Studenter Opgaven

 www.wikipedia.net   www.Sabbat-Kristne.dk www.Google.dk     

 

www.Medie1.dk

 

 ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 DEN   MILITÆRE    STUDENTER - OPGAVE  27 - 01 - 09

Er det stadig den samme opgave i dag - 2. december 2013

Hvis nu Europa har haft en fjende, der har ønsket at erobre Europa i over 1000 år, men som har lidt militære nederlag i de sidste 100 til 200 år, på grund af VESTENS teknologiske udvikling. Hvordan kan Europa så Erobres, hvis det ikke kan ske med militær magt ???  Måske er dette spørgsmål forkert formuleret - fordi - det er muligt at - at EUs 27 nationalstater - de bliver regeret af ( hvide muslimer ) ???

Her er en teori - som studerende måske bør studere ???

Hvad er en hvid muslim ??? Findes de i virkelighedens verden ???  Er de hvide muslimers officers-skoler de Templer - der findes rundt omkring i Europas hovedstæder. Når en Frimurer - i et af disse Templer - har opnået den højeste grad - i dette frimurer-system - der har 33 trin - før en frimurer har opnået titlen ( Grand-Master ) og dermed er blevet en af det globale netværks ( globalister ) er de så med til - at styre lovgivningen i samtlige cirka 200 National-stater her på jordkloden  ???  Er det denne - Templernes model - som Vatikanstatens Pave krævede - da Muhammed fik ordre til at bygge en Moske - før han byggede en privat bolig  ???  The missing Link - mellem Vatikanet og Islam - er nu fundet.

Nysgerrige studerende - Findes de stadigvæk ???

Hvis der stadig findes nysgerrige studerende i Danmark - så foreslår jeg - at i danner små analyse-grupper - ( på tre til fem personer ) - der mødes en gang om ugen - for i jeres fritid - at studere - om Frimurer Templerne - rundt om på jordkloden - er Muslimske officers-skoler - der også styrer uddannelsen i Danmark - og det også på  = Danmarks universiteter ??? Findes der stadig nysgerrige studerende i Danmark - der ønsker svar på et sådant spørgsmål ??? Kan opgaven være - for svær - for Danmarks studerende  ??? Er det specielt Frimurere - der sikres et job i de  ( Overnationale Institutioner ) der findes her på jordkloden. Er det nogle af Nationalstaternes mest diciplinerede og intelligente personer - der hverves på Universiteterne til informations-opgaverne ( spionage-opgaverne ) i de  ( Overnationale Institutioner ) som måske burde kaldes for ( FN = UNs ) globale sekretariat  ???

ERKENDELSEN  =   Hvad er ( Apostat ) i Islam ???

Hvis Europas fjende er en ( TOTALITÆR IDEOLOGI ) en ( MILITÆR KRIGSLOV ) hvor deserterede soldater får døds-straf for - at forlade denne hær, som er ( OPHØJET til  RELIGION ) allerede før år 632, kan det så betyde, at denne ( MILITÆRE UNDTAGELSESLOV ) ikke kan ophæves igen,fordi den netop er blevet ( OPHØJET til RELIGION ) ??? Kan det være forklaringen på, at i over 50 lande på jordkloden, der må befokningerne indordne sig under islams religiøse lov shariaen ???

www.ÅbneDøre.dk   

DØDS-STRAF  og  KVINDERNE

Da en hær ikke skal være afhængig af kvinders luner, ( ISÆRIKKE I KRIGSTID ) kan det så være årsagen til, at kvinderne skal bære familiens ære, tit med ( DØDS-STRAF TIL FØLGE ) for at miste sin mødom ???  Er det gennemtænkt så godt, at islams kvinder også i fredstid, tjener islams ( MILITÆRE IDEOLOGI og evige EROBRINGS-PLANER ) ???

VIDEN i et VIDENS-SAMFUND

Kære STUDERENDE, for at kunne vide,om islam er en ( MILITÆR UNTAGELSESLOV ) der er ( OPHØJET til RELIGION ) og derfor er blevet til en ( TOTALITÆR IDEOLOGI ) måske endda en ( TOTALITÆR EROBRINGS-IDEOLOGI ) så kræver det naturligvis ( KONKRET VIDEN
KONKRET VIDEN  findes naturligvis i et ( VIDENS-SAMFUND ) ved at ( ANALYSERE VIRKELIGHEDEN )  Det kræver naturligvis ( KONKRET VIDEN ) om denne virkelighed. Det er min opfattelse, at denne viden findes på dette internet - Leksikon  
www.islaminfo.dk    

Desuden findes der viden om islams globale politiske udvikling i Danmark på
www.Sappho.dk

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |

Her er indgangen til dette internet-leksikon. Prøv at trykke på bogstavet Æ og læs hvad der står om ægteskab. Eller læs om kolonialisme og kvinderunder K.

Er ( Apostat ) en militærlov - der bruges - af det muslimske militær-Politi - hvis muslimer vil forlade hæren Islam ???

EN LOV - RELIGION

Hvis islam er en (  LOV - RELIGION  ) kan det så betyde, at islam i virkeligheden bør analyseres som en hær, og ikke som en religion ??? Findes der eksempler fra islams historie fra år 622 der tyder på, at islam i virkeligheden er en MILITÆR EROBRINGS  IDEOLOGI ) ???  Jeg formoder dette spørgsmål er relevant i et ( VIDENS-SAMFUND ) der bygger sit fundament på ( VIDEN)  Er det en mulighed, at fordi denne ( MILITÆRE UNDTAGELSESLOV ) er ophøjet til ( RELIGION ) så har det ikke været muligt at ophæve denne ( MILITÆRE EROBRINGS-IDEOLOGI ) i de sidste 1000 år ???

EROBRINGS - STRATEGIEN

Da ( DET MUSLIMSKE BRODERSKAB ) i 1928 blev stiftet i Egypten for at genrejse respekten for islam, og også genrejse islam som verdensmagt igen, og da det ( MUSLIMSKEBRODERSKAB ) har eller havde indset, at deres over 1000 årige fjende, nemlig ( EUROPA ) ikke kunne overvindes med militærmagt, så blev der udtænkt en anden EROBRINGS-STRATEGI ??? Kan det være en mulighed ??? Er Taqiyaet element i islams erobring af Danmark og Europa ???

KULTUR - STRATEGIEN

Efter den socialdemokratiske intellektuelle samarbejds-fortaler under anden verdenskrig, Folketingsmedlem HARTVIG FRISCH, så er et folks kultur, dette folks daglige vaner. Hvis Danmarks og Europas daglige vaner kunne forandres indefra så langsomt, at det knap nok blev registreret i det ( EUROPA ) der skulle erobres, så var det en mulig ( EROBRINGS-STRATEGI ) Kære STUDERENDE er denne ( EROBRINGS-STRATEGI ) en mulighed ???
Det må tilføjes, at et folk der har mistet deres daglige vaner og deres kultur er ( ET TILINTEGJORT FOLK ) Det mener enkelte filosoffer. Kære STUDERENDE, er det også hvad jeres ( VIDEN ) kan bekræfte. For at teste om vi har mistet kultur her i Danmark, så kan i jo besøge disse 2 inter-net sider.
 
www.Nationaldemokraten.dk    og  www.DenKorteAvis.dk

ISLAMS EROBRINGS-STRATEGI af EUROPA og VESTEN

Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse,men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den Schweiziske jornalist SYLVAIN BESSONS bog, "La conquéte de I´Occident: Le projekt secret des islamistes" ( Erobringen af Vesten: Islamisternes hemmelige Projekt ), fra oktober 2005.

Her følger en række taktiske tiltag fra  "
Projektet

1  Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer.

2  At undgå åbne alliancer med kendte terrorist-organisationer og -individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden.

3  infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linje med det ( Muslimske Broderskabs ) kollektive mål.

4  Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov.

5  Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, da dette kan skade langtidsevnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere tilbageslag mod muslimer.

6  Etablering af financielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande. incl. understøttelsen af fuldtidsadmistratorer og arbejdere.

7  At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere facilliteter til dataoplagring.

8  Etablering af overvågnings-systemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod "internationale sammensværgelser imod dem."


9  At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrodsgrupper, udgivelse af akademiske studier for at ligitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske historie.

10 Udvikling af en sammenhængende 100 års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan.

11  Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet.

12  Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.

13  Ideologisk involvering af angagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGOer, private organisationer og faglige organisationer.

14  Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konvertere og bringes i islams tjeneste.

15  Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden.

16  At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af processer for konfliktløsning.

17  At indgå alliancer med vestlige "progresive" organisationer, der deler lignende mål.

18  Etablering af selvstændige "sikkerheds styrker" for at beskytte muslimer i vesten.

19  Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en "jihad-sindstilstand." 

20  At understøtte jihad - bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn, propaganda, personel, finansiering, teknisk og operationel støtte.

21 At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer.

22  At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamistisk stat til en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans.

23  At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem.

24  Aktivt at skabe jihad terrorceller i Palæstina.

25  At sammenkæde terrorist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse.

26  At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt.

"Projektetblev skrevet i 1982, da de nuværende spændinger og terroraktiviteter kun var i deres spæde begyndelse.
   

Kære ( STUDERENDE ) hvad siger jeres analytiske hjerner jer, når i kikker på virkeligheden i Danmark og Europa og globalt om udviklingen disse steder ??? Er der noget i virkelighedens verden, der tyder på,at denne plan bliver udført i, ja i virkelighedens verden ???  Hvad er din vurdering her i december måned 2013 - går det efter disse planer  ???

KONKLUSION 

Kære ( STUDERENDE ) er det muligt at konkludere,at disse retningslinjer svarer til de faktiske islamiske aktiviteter i den vestlige verden, hvad enten vi ser på "de moderate" eller på egentlige terrorgrupper de seneste par årtier ???
Kan man konkludere, at denne - det muslimske broderskabs 100 års plan holder ??? 
 

Kilder:

http://www.e-prism.org/aboutprism.html  

http//www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a1282theproject

Kære ( STUDERENDE )  vil det være muligt,at styre denne 100 års plan gennem samarbejde i danske  ( KULTURELLE ORGANISATIONER ) her i Danmark ???  Er der noget der tyder på et sådant samarbejde her i Danmark ??? Er der noget der tyder på, at der også foregår et sådant kulturelt samarbejde mellem EU-Landene og Danmark igennem Danmarks Udenrigsministerium ???

PENGESTRØMME

Er det muligt, at styre udviklingen af ( DET MUSLIMSKE BRODERSKABS ) 100 års plan, ved at styre pengestrømmende der hen, hvor det er nødvendigt, igennem Danmarks Kulturelle organisationer og NGO-organisationer ??? Kære ( STUDERENDE) jeg vil lige gøre opmærksom på, at jeg er født i 1945, så det er ikke min fremtid det drejer sig om, men om jeres fremtid.

Uden - Ytringsfrihed - ingen fremtid.  

www.durban2.dk
 

Er ytringsfriheden under angreb ??? Er du i tvivl så besøg

http://www.internationalfreepresssociety.org/   

om fri tale og frihed

ET  VIDENS-SAMFUND  og  ANALYSER

Hvis islam er en hær, så er det muligt, at ( moskeer ) også er militære kaserner. Bør det også analyseres ??? også ud fra den formodning, at EUs ytringsfrihed er under angreb af islam ???

ET NUL SUM SPIL.

Kan Dansk Kultur opfattes på den måde, at i Danmark er der 100 procet kultur ???   Hvis muslimernes kultur fylder 30 procent i Danmak, så vil ( ET NUL SUM SPIL ) betyde, at der kun er 70 procent kultur tilbage, til resten af Danmarks befolkning. Der er stadig 100 procent kultur tilbage i hele Danmark.
Det betyder, at hvis islam daglige vaner forøges med 5 procent, så vil resten af Danmarks indbyggeres kultur kun fylde 65 procent, af Danmarks kulturmasse, fordi den samlede kulturmasse i Danmark altid er 100 procent. Kære ( Studenter) er dette også jeres vurdering, eller er jeres opfattelse af Danmarks samlede kultur-mængde anderledes
???  

Kan National idenditet stjæles gennem massive Kulturforandringer  ???

 

 www.Spydet.Blogspot.com

Kan et folks kulturelle idenditet  stjæles,hvis børnene i skolen, opdrages efter et andet samfunds kultur-normer ???

HVAD MENER =DANMARKS MØDRE ???

Børneopdragelses - eksperterne er naturligvis mødrene. Hvad mener de ?? Er det pædagogerne,der bestemmer hvordan dine børn tænker og opfører sig, når de kommer ud af skolen ???

PÆDAGOGERS UDDANNELSE

Hvad ved Danmarks mødre, om den uddannelse som pædagogerne gennemgår ??? Kan de uddannes til,at opdrage børnene efter et andet lands kultur ??? Er det overvejelser der foregår i de forældregrupper,som er tilknyttet deres børns skole ???  Kan forældregrupper forlange,at få udleveret de skolebøger pædagoger bliver uddannet efter ??? Eller er det tys-tys ???

FORÆLDRES ANSVAR

Hvem har ansvaret for børns opdragelse ??? Er det forældrene eller er det børnehavernes og skolernes opgave, at opdrage børnene ??? Bør forældre vide, eller (ikke vide ) hvordan pædagoger og lærere uddannes ???

DAGLIGE VANER OG KULTUR

Da jeg er hankøn og født i 1945, så kunne jeg godt ønske mig,at de unge piger i skolen lærte,at gamle mænd på over 60 år er lækre mænd, især når pigerne som 17 18 og 19 årige forlod skolen. Er en sådan opdragelse mulig i virkelighedens verden ??? Uddannes pædagoger efter et andet kulturelt sigte, og kan mødrene nu være sikre på, at det ikke er formålet med pædagogernes uddannelse ???

BLANDINGS-KULTURER

Kan man forestille sig,at muslimske børn og danske børn opdrages efter de samme skolebøger,eller om skolebøgerne er skrevet om for,at tilgodese to kulturer. Har skolebørnenes forældre været med i udviklingen af nye skolebøger,eller er det noget som skolebørnenes forældre ikke er kompetente til at afgøre ??? Har forældre overhovedet indflydelse på, hvilke skolebøger deres børn opdrages efter ??? Hvis to kulturers børneopdragelser sammenblandes, hvilken slags voksne giver dette så ??? Noget der ligner hverken fugl eller fisk ??? Eller en ny slags supervoksne ??? Findes der eksempler fra virkelighedens verden, der kan vises frem for unge forældre ???

Studerendes grundviden - om islam er forskellig. På dette link - kan studerendes grundviden om islam blive repeteret eller opdateret. 
 

 www.Bilderberg.org


 

 De soldater der kæmper under NATOs faner i Nordafrika

hvilke Fjender kæmper de imod  ???

 Ved NATOs soldater - hvad de kæmper for i Nordafrika  ??? 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

 www.OpenDoors.org

Jihad som kolonisering af nyt land

Islam - What the West Needs to Know (full) - YouTube  

Jihad
Jihad som kolonisering af nyt land

Johannes Åbenbaring - Revelation - Kapitel 2. - Vers 9.

Se evt. også - Kapitel 3. Vers 9.

Jeg kender din trængsel og din fattigdom - dog, du er rig ! - og spotten fra dem, som kalder sig selv jøder, og de er det ikke, men de er Satans synagoge.

Jak.2,5 2 Kor, 6,10 Joh. 8,39-44 Rom. 2,28 f. Åb. 3,9

www.wikipedia.net   www.Sabbat-Kristne.dk www.Google.dk    

The Jesuits the 20th Century Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EXWwbXGAWaQ
21/01/2012 - Uploadet af Islandretreat
History_of_the_Jesuits Their Origin, Progress, Doctrines, and Design by G. B. Nicolini.pdf http://www.mediafire ...
 
 
Nysgerrige studerendes analyse-opgaver kan tage udgangspunkt i disse Links  =

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk   
www.sagenskerne.dk  
www.pokerpartiet.dk  
www.oplysningspartiet.dk  
www.advarselspartiet.dk  
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk   OmMartin Lutheri Faneblade nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk   
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk    
 


En ( teori ) lyder således = 

Det folkeslag eller den Nationalstat i Europa -  der glemmer ( Martin Luther og Reformationen ) det folkeslag - vil blive udslettet - eller - vil blive muslimers slaver.

Om denne ( teori ) er korrekt - så må det arbejdende danske folk forvente - at Danmarks kvikkeste hoveder - ( Danmarks Studerende ) kan finde svaret på - om denne ( teori ) er korrekt  ???

Der findes mere viden om ( Martin Luther og Reformationen ) på dette Link  www.Sabbat-Kristne.dk  hvor der også kan Printes ( debat-emner ud ) som måske skal analyseres yderligere i jeres små ( private ) analyse-grupper ???   


Denne teori virker mere sandsynlig efter

The Missing Link

mellem Vatikanet og islam

nu er fundet.

 HVAD KATOLIKKER I USA = BØR VIDE OM ISLAM  ???  

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 

 

Kære - Danske Studerende - i ønskes hermed en - glædelig Jul.

Husk også  ( Guds Lov = De 10 Bud findes ikke i Koranen.

De findes kun i =  Bibelen.

 Kære - Muslimer her i Danmark - i ønskes - alle en glædelig jul.

Her i Danmark holder vi jul - for at fejre at - Guds søn Jesus -

blev født for - cirka 2000 år siden - og så synger vi salmer juleaften.

www.erlingmusic.dk 

for at ære vores = Kristne Guds søn = Jesus.

Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen - alias  Saxo-Poul  

 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

Lignende     www.politicalislam.com

 Hvad laver Natos soldater i Nordafrika  ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube


 

 Geografisk fantasi 

Kan du rent geografisk forestille dig - at engang - der var  

Marokko - Algeriet - Libyen - Egypten - Yemen - Saudiarabien - Jordan - Tyrkiet - Syrien . Irak - Kuwait - Bahrain - Palæstina - Oman 

en del af en Kristen Civilisation - der også omfattede de Europæiske Nationalstater - der også grænsede op til middelhavet. Kan du forestille dig - at handelen inden for denne kristne Civilisation - foregik gennem handelsflåder - og var økonomisk rygrad - for denne kristne civilisation i landene omkring Middelhavet - før Muhammed blev født - cirka 570 år efter at Jesus var korsfæstet  ???

www.islaminfo.dk

Jihad som kolonisering af nyt land 


 Hvordan kæmper = USAs soldater = for deres fædreland  =  USA ???

Er de ude for at slå Kristne ihjel  ???

 

Er muslimerne i disse Nationalstater styret af Paven i Rom ???

 

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

 

 www.Nationaldemokraten.dk  

 www.DenKorteAvis.dk

 www.UriasPosten.net

Jim Marrs: Hidden History Part 2 - YouTube

 http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbY

                   www.deFrancisation.com 

 


 

 Kære Student = du kan jo følge dette gode råd =

LAD HESTEN TÆNKE FOR DIG = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED. 

LET THE HORSE THINK FOR YOU = OF THE HAVE A MAJOR HEAD.

 Kære Student - du kan også besøge

www.Sabbat-Kristne.dk

 og læse reglerne for = Analyse-Spillet

et spil for dem - der er lidt mere

kvikke

i hjernen - end en hest.


 

www.Uriasposten.net

Jihad som kolonisering af nyt land

 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
In 1793, Muslim Barbary pirates captured the U.S. cargo ship Polly. The ship was plundered and the crew was ...
 

  

Bliver Europa  regeret af partiledere

der repræsenterer en - religiøs dødskult???

  Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

 http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

   Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 www.TavshedensTyranni.dk  

www.Kulturkloeften.dk    


 Hvordan ser fremtiden ud i = Danmark ???

Hvordan ser fremtiden ud i ( EUs ) 27 Nationalstater

 Er der fuld tørklæde-tvang på vej .

TIDLIGE ÆGTESKABER  = HVAD ER FORMÅLET  ???

 
Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!
 
Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

 
Stakkels ukyndige pigebørn!
 
 
 

Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til stede for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

HVILKEN GAVE BØR BRUDEN HAVE ???
EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

Kilde: ”Infidels are cool”
http://infidelsarecool.com/ 31.7.09

 Er der også fuld - tørklæde-tvang - på vej i = USA ???


Hvad ved Studerende om Fortidens slaveri  ???

 

Af - Kirsten Valeur  -  Ny bog om  slaveri i vor tid

Kirsten Valeur  fortæller her hvorfor slaveriet fortsat findes. Det har hun skrevet en bog om. Læs mere om bogen her ... »»»

 Besøg evt.  www.DenKorteAvis.dk  

 

Læs eventuelt om Koranens religiøse budskab på dette 

 Internet-Leksikon

 ( www.islaminfo.dk )

om Koranens indhold

se evt - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 Jihad som kolonisering af nyt land

 www.Spydet.Blogspot.com "It's a Baby Barbecue at Bohemian Grove" Anthony J.

www.youtube.com/watch?v=pxqTdIwy8S0
18/07/2012 - Uploadet af Mark Dice
Anthony J. Hilder outside the gates of Bohemian Grove July 13th 2012 for Occupy Bohemian Grove.
 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 

 
 Som bekendt så er der 33 trin - for at nå toppen og blive den øverstbefalende i en Frimurer-orden. En shriner har ( tror jeg nok ) gennemgået de 32 første ritualer. Men jeg er ikke helt sikker.
 
 
 
 The Jesuits the 20th Century Eric Jon Phelps - YouTube 
 
 
www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

 Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE