LARS LØKKE BEKYMREET
LARSD LØKKE BEKYMRET www.pokerpartiet.dk

Præsenteret her  4. april 2010

Fundamentet slår revner

Løkke: Jeg er bekymret for Danmarks fremtid

Danmarks fremtid bekymrer Lars Løkke Rasmussen.

Efter præcis et år på posten udtrykker statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) direkte bekymring for Danmarks fremtid. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten søndag.

Konkurrenceevnen bliver ringere, vi rasler ned ad ranglisten over rige lande - og samtidig truer konkurrenter som Kina og Sydkorea med at overhale os indenom.

Læs også: Hold kæft, eller jeg udskriver valg

Derfor skal de velfærdsvante danskere til at interessere sig mere for, hvor pengene til velfærd kommer fra - og mindre for, hvordan de bliver brugt, lyder budskabet fra statsministeren:

- Nu skal vi kollektivt forstå, at det fundament, som vores velfærd hviler på, ikke er urokkeligt. Det er under angreb af hele den udvikling, der er i verden i øjeblikket.

Læs også: Løkkes popularitet daler

Direkte adspurgt, om han er bekymret for landets udvikling, svarer Lars Løkke Rasmussen:

- Ja. Det er ikke en passiv bekymring, hvor jeg sidder i en stol for mig selv og græder mig i søvn og tænker 'hvad skal der blive af os?' Men ja, man kan godt tillade sig at bruge ordet bekymring.

Danskerne skal ifølge statsministeren knokle hårdere for, at der bliver råd til velfærd i fremtiden.

- Vi skal skabe mere værdi af den indsats, som vi yder - enten ved at blive dygtigere, mere effektive eller mere innovative, siger statsministeren, som peger på regeringens Vækstforum og 360 graders-eftersynet af folkeskolen som veje til målet.

- Statsministeren har ret i, at velfærdssamfundet er truet. Men det er kun truet på grund af de forkerte beslutninger, som regeringen har truffet. Det er da utroligt, at statsministeren efter et år på posten ikke kan komme med konkrete forslag til, hvordan vi løser krisen og bevarer velfærdssamfundet, siger oppositionens leder, Helle Thorning Schmidt (S).

LARS LØKKE ER BEKYMRET FOR DANMARKS FREMTID

Er Statsministeren også bekymret for, om Danmark kan bevare sin ytringsfrihed ??? Hvordan kan vi vælgere vide det ???

http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under

Kan det ses = ved at læse listen med underskrivere ???ER LARS LØKKE BEKYMRET FOR YTRINGSFRIHEDEN ???

Støt ytringsfriheden. Afskaf blasfemi- og racismeparagrafferne

Af Trykkefrihedsselskabet og Fri Debat

Ytringsfriheden er selve fundamentet under det liberale demokrati. Alligevel kriminaliserer straffelovens § 140 og § 266b hhv. såkaldte blasfemiske og racistiske ytringer. Vi opfordrer folketinget til at styrke ytringsfriheden ved at ophæve straffelovens §§ 140 og 266b.

Blasfemiparagraffen repræsenterer den værste arv fra tiden før oplysningen og Grundloven; dengang staten undertrykte religionskritik og straffede alle, hvis opfattelse afveg fra statskirkens dogmer.

Kirkeordinansen fra 1537 påbød således streng religiøs censur; en kongelig reces fra 1569 – de såkaldte fremmedartikler – fastslog, at kongen skulle straffe gudsbespottere; og Danske Lov fra 1683 fastsatte en barbarisk dødsstraf for blasfemi. Helt op i 1700-tallet blev danske borgere udsat for korporlige straffe for at spotte religionen.

I dag er blasfemibestemmelsen ikke længere et undertrykkende redskab i den danske statsmagts hænder. Derimod presser et flertal af udemokratiske lande i FN, anført af de muslimske lande i Den Islamiske Konferenceorganisation (OIC), på for at få såkaldt religionskrænkelse forbudt. Det betyder i praksis et forbud mod kritik af religion og vil dermed beskytte religioner frem for de mennesker, der bliver undertrykt i religionens navn.

Overtrædelsen af det islamiske forbud mod religiøst frafald kan i nogle af disse lande medføre, at man fratages almindelige borgerlige rettigheder, ligesom man kan blive idømt hårde straffe. Med forbuddet mod religionskrænkelse søger disse lande at legitimere deres undertrykkelse af ytrings, religions- og samvittighedsfriheden og forhindre kritik af kvinders manglende rettigheder.

OIC-landene henviser ofte til vestlige blasfemibestemmelser, når de skal retfærdiggøre deres forsøg på at begrænse ytringsfriheden.

Ved at ophæve blasfemiparagraffen vil Danmark derfor både gøre op med en lov, der ikke hører hjemme i et frit samfund, og samtidigt markere over for totalitære og fundamentalistiske regimer i FN, at vi modsætter os bestræbelserne på at frede tyranni i religionens navn.

Racisme er et ubetinget onde, og historien viser, hvor galt det kan gå, når racismen bliver institutionaliseret. Men vi tror ikke på, at man kan bekæmpe racistiske holdninger med straf. Forud for vedtagelsen af racismeparagraffen i 1971 udtalte SFs Poul Dam følgende vise ord:

“Det er ikke vor stats opgave at foreskrive borgerne visse meninger eller fratage dem retten til at have visse andre meninger. Selv de tåbeligste anskuelser, selv de mest skadelige opfattelser har ret til at eksistere, og de har ret til at komme til udtryk ... det er udtryk for en primitiv moralistisk tankegang, at man kan bekæmpe alt, hvad der bør bekæmpes, ved at kriminalisere det."

Man skal straffe handlinger, ikke holdninger.

Racismeparagraffen åbner for misbrug, så det ikke kun er de modbydelige og frastødende tanker, der rammes, men også dem, der sætter spørgsmålstegn ved gængse dogmer, vedtagne sandheder og fasttømrede forestillinger, og som derfor udfordrer den herskende politiske konsensus.

Desuden kan vi af en række racismedomme, der allerede er faldet i forskellige europæiske lande, se, at racismebestemmelserne ofte misbruges til at ramme politiske modstandere, mens andre går fri.

Vi tror, racisme og fremmedhad bedst bekæmpes ved en fri og åben debat.

Vi er overbevist om, at det først og fremmest er befolkningens frihedsorienterede sindelag og det levende civilsamfund, ikke racismeparagraffen, der gør, at Danmark ikke har udviklet sig til det Tredje Rige, Rwanda eller Bosnien.

Når Goebbels’ modbydelige propaganda blev så virkningsfuld, var det bl.a. fordi der ikke var ytringsfrihed til at imødegå, kritisere og latterliggøre nazisternes hadefulde budskaber, hvorfor den nazistiske propaganda blev ophøjet til en uomgængelig sandhed.

Behovet for at ophæve racismeparagraffen understreges af, at menneskerettighedsorganer i FN presser på for at få Danmark til at skærpe brugen af denne paragraf, og at EU har vedtaget en rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, der vil gøre det så godt som umuligt at fjerne racismeparagraffen. Dermed vil det være internationale organer som FN og særligt EU, der fastsætter rammerne for ytringsfriheden her i landet.

Vi opfordrer alle, der støtter op om ytringsfriheden, til at underskrive denne erklæring.

HVAD HAR STATSMINISTEREN LÆRT AF HISTORIEN ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE