Udpluk af taler 2018

Præsenteret her, søndag, den 30. september 2018

www.DenKorteAvis.dk

Citat

Udpluk af taler ved Folkefest For Frihed 2018

 Årets Folkefest for Frihed, som blev afholdt ved Jægerspris den 24. juni, bød på ikke mindre end 6 fremragende talere. Vi bringer et udpluk fra hver af de pågældende taler.

Søren Espersen, DF:

Danmark skal normaliseres.

Allerførste prioritet for os er nu hjemsendelse af fremmede. Det er det, vi har forsøgt at beskrive som et paradimeskift. Når en asylant ankommer, skal der ikke som nu integreres. Nej, med paradimeskiftet skal der fra første færd af det forhåbentlig korte ophold her ske forbereddelser til hjemsendelse. Det kan være undervisning på modersmålet, og gerne på verdenssproget engelsk, samt tilegnelse af praktisk kunnen og så ellers hjemsendelse så hurtigt som muligt.

Det er væsentlig at sige, at den overordnede opgave, som vi i Dansk Folkeparti har påtaget os, og hvortil vi som allierede indbyder alle gode kræfter som eksempetvis Trykkefrihedsselskabet, Den Danske Forening, Dansk Samling, Nye Borgerlige, National-konservative er at normalisere forholdene i Danmark. At normalisere, det lyder ikke særlig ekstremt, og det er det heller ikke. Men det er det vi vil. Vi vil tilbage til det normale, og det er det normale, vi har sat kursen imod, når det gælder udlændinge-politikken i Danmark. Det er det unormale, abnorme kaos, der har været gældende herhjemme i nogle årtier siden 1983.

Normalisering er at sige farvel til det forskruede, at vende ekstremisme ryggen. Normalisering er at holde op med at leve i en fantasiverden. Normalisering er igen at få begge ben ned på jorden.

 


AfDS CO-formand og co-formand for AfDS gruppe i Forbundsdagen, Dr. Alexander Gauland, sagde følgende i et ZDF-sommerinterview d. 12 august 2018:

"Man kan kun på fornuftig vis ændre et land, hvis man holder fast i dets historiske og kulturelle rødder" og videre "Hvis man gradvist rykker et lands rødder op, så ødelægger man et folks identitet."

Petr Bystron, AfD:

 Billedresultat for petr bystron billeder

 Medierne fylder os med løgn

Jeg ved ikke hvordan det er i Danmark, men i Tyskland har vi et stort problem med både offentlige og private medier. En undersøgelse foretaget af journalistforbundet viser, at 80 procent af journalisterne stemmer på venstrefløjspartier. Når 80 procent af journalisterne er venstreorienterede , er det svært at være højreorienteret.

Der føres en massiv mediekrig mod alle de partier, der ligger i midten og til højre. Vi bliver beskrevet som ekstremt højreorienterede o.s.v. Når jeg læser artikler om mig selv, undrer jeg mig over, hvem den person er. Beskrivelsen har intet med virkeligheden at gøre.

Det er et vigtigt emne. USA´S  præsident Trump kalder mediernes historier "fake news". I Tyskland har vi udtrykket " Lügenpresse". Medierne påstår, at de ikke lyver, men ofte glemmer de at nævne visse fakta og vender virkeligheden på hovedet. Når vi har med migranter at gøre, appeleres der hele tiden til følelserne. For blot to dage siden blev problemerne ved grænsen mellem USA og Mexico beskrevet med et lille barn med store grædende øjne. Og spørgsmålet lyder så: "Ønsker I, at dette lille barn skal græde?" Selvfølgelig svarer alle nej. Men det nøgterne spørgsmål burde lyde: "Har dette barn forældre, og vidste forældrene, at de krydsede grænsen illegalt?" Forældrene har ansvaret for deres børn, ikke vi.

Medierne blander flygtninge og migranter sammen i en følelsesladet pærevælling. 98 procent af de fremmede, som kommer til Tyskland, er ikke flygtninge, men immigranter. Det er et resultat af Frankfurter-skolen fra 1968. Man fordrejer ordene og perverterer begreberne. Vi bliver nødt til at ændre kursen i den nuværende politik og tage lovmæssige skridt til ( repatriering = hjemsendelse ).

Tvangsfordeling af illegale immigranter er en perversion af den europæiske ide.

 http://www.pokerpartiet.dk/327936306

 


www.DKsamling.dk 

 Morten Uhrskov Jensen, DS:

 Billedresultat for Morten Uhrskov Jensen Billeder

 Hjemsendelser på programmet

 Før 1983 var det den danske stat, der havde ret til at give asyl. Det var ikke personens ret til at få asyl. Jeg håber, man kan se den afgørende forskel. Hvis den danske stat besluttede at give f.eks en kommunistisk dissedent asyl, så kunne den danske stat gøre det uden at blive truet af andre stater. Det stod udtrykkeligt i lovene, for man havde jo ikke kontrol med, hvad der foregik uden for landets grænser, ergo kunne heller ikke gives retsgarantier. Det er så det, man gør i 1983.

 Men den skal væk, og vi må tage forbehold over for de konventioner, der forhindrer os i at standse al yderlige indvandring fra den tredje verden.

Godt. Nu er hullet lukket. Og det betyder, at det næste forslag, jeg kommer med, og som måske kan forårsage lidt hævede øjenbryn et og andet sted, har taget højde for, at der ikke kommer yderligere ind. Sagen er den, at der er to grupper, kort sagt: Der er dem, der ikke er danske statsborgere , og der er dem, vi har været tåbelige nok til at give dansk statsborgerskab. I nogle få tilfælde var det vel fortjent. I alt for mange tilfælde var det noget, der aldrig burde være tildelt. Og nu kommer det: Hvis man ikke er dansk statsborger, giver det sig selv, at det er den danske stats soleklare ret at meddele personer, at de er nødt til at udrejse af landet. En permanent opholdstilladelse kan inddrages uden videre. Det gælder faktisk 60 procent af de ikke-vestlige, at de ikke har statsborgerskab. Det gælder altså 300.000 af de - lavt sat - 500.000, der er i landet.

Så er der dem, der er statsborgere. Der udarbejder vi et program, hvor vi tilbyder mod særdeles rundhåndet betaling, at vi forhandler med oprindelseslandene og ser, om ikke de kan få et pas dér. Så vil man sige: Kan det lade sig gøre? Ja, det kan jeg forsikre for. Husk lige på korruptionsniveauet i denne verden. Det er kun et spørgsmål om at bestikke de rette personer, det være sig i Pakistan, Tyrkiet eller Somalia, eller vor det måtte være. Der er ingen, der skal fortælle mig, at det ikke kan lade sig gøre.

 En spisepause = Morgenmad

H E J = H for Hans = E for Erling = J for Jensen = Hej.

  En spisepause = Morgenmad Slut

Hans Erling Jensen

 

UNHCR er gennemkorrupt

Flygtningehjælpens arbejde i verdens brændpunkter foregår i samarbejde med lokale organisationer, govermental og non-govermentale. Det er derfor ikke svært at regne ud, hvilke ideer mennesker, som arbejdr med flygtninge i f.eks. Tyrkiet, Jordan og Libanon, grundlæggende har - de er muslimer. Selvom de lokale organisationer naturligvis skriver under på, at de vil følge de regler, som gælder for UNHCR, så er der altså mennesker, for hvem korruption - nej, det må jeg ikke sige - nå, I ved, hvad jeg mener - er naturlig. Det handler hele tiden om, hvem der vil betale mest for noget. Derfor kan det heller ikke overraske, at det er meget udbredt blandt ansatte, der handler på vejne af UNHCR, simpelthen at makulere de ikke troendes ansøgninger om resettlement og i visse tilfælde udstyre egne familiemedlemmer med de eftertragtede papirer.

 Vi har også hørt om handel med kvotepapirer, og at jihadister har fået foræret en vej til Vesten på den beskrevne måde, enten for at infiltrere os, eller som en belønning. Yazidier og kristnes ansøgninger om at forlade lejrene og komme til Vesten er ofte forsvundet i det korrupte miljø, som omgiver snart sagt alting i den arabiske verden.

 Jeg fortalte første gang offentligt om jihadister, som smugles til Europa og Amerika, i et interview, som jeg gav til den kristne avis Dagen i begyndelsen af oktober 2014. Nogle uger forinden var jeg blevet indvalgt for Sverigesdemokraterne i min hjemkommune i Skåne, og Expo, den svenske pedant til Redox, var allerede i gang med at karaktermyrde mig på den måde, som de nu er kendt for. Til avisen havde jeg sagt, at vi ikke kunne hjælpe muslimer, da vi ikke vidste, om de var forklædte jihadister, og vi ikke kendte deres familier. Det blev til en overskrift i næsten 40 svenske aviser: SD-politiker med egen hjælpeorganisation nægter at hjælp muslimer i nød. En avis havde fået en illustrator til at lave et billede af en ulækker sortklædt mand, der trådte en liggende muslim i nakken med en sømbeslået støvle. Det var billedet af mig den dag.

 Nej, hvor var jeg tosset. Så når journalister ringede for at høre mere fra den onde mands egen mund, fik de en ordentlig omgang. Det var nok ikke smart gjort, men jeg var rasende.

Her advarede jeg som den første offentligt i Europa om jihadisterne, som UNHCR var med til at sende op til Europa for at myrde og slå ihjel, og så var det mig, der var den lede og den farlige.

 Først to måneder senere kom den første officielle rapport om jihadister, som rejste til Vesten forklædt som flygtninge. Det var den franske efterretningstjeneste, som publicerede den, men det tog lang tid, før den kom i pressen i Sverige.

Tænk, om journalister blot engang imellem kunne lytte færdig og høre efter, hvad man egentlig siger!

 


 Lars Hedegaard:

 

HEJ = Hans Erling Jensen = Hej

Billedresultat for Hans Erling Jensen taler ved Den Danske Forening Folkefest for Frihed 2018 youtube

http://www.sagenskerne.dk/30778364

Skal vi have et land, eller skal vi ikke have et land?

Når man tænker på, at globalisering har været den dominerende ideologi i de senest 20-30 år, så er det mærkeligt, at vi aldrig hører en udsendelse på TV-2 om - lad os sige familien Andersen, far og mor og fire børn og hunden Hannibal fra Ulfborg, som har solgt deres hus og sagt jobbet op for at prøve lykken i den Centralafrikanske Republik. Hvorfor er der aldrig nogen, der rejser til "shitholes"? Det er, fordi de ikke vil være der. Hvorfor rejser folk fra "shitholes"? Det er, fordi de heller ikke kan holde ud at være der. Så nu rejser de til Europa for at lave nogle "shitholles" her, fordi de er utilfredse med dem, de havde derhjemme.

Stadig flere europæere, stadig flere danskere og tyskere og svenskere osv. - og også amerikanere - opdager, at der er en kløft mellem det, de selv kan se, og det, som står i avisen og det som politikere siger. Der opstår et skisma, som gør, at flere og flere siger til sig selv: Ved du hvad mutter, det er da mig der, der har ret. Det er da ikke Lars Løkke og idioterne på TV, der har ret; vi kan jo se, det er løgn, hvad de forklarer som realiteten. Det er en helt anden realitet, den jeg oplever.

Hvis vi skal generalisere den tid, vi står i og ser på hele den vestlige verden, Danmark, Frankrig osv, så er der ét afgørende spørgsmål, som fanger det hele. Det er spørgsmålet: Skal vi have et land, eller skal vi ikke have et land?

 


  Meddelelse 1. oktober 2018

Kim Larsen er død, men Danmarks Riges Grundlov af 1953 eksisterer stadig, og derfor har Kim Larsen ikke levet forgæves.

http://www.sagenskerne.dk/30117885

 Det blev markeret på ( dette Link ) med en tre dages pause.

 


Jan Høeg 95-årig modstandsmand fra 2. Verdenskrig:

Billedresultat for Jan Høeg billeder

 Jeg bringer en hilsen fra Norge.

Jeg bringer en hilsen fra Norge. Men jeg har også et budskab. Jeg er 95 år. Jeg har bekendte, for mine kammerater er døde, som siger, at de er glade for, at de er så gamle, at de ikke skal opleve, hvad dette skal ende med.

Jeg siger, at det er en fuldstændig fejlagtig opfattelse. Du skulle ønske, at du var 20 år eller 30 år, så du kunne være med i denne kamp.

Vi har et arbejde at gøre, og jeg håber, at ungdommen kommer med. Jeg takker for den indsats, der er gjort i Danmark,og jeg håber, at vi ses igen. Tak

 


Petr Bystrøm fra Tyskland og den 95-årige frihedskæmper Jan Høeg fra Norge trykker hånd. 

Petr Bystron, AfD:  

 Billedresultat for petr bystron billeder

 Jan Høeg

 Billedresultat for Jan Høeg billeder

Jan Høeg


D. 27. maj 2018 sagde hr. Alexander Gauland i en tale

"Tyskland er vore mødres og fædres land, og vi vil beholde det, ligesom vi overtog det. Vi vil således give det videre til vore børnebørn, som vore bedsteforældre og fædre også gjorde det."

 SLJ, 16. AUGUST 2018

 Citat Slut


 Billeder af wikipedia tyskland de hvide busser

 Billedresultat for wikipedia tyskland de hvide busser

 De hvide busser - Wikipedia, den frie encyklopædi

 
Den 19. april 1945 begyndte de hvide busser at køre fanger fra koncentrationslejre fra Tyskland. Som ung værnepligtig var Stig Svensson frivillig chauffør ...

 


 

Petr Bystrøm

er fra Tyskland = Germany, AfD:  

 Billedresultat for petr bystron billeder

Tysklands  Hvide  Rose er fra Germany

Video til German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...

https://www.youtube.com/watch?v=Kd3NxYmFS1w
7. nov. 2015 - Uploadet af egalif egalif
Nearly 500 years ago, Martin Luther stood in a church and proclaimed, "Here I stand, I can do no other." His ... 

 


 Sten O. B. Vedstesen: Det fjerde Rige Om Danmarks og Tysklands fælles fjende: Den Europæiske Union

 Billedresultat for danske flag

 Billedresultat for Tyske flag
 
 ISBN 87-89949-22-6
 
 Billedresultat for Karl Otto Meyer billeder
 Karl Otto Meyer om bogen:
Jeg har med stor interesse læst manuskriptet til Sten-O.B. Vedstesens bog: Det fjerde Rige. Om Danmarks og Tysklands fælles fjende: Den Europæiske Union. Titlens første linie er provokerende. De andre linier er meget rammende, thi Unionen er både Danmarks, Tysklands, ja, alle medlemslandenes fælles fjende.
Vedstesen gør det helt klart, at Rom-traktatens beslutning om at opbygge grundlaget for en sammenslutning mellem de europæiske folk, "som uden ophør gøres stadig snævrere", er en målsætning, som er uendelig.
Målsætningen er ikke samarbejde mellem folkene, men sammenslutning.
Der skal ikke afgives suverænitet i et nærmere bestemt omfang, nej, endemålet er afståelsen af al suverænitet. "Unionen vil respektere medlemslandenes idenditet", hævdesw der, og samtidig vil man pådutte en ny idenditet, den europæiske!
Forfatteren påviser, hvordan ordene devalueres og kommer til at betyde noget helt andet  end oprindeligt ment. "Nærhedsprincip" betyder centralisme. "Samarbejde" betyder sammenslutning.
Klart påviser forfatteren, at de, der er imod EU, ikke er modstandere af europæisk samarbejde. Et samarbejde byggende på statsforbundstanken, et forbund af suveræne stater, der med hinanden afgør, hvilke opgaver, de vil løse i fællesskab, kan vi gå med til. Den europæiske forbundsstat afviser vi konsekvent.
Ligeledes fremhæver forfatteren, at de, der siger nej til den grænseoverskridende regionsdannelse, ikke siger nej til det grænseoverskridende samarbejde, tværtimod. Det er imidlertid ikke regionen, der i europæisk sammenhæng skal optræde som en helhed. Det skal de enkelte lande, nationerne. Der ønskes imgen nye grænser: " Frit og frivilligt vil vi række hinanden hånden og ikke ufrit lænkes sammen". Tyskerangst og tyskerskræk præger ikke regionsmodstanderne. De har tværtimod tillid til det nye Tyskland. Angst og mistro præger dem, der mener, at man skal "binde Tyskland i et net af stadig flere forpligtende aftaler", fordi de tror, at vi kun har valget mellem et europæisk Tyskland eller et tysk Europa.
 
Jeg kan anbefale alle at læse denne bog.
Den giver stof til eftertanke.
 
Karl Otto Meyer.
 
 Billedresultat for Karl Otto Meyer billeder
 
B&L
FORLAG
  ISBN 87-89949-22-6

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE