Helligånden

Præsenteret her = 12.april 2014

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk 

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Helligånden = The Holy Spirit =

Den Hellige Ånd


Som Kristen døbes du i

Faderens - Sønnes og Helligåndens navn.

Dengang jeg blev født - den 9. maj 1945 - da var det normalt her i Danmark - at barnet blev døbt i

( Faderens - Sønnen og Helligåndens navn ).

Hvordan dåben finder sted i Danmark - her i 2014 - er jeg ikke klar over - fordi jeg har meldt mig ud af Folkekirken - fordi Danmarks Kirke efter min opfattelse - den er blevet erobret indefra af

Hedninger

Alle der ikke er ( Kristne ) betragter jeg som ( Hedninger ).

Hvem er = Kristen

En Kristen er døbt i ( Faderens Sønnens og Helligåndens navn ) og det var skik og brug i Danmark - da jeg blev Konfirmeret som 14 årig - at man til ( Konfirmationen ) = ( bekræftigede sin dåb ) og - derefter hørte man religiøst til hos ( Faderen Sønnen og Helligånden )

Nu er det ikke normalt - at en 14 årig Konfirmand ved alt - og dermed er voksen - men en Kristen på cirka 14 år - forventes det normalt at den unge ( Konfirmand ) = ( Konfirmand ) her i ( Danmark ) vil forsøge at holde den = Guds Lov = der står i en ægte = Kong James Bibel.= som er på Engelsk - og derfor bruges den normalt ikke i Danmark. Den seneste - Bibel - der udkom i Danmark - den udkom i 2008 = og da vores - Danske Dronning - er - Evangelisk-Luthersk kristen - så er hun som ( Øverste Overhoved ) for vores - Danske Folkekirke - den - der godkender - at Bibelens indhold er Korrekt. 

Det var i 2008 - at vores

Dronning Margrethe II  

 godkendte Vores Danske Bibels indhold.

( Guds Lov = De 10 Bud )

 Her forventede man - at Danske Konfirmander - de lærte

( Guds Lov = De 10 Bud )

 uden ad = når de skulle Konfirmeres. Ved at lære

 ( Guds Lov = De 10 Bud )

uden ad - så - Kickstartes den - indre dialog i hjernen - der gør en person til et selvtænkende individ - der forsat vil kunne udvikle sin personlige personlighed - gennem hele livet.


 

SÅLEDES LYDER (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I = BIBELEN.

  = 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom

 


Hvis du er = muslim = vil du normalt ikke kende

  ( Guds Lov = De 10 Bud )

fordi de ikke står i - Koranen. Dette er en form for = skjult Censur = og denne form for - Censur - den kaldes også for

  www.TavshedensTyranni.dk

Hvis du er muslim - så bemærk indholdet af ( Guds Bud = Nr. 4 ) den siger - at i de første 6 dage om ugen - må du gøre det du skal. Det betyder også - at du ikke har pligt til at bede - i ugens 6 første dage. Men bemærk - den syvende dag - har Herren velsignet og helliget.

Den første dag i ugen er Søndag

så må du selv regne ud

hvilken dag = der er den syvende dag i ugen.  

Bemærk også ( Guds Bud = Nr. 2 ) hvor der står - at vores -

( Kristne Gud - er en = Nidkær Gud )

 Nidkær betyder = at være = meget streng. Vælger du at tilbede den Kristne Gud - så skal du gøre alt - for at overholde - Guds lov - ud til det yderste = af = hvad du formår.

 


 

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 
MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk. 
 

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/    

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Lidt af Helligåndens Visdom - givet til mennesker.

Vi finder alt deres kostbare gods,

vi fylder vores huse med deres rov;

---------------------

slå dig sammen med os,

vi skal have fælles pung.<<

-----------------------

Min søn, gå ikke ad den vej, de går,

hold din fod fra deres sti;

--------------------

de løber efter det onde

de er hurtige til at udgyde blod.

-----------------

>>Nettet udspændes forgæves,

hvis fuglene ser på det.<<

----------------

Men det bliver deres eget blod,

de ligger på lur efter,

deres eget liv de lurer på.

----------------

Sådan går det enhver,

der skaffer sig uretmæssig vinding;

den tager livet af sin ejermand.

-------------------

Visdommen råber på gaden,

hun løfter sin røst på torvene,

----------------

oppe fra murene råber hun,

ved indgangen til byportene

tager hun til orde:

..................

Hvor længe vil I uerfarne elske uerfarenhed ?

Hvor længe vil spottere ønske spot

og tåber hade kundskab ?

-----------------

Vend jer til min retledning,

så vil jeg lade min ånd strømme ud til jer

og forkynde jer mine ord.

-----------------

Fordi jeg kaldte og I afslog,

fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte,

-----------------

fordi i lod hånt om alle mine råd

og ikke ville vide af min retledning,

-----------------

derfor ler jeg over jeres ulykke,

spotter, når rædslen kommer over jer,

-----------------

når rædslen kommer over jer som et uvejr,

når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind,

nå nød og trængsel kommer over jer.

-----------------

Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke,

de vil søge mig, men finder mig ikke,

---------------

fordi de hadede kundskab

og ikke valgte at frygte Herren.

--------------

De ville ikke vide af mit råd,

de forkastede al min retledning.

-----------------

Lad dem så nyde frugten af deres færd

og mætte sig med det, de har planlagt!

-----------------

De uerfarnes troløshed dræber dem selv,

tåbernes sorgløshed tilintegør dem selv.

---------------

Men den, der adlyder mig, bor trygt

og lever uforstyret uden frygt for ulykker.

 


 Læs eventuelt mere om  

 Helligånden i Bibelen

 Paulus brev til Hebræerne  =  Kapitel 10.Vers 29  = Hebr  10,29

Apostlenes Gerninger          =  Kapitel 5 Vers 3. =  ApG 5,3  = ApG  5,9

Paulus brev til Efeserne      =  Kapitel 4. Vers 30 

 


Lad mig igen minde om at

Guds Lov = De 10 Bud

de ikke står i Koranen

 


 

 Lidt om = Koranens indhold

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

Læs evt. videre - under disse overskrifter =  

 

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 www.Bibel-Skolen.com

ALLE UDEN UNDTAGELSE, - døde som levende, - ugudelige som kristne, - ALLE uanset rang, stilling, nationalitet eller folkeslag, ALLE skal have deres livs gerninger - tro, afgjort for Guds domstol.

Læs mere om ( Dommens dag ) på Bibelskolen.

Bibel-skolen


Apg 17,31 for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden ... kærlighed, henviser til dommen 31 gange. Bibelen ... klart. Der kommer en dommens dag. Skal jeg personlig stå
www.bibel-skolen.com/aaa-studier/dst-95/punkt-16.HTM

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Åb = Johannes Åbenbaringer  Kapitel 11. Vers 1.

Og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig : Stå op og mål Guds Tempel og alteret og dem der tilbeder det.

Mal = Malakias´Bog  Kapitel 3, 2-8

Hvem kan udholde den dag han kommer ? 

Hvem kan bestå, når han viser sig ?

Han er som ilden i smelteovnen, som den lud man bruger til blegning.Han sidder og renser sølvet og renser det. Han renser levitterne og lutrer dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren. Da skal Judas og Jerusalems offergave være Herren til behag som i ældgamle dage, i fortids år.

Nu kommer jeg til jer og holder dom, jeg træder snart frem som vidne mod troldmænd og horkarle, mod dem, der sværger falsk, mod dem der unddrager daglejeren hans løn, og dem, der afviser den fremmede, enken og den faderløse. Men mig frygter de ikke siger Hærskarernes Herre.

Formaning til redelighed med afgifterne

Jeg, Herren, er ikke blevet en anden, men I er ikke holdt op med at være Jakobs sønner !

Siden jeres fædres dage er I veget fra mine love; I holdt dem ikke. Vend om til mig, så vil jeg vende om til jer, siger Hærskarernes Herre. I spørger: >> Hvordan skal vi vende om ?

Kan et menneske bedrage Gud, siden i vil bedrage mig ? I spørger: Hvordan bedrager vi dig ? Med Tiende og afgifter. Forbandet skal I være, når i bedrager mig, det gælder hele folket.

Ezek = Ezekiels bog - Kapitel 20 Vers 18-20

Så sagde jeg til deres sønner i ørkenen: I må ikke følge jeres fædres love og holde deres bud og gøre jer urene ved deres møgguder. ! Jeg er Herren, jeres Gud. Følg mine love, og hold omhyggeligt mine bud! Mine sabbatter skal i holde hellige; de skal være tegn mellem mig og jer, så I kan forstå, at jeg er Herren, jeres Gud. !

--------------------------

The Statue of Liberty---Goddess of Liberty Mystery Babylon the Great

www.youtube.com/watch?v=8_UNZXFVK6w
21/01/2012 - Uploadet af twclark66
Explore the symbolism of The Statue of Liberty and the Freemason Mystery Babylon the Great Symbolism ...

  Var det - Karl Marx - der skrev - Kommunismens Grundlov - opdraget og undervist af sin bedstefar - der var Jødisk præst - der underviste efter ( The Talmud )  ???

 Billeder af karl marx

Flere billeder af karl marx 

Karl Marx - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
 
Skrev =  Karl Marx = i 1848 Det kommunistiske partis manifest = sammen med Engels.

 Er Kommunismen i virkeligheden en Religion  ???


 Spydpigen: De kommunistiske langtidsmål

 www.Medie1.dk  

 

 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 


 

 More images for pagtens ark billeder

  

Lies of The Masoretic Text.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z0TjXPZLt_E
Aug 26, 2010 - Uploaded by Skip Baker   www.skipbaker.com
How the Anti-Christ Jews slipped in thousands of mistranslations into our KJV. The term "Gentile" means ...

 

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

Paragraf  4.

Den ( evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke ) og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem styring = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

 

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 

 

Hvilke oplysninger kan

( 0prørske Dynamitgeneraler ) 

stole på ??? 

WHO STOLE WHAT LAND???? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dpEPeH5p3rY
12/06/2010 - Uploadet af coma2009
I HAVE RIGHTS TO THIS VIDEO FROM MY FRIEND OMNICHRISTVID2.
 
Militært udstyr kræver penge = hvor havner indsamlede Penge = indsamlet i Nationalstaten  Danmark til Afrika 
 

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
In 1793, Muslim Barbary pirates captured the U.S. cargo ship Polly. The ship was plundered and the crew was ...

 


 New World Order Bible Versions (Full Movie) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kFtI_mVOXbQ
Mar 24, 2014 - Uploaded by framingtheworldprod
SUPPORT THE FILMMAKERS! ORDER NEW DVD TODAY http://framingtheworld.bigcartel.com/product/new ...
 
 

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Eric Jon Phelps - 911 Truth generally kept suppressed ...

 

www.youtube.com/watch?v=fGkGeUF1AkM
Apr 19, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
http://realityresearch.wordpress.com/2008/11/02/partial-list-of-vatican-loyal-suspected-911-orchestrators ...

 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

 

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

Thi intet er skjult uden for at åbenbares; ej heller er noget blevet gemt hen uden for at komme frem i lyset.

 Matthæus Evangeliet Kapitel 10.  Vers 26.
 
Frygt altså ikke for dem; thi der er intet skjult, som ikke skal åbenbares, og der er intet hemmeligt, som ikke skal blive kendt.
 
 
Thomas Evangeliet findes ikke i Bibelen. Her er Vers 5. ud af 114 Vers.
 
(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"
 
------------------ 

 Og nu lidt

Danskhed

www.Medie1.dk

og lidt mere

Jydekompagniet 3 (1989) - Vi er på vejen igen (Jacob ...

www.youtube.com/watch?v=D5ToDYuz-bk
Aug 7, 2012 - Uploaded by Den Danske Filmskat
Sang fra Jydekompagniet 3 (1989) med Jacob Haugaard & Finn Nørbygaard.
 

 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
 

 Læs artikel


 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 


Lad mig i den forbindelse gøre opmærksom på = at der er forskel på hvad =

Den Katolske Kirke og Bibelen forkynder som

Guds Lov = De 10 Bud

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 www.fortidensJelling.dk

Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

http://www.danskekonger.dk/

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid  

på grund af

 Massiv  Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 http://pegidadk.dk/

 Political Islam - YouTube

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

Danske  Mødre

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE