TANKERNES KRAFT

www.pokerpartiet.dk = 19. januar 2013

HVAD ER BUDSKABET OM = TANKERNES KRAFT ???

Hvor bruges ordenes kraft =  www.wikipedia.net  www.Google.dk

www.Sagenskerne.dk   www.fornyelsespartiet.dk  www.Tavshedens-Tyranni.dk


     ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

          VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


  KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN.

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net   www.Tagryggen.dk 

 


EN SANG OM TANKENS KRAFT

 

Iben Hasselbalch Tankens Magt - YouTube

Flere videoer for iben hasselbalch »


  

Sjæl og Videnskab Tankens Kraft 1 af 2 - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=psY76QWmWoQ
26/03/2012 - Uploadet af mellemhimmelogjord
I første afsnit af Sjæl og Videnskab om tankernes kraft kan DU se bevis for, at patienter blot ved at ...

 

Flere videoer for .Sjæl og Videnskab Tankens Kraft 1 af 2 . »


 Four Jacks - O Marie, Jeg vil Hjem til Dig - YouTube

www.youtube.com/watch?v=jvYagLTa_GY
29/03/2008 - Uploadet af MauserK98Kurz
Four Jacks - O Marie, Jeg vil Hjem til Dig. MauserK98Kurz·19 videos · Four Jacks 2011 - Mandalay ...
 

Flere videoer for four jacks oh marie »    O - Marie = jeg vil hjem til

dit fædreland = den Kristne Nationalstat = og Danmarks Kultur

Et Folks daglige vaner = er dette Folks Kultur = sagt af Socialdemokraten = Hartvig Frisch.


 

Min fars roemark i Skjern - YouTube

www.youtube.com/watch?v=w565ZNii6HI
23/01/2010 - Uploadet af MFSundahl
En hyldest til Rock Nalle! ... Min fars roemark i Skjern ... Det er den originale, og denne med Skjern ...
 

 


Kan = Tankernes Kraft = omsættes gennem god musik = med oplysende Tekster = på Dansk = Engelsk = Tysk = Fransk = Hollandsk = Græsk = og måske også på andre Europæiske sprog ???

Hør evt. Guds musik i Danmark = salmer = spillet på klaver =  www.Erlingmusic.dk


Allan Mortensen - Musikalske Venner (Live) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=K8j1vCgiwbE
19/02/2012 - Uploadet af StonedManVideos
Allan Mortensen - Musikalske Venner (Live). StonedManVideos·65 videos. Subscribe Subscribed ...
 

 


Når alle sprog på jordkloden skal ensrettes til kun eet sprog = hvilket sprog vil den globale Centralkommite i ( FN = UN )  så vælge ???

Engang blev der talt cirka 6000 sprog = her på jordkloden. Er det muligt at sammensætte en melodi med en tekst = der rummer et enkelt ord = fra hver af disse sprog = der endnu er tilbage = her på jordkloden ???

Hvilke tre musikstuderende i Danmark = går i gang med denne opgave ??? 

Meget er muligt = hvis ( Tankens Kraft ) er til stede i din Guddommelige sjæl.

Hvilken hjerneforsker i = DR = skal være Dommer i denne globale konkurrence ???

 


 Hvornår møder det Svenske sprog sit = Waterloo = i Sverige  ???

Eurovision Song Contest 1974 Winner - Sweden - ABBA - Waterloo ...

www.youtube.com/watch?v=FItNLZ_oMFk
04/01/2010 - Uploadet af VINANDBANWARIE2
Sweden won the Eurovision Song Contest 1974 with the song Waterloo. Waterloo was sung by ABBA.

 

Hvornår var det nu = at Rothschild fik økonomisk magt i England ???

Hvem kender årstallet og historien om = hvordan det skete ???


Hvilket sprog vil der blive talt i Europa = når ensretningsbølgen i Europa = den er på Plads ???

Hvilke sprog vil det blive forbudt at tale i Danmark 0g i Europa ???


  Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

www.PrisonPlanet.com 

Hvem kæmper soldater for  =   Fædrelandet eller Banker ???

 


Arabisk er måske et flot sprog = men er det ikke svært at lære ???

Jeg er i tvivl om = om sangen på dette link = er jødisk eller arabisk  ???

  The video that scares Jews - YouTube

www.youtube.com/watch?v=CK_sBAqoaa0
09/08/2011 - Uploadet af Nasbayern
Judaism is the "religion, philosophy, and way of life" of the Jewish people.[1] Originating in the Hebrew Bible ...

 Flere videoer for The video that scares Jews »

 


Noget tyder også på = at Europas befolkninger skal ensrettes = også gennem en fælles = DNA = kode ??? Det vil også gøre det lettere for lægestanden = hvis vi alle har den samme blodtype. Måske er det noget jeg har misforstået ??? Det er sket før.

Multiculturalism in Europe: Who is Behind It? by David Duke ...

www.youtube.com/watch?v=1_LjvSIBKVc
31/12/2010 - Uploadet af georgeweatherby
http://www.davidduke.com The content of this video is completely the property of Dr. David Duke. Are you ...

Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ...

 
 

 

ABBA Live Video Hit-Mix by baffe2012. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=5_TjhRtq3xQ
12/11/2011 - Uploadet af baffe2012
The Winner Takes It All,1980,Me And I,1981,Gimmie Gimmie Gimmie,1981, Dancing Queen/Fernando ...
 

Var det en af disse sange = som Peter Schmeickel sang i = 1992 og i 1999.

Peter Schmeichel - Wikipedia, the free encyclopedia

The Winner Thaks its All.


 

 Hvad er fremtidens sprog i Sverige ??? Arabisk eller et Jødisk sprog ???

Hvem skriver Sveriges Love ???  Er det muslimer = der skriver de Svenske love ???


 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph en frimurer-orden =  Illuminati = broderskabet.


 

Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...

 


  

Why I Left Judaism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw
01/09/2010 - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 

 


Hvilken Bibel ejer = Kathrine Lilleøre ??? Hvad årstal er den fra ???

Har Bibelen og Kathrine Lilleøre og Danskerne samme syn på Jødernes præster - dem = der kaldes Rabbinere = og som har deres hellige bog ( THE TALMUD ) liggende i deres Templer = med et eller andet specielt formål for øje  ???

Er Jøderne i virkeligheden slet ikke Kristne. Er jødernes Profet Moses ???

Var det Moses der kom med ( Guds Lov ) til Jøderne på Sinai-bjerget ???

Lyder = Guds Lov = i ( THE TALMUD ) således = som de lyder i min Bibel ???

Hvem kan kende Sandhed fra Løgn = hvis de ikke kender = DE 10 BUD ???


 SÅLEDES LYDER (  GUDS LOV ) DEN DER STÅR I MIN BIBEL.

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 

Jeg må tilstå = at jeg ikke har råd til = en rigtig ( Kong James Bibel ) som vist nok er på Engelsk. Nu kan jeg ikke Engelsk = så mit udgangspunkt = det er en bibel på dansk fra 1986. Der er mulighed for ( Religiøst juridisk fifleri ) af Bibler.

Så hvilken Bibel = kan jeg stole på ??? Hvis penge er = Gud = for nogle Præster = og nogle Kirker = så kan det betyde = at min = Kristne Tro = den i virkeligheden hviler på kviksand ??? Det er jo ikke specielt betryggende = men denne mulighed = kan ikke helt udelukkes.

Vatikanets Penge | Tagryggen   Besøg evt. =  www.Tagryggen.dk


Jeg vil lige minde om = at =

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 Jeg vil lige minde om = at =

Den Kristne Guds lov ( DE 10 BUD )   de står ikke i Koranen.

  


 

259 - A Day to Remember / Total Onslaught Mini Series - Walter ...

www.youtube.com/watch?v=DnuZjrz2Kjw
24/09/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
259 - A Day to Remember / Total Onslaught Mini Series - Walter Veith .... 236 - The Greatest Invitation ...
 

Læs eventuelt = Paragraf 4. = i vor Kristne Guds lov = ( DE 10 BUD ) om Sabbatten.

Læs eventuelt = Paragraf 4. = i Danmarks Riges Grundlov = www.danskkulturdebat.dk

Kan det være en tilfældighed = at fortidens Jurister = har valgt netop = Paragraf 4 = til at gøre opmærksom på = hvilken religion = der skal understøttes af = Danmarks Riges Grundlov ??? Kan det være fordi ( Guds Segl ) findes i Bibelens 4. Bud ???

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Nu er det måske tid til = at tænke sig godt om = og tænke sig godt om = en gang mere ???

Hvilken Gud beder hedninger til = i Kirker om = Søndagen ??? Er det en = Solgud ???


 

Mike Hoggard, Which Bible Should I Believe 2011 Edition YouTube2

www.youtube.com/watch?v=wkRPUa3M6io
24/12/2012 - Uploadet af NYLAROSSINI2
Mike Hoggard, Which Bible Should I Believe 2011 Edition YouTube2 ... The Biblical Case Against Rick ...

 


 Eurovision Song Contest 2000 Winner - Denmark - Olsen Brothers ...

www.youtube.com/watch?v=2N2Vbwd5bYw
09/01/2010 - Uploadet af VINANDBANWARIE2
Denmark won the Eurovision Song Contest 2000 with Fly on the Wings of Love The song was sung by the ...

 


 

 

Kim Larsen - Jutlandia - YouTube

www.youtube.com/watch?v=HSzUX7p7nco
07/01/2006 - Uploadet af lowmanslyric
Sign in with your YouTube Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to rate Konitiqa's ...

 Flere videoer for Kim Larsen - Jutlandia . »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE