Dansk Lovs Sygdom

DANSK LOVS SYGDOM

Det er straffelovens § 266b.

www.Sønderborgnyt.dk

Dette er min vurdering, men hvad vurderer, Danmarks Jurister ??? 

Saxo-Poul 

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

Er straffelovens Paragraf 266b  Grundlovs-stridig ???

Danmarks Riges Grundlov

Præsenteret onsdag, den 6. marts 2019

www.Nyeborgerlige.dk

Koranklods-sagen er endnu et eksempel på, at racismeparagraffen bør afskaffes

  

Det sker med stadigt hyppigere mellemrum, at straffelovens § 266b, den såkaldte racismeparagraf bliver forsøgt bragt i anvendelse af krænkelsesparate personer, der vil lukke munden på meningsmodstandere, som de mener overskrider grænserne for, hvad man kan sige i en debat.

 

Senest har en studerende ved Syddansk Universitet anmeldt Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, for at bruge den i forvejen udbredte betegnelse ”koranklodser” om de betonklodser, der i stort tal er opstillet på gader og veje for at forhindre muslimske terrorister i at kører biler ind i uskyldige fodgængere.

 

Udtalelsen er ”racistisk” mener anmelderen, der bærer navnet Vincent Morris, som uddyber sin påstand til BT: ”Jeg mener, politikerne skal være varsomme med, hvordan de formulerer sig. Jeg synes ikke, de skal opildne til had og splittelse ved eksempelvis at kalde betonklodser for koranklodser”.

 

Et klassisk eksempel på den krænkelseskultur, der bliver stadigt mere udbredt på danske uddannelsesinstitutioner, og som de seneste måneder har skabt en række overskrifter, fordi frygtsomme undervisere ikke har turdet eller magtet at vise sig som voksne og ansvarsbevidste over for disse forkælede og forudsætningsløse unges krav.

 

Indtil videre har krænkelsessagerne, som f.eks. forbuddet mod at synge ”Den danske sang er en ung, blond pige” på CBS, givet bagslag for det krænkelsesparate millenium-segment, der har fået læsterlige tæv i den offentlige debat.

 

Også denne gang vil Vincent Morris erfare, at hans politianmeldelse af Pernille Vermund vil give bagslag, for han har de facto hjulpet hende tilbage i det rampelys, som Klaus Riskær ellers for en stund havde ”stjålet” fra hende: nu kan hun bruge anmeldelsen aktivt i sin valgkamp, og det er mit gæt, at det vil kun vil gøre hende godt.

 

Alligevel er der grund til endnu en gang at rette fokus på den bestemmelse, som flere og flere bruger i flæng til at chikanere hinanden og den offentlige debat med, og som står som en demokratisk skamstøtte over ytringsfriheden og den fri debat.

 

Straffelovens § 266b lyder i al sin relative korthed:

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. 

Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Bestemmelsen er et demokratisk misfoster, der aldrig burde have fundet vej til dansk lov, fordi den kriminaliserer holdninger og ikke handlinger, hvormed den åbner for en ladeport af sindelagskontrol.

 Aia Fog

Formand for Trykkefrihedsselskabet

www.Trykkefrihed.dk

 Aia Fog

nærmer sig

www.Sagenskerne.dk

 Dette debatindlæg er fundet på

www.DenKorteAvis.dk

 


 http://www.fortidensjelling.dk/jelling83.htm

 Jeg forstår godt, at de taler Tysk i ( Tyskland = Germany ) Fransk i Frankrig, Engelsk i England. Men som Dansker er der efter min opfattelse for mange engelske ord i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Ordet Coast er efter mit danske sprog-øre et ord der ikke hører hjemme i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Jeg er født som en hvid dansker. Det er ikke mit valg. Mit sprog er Dansk, og det er i det Danske Sprog, din og min og Vores idenditet findes. Jeg var på et tidspunkt i mit liv ( Stenfanger i Skåne i Sverige i Roekampagnen, hvor roer blev bragt til en sukkerfabrik et sted i Skåne. Det sprog der blev talt i frokostpausen, var noget af det mest uforståelige og rebelske jeg har oplevet rent sprogligt. Derfor vil jeg forsvare mit danske sprog så langt som mine evner rækker, for jeg ønsker ikke, at få stjålet min idenditet, ved at mit modersmål, som min mor og mormor talte, da de opdrog  mig, bliver skiftet ud med et andet sprog. Engelsk er ikke mit modersmål. Engelsk er et sprog, der først og fremmest hører hjemme i England.

 KORAN-KLODSER

Hvorfor findes ordet ( Koranklodser ) i dag, onsdag, den 6. marts 2019 i Dit/Mit og Vores Danske sprog ??? Det er efter efter min opfattelse, fordi, det er et fysisk værn imod angrebet på mine Danske landsmænd, hvor biler af og til bruges som  våben, men også et angreb på Vores Grundlov, som islam ønsker udskiftet med islams Sharia-Lov.

 


 Det er ikke alle muslimske = taxa-chauffører = der aflægger rapport til deres imamer. Det irriterende er = at vi ikke ved = hvem af dem = der tilhører = de langskægede imamers = efterretnings-agenter.

Hvorfor er der muslimer i Europa  ??? Er Jihad i virkeligheden en fast militær ordre, der varer i al evighed ???

 

 

 Censurens udsprings-kilde/r = hvor er den/de  ???

 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

  Den stille jihad

Jihad sker gennem undertrykkelse af demokratiske institutioner.

Baseret på deres religiøse bud om at overvinde de vantro og bringe islam til at dominere i verden, arbejder jihadisterne gennem alle muslimske samfund at dominere i verden, arbejder jihadisterne gennem alle muslimske samfund i Vesten med det formål at underminere demokrati og forfatningsmæssig lov. De bruger de demokratiske institutioner og deres egen status som úndertrykt mindretal´frataget lighedens glæder til at undertrykke selve den demokratiske proces.

Ved at udnytte Vestens respekt for mindretalsrettigheder og kultur søger jihadisterne at gennemføre sharia bid for bid, først i deres egne samfund og derefter i hele Europa.

Oussama Cherribi, medlem af det hollandske parlament, bemærkede denne udtalelse fra en imam i Holland: Sharia ( islamisk lov ) har intet behov for at tilpasse sig den moderne verden, for det er guddommelige love. Mennesker skal i stedet tilpasse sig sharia.13

At forsvare sharia indebærer at forsvare dødsstraf ved stening. Hani Ramadan, en fremtrædende islamisk leder i Schweiz, bror til den kendte Tariq Ramadan, blev afskediget fra en lærerstilling i Geneve, efter at han havde udgivet en artikel i det franske blad Le Monde, hvori han forsvarede stening som straf for hor.14 Han tog sagen i retten, der lod sig overbevise af argumenter om "demokratisk Pluralisme", og gav ham medhold to gange.15 Danske imamer, f.eks den kendte Abdul Wahid Petersen, har udtrykt tilsvarende holdninger.

Mens nogle muslimer i Vesten tilpasser sig vestlige værdier, er der mange andre, der har et helt andet mål, ikke mindre end at skabe islamiske stater i Europa.

Giuseppe Bernardini, romersk-katolsk ærkebiskop i Tyrkiet, siger: "Dominansen er allerede begyndt." Han bemærker at saudiske oliepenge "ikke bruges til at skabe arbejdspladser i det fattige Nordafrika eller Mellemøsten, men derimod til at bygge moskeer og kulturcentre i kristne lande med islamisk indvandring, herunder Rom. Kristendommens hjerte ...

13. Oussama  Cherribi: Imams an issues: The Politics of Islam in European Public Space", præsenteret ved American Political Science Association, San Francisco Californien, 30. august til 2. september 2001.

14. Hani Ramadan, La charia incomprise", LeMonde 10. september 2002

15. "Controversial Muslim scholar wins in court" SwissInfo, 21. maj 2005

Hvordan kan vi ignorere mønsteret i dette, et mønster, der handler om ekspansion og generobring?"

Bernadini fortalte om en samtale, han havde haft med en islamisk leder, som havde sagt: "Takket være jeres demokratiske love vil vi invadere jer. Takket være vores religiøse love vil vi dominere over jer,"16

Jihadister i Europa har været ganske ligefremme om deres intentioner. I England pralede sheikh Omar Bakr Muhammad længe af , hvordan han udnyttede misforholdet mellem ytringsfriheden og demokratiets behov for at beskytte sig selv og erklærede åbent, at hans mål var at´forvandle Vesten til Dar Al-Islam.´Han forlod Storbritanien efter de jihad-inspirerende terrorangreb i London 7. juli 2005.

En forvandling af Storbritanien til en islamisk stat kunne ske ved en ´invasion udefra´. I så fald," siger Bakri, "vil vi være dens hær og soldater indefra. Men hvis ingen sådan islamisk stat kommer, vil muslimerne bringe Vesten til islam gennem en ideologisk invasion..."

Stille Jihad


 Marie Høgh

stiller op til Folketinget

 Når en ung Dansk Kvindelig Præst, har besluttet sig for, at stille op til folketinget, kan det have mange forskellige årsager. Det kan jo blandt andet skyldes, at hun ikke vil have udskiftet Danmarks Riges Grundlov, gældende i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark - fra 1953 og frem.

 www.Google.dk


 Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke  

og understøttes som sådan af staten.

 


Marie Høgh

Marie Høgh er født i 1985, uddannet fra det Teologiske Fakultet i 2013. Sognepræst i Lynge-Uggeløse. Debattør, og stiller op som folketingskandidat for de Konservative i 2019.

www.Konservative.dk

 Selv om vi danskere taler dansk i Danmark, og englænderne taler engelsk i England, så burde et godt grønt handels-sammarbejde  og handels-samarbejde  være muligt, selv om England meldte sig ud af EU. gennem en Brexit aftale.

Tør den tidligere Stolte Søfarts-Nation England, genetablere den gamle Sømilsgrænse på 8 Sømil, hvor kun Engelske fiskere må fiske, og som var gældende, før England meldte sig ind i EU ??? Bundgarns-Fiskeri, fundet ved hjælp af Ekkolod, er dræbende for al fiskeyngel i havet mellem England og Danmark. Vil det danske Folk ud af EU, og danne et Danex, så kunne det være muligt at lave en fælles fiskeri-Politik mellem England og Danmark, der beskyttede fiskeynglen på havets bund, mellem England og Danmark.

Det Konservative Slogan lyder således indtil videre.

Gud Dronning Fædreland

 

  Indtil Titlen igen lyder således

Gud Konge og Fædreland 

A Royal Family, Episode 5: Shaky Thrones (Documentary) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uZRlBj5ckfE
15. okt. 2017 - Uploadet af Scandinavian Royalty
At the end of the 1800s, the Danish King, Christian IX and his wife, Queen Louise, married their six children ...

 Lugter lidt af Fisk - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7NHGlNbMBtU
4. aug. 2007 - Uploadet af Jens Carlsen
Debug Show log entry Show visual element tree [[item.title]] Copy Visitor ID Show logging window. Log Entry ...

 Også i 2016 var der et = folkemøde på Bornholm = hvor der var interviewS af forskellige Politikere. Også den nye Partileder

Pernille Vermund

Formand for nye borgerlige

blev interwiet og dette interview forløb således

Nye Borgerlige - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=P2tWtrzQWWM
21. jun. 2016 - Uploadet af Fri Presse
Mikael Jalving udspørger Pernille Vermund fra "Nye Borgerlige" om partiets politik på Folkemødet 2016!
 
 

 

 Dansk Samling arrangement på Folkemødet 2017 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZpPJMRWXfWg
22. jun. 2017 - Uploadet af Fri Presse
Dansk Samlings debat om indvandring, globalisering, EU m.m. Morten Uhrskov og Asger Aamund ...

 http://www.pokerpartiet.dk/435742379

 Jeg ( Saxo-Poul ) beder ( Danmarks mødre ) bemærke den udtalelse som Erhvervsmanden Asger Aamund fremhæver i dette arrangement på dette Folkemøde i 2017

www.DKsamling.dk

Citat

I 1997 bad EU om ansvaret for at forsvare EUs ydre grænser. Denne aftale er misligholdt og derfor gælder den aftale ikke mere.

Citat Slut

 Dette er udtalt af

Asger Aamund

www.Pokerpartiet.dk

 


 www.Google.dk

Find selv ( folketinget åbning live DR 061015 ) på Google.dk

Denne opfordring præsenteret, onsdag, den 20. marts 2019 

Odins Fugle - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=a41T-omKvTM
7. sep. 2011 - Uploadet af TheViketube
Odins fugle, valkyrier og bersærker - billeder fra den nordiske mytologi. Forelæsning af Peter Vang ...

 

 

 http://www.pokerpartiet.dk/435791670


 

folketinget åbning live DR 061015 - YouTube Müzik ve Video İndir


ceptemp3indir.com › Brian Hansen
- Oversæt denne side
11. mar. 2019 - Uploadet af Brian Hansen
ENES BATUR'U NEDEN SEVMİYORSUN? DELİ Mİ NE YALAN MAKİNESİ'NDE! #kirliçamaşırlar · Güldür ...
 

Billeder af folketinget åbning live DR 061015


 I dag, den 20. marts 2019 blev resultatet af dette valg, der foregik  den 3. december 2015 , således at Dit/Mit og Vores  Fædreland bevarede de fire forbehold. Hvis jeg husker rigtigt, skete denne politiske sejr for

www.Nyeborgerlige.dk

og for Vores Danske Befolkning på

 Pernille Vermunds

40. års fødselsdag, den 3. december 2015 


 www.Google.dk

Politik er meget spændende

www.DenKorteAvis.dk  


 

      Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark   

 Der skal  flages  denne dag

----------------

Poul Højlund - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sA5QNL9yXCI
for 5 timer siden - Uploadet af Fri Presse
Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev - Duration: 8:47. Fri Presse 88 views · 8:47. Language ...

 http://www.sagenskerne.dk/28423077 


www.Google.dk  

 www.DenKorteAvis.dk  

 Politik er meget spændende

www.sagenskerne.dk


Fundet i min RØDE FREMMED ORDBOG 

Hespe´riderne ( gr. Hespe´rides af he´spera aften + -ide ) i gr. myt. nattens døtre der bor yderst mod vest og vogter de gyldne æbler som skænker evig ungdom, he´sperisk vestlig.


 Billeder af Mogens Camre taler på Strøget

 

 http://www.sagenskerne.dk/30117885


 Tiderne skifter

I dag, lørdag den 23. marts 2019, lyder Titlerne således

Gud Dronning Fædreland

 

 Indtil Titlerne igen lyder således

Gud Konge Fædreland

 http://www.sagenskerne.dk/16050877


 Pia Kjærsgård

 http://www.pokerpartiet.dk/435148107


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE