Reformationen 1536

Præsenteret i dag = på Ugens Første dag = Søndag den 29. oktober 2017 = ifølge den Kalender = der blev brugt = de første cirka =

300 år efter at ( Guds Søn = Jesus ) var blevet korsfæstet.

Reformationen 1536 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=_SDIZzBs9dI
4. sep. 2017 - Uploadet af Jakob-Munck
Et foredrag om reformationen og de historiske begivenheder, som førte til denne samt hvad der kom efter.

 Hr. Jacob Munk

Jeg vil begynde med = at præsentere mig selv. Jeg har 7 års skolegang og har haft Engelsk i skolen i 2 år og Tysk i skolen i et år.  

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

Ifølge denne information = fundet på nedstående link = har Danmark været = Katolsk = indtil Reformationen fandt sted

den 31. oktober 1517.

 Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 Mine evner er få og små = og min konkrete viden = om teologi er også meget begrænset. Så jeg ved ikke hvornår Reformationen nåede til København. Men som troende Protestant = så er mit udgangspunkt = for Reformationens begyndelse = den Dato = hvor = Martin Luther = satte sine 95 Teser op på en Kirkeport = et sted i ( Tyskland - Germany ) hvilket var den 31. oktober 1517 = hvilket betyder = at om 2 dage = eller 1. dag fra nu af = så har Reformationen et 500 års jubilæum.

Hr. Jacob Munk

Naturligvis er De Katolske Klostre i Danmark en del af Danmarks over 1000 årige Kultur.

www.Sagenskerne.dk

Rolf Slot-Henriksen

er stifter af Danmarks Grundlovsforening.

 

Danmarks Kultur-erklæring

1. Et folk har ret til at værne om sin kultur.

 

2. Vi anser Danmarks Kulturarv med rødder i oldtiden og Vikingetiden og formet af Kristendommen og den danske historie, og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

 

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

 

4. Den danske kultur er et gode som ikke må tilsidesættes, med henvisning til konventioner og fremmede kulturer.

 

5. Koloniseringen af Danmark og fortrængningen af vores kultur og fremmede sprog og kulturimperalisme skal imødegåes.

 

6. Politikere, skolen offentlige og kirkelige institutioner, har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. Foreksempel skal dansk musik være en væsentlig del af musikudbudet  i Dansk Radio og Fjernsyn.

 

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode, og som anvendt i praksis.

 

Rolf Slot-Henriksen

 


 Hr. Jacob Munk

Her er så en forklaring på = hvordan Reformationen bredte sig i dit mit og Vores Fædreland = Kongedømmet Danmark =  

Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ...

https://www.youtube.com/watch?v=b9Q5p69tkQw
10. apr. 2017 - Uploadet af danmarkshistoriendk
Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ... fortælle om den tidlige ...

  www.Newspeek.info

 


Pope Francis and His Lies: False Prophet EXPOSED! FULL MOVIE ...

https://www.youtube.com/watch?v=wwR8lLEiCIk
25. sep. 2016 - Uploadet af Truth In Genesis
Many people today worship Pope Francis like he is a god. The truth is, Pope Francis is a lying false ...
 
 

Den Sorte Skole Freden I Roskilde - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=QQKDcNQ6fF8
26. mar. 2012 - Uploadet af Dansk klip
Den sorte skole: Da Danmark blev Danmark - Duration: 10:18. Martin Brahtz 4,364 views · 10:18. Den ...

 

 http://www.pokerpartiet.dk/435764570

Hvad er den Westfalske fred = som Putin er blevet inspireret af = og lidt om = hvorfor den Westfalske fred = i det hele taget opstod ???

 Resultatet var ( kort sagt ) Ingen stat ( må styre en anden stat )

 

 

 
31. mar. 2016 - Uploadet af Martin Lind

Den Westfalske fred for 9. klasse - historie, Aurehøj - Duration: 3:43. Clara Kjær Jørgensen 1m 16 views ...

 


 Min hellige bog = det er Bibelen.

Der står dette i den første linje i min Danske Bibel årgang 1964

 I BEGYNDELSEN SKABTE GUD himmelen og jorden.

 Derfor dette spørgsmål

Bruger Paven i Vatikanet ( her i 2017 ) stadig den Kristne Bibel  ???

 Om før begyndelsen

 

 14. New Age or Ancient Lie? - Cracking The Genesis Code - YouTube


 § 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. 


  http://www.advarselspartiet.dk/430074130

  EU forfatningen

Er endnu Europas Ulykke

 


 

We are the Chosen People! (Not the Jews) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5chsstEKjuQ
21. maj 2016 - Uploadet af sanderson1611
Jews are gods chosen people he will not break his covenant with ... 4:45-4:59 I agree with you on this topic, but ...

 


 

 


Netop i dag = den 31. oktober = er det 500 år siden Martin Luther = satte sine 95 teser op på en Kirkedør et sted i ( Tyskland = Germany )

Netop i dag har Gud åbenbart planlagt det således = at jeg kunne få udbetalt min Pension = samtidig med at = DR = Danmarks Kristne Kulturkanal opkræver sin licens. Da Julen er en del af Danmarks Kultur = har jeg været i Banken = og har betalt min Licens til DR.

Da et barn er født i Betlehem ( Guds Søn = Jesus ) har jeg besluttet at betale min DR-Licens = hvilket jeg vil forsætte med = så længe

( DR = Danmarks Radio )

de sender årets Julekalender.

 http://www.about-truths1.dk/432597571


 

 Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

Friheden i Fare! 

Martin Luther

født 1483 = død 1546

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden

2017 - 500 år efter Luther!

 


 Jeg gentager lige

Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ...

https://www.youtube.com/watch?v=HCEQ6kAN9DU
22. aug. 2015 - Uploadet af Clive O Hagan
Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free - Marching To Zion ..... their history ...
 

Hr. Jacob Munk  

Præsenteret her den 1. novmeber 2017 ifølge den nuværende brugte Gregorianske Kalender.

Dag 1

efter at Martin Luther = havde sat de 95. Teser op = på en Kirkedør i ( Tyskland = Germany )

Disse 95 Teser har jeg forsøgt oversat til nutids-sprog og findes på dette Link. Her vil jeg lige indskyde = at jeg kun har 7 års skolegang = og kunne ikke rykke en klasse op. Kort sagt - jeg dumpede til en eksamen = så jeg har naturligvis ikke = din Teologiske indsigt.

http://www.pokerpartiet.dk/8976404

 

Til gengæld = har jeg spillet Matador = flere dage i træk = indtil den endelige vinder var fundet. Hver gang jeg passerede start modtog jeg 200 kroner = og til tider var der mulighed for = at trække et kort = således = at mit arbejde fra nyttehaven gav en udbetaling på 150. kroner.      

10 løgne om reformationen, som din folkekirkepræst forsøger at bilde ...

https://www.youtube.com/watch?v=5Xc7z0dZouM
16. okt. 2017 - Uploadet af Jakob-Munck
10 løgne om reformationen, som din folkekirkepræst forsøger at bilde dig ind. ... arbejder de danske ...

 www.DenKorteAvis.dk


 Hr. Jacob Munk

 Jeg har = efter jeg erhvervede mig min første Bibel i 2010 eller 2011 = læst den første linje i min Danske Bibel. Der står ganske enkelt = at det var

( Guds Søn = Jesus )

der skabte jorden = selv om det skete for cirka 6000 år siden eller måske før. 6000 år er lang tid = hvor der har været mulighed for = at forfalske Bibler og dermed også Bibelens Ord.

 Det er min tro.

I anledningen af Reformationens 500 års Jubilæum = den 31. marts = har jeg forsøgt at oversætte disse 95 teser til Nutids-dansk og de findes på dette Link. 

    Kampen om religionen v. Asger Aamund - YouTube

 


 Hr. Jacob Munk

Efter at have læst = den første linje i Bibelen = så adlyder jeg = så vidt muligt ( Guds 10 Befalinger ) som på Dansk kaldes for

De 10 Bud.

Den Kristne Guds 10. Befalinger  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 Hr. Jacob Munk

Jeg har læst befaling nr. 2 flere gange = hvor der står at min Gud er en nidkær Gud. Det betyder efter min opfattelse = at min Gud tager troen meget alvorligt. Jeg gentager lige Befaling nr. 2.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

 Dette har jeg svært ved at forstå

 Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

 Det kan jo betyde = at Gud har velsignet = sæden og Kvindes livmoder = således at livskraften og livet opstår = når sæden optages i kvindens livsmoder.

Det er jo nærmest uforståeligt = at = der kan være så meget livskraft = i en enkelt sædcelle = der optages i kvindes livmoder = at det kan føre til = at der bliver skabt et menneske.

 www.Trykkefrihed.dk


 Katrine Winkel-Holm: Vold i kristendom og islam (og jødedom ...

https://www.youtube.com/watch?v=_lBMTUM0GOI
5. okt. 2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
På et fælles arrangement arrangeret af Trykkefrihedsselskabet og Konservativ Ungdom Århus fortalte ...

Jeg bemærker at Katrine Winkel Holm nævner at den Koran - der er hentet ned på jorden = er hentet ned fra den syvende Himmel = og er en kopi = af den Koran = der ligger i den syvende himmel. 

www.Trykkefrihed.dk


 En Kvinde = der stoler på sin Kristne Gud = bliver ikke forvirret.

 New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

Bemærk her = at her omtales tre himle = og ikke 7 himle = som der omtales i Koranen. 

 


 

Den Sorte Skole Freden i Roskilde - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=lUo0YECy2oc
13. jan. 2016 - Uploadet af Brian Lund
Den Sorte Skole - Bjørnsvin / Malk de Koijn [2006] - Duration: 3:55. lesbong 199,302 views · 3:55 ...

 


 

http://www.pokerpartiet.dk/435241052  

Præsenteret her = ifølge den nuværende gældende kalender = der er den Gregorianske Kalender eller den Julianske Kalender. 

www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

  www.TavshedensTyranni.dk  

 http://www.pokerpartiet.dk/8976391

 www.DKsamling.dk

 


 Nye Borgerlige Rykker.

http://www.pokerpartiet.dk/427990467

 


 

01 - Protestantism Betrayed - Walter Veith - Copenhagen 2017 ...

https://www.youtube.com/watch?v=J5gd49h-BO8
6. jan. 2018 - Uploadet af Witness
227 - The Battle of the Giants / Total Onslaught - Walter Veith - Duration: 1:26:46. Amazing Discoveries 76,339 ...

 


 Folk uden et sprog

 
 

Et Folk uden et Sprog = Præsenteret her = 17. oktober 2017 = ifølge den Gregorianske kalender ( eller den ) Julianske Kalender.  

http://www.pokerpartiet.dk/435241052  

Præsenteret her = ifølge den nuværende gældende kalender = der er den Gregorianske Kalender eller den Julianske Kalender. 

www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

  www.TavshedensTyranni.dk  

 http://www.pokerpartiet.dk/8976391

 www.DKsamling.dk

 


 Et folk = uden et sprog = hvorfor ???

 Kultur og kulturel selvudslettelse - YouTube

www.sagenskerne.dk  


 

 http://www.about-truths1.dk/433937085

 Videoer til mogens glistrup

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

Måske Censurforsøg ???

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Bemærk der i ( Kongeriget Danmark ) er forskel på at være

protestantisk Evangelisk-Luthersk Kristen

og det at være Katolik = ifølge Danmarks Riges Grundlov af 1953.

Bemærk også Grundlovens Paragraf 20.

EU forfatningen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE