Jeg kommer der ikke

Præsenteret her 29. november 2013

 www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk 

Johannes evangeliet  Kapitel 14. Vers 6.

 Jeg ønsker ikke mere - at være med i et fælleskab af = Hedninger.


Fra Bibelen - Johannes-evangeliet - Kapitel 14. Vers  6.

JESUS = HAR SAGT = JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

         

DER FINDES MÅSKE OVER - 2600 KIRKER I DANMARK

Værdikommissionen nedlagt.

Det betyder efter min opfattelse = at = det danske folk har en = Kristen Kulturarv. Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af - Danmarks Kulturarv - eller blev den nedlagt - inden resultatet kunne præsenteres  ???  Blev Kristdemokraterne politisk snydt - da værdikommissionen blev nedlagt  ??? Der foregår jo så meget Politisk - som Danmarks befolkning ikke må vide. Men sådan er Lovgivningen i en af EU,s - 27 National-stater - når der regeres af - www.TavshedensTyranner.dk   så skal Sandhederne  skal skjules.

 Kirkebilleder - Kirker i Danmark - en billeddatabase - DIS


 • På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2600 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

   
      
   
   

   
   
  Jeg kommer der ikke. Der findes over 2000 kirker i Danmark. Jeg kommer der ikke  - fordi - 8 ud af 10 danske biskopper - de er ikke Evangelsk Luthersk Kristne - og fordi Kirkeministeren er en Hedning. Når en Kirkeminister ved lov - kan få vedtaget i Folketinget - at et seksuelt forhold mellem to mænd - det er fremover et kristent ægteskab - i Folketingets Folkekirke - og derfor har jeg meldt mig ud af Folkekirken.
   
  Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

  Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud afFolketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere - ligesom Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd er efter min opfattelse ikke Bibelsk Kristendom - men direkte Hedenskab. 

   EU-kommissionens afkristningsprojekt

  www.islaminfo.dk

  Regeres Danmark af = hvide muslimer  ??? 

  Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….!  


   
   Advarsel til Muslimer
   
  Jeg vil hermed advare muslimer - mod at blive medlemmer af Danmarks Folkekirke - fordi  - når 8 ud af 10 biskopper - efter min opfattelse er - Hedninger - så kan det være farligt at skifte religion - hvis man vil være et Kristent menneske. Jeg tror faktisk på - at mange danske præster ikke kender ( Guds Lov - de 10 Bud )  dem der står i Bibelen - og ser således ud
   

  SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

   Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

  Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

  1. Du må ikke have andre Guder end mig.

  2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

  3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

  4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

  5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

  6. Du må ikke begå drab.

  7. Du må ikke bryde et ægteskab.

  8. Du må ikke sjæle.

  9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

  10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

  Sandsynligvis  er der mange præster i Danmark - der ikke engang lærer deres konfirmander - at overholde Guds Lov = De 10 Bud ) dem der står i - Bibelen - inden de bliver Konfirmeret. De bliver måske spidset af - med - ( De 10 Bud ) her mener jeg dem  der står i en dansk Katekismus udgivet i 1925 . Betyder det noget ??? Det må du selv afgøre - men jeg tror - at vor Kristne Gud - har givet os mennesker vores forstand - fordi vi skal bruge vores forstand.


   Jesuit infiltration into the Seventh Day Adventist - YouTube
  www.youtube.com/watch?v=B6NiSk9lAFE
  24/06/2010 - Uploadet af TheTimeoftrouble
   
   
   
   
   
  Sådan lyder ( De 10 Bud ) i min danske Katekismus fra 1925.

  KATEKISMUS = DE 10 BUD

  1.  Du maa ikke have andre Guder.

  2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn.

  3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

  4. Ær din Fader og din moder

  5. Du må ikke slaa ihjel.

  6. Du må ikke bedrive Hor.

  7. Du må ikke sjæle.

  8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.

  9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

  10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

  Gode leveregler måske - men de er ikke  

   ( Guds Lov = De 10 Bud )

  og kan aldrig erstatte dem - af flere grunde. Lidt analyse.

  1.  Du må ikke have andre Guder end mig. 

  Hvad sker der med et folk - i en National-stat - der overtræder Bibelens Bud Nr. 1 ???Det fører til - at kristne undlader at holde Bibelens Bud nummer 2  ???

  2.  Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Det betyder - at et sådant folk i en af EUs 27 nationalstater - ikke forstår - Guds advarsel i Bud Nr. 2 

  Kan jeg forklare - hvordan den advarsel - der findes i ( Guds Bud Nr 2 ) den fungerer for mine egne danske landsmænd ???  Jeg ved det ikke - men jeg kan forsøge.

  Jeg vil forsøge med dette eksempel =  Friheds-Gudinden i New York = fordi den rager godt op i Luften.  Der er mange der kræver Frihed - men Frihed til hvad ??? Her kan vi bruge eksemplet fra Frankrig. Fordi dem der krævede ( Frihed Lighed og Broderskab ) under Revolutionen vandt Revolutionen - og fik kappet hovedet af den regerende Kongefamilie og mange flere Franskmænd.  Ikke nok med det - så fik Frankrig efterfølgende råd til at forære - USA - Frihedsgudinden i USA.

  Hvad var det for en - Frihed - som Frankrig opnåede ved denne revolution ??? Hvad skulle sejren - og overtagelsen af den Franske lovgivning bruges til - efter hovedet af de franske adelsmænd  nu var skilt fra kroppen - nu var fuldbyrdet  ??? 

  Tilsyneladende skulle erobringen af Frankrigs Lovgivnings-apparat - bruges til at lukke fjendens hær ind i Frankrig. Fjendens hær - der lukkes ind i Europas Frankrig - er i dette tilfælde forklædt som religionen Islam.

  Her er noget andet der også er interessant. Nemlig at historisk forskning - af Islam - kombineret med - at inside-viden er sluppet ud fra Vatikan-staten - af en tidligere Jesuit - så er denne inside viden nu  offentliggjort.

  Denne viden oplyser - at Islam blev oprettet af Vatikan-staten - med det specielle formål - at udrydde - Kristendommen.  Her er beviset på at

  The Missing Link

  mellem Vatikanet og Islam

  nu er fundet.

  The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube 

  www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
  12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
  http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
   
   

  How the Vatican Created Islam Part 1 - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=o_qYcJ-GSZc
  25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
  How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
   
  www.youtube.com/watch?v=flz4P-R8rFc
  25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
  How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
   
   
   
  ► 86:46► 86:46
  www.youtube.com/watch?v=QCmSBfVXEmA
   
  Jeg kommer der ikke.

  Også derfor = kommer jeg ikke i Danmarks Kirker - fordi forkyndelsen af Bibelens indhold - styres i Danmark gennem Verslig lovgivning. Kort sagt - Religion og Lovgivning er nu sammenlagt. Har Enhedslisten lagt Politiske stemmer til denne lovgivning ???

  Religionen i - "Danmarks Kirker" - den bestemmes nu gennem - verslig Lovgivning -  og den kristne Religion i "Danmarks Kirker" forkyndes ikke mere gennem - Bibelens indhold. Denne forkyndelse opfatter jeg som ( Ren Hedenskab )

  Det er muligt - at stille sig tvivlende over for - om Islam og Vatikanstaten - nu også tilbeder de samme ( Hedenske Guder ) men de enes tilsyneladende godt på sammen på et højt religiøst niveau - hvis man skal tro på - hvad dette billede er udtryk for.

   Er muslimer i virkeligheden = Katolikker ???

  Er Katolikker i virkeligheden = Muslimer  ???

   

   
  Converts to Islam: Did the Vatican Create Islam? - YouTube
  www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
  13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
  "Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
   

  Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

   


  "Danske Kirker" jeg kommer der ikke - for jeg er ikke - Hedning.

  Desuden er det nu muligt - at mødes i små grupper fra 2 personer til 3 personer og måske flere i ( Private hjem )  og høre en god Prædiken på Computeren - på en bestemt aftalt ugedag - ( hver uge ) hvor også børn kan være til stede - og lære at lytte til en god prædiken - hvor hele familien - med venner - kan være samlet.

  Hvor kom vi nu fra ???  Jo - det var Friheds-Gudinden i USA - foræret af Frankrig til USA. For mig ser det ud til - at - Erobrings-stafetten ( Friheds-Gudinden ) er givet videre til USA - med det samme formål som i Frankrig - nemlig at fremme en indvandring af Muslimer til USA - lige som det sker i = EUs - 27 Nationalsater.Jo - invasionen af Vatikanets hær af Muslimer - den er også i fuld gang i USA. De fleste muslimer - ved ikke engang - at deres religion er sammensat på en sådan måde - at de automatisk presser alle folkeslag på jordkloden til - at gå ind i en aktiv kamp - mod Koranens religiøse budskaber - hvis de vil overleve som et folk - med en retsorden - der tager udgangspunkt i ( Guds Lov - De 10 Bud ) der har den fordel - at vores ( Kristne Gud ) giver ( kristne mennesker ) tilladelse til - at dyrke deres interesser i ugens 6 første dage - og først på den syvende dag - ønsker at blive tilbedt - naturligvis under forudsætning af - at han bliver tilbedt den syvende dag i ugen. Hvordan holder man så Guds Lov de første 6. dage i ugen. Kort sagt - man holder sig til - Sandheden og undgår at lyve i ugens 6. første dage. Og nu til en Prædiken - af en tidligere muslim - der er gået over til at være  Kristen =

   www.Google.dk    www.Sabbat-Kristne.dk   www.wikipedia.net  

   Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.
  MOSKEEN ( Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi )  
  og dens rolle i samfundet
  Udgivet i 2008

  ISBN 978-87-91107-29-0     

  Denne udgave findes på Dansk.

   Saxo online Boghandel - Perfekt score på Trustpilot -

   


   

  "Danske Kirker" jeg kommer der ikke - for jeg er ikke - Hedning.

  Når muslimer besøger Danmarks Kirker - så bør de vide at - Danmarks Kirker - er erobret af ( hvide Hedninger ) gennem verslig lovgivning - og derfor er det = kristne budskab = i ret mange af de - danske Kirker - i virkeligheden - ren Hedenskab. Så overvejer du - som er muslim - at blive kristen - så bør du være opmærksom på - at det nu ved lov er vedtaget - at homoseksuelle - kan blive gift i en såkaldt - "Kristen Kirke".

  Statue of Liberty - An American Icon - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=v04X34AyiYA
  08/08/2009 - Uploadet af watchman4wales
  The most famous statue in the world is not quite what she seems to be! Discover what her blazing torch ...
   

  Flere videoer for Statue of Liberty - An American Icon »


   Videoer til mogens glistrup  

  De skal ud siger - Mogens Glistrup

  Findes der en saglig begrundelse for - at alle muslimer skal forlade Danmark ???  Da Danmarks religion er Kristendommen - og har været det i over 1000 år - og da Kristendommen er forkyndelse af Sandheder - inden for alle samfundets områder - som i et Kristent samfund - bliver efterlevet i alle samfundets institutioner - så er det nødvendigt - at alle fremmede skal forlade Danmark - for ifølge muslimernes tilbedelse af Muhammed og Koranens love - så har en muslim en doktrin - der tillader at muslimer må lyve - når de personligt bliver udsat for ubekvemme krav - der strider mod Koranens sharialove.

  Kort sagt - som Kristen kan jeg ikke vide - om en muslim lyver eller taler sandt. Gode muslimer har pligt til at lyve - for at fremme Allahs religion. Dette kaldes for -Taqiya - i Koranen.

  Besøg eventuelt dette - internet-Leksikon - om Koranens indhold

  www.islaminfo.dk 

  og læs under overskriften ( Taqiya = Taqija )

  Hvem kan foregå ( andre muslimer ) med et godt eksempel - når det gælder om at lyve ???  Her i Danmark findes de største eksperter sig åbenbart i Folketinget. De er eksperter - i at få løgne til at ligne Sandheder og er derfor et godt forbillede - for andre muslimer i Danmark. Så måske - så er det først muligt igen at opnå et Kristent Samfund i Danmark - når de nuværende regerende ( Censur-Partiers Regerings-ledere) de er stemt ud af Danmarks Folketing  ???  Så længe Danmarks Folketings-Politikere gennem  lovgivning bestemmer - hvad der skal forkyndes i Folketingets Folkekirker - så må jeg sige dette =

  "Danske Kirker" jeg kommer der ikke - for jeg er ikke - Hedning.


   Friheds-gudinden i New York

  Hvad mere kan der siges om Friheds-Gudinden i New York  ???  Hvem ved noget mere om Friheds-Gudinden i New York - som er viden - der burde have interesse - også for USAs befolkning  ??? Smag lige på disse tre ord - som om de var brugt som kampråb i en - Fransk Revolution.

  FRIHED - LIGHED og BRODERSKAB

  Frihed for hvem - og til hvad  ???  

  Betyder det frihed for - homoseksuelle - til hvad som helst ???  

  The World Revolution - Dr. Stan Monteith - YouTube 

  www.youtube.com/watch?v=np2OTp8bWus
  29/04/2012 - Uploadet af Gail Seals
  The World Revolution - Dr. Stan Monteith ... Speaking of Agenda 21 | Dr. Stanley Monteith & Michael Shawby ...
   
  Der var jo også en Revolution i - Rusland - hvor den Kongelige Familie ( Zaren af Rusland ) og hans familie blev myrdet.
   

  Hvilke ( Ti Bud ) står der her i 2013 i de nye Russiske Bibeler ???

  ( Bibelens = De 10 Bud ) eller ( De 10 Bud ) fra en Katekismus ???

  STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT ... 

  www.youtube.com/watch?v=DrTuT7szqOE
  20/12/2010 - Uploadet af ricthuse
  STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT LUCIFER: Featuring MARK DICE. ricthuse·2 ...
   

  Flere videoer for The Statue of Liberty Was Built to Secretly ... »

   

  Bud nr. 2  i Bibelen fortæller efter min opfattelse - at når der er afgudsbilleder i dit samfund - så er det hedninger der styrer det samfund du lever i.  Hvem kan kombinere magten - inden for disse 7 områder - frem mod en ny verdensorden - en - ( New World Order ) ???

  Politisk - økonomisk - juridisk - militært - religiøst - kulturelt og mediemæssigt. 

  Min vurdering kan naturligvis være forkert  ???  Hvilken lovgivning mangler der så - at blive implementeret i Danmark - også  ( officielt ) for at denne ( New World Order ) den er helt på plads ??? Regeres der allerede nu i Danmark - efter de menneskerettigheder - der er vedtaget i Egypten i Cairo 5. august 1990  ???  Hvem begynder at analysere alle domme fra 1945 - og frem - for at danne sig et historisk overblik over - hvilken lovgivning der dømmes efter i Danmark - frem til år 2013  ???

  Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

  Danske Danskere  =  bør måske nærlæse = artikel 24 og artikel 25


   Som en kendt Dansker har udtrykt det om den historiske udvikling - det er at historien bevæger sig fremad - og derfor er dynamisk. Så på kvilket tomt historisk skakfelt - skal der nu besættes i udviklingen af det globale historiske skakspil ???  Så her er en musikalsk vej frem - til nogle af historiens kendte skakspillere gennem tiderne =

  Run Samson Run - YouTube

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE