Notarens Notater 2

Præsenteret første gang på Thors Dag = Torsdag, den 1. august 2019

  NOTARENS Notater

Borgen Late Night : Derfor taber Radikale Nervekrigen

Jyske Bank

Abonner

Offentliggjort den, 19. jun. 2019

 Der er gået 14. dage siden valget og Danmark har forsat ikke en regering. Dermed indskriver de nuværende nuværende regeringsforhandlinger sig blandt de længstvarende i dansk politisk historie.

Det er især de Radikales leder Morten Østergaard, der giver kongelig undersøger

Mette Frederiksen ( S ) problemer

 Det store spørgsmål er, hvor hårdt hvor hårdt har han tænkt sig, at trække fronterne op?

I Denne udgave af Borgen Late Night konkluderer Lars Trier Mogensen og Henrik Qvortrup  at Morten Østergaard  før eller siden må falde til patten og indse, at de Radikale reelt ikke har noget at true med.

Kategori   Nyheder og politik

www.Google.dk

----------------   


 Hjælp dig Selv

www.DenKorteAvis.dk  

Hjælp dig Selv 

Sådan kan De/du gøre ( hvis De/du selv vil ) men det koster hver måned. 

???

Først skal der af ( De/du ) oprettes en hjemmeside


  Jeg bruger denne ( 123hjemmeside ) den kan det jeg skal. 

 www.123hjemmeside.dk  


  Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

Eksempler. Jeg har set et

Uventet Interview.

http://www.pokerpartiet.dk/435397855

Virkelighedstab.

http://www.pokerpartiet.dk/327936306

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen.  

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet.

Hvis Notaren i din hjemby har en fridag, så er det muligt, at finde hjælp på internettet, ved hjælp af dette oversættelses-program

Bing


  Her er endnu et eksempel 

 Gintberg - på Kanten om - Folkekirken 

www.Google.dk

Vil De/du se gintberg på kanten, så ved De/du ( Nu ) hvordan man gør. 

Gintberg på Kanten

 


 Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller

så derfor godnat.

 BRILLER = Filmen om = BRILLER

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube 

 Denne film om briller findes også på denne internetside

www.sagenskerne.dk

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube 

 www.Google.dk


 

Den Kristne Guds 10. Befalinger  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke tilbede andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Billeder af danmarks første abortlov

 http://www.vilde-teorier.dk/427634914

 

Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

 Kærligheden kan dukke op hvor som helst.

http://www.pokerpartiet.dk/435458349

Når man bygger en trone for løgnen, rejser man en galge for sandheden.

 


 

 

 


Et tilfældigt sted i Bibelen = 2008 udgaven autoriseret af

Hendes Majestæt Dronning

Margrethe II


 Jeg slog op et tilfældigt sted i Bibelen, og havnede på side 727.

Overskriften lød således

Sidkija og Judas undergang

Sidkija var 21 år, da han blev konge, og han regerede elleve år i Jerusalem. Hans mor hed Hamital og var datter af Jirmeja fra Libna. Han gjorde hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som Jojakim.

Det var på grund af Herrens vrede, det gik Jerusalem og Juda sådan. Til sidst forstødte han dem fra sit ansigt. Sidkija gjorde oprør mod babylonerkongen. I Sidkajas niende regeringsår, på den tiende dag i den tiende måned, drog babylonerkongen Nebukadnesar med hele sin hær mod Jerusalem, og de belejrede den. De byggede angrebsramper omkring den, og byen var under belejring til kong Sidkijas ellevte regeringsår. På den niende dag i den fjerde måned, da hungersnøden i byen var blevet stor, og der ikke var mad til indbyggerne, blev byens mur gennembrudt; skønt kaldæerne havde omringet byen, lykkedes det om natten alle krigerne at flygte ud af byen gennem porten mellem de to mure, der var oven for kongens have, og de tog retning mod Araba-lavningen.

8

Men kaldæernes hær satte efter kong Sidkija og nidhentede hampå Jerikosletten,da hele hans hær havde forladt hamog var blevet spredt. De greb kongen og førte ham til Ribla i Hamats land, hvor babylonerkongen fælde dom over ham. Babylonerkongen lod Sidkijas sønner halshugge for øjnene af ham, og også alle Judas stormænd blev halshugget i Ribla. Han stak øjnene ud på Sidkija, lagde ham i lænker og førte ham til til Babylon, hvor han satte ham i forvaring, og der var han til sin dødsdag.

12

På den tiende dag i den femte måned, det var i Babylonerkongens Nebukadnesars nittende regeringsår, kom Nebuzar´adan, chefen for livvagten, som var i babylonerkongens tjeneste til Jerusalem. Han stak ild på Herrens tempel, også dem der tilhørte rigmændene, brændte han ned. Alle murene rundt om Jerusalem blev revet ned af kaldæernes hær, som chefen for livvagten havde med sig. Chefen for livvagten Nebuzar´adan, førte nogle af de fattigste i befolkningen og resten af dem, der var tilbage i byen, og overløberne, som var gået over til babylonerkongen, og resten af håndværkerne i eksil. Kun nogle af de fattigste i landet lod han blive tilbage til at arbejde i vingårdene og på markerne.

17

Bronzesøjlerne i Herrens tempel og vognstellene og bronzehavet i Herrens tempel slog kaldæerne i stykker, og de bragte al bronzen til Babylon. Askepandene, skovlene, knivene, stænkeskålene, skålene og alle de bronzeredskaber, som man brugte i tempeltjenesten, tog de med. Og chefen for livvagten tog bægrene, fyrbækkenerne, stænkeskålene, askepanderne, lysestagerne, skålene bog offerskålene, alt hvad der var af guld og sølv. De to søjler, Havet med de tolv bronzeokser under og vognstellene, som kong Salomo havde lavet til Herrens tempel. Alle disse ting indeholdt så meget bronze, at det ikke kunne vejes.

21

Den ene søjle var atten alen høj og havde en omkreds på tolv alen; den var hul, og den var fire fingre tyk, og søjlehovedet på den var af bronze; det var fem alen højt, der var fletværk og granatæbler rundt på søjlehovedet. Alt var af bronze. På samme måde var den anden søjle. Der var seksoghalvfems granatæbler, der hang frit; der var i alt hundrede granatæbler rundt om fletværket.

24

( Indskudte bemærkninger )

Vi har nu tidsmæssigt bevæget fra Ugens syvende dag ( lørdagen = sabbatten ) besluttet af Herren skulle være ugens syvende dag, og har bevæget os tidsmæssigt frem til ugens første arbejdsdag, søndag, den 4. august 2019, og klokken er nu 00:16. Så på ugens første arbejdsdag, forsætter herfra

24

Chefen for livvagten tog ypperpræsten Seraja og andenpræsten Sefanja og de tre dørvogtere til fange, som havde tilsyn med krigerne, og de syv mænd blandt kongens nærmeste rådgivere, som endnu nvar i byen, og desuden udskrivningschefen, som udskrev folk i landet til krigstjeneste, og tres af storbønderne, som var i byen. Dem tog chefen for livvagten Nebuzar´adan med sig og førte dem til babylonerkongen i Ribla. Han henrettede dem i Ribla i Hamas land. Sådan blev judæerne ført i eksil fra deres land.

28

Dette er tallet  på de folk, som Nebukadnesar førte i eksil: i det syvende år 3023 judæerne, i hans attende år 832 personer fra Jerusalem i hans treogtyvende år førte chefen for livvagten , Nebuzar´adan 745 judæere i eksil, ialt 4600 personer.

Benådningen af Jojakim

31

I det syvogtredivte år efter at Judas konge Jojakin var blevet ført i eksil, på den femogtyvende dag i den tolvte måned i det år , da Evil-Merodak blev babylonernes konge, benådede han Judas konge Jojakin og førte ham ud af fængslet. Han behandlede ham godt og gav ham en plads højere oppe end de andre konger, som var hos ham i Babylon. Jojakin aflagde sin fangedragt, og hele resten af sit liv spiste han ved babylonerkongens bord; så længe han levede, fik han sit daglige underhold af babylonerkongen dag efter dag, lige til sin dødsdag.

Kapitel 51

37  Jer 50,13

41  Se til Jer  25,26

44  Jer 50,2

48  Åb  18,20

50  Sl 137,5

53  1 Mos 11,4 E14,13

56  5 Mos 32,39-41

58  Hab 2,13

59  Jer 36,4

60  Jer  50,1-51,58

63-64  Åb 18,21

64  Se v. 58.

Kapitel 52

17  Jer 27,19-22

19-23  1 Kong  7,15-37

 Citat fra Bibelen = slut = i denne omgang.

 


 Oversætterens Ord

 http://www.sagenskerne.dk/29723003

21 Kapitler giver eventuelt læsning til 21 uger ??? 

 www.Google.dk


 Nogle oversættelser. Først fra engelsk til dansk. Øverst side 268

maid ( meid ) sb husassistent, (tjeneste)pige; (poet) pige, mø, jomfru.

Et billede kan sige mere end tusind ord.

Hvis du kombinerer billedet på en kvinde på en vindrueplukker i Californien, med en sol i baggrunden, kan du måske forstå hvilket vidunderligt naturprodukt rosiner fra Californien, det i virkeligheden er ??? 

Åbner du en pakke rosiner, står der noget på engelsk, på indersiden af låget, som de nysgerrige ( selv ) må oversætte, fra engelsk til dansk, medmindre de bare er ligeglade ???


  Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller

så derfor godnat.

 BRILLER = Filmen om = BRILLER

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube 

 Denne film om briller findes også på denne internetside

www.sagenskerne.dk

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube 

 www.Google.dk


 Søgeord

Hvor lang er et Folkevognsrugbrød ???

Andre Søgeord

Flag  

 Reformationen

    Radiodokteren 

www.Google.dk


 NOTARENS Notater

Moving Violation 1976

Pablo Diez

Abonner

Offentliggjort den 21. dec. 2016

Description

Kategori     Film og animation

Noteret på Odins dag, onsdag den 14. august 2019 Klokken 08:53. Onsdag er som bekendt ugens fjerde arbejdsdag, fordi ( lørdag = sabbat ) er velsignet af Herren, som ugens hviledag.

www.Google.dk

 


 NOTARENS Notater

Bør indvandringen til Danmark kraftigt begrænses? Messerschmidt versus David Trads:

Københavns Debatsamfund

Abonner

Offentliggjort den 10. apr 2018

Denne optagelse er fra den 3. april 2018, hvor Europaparlamentarikeren Morten Messerschmidt debatterede journalisten David Trads i Christianborgs fællessal. Stridspunktet og titlen på debatten var:Bør indvandring til Danmark kraftigt begrænses?

Københavns Debatsamfunds formål er at arrangere klassisk debat, som sikrer at idéer og indhold kan indtage sin retmæssige plads i den demokratiske samtale.

Projektet drives af frivilligt arbejde og for vores egne midler, og vi ville derfor værdsætte, hvis du som lytter kunne overveje at donere til projektet via vores facebook side eller på Patreon, så vi kan blive ved med at invistere i at bringe debatindhold af den højeste kvalitet. Uanset om du har støttet os eller ej, så håber vi at du finder debatten interessant.

Facebook:https//www.facebook.com/KobenhavnsDe...

Doner:https://www.patreon.com//KbhDebat

Kategori    Personer og blogs

 

Noteret på Odins dag, onsdag den 14. august 2019 Klokken 19:30. Onsdag er som bekendt ugens fjerde arbejdsdag, fordi ( lørdag = sabbat ) er velsignet af Herren, som ugens syvende dag i ugen, er Helliget som de Kristnes ugentlige hviledag.

www.Google.dk

 


 Lidt om ADVOKAT Cerutter

Dæksbladet til Advokat kommer fra det berømte tobaksområde, San Andrés Valley i Mexico, og bliver dyrket på Sumatra frø i frugtbar vulkansk jord, der er med til at give dæksbladet dets særlige karakter. Det yderste blad på Advokat kommer fra Besuki-distritet på Java, og selve tobakken kommer fra Mata Fina-distriktet i Brasilien.

SKANDINAVIEN TOBACCO GROUP

WWW.ST-GROUP.COM

  Herfra ( min Verden ) går

Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 Jeg indhalerer ikke røgen, for min krop siger nej, men koncentrationen om pokerspillet styrkes, når jeg sidder ved Pokerbordet med en cerut i hånden, med venner, der lever efter de samme poker-regler som mig. Kun tabere kan være nødt til at snyde. 


 www.Google.dk

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigitte Gabriel on Saving Western Civilization (Pt. 1)


  NOTARENS Notater

Brigitte Gabriel on Donald Trump and illegal Immigration ( Pt. 2 )

The Rubin Report

Offentliggjort den 28. nov. 2018

Kategori      Nyheder og politik

6. stjerner

The Rubin Report is fanfunded monthly and one-time donations

http://www.rubinreport.com/support

NOTARENS Notater Noteret

På ugens første arbejdsdag, søndag, den 18. august 2019

www.Google.dk


 NOTARENS Notater

MCLINTOCK! - John Wayne - Mauren O´hare - Full Western Movie ( English ) - HD

CowboyTV

Offentliggjort den 31. august 2018

 www.Google.dk

Wealthy rancher G.W.Mclintock uses his power and influence in the territory to keep the peace between farmers, ranchers, landgrabbers, Indians and corrupt goverment officials.

Aldersgrænse

Intet indhold for voksne

Kategori       Film og animation

   NOTARENS Notater

På ugens første arbejdsdag, søndag den 18. august 2019, Klokken 13:26

 


  NOTARENS Notater

Slováckosa-nesúdi-6 Medecina

philloshypos

Abonner

Offentliggjort, den 25. maj 2013

Kategori               Praktiske tips

Noteret på ugens syvende dag, som er

( jødernes = jews )

ugentlige hviledag, nemlig

( Lørdag = Sabbat )

Noteret her ( 24. august 2019 ) Klokken 22:30

  www.Google.dk


 NOTARENS Notater

"Jeg gider ikke" ( "Anna" ) Osvald Helmuth i Tivolis Koncertsal 1964

Tonny L. Nielsen

Abonner

Offentliggjort, den 14. okt 2015

Ved flyglerne : Inger Christrup og Walter Bødker - Komponist: Amdi Riis - Tekst:Epe

Kategori                   Musik

Præsenteret her på ugens første dag, søndag, den 25. august

 Noteret her, den 25. august 2019, Klokken 01:23, på en søndag, som er, (  Ugens første dag ).

 


 NOTARENS Notater

Martinus 1968-Mit forhold til Gud

Martinus Webcenter

Abonner

Offentliggjort den 2. nov. 2008 eller 2018

 www.Google.dk

Dette foredrag af Martinus er optaget i Vanhem, Sverige søndag d. 2 1968.

Billedsiden er optagelser fra Center Varnem, Martinus Center Klit,Moskilvad/Sindal og Dyrehaven/Eremitagesletten samt Institut på Frederiksberg fra omkring 2005.

Videooptagelserne er ikke optaget i high definion HD, men derimod det ældre standard defination SD

Kategori                                Uddannelse

Notarens Notat præsenteret på ugens første arbejdsdag, søndag den 25. august 2019.

www.Google.dk


 NOTARENS Notater

Cactus Jack o VILäo 1979 720p Dublado TefePsb WOLVERDONFILMES COM

Marcelo Porto

Abonner

Offentliggjort den 13. sep. 2016

 www.Google.dk

Kategori                          Personer og blogs

Noteret her på ugens ( tredie = tredje ) dag, tirsdag, den 27-08-2019. Klokken 11:04


 

 Hjælp dig Selv

www.DenKorteAvis.dk  

Hjælp dig Selv 

Sådan kan De/du gøre ( hvis De/du selv vil ) men det koster hver måned. 

 www.Google.dk

 

 


   NOTARENS Notater

Vengeance Valley ( 1995 ) Full Length Western Movie, Burt Lancaster

Classic Movies

Abonner

Offentliggjort den 9. feb. 2016

 www.Google.dk

Vengeance Valley ( 1951 ). Full length Western Movie, Burt Lancaster. The black sheep son of a wealthy baron feuds with his foster brother over inheritance of a ranch.

Kategori                   Film og animation

Noteret på Ugens anden arbejdsdag, mandag, den 2. september 2019. Klokken 01:11

 Hjælp dig Selv 

www.DenKorteAvis.dk  

Hjælp dig Selv 

Sådan kan De/du gøre ( hvis De/du selv vil ) men det koster hver måned.  

 www.Google.dk

  Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen.   

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet.

 


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE