Den Rigtige Bank

Præsenteret her 8. oktober 2013

TIDSBANKEN

Hvor meget tid har du - i - den rigtige bank = Tidsbanken  ??? 

www.Google.dk    www.Sabbat-Kristne.dk    www.wikipedia.net 

 


 Velkommen til min hjemmeside

Mit navn er Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

Jeg er = Evangelisk-Luthersk Kristen = og er derfor ikke Katolik.

Udgangspunktet for min kristne tro er - Bibelens - ( De 10 Bud )

 


 

 

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul

 

fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995 = et sted på Vesterbro København.

  Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr.

 


 

 Min Kristne Gud = har valgt = at jeg skulle fødes som en hvid Dansker i

Nationalstaten Danmark = TAK = for det.

 


 Hvorfor siger jeg nu = TAK = for det  ???

 


Fordi der i ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 der står i Paragraf 4. at Danmark er en = Kristen Evangelisk-Luthersk Nationalstat - og Paragraf 4. i ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) lydersåledes = 

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

( Danmarks Riges Grundlov af 1953 )

Det kan kvinder læse på dette link - fordi - vi ikke kan forvente - at = Nutidens Kvinder = løber rundt med

( Danmarks Riges Grundlov af 1953 )

i deres = shopping håndtaske  

      

Folketingsmedlem for  www.df.dk


Hvad betyder det for mig - som - Evangelisk-Luthersk kristen - at Paragraf 4 . i ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) siger ( Den Evangelisk-Luthersk Folkekirke ) understøttes af Staten ???

Det betyder for mig - personligt - at - jeg skal - forsøge - at leve efter

( Guds Lov = De 10 Bud )

og her mener jeg ( De 10 Bud ) dem - der står i Bibelen

og de lyder således =

 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

                           1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 

 Guds lov og Tidsbanken

Som mange kristne ved - dem der kaldes Protestanter - så bliver - din tidsbank omtalt i ( Guds Lov ) Bud nummer 4. ( der iøvrigt efter min opfattelse indeholder = ( Guds Segl) men også omtaler ( Din tidsbank ) fordi i ( Bud nummer 4. ) der står  =

I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;

Derfor opfatter jeg det personligt således = at jeg må bruge ugens 6 første dage - til at dyrke mine personlige interesser - uden at skulle tilbede min Kristne Gud - 3 eller 5 gange om dagen - som Koranen kræver af muslimer. Jeg skal naturligvis i disse 6. dage overholde  ( Guds Lov = Bibelens = De 10 Bud ) hvilket betyder =

1. Jeg må ikke have andre Guder end min = Kristne Gud.

2. Jeg skal huske at min = Kristne Gud = er en = nidkær Gud.

 3. Jeg må ikke lyve - for min - Kristne Gud = straffer løgnere.

4. Her gives plads til stor personlig frihed - i min - personlige tidsbank.

 5. Jeg skal naturligvis stadig - ære og respektere - mine forældre - hvilket forekommer naturligt - da jeg er opdraget ud fra deres personlige Kærlighed til mig.

6. Du må ikke slå nogen ihjel.

7. Du må ikke bryde et ægteskab

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk.

10. Du må ikke tænke på - hvordan du kan opnå at erhverve andres ejendom - gennem svig - opnået ved brug af falske dokumenter.  


DIN PERSONLIGE TIDSBANK

Alligevel giver min ( Kristne Guds lov ) mig meget stor frihed i min ( Personlige  Tidsbank ) i ugens 6. første dage. Så den rigtige Bank - der fortæller - hvor rig du i virkeligheden er rent personligt - det er måske hvor meget fritid - din Religion - tillader dig at have i -

 Din Personlige Tidsbank ???

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog 
MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk. 
 

ISBN 978-87-91107-29-0 

Oversat af : Henrik Ræder Clausen   

En nødvendig bog at læse for de Danskere -

der overvejer at skifte religion til islam - for at vide - hvor meget tid islam - som din evt. nye Religion vil tillade dig at have = i din kommende  

Personlige Tidsbank )  

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 

 Hvordan måles Rigdom ???

Skal rigdom måles efter - hvor mange penge du har i din penge Bank - eller - efter hvor meget tid - du har i din ugentlige tidsbank ??? hvor meget tid tillader din tidsbank, at du kan bruge til dig selv - eventuelt som jorddyrker eller håndværker ??? 

Tiden i Din TidsBank

Hvilken indflydelse har arbejde og Religion på - hvor meget tid du  Personligt har samlet sammen i din tidsbank - og har til rådighed i ugens 6 første dage ???  Det naturligvis normalt - at der skal arbejdes for at sætte penge ind i en normal Bank - hvilket normalt betyder - at det kræver et betydeligt indhug af den tid - du har stående i din

  Din Personlige Tidsbank.

Så hvordan kombinerer du den tid - du bruger til din Religion - med den tid du bruger til - at udføre ugens nødvendige arbejdsopgaver - med de penge du har stående i din Personlige Penge-Bank og den Tid du i løbet af ugen - har til Rådighed i - Din Personlige Tidsbank ???

Hvilken Bank er = Den Rigtige Bank ???

Er Den Rigtige Bank - Din Personlige Tidsbank - eller er det i virkeligheden det - penge-institut - som du bruger som = Din Personlige Pengebank = eller = er det nødvendigt - at kunne vurdere begge Banker - for at kunne måle helheden af = hvor rig eller fattig = du i virkeligheden er ???  Hvad er vurderingen i = Din familie ???

 Min beslutning

 

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

 

 Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud afFolketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere - ligesom Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd er efter min opfattelse ikke Bibelsk Kristendom

men 

Direkte Hedenskab. 

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

www.islaminfo.dk

 Regeres Danmark af = Medlemmer af en Dødskult  ???


Er det Danmarks og Europas - befolkninger - der skal udskiftes ???

 Besøg eventuelt:

http://www.siaddk.wordpress.com/  

 Anders Gravers har en vurdering
 Hvad er din vurdering ??? 

 Det kan gøres på flere måder = samtidigt

 http://www.siaddk.wordpress.com/

Retten til liv

 PRESSEKONTAKT

 

  Hedder det ???

 Fød og smid væk  

 

Bliver Danmark regeret af partiledere

der repræsenterer en dødskult ???

Hvad mener de selv ???

Hvad mener befolkningen i Nationalstaten Danmark ???

 


 

  Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans 

 

  Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 www.TavshedensTyranni.dk

 

   Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard

www.islaminfo.dk 

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya )http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/

Adam Wagner

www.Nationaldemokraten.dk

Vil du forsvare Europas Kvinder  ???  

Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.

Meld dig til i nærheden af din bopæl.


 Det kulturbetingede kvindesyn    

 Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener = Rachel Adelberg Johansen.

      N.S.F.Grundtvig  

Kommentar fra Mogens Camre 

Welcome to Sweden of Today. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dlG75wb7lLw
25/03/2009 - Uploadet af WelcometoSweden
 

 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


Hvilke overflødige krav stiller samfundet til dig - der stjæler din tid ???

 Har du ikke engang - tid til - at mødes med to bekendte - een gang om ugen ???

 


Præsenteret her 8. oktober 2013

 www.Google.dk    www.Sabbat-Kristne.dk    www.wikipedia.net  

 

Om

Religion - Filosofi - Økonomi - politik - Kultur - Historie - Løgne og Medie-løgne og mulige Medie-Sandheder og religiøs Jura. 

Eric Jon Phelps - Jesuit Control of Banking part 1 of 5 - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=LWQUIjSOjHk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE