POKER og POLITIK
POKER og POLITIK

POKER og POLITIK

Jeg er ikke i tvivl om, at Danmarks Pokerspillere er i besiddelse af SUPER - HJERNER, men Pokerspillere ønsker kun, at bruge deres SUPER - HJERNER på spil. Der er imidlertid sket noget Politisk, som Pokerspillere måske bør bruge deres SUPER - HJERNER på, at analysere lidt nærmere. Der er nemlig sket dette i EU =

BARCALONA - ERKLÆRINGEN fra 1995

BARCALONA - ERKLÆRINGEN fra 1995 er blevet vekslet til EUROMEDITERRANIENAFTALEN i 2008, som nu er en fuldbyrdet kendsgerning, der er underskrevet af EU, uden der har fundet en Demokratisk Debat sted først.  Hvorfor ???

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

DERFOR DENNE ADVARSEL  21 MAJ 2009

EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN  går ud på, at 9 muslimske Nordafrikanske lande, skal smeltes sammen med EU i et fælles kulturelt - projekt med ( fælles lovgivning ) der kaldes EURABIA. Da muslimske landes lovgivning og EU- Direktiver skal smelte sammen, og da islams love ( så vidt jeg er informeret ) forbyder pokerspil, så vil vore EU-Politikere måske være villige til, i et forlig, at FORBYDE POKERSPIL.

POKERFORBUNDET

Måske er det noget som ( pokerforbundet) bør undersøge nærmere ??? Hvad mener Danmarks ( Poker - journalister ) ???
Er et sådant Politisk forlig i EU, en realistisk mulighed ??? Det er jo muligt, at gå ind på www.Google.dk  og finde ud af lidt mere om EUROMEDITERRANIENAFTALEN, hvis ( Pokerforbundet ) ønsker, at analysere denne politiske mulighed lidt nærmere.

KÆRE POKERSPILLERE

Kære Pokerspillere, jeg håber i besøger dette link
http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php
og begynder at bruge jeres SUPER - HJERNER, og tænker lidt over Pokerspillets fremtid.

EU og ICANN

Da EU ønsker at kontrolere alt, hvad der foregår på internettet, og da den organisation som geografisk  ligger i CANADA og som hedder ICANN, styrer jordklodens IP-ADRESSER, så ønsker EU, at få kontrol over Jordklodens IP - ADRESSER, ved at få kontrol over den organisation, der hedder ICANN. ICANN er oprettet af USAs handelsministerium og styres derfor endnu af USA.

LUSKET POLITIK

ICANN kan også Googles. Kære Pokerspillere, det håber jeg så, at i vil gøre, og at i derefter begynder at tænke over Pokerspillets fremtid, også på internettet. Her er et LINK til www.Google.dk  Det er irriterende, at blive præsenteret for kendsgerninger, der ikke kan laves om. Så måske er det en overvejelse, at spørge vore danske EU-Politikere, om de overhovedet ved, hvad Bureaukraterne i EU, sidder og nørkler med, af Politiske Projekter, som EUs 500 millioner indbyggere ikke må vide noget om. Fører EU lusket hemmelig Politik ??? Bør det undersøges nærmere ???

EU og POLITISKE PARTIER og POKERSPILLERE

Måske bør ( Poker - journalister ) og ( Pokerforbundet ) og Pokerspillere overveje, hvilke Politiske Partier der er i det Danske Folketing, der støtter forsat pokerspil i Europa og på internettet ??? Hvad mener du ???

LIDT OM EU - AFTALEN  fundet på
www.fornyelsespartiet.dk

---------------------------------------------------------------------------
                  KNIVEN  I  RYGGEN
---------------------------------------------------------------------------

FRI  MUSLIMSK  INDVANDRING  TIL  EUROPA 

HEMMELIGHOLDTE  EU-AFTALER MED
TI  NORDAFRIKANSKE  LANDE.
AFTALEN BLEV UNDERSKREVET AF EU
13 JULI ELLER 14 JULI 2008 I FRANKRIG

-------------------------------------------------EUROMEMEDITERRANIEN-AFTALEN  INDGÅET  MELLEM
---------------------------------------------------------------------------
EU  MAROKKO  ALGERIET  TUNIS  EGYPTEN  JORDAN ( DET PALESTINENSISKE SELVSTYRE ) LIBANON  TYRKIET og ISRAEL
---------------------------------------------------------------------------
OMFATTENDE  POLITISK  PARTNERSKAB  om blandt andet 

1   Orettelse af frihandelsområde,samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning.

2   Væsentlig flere EU-PENGE til partnere.

3   Kulturelt Partnerskab.
---------------------------------------------------------------------------

Der  garanteres respekt  for  islam.

---------------------------------------------------------------------------
DER GIVES GARANTI FOR RESPEKT FOR MANGFOLDIGHED ,D.V.S FOR FREMME AF TÅLSOMHED MELLEM FORSKELLIGE SAMFUNDSGRUPPER.VIGTIGHEDEN AF BESLUTSOMT FÆLLES FELTTOG MOD RACISME,FREMMEDHAD OG UTÅLSOMHED UNDERSTREJES.

TÆT GENSIDIG EUROPÆISK-MUSLIMSK PÅVIRKNING MELLEM RADIO,FJERNSYN,AVISER OG BLADE SKAL BEVIRKE KULTUREL FORSTÅELSE. EU VIL AKTIVT FREMME SÅDAN GENSIDIG PÅVIRKNING.UNGDOMSUDVEKSLINGEN ER MIDLET TIL FREMTIDIGE SLÆGTLEDS SAMARBEJDE.


EU - POLITIKERNES VIDEN

Tilsyneladende så ved vore Politikere ikke, at udgangspunktet for alle muslimer er KORANEN, og i denne bog, er der ikke flyttet et komma i over 1000 år, og i de 57 muslimske OIC-Lande, er det forbudt at spille poker, og også på internettet. Dem fører vore EU - POLITIKERE DIALOG - FORHANDLINGER med. Vi pokerspillere er måske gidsler, der skal ofres i en politisk aftale, for at få en EURABIA - AFTALE op at stå, for at opfylde
EU - POLITIKERES globale stormagts-drømme.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE