NY FORMAND

 Præsenteret her 15. oktober 2013 

 www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

Dansk Samling har fået ny formand.

                  

Fra sit ståsted som dansker og vesterlænding skriver Morten Uhrskov Jensen om emner, på  Jyllandsposten  der berører den vestlige kulturkreds og dens muligheder for fortsat at hævde sig som en selvstændig civilisation.

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 


 Morten Uhrskov Jensen  er også Forfatter til bøgerne   

 "Indvandringens pris" -

På vej mod et fattigere Danmark  (2012, People's Press)

og "ET DELT FOLK"  Udgivet  (2008, på forlaget Lysias)

om Dansk Udlændingepolitik fra 1983 til 2008 

ISBN 978-87-989198-5-8

Min vurdering = af mig = Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

        Har stor føling med = hvad vej  Tidsåndens vinde  blæser.

  


 

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2013/10/14/det-uundgaelige/
 
Morten Uhrskovs - blog på JP
 
Det uundgåelige
 
Dato: 14. oktober, 2013
 

I ved det godt. I har set skriften på væggen. Nu er det blot et spørgsmål om tid, om kort tid, før jeres læs vælter. Det ikke bare vælter. Det sønderrives i en grad, hvor samtlige, vitterlig samtlige, af jeres absurdt barnlige påstande bortsprænges til atomer, og i deres sted følger den dybe selvbesindelse, der vil forandre Europa tilbage til den tilstand, hvor europæerne ved, hvad de skal gøre og sige og samtidig vide, og at de hermed udviser den dybeste respekt for deres børns, børnebørns og efterfølgende generationers fremtid.
 
Lyt til dette surrealistiske interview med en medarbejder ved det svenske Migrationsverket, der ser på asylsøgeres “krav” på at få opholdstilladelse i Sverige.  Mindst 100.000 illegale indvandrere i Sverige lige nu, en fuldkommen vanvittig praksis, der tillader ubegribeligt mange indvandrere fra den ikke-vestlige verden at få ophold i Sverige hvert år. Bl.a. taler medarbejderen om en invasion på ca. 2.000 syriske asylsøgere om ugen. Regn det selv ud på årsbasis. Det statslige vanvid er for længst sat i system i det velregulerede land Sverige, hvor mennesker fra den ikke-vestlige verden med fuldstændig garanti (tænk på, hvor sjældent det er, at der i praksis gives fuldstændig garanti) vil bringe det velregulerede land til det fuldstændige sammenbrud, hvor man skal være tæt på at være medlem af en sekt i stil med scientology for at tro på noget andet. Det sidste vil jeg godt rette til, at man er nødt til at være på niveau med scientology for at tro på virkeligheden efter forskrifter, der er alkymi, ikke atomfysik.
 
Vildt
 
Det her er helt vildt. Tro mig, når jeg siger, at det her har udviklet sig meget værre, meget værre, end jeg havde troet. Da jeg i 1999 definitivt flyttede mig politisk (efter ca. tre års tænkepause, hvor jeg overvejede mit hidtidige politiske ståsted), var jeg ikke i nærheden af at forestille mig dette totale nedbrud af europæiske institutioner, som pågår netop nu. Det her går langt, langt hurtigere, end formentlig nogen fornuftig person ville have forestillet sig for bare få år siden.
 
For 14 år siden flyttede jeg mig definitivt. For ti år siden, sådan ca., var jeg stadig overtydet om, at problemerne med den ikke-vestlige indvandring kunne løses uden forfærdelige konsekvenser for danskerne og europæerne. Derfor stemte jeg valg efter valg på Dansk Folkeparti, som på det tidspunkt var det eneste alternativ i dansk politik.
 
For ca. tre år siden fandt jeg så ud af, at Dansk Folkeparti i åbenbart komplet uærlighed ikke engang ville vedgå, at udlændingepolitikken i nullerne helt og aldeles overhovedet ikke virkede, men rent faktisk var en udsøgt katastrofe. Dét faktum har jeg dokumenteret så mange gange, at det er blevet en trivialitet.  
 
En trivialitet er dog stadig, som man nok ved, en selvindlysende kendsgerning, deraf netop ordet trivialitet.
 
Dansk Samling
 
Jeg takker på det allervarmeste for, endnu en gang, at jeg den 5. oktober blev valgt til Landsformand for Dansk Samling, det eneste parti, der på folkestyrets grund kan udfri Danmark af dets trængsler.
 
I kan ikke meget længere undslippe jeres politiske skæbne, for nu at vende tilbage til alle jer, der kom for sent til historien I vil glide ned i den totale ubemærkethed sammen med alle jeres afsindige fordomme om Europa og europæerne. Som den med sikkerhed ubrugelige del af historien vil I snart befinde jer så langt under havets underflade, at I vil tigge for luft, den luft, der sjovt nok fortæller jer sandheden om jeres monumentale fejltagelse.
 
Historiens ubønhørlige affaldsplads vil for altid fortælle om jeres skæbne. Om det bliver Dansk Samling, Dansk Folkeparti eller en helt tredje faktor, der gør det afgørende for Danmark, er inderligt ligegyldigt. Afgørende er, at det bliver gjort, og at det bliver gjort for Danmarks skyld. For hvis skyld skulle det ellers være? Er der nogen, der med kvalificerede argumenter kan fortælle, at Danmark kan få substantielle fordele af at fortsætte den nuværende kurs?
 
Jeg kan svare uden videre. Ingen undersøgelser kan vise, at ikke-vestlig indvandring er en bonus for modtagerlandet. Disse undersøgelser eksisterer ikke. De er der ikke. De er væk så at sige. Ikke fordi nogen har gemt dem, men fordi vi ved, at de er ikke. Bevis noget andet, hvis I kan.
 
Som nyvalgt landsformand for Dansk Samling ved jeg godt, hvad jeg skal kæmpe for. Jeg skal kæmpe for sandheden. Dén sandhed er nok relativ, når ikke alle er enige, men sandheden er stadig mere sand end usandheden, og jeg forfølger derfor nådesløst sandheden.
 
Sandheden er derfor ikke relativ på den måde, som mange i deres umodenhed forestiller sig.
 
Kære politikere
 
I ser skriften på væggen. Ikke alle sammen, men tilstrækkeligt mange af jer. De mere fornuftige af jer ved godt, at vi ikke undslipper det fælles ragnarok, hvor vi lige pludselig skal omdefinere tidligere tiders dogmer, og jeg ved ikke hvad.
 
Jeg glæder mig endnu engang, og er taknemmelig for, at jeg er blevet landsformand for Dansk Samling. Sammen kan vi udrette mirakler, er jeg overbevist om. Det bliver så meget lettere, fordi vi har ret.

 

 

 

The Quigley Formula - G. Edward Griffin lecture - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=ynVqPnMQ2sI

 


 Enhver borger i Danamark der føler noget for sin familie  har nu mulighed for at opnå en viden - der før var ( Tiet ihjel ) af de større medier - om hvordan befolkningen i Danmark udskiftes. Det afsløres i de alternative medier - der derfor bør støttes økonomisk.

Oplys-dig-selv - på en behagelig måde - sammen med to bekendte

ved at spille analysespillet ( hver eneste uge ) kan du finde de svar - der berører dig og din familie. 

Analyse-Spillet

Opgaven lyder således  

Find selv svarene inden for

Politik - Religion - Økonomi - ( lovgivning - Jura ) Religion - Kultur og Medie-Censur.

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk  Om - Martin Luther - nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk   

 

 TRE VENNER eller TRE VENINDER

 

Begynd  jeres ugentlige analyser - med udgangspunkt fra disse 15 hjemmesider. En fast ugentlig mødedag aftales - hvor i er tre personer der mødes hver uge - foran en Computer -
 
Den første person styrer musen.
Den næste person laver kaffe - med mere
Den tredie person noterer - jeres resultater af jeres analyser =
 
til eventuelt senere brug - hvis i finder ud af - at i fællesskab vil skrive en bog - om resultatet af jeres analyser om - hvad der foregår i jeres fædreland - og den måde Danmark regeres på.
 
Censur-Partierne
 
Jeres vedvarende analyser - kan jo også føre til - at i fravælger at stemme på de forenede Censur-Partier ved det næste Folketingsvalg ??? De forenede Censur-Partier er som bekendt =
 
Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF )
Konservativ Folkeparti - Enhedslisten og Venstre
 
Disse Partiledere har i over 40 år - ikke taget sig sammen til at fjerne = Censur Paragraf 266b  og Partilederne af disse Partier - der selv vælger deres efterfølgere - har gennem deres Passivitet optrådt som = TavshedensTyranner. Som politisk interesserede ved - så blev (  Censur Paragraf 266b ) indført i Danmark i 1971 medens Knud Thestrup var Konservativ Justitsminister. Hvis en Partileder selv vælger sin efterfølger - så er spørgsmålet - hvor demokratisk det i virkeligheden er ???
 
 
 

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 
www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard 
 

www.islaminfo.dk  

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya 


 http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

www.frhp.dk/hov

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov Jensen

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

  


 

 TILLYKKE med VALGET

Hr. Morten Uhrskov Jensen - Jeg vil ud over at ønske dig tillykke med valget som ny Formand i det gamle Politiske Parti ( Dansk Samling ) give dig et råd med på vejen. Om du vil følge dette råd - det bestemmer du naturligvis selv. Som partiformand skal du naturligvis helst vide lidt mere - end en gennemsnits-dansker - der nødvendigvis skal passe sit daglige arbejde. Derfor dette råd.

Opret så vidt muligt analysegrupper på ( tre Personer ) der geografisk kan mødes en gang om ugen i et privat hjem - inden for disse følgende emner - der godt kan nå ud over vores "Danske Nationalgrænse"

Politik - religion - økonomi - militært - Jura - Kultur og  Medie-censur

Selvfølgelig kan nye oplysninger føre til - nye spørgsmål - der skal analyseres nærmere af nye analysegrupper. Jeg ved ikke om en rapport bør sendes til dig hvert kvartal - eller hvert halve år - eller hver måned - eller hurtigst muligt.

Jeg har siden juni 2007 - lagt information ud på mine hjemmesider - som jeg på daværende tidspunkt fandt væsentlige - i håb om at de mere begavede i vores samfund - kunne have nytte af disse oplysninger - til gavn for Danmarks forsatte beståen.

Det er efterhånden blevet til 15 hjemmesider. Så jeg håber - at nogle af de informationer der er lagt ud  på disse -  rummer oplysninger - der kan være til gavn for forsvaret af dansk suverænitet.  Med beskedne 7 års skolegang - så kan mine hjemmesider virke kaotiste - men håber oplysningerne har høj kvalitet. Det er min kristne Gud - der skabte ordet - se evt.  ( Johannes Evangeliet ) Kapitel 1. til 5 - og derfor - så er det min opfattelse - at det er en synd - at lægge censur på Ordet - da det er min opfattelse - at min kristne Gud ønskede - at vi alle skulle have lige ret til at bruge ordet - og det er min opfattelse - at min Kristne Gud frigav ordet - med det formål - at Ordet skulle bruges til at formidle sandheder. Så hvis andre vil bruge de samme ( Guds Ord ) som mig - så vil jeg naturligvis aldrig kræve ophavsret på Ordet = Guds ord.

Jeg lever som sædvanligt på fallittens rand - hvilket betyder at nogle af mine hjemmesider ikke er tilgængelige i Perioder. Dette er forklaringen på dette irriterende fænomen - også for brugerne.  Til slut - vil jeg lige gøre opmærksom på dette møde - der fandt sted i Norge =

 

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering

 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre.

FNs rasismeovervåker


FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han.

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre.

Må styre statskanalene


Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.

Jens Tomas Anfindsen
05.06.2007 18:20

<--Tilbake      Tips en venn

 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...

 

 


 

 www.Nationaldemokraten.dk  

 www.DenKorteAvis.dk

 www.UriasPosten.net

Kommentar fra Mogens Camre

Messerschmidt

www.islaminfo.dk

 www.DenDanskeForening.dk

 www.medie1.dk

 Om Islams udbredelse fundet i 2008
Besøg evt - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 
 

En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvordan  ???

 Retten til liv

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- 

 

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 www.højskolen-for-direkte-demokrati.dk.
 

 
Anklaget uden forsvar = ved hjælp af sandheden
Kronik:   
En anklagets sidste ord - om §266 b 
Hvad gør man så - man fortæller sandheden uden for retten.

 www.DR.dk/galtiDanmark 

Se evt. de 6 film ???


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE