Menneskerettigheder

Præsenteret her 23. maj 2019 Klokken 21:12

Citat

Menneskerettigheder

Under pres

af Sven Hagen Jensen.  Præst og redaktør  nyt focus16

------------

Ned gennem historien har nogle mennesker domineret og forgrebet sig på andre mennesker med barbariske handlinger som slaveri, tortur, seksuel udnyttelse, undertrykkelse og frihedsberøvelse til følge. For store befolkningsgrupper har livet kun kunnet tilbyde elendighed, nød og frygt med ringe håb om noget bedre. Heldigvis har der også været retsindige mænd og kvinder i alle tidsperioder, der har rejst sig og forsøgt at dæmme op mod uretfærdighedens og ondskabems kræfter. I erkendelse af det enkelte menneskes værd og ret til retfærdighed om menneskerettigheder blev 10. december 1948, da Verdenserklæringen om Menneskerettigheder blev vedtaget på FNs tredje generalforsamling. Ingen stemte imod. 8 afstod fra at stemme. I dag har hovedparten af FNs 192 medlemslande underskrevet. To år efter blev Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vedtaget i Europarådet for at beskytte menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder.

En ting er lovgivning og hensigtserklæringer. Noget andet er efterlevelse og implementering. Når menneskets natur og stolthed, pengegriskhed og magtbegær, og til tider religiøs og eller ideologisk fanatisme  får frit spil, sættes grundlæggende kristne værdier og menneskerettigheder forsat under pres, både inden for familiens fire vægge, i nabolag og miljøer, såvel som på nationalt og mellem folkeligt plan. Heldigvis er der også i dag organisationer som Amnesti International, de frie medier og andre, der gør en indsats for at afsløre og bekæmpe de værste uretfærdigheder.

Som mennesker med en kristen livsanskuelse kan vi ikke blot stå og se til, skælde ud på politikerne eller systemet og jamre over den forfærdelige verden vi lever i. Vi må på det plan hvor vi lever, og i de miljøer hvor vi færdes og har indflydelse , være med til at fremme lighed, frihed, retfærdighed og omsorg for medmennesket.

I dette nummer vil vi dreje vort focus mod nogle af de rettigheder, som berører os alle, og kan gøre en forskel for en bedre og mere retfærdig verden.

Rettigheder, privilegier og

ANSVAR

 af Sven Hagen Jensen.

-----------

Rettigheder og privilegier hænger unægteligt sammen med ansvar, selvom nogle uden tvivl vil bestride det. Ansvarsforflygtigelse er da heller ikke et ukendt begreb. Men som professor i etik Svend Andersen ifølge Kristeligt Dagblad har udtalt:>>At tage ansvar er uløseligt knyttet til det at være menneske.<<

I Verdenserklæringen om menneskerettighederne står der da også i den allerførste artikel:>>Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.<< Fornuften og samvittigheden er unikke menneskelige egenskaber og indgår i samspil med rettigheder, pligter og ansvar. Det forventes, at vi ikke blot kræver og kæmper for vores ret, men at vi også påtager os det ansvar, der følger med.

Med et kørekort har man ret til at føre et køretøj. Det forventes dog, at man kører ansvarligt, holder sig til færdselsreglerne, lader være at indtage alkohol og har øjnene rettetpå trafikken. Hvis man ved et uheld rammer en cyklist eller fodgænger, forventes detigen, at man påtager sig sit ansvarog ikke stikker af fra ulykkesstedet. - Sætter man børn i verden eller adopterer et barn, forventes det selvfølgelig, at man tager sit annsvar som far eller mor alvorligt og gør,  hvad der står i ens magt for at forsørge, vise omsorg, være eksempel og hjælpedisse børn i deres udvikling. Alt andet ville være et svigt. - Bruger man sin ytringsfrihed, forventes det også, at man tager ansvar for de meninger, man måtte have udtrykt, og ikke swkubber ansvaret over på andre. Men forventningerne står ikke altid mål med virkeligheden.

Her er vi tilbage til mennesket, fornuften og samvittigheden. Nogle mennesker kobler desværre både fornuften og samvittigheden fra og lader andre tage konsekvenserne af deres handlinger . Vi har et sådant tilfælde på en af Bibelens første sider. Kain er missundelig på sin bror Abel. Det udvikler sig til vrede. Vreden sætter den sunde fornuft ud af spil. Beretningen fortæller, at en dag så overfalder Kain sin bror Abel og slår ham ihjel. Skaberen selv, som har set hvad der er sket, stiller Kain spørgsmålet:>>Hvor er din bror Abel?<< Og da kommer det samvittighedsløse svar:>>Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?<< - Her ser vi ansvarsforflytigelse i højeste potens. Han tog livet fra en anden person. Hvad blev der af broderskabets bånd og ånd? - Desværre satte Kain et kedeligt mønster til efterfølgelse.

Vi har et modsat eksempel i Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner. En mand er blevet overfaldet af røvere og ligger forslået og hjælpeløs ved vejsiden. To personer ser manden og skynder sig forbi; men en tredje følger sin samvittighed og er sit ansvar bevidst. Han har en forpligtigelse overfor den sårede og standser op for at hjælpe. Han er et menneske i ordets bedste forstand og handler i broderskabets ånd. Og Jesus ord følger promte:>>Gå hen og gør ligeså!<<

Citat Slut

 den 23. maj 2019. - Klokken 23:55


Dalager Marked i Borris 

 den 24. maj 2019. - og Klokken er nu 00:26

Inden jeg forsætter med mine Kommentarer til

Sven Hagen Jensens indlæg

 så vil jeg lige gøre indbyggerne i Ringkøbing-Skjern Kommune opmærksom på der er  

Dalager Marked i Borris, den 24.- 25. 26. maj

i Ringkøbing-Skjern Kommune, nu er startet. 


 www.DenKorteAvis.dk

Den usynlige fjende er i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Jeg formoder, at ordrer til Muslimer kommer oppe fra, men vi ved ikke af hvem ???  Hvem giver ordrerne. Det betyder ifølge min personlige analyse, at det kun er Vores danske vælgerbefolkning, der gennem vores demokrati, der kan overtage magten i Vores Danske Folketing.

Men inden vi skal til valg-urnerne, på Grundlovsdagen, den 5. Juni, så er det måske ikke alle danske vælgere, der kan nå begge dele, nemlig at komme i stemmelokalet, og også høre en Grundlovstale den 5.Juni. Derfor vil jeg henvise til denne Grundlovstale.

http://www.sagenskerne.dk/30117885

Mette Thiesen, Nye Borgerlige grundlovsmøde 2018 i Hillerød ...

 Som vælger finder jeg det meget mærkeligt, at jo mere kriminaliteten stiger, jo flere politistationer er der blevet nedlagt. Det kan jo skyldes, at der er visse institutioner, der ikke lever op til politikernes forventninger, men bruger budgettet til institutionens indre udvikling.

Valget til EU, finder sted den 26. maj.

 Her vil jeg gøre opmærksom på, at der er 12 stjerner, på mange af de bil-nummer-plader, jeg ser her i Ringkøbing-Skjern kommune. Det viser måske tilbage til de 10 forsvundne stammer, der ikke mere bor i Palæstina ??? 

Morten Messerschmidt: "EU og Danmark - tid til nye veje?", Del 2 ...

https://www.youtube.com/watch?v=uElTN1B3z4w
3. jan. 2018 - Uploadet af Medie1dk
Morten Messerschmidt holdt d. ... Del 2, Spørgsmål og kommentarer ... og muligheder i forbindelse ...
  

 http://www.fornyelsespartiet.dk/143852832

 Valget til EU, den 26. maj 2019, fik følgende resultat. De 14. valgte var følgende.

 

Morten Løkkegaard =  Venstre

Søren Gade = Venstre

Linea Søgaard-Lidell = Venstre

Asger Christensen = Venstre

Christel Schaldemose = Socialdemokratiet

Margrethe Auken = Socialdemokratiet

Kira Marie Peter-Hansen = Socialdemokratiet

Pernille Weiss = Konservativ

Niels Fuglsang = SF = Socialistisk Folkeparti

Morten Helveg Petersen = Radikale Venstre

Karen Melchier = Radikale Venstre

Nicolai Willumsen = Enhedslisten

Jeg udvekslede ganske kort nogle bemærkninger med Socialdemokratiets Næstformand Hr.

Mogens Jensen

Billeder af mogens jensen

som bekræftigede at disse nævnte navne, var de rigtige navne, på de personligheder, der er valgt til EU. Her vil jeg gøre opmærksom på, at jeg sandsynligvis fik de dårligste karakterer, da jeg gik i skole fra cirka 1952 til cirka 1959, og derfor kan nogle af navnene være stavet forkert ??? Derfor denne henvisning.

Henvisning

 På Den Korte Avis er det sandsynligt, at Danmarks Vælgere, de kan kontrollere, om disse navne er stavet korrekt, og det er også sandsynligt, at hver enkelt opstillet kandidats personlige stemmer til valget findes på denne hjemmeside, under overskriften Politik ???

www.DenKorteAvis.dk

 I dag, den 1. juni 2019, er det om 5. dage, der er valg til Folketinget, og i år skal vi vælgere i stemmeboksen, på Danmarks Grundlovsdag. 

      Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

Der skal flages denne dag.

 Velkommen

Velkommen til denne min hjemmeside

Mit navn er Poul Leo Nielsen 

 Herfra ( min Verden ) går

Saxo-Poul 

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 Flere har opfordret mig til at indsætte noget væsentlig, på nogle af mine hjemmesider. Efterhånden synes jeg ikke, at jeg har plads til ret meget mere, på mine hjemmesider. Derfor er min opfordring denne

Hjælp dig Selv

Sådan kan De/du gøre ( hvis De/du selv vil ) men det koster hver måned.

???

Først skal der af ( De/du ) oprettes en hjemmeside


 Jeg bruger specielt en ( 123hjemmeside ) den kan det jeg skal.

www.123hjemmeside.dk  


 Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

Eksempler. Jeg har set et = Uventet Interview.

 

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen.

 

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet.

 

www.Google.dk

 


 Vores Danske Retskrav til FN - Det definerer jeg ud fra Vores Danske Klimatiske forudsætninger, som giver en meget speciel udvikling, og som også har givet en meget speciel kulturel udvikling. Tidligt op om morgenen, fordi køerne skulle malkes, og fodres. Da køer har fire maver sover køerne, eller de, ligger stille og roligt mens de fordøjer maden.

Det har muligvis givet den vane, at tage 2. timers middagssøvn, fra Klokken 12:00 til Klokken 14:00, og samtidig blev Danmaks børn på denne måde vænnet til en middagslur. Senere på Dagen skulle køernes afføring køres ud på møddingen.

Så derfor har Danmarks befolkning et retskrav til ( FN = EU ) om mindst  2. timers middags-søvn. Klimaet og det Danske Folks virkelyst, har formet den udvikling som Pernille Vermund har beskrevet i sin tale for år 2018.

www.Nyeborgerlige.dk

Denne tale fra 2018, kan ( De/du selv finde ) frem til under overskriften 

Uventet Interview


 Jeg er medlem af det politiske parti

www.DKsamling.dk

Hvis jeg har forstået min Landsformand hr.

Morten Uhrskov Jensen

 rigtig

, så udfører læger uden grænser, ikke megen nytte i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Så det var måske en ide, at omforme lægehuse, der ikke kan bemandes med læger, de i stedet for, bliver bemandet med Jordmødre og omformes til ( Jordmoder- klinikker ) ???

Se eventuelt partilederrunden fra 2015

http://www.pokerpartiet.dk/435113534

 Hvis jeg husker rigtigt, så blev 12 Amter til 5. regioner, hvor der oppe på Fars Hat - kan placeres helikoptere, som en Jormoder kan ringe efter, hvis der finder komplikationer sted ved en vanskelig fødsel.

På disse Fødeklinikker spises der fortrinsmæssigt disse retter af personalet.

Bøf med Løg = Frikadeller = Medisterpølse meed rødkål og kinesiske forårsruller. Der skal naturligvis ikke spises ( Muslimsk-velsignet mad ) på disse fødeklinikker. 


 

 

 Billeder af jon eric phelps 

Billeder af eric jon phelps

 


 Danmark har et Kulturelt retskrav til FN nemlig 2 timers middagssøvn.

 Billeder af niels hausgaard først en halv time på den ...

 

  

Et klimabaseret Retskrav. Lyt og Tænk.

 


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE