Syv Kabalen

Syv Kabalens Psykologiske eller filosofiske udfordring. 

måske specielt for Hedninger  ???

www.Google.dk 

Hedninger er alle dem, der ikke er - Evangelisk-Luthersk Kristne.

Hvad fik mig til at tænke på hedninger og en Psykologisk eller en Filolosofisk Syv-Kabala  ???  Jo - dette = 

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

Flere slags hedninger

Der er flere slags hedninger, og her tænker jeg især på dem der ( ikke tror på ), at der findes en Gud. Disse mennesker må jo konstatere, at der findes en Bibel. De må også konstatere, at der findes to muligheder ( nemlig ) enten er Jesus = Guds søn - eller også - så er Jesus = ikke Guds søn. Hvis man ikke tror på, at Jesus er vor Kristne Guds søn, hvorfor blev bibelen så skrevet ???  Kunne det være fordi, at Jesus og de mennesker omkring Jesus - havde kendskab til - den farligste falske religion - og kendte den så godt - at de kendte opskriften på - hvordan den farligste menneskabte falske religion kunne bekæmpes - og derfor blev Bibelen skrevet  ???

www.wikipedia.net

 Hedninger - uden tro

Derfor vil det efter min opfattelse være logisk - hvis disse - hedninger - uden tro på - at der eksisterer en Gud - begynder at analysere Bibelen for at analysere om Bibelen er skrevet af en modstandsgruppe - der ville gøre oprør imod - den falske menneskabte religion - der vil beherske hele verden.  Spørgsmålet denne tankegang rejser - det er -indeholder Bibelen i virkeligheden en menneskabt forsvars-ideologi - der giver svaret på - hvordan alle falske religioner kan besejres ???  vil det efter denne tankegang være logisk - for alle dem der er - hedninger- uden at tro på - at der findes en Gud - at de nærlæser Bibelens budskaber - for at analysere - om Bibelen - er skrevet af en oprørsgruppe ??? Det er jo netop - de hedninger - der ikke tror på en - Evangelsk-Luthersk kristen Gud - eller en - hedensk Gud - der bør nærlæse - Bibelen. Hvorfor blev Bibelen skrevet ??? Hvad var motivet  ???

VATIKANETS TEMPELMAGT

 

The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest. TheMounteBankExposee·93 videos ...
 

 

 Hvem udfører de ordrer - der udgår fra Vatikanet  ???

Er det Jesuitter ???

 

How many of Denmark's  Bishops and priests are = Jesuits  ???

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

Hvor mange af - Danmarks Biskopper og Præster er = Jesuitter ???

Hvor mange af de = Katolske Præster = er = Jesuitter ???

 How many of the = Catholic Priests = is = Jesuits  ???


 
 Læs evt. om - Martin Luther og Reformationen - på =  www.Sabbat-Kristne.dk
 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).


 Ignatius Loyola - Wikipedia, den frie encyklopædi

Menneske-skabte organisationer har en begyndelse.

Det har Vatikanets Jesuitorden også haft.

 


The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k
10/05/2009 - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser522 views · The Vatican creating Islam By ...
 
Er muslimer i virkeligheden = Katolikker ???
Er Katolikker i virkeligheden = Muslimer  ???
 

 
Converts to Islam: Did the Vatican Create Islam? - YouTube
www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

 


  Længere tilbage i tiden.

Et spørgsmål er = kan man komme = længere tilbage i tiden = hvis man befinder sig midt i Evigheden ???

Vi kan jo forsøge - sådan rent årstalsmæssigt

 

Jim Marrs: Hidden History 1/5 - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw
07/02/2012 - Uploadet af Epic Voyagers
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...
 
 
www.youtube.com/watch?v=IN8wGTlNkqo
13/01/2013 - Uploadet af michaelnew1962
Very good information and very well presented. Well worth watching. Let me know what you think, I am still able ...
 

 SAXO.com online boghandel - Bøger fra Jim Marrs


 Først lidt analyse - af Jesuit-løftet til Paven.

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver et løfte til Paven.

Citat

 

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

                                                    Citat slut

 

 Vi ser, at jesuitter skal skabe splid - og de skal infiltrere alle væsentlige institutioner - på begge sider af standpunkter - der har indflydelse på meningsdannelsen - i et hvilket som helst samfund - således infiltrationens resultat - bliver til fordel for den Katolske kirke.

Hvordan kan det gøres i et demokrati  ???

Her er det interessant at - demokratiet siden oplysningstiden, har udbygget alle foreninger - bestående - af en bestyrelse på 7 personer - hvilket kan betyde - at alle - der har afgivet et løfte til en ( Frimurer-orden ) er anbragt i en sådan demokratisk bestyrelse - ialt 2 personer - med hver sit modsat-rettede synspunkt - der - når som helst kan skabe indre splid i enhver betydende forening i et demokratisk samfund.

 

Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

"Oplysningstiden" var en periode i Europas historie fra omkring 1690 til omkring 1800.

 
Her er tallet 7. interessant fordi
Vatikanstaten hviler på 7 høje.
Har socialdemokratiet en bestyrelse på 7 personer ???
Har andre foreninger i et demokrati også 7. bestyrelses-medlemmer ???
 
Er tallet 7. i et demokrati efter ( enevælden = 1690 til 1800 ) i Danmark og i Europa = i virkeligheden Vatikanets måde - at kontrollere  udviklingen i et demokrati - ved at have mindst to bestyrelses-medlemmer i alle betydende bestyrelser - der har aflagt et løfte til Paven.
Alle - der har afgivet et Frimurer-løfte - udfører i virkeligheden Pavens Politik - her på jordkloden - uanset om de ved det - eller ikke.
 

Professor i kirkeret og praktisk filosofi på Ingolstadt Universitet Adam Weishaupt grundlagde 1. maj 1776

 Illuminati-ordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

  Kan Illuminati staves bagfra = Itanimulli.com = www.Itanimulli.com
 
Hvis nu 5 ud af 9 højeste-rets-præsidenter i USA - de er Katolikker - kan det så betyde - at - Vatikanets Katolikker - i virkeligheden kontrollerer alle institutioner i USA  ???
Så hvem forsvarer i virkeligheden USA,s nationale suverænitet ???
 
Er det i virkeligheden 5 af - Pavens Jesuitter - der klarer denne opgave ???
 
Hvordan klarer de så denne opgave  ???
 

Rachel Maddow Obama's Prolonged Detention - YouTube

www.youtube.com/watch?v=y75nDqGOgOE
28/08/2012 - Uploadet af Lord Rothschild
President Obama signed the National Defense Authorization Act (NDAA) into law today. The statute contains a ...

Betyder ( Prolonged Detention ) at det nu er muligt at sætte amerikanske statsborgere i fængsel i 10 år - uden de stilles for en dommer i en retsal ???

Har USA de fysiske rammer - der muliggør - at amerikanske stasborgere kan fængsles i op til 10 år, uden rettergang ???

FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA) - YouTube 

Billeder af fema camps 

 

Map of Active U.S. FEMA Camps: Is There One Near You - Dprogram

 


 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...
 

 www.Euro-med.dk  

  

William Cooper Behold A Pale Horse Audiobook Full - YouTube

www.youtube.com/watch?v=r1auIpLBHBQ
19/01/2013 - Uploadet af MezGal
If any of you haven't heard of Bll Cooper your missing an important part of knowledge on the illumenati ...
 

 

Real Footage of FEMA Coffins & all the Latest Information! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ORWHlLvMO8o
29/07/2008 - Uploadet af kalamata777
Real Footage of FEMA Coffins & all the Latest Information! - YouTube. Subscribe 5,729. Top Comments ...
 

 Moderne Tider

Også udryddelseslejrene bliver mere og mere moderne og udviklet - i takt med den tekniske udvikling af det globale samfund iøvrigt. Så indretningen af FEMA Camps er sandsynligvis baseret på tidligere erfaringer fra tidligere udryddelseslejre.  Men vurder det selv. Mine vurderinger kan naturligvis være forkerte  ???

 

Udryddelseslejr - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

da.wikipedia.org/wiki/Udryddelseslejr
 
Udryddelseslejre eller dødslejre var lejre bygget af Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig til systematisk at slå millioner af mennesker ihjel ved enten gasning eller ...

 

 Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 

 Hvem er Ringens Herre  ???  

 Hvor mange Konger og statsoverhoveder har kysset Pavens ring  ???

Hvor omfattende er Pavens Tempelmagt ???


 Hvornår startede den første = filosofiske 7. Kabale ???

Skal vi helt tilbage til Sumerernes tid ???

Var det ( Kong Nimrod ) der startede den første filosofiske Kabala ???

Hvor når regerede han ???

 

www.wikipedia.net      www.Google.dk   

 

 

Nimrod - Wikipedia

I min bibel ( Første Mosebog ) Kapitel 10 Vers 8 9 og 10 Finder jeg dette.

8. Kush fik sønnen Nimrod. Han var den første, der blev hersker på jorden, og han var en vældig jæger for herren ; derfor hedder det: Så vældig en jæger for herren som Nimrod. I Udgangspunkt for hans herredømme var Babylon, Erek, Akkad og Kalne i landet i Sinear.

I følge en Profeti i Daniels bog Kapitel 2 om Nebukadnesars drøm om billedstøtten. Herfra - har jeg uden for Bibelen fundet disse årstal =

Babylon ( 605-539 f. Kr. )

Medo-Persien  (  539-331 f. Kr.  )

Grækenland  ( 331-168 f. Kr. )

Jernbenene  (  168 f. Kr. - 476 e. Kr )

Jern og lerfødder ( 476 enden )  med et delt Europa.

 


 

 

Kan mennesker regere sig selv - gennem det - metodologiske System - kombineret - med den filosofiske 7. kabala - uden at overholde Guds Lov ( DE 10 BUD ) dem - der står i Bibilen ???

Havde Kong Nimrod et specielt regerings-system - der er blevet udbygget ???

 

Var det i virkeligheden ( Kong Nimrod ) der som den første regent - der filosofisk brugte 7. Kabale systemet som regerings-system - og allerede mellem år ( 605 f. kr. og år 539 f. Kr. ) indførte dette regerings-system  ???


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE