Tørklæde-Tvang

Præsenteret her i 2013 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

Findes der Tørklæde-Tvang i Storbyen Cairo  ???  

Kan summen af Kristen uvidenhed eksplodere ???

 

Prof.Dr. Walter Veith - STURM AUS DEM NORDEN - YouTube Oversæt  denne side

 


Som alle danske Journalister i DR ved - så ligger storbyen Cairo - med omkring 15 millioner indbyggere i Egypten - hvor næsten alle er muslimer.

Nu har jeg dette spørgsmål - til Danmarks Journalister i Danmarks Radio.

Er der Tørklæde-tvang i Cairo  ???  

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Hkz96uOA_r4
17/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD takes a visual journey through ancient Palestine retracing the steps of ...
 
Har = Guds Søn = Jesus = også vandret i Cairo  ???

 Er der Tørklæde-Tvang i Cairo ???

 


Hvor er den ( Kristne uvidenhed )  størst i = Danmark  ???

Er det uvidenhed om ( Guds Lov = De 10 Bud???

eller

Viden om = Hvilken betydning = Martin Luther og Reformationen har haft for ( Trykkefriheden ) i Kristne Nationalstater  ???

 


Du kan finde viden om = Martin Luther og Reformationen =

på Fanebladene nederst til venstre på

www.Sabbat-Kristne.dk  

 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 

 Hvordan vurderer en tidligere muslim = Kristendommen ???

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 MOSKEEN  =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 

Forskningsforlaget RafaelISBN 978-87-91107-29-0 

 

 

 

 

Børns kristne opdragelse i Danmark - blev fra  1925 opdraget efter ( De 10 Bud ) som står i den danske Katekismus der udkom i 1925 og som lød således.

 

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 www.TavshedensTyranni.dk

Findes = Tavshedens Tyranner = og hvis de findes = hvem er de så ???   


Står ( Guds Lov = De 10. Bud ) i = Kristeligt Dagblad = og hvis de gør det = er det så den ( Guds lov ) den - der står i Bibelen - eller - er det ( De 10. Bud ) der står i en dansk katekismus  eller i en Katolsk  Katekismus ???

Findes = Tavshedens Tyranner = og hvis de findes = hvem er de så ???

 


 

 

 
www.youtube.com/watch?v=34n8-1xg2Kc
14/04/2011 - Uploadet  

 Lad mig lige gøre opmærksom på denne tale af = Obama

 Obamas Tale om Prolonged Detention

Betyder Prolonged Detendion at amerikanske statsborgere i USA kan sættes i fængsel i op til 10 år - uden dom i en retsal ???  Det virker som om - USA er en mærkelig rets-stat ??? - ved valget stemte  USAs befolkning  for forandring - og det har  USAs befolkning  fået - rent lovgivnings-mæssigt  ??? 

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo
10/05/2012 - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... Rachel Maddow Show - Obama's Prolonged Detentionby Lord ... 

 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ..       
Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

Læs videre - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Ted Pike's - The Other Israel (full documentary) - YouTube

Er der - Tørklæde-Tvang - i Storbyen Cairo i Egypten ???                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE