Om Gud og Skat

Om Gud og Skat og Gæld

Orøs nye nationalsang : Vi er alle i samme båd - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lDPUlMJjk_0

 

  ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 

 Bestemmelse om gælds-eftergivelse

5. Mosebog  Kapitel 15. Vers 1. til og med Vers 11.  

Hvert syvende år skal du eftergive al gæld. ! Om gælds-eftergivelsen gælder følgende: Hver kreditor skal eftergive det, han har til gode hos sin næste. Han skal frafalde sit krav på sin næste og sin landsmand, når der for Herren er udråbt gældseftergivelse. ! 

 

Udlændingen må du gøre krav hos, men hvad du har til gode hos din landsmand, skal du eftergive. ! Men der skal ikke være fattige hos dig, for Herren vil velsigne dig i det land, Herren din Gud vil give dig i arv og eje, ! hvis blot du aflyder Herren din Gud og omhyggeligt gør alt det, jeg i dag befaler dig. !

 

Ja, Herren din Gud velsigner dig, sådan som han har lovet dig; du kan låne ud til mange folk og skal ikke selv låne; du kan herske over mange folk, men de skal ikke herske over dig.

 

Når der er fattig hos dig, en af dine landsmænd i dine byer i det land, Herren din Gud vil give dig, må du ikke gøre dit hjerte hårdt eller lukke lukke din hånd for din fattige landsmand. ! Luk tvætimod din hånd op for ham, og lån ham, hvad han mangler!

 

Tag dig iagt, at du ikke får den gemene tanke. >>Nu er det snart det syvende år, gældseftergivelses-året,<< så du ser skævt til din fattige landsmand og undlader at give ham noget. Så vil han råbe til Herren og anklage dig, og det vil blive regnet dig til synd. !

 

Du skal give ham, og du skal ikke være ked af at give ham. For gør du det, vil Herren din Gud velsigne dig i alt, hvad du gør, og i alt, hvad du erhverver. Der vil altid være fattige i landet; derfor giver jeg dig den befaling; Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land.

 

Citat = hentet fra Bibelen.

5. Mosebog  =  Deuteronomy 5  = Dt.

Har dette noget med skat og  skattegæld at gøre  ???

 


cirkusrevyen, lærte vi noget - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ZOr28OCSulo
26/09/2008 - Uploadet af 2900Happinessfan
cirkusrevyen om tegningen. ... cirkusrevyen, lærte vi noget ... Cirkusrevyen 2007 - Et lille ...
 

 Ordsprogenes Bog = Side 564 = i min Bibel

Vers 1. til og med Vers 33.

 


Ordsprog af Salomo, Davids søn, Israels konge.

De skal tjene til, at man forstår visdom og belæring,

fatter forstandige ord

---------------------

og tager imod klog belæring.

om retfærdighed, ret og retskaffenhed;

----------------------

de skal give den uerfarne kløgt

og den unge mand kundskab og omtanke.

--------------------

Den vise skal lytte og øge sin lærdom,

den forstandige skal erhverve livsvisdom,så han kan fostå ordsprog og billedtale, de vises ord og gåder.

 

CODEX MAGICA: The Freeman Perspective - Part 1 of 2 - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=gUCo_yGiFPM
18/06/2013 - Uploadet af YABLESSGMS144
Prepare yourself for 2 hours of life changing video. Freeman and Texe Marrs discuss Illuminati hand-signs ...
 

At frygte Herren er begyndelsen til kundskab,

de dumme ringagter visdom og belæring.

---------------------

Lyt til din fars formaning, min søn,

afvis ikke din mors belæring.

----------------------

For den er en yndig krans på dit hoved

og kæder om din hals.

 


Min søn, giv ikke efter, når syndere lokker dig,

-------------------

når de siger; "Kom med os,

vi lægger os på lur efter blod,

vi lurer på uskyldige uden grund;

----------------------

Vi sluger dem, som dødsriget sluger de levende,

de retsindige bliver de, der er gået i graven

----------------------

Pause.

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

Læs videre - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Pausen Slut

 


Vi finder alt deres kostbare gods,

vi fylder vores huse med deres rov;

---------------------

slå dig sammen med os,

vi skal have fælles pung.<<

-----------------------

Min søn, gå ikke ad den vej, de går,

hold din fod fra deres sti;

--------------------

de løber efter det onde

de er hurtige til at udgyde blod.

-----------------

>>Nettet udspændes forgæves,

hvis fuglene ser på det.<<

----------------

Men det bliver deres eget blod,

de ligger på lur efter,

deres eget liv de lurer på.

----------------

Sådan går det enhver,

der skaffer sig uretmæssig vinding;

den tager livet af sin ejermand.

-------------------

Visdommen råber på gaden,

hun løfter sin røst på torvene,

----------------

oppe fra murene råber hun,

ved indgangen til byportene

tager hun til orde:

..................

Hvor længe vil I uerfarne elske uerfarenhed ?

Hvor længe vil spottere ønske spot

og tåber hade kundskab ?

-----------------

Vend jer til min retledning,

så vil jeg lade min ånd strømme ud til jer

og forkynde jer mine ord.

-----------------

Fordi jeg kaldte og I afslog,

fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte,

-----------------

fordi i lod hånt om alle mine råd

og ikke ville vide af min retledning,

-----------------

derfor ler jeg over jeres ulykke,

spotter, når rædslen kommer over jer,

-----------------

når rædslen kommer over jer som et uvejr,

når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind,

nå nød og trængsel kommer over jer.

-----------------

Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke,

de vil søge mig, men finder mig ikke,

---------------

fordi de hadede kundskab

og ikke valgte at frygte Herren.

--------------

De ville ikke vide af mit råd,

de forkastede al min retledning.

-----------------

Lad dem så nyde frugten af deres færd

og mætte sig med det, de har planlagt!

-----------------

De uerfarnes troløshed dræber dem selv,

tåbernes sorgløshed tilintegør dem selv.

---------------

Men den, der adlyder mig, bor trygt

og lever uforstyret uden frygt for ulykker.

Citater slut.

 


Præsenteret 11 juni 2017

www.DenKorteAvis.dk  

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

  www.Tavshedens-Tyranni.dk  

 


 

Ole Hasselbalch: massemigrationen er den største trussel mod Danmark

https://www.youtube.com/watch?v=LkJu3-CUir4
21. dec. 2016 - Uploadet af Nationalkonservativ
Ole Hasselbalch: massemigrationen er den største trussel mod Danmark (1991). Ung ...

 www.DenKorteAvis.dk

Herfra ( min Verden ) går

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 

  Turister velkommen til dit/mit/vores Fædreland

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Randers viser vej i Kulturkampen 

Kongeriget Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark 

 http://www.about-truths1.dk/424406599 

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Om Kultur og Kulturel selvudslettelse

 præsenteres på dette Link.   

 http://www.about-truths1.dk/434808971

  Friheden i Fare! 

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på disse links

www.Kulturpartiet.dk

http://www.forsvarspartiet.dk/33122469

 


Professor Ole Hasselbalch om indvandringspolitikkens konsekvenser ...

https://www.youtube.com/watch?v=D45fzF1FSYo
16. nov. 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Professor Ole Hasselbalch i Je Suis Jalving på Radio24syv den 5. august 2016.
 
 

   § 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. 

 


 Den første linje lyder således i en Dansk Bibel årgang 2008

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden

 

Cracking the Genesis Code EP14 New Age or Old Lie - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=BuJvvWZ9vZ8
26. aug. 2018 - Uploadet af Hope Channel Philippines
Cracking the Genesis Code EP14 New Age or Old Lie . Hope Channel Philippines. Loading ...
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zjC6OKkQo5o
23. nov. 2012 - Uploadet af LOVE UNLIMITED
http://www.secretsunsealed.org/ These presentations will help you comprehend the intimate relationship ... 

 THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 Hvad skete med ( Guds Søn = Jesus ) efter sin død

Men først lidt om Bibelens lande og folk.  


 Bibelens beretning omfatter et langt tidsrum, fra skabelsen til kristendommens første år. Det var i disse århundreder , at vor vesterlandske  kultur fødtes og tog form. I denne periode fremtrådte på historiens scene, så berømmelige og mægtige folk som ægypterne , sumererne, assyrerne, babylonerne, grækerne, perserne og romerne. I disse århundreder lagdes grunden til vor religionog vor kunst, vore love og vore sprog, vor lægevidenskab, astronomi og matematik. Men selv om mange er fortrolige med Bibelen, er det dog de færreste, som har noget klart begreb om, hvilke historiske begivenheder der afspejles i dens beretning. Hvorfor - for eksempel - gjorde ægypterne, der havde agtet og æret Josef og hans folk , isralitterne til slaver? Hvem var >>havfolket<<, og hvordan kom det i strid med Samson og Saul? Hvor lå templet, som Solomo byggede? Hvad ved vi om Jerusalem på Jesu tid? Hvem var syrerne og hvem assyrerne? Hvordan bragtes Babylon til fald?

Midtpunktet for hele dette mægtige historiske panorama er Palæstina, Det hellige Land. Så lille det er, har det spillet en stor og betydningsfuld rolle i menneskehedens historie.

Hvilken geografisk udstrækning har da dette land, som til trods for sin lidenhed er så rigt på store bedrifter? Dets nordligste by på Bibelens tid var Dan, som lå ved foden af det majestætiske Hermon bjerg. Længst mod syd omkring en mængde kilder lå oaseområdet Be´ersjeba, hvorfra det centrale højland skråner ned mod den ugæstmilde steppe, der kaldes >>Sydlandet<< eller Negeb. Afstanden >>fra Dan til Be´ersjeba<< er kun 240 kilometer, men for tre tusind år siden har det sikkert taget en kamelkaravane fem dage at tilbagelægge denne strækning. Nomader som patriarken Abraham, der sinkedes af deres hjorde, kunne nok behøve to uger eller mere. I bredden varierede landet anseeligt. Længst mod nord var afstanden fra middelhavskysten til Jordans lange, dybe dal knap bjerglandet øst for Jordan, som også regnedes med, omfattede Palæstina cirka 28.000 kvadratkilometer sletter, bjerge og dalstrøg, et område på omkring to tredjedele af Danmark.                                                                                                       


 Middelhavet, som kaldtes >>det store hav<< eller >>havet i vest<<, danner Palæstinas grænse mod vest. Kysten strækker sig kilometer efter kilometer praktisk taget uden bugter eller fremspring. På Bibelens tid fandtes der også kun to havnebyer og kun én god naturlig havn på hele kysten. Den ene af havnebyerne var Jafo ( det nuværende Jaffa ), hvor Peter opvakte Tabita fra de døde, og hvorfra Jonas i sit forsøg på at undfly Gud begav sig ud på sin eventyrlige sørejse. Den anden var Kæsarea, der var grundlagt af Herodes den Store. Her sad Paulus fængslet, inden han blev sendt til Rom.

 Lavlandet, kystsletten ved Middelhavet, der strakte sig langs hele Det hellige Lands længde, var af stor betydning også i nord, hvor det var meget smalt, for jorden var veldyrket og gav rige afgrøder. I nord på den føniske slette lå  byerne Tyrus og Zidon. Skibe fra disse hedenske byer nåede vidt omkring, og det var kongen af Tyrus, som sendte håndværkere og cedertræ fra Libanon til sin ven kong Salomo til rejsningen af det første store tempel.

 Syd for Karmelbjerget vider kyststrimlen sig ud til Saronsletten, en yderst frugtbar og smuk egn, der om foråret klædtes i et flor af skarlagensrøde anemoner, i Det Nye Testamente omtalt som >>liljerne på marken<<, og hvide narcisser (>>Sarons roser<< ). Gennem dette idylliske landskab med de grønne frugtlunde og brede enge med græssende fårehjorde drog kamelkaravanerne frem på den lange rejse fra Babylonien og Assyrien til det fjerne Ægypten.

 Syd for Saron breder kystlandet sig yderligere til det, som dengang kaldtes Filistersletten. Dette område, hvis bredde varierer fra 20 til 40  kilometer, var et >>kornkammer<<  som beherskedes af et forbund af fem byer, blandt dem det navnkundige Gaza. Her boede filistrene, et flittigt, men krigerisk folk, som måske oprindelig kom fra Kreta, og som lå i stadig strid med isralitterne.

 Øst for Filistersletten ligger Sefela eller >>Lavlandet<<, en række kalkrige åse på 200 til 300 meters højde, adskilt af brede, grønne dale. I dette ellers så tørre land er Sefelas dale ret vandrige, og deres røde jord bar engang kornmarker, frugthaver, olivenlunde og vingårde. Herfra var det, at Moses´spejdere hentede granatæbler, figner og druer som bevis på landets rigdom. Sefelas åbne dale er også af stor interesse, fordi de spiller en fremtrædende rolle i Bibelen. Den norligste dal, Ajjalon, var skueplads for Jonas sejr over de fem konger, da sol og måne stod stille. >>Sol, stat stille i Gibeon, og Måne i Ajjalons dal!<< Josuabogen 10,12 ). Lige syd for Ajjalon ligger Sorek, hvor Samson optændt af voldsom vrede fangede 300 ræve, bandt dem sammen to og to og fastgjorde fakler til deres haler. >>Så tændte han faklerne, slap rævene løs i filistrenes korn og stak ildbåde på negene og kornet på roden, også på vingårde og oliventræer<< ( Dommerbogen 15,5 ). Endnu længere mod syd ligger Terebinte- eller Eladal, hvor David dræbte Goliat. I denne dal findes også en mængde jordhuler og grotter, hvoraf nogle synes endeløse. I en af dem, Adullams hule, søgte David og hans mænd skjul på flugt for filistrene, og flere århundreder senere gemte tusinder af jøder sig i de underjordiske gange efter det sidste oprør mod de romerske herskere.

 Allah & Muhammad had nothing to do with the Quran or Islam - Islam ...

Øst for kystsletten og højdedragene strækker sig en bjergkæde fra Syrien hele vejen ned gennem Palæstina til halvøen Sinaj. Langsom forvittring og stedvise jordskælv har i årtusindernes løb fladet bjergene ud til det , der nu kaldes Palæstinas >>centrale højland<< Den nordlige del udgjordes af Galilæa, der i Bibelen omtales som en af Det hellige Lands store haver. Her boede Jesus som barn i den lille by Nazaret, her prædikede han som voksen evangeliet om Guds rige og gjorde undere , som da han forvandlede vand til vin ved brylluppet i Kana. I den nordlige del af Det hellige and ligger også Jizre´el-sletten eller Esdrelon, som grækerne benævnede den. Her var det , Gideon besejrede midjanitterne, og her blev Saul og Jonatan overfaldet og dræbt af filisterne. 

Syd for Jezre´el ligger den del af det centrale højland som kaldes Samaria efter byen af samme navn, den s mukke hovedstad i det kortvarige Nordrige, Israels rige. Her herskede Akab og hans stolte, onde dronning  Jesabel. Byen og landet blev indtaget af syriske og assyriske hærskarer, som terroriserede befolkningen. Langt tidligere havde Abraham slået lejr her med sine hjorde i nærheden af det gamle Silken. Her talte Jesus ned den samaritanske kvinde ved Jakobsbrønden, og her hævede profeter som Elias og Hoseas deres formanende og dømmende røster.

Vi lever i nutiden, som lige nu er onsdag, den 12. september 2018.

Billeder af rasmus klump skib

 


 

Den lavere 80 kilometer lange del af det centrale højland, som engang blev tildelt Juda stamme, fik siden navnet Judæa. Det er en vandfattig, kuperet egn, der til dels er opfyldt af bjerge. Det lille Betlehem, hvor Jesus fødtes, ligger 1080 meter over Det  Døde Hav og 23 kilometer østfor. Trods landets fattigdom og goldhed udspilledes mange af den bibelske beretnings mest dramatiske hændelser i Judæa, og hertil er knyttet navne som Jerusalem, David, Saloma, dronningen af Saba, Jeremias, Sankerib, Betania, Lazarus, Jeriko, Hebron, Pontius Pilatus, Peter, Paulus og Titus.

 Jordens ansigt bærer i dette hjørne af Asien et vældigt ar som efter et hug med en gigantisk stridsøkse. Det er den store gravsænkning, der omfatter Jordan-dalen, Det Døde Havog lavsletten Araba (>>det tørre land<<). Araba fortsætter mod syd til Akababugten ved Det Døde Hav. Den sagnomspundneJordan, som afvander den mægtige dals randbjerge og højdedrag, udspringer i dalen nordlige ende. Dens kilder kommer fra skråningerne af det høje, snekronede Hermon, der muligvis var skuepladsen for Jesu forklarelse. I sit øvre løb passerer flodens sunpstrækningerne omkring den lille Hulesø ( Semakonitis Søen), som ligger cirka to meter over havets overflade. Derfra bryder den i mægtige fald gennem bjergene og udmunder efter kun 19 kilometer i Genezaret  Sø ( Tiberias Sø ), der ligger 212 meter under havet. Det var ved denne maleriske søs bredder, at Jesus fandt flere af sine apostle, og det var på denne sø, han stillede stormen. Ifølge traditionen holdt Jesus sin bjergprædiken fra en klippeafsats kaldet Qarn Chartin ( Hattins Horn ) lige vest for Genezarats Sø. Det var også her ,at Jesus viste sig for sine diciple for sidste gang inden sin himmelfart.

I fugleflugt er der kun 105 kilometer fra det sted, hvor Jordan forlader Genezaret Sø, til dens udløb i Det Døde Hav, hvis vand er så salt, at det rummer hverken plante- eller dyreliv. Men på denne korte strækning snor floden sig så meget, at dens løb bliver 320 kilometer langt,og den falder i gennemsnit 60 centimeter pr. kilometer på vejen til Det Døde Hav, hvis bredder ligger 394 meter under havets overflade - - landjordens dybeste punkt. Det var denne flod, som Israels børn overskred under Jonas´ledelse på vandringen til Det forjættede Land, og i dens vand blev Jesus døbt af Johannes Døber.

 Bag de stejle skrænter, der begrænser  Jordan-dalen mod øst, hæver sig et højland, der er Det hellige Lands østligste udkanter, Højderne tiltrækker den sidste fugtighed fra de skyer, som kommer ind fra Middelhavet, og denne landstrimmel har siden umindelige tider været rig og frodig. Iden nordlige del er det saftige enge, og egnen blev kendt for sine vældige kreaturhjorde (>>Basans Tyre<<). Længere mod syd er landet dækket af skove, frugtlunde og agre; fra dette landskab, Gilead, stammer udtrykket >>Gileads balsam<<. Her ved floden Jabboks bred, på et sted, der kaldes Peniel eller Penuel ( >>Guds ansigt<<), kæmpede Jacob med Gud. Syd for Peniel og øst for Det Døde Hav hæver sig bjerget Nebo, hvorfra Moses skuede ind  over Kanaán. Endnu længere mod syd lå landet Moab. Det var her, at No´omi fra Betlehem mistede sin mand og to sønner, og herfra vandrede hun med sin trofaste sønnekone Rut den lange vej tilbage Betlehem. Og her på et område, der nu er oversvømmet af Det Døde Hav, lå engang byerne Sodoma og Gomorra.

Den bibelske beretning er intimt knyttet til Det hellige Landshistorie. Og skønt meget i årtusindernes løb er forsvundet i glemselens mørke, kan vi vække den til nyt liv ved at anbringe den i dens geografiske sammenhæng, i det lille område af vores jord, der kaldes Palæstina. Den fremstilling af de bibelske landes historie, som gives på de følgende sider, er en blanding af legende, historie og geografi, set i lyset af de senere års på mange måder sensationelle opdagelser.

Denne Video er indsat onsdag, den 12. september 2018. 

Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

 


  Dette link er indsat, onsdag, den 12. september 2018

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!

 


   Dette link er indsat, onsdag, den 12. september 2018

Ron Wyatt - Presentation of Discoveries - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=XmSJmNmxD4E
5. nov. 2015 - Uploadet af Aaron Sen
Good quality "Presentation of Discoveries" by Ron Wyatt.

 


 Dette link er indsat, onsdag, den 12. september 2018

The Bible's Buried Secrets National Geographic Documentary HD ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=gIweWqsmjZE
4. jul. 2015 - Uploadet af Thompson Daughtry
I made it for you :) :: http://bit.ly/2Lj7xXc.
 

 Billeder af André Rieu i Israel

 

 www.Medie1.dk


  Retten til liv

 http://www.vilde-teorier.dk/426787934

 

 http://sekstentusinde.blogspot.dk/2013/09/aktion-16000-korsmark-ved-retten-til-liv.html

 Lov om svangerskabsafbrydelse af 13. juni 1973 (abortloven)

 

Om abortloven i Danmark.

Hvert år myrdes der 16.000 hvide danskere inden de er født.

Sådan har det været i Danmark siden 1973.

Hvor stort er tallet på aborter om året i USA ???

Hvem i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark, vil stemme for at afskaffe denne abortlov.

 ???

 


 I 1972 indgik en Socialdemokrat ved navn Poul Nielson en politisk  aftale på Danmarks vejne en byttehandel med nogle fra den "muslimer verden" om forsyningssikkerhed af olie, mod at Danmark modtog et fødselsoverskud af muslimer fra den muslimske verden.

Allerede året efter i 1973 blev denne abortlov vedtaget i det Danske Folketing i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Jeg gentager

 allerede året efter i 1973 var denne abortlov vedtaget, som hvert år siden  1973 har medført at i gennemsnit blev 1600 af Danmarks oprindelige danskre myrdet inden de blev født.

 


www.Trykkefrihed.dk

      Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

www.DenKorteAvis.dk 

 


 Den Danske Bibel = Årgang 2008

Den første ( linie = linje ) i Bibelen

 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden

Det betyder at Den ( Kriste Gud = Herren ) ejer Det offentlige rum.

Danmarks indbyggere, dem der aldrig har åbnet en Dansk Bibel, ved naturligvis ikke, at Herrens Lov, findes i

LUKASEVANGELIET Kapitel 2. Vers 23  

som ikke må forveksles med ( Pagtens Ark ) hvor pagten mellem Gud og  mennesker opbevares.  

 Derfor er der ikke noget der hedder ophavsret og bøder for at tale frit i det offentlige rum, fordi det er min Gud - Herren der har skabt jorden, og derfor også ejer det offentlige rum. 


www.Medie1.dk

 Jeg er Evangelisk Luthersk Kristen og jeg tror på at

Jesus er Guds Søn.

 Pastor Emeritus Hans Kristian Neerskov fortæller dette om Palæstina  og lidt om Palæstina - inden det blev døbt Israel.

 1. Der har aldrig eksisteret en Palæstinensisk Stat

2. Der har aldrig eksisteret et Palæstinensisk Folk

3. Der har aldrig eksisteret en Palæstinensisk nation

4. Der har aldrig eksisteret en Palæstinensisk regering

5. Der har aldrig eksisteret et Palæstinensk sprog

6. Der har aldrig eksisteret en Palæstinensisk Kultur

7. Der har aldrig eksisteret en Palæstinensisk religion

8. Der har aldrig eksisteret en palæstinensisk møntfod.

Jeg kan jo have hørt forkert, da jeg lyttede til

Hans Kristian Neerskovs foredrag på

www.Medie1.dk

 under overskriften

 Tidligere programmer

 


 

UK activist Tommy Robinson speaks out after prison release - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYfStBZ2w8w
3. aug. 2018 - Uploadet af Fox News
British far-right figure Tommy Robison speaks exclusively with #Tucker after being freed on bail. FOX News ...

 


Mere Religiøs Historie

The True Location Of The Jewish Temple - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=0KV36y7M8Kw
22. sep. 2017 - Uploadet af johnmuncy
THE JEWISH TEMPLE WAS NOT UPON "THE TEMPLE MOUNT"! The Dome of the Rock is NOT over the ...
 
 

  Herfra ( min Verden ) går

Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv

Dette er min Danske Kristne trosbekendelse.


Bibelen - Salmernes Bog - Vers 114

Hallejuja 

 1. Da Israel drog ud af Egypten,

Jakobs hus fra et folk med fremmed sprog

 

2. da blev Juda Herrens helligdom

og Israel hans herredømme

 

3. Havet så det og flygtede.

Jorden vendte om og løb baglans;

 

4. bjergene sprang som væddere,

højene sprang som kid og lam.

 

5. Hvad skete der med dig, hav,

siden du flygtede,

og med dig Jordan,

siden du vendte om og løb baglæns?

 

6. Bjerge, hvorfor sprang I som væddere,

høje, hvorfor sprang I som kid og lam?

 

7. Skælv for Herren, du jord

Skælv for Jacobs Gud,

8. ham som forvandler klippen til kildevæld

og flint til rislende kilder.

 Citat fra Bibelen Salmernes Bog Vers 114 Slut

 


 

 Dette vil jeg sige - til

Danmarks

Konfirmander  Konfirmander

--------------------

  Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

  Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Hvad ved din præst om

Guds Segl

I Kristendommens Bibel = der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud ) i ( Bud Nr. 4 )

og der lyder ( Guds Segl ) således.

 

1. Lovgiverens navn: Herren

2. Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3. Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem


 Da jeg flyttede fra København i 2009 til Skjer-området, dumpede der på et tidspunk en brochure eller en flyer op i min postkasse. Indholdet lød således.

 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


 Indmeldt i Folkekirken igen i 2016.

 Efter at have læst dette indhold, så meldte jeg mig ud af den danske Folkekirke i 2012. Efter at have lyttet til en kristen kvinde i Trykkefriheds-selskabet, så meldte jeg mig ind i Vores Danske Folkekirke igen, og hvis jeg husker rigtigt, skete det i 2016. Medvirkende til denne beslutning er sandsynligvis også, at jeg købte min første Bibel i 2010 eller 2011, og jeg også åbnede den og læste i den.

Jeg har ikke ovenstående Katolske indfaldsvinkel til min Kristne tro. Jeg er ( Evangelisk Luthersk Kristen ) og der står i Bibelen, at Den Gud , som jeg tror på = har skabt jorden. Kort sagt, og det vil jeg lige fremhæve. Jeg er ikke en =

Katolik der tilbeder Pavens udgave af Kristendommen.

 


 

 Pavens krigserklæring, af Abel Struksnes - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1_hCSzA8dhc
1. apr. 2015 - Uploadet af Kristen Informasjonstjeneste
Pavens krigserklæring, av Abel Struksnes ... Er Bibelen å stole på? Hvilken bibel? Av Abel ... SDA ...
 
 

 


 Skatter på fast ejendom er næsten fordoblet fra 2001.

Læs mere om dette Notat under overskriften

Notater & Analyser

hvis dette resultat ikke drukner i et hav af andre analyser ???

www.cepos.dk  

 


 Min Tro

Min Gud Har skabt Jorden, Hvilket står i min hellige bog, Bibelen i den første ( linie = Linje )  

ifølge min tro betyder det, at min Evangeliske Lutherske Gud, ejer himlen og Jorden og det offentlige rum, og alt hvad der findes i havet.

 Jeg kan ikke forestille mig, at min Kristne Gud tager skat, af sine kristne menigheder, for at bo her på jorden.

 Min Vidneforklaring, i dag den 21. december 2018 den blev påbegyndt klokken 23:35

med venlig hilsen

Saxo-Poul

 


Evangeliske Lutherske Kristne

vil for altid huske denne Dato

Den 31. oktober 2017

 

Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ...

https://www.youtube.com/watch?v=b9Q5p69tkQw
10. apr. 2017 - Uploadet af danmarkshistoriendk
Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ... fortælle om den tidlige ...

    http://www.fornyelsespartiet.dk/14333082 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE