DEMONSTRATION

 

  Her ses - 100 havfruer - uden tørklæde.

Der planlægges ny demonstration

for den nordiske/europæiske kvindefrihed.

www.aaseclausenbjerg.dk,    clausenbjerg@gmail.com

http://www.RadioDua.dk   

 Vi var nogle stykker, der holdt møde i dag om en demonstration mod det islamiske kvindesyn. Vi bleve enige om at gøre denne kvindebevægelse, som også har mænd med, til et europæisk anliggende. Vi vil gerne have kontakt med mænd og kvinder i hele Europa, som vil forsvare de europæiske kvinders frihed og som virkemiddel lave en demonstration. Det kan godt være, at demonstrationen kun bliver i Danmark, men lad vores protest mod den trussel, mod kvinder, som kommer fra islam være europæisk.
Omdrejningspunktet vil blive  min hjemmeside www.aaseclausenbjerg.dk, som først går i gang med tekster fra 1. oktober. Men indtil da vil vi anstrenge os for at samle så mange kvinder og mænd i hele Europa til et fælles forsvar for vore værdier. Hvis nogen kender noget til mennesker i udlandet, som kunne tænke sig at være med, så henvend Jer til mig
clausenbjerg@gmail.com
Demonstrationen kommer først, når vi har fået vores ide-grundlag på plads. Vores idegrundlag bliver offentliggjort på  min hjemmeside i oktober.
Hvis dette initiativ vækker Jeres intersse, - som medløber på sidelinjen eller som medlem af gruppen, så send en mail.
 
MVH    Åse

 Indskudt bemærkning

Der var i 2009 eller 2010 - en demonstration i USA i New York - hvor omkring 2 millioner amerikanere demonstrerede. Det vidste de store medier i USA tilsyneladende intet om - for de skrev aldrig om denne demonstration mod USAs regering, hvor 2. millioner amerikanere var på gaden for at demonstrere.

 Hvem skal skrive om denne demonstration i Europa ???

 Det bør de alternative medier i EU gøre.

www.Nationaldemokraten.dk  

www.DenKorteAvis.dk

www.UriasPosten.net  

Messerschmidt

EU-kommissionens afkristningsprojekt

Kommentar fra Mogens Camre

www.medie1.dk

 www.sagenskerne.dk

Der kæmpes blandt andet imod - at Europæiske børn gennem lovgivning - skal påtvinges denne militære børneopdragelse.

BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

 

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.


Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder,hvilket er stik imod dansk tradition,nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler,samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar.Derfor straffes overtrædelserne hårdt.Det forventes,at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige.Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket.Hun skal vide,at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen,hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge.Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder".Det ødelægger familiens ære og bevirker,at hun ikke kan blive gift.Hun skal opdrages til,at blive gift.Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed,selvglæde,høj selvagtelse og maskulinitet.Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber.Drengen får i forhold til pigen megen frihed.Drengene kan ofte færdes frit uden,at forældrene bekymrer sig om,hvad de laver.Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt,hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne.Det skal de være for stolte til.De skal vise respekt for faderen,som er familiens overhoved.Drenge må ikke holde piger i hånden.En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser.De ældre søskende opdrages til,at irettesætte mindre søskende.

 

www.frhp.dk/hov

 

HVILKEN BRYLLUPSGAVE BØR EN 9. ÅRIG BRUD HAVE ???EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

Et internet-leksikon med Koranens lovparagraffer - kaldet for en Sura.

 

www.islaminfo.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islaminfo.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME

REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = Pligt til at lyve = for at fremme Allahs sag.

Apostat - Apostasi ( betyder det dødsstraf for faldne kvinder ) ???

BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM  

Hvorfor er ( Børneopdragelsen i Muslimske hjem ) strengere for piger - end den er for mænd - i en moderne vestlig hær ???  Er Koranens religion - i virkeligheden en slavehandler religion ???

 

( Apostat = Apostasi ) er i følge ( Koranen )  dødsstraf for at forlade islam. Sådan er det også i en vesterlandsk hær. Er Koranen i virkeligheden en = militær håndbog = for en hær = der er forklædt som en Religion ???ISLAMS RELIGIØSE PARALEL-LOVGIVNING UDFORDRER

DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953

En Nationalstat i Europa - bør kun have een Grundlov - sin egen. Her i Danmark har vi = DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953


En ( Sura ) er en lovparagraf i Koranen. Her er Sura 59.33

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).


Til et folk de alle hører
som regne sig selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild


resten sig som dragesukker
sig fra folket udelukker
lyser selv sig ud af æt
nægter sig selv indfødsret.

N.F.S. Grundtvig  1848

 

© I Danmark er jeg født - Hans Christian Andersen - Stående ... 

 

www.youtube.com/watch?v=XwhAflXS4-g
22/01/2012 - Uploadet af mugge62
I Danmark er jeg født - Hans Christian Andersen 1850 & Poul Schierbecks musik fra 1926 - Stående ...
 

 Eventyr og Historier. Første Bind. 1862. - HC Andersen

Endnu lever dele af Danmarks Kulturarv i vore danske hjerner.

www.Danskkultur.dk 

 

 Det islamiske kvindesyn

Islam bekriger alle kvinder i hele verden og regner dem i store træk for mandens ejendom, væsener, der skal afrettes, nogen, man kan voldtage efter behag

 Da kvinderne helst skal bortgiftes så tidligt som muligt, helt ned til 9 års alderen, (som er den seksuelle lavalder for piger), og da kvinderne ikke ejer deres egen krop, idet de står til rådighed for deres mænd i et legalt voldtægtsforhold, så er det tilsyneladende kun muslimske piger under 9 år, der kan være nogenlunde sikre mod voldtægt. Danske kvinder, som er utilslørede, regnes for ludere og kan derfor lovligt (lovligt efter islamisk skik) voldtages, som det behager.

 (Se nedenfor)

 Kvinden ejer ikke sine børn, som er mandens ejendom lige som hun selv, og kvinden er i almindelighed ikke et selvstændigt væsen. Hun bærer familiens ære i kraft af sine kønsdele, som skal være uberørte, indtil hun bortgiftes med eller uden sin vilje. I tilfælde af, at hun bringer skam over familien ved evt. at tale med en dreng, eller ved at en mand er kommet til at se hende uden slør, kan hun kasseres og smides ud af livet. I  de mest konservative familier kan hun i bedste fald få en slave tilværelse i familien, og så står hun til disposition til hvad som helst. Kvinder kan når som helst forstødes fra et ægteskab, og så er hun vanæret, og ingen regner hende for noget. Hun kan også selv søge skilsmisse, men så degraderes hun på samme måde, og hun bringer skam over familien.       

 Manden er afhængig af hendes ære. Det er hendes ære, der giver familien og dens overhoved anseelse. Hvis kvinden overskrider ærens krav, er hun vanæret, og vanæren går ud over hele familien. Derfor vogter de over kvindernes vandel med tommeskuerne i bund

 Æren består i at være manden, familien og samfundet lydig og leve op til ærens krav: ingen seksuelle signaler, tildækket krop, ingen kontakter til det andet køn, som ikke tilhører familien samt tilbageholdenhed.

 Det er naturligvis forskelligt fra familie til familie, i hvor høj grad æren holdes i hævd, men eftersom enhver muslimsk familie ligger under for hele samfundets fordømmelse, dersom en af døtrene menes at have overtrådt ærens begrænsninger (og den blotte mistanke er i mange tilfælde  nok), så vil langt de fleste familier gøre alt for at oprette æren igen, om det så skal koste en datter livet. På den måde kan man sige, at hele det muslimske samfund afhænger af kvinders ære, dybest set hendes kønsdele og seksualitet.

 Der er tonsvis af islamisk litteratur, der bekræfter det islamiske kvindesyn, som hører til islamiske traditioner.

Sam Solomon Ex Muslim (Part 1 of 3) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=koUgSqK9CwI
20/04/2011 - Uploadet af oppozed1
Sam Solomon, born and raised as a Muslim, had trained in Sharia law for 15 years before converting to ...
 
Jeg er - Evangelisk kristen-Lutheraner - og har derfor meldt mig ud af = Folketingets Folkekirke - hvor - Politikerne - ligesom - islams imaner - ved lov - vil bestemme - hvad der er = Bibelens - budskab.

Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

www.Medie1.dk

 www.Sappho.dk

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube  

 

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...
Du kan læse mere om = Luther og Reformationen = på  www.Sabbat-Kristne.dk  nederst til venstre

 www.aaseclausenbjerg.dk,   clausenbjerg@gmail.com


Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII
http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

 
  Et lille overblik fundet  2008  Besøg evt - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard

www.islaminfo.dk 

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya )http://www.danskfolkeparti.dk/ 
Kristian Thulesen Dahl

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov Jensen

www.Nationaldemokraten.dk

 Vil du forsvare Europas Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig til i nærheden af din bopæl. Det kulturbetingede kvindesyn    

 Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener = Rachel Adelberg Johansen.

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
nægte sig selv indfødsret       N.S.F.Grundtvig 
 

http://www.aaseclausenbjerg.dk/

 www.wikipedia.net

www.Google

This is unbelievable, interesting and true
>   http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbY

                    www.deFrancisation.com

Anders Gravers har sin vurdering
 Hvad er din vurdering ??? 

 

 Det kan gøres på flere måder = samtidigt

 http://www.siaddk.wordpress.com/

Retten til liv

 

 

  Hvad hedder det ???

 Fød og smid væk 
  ???

Retten til liv 

Pigebørn er også uønskede i Danmark

Det burde ligge danskerne fjernt at få fjernet fostre,

fordi de har det forkerte køn,

men det sker den dag i dag i Danmark, skriver  Firoozeh Bazrafkan

 
SKAL ( DU ) IMAMEN - ELLER - PRÆSTEN

ADVARE DIN  ( DATTER - OM ) KORANENS INDHOLD

KORANEN eller BIBELEN
 BURKA eller BIKINI
 

  Hvad vælger Danmarks Kvinder  ???

Hvad vælger Europas Kvinder ???

Et internet-Leksikon (  www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

se evt - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

  Her ses - 100 havfruer - uden tørklæde.

 Hvad vælger USAs  Kvinder ???

Hvad vælger Danmarks Kvinder ???

KORANEN eller BIBELEN
 BURKA eller BIKINI
  

Hvad vælger Europas Kvinder ???

Et internet-leksikon om   www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

Messerschmidt

Bliver Europa  regeret af partiledere

der repræsenterer en - religiøs dødskult???

  Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

 http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

   Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 www.TavshedensTyranni.dk  

www.Kulturkloeften.dk    


Analyse-Spillet

Opgaven lyder  = Hvordan virker = Tempelmagt ???

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk  Om - Martin Luther - nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk   

 

 TRE VENNER eller TRE VENINDER

 

Begynd  jeres ugentlige analyser - med udgangspunkt fra disse 15 hjemmesider. En fast ugentlig mødedag aftales.
 
Første person styrer musen til computeren.
Den næste person - sørger for kaffe og andre forsyninger.
Den tredje person skriver det ned - der skal analyseres på næste møde. .
Husk i søger efter Sandheder om  Tempelmagtens  globale funktioner  = inden for disse 7 overordnede globale områder = og hvordan de eventuelt skal kombineres - for at sikre fuld global kontrol - inden for 
 
Politik - Lovgivning - Jura - militært - Økonomi - kultur - medie-strategi.

 Et godt råd

Vent med at spille   Analyse-Spillet  indtil du er voksen nok.
Først når du kan holde en fast ugentlig aftale - er du voksen nok til at spille

ANALYSE-SPILLET

Nogle bliver aldrig voksne nok - til at spille - analyse-spillet. 

God fornøjelse med = Analyse-Spillet = Med venlig hilsen = Saxo-Poul


 
Analyse-Spillets-Spilleregler = analyserne begynder ud fra disse links
 
Hvordan virker = Tempelmagt ???

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk 

Om - Martin Luther - nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk   

 TRE VENNER eller TRE VENINDER

Begynd  jeres ugentlige analyser - med udgangspunkt fra disse 15 hjemmesider. Første person styrer musen. Den næste person - sørger for kaffe med mere. Den tredje person skriver det ned - der skal analyseres yderligere.
 
Husk = Kære Ungdom = i søger efter Sandheder om  Tempelmagtens  globale funktioner  = inden for disse 7 overordnede globale områder = og hvordan de han kombineres - for at sikre fuld global kontrol - inden for
 
Politik - Lovgivning - Jura - militært - Økonomi - kultur - medie-strategi.
 
Det som i ( Konfirmander) og  andre Unge  finder interessant - det er i velkommen til eventuelt - at gemme på et ( USB-stik ) eller på jeres egen ( 123hjemmeside ) til dybere analyser senere - når jeres udannelse igen tillader - tidsmæssigt - at i kan samles - foran en Computer og i kan forsætte jeres analyser. Sammen kan i finde de rigtige spørgsmål - der fører til nye svar og igen til nye spørgsmål - og så videre. Aftal hvor og hvornår i kan og skal mødes - på jeres ugentlige analyse møder.
 

 
 
Et godt råd
 
Vent med at spille Analyse-Spillet indtil du er voksen nok.
 
 Først når du kan holde en fast ugentlig aftale - er du voksen nok til at spille

ANALYSE-SPILLET

Nogle bliver aldrig voksne nok - til at spille - analyse-spillet. 

Jeg ønsker alle spillerne god fornøjelse med spillet.
Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul
 
 
 

 www.Bilderberg.org


 

 De soldater der kæmper under NATOs faner i Nordafrika

hvilke Fjender kæmper de imod  ???

 Ved NATOs soldater - hvad de kæmper for i Nordafrika  ??? 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

 www.OpenDoors.org

Jihad som kolonisering af nyt land

Hvem har givet ordrerne til samtlige Generaler - her på jordkloden

i de sidste 300 år ??? Hvilke soldater ved det ???

Hvorfor kæmper USAs soldater - uden for USAs territorium  ???

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

Jim Marrs: Hidden History Part 2 - YouTube

 
www.youtube.com/watch?v=KrcAp0spLqg
16/03/2013 - Uploadet af Bob Saget
Eric Jon Phelps - Vatican Assassins 1 - YouTube. Subscribe 58. All Comments ( 25). Sign in now to post a ...
 

 
Findes der en dødskult her på jordkloden - der har så stor magt - at denne dødskult kan  give ordre til samtlige Generaler på denne jordklode - om at gå i krig - uanset hvilken National hær - der er tale om ???  Begyndte denne udvikling allerede, den 1. maj 1776, eller måske - allerede endnu længere tilbage i tiden ???
 

  Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 

 www.wikipedia.net    www.Google.dk

Kvinde - besøg evt. =  http://www.aaseclausenbjerg.dk/

This is unbelievable, interesting and true
>   http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbY

                   www.deFrancisation.com  

© I Danmark er jeg født - Hans Christian Andersen - Stående ... 

www.youtube.com/watch?v=XwhAflXS4-g
22/01/2012 - Uploadet af mugge62
I Danmark er jeg født - Hans Christian Andersen 1850 & Poul Schierbecks musik fra 1926 - Stående ...
 
 
 

© I Danmark er jeg født - Hans Christian Andersen - Stående ... 

www.youtube.com/watch?v=XwhAflXS4-g
22/01/2012 - Uploadet af mugge62
I Danmark er jeg født - Hans Christian Andersen 1850 & Poul Schierbecks musik fra 1926 - Stående ...
 

 

This is unbelievable, interesting and true
>   http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbY

                      www.deFrancisation.com 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE