Kære Mette

Denne hjemmeside er præsenteret første gang

Torsdag, den 24. januar 2019

 Kære Mette

www.Socialdemkratiet.dk  

  

www.Socialdemokraterne.dk

 


Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 Jeg var på et tidspunkt medlem af

D.S.U. = Danmarks Socialdemokratiske Ungdom )

på det tidspunkt kom jeg meget i Frelsens hær på Mølle Plads i Aalborg.

På samme tid overværede jeg en kamp, en diskussion om Formandsposten i D.S.U. mellem Kurt, Anders, og Kaj Poulsen, om Formandsposten. Det blev Anders der blev valgt til Formand. Jeg bemærkede også, at der stod et klaver i lokalet, som blev betjent af en der Hed Bo, som ( hvis jeg husker rigtigt ) også kunne synge. Det blev Kaj Poulsen, der blev valgt til folketinget. Han førte valgkamp fra et Folkevognsrugbrød, godt støttet af formanden Anders ifølge min vurdering.

Min Drømmebil

http://www.pokerpartiet.dk/88240545

Her i Danmark fejrer vi jo, at ( Guds Søn = Jesus ) er blevet født, og det er derfor vi fejrer juleaften i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark.

 Derfor finder jeg det også passende at præsentere  disse danske Julesange, der synges på vores eget nationale sprog, nemlig Dansk.

Glade Jul, Dejlige Jul

 Tekst: B. S. Ingemann 1850

Melodi: Fr. Gruber, 1818

 Glade jul, dejlige jul

engle daler ned i skjul!

Hid de flyver med paradisgrønt,

hvor de ser, hvad for Gud er kønt,

lønlig iblandt os de går,

- lønlig iblandt os de går!

 

Julefryd, evige fryd,

hellig sang med himmelsk lyd!

Det er englene, hyrderne så,

dengang Herren i krybben lå,

evig er englenes sang,

- evig er englenes sang.

 

Fred på jord, fryd på jord

jesusbarnet blandt os bor!

Engle sjunger om barnet så smukt,

han har himmerigs dør oplukt,

salig er englenes sang,

- salig er englenes sang.

 

Salig fred, himmelsk fred

toner julenat herned!

Engle bringer til store og små

bud om ham, som i krybben lå;

fryd dig, hver sjæl, han har frelst,

- fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

-----------

 Den yndigste rose er funden

Tekst: H.A. Brorson, 1732

Melodi: Fra 1500-tallet!

 Den yndigste rose er funden

blandt stiveste torne oprunden,

vor Jesus, den dejligste pode,

blandt syndige mennesker gro´de.

 

Alt siden vi tabte den ære,

Guds billedes frugter at bære,

var verden forvildet og øde,

vi alle i synden bortdøde.

 

Da lod Gud en rose opskyde

og sæden omsider frembryde,

at rense og ganske forsøde

vor slægts den fordærvede grøde.

 

Al verden nu burde sig fryde,

med salmer mangfoldig udbryde,

men mangen har aldrig formummen

at rosen i verden er kommen.

 

Forhærdede tidsel-gemytter,

Så stive som torne og støtter,

hvi holde I eder så ranke

i stoltheds fordærvede tanke.

 

Ak, søger de ydmyge steder

i støvet for frelseren græder,

så få I Jesus i tale,

thi roserne vokse i dale.

 

Min Jesus, du altid skal være

mit smykke, min rose og ære,

de giftige lyster du døder

og korset så liflig forsøder.

 

Lad verden mig alting betage,

lad tornene rive og nage,

lad hjertet kun dåne og briste,

min rose jeg aldrig vil miste.

----------------

 ET BARN ER FØDT I BETLEHEM

 Tekst: N. F. S. Grundtvig 1820

Melodi: A.P.Berggreen, 1849

Et barn er født i Betlehem

thi glæder sig Jerusalem.

Hallejuja, hallejuja!

 

En fattig jomfru sag i løn,

og fødte himlens kongesøn.

Hallejuja, halleluja!

 

Han lagdes i et krybberum,

Guds engle sang med fryd derom.

Hallejuja, hallejuja!

 

Og østens vise ofred der,

Guld,røgelse og myrra skær.

Hallejuja, halleluja!

 

Forsvunden er nu al vor nød,

os er i dag en frelser fød.

Halleluja, halleluja

 

Guds kære børn vi blev påny,

skal holde jul i himmelby.

Halleluja, hallejuja!

 

På stjernetæpper lyse blå,

skal glade vi til kirke gå.

Hallejuja, halleluja!

 

Guds engle der os lære brat,

at synge, som de sang i nat.

Hallejuja, hallejuja!

 

Da vorde engle vi som de,

Guds milde ansigt skal vi se.

Halleluja, halleluja!

 

Ham være pris til evig tid,

for frelser bold og broder blid !

Halleluja, halleluja!

-------------

 DEJLIG ER JORDEN

Tekst: B.S.Ingemann 1850

Melodi: Schleisk. 18. årh.

Dejlig er jorden

prægtig er Guds himmel,

skøn er sjælenes pilgrimssang!

gennem de fagre

riger på jorden

gå vi til paradis med sang!

 

Tider skal komme

tider skal henrulle,

slægt skal følge slægters gang.

Aldrig forstummer

tonen fra himlen

i sjælens glade pilgrimssang.

 

Englene sang den

først for markens hyrder,

skønt fra sjæl til sjæl det lød:

Fred over jorden!

Menneske, fryd dig,

os er en evig frelser fød!

------------ 

 DEJLIG ER DEN HIMMEL BLÅ

Tekst: N.F.S. Grundtvig. 1853

Melodi: J.G.Meidell. 1846

Dejlig er den himmel blå,

lyst det er at se derpå,

hvor de gyldne stjerner blinke,

hvor de smile, hvor de vinke

os fra jorden op til sig,

 

Det var midt i julenat,

hver en stjerne glimted mat,

men med ét der blev at skue

én så klar på himlens bue

som en lille stjernesol,

 

Når den stjerne lys og blid

sig lod se ved midnatstid,

var det sagn fra gamle dage,

at en konge uden mage

skulle fødes på vor jord,

 

Vise mænd fra østerland

drog i verden ud på stand

for den konge at oplede,

for den konge at tilbede,

som var født i samme stund,

 

De fandt ham i Davids hjem,

de fandt ham i Betlehem,

uden spir og kongetrone,

der kun sad en fattig kone

vugged barnet i sit skød,

 

Stjernen ledte vise mænd

til vor Herre Kristus hen,

vi har og en ledestjerne,

og når vi følger den gerne,

kommer vi til Jesus Krist,

 

Denne stjerne lys og mild

som kan aldrig lede vild,

er hans guddoms-ord det klare,

som han os lod åbenbare

til at lyse for vor fod.

----------

HER KOMMER ,JESUS, DINE SMÅ

Tekst: H.A.Brorson, 1732

Melodi: J.A.P. Schulz 1786

Her kommer, Jesus, dine små

til dig i Betlehem at gå,

oplys enhver i sjæl og sind

at finde vejen til dig ind.

 

Vi løber dig med sang imod

og kysser støvet for din fod,

o salig stund, o klare nat,

da du blev født, vor sjæleskat!

 

Velkommen fra din himmelsal

til denne verdens tåredal,

hvor man dig intet andet bød

end stald og krybbe, kors og død.

 

Men Jesus, ak, hvor går det til

at dog så få betænke vil

den inderlige kærlighed,

som drog dig til vor jammer ned?

 

Så drag os ganske til dig hen

o Jesus, du vor sjæleven,

at hver af os så inderlig

i troen må omfavne dig.

 

Lad verden ej med al sin magt

os rokke fra vor dåbes pagt,

men giv, at vor længsel må

til dig, til dig alene stå!

 

Så skal det ske, at vi engang,

blandt alle helgens frydesang

i himlens søde paradis

skal prise dig på englevis

 

Her står vi nu i flok og rad

om dig, vort skønne hjerteblad!

Ak, hjælp at vi og alle må

i himlen for din trone stå!

-------------

 BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ

Tekst: H.C.Andersen, 1832

Melodi: Niels W. Gade

Barn Jesus i en krybbe lå,

skønt Himlen var hans eje.

Hans pude her blev hø og strå,

mørkt var det om hans leje!

Men stjernen over huset stod,

og oksen kyssed barnets fod.

Hallejuja! Hallejuja! Barn Jesus

 

Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,

ryst af din tunge smerte,

et barn er født i Davids stad

til trøst for hvert et hjerte.

Til barnet vil vi stige ind

og blive børn i sjæl og sind.

Hallejuja! Hallejuja! Barn Jesus!

-----------

 KOM, ALLE KRISTNE

Tekst: Fr. Oakeley 1841 og 1852.

Mel.: John F. Wade 1951

Kom, alle kristne,

lad os sammen ile

til barnet i krybben i Betlehem

Frem vil vi træde

for Guds Søn med glæde.

i Betlehem!

 

Syng, englehære,

giver Herren ære,

at han lod sig føde i Betlehem.

Lys er oprunden,

fred på jord er kommen.

Kom, lad os ham tilbede,

i Betlehem!

 

Lov, pris og ære

skal for evigt være

vor hyldest til barnet i Betlehem.

Evigt Gud Fader

Himlens dør oplader.

Kom, lad os ham tilbede,

i Betlehem

--------------

 NU TÆNDES TUSIND JULELYS

Tekst: Emmy Ko"hler,

Melodi: Emmy K"ohler

Nu tændes tusind julelys

på jorden mørk og rund,

og tusind stjerner stråler smukt

på himlens dybblå grund.

 

Og over by og land i nat

går julens glade bud,

at født er Herren Jesus Krist

vor frelser og vor Gud.

 

Du stjerne over Betlehem

oh, lad dit milde lys

oplyse alt med håb og fred,

så kærligheden ses.

 

Lad hvert et hjerte, koldt og mørkt,

se strålen mild og blid,

en stråle af Guds kærlighed

i signed juletid.

----------- 

 JULEN HAR ENGLELYD

Komponist: A.P.bERGGREEN, 1852

Tekst: N.F.S.Grundtvig

Julen har englelyd,

vi med fryd

os barnlig på Gude Fader

forlader.

Vi var i nød så længe,

dog hørte han vor bøn,

han ved, hvortil vi trænge,

vor frelser blev Guds Søn.

Thi vi vil alle sjunge

med hjerte og med tunge:

et ære være Gud

for sit julebud!

 

Ret i en salig tid

kom han hid.

Til levende og døde

genløde

de ord, der for så vide

til alle tider hen

om ham, som tog vor kvide

og gav os fryd igen,

gik ned for os i døden,

som sol i aftenrøden,

og stod i morgengry

op for os på ny.

 

Sorg er til glæde vendt

klagen endt.

Vor glæde skal hver tunge

udsjunge.

Syng med Guds engleskare

på Jesu fødselsdag

om fred trods nød og fare

Gud Faders velbehag

som vll al sorgen vende

til glæde udeb ende,

bær os på børnevis

ind i Paradis.

----------

 JULEEVANGELIET

Lukasevangeliet - Kapitel 2 - vers 1 - 20

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Hwerrens engle frem for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus Herren. Og dette e4r tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe."

-----------

Og med ét var der sammen med englen en himmelst hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!Fred til mennesker med Guds velbehag!

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrdern3e tilo hinanden: "Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os." De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det,undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.

 Citat fra Biblen Slut


 Kære Mette

  

 Jeg vil lige gøre opmærksom på, at jeg har aftjent min værnepligt i Dronningens Livregiment i 16 måneder. Fra november 1964 og hele 1965 og januar og februar 1966. Mit soldaternummer, det var 605-711 hvor de sidste tre tal 711 blev anvendt i hverdagen.

Derfor kikkede jeg i min Bibel på side 711.  Her stod der indledningsvis i Kapitel 40 dette.

Det ord, som kom til Jeramias fra Herren, efter at Nebuzar´adan, chefen for livvagten, havde løsladt hami Rama. Han havde været taget til fange og lagt i lænker sammen med alle dem fra Jerusalem og Juda, som skulle føres i eksil til Babylon. Chefen for livvagten lod Jeremias hente og sagde til ham: "Herren din Gud truede dette sted med denne ulykke, og Herren har ladet sin trussel gå i opfyldelse. Fordi I syndede mod Herren og ikke adlød ham, er dette kommet over jer. Men i dag løser jeg dine hænder af lænkerne. Hvis du gerne vil med mig til Babylon, så tag med; jeg skal nok passe på dig; men hvis du ikke vil med mig til Babylon, så lad være. Hele landet ligger åbent for dig; tag hen, hvor du har lyst. Hvis du gerne vil blive, så tag tilbage til Gedalja, Ahikams søn, shafans sønnesøn, som Babylons konge har indsat over Judas byer, og bo frit blandt folk hos ham, eller tag hen, hvor som helst du har lyst.<< Chefen for livvagten sørgede for hans underhold og lod ham gå. Jeremias tog hen til Gedalja, Ahikams søn, i Mispa og boede der iblandt dem, som var tilbage i landet

Citat slut på ubestemt tid

Profeten Jeremias er mistænkt for, at have skjult et Evangelium på 114 Vers i en Klippehule, inden Jerusalem blev erobret. Vers 5. af de 114 vers profeterede i denne tekst, at på et tidspunkt ville alt blive tydeliggjort.

Jeremias Bog findes i Det Gamle Testamente på side 668

 


 

SØREN KRARUP OM HADPRÆDIKANT LUTHER - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=o0b6PiX2EDw
9. jan. 2017 - Uploadet af ESKILD TV
I programmet Tidsånd på dr.dk P1 mandag 4. januar 2017 skælder Krarup ud på Henrik Stjernfeldt, der ...
 

 www.Google.dk

 Kære Mette Frederiksen

  

Huset på Christianshavn 54 Kvindens plads og Olsens - YouTube

I denne film fra 1974, er der et Blåt Folkevognsrugbrød og et grønt Folkevognsrugbrød synlige. Hvorfor er dette praktiske køretøj, forsvundet ud af Produktionen. Der er jo en grund til, at jeg ikke stemmer på socialdemokratiet, ved det næste valg. Min drømmeebil den mest praktiske bil, for en ung håndværker, der vis starte egen forretning. Sådan kan et Dansk Folkevogns-rugbrød se ud.

Min Drømmebil

 http://www.pokerpartiet.dk/88240545

 


Hvordan skabe nye arbejdspladser ??? 

 Hvis nu ( EU ) beslutter, at ville bygge en ( dobbelt ringmur ) uden om Europas 28 Nationalstater, for at forsvare den enkelte Nations mulighed for, at forsvare si eget modersmål, så som Tysk, Fransk, Engelsk og Italiensk, så er et Folkevognsrugbrød en praktisk løsning. Den kan køre oppe på denne dobbeltmur. For hver 2. kilometer kan der bygges et spisested. For hver to kilometer kan der bygges en kaserne.

 

Kan man forestille sig at = Europas 28 Nationalstater = vil indføre deres oprindelige Valutaer ???

 Billeder af Kort over europa

  

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973) 

 Storbritannien (1973   Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004) 

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 


 Billeder af Kort over europa

Billeder af mellemøsten

 


 Klokken her i Dit/Mit og Vores Fædreland er nu 12:26 tirsdag den 29. januar 2019. Og nu


 

Denne søndag morgen, den tredie februar 2019, sidder jeg klokken 07:11 og kikker i min Bibel årgang 2008. Der står følgende, på side 120

Kapitel 26. Vers 1. og frem

 Lønnen for at holde loven

Vers 1. I må ikke lave jer afguder; gudebilleder og stenstøtter må i ikke opstille, og sten med relieffer må i anbringe i jeres land og tilbede, for jeg er Herren jeres Gud. I skal holde mine sabbatter, og I skal nære ærefrygt for min helligdom. Jeg er Herren! 

Hvis I vandrer efter mine love og omhyggeligt følger mine befalinger, vil jeg give jer regnen til rette tid, så landet kan give sin afgrøde, og træerne på marken deres frugt.

Pause = på ubestemt tid

 


 www.DenKorteAvis.dk

 

 

 

 

Med venlig hilsen
poul leo nielsen
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE