Er Baal en fupgud ?

Præsenteret her 15. december 2013

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ... 

► 
 

 JESSE VENTURA = say  =  THINK =  and = THINK  AGAIN  

Er Baal en Fupgud - med flere falske profiler  ???

Jeg vil lige igen spørge =

The Great Dane = GUS HANSEN

 

Er det muligt at lave en falsk Religion - af mennesker - hvis de globalt behersker disse 7 områder = og kombinerer indsatsen for at udbygge og bevare al global magt - ved at rekrutere de rigtige afløserne de rigtige steder ??? De rigtige steder i Danmark kunne jo være = Universiteter og Folketinget ???

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militæret - Kulturen - medierne  ???

Er det muligt gennem ( Freemason ) Censur-Loge-Brødre at lave et hemmeligt kommando-system - på Universiteter og i Regerings-lokaler ved at rekrutere specielt intelligente personer - med et meget stort ambinations-niveau ??? Hvis en falsk religion - skal leve videre - så er den efter min opfattelse nødt til - at rekrutere nye medlemmer i al hemmelighed - og her virker ( organisations-formen ) af frimurer-loger - som skabt til dette formål. - 33. trin - op til højeste befalings-trin - giver adgang til det - globale fællessskab af globalister - der får globalt ansvar - for at bevare magten - inden for disse her 7 overordnede områder

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militæret - Kulturen - medierne  ???

 

I GÅR, I DAG OG TIL EVIG TID... (PROFETEN ELIAS)

Af Harry Højgaard


Det var dagen derpå...
I går var han på bjergets top – i dag i ørkenens kvælende hede.
I går var han vidne til Guds suveræne storhed og magt – i dag på hovedkuls flugt fra en møgguds tjenerinde.
I går påkaldte han det evige livs kræfter – i dag ønskede han sig døden.

I forgårs
I forgårs var tishbitten Elias frimodigt gået op til kong Akab og havde proklameret Guds ord til ham: »Ingen regn i Israel før jeg befaler det!«
Inden kongen forstod rækkevidden af ordene, var hans selvindbudte gæst gået igen.
Mens tishbitten Elias blev eftersøgt overalt i ind- og udland, sad han ved en bæk og fik maden serveret morgen og aften af en af Guds flyvende skabninger. Da bækken løb tør, vandrede han op til dronningens hjemland, hjemstedet for den afgudsdyrkelse, som havde vundet indpas i Israel. Her, midt i hedenskabet, sørgede en enke for Elias, indtil Herren igen sendte ham ind på scenen.
For Herren svigter ikke. Heller ikke, når han kalder til vanskelige opgaver.

I går
I går havde han mødt Kong Akab, som endnu en gang var på rundtur i Israel, for at finde vand og mad til sine heste.
Akab havde overhældt ham med beskyldninger om, at han, Elias, var skyld i alle de dårligdomme, der havde ramt landet og folket de seneste tre år. Men Elias havde svaret ham, at det skyldtes de tidligere kongers frafald og specielt Akabs personlige tilbedelse af Ba’al. For et folk er nok fælles om et frafald, men det enkelte menneske er selv ansvarlig for sit eget liv.
Så havde han, Elias, befalet kongen at samle folkets repræsentanter og selv møde op med sine Ba’als-profeter på Karmelbjergets top.
Og der havde folket og kongen oplevet Israels Guds mægtige kald til omvendelse.
Først var Ba’al blevet afsløret, som en fupgud. 400 Ba’als-profeter havde i timevis danset rundt om deres alter for at få Ba’al til at sende ild. De havde danset, råbt og skreget, og da det ikke gav det ønskede resultat, havde de stukket sig med knive, så blodet flød. Men da de havde skabt sig den halve dag, måtte de erkende, at guder, som er skabt i menneskets tanker, hverken kan se, høre eller handle. På nødens dag er det ens med dem alle: »Ingen stemme, intet svar, ikke en lyd!«
Så var Elias trådt frem. Ene trådte han op mod kongen og hans 400 Ba’als-profeter og et folk, som ikke vidste, hvilket ben de skulle stå på. Ene, bortset fra ham i hvis tjeneste han stod, og som havde stået bag det hele. Ham, som nu ville vise sit folk, at der stadig fandtes en levende Gud i Israel.
Gennem sine indledende handlinger havde Elias mindet folket om, hvilken Gud han tjente. Ikke en ny selvlavet gud, men Israels første kærlighed fra Horeb. Ham, der havde velsignet og bevaret sit folk gennem århundreder: Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
Og da Elias bad en bøn til ham, svarede han med en ildkraft, som fortærede både offer, vand og altersten.
Så stærkt oplevede folket disse begivenheder, at de straks bekendte at »Herren er Gud«. Men Akab – han havde vist ikke troet, om så en død var stået op af graven.
Og profeterne – deres blod kom til at farve det sidste vand fra Kishonbækken rødt. Folket gjorde op med dem, for at de ikke senere skulle blive revet med i deres vildfarelse.
Derpå bad Elias igen en bøn, og himlens sluser åbnedes, og markerne fik nyt liv og gav igen folket føde.
Herren havde åbenbaret sig i kraft og vælde, og det der skete her på Karmel fik stor betydning i Israels videre liv. For Elias var det dagen på bjerget - i en grad så han løb foran kongens vogn hele vejen til Yisra’el.
For Herren svigter ikke. Heller ikke, når han kalder til begivenhedsrige opgaver.

I dag
I dag ligger han så her, under en gyvelbusk på vejen til Be’ersheba, modløs og elendig til mode.
Dronningen var blevet rasende, da hun havde erfaret, hvad der var sket, og hun havde sværget, at Elias skulle dø, inden dagen var omme. Og så var han stukket af…
En lang flugt fra Yisra’el til Negevørkenen endte her, syd for Be’ersheba. Tørstende og sultende tiggede Herrens tjener om at dø. Udbrændt efter de store begivenheder, han havde været vidne til.
Men når Herrens udbrændte tjener beder om sten og slanger, får han ikke, hvad han beder om. I stedet serverer Herrens engel frisk vand og friskbagt brød! Og så kaldes Elias tilbage til begyndelsespunktet ved Horeb, hvor Israel første gang havde modtaget livgivende ord fra Gud.
Også Elias møder her Herrens fornyende ord og kald og sættes ind i nye opgaver.
For Herren svigter ikke. Heller ikke, når hans tjener brænder ud og mister modet.

I morgen
I morgen skal han dø, den tro tjener. Han kendte til svære opgaver og til rige oplevelser. Han kendte til frimodighed og til mismod. Han kendte til tro og til tvivl.
Men først og fremmest kendte han ham, som han tjente med sit liv. Ham, hvis redskab han var i en frafaldstid i Israel. Ham, som stod bag alt, hvad Elias fik lov at udrette. Ham, som gennem Elias kaldte sin utro hustru tilbage til sig.
I morgen skal han dø – nej, i morgen skal han hentes hjem!
Han skal ikke se døden, men gå ind til livet. Herren henter ham i en himmelsk taxa og giver ham del i det rige, som aldrig kan forgå.
For Herren svigter ikke. Heller ikke, når hans tjener står ansigt til ansigt med den sidste fjende: Døden.
For Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid!

(Du kunne jo selv læse de spændende beretninger om Elias fra 1 Kong 17 – 2 Kong 2.)

Kilde: Ordet og Israel oktober 2004     Ordet & Israel

Nogle ved mere om Bibler end andre. Så her er lidt oplysninger om Kong James Bibelen.

King James Version - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

 Absalon - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Sagn om Absalon i krig

http://www.danskekonger.dk/

www.Uriasposten.dk

 www.fortidensJelling.dk

www.Spydet.blogspot.com

www.Kulturkloeften.dk


 Ted Pike's - The Other Israel (full documentary) - YouTube

  

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

  2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

Jeg kan forestille mig - at Guds fjender - vil forsøge at rokke ved ( Guds Lov ) den der står i Bibelen og på en eller flere måder - forsøge at forandre ( Guds Lov = De 10 Bud ) ved at forsøge sig med forskellige former for =

Juridiske Religiøse fiflerier

Har der været rokket ved ( Guds Lov = De 10 Bud ) der bliver præsenteret i en Katekismus - ved hjælp af - Juridiske Religiøse fiflerier ???  Hvilke fordele vil det give en - Hedensk Religion  ???

  

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Udgivet i en Dansk Katekismus i 1925


 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).


 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ..       
Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

 


 

AMAZING TRIBUTE by 15 year old Rylee Preston "Soldier's Light ...

https://www.youtube.com/watch?v=OI-_wAX1tV8
8. nov. 2013 - Uploadet af Rylee Preston

  http://www.skjulte-sandheder.dk/73831924 

 www.Skjulte-Sandheder.dk

 


 Var Jesus Sort ???

 

VAR JESUS SORT

 
 

www.Pokerpartiet.dk = 12. februar 2013

VAR = JESUS = SORT ???    Kan denne mulighed udelukkes ???

www.wikipedia.dk    www.Google.dk 

www.Tidehverv.dk             Can this option be excluded  ???


BIBLICAL ISRAELITES WERE BLACK, And Still Are Today! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cHcKzzgYnMs
07/02/2012 - Uploadet af joelisraelatyahoo
MUST SEE BLACK HISTORY VIDEO that proves that Jesus and all other
 
 

Ashkenazi Jews are not Khazars - Ashkenazi Jews are Israelites ...

www.youtube.com/watch?v=udO65M_KIOA
20/11/2010 - Uploadet af KazakhPaliFriendship
We have my favorite politician from the States, Dr.David Duke speaking on how the Jews are genetically ...
 

      Knud Eriksen — 20. april 2012 @ 22:43


 

BIBLICAL ISRAELITES WERE BLACK, And Still Are Today! YouTube

www.youtube.com/watch?v=r4CspzVLJxk
14/06/2012 - Uploadet af TropicalChannel573
MUST SEE BLACK HISTORY VIDEO that proves that Jesus and all other Jews in the Bible were black, still ...
 Flere videoer for BIBLICAL ISRAELITES WERE BLACK, And ... »

 
    GOD'S LAW = 10 THE BUD
                  Exodus

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1.  Thou shalt have no other gods before me.

2. Second Thou shalt not make a carved image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth! Thou shalt not adore them, nor serve them: for I the Lord your God, am a jealous God. I punish fathers sake of children, grandchildren and great-grandchildren of those who hate me! but those who love me and keep my commandments, I will show mercy unto thousands.

3. You may not use the Lord thy God's name in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

4.  Remember the Sabbath day to keep it holy. ! Six days shalt thou labor, and do all you need;! But the seventh day is the sabbath of the Lord thy God. Do not do any work, neither you, or your son or daughter, your manservant or maidservant, nor thy cattle, nor the alien within your gates. ! For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, but on the seventh day he rested. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and sanctify it.

5.  Honor your father and mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.

6.  You shall not kill.

7. You shall not commit adultery.

8. You may not souls.

9. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.

10. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that is your neighbor's.

 


VAR VORES = KRISTNE GUDS SØN = JESUS = EN SORT MAND ???

WAS OUR = CHRISTIAN SON OF GOD = JESUS ​​= A BLACK MAN ???


 

Du kan finde lidt flere oplysninger om Bilderberggruppen på dette link =

www.Bilderberggruppen.dk 

og hvis du ønsker yderligere oplysninger om hvordan Bilderberggruppen er sammensat og arbejder globalt = så må du selv regne det ud = ved at finde de nødvendige suplerende oplysninger på disse hjemmesider =

www.Kulturpartiet.dk             Besøg  =  263.890

www.Tavshedens-Tyranni.dk                  181.761

www.Forsvarspartiet.dk                          217.597

www.Sagenskerne.dk                               371.668

www.fornyelsespartiet.dk                       203.909

www.oplysningspartiet.dk                       196.906

www.advarselspartiet.dk                         167.887

www.feriepartiet.dk                                194.758

www.PokerPartiet.dk                               122.826

Dette er fra optællingen foretaget ( 11. februar 2013 )

www.TavshedensTyranni.dk      Bestil eventuelt bogen her  ???

Simon & Garfunkel - The Sound of Silence - Madison Square ...

 


 

 What does it say about the peoples of the Holy Bible ???

 

First Genesis Chapter 10 vers 1 and 6

Folkeslagenes stamtavle = People pedigree

1. This is Noah's sons, Shem Ham and Japheth genealogy. After the Flood were born to them sons.

6. Ham's sons: Cush!, Mizajim!! Put and Canaan.

! Ætiopien  =  Kusj

!! Egypten = Mizrajim

First Genesis Chapter 10. Verse 2 and 3.

2. Jafets sønner: Gomer,Magog,Madaj,Javan, Tubal, Mesjek and Tiras

3. Gomers sønner: Asjkenaz, Rifat and Togarma.

 


First Genesis Chapter 42 Verse  6 - 7 - 8

6. Og da Josef var hersker i landet, og han var den, der solgte korn til alt folket i landet, så kom josefs brødre og kastede sig til jorden for ham.

7. Da Josef så sine brødre, kendte han dem; men han lod fremmed over for dem, talte dem hårdt til og sagde til dem: Hvorfra kommer I ?<< De svarede :" Fra Kana´ans land for at købe føde!

8. Josef kendte sine brødre, men de kendte ikke ham.

Exodus 2 Kapitel 2 Verse 16 - 17 - 18 - 19

16. Præsten i Midjan havde syv døtre; de kom nu hen og øste vand og fyldte trugene for at vande deres faders småkvæg.

17. Da kom hyrderne og ville jage dem bort, men Moses stod op og hjalp dem og vandede deres småkvæg.

18. Da de nu kom hjem til deres fader Re´uel, sagde han: Hvorfor kommer i så tidligt hjem i dag ?<<

19. De svarede: >> Der var en ægypter, som hjalp os over for hyrderne, ja, han øste også vand for os og vandede småkvæget.<<

Exodus 2 Kapitel 4 Verse 6 -7

6. Og Herren sagde fremdeles til ham: >> Stik di hånd ind på brystet!<< Da stak han sin hånd ind på brystet, og da han trak den ud, se, da var den hvid som sne af spedalskhed.

7. Derpå sagde han: Stik atter hånden ind på brystet!<< og da han trak den ud, se, da var den igen som hans øvrige legeme.

Citater slut.

 Multiculturalismo, el fin para nuestros pueblos y nuestra raza. [Plan ...

www.youtube.com/watch?v=36m9qzqEPbI
29/02/2012 - Uploadet af Vaakhor
Multiculturalismo, el fin para nuestros pueblos y nuestra raza. [Plan ... RICHARD COUDENHOVE-KALERGI ...

 Flere videoer for Multiculturalismo, el fin para nuestros ... »

Hedder Israels hvide Jøders Bibel = i virkeligheden =  ( THE TALMUD ) ???

Findes ( Guds Lov ) = ( DE 10. BUD ) i =  ( THE TALMUD???

Hvilken Religion havde datidens slavehandlere  ???


Det her kan godt gøre mig lidt forvirret. Svaret findes jo nok i Bibelen = men jeg kan jo godt forsøge = at tænke lidt selv.

Hvis de rigtige Jøder i virkeligheden er = sorte menneske = så kan kan disse = hvide mennesker = der nu lever i Israel = og kalder sig Jøder = jo ikke være de rigtige jøder = eller kan de det ???


Hvad var det nu Israels = Golda Meir = sagde = da staten Israel blev oprettet ??? Det var vist noget med = at nu havde jøderne været væk fra deres fædreland i 2000 år = så nu var det kun rimeligt = at de vendte hjem til deres fædreland. Jeg husker ikke ordene helt nøjagtigt. De må findes i en tv-optagelse et eller andet sted. Sandsynligt årstal = cirka 1948 ???

 


illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo
07/12/2010 - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus ... are shriners masons are ...
 

illuminati are shriners. masons are muslim. the kabaa is devil's pass ...

www.youtube.com/watch?v=H9n9reHZibQ
06/12/2010 - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati are shriners. masons are muslim. the kabaa is devil's pass the meaning of allah part 1 ...
 

 
www.youtube.com/watch?v=xMG8zNoHpWw
29/01/2008 - Uploadet af joaozaow
Find out what they REALLY believe...The beliefs of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons ...
 

Flere videoer for MORMON CHURCH BELIEFS (only watch ... »

 

Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...

 


 

 Can not bear to hear the truth you will hear no place on this planet.

European Jews Are Not Semite = Proof - YouTube

www.youtube.com/watch?v=T7a9wj3wyJI
31/01/2009 - Uploadet af basketfloating
Something to think about before embarking upon supporting White Israel! White Jews = Anti- Semite? or Anti ...
 
Kan du ikke tåle at høreSandheden = hører du ikke hjemme på denne Planet.
 

The Jesuits the 20th Century Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EXWwbXGAWaQ
21/01/2012 - Uploadet af Islandretreat
History_of_the_Jesuits Their Origin, Progress, Doctrines, and Design by G. B. Nicolini.pdf http://www.mediafire ...
 
 

 

Are Jews the Chosen People? - Brother Nathanael Kapner - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Ov1OIYAgpno
19/11/2012 - Uploadet af CitizenRaisingCain
Jews admit themselves that they are not the descendants of the Ancient Israelites in their writings. Under the ...
 

Flere videoer for .Are Jews the Chosen People? - Brother ... »

Tidsåndens løgn afsløret i 2013 af Broder Nathaniel- Jøder er ikke Guds Udvalgte folk. Det udelukker jo ikke = at = Jesus = var sort. Så hvad kan Præsterne = forklare til Guds lam ???

 

 


 

Who Exactly Is A Jew Dr. John Henrik Clarke 1/4 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=-IVD2o0tzNM
04/08/2011 - Uploadet af TheAnkhEl
Who Exactly Is A Jew Dr. John Henrik Clarke 1/4. TheAnkhEl·126 videos. Subscribe Subscribed Unsubscribe ...

 

Det er jo ikke alle = forsknings-resultater = som = "de hvide Jøder" ønsker at præsentere i de medier = som de kontrollerer = delvis gennem deres lønudbetalinger.

 Flere videoer for who owns the media 2012 »

 

   Brother Nathanael· 163 videos

 

THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

War on Islam: Albert Pike, General, KKK leader, 33 Degree Mason ...

www.youtube.com/watch?v=rYXCB4Jw6H4
15/11/2011 - Uploadet af FacelesswithEyesOpen
War On Islam: Uploaded by Oisin29 on Oct 29, 2011 All 3 WARS EXACTLY Predicted In 1871 By Mason ...
 

  Har = Louis Farrakhan = sagt dette under et interview ???

 Kan du ikke tåle at høre Sandheden  hører du ikke hjemme på denne Planet.

 Farrakhan: "Who Are the REAL Children of Israel ...

www.youtube.com/watch?v=h_nAeJx39Dc
21/06/2010 - Uploadet af Leafyboy07
Thumbnail Who Are The Real Children of Israel? Louis Farrakhan - Saturday, June 26, 2010 by Anaiah Yacob ...
 

Flere videoer for Louis Farrakhan: Who Are The Real ... »

Flere videoer for Louis Farrakhan exposes the Federal ... »

Spørgsmål her i februar 2013   =  Question here in February 2013

Who wants = Louis Farrakhan = must be America's next president  ???

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE