Denne Ordre

Præsenteret her 2. oktober 2013

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk 

Denne ordre

gælder kun - dem - der vil adlyde ???

Den er specielt henvendt til unge mellem 12 år og 21 år


 

I skal samle jer i små grupper fra 3 til 5 i gruppen.

Hvis i bliver 6. eller flere i gruppen - så må i dele jer i to grupper - og sådan fremdeles - for hver gang - der bliver et antal på 6. eller flere i en gruppe.

1. Derefter skal i - i fællesskab oprette en   www.123hjemmeside.dk 

2. Derefter skal i aftale - hvor i skal mødes fast een gang om ugen.

3. Derefter skal i vide - der skal kun bruges een Computer.

4. Denne computer i enes om at bruge - skal i samles om ( hver uge )

5. Derefter overfører i (  5. forsider ) fra hver af disse 15 hjemmesider til jeres ( fælles arbejds-computer ) fra disse 15 hjemmesider - som udgangspunkt for jeres senere analyser.

Disse 15 hjemmesider er følgende. 

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk  Om - Martin Luther - nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk

Desuden hører det med til ordren - at overføre de - nederste sider - de såkaldte Faneblade om - Martin Luther og Reformationen - til jeres fælles arbejds-side - fra det Link - der hedder

www.Sabbat-Kristne.dk 

I første omgang - skal i overføre  ( 5 gange 15 Faneblade ) fra disse 15 hjemmesider - til jeres fælles arbejds-computer - hvilket giver cirka 80 Faneblade - der skal overføres - til jeres - fælles arbejds-computer - til jeres senere analyser.  

Dette var jeres Første ordre

Jeg ønsker jer held og lykke med denne - første opgave.

Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

 

 
fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København. 
Billedet er taget af = Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr.
 
Vil du vide lidt mere om mig
så besøg  www.Pokerpartiet.dk  under overskriften
Præsentation.
 
Når opgaven er fuldført - så kan i gå videre til ( Analyse-Spillet ) og her finder i reglerne for ( analyse-spillet ) på  www.Sabbat-Kristne.dk
 
I kan eventuelt overføre arbejdsopgaver til jeres Private Computer, og senere tage jeres resultater - fra de personlige analyser med - når i mødes omkring = jeres fælles arbejds-Computer.  
 
Det kan være fornuftigt - at holde styr på - hvor i finder interessant viden - således i har styr på noter - hvis i er - tre Personer - der senere i fællesskab vil skrive en bog ???
 

 Ren Rød Tankegang

Præsenteret her 2. december 2013

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Har de borgerlige opgivet pædagogikken  ??? 

 

 Den nye pædagoguddannelse slår ud i rent rødt, mener Ulla Nørtoft Thomsen, der følger udviklingen tæt. Hun undrer sig over, at de borgerlige politikere er så ligeglade med så vigtigt et område. 

Pædagoger skal ikke kunne praktisere pædagogikkens konservative eller kulturbevarende funktion.

Altså ikke noget med sangskat, litteraturlæsning, museumsbesøg og historiefortælling med henblik på at give arven videre, som Roger Scruton peger på, men derimod en fortsættelse af pædagoguddannelsens tradition for kultur- og aktivitetsfag med fokus på børnenes kreative selvudvikling og subjektive fornøjelse ved selvudtryk uden alt for lange tilløb.

Citat slut

Hvorfor fejrer vi jul i Danmark  ???

Måske kommer fremtidens børn ud af skolen - uden at vide hvorfor vi fejrer jul her i Danmark  ???

 Måske kommer fremtidens børn - ud af de Danske skoler- uden at vide - at Grundtvigs salmer eksisterer ???

 


Grundvigs salmer - og meget mere musik

 kan høres på dette link - spillet på klaver af selveste Erling. 

www.erlingmusic.dk

Selveste Erling har også Danske julesange på sit Repertoire.

 


Måske kommer fremtidens børn - ud af de Danske skoler- uden at vide at

( Guds Lov - De 10 Bud )

ikke står i Koranen = men kun står i Bibelen  

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

  Derfor  www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


Desuden bør både muslimer og Kristne og andre vide - at de ( De 10 Bud ) der står i en Katekismus - det er ikke ( Guds Lov = De 10 Bud ) og derfor virker de ikke efter hensigten - fordi - ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke giver Kristne Troende nogen mulighed for at blive advaret mod de - falske Guder - der rager godt op i luften - så som Friheds-Gudinden i New York i USA.

Se ( Bud nr. 2 )

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Hvornår og hvordan bliver ( Frihedsgudinden ) tilbedt ???

Jeg var der ikke - så jeg ved det ikke ( men ) jeg kan forestille mig - at en stor menneskemængde under den ( Franske Revolution ) i fællesskab skreg - vil vil have mere frihed. Vi vil have vores fulde frihed. Hvilket efter min opfattelse betød - at de ville have deres frihed fra - at skulle overholde ( Guds Lov = De 10 Bud ) og den Frihed fra at holde - Guds Lov - den fik det Franske Folk så.

Hvordan er det siden -  gået for det Franske folk  ???

Hvilken lovgivning regeres der efter i = Frankrig ???

 Måske findes der nogle svar om dette emne på =  www.Sappho.dk

 


 HVAD KATOLIKKER I USA = BØR VIDE OM ISLAM  ???  

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 

 

Kan summen af Kristen uvidenhed eksplodere ???

Prof.Dr. Walter Veith - STURM AUS DEM NORDEN - YouTube Oversæt  denne side

 www.sagenskerne.dk 

 

 www.endtime.net

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

  Er det en = Profetisk udtalelse = vi har her =

<KMKOS 256/4> Jeg vil, siger = Satan, påvirke populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra = Guds bud. Det - der i Skriften er omtalt som - frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje.

af =  ELLEN G. WHITE   ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site

The Biblical Proof Of Ellen White 1 of 7 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=_0kYTjRaFNA
07/01/2009 - Uploadet af Jondadon2006
The Biblical Proof Of Ellen White 1 of 7. Jonathan ... How could Ellen G.White be a true prophet if she wrong ...
 

Flere videoer for .The Biblical Proof Of Ellen White 1 of 7 .


 

Lad mig lige minde muslimer - der tilbeder Muhammed og Allah - om

 THE MISSING LINK

MELLEM ISLAM OG VATIKANET

NU ER FUNDET

Er muslimer i virkeligheden = Katolikker ???
Er Katolikker i virkeligheden = Muslimer  ???

Father John O'Connor: The Reign of the Antichrist - 1/9 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cIGWOgIHs9U
16/08/2010 - Uploadet af enoch7000
Father John O'Connor: The Reign of the Antichrist - 1/9. enoch7000·139 videos. Subscribe Subscribed ...

Flere videoer for Father John O'Connor: The Reign of the ... »

Hvorfor forbyder Paven præster = der ikke er homoseksuelle = at forkynde i  Vatikanets Kirker ???  


 

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

 Findes der hvide muslimer i "Danmarks Folketing"  ???

Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….! 

EU-kommissionens afkristningsprojekt

www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

 

How the Vatican Created Islam Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=o_qYcJ-GSZc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 
www.youtube.com/watch?v=flz4P-R8rFc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 
 
 
► 86:46► 86:46
www.youtube.com/watch?v=QCmSBfVXEmA

 Er muslimer i virkeligheden = Katolikker ???

Er Katolikker i virkeligheden = Muslimer  ???

 

 Har Vatikanstaten skjult noget for muslimerne -

da de gjorde Muhammed til Profet ???

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of

Er Pastor - Mike Hoggard - udsat for skjult censur.


 
 

 

 Er det muligt at undgå ( Tørklæde-tvang ) 

i EUs Nationalstater og i USA i fremtiden  ???  

 Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

www.ÅbneDøre.dk  

Open Doors International

www.youtube.com/watch?v=a0Pu9T1UrGI
29/09/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/114/202-where-jesus-walted/ http:// amazingdiscoveries.org/ This video ...

202 - Where Jesus Walked / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

Det som jeg også bemærker - når jeg ser denne film - det er den måde storbyen Cairo - den fungerer på renovations-mæssigt. Cairo er en by - hvor der bor omkring 15 millioner muslimer - måske endnu flere her i 2013 . Så er det jeg tænker lidt over at ( Guds Lov - De 10 Bud ) ikke eksisterer i Koranen. Meget begynder med ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ). Hvordan er den  ???
 
Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold.
 
Hvorfor eksisterer Guds Lov ( De 10 Bud ) ikke i Koranen ???  Hvilken Gud skrev Koranen. Er ( Allah ) en  Månegud - der er gift med Solguden. Er der nogle af disse guder - der skifter navne - efter de fire årstider  ???  Der er mange måder - at skjule Sandheder på.
Når (  Guds Lov - De 10 Budikke eksisterer i Koranen - kan det så kaldes for en form for = ( Tavshedens Tyranni ) ???
 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 
Flere videoer for Illuminati are shriners masons are »

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.
  
Når en hvid mand - går med en - rød Fez - betyder det så - at denne hvide mand - er en Hvid muslim  ???  Kan en hvid muslim -  blive Præsident i USA  ???  Var Truman Præsident Nr 33 i USA ??? Var det ham der gav ordren til - at der skulle smides ( "Atombomber" ) i Hirosima og Nagasaki  i Japan i 1945 ???  Var disse to byer i Japan - de mest Kristne byer i Japan ???
 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

Kan kristne samfund nedlægges - efter Cairo-modellen - hvis man først fjerner ( Guds Lov - De 10 Bud ) og derefter indfører en Festival hvert år - i alle de - Kristne National-stater - der findes på jordkloden ??? I København findes der en ( Roskilde-Festival )
 
Engang var Tyrkiet en Kristen National-stat.
 
Hvad betyder det for muslimer - at
 

 THE MISSING LINK

MELLEM ISLAM OG VATIKANET

NU ER FUNDET

 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »


 Kun personer der taler Russisk - ved - om ( Bibelens De 10 Bud ) står i en Russisk Bibel.

Sådan ser ( De 10 Bud ) ud = i en Dansk Katekismus fra 1925.

Fremmer ( De 10 Bud ) i en Katekismus ( Ren Rød Tankegang

DANSK KATEKISMUS = DE 10 BUD = UDGIVET 1925

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 


Har ( Guds Lov = De 10 Bud ) fra en ( Kong James Bibel ) været udsat for omfattende ( Juridiske religiøse fiflerier ) ???  Er det samme tilfældet - når det gælder den seneste nye = Russiske Bibel  ???

Har = www.TavshedensTyranner.dk  også været der ??? 

Hvad er = "Ren Rød Politisk Tankegang"   ???  

 

Illuminazi 9-11 By Anthony J. Hilder Part 1 of 9 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=QIDWPiG3eMw
16/05/2009 - Uploadet af AlexJonesTube
The following content has been identified by the YouTube community as being potentially offensive or ...

 Flere videoer for Illuminazi 9-11 By Anthony J. Hilder Part 1 of 9 . »

 


 www.TavshedensTyranni.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE