TYDELIG TALE

www.Pokerpartiet.dk = 14. januar 2013

EN TYDELIG TALE I FOLKETINGET  Besøg eventuelt www.Sappho.dk 

  KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN.

Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net   www.Tagryggen.dk 

 www.sagenskerne.dk  www.fornyelsespartiet.dk  www.Tavshedens-Tyranni.dk

 


 

     ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

          VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

Fra folketingsdebatten: §266b terroriserer den danske debat

18. maj 2011 = lige her = husker vi denne Dato.

3. maj diskuterede Folketinget et forslag om at reformere 266b.

Læs = Søren Krarups = ordførertale.   

 

Forslag til lov om ændring af straffeloven (§ 266 b)

        Fra folketingsdebatten: §266b terroriserer den danske debat - Sappho

 • www.sappho.dk/fra-folketingsdebatten-266b-terroriserer-den-danske...Cached
  Fra folketingsdebatten: §266b terroriserer den danske debat. 18. maj 2011. Artikel af Søren Krarup. 3. maj diskuterede Folketinget et forslag om at reformere ...
   

   
  VISSE SANDHEDER KAN  =  LØGNERNE IKKE TIE IHJEL
   

  Who Owns The Media 2012? - YouTube

  Brother Nathanael· 163 videos


      I dag = den 14. januar 2013 = må vi konstatere følgende =
   
  Censur Paragraf 266b = eksisterer stadig i = Danmark
   
  Elementær viden er = Kun diktatur-stater bruger = Censur.
   

   
   
   Kan en ny Verdensorden = en ( New World Order) overhovedet gennemføres = uden medvirken af disse ( Overnationale Organisationer ) =

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ???

Hvilke tre studerende kan regne det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference. Har deres egne menneskerettigheder =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 Har = Cairo-deklarationen = allerede afløst =  Danmarks Grundlov. ???

Du kan læse ( Danmarks Grundlov ) på dette Link =  www.danskkulturdebat.dk


 www.infowars.dk  www.RadioHolger.dk  www.PrisonPlanet.Com  www.RadioDua.dk

 

Hvem var ridderne om det runde bord ??? Kan ridderne om = det runde bord = have været 6 forskellige organisationer = der har skiftet navn gennem tiderne = og som her i 2013 = stadig består af disse samarbejdende organisationer = under disse navne =

Council on Foreign Relations

The Trilateral Relations

( FN = UN ) The United Nations

The Bilderberg Group     =  www.Bilderberggruppen.dk

Royal Institute of international Affairs

Club of Roma

Når vi ser på  hvor lang tid = det nødvendigvis må tage = for at opbygge frimurer-organisationer = med 33 trin = så er det efter min opfattelse muligt = og rimeligt sandsynligt = at disse riddere om det runde bord = bestod af samarbejdende organisationer = som ridderne om det runde bord = havde lovet evigt troskab ???

Er det noget fremtidens = historie-forskere = vil skrive bøger om  ??? 

Når Kriminelle skriver de globale love = gennem ( FN = UN ) hvordan bliver disse love så ???


 

     ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

          VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


www.sagenskerne.dk   www.fornyelsespartiet.dk   www.forsvarspartiet.dk 

 Når Kriminelle skriver de globale love = gennem ( FN = UN ) hvordan bliver disse love så ???

Kan man forestille sig = at disse Kriminelle = vil nedlægge samtlige nationale grænser ???

 

Dette rejser et spørgsmål til ( Danmarks Befolkning ) hvad ville de vælge = hvis de blev spurgt ???

TILLADER = EU = FOLKE-AFSTEMNINGER I = DANMARK ??? 

Messerschmidt    Skrevet om = EU = af   Morten Messerschmidt

 

  
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
læs evt. mere på  

Besøg eventuelt  =  http://www.dendanskeforening.dk/ 

Arbejder = det Danske Pressenævn = for = globale kriminelle = uden de selv ved det ???

Se andre bogtilbud her Bestillingsseddel version 25.10.2012


Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 6. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering


HAR VI CENSUR I DANMARK???

Ja = Vi har både Censur Paragraf 266b og Blasfemi Paragraf 140

HER ER DET HISTORISKE BEVIS =

 

 Optakten til Koncentrationslejre er Censur. Tilsyneladende gentager Historien sig.

 

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4. Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden 
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10.
Rolf Slot-Henriksen  =  
Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen  Anklaget 29. maj 2012


Daniel Carlsen = også anklaget = er formand for =  
www.danskernesparti.dk

Besøg også = www.Sappho.dk   www.monokultur.dk   www.DenKorteAvis.dk


 

  Som Jesse Ventura ville have sagt - lige nu. THINK  and   THINK AGAIN


Ny avis i Danmark =  Dispatch International


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE