Det Uventede

www.Pokerpartiet.dk = 20. januar 2013

NÅR DET UVENTEDE SKER = KOMMER DETTE SPØRGSMÅL

Hvorfor har ingen fortalt mig noget ???    www.Google.dk 

www.sagenskerne.dk      www.wikipedia.net   www.fornyelsespartiet.dk


 

     ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

          VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


  KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN.

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net   www.Tagryggen.dk 


TUSINDER HAR FORSØGT AT ADVARE DIG.

Tusinder rundt om på jordkloden = synes = der er noget galt med - hvordan tingene fungerer i netop deres nærområde. De er gået på internettet = for at finde ud af = hvorfor noget forkert og ubehageligt sker i deres nærområde = her på jordkloden ???

Noget peger frem mod = at noget mere ubehageligt kan ske i en nærmere fremtid. De har så lagt deres forklaringer ud på internettet. De har forsøgt = at advare = dig. Det har jeg også forsøgt at gøre = på disse hjemmesider =

Besøgsantallet = præsenteret her =  20. januar 2013

www.Tavshedens-Tyranni.dk             176.494 
www.kulturpartiet.dk                              232.790
www.Forsvarspartiet.dk                         210.765

www.sagenskerne.dk                               362.338
www.fornyelsespartiet.dk                       198.398                     
www.oplysningspartiet.dk                       191.274
www.advarselspartiet.dk                         163.434
www.feriepartiet.dk                                 175.568

www.pokerpartiet.dk                               119.927

Besøgsantallene på disse hjemmesider = tyder på = at flere og flere = mener at der er noget - der bør tænkes lidt nærmere over. Det logiske spørgsmål lyder således =
 

Hvorfor har ingen fortalt mig noget ??? Svar = Mediers fortielser af Sandheder

Den første forklaring på dette spørgsmål = kan være den forklaring = som denne Præst forklarer på dette Link =

 

Who Owns The Media 2012? - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=h4l3saFnlmA
02/10/2012 - Uploadet af zionget
Who Owns The Media 2012? ... Published on Oct 2, 2012 ... It is hardly surprising, as the same tribe own the ...

 

 Brother Nathanael  Brother Nathanael· 163 videos

 

When Jews Rule The World - YouTube

www.youtube.com/watch?v=k68DXCmJ7Jk
12/12/2012 - Uploadet af zionget
My good friend, the Chinese and the Asians may damn well have something to say about the jews ruling the ..

 

Israel...Butchers Of Gaza - YouTube

www.youtube.com/watch?v=FmFSWMBWb7Q
20/11/2012 - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 
 

 

The Collapse of The American Dream Explained in ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=X4kR-Mnu5O4
12/07/2012 - Uploadet af amy2x
THE AMERICAN DREAM takes an entertaining but hard hitting look at how the problems we have today are ...
 

Hvordan bliver fremtidens ensrettede = globale Politik  ???

Hvordan vil en ny Verdensordens  ( New World Orders ) Globale Politik =  blive kombineret inden for disse 7. områder af ( FN = UN ) og hvilke folkeslag på jordkloden = vil give deres opbakning = til denne kommende globale Politik = inden for disse 7. områder  ???

 Politik - Religion - Militært - Økonomi - Juridisk - Kulturelt - Medier

 Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ...

www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ
06/05/2012 - Uploadet af GeneralTitus70AD
Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies. GeneralTitus70AD·59 videos ...

Hvordan bliver jordklodens = ensrettede Religioner

Findes der noget i Jødernes "Bibel" = Jødernes hellige bog ( THE TALMUD ) der giver opbakning til = at alle Europas folkeslag = undtagen jøderne = men ( Goyim og Gentiles ) nu skal have blandet deres = DNA = i det af EU kontrollerede område = fordi alle i EU - der ikke er jøder = bliver betragtet som kvæg = i Jødernes hellige bog ( The Talmud )

Det er rigtigt = at der bygges flere kirker i Rusland = men hvor trykkes de Bibler = som der bruges i Rusland = og har disse Bibler måske været udsat for = ( Juridisk Religiøst fifleri  ) ??? Der kan jo være penge i ( Juridisk Religiøst fifleri )

Vatikanets Penge | Tagryggen   Besøg evt. =  www.Tagryggen.dk

Kontrollerer Israel alle muslimer gennem ( Det Muslimske Broderskab ) oprettet i 1928 ???


 LiveLeak.com - Putin Trumps Zionist Plan For Syria (comments)

www.liveleak.com/view?i=8a2_1355299522...1
12/12/2012
Putin doesn't give a goat about international law or self-determination, Syrian citizens are already fight to ...

 


 

  Vil du vide = Sandhederne om = hvad der sker på denne Planet ???

Både uden for = og inden for = Danmarks Grænser ???

 


 

 

Hvis du ikke kender = GUDS LOV = ( DE 10 BUD )  

Hvordan vil du så kende forskel på = Sandheder og Løgne ???

 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN DER STÅR I BIBELEN.

 

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 

TROR DU ( DANMARKS PRÆSTER ) VED, HVOR ( GUDS SEGL ) STÅR I BIBELEN  ???


Kan = Kathrine Lilleøre = besvare disse Spørgsmål ???

Det står i Bibelen ( tror jeg nok ) et eller andet sted = at det var en jøde ( Moses ) der som det første menneske = modtog = Guds Lov.

Er der en = Dansk Præst = der ved om = Guds Lov = står i Jødernes Bibel = The Talmud ??? Er det et spørgsmål som = Kathrine Lilleøre = kan besvare = eller har spørgsmålet forkert adresse ???

Er de hvide jøder i Israel i virkeligheden = Kristne ???       www.Sappho.dk


 Zionism and How They Control Us - YouTube

www.youtube.com/watch?v=qp-vZsWVg9U
16/09/2012 - Uploadet af anonymousCAN613
Zionism and How They Control Us.by Anon CanadaFeatured279; Zionism and How They Control Us. 10:59 ...

G. Edward
 Griffin The Dangerous Servant A Discourse on Government

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


 


 European Jews Are Not Semite = Proof - YouTube

www.youtube.com/watch?v=T7a9wj3wyJI
31/01/2009 - Uploadet af basketfloating
Something to think about before embarking upon supporting White Israel! White Jews = Anti- Semite? or Anti ...
 
Har ( Louis Farrakhan ) den mørke muslim = sagt dette om ( Sandheden ) i dette interview ???
 
( Den som ikke kan tåle at høre ( Sandheden ) hører ikke hjemme på denne Planet. )
 
Jeg troede det var de = Kristne = der havde Patent på at omtale og forkynde livets = Sandheder ??? Nu hører vi en muslim tale om ( Sandheden ) så er muslimen ( Louis Farrakhan ) i virkeligheden = Kristen ???
 
 
en.wikipedia.org/wiki/Louis_Farrakhan  Cached - Lignende - Oversæt denne side
Hvis Kristendommen er forkyndelse af ( Sandhederne ) inden for alle områder = og du end ikke søger efter de ( religiøse Sandheder ) så du kan forstå Bibelens ( Sandheder i dybden ) kan du så kalde dig selv for  Kristen ???
 

 
Hvor står ( GUDS SEGL ) i Bibelen = og hvad er = ( GUDS SEGL )  ???
 

Et segl består af = ejerens navn = titel = og hersker-område.

GUDS SEGL )  lyder således =

Lovgiverens navn = Herren

Lovgiverens titel =  Skaberen  ( Han som gjorde alle ting ) 

Hans hersker-område :" Himmelen = Jorden og havet = med alt = hvad der er i dem.

 


Hvor i Bibelen finder du GUDS SEGL  ) ???  Hvad kan din præst fortælle dig om = hvor i Bibelen ( GUDS SEGL ) står = og er beskrevet  ???


Hvis nu Guds søn = Jesus = var en sort mand = så havde hans diciple for cirka 2000 år siden = sandsynligvis også en sort hudfarve. Det kan jo betyde = at den Kristne Guds udvalgte folk = Jøderne =  i virkeligheden var ( og er = et folkefærd med en sort eller en mørk hudfarve ???  Hvorfor har de = Jøder = der flyttede til Israel i = 1948 = så stadig en hvid hvid hudfarve = her i år 2013  ???   Det er jo en kendt sag = at huden bliver mørkere = ved at opholde sig meget i solen i de varmere lande. Kan begge folkeslag = være de jøder = der er omtalt i Bibelen ??? Hvilket svar har en dansk = Kristen Præst  = til dette spørgsmål ???  Kan et folks hudfarve betyde noget = i besvarelsen af dette spørgsmål  ???  Var vor Kristne Guds søn ( Jesus ) en hvid mand = eller en sort mand ???  

JESSE VENTURA SAY =  THINK = and = THINK AGAIN  

Gå ud og gør alle folkeslag til mine mine diciple. Har Jesus sagt det ??? 

Det må betyde = at et folks hudfarve ikke udelukker nogen = med den rette tro = i at opnå det evige liv = uanset hudfarven. Til gengæld er det mit indtryk = at vor Kristne Gud = ikke lukker løgnere ind i sit himmelske Paradis = uanset hudfarven.   

BIBLICAL ISRAELITES WERE BLACK, And Still Are Today! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cHcKzzgYnMs
07/02/2012 - Uploadet af joelisraelatyahoo
MUST SEE BLACK HISTORY VIDEO that proves that Jesus and all other
 

BIBLICAL ISRAELITES WERE BLACK, And Still Are Today! YouTube

www.youtube.com/watch?v=r4CspzVLJxk
14/06/2012 - Uploadet af TropicalChannel573
MUST SEE BLACK HISTORY VIDEO that proves that Jesus and all other Jews in the Bible were black, still ...
 Flere videoer for BIBLICAL ISRAELITES WERE BLACK, And ... »
 

DET OPRINDELIGE FOLKESLAG I PALÆSTINA = NU ISRAEL

Hvad kan Videnskaben bevise om = hvilken hudfarve Israels og Palæstinas befolkninger havde = for cirka 2000 år siden = dengang ( Jesus ) levede ??? Har Videnskaben flere indfaldsvinkler = der kan besvare dette spørgsmål = om den normale hudfarve i  ( Palæstina = nu også kaldet for = Israel ) var sort = for cirka 2000 år siden ???

 


 

Who Owns The Media 2012? - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=h4l3saFnlmA
02/10/2012 - Uploadet af zionget
It is hardly surprising, as the same tribe own the media today that claim they were victims. I do not believe Hitler ...
 
 
Winston Churchill = har sagt : 
Det er Vinderen = der skriver historien.
 
Sådan har det været fra 1945 og frem. Hvem skriver historien her i år 2013 ??? Det gør de "hvide jøder". Der er fundet en masse lig i massegrave = efter anden Verdenskrig var slut ( den 9. maj 1945 ) i Europa. Der døde også 2.500.000 højt bevavede Tyskere fra 1939 til 1945 i Tyskland. Hvor er deres lig ??? Er det ikke de ( hvide jøder ) men Tyskere = der er fundet i massegrave = efter anden Verdenskrig ???
 
Det danske folk = reddede flere tusind "hvide Jøder" til Sverige = efter anden Verdenskrig. Det er jo svært at oprette en ny stat i Palæstina i 1948 ved navn Israel = uden = at der findes et forfulgt folk = der kan legimentere oprettelse af et nyt Israel = hvilket skete = kun tre år efter = anden Verdenskrig i Europa var slut i 1945. Så de ( hvide Jøder ) der blev reddet til Sverige = er de senere fragtet til det "nye Israel" i Palæstina = der blev oprettet i 1948 ??? Det er jo også svært at udforske dette nærmere = når vi tager i betragtning = at det er disse "hvide jøder" = der behersker mediernes nyheder = igennem ejerskabet af disse medier.
 
 
Winston Churchill = har sagt = det er vinderen = der skriver historien. Sådan var det måske også dengang = der kun fandtes sorte mennesker i Afrika for over 4000 år siden. Måske tabte de sorte mennesker i Afrika en krig mod et Nabofolk. Findes der endnu = sorte Kristne = i Afrika = der venter på = at = Jesus= skal komme = og befri dem fra de hvide slavehandleres overherredømme i Afrika ???
 
 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.

  Flere videoer for Illuminati are shriners masons are »

 

 

Jews are only 30 percent European, 10 times more ...

theforbiddentruth.net22. jun 2011
Jews are only 30 percent European, 10 times more inbred General Discussion. ... That is evidence of “a ...

 

The jews are not a race

waronyou.com14. feb 2010
The jews are not a race. ... That the Khazars are the lineal ancestors of Eastern European Jewry is a ...

 www.DavidDuke.com

 

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

 Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

Hvorfor er shrinere stolte af den = røde farve = på deres = Fez = deres hat ???


 www.Vaticanassassins.org  Køb evt.  Eric Phelps bøger her =

Logo of the Freemasonic Shriners, Worshippers of Allah


Hvis Soldater ser på dette kort = så kan de se = at afstanden mellem Marocco og Spanien kun er cirka 13 Kilometer til 15 Kilometer. Hvorfor er en Fez = rød ???
Hvem kæmper USAs soldater for ??? For USA eller Rothschilds banker ???

 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

 

The True Synagogue of Satan - YouTube

www.youtube.com/watch?v=i9sKoqGksXc
09/12/2009 - Uploadet af morningsun29
Revelation 2:9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of ...

 Flere videoer for The True Synagogue of Satan . »


 

Who Exactly Is A Jew Dr. John Henrik Clarke 1/4 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=-IVD2o0tzNM
04/08/2011 - Uploadet af TheAnkhEl
Who Exactly Is A Jew Dr. John Henrik Clarke 1/4. TheAnkhEl·126 videos. Subscribe Subscribed Unsubscribe ...

 

 

VLADIMIR PUTIN EXPOSES THE NWO PART 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Hr5GxN3C8uw
22/12/2011 - Uploadet af PassOnTheTruth
Vladimir Putin Speech at the Munich Press Conference in Germany! Notice that there are Certain countries ...
 
RUSLAND = EN MÆGTIG NABO
Besøg evt = www.sagenskerne.dk 
 

The Truth about Syria and Western Lies - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Ue3NOxQ9abw
09/03/2012 - Uploadet af LimamyFilms
Syria is the next Libya and will be taken down and used up like a tissue like Iraq. Al Assad is better than Al ...
 

4:59 The Jewish War On Vladimir Putin - YouTube

www.youtube.com/watch?v=yTT9TOZ3ihY
13/01/2012 - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/

 

 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE