MULTIKULTUR
MULTIKULTUR www.pokerpartiet.dk

DEN MULTIKULTURELLE KULT  6. september  2009

Jeg vil her forsøge, at danne mig et Dansk politisk billede af nogle af Danmarks Politiske Partiers målsætninger, sådan som jeg forestiller mig de er. Det er muligt af min bedømmelse er fuldkommen forkert ??? I må selv overveje, om jeg er helt galt afmarcheret i disse mine vurderinger.

DET RADIKALE VENSTRE

Den multikulturelle globale kult i Danmark, er efter min vurdering ( Det Radikale Venstre ) Hvad er din vurdering ???

DET RADIKALES VENSTRES POLITISKE MÅLSÆTNING

Er det radikale Venstres politiske projekt FN, - et FN, der skal styre jordklodens ( religioner ) med ( menneskerettigheder ) ???  ( Menneskerettigheder ) der skal erstatte religioner og også Allahs eller den kristne Guds religioner, er efter min opfattelse ( en ny global verdensorden ), altså et ( nyt globalt system ), der erstatter ( De Radikales ) trosbehov ???  Er FN efter ( De Radikales ) opfattelse Guddommelig, og derfor hævet over enhver debat i lille Danmarks lokale Parlament ???  Hvad er din vurdering ???

DEN NYE VERDENSORDEN

Denne nye Radikale og multikulturelle verdensorden, skal styres igennem FNs mange konventioner, som skal ophøjes til øverste globale myndighed. Dette fredsprojekt forudsætter, at alle mennesker på jordkloden skal behandles lige godt. Et af dette FNs-fredsprojekts største forhindringer er EUs 27 national-lovgivninger, der er ( stopklodser ) for dette globale projekt. Derfor er ( Den Danske Grundlov ) en mulig stopklods for De Radikales Globale drømme og initiativer. Dette er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

DANSK FOLKEPARTI

Hvilket Politisk parti forsvarer stærkest vores ( Danske Grundlov ) i Folketinget ??? Efter min opfattelse er det Dansk Folkeparti. Det gør naturligvis Dansk Folkeparti, til den største forhindring  for Det Radikales Globale Fredsdrømme. Det afspejles efter min opfattelse også i de Politiske debatter i Folketinget. Hvad er din vurdering ???

FNs SÅKALDTE FREDSMISSIONER

En del af Det Radikales Patis globale fredsprojekt er også, at disse ( FN - Konventioner ) håndhæves af FNs fredsbevarende styrker. hvilket allerede delvis er tilfældet i dag. Jeg tror der ligger store humanistiske motiver bag dette globale fredsprojekt. Dette betyder at troen i religioner må underkaste sig FNs internationale konventioner. Dette er også min vurdering. Hvad er din vurdering ???

RADIKAL KRITIK

Når ( Det Radikale Venstre ) kritiserer ( Dansk Folkepartis ) højredrejning, og menneskesyn, så skyldes det efter min opfattelse, at Dansk Folkepartis medlemmer forsvarer ( Danmarks Grundlov ). Hvis man ikke ønsker en saglig debat, om forsvaret af ( Den Danske Grundlov ) så kan man jo gøre lige som børn nogen gange gør i børnehaven, og sige om sin politiske modstander:" Du er dum, - I er dumme. Er min vurdering rigtig eller forkert ??? Hvad er din vurdering ???

DANSK FOLKEPARTI IGEN

Da jeg ønsker, at vores ( Danske Grundlov ) ( igen ) skal være øverste LOV-myndighed i Danmak, i stedet for ( FNs menneskerettigheder ), så vil jeg sandsynligvis stemme på Dansk Folkeparti ved næste Folketingsvalg, fordi jeg ikke stoler på, at det Radikale Venstre, ønsker at forsvare vores ( Danske Grundlov ) med næb og klør. Hvad er din vurdering ??? Måske er FNs - menneskerettigheder på nogle måder udmærkede, men hvis nu FN  erobres indefra af islam, så vil disse globale FN-fredsmissioner, og de
( BLÅ BARETTER
) blive styret af islam, igennem FN. Vi kan allerede konstatere at forsøget er gjort. Besøg www.durban2.dk , og dan din egen vurdering. Foreligger denne mulighed ??? Hvad er din vurdering ???

ISLAMS  SYSTEM  ER AFPRØVET I IRAN

I Iran er det ( Vogternes råd ) der holder øje med, at Demokratiet ikke fornærmer Muhammed, eller overtræder islams religiøse sharialove. Dette system er altså afprøvet i virkelighedens verden i et muslimsk land, og dette system kan også bruges til kontrol af ytringsfriheden igennem FN. Muhammeds befaling til alle jordklodens muslimer er, at gøre hele jordkloden islamisk, og det er altså også forsøgt, ved at få kontrol med FNs menneskarettigheder.

DURBAN 2 KONFERENCEN I GENEVE I SCHWEIZ

Durban 2 konferencen er afviklet, og efter forlydender fra mødet, så satte EU-Politikerne hælene i, og forsvarede, at ( ytringsfriheden ) kom under sharia-loves kontrol. Da møderækken forsætter, så ved vi ikke hvor langt EUs Dialog-Politik rækker. Så det sidste forsøg fra islams side, er nok ikke gjort i denne sag. Hvad er din vurdering ???

LIDT OPLYSNING OM ( OIC )

Lidt oplysning om OICs 57 muslimske medlemslande.

Som de KVIKKE journalister ved,så findes der en sammenslutning af OIC   (( Organizaton of the Islamic Conference ))    der har haft en DELEGATION siddende i FN siden 1969,og denne sammenslutning består nu af følgende lande.

AFGHANISTAN       cirka-tal i millioner         33
ALBANIEN                                                   30
ALGERIET                                                    71
ASERBAJDSJAN                                           9
BAHRAIN                                                        1
BANGLADESH                                            150
BENIN                                                             7
BRUNEI                                                           1
BURKINA--FASO                                            13
CAMEROUN                                                   17
COMORERNE                                                  1
DJIBOUTI                                                        1
ELFENBENSKYSTEN                                       17
FORENEDE--ARABISKE--EMIRATER                    2
GABON                                                           2
GAMBIA                                                         12
GUINEA                                                           8
GUINEA--BISSAU                                              2
                                                           INDONESIEN                                                 250
IRAK                                                              26
IRAN                                                              70
JORDAN                                                          6
KASAKHSTAN                                                 16
KIRGISTAN                                                       6
KUWAIT                                                           3
LIBANON                                                          6
LIBYEN                                                             6
MALAYSIA                                                       25
MALDIVERNE                                                     1
MALI                                                               12
MAROKKO                                                        32
MAURITANIEN                                                    3
MOZAMBIGUE                                                   20  NIGERIA                                                       130
NIGER                                                              11
OMAN                                                                4
PAKISTAN                                                      166
PALÆSTINA                                                     10
QATAR                                                               1
SAUDI--ARABIEN                                               28
SENEGAL                                                          11
SIERRRA--LEONE                                                 6
SOMALIA                                                             8
SUDAN                                                               37
SURINAM                                                             1
SYRIEN                                                              20
TADSJIKISTAN                                                     8
THAD                                                                10
TOGO                                                                 6
TUNESIEN                                                          11
TURKMENISTAN                                                   5
TYRKIET                                                            80  USBEKISTAN                                                     27
CONGO                                                              27
YEMEN                                                              21
EGYPTEN                                                          80

Da ovenstående muslimske lande,er medlemmer af OIC,så kunne det være interessant at vide, om der i disse lande kan produceres mad nok til befolkningerne i disse OIC LANDE  ??? - - - ???  OIC mener selv,at der er 1400 millioner muslimer her på jordkloden.I Muslimske lande, fødes der mange børn, og de skal jo have noget at spise, hvilket er ret forståeligt. 

Producerer de 57 OIC-LANDENE nok FØDEVARER,så de kan BESPISE deres egne BEFOLKNINGER ??? - - - ??? Kære JOURNALISTER,er det et spørgsmål,som i ønsker,at finde svar på ???- - - ???

Kunne i journalister finde på,at interressere jer for,den fremtidige DEMOGRAFISKE UDVIKLING i disse OIC-LANDE, således,at i læser den tyske PROFESSOR  (( GUNNAR HEINSOHN )) fra (( BREMENS UNIVERSITET)) S TEORIER om (( DEMOGRAFISK  KAPITULATION )) http://www.sappho.dk/

KULTUREL  BERIGELSE

Det Radikale Venstre har kæmpet for dette multukulturelle fredsprojekt lige siden  den, 11. maj 1977  hvor der var en forespørgselsdebat i Folketinget, hvor Bernhard Baunsgaard stillede spørgsmål til Justitsminister Orla Møller fra Socialdemokratiet om, at spørgsmålet om udvisning først bør prøves ved domstolene.  Allerede i 1977 kæmpede ( Det Radikale Venstre for et globalt multikulturelt samfund, ved at svække Danmarks naturlige ret til, at forsvare sine nationale grænser. Her i dag, den 16. maj 2009 kan jeg konstatere, at ( Det Radikale Venstre ) har vundet sejr. Det er lykkedes, at få nedlagt Danmarks grænser, og få gjort Danmark til et multikulturelt samfund, med spændende eksotiske folkeslag.

KULTURELLE  OVERVEJELSER

Jeg skal ikke kunne sige, hvilke overvejelser den begavede intellektuelle elite i ( Det Radikale Venstre ) har gjort sig, i overvejelserne om hvilke ( kulturforskelle ) der er mellem Danmarks kultur og islams kultur. Efter min opfattelse så kom første advarsel om disse kulturforskelle fra det Danske Folk i 1973, da ( Mogens Glistrup ) blev valgt ind i Folketinget med 28 mandater. Denne Politiske advarsel fik ikke Det Radikale Venstre til, at lytte til det Danske Folk. Hvorfor ikke ???

FLERE ADVARSLER

Der var andre begavede Personligheder der forsøgte at advare vore Politikere. Først var det
MOGENS GLISTRUP  og også 
SØREN KRARUP
OLE HASSELBALCH  i 1991  
samt 
PIA KJÆRSGAARD
der advarede mod truslen fra islams kultur.

Selv disse advarsler fik ikke vore politikere til, at overveje om der var belæg for, at analysere islam nøjere. I et ( Videns-samfund ) bør vore Politikere efter min opfattelse søge den nødvendige viden, som grundlag for deres politiske beslutninger. Det ( Radikale Venstre ) havde globale drømme om et globalt fredsprojekt, og der forsvarede først ( Fremskridspartiet ) og derefter ( Dansk Folkeparti ) vores Demokrati og Danmarks grundlov. Da Danmarks Grundlov stod i vejen for de Radikales globale Drømme-projekt, og Dansk Folkeparti kæmpede for bevarelsen af Danmarks Grundlov, så blev medlemmerne af Dansk Folkeparti, fordi de var stopklods for de Radikales globale drømmeprojekt =  kaldt racister og nazister, der ikke var stuerene. Det er Politisk hårdt at forsvare Danmarks Grundlov, især når det ( Radikale Venstre ) kræver en så pæn tone i debatten således, at virkeligheden ikke kunne omtales, uden at blive kaldt racister.

ANALYSE - MATERIALE

Da islam allerede havde erobret de 57 muslimske lande, der er medlemmer af OIC, så må der siges, at der var analyse-materiale nok til, at ( Det Radikale Venstre ) og andre Politiske Partier i Folketinget kunne foretage ( rationelle analyser ) af islams kultur og natur. Hvad gjorde ( Venstrefløjen ) og ( Det Radikale Venste ) så ??? Jo, de sagde bare, at ( Pia Kjærsgaard ) var dum. Det er stadig ( Politisk korrekt ) at omtale Dansk Folkeparti som den yderste højrefløj, bare fordi Partiet forsvarer demokratiet og Danmarks Grundlov.

MIT HÅB er NÆSTE GENERATION

Jeg håber, at næste generation af beslutningstagere og intellektuelle i Danmark, vil tage en ( Rationel Analyse ) af islams kultur og natur, både lokalt og globalt. Jeg håber, at næste generation af studerende og Politikere vil tage sig tid til, at besøge dette link www.Trykkefrihed.dk
www.kulturkloeften.dk   og selv vurdere om de kommer til, at leve efter Danmarks Grundlov eller islams sharia-love. Jeg vil også anbefale ( næste generation af kvinder ) om at vurdere, om de og deres kommende børn, skal opdrages under Danmarks Grundlov eller efter islams sharia-love ??? Jeg vil anbefale næste Generation af Politikere om, at de anskaffer sig den bog der hedder ET DELT FOLK og bruger den som lærebog i Politik.

MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget
LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8 
UDKOM 2008

MORTEN UHRSKOV JENSEN er også chefredaktør på internetsiden www.nomos-dk.dk  som er et besøg værd for unge intellektuelle.

For de unge videbegærlige, der ønsker mere viden om islam set fra en politisk indfaldsvinkel, så kan jeg varmt anbefale jer, at besøge internetsiden   www.Sappho.dk   

Personligt kan jeg ikke Engelsk, men for den intellektuelle der kan Engelsk, så er der en mere Europæisk Politisk indfaldsvinkel om islam på denne internetside =

http://www.internationalfreepresssociety.org/  om fri tale og frihed. 

Der er nu muligt at læse Daniel Pipes på Dansk, hvor der præsenteres flere interessante analyserer, for dem der ønsker, at være godt informeret.

http://da.danielpipes.org/   på dansk

HÅB og FORVENTNINGER

Mit håb og forventninger til jer nutidens ungdom er, at i selv opsøger ( viden ), og træffer jeres egne vurderinger = om de 27 EU-lande erobres indefra af islam, og får skiftet Danmarks Grundlov ud med islams religiøse sharialove. 

HELD og LYKKE med JERES FREMTID. M.V.H  Poul Leo Nielsen

KULTURERS = REFERENCE - RAMMER

Ønsker du af forstå to kulturers ( reference - rammer ) så besøg
WWW.KULTURPARTIET.DK   og læs hvad der står under overskriften KULTUR - BAGGRUND og tænk så selv videre. God fornøjelse.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Hvorfor går alle EU-Direktiver i retning af islams sharialove, også pokerdommen imod FREDERIK HOSTRUP ??? Er det fordi navnet Europa, bliver til navnet Eurabia ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE