalske Venner (Live). StonedManVideos·65 videos. Subscribe Subscribed ...
 
 
 
 
 Hører dansk musik og danske melodier med under begrebebet = Danskheden ???
 
 

Bamses-Venner--Tårer-Taler-Sandt-1975 - Freevi.dk - EN VERDEN ...

 

freevi.dk/watch_video.php?v=2f4c611d4d517a7
04/12/2009
tcp's Details Joined:Nov 26, 2009. Videos:524. Friends:2. af : tcp on Dec 4, 2009. Categories: Blandet. Views ...
 
 
 

RØDHÆTTE OG ULVEN - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Vpgx2G4axQc
19/01/2008 - Uploadet af bentmunk07
Hjemmelavet Tegnefilm efter BR.GRIMMs Historie. AF:Bent og Birthe.
 
 

Clean and Unclean The Whole Truth Walter Veith pt3of4 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=XU9G4XG2KOQ
08/12/2012 - Uploadet af HebrewSojourner
Comments containing foul language will be deleted.
 
 
 
Engelske udtryk for Bibelens indhold = hedder noget andet på dansk. Her er alt jeg ved.
 
Genesis    =     1. Mosebog            GE            I  min bibel side 1.
Exodus     =     2. Mosebog            Exo           I  min Bibel side 58.
Levticus   =     3. Mosebog            Lev
Numbers  =     4. Mosebog            Nu             Forsæt evt i din egen Bibel  ???
Deuteronomy  5. Mosebog            Dt
 
Revelation = Åbenbaringens bog = Johannes`Åbenbaring = i min danske Bibel = side 316.
 

 
Kan man sige at Professor ( Walter Veith ) er lørdags-kristen  ???
Hvilke = "Danske Præster" = kan besvare dette spørgsmål  ??? 
Kan = "Danske Præster"  være = falske Profeter  ???
 

 
www.youtube.com/watch?v=2gXlygmx4xU
23/11/2009 - Uploadet af Netnajs
HVIS DU TROR DU ER NOGET (Sebastian, 1974) E Du har været oppe hele dagen H du har været ...
 
 
 
 

peter belli - danmark du er et dejligt land 1978 originally u s of a by ...

www.juzp.net/-rdEbATrPB3Qh
21/12/2011
peter belli - danmark du er et dejligt land 1978 originally u s of a by donna fargo ... 03:49 + donna ...
 

 

www.youtube.com/watch?v=Yf6OBIT-ao8
22/04/2010 - Uploadet af Presz
Peter Belli - Bli' væk fra vort kvarter. Presz·5 videos. Subscribe Subscribed Unsubscribe 12. 79,612 ...
 

Flere videoer for bliv væk fra vort kvarter »

 
 
  Walter Veith, The Jesuits and the Counterreformation (part 1), 5-17 ...
www.youtube.com/watch?v=wjJ14TLXiag
11/02/2012 - Uploadet af TheClosingOfTime
Walter Veith, The Jesuits and the Counterreformation (part 1), 5-17-2011. TheClosingOfTime·432 videos ...
 

Vatican Assassins - Eric Phelps on the Jesuits - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7uU3Ddp6u0o
16/02/2012 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians 2:1-12, 2Peter 2:1-22,1John 2:18-25 ...

 


 

Er det = Maurise Strong = der ejer = Bohemian Grove ???

 Bør ( Agenda 21 ) analyseres nærmere = og om = FN = er et demokrati ???

 


 

Alex Jones & Aaron Russo - YouTube

www.youtube.com/watch?v=o11YmQ7-Ld8
02/08/2007 - Uploadet af ErikErikSonD
Alex Jones Interview Aaron Russo About his relationship with Nicholas Rockefeller and talks about the event ...

 Flere videoer for aaron russo interview »

Dette er bare en teori = der ikke behøver at være virkelighed ???

Når en moder sender sit barn i skole = og der ikke er Kristendoms-undervisning i skolen = så overlader moderen opdragelsen til Molock.  I USA blev kristendoms-undervisningen fjernet = mellem 1941 og 1971. Til gengæld giver Hollywood god underholdning.

 

931 - The Twin Pillars of the Reformation / Rekindling the ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=_DrJ8_i7giU
16/09/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/588/931-the-twin-pillars-of-the- ... Walter Veith Questions And Answers ...
 

Flere videoer for 931 - The Twin Pillars of the Reformation ... »

 


 

Multiculturalismo, el fin para nuestros pueblos y ...

youtube.com29. feb 2012 - 4 min. - Uploadet af Vaakhor
Quien habla al comienzo es Barbara Lerner Spectre: Directora del instituto judio PAIDEA , organismo que ...

 Hvem kæmper soldater for ???  Hvem giver ordrerne ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE