NOTARENS Notater 7

Præsenteret mandag (( 05-01-2020 )) Klokken 22:22

Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

Der skal flages denne dag

NOTARENS Notater ...

Johnny Madsen de tørre er de bedste

jahve haarsbøll

Abonner

Offentliggjort, den 22. aug. 2014

www.Google.dk

koncert med den kære johnny Madsen greatest hits live 2007 danish

Kategori                                              Personer og blogs

 


Ønsker du/De, at høre Johnny Madsen med venner, så findes nøglen, indgangs-koden på dette link, hvis du/De ønsker at hjælpe dig selv ???

http://www.pokerpartiet.dk/435366871

 Jeg kan oplyse følgende, at da ovenstående Koncert blev præsenteret,

  (( 05-01-2020 ))

da var temperaturen på min bopæl i Ringkøbing-Skjern kommune uden for døren (( plus = 4 grader = celsius )). Klokken 23:44


 Dem, der ønsker at høre hyldest sangene til Niels Hausgaards 75-års fødselsdag ???  kan besøge dette link

http://www.pokerpartiet.dk/127481556

 Klokken har passeret midnat, og nu er den nye Dato denne

tirsdag (( 07-01-2020 )). Klokken 00:20


 Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller

 BRILLER = Filmen om = BRILLER

www.Google.dk

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube

 Denne film om briller findes også på denne internetside

www.sagenskerne.dk

 


 Før jeg jeg lægger mig til at sove, vil jeg lige gøre opmærksom på denne Kronik er Præsenteret 7. oktober 2009

KRISTEN LIGEGYLDIGHED

www.Pokerpartiet.dk

 

 


Præsenteret 7. oktober 2009

 
Jyllands-Posten
 
Kristen ligegyldighed

Katrine Winkel Holm, teolog, Haslev

Offentliggjort 07.10.09 kl. 03:00
 
Mens Københavns biskop holder vennemøder med stormuftier og stenings-imamer, sætter kristne hver dag livet på spil ved at blive døbt i den treenige Guds navn. Hvorfor virker de kristne kirker så ligeglade med kristenforfølgelser?
 
spørger
 
Katrine Winkel Holm

For kristne, der konverterer fra islam, er dåben den afgørende prøve for deres tro. Her udtrykker de offentligt deres nye loyalitet over for Jesus og deres ønske om at følge ham selv ind i døden. Efter dåben er der ingen vej tilbage, dåben er det afgørende brud og derfor også ofte det øjeblik, der indleder forfølgelsen af konvertitten.

Denne højtidelige formulering er ikke min egen; ordene er Patrick Sookdheos, der er leder af den såkaldte Barnabas Fund, der hjælper forfulgte kristne over alt i verden.

Lørdag den 26. september besøgte Sookdheo København i anledning af en konference om vantro i islamiskdominerede samfund, arrangeret af Islamkritisk Netværk i Folkekirken og Trykkefrihedsselskabet. Vi ville gerne høre Sookdheo fortælle om kristnes trosfrihed og ytringsfrihed i islamisk dominerede områder.

Historier om kristne, der chikaneres og forfølges, dukker en sjælden gang op i medierne. For nylig kunne man her i avisen læse om hetzen mod Egyptens oprindelige kristne befolkning, kopterne. Men hvor stort er omfanget af kristenforfølgelserne, og hvad er forklaringen på den islamiske aggression mod de kristne, når vi nu har præsident Obamas ord for, at islam er fredens religion?

Det var spørgsmålet, og Sookdheo var ubetinget den rigtige at spørge. Ikke alene er han leder af Barnabasfonden og ph.d. i islamiske studier, han er også selv konverteret fra islam til kristendom og har altså personligt taget det alvorstunge skridt, han ovenfor beskrev.

Hvordan er situationen så i dag for kristne minoriteter i islamisk dominerede lande? Den er rent ud sagt rædselsfuld ifølge Sookdheo, der viste sig at være en saglig, sympatisk mand med sund dømmekraft og stor intellektuel tyngde.

Hver dag modtager han rapporter om forfølgelser og her følger et par stykker: I Østafrika blev to kvinder for nylig slået ihjel af deres fædre, da de vendte hjem efter at være blevet døbt, i Somalia blev en 22-årige konvertit, Ahmadey Osman dræbt 14. september 2008, og i Saudi-Arabien blev den unge kvinde Fatima al-Mutairi brændt i august 2008, da hendes omgivelser opdagede, at hun havde forladt islam til fordel for kristendommen.

Jeg sidder med Barnabas-fondens seneste udgivelse foran mig og kunne remse den ene uhyggelige historie op efter den anden, men vil hellere vende tilbage til spørgsmålet: Hvad er roden til denne vold? Ja, det er faktisk enkelt nok: Ifølge islamisk sharia er der dødsstraf for frafald. Volden skyldes altså ikke bare et par få, gale imamer, der er gået amok i fanatisme, nej, alle fire islamiske lovskoler er enige, om at døden bør ramme enhver, der forlader islam.

Der findes, understregede Sookdheo, mange muslimer, der forsøger at trække islam væk fra denne barbariske lovgivning, men siden den iranske revolution i 1979, er det gået den gale vej. Volden mod kristne er steget, det samme gælder aggressionen mod jøder.

I forhold til ortodoks islam er jøder og kristne nemlig i samme båd. Vi tilhører begge ”bogens folk” og står derfor et niveau over hinduer og ateister. Det lyder vældig godt, men ikke desto mindre er Koranen fuld af voldsopfordringer mod jøder og kristne. Vi har nemlig, lyder anklagen i Koranen, forvansket Det Gamle Testamente og fusket med billedet af Abraham, Moses og de andre. Og rigtignok er der ikke mange fællestræk mellem Koranens Abraham, der grundlægger kabbaen, og den Abraham, vi kender fra bibelshistorien. Men i betragtning af, at Koranen er mange hundreder år yngre end Det gamle Testamente, er det ret klart, hvem der har ophavsretten til Abraham-figuren. Alligevel annekterer Koranens de gammeltestamentlige historier og lader Muhammed rase mod jøderne, fordi de påpeger tyveriet.

Det samme med Jesus. Ofte lyder det anerkendende fra kristen side, at islam i det mindste anerkender Jesus som profet. Ja, som Allahs profet, der ved tidernes ende vil komme tilbage og ødelægge alle kors og slagte alle svin, som det hedder i en hadith. Koranens islamiske Jesus har altså ikke meget andet end navnet til fælles med Ny Testamentets hovedperson. Alligevel hævder Koranen, at det islamiske Jesus-billede, der er ca. 600 år yngre end Ny Testamentes, er det oprindelige, som er blevet forvansket af onde kristne. Deraf Koranens vrede mod de kristne.

Så kristne og jøder kan ikke klare frisag i kraft af at være ”bogens folk” eller tilhøre ”Abrahams hus”.

Den vold, ikke-muslimer, her under kristne, udsættes for overalt i den islamiske verden, har altså sin rod i Koranen, hadith og shariaens dødsstraf for frafald.

Skal der gøres noget for at forbedre vilkårene for de kristne minoriteter, skal de islamiske retslærde presses til at ophæve dødsstraffen for frafald.

Lige præcis det, har Barnabasfonden gjort til dette års mærkesag. Gennem hele 2009 har de opfordret vestlige regeringer til at støtte alle forsøg på at få fjernet disse love, også af hensyn til de mange muslimer, der er ofre for dem.

Én ting undrer, når man som dansker hører om Barnabasfonden og de kristnes lidelser: Hvorfor hører vi så lidt om dem, hvorfor har Barnabas Fonden ikke en aflægger i Danmark, hvorfor går missionforbund og biskopper ikke forrest i at støtte Barnabasfondens arbejde?

Hvorfor virker de kristne kirker så ligeglade med kristenforfølgelser?

Sookdheo svar var desillusionerende: De europæiske kirker er så optagede af tværreligiøs dialog med islam, at de ikke rigtig interesserer sig for de forfulgte kristne. Kæmper man deres sag og påpeger man de islamiske overgreb, risikerer man jo at ødelægge den gode stemning og håbet om fred, harmoni og gnidningsfri dialog med det hastigt voksende islamiske mindretal.

Derfor er folk som Sookdheo en torn i øjet på de mange kirkeledere, der vil bygge bro mellem kristendom og islam, fordi de konsekvent insisterer på umuligheden af projektet.

»De forfulgte kristne bliver ofret på den interreligiøse dialogs alter«, konstaterede Sookdheo tørt og tilføjede, at kristendommens fremtid for ham at se ligger i Den Tredje Verden, ikke i det Europa, der er ved at glemme sine rødder og sine pligter.

Hårde ord, som Den danske Folkekirke burde gøre alt for at gøre til skamme.

Men gør de danske biskopper ikke netop det, Sookdheo beskylder de europæiske kirkeledere for at gøre? Hvem af dem støtter Barnabasfonden? Hvem af dem knytter kontakter til Sookdheo, der selv har været udsat for islamiske dødstrusler, og hvis kontor af sikkerhedsgrunde har måttet forlade London? Er der noget, jeg overset? Så vil jeg meget gerne korrigeres.

Én ting var i hvert fald påfaldende: Kristeligt Dagblad, der som navnet antyder, gerne vil være den kristne kirkes talerør herhjemme, havde ikke tid til at dække konferencen om kristenforfølgelser eller tale med Sookdheo. Ikke fordi avisen ikke kendte til hans besøg i København. Slet ikke. Avisen fandt bare ikke Sookdheo eller nogen af de tre andre internationale kapaciteter, vi havde inviteret, interessante nok.

Til gengæld havde de samme dag en stort opsat historie om et ”prominent interreligiøst møde” mellem en palæstinensisk stormufti og en befrielsesteolog, et møde, der selvfølgelig blev bivånet både af Københavns biskop med kors og bånd og fløjsmave og stenings-imam Abdul Wahid Pedersen.

Er det på den baggrund så mærkeligt, at danske folkekirkekristne véd så lidt om kristenforfølgelser? Når det kristeligste af alle dagblade hellere vil bruge spalteplads på fingerfletning mellem stormuftier, befrielsesteologer og biskopper end på heroiske forkæmpere for forfulgte kristne?

Mens Københavns biskop holder vennemøder med stormuftier og steningsimamer, sætter kristne hver dag livet på spil ved at blive døbt i den treenige Guds navn.

De fleste af os hører bare intet om det. Men efter mødet med Patrick Sookdheo véd jeg i hvert fald, hvor man skal vende sig hen, hvis man vil vide mere og hvis man vil støtte dem, der støtter de forfulgte kristne: Til The Barnabas Fund. Hope and aid for the prosecuted church, www.barnabas.fund.org.

www.barnabasfund.org  
 
Citat slut.

Mit navn det er
Poul Leo Nielsen
og jeg er
Kristen.
og medlem af
 
Det er i dag lørdag (( 11-01-2020 )), den dag, som Herren har helliget, til at være, den dag, som skal være alle jordens Folkeslags hviledag. Klokken er nu 19:43 og jeg har som andre gange før, slået op i Bibelen, på et tilfældigt sted. I dag, denne lørdag, slog jeg op i min danske Bibel, årgang 2008, Autoriseret af
Hendes Majestæt Dronning II  
 
I dag slog jeg op på side 690, og jeg ramte
 
JEREMIAS`BOG 20
KAPITEL 20
Da præsten Pashkur, Immers søn, der var overopsynsmand i Herrens tempel, hørte Jeremias profetere disse ord, I slog han profeten Jeremias og lod ham lægge i blokken i den øvre Benjamin-port til Herrens tempel. I Ogda Pashkur næste dag løslod Jeremias fra blokken, sagde Jeremias til ham. Herren kalder dig ikke mere Pashkur, men Alle-Vegne-Rædsel. I For dette siger Herren: Jeg gør dig til rædsel for dig selv og alle dine venner, de skal falde for deres fjenders sværd, mens du ser på det. Hele Juda giver jeg i babylonerkongens magt; han skal føre dem bort til Babylon og hugge dem ned med sværd.
5   Jeg overgiver denne bys rigdom og gods, alle dens kostbarheder og Judas kongers skatte til deres fjender; de skal tage det som bytte og bringe det til Babylon. I Pashkur, og alle, der bor i dit hus, skaæ gå i fangenskab; og dèr skal du dø og begraves, du og alle dine venner, som du har profeteret løgn for.
Jeremias` klage over angiverne
7   Du lokkede mig, Herre,
og jeg lod mig lokke,
du var mig for stærk, og du vandt.
Dagen lang er jeg til latter,
alle spotter mig.
8   Hver gang jeg taler, må jeg skrige,
råbe om vold og ødelæggelse,
for Herrens ord bringer mig dagen lang
kun spot og spe.
9   Når jeg sagde:>> Jeg vil ikke tænke på ham
og ikke mere tale i hans navn,
kom der i mit hjerte en brændende ild,
den rasede i mine knogler.
Jeg kan ikke holde det ud,
jeg kan ikke bære det!
10  
Alle vegne er der rædsel,
jeg hører mange hviske:
>> Angiv ham, lad os angive ham!<<
Alle mine venner venter på,
at jeg skal snuble:
>> Måske lader han sig lokke,
så vi kan få ram på ham
og hævne os på ham.<<
11   Men Herren er med mig
som en vældig kriger,
derfor skal mine forfølgere snuble
og ikke få ram på mig;
de bliver til skamme,
det lykkes ikke for dem,
skændselen varer evigt, den glemmes aldrig.
12   Hærskarernes Herre
som prøver den retfærdige,
som ser hjerte og nyrer,
lad mig se din hævn over dem!
Dig overgiver jeg min sag.
13   Syng for Herren,
lovpris Herren,
for han redder den fattige
af forbrydernes hånd.
 
14   Forbandet den dag,
jeg blev født,
den dag min mor fødte mig,
skal ikke være velsignet
15   Fobandet den mand,
der bragte min far det budskab:
>> Du har fået en søn!<<
og gjorde ham meget glad
16   Det skal gå den mandsom de byer,
Herren ødeagde uden barmhjertighed.
Han skal høre skrig om morgenen
og kampråb ved middagstid,
17   fordi han ikke dræbte mig i moderlivet,
så min mor blev min grav
og hendes moderliv svangert for evigt.
18   Hvorfor kom jeg ud af moderlivet
for kun at se ulykke og sorg,
så mine dage svinder hen i skam?
 
20. KAPITEL
 
 12   Jer 11,20
14   Jer 15,10.Job 3,3-11
16   1 Mos 19,24-25

 

Der er løbet meget vand gennem Skjern Å, i Ringkøbing-Skjern kommune fra 2009, og til i dag, da årstallet er 2020 i Dit/Mit og Vores  Fædreland Danmark.
er kommet i Folketinget med fire mandater. 

NOTARENS Notater ...
  
Peter Seier chokerer Folketing: Stop flygtninge ved grænsen og hæv forsvarsbudgettet til 2% af BNP
 
 
Abonner
 
Offentliggjort, den 17. okt. 2019
 
 
Danmark skal ikke sende soldater til fremmede konflikter for at løse migrantkrisen. I stedet skal vi indføre asylstop, hæve forsvarsbudgettet til 2% af ( BNP = Brutto National Produktet ), og udelukkende forsvare dansk territorium og danske interesser.
 
Kategori                                Nyheder og politik
 
NOTARENS Notater ...
Boje på Borgen # 1 Hans Blaaberg, efterforsker ved Københavns Politi
 
Abonner
 
Offentliggjort, den 9. nov 2019
 
 
Hvad foregår der egentlig derude, i den virkelige verden? I dette første afsnit af Boje på borgen, snakker Lars Boje Mathisen med Hans Blaaberg, som er efterforsker i politiets Særlige Efterforskningsenhed og tidligere folketingskandidat for Nye Borgerlige.
 
Kategori                            Nyheder og politik

 NOTARENS Notater ...
Nytårstalen 2020 fra partileder Rasmus Paludan
 
 
Havde premiere 2. jan. 2020
 
 
Partileder Rasmus Paludan holder sin nytårstale 2020 om vi vi danskeres mål i det nye år. Informatiom om sandheden og beskyttelsen af de svage, er væsentlige temaer i talen.
Kategori                                         Nyheder og politik
 
For en ordens skyld, vil jeg gøre opmærksom på, at jeg går ind for reklamer. Det skyldes den personlige topbetjening, som jeg møder i mit pengeinstitut Faster Andelskasse. 
 
Det er tirsdag, (( 07-01-2020 )).Klokken er 04:40
og nu godnat, og nu godmorgen
Det er tirsdag, (( 07-01-2020 )).Klokken er 20:24
 
Frihedens Pris
 
 

Det er i dag onsdag, dagen som er Odins dag, nemlig, onsdag, den 8. januar 2020, (( 08-01-2020 )), og Klokken er lige nu 00:26 i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. En ny dag er begyndt. Derfor er det naturligt at begynde dagen med en morgensang. Mit forslag, det er i dag.
 
 
I østen stiger solen op
 Sangtekster
I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.
 
I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.
Den kommer fra den favre kyst,
hvor paradiset lå;

den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.
Den hilser os endnu så smukt
fra edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød,
 
Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Bethlehem,
som østens vise fandt.
Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,

et glimt fra paradisets kyst,
hvor livets abild gror.
Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
Den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Bethlehem.
 
Du soles sol fra Bethlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit paradis.

 og nu godnat.
Det er nu onsdag, (( 08-01-2020 )).Klokken er/var 20:24

Det er i dag torsdag, dagen som er Thors dag, nemlig,torsdag, den 9. januar 2020, (( 08-01-2020 )), og Klokken er lige nu 07:00 i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. En ny dag er begyndt. Derfor er det naturligt at begynde dagen med en morgensang. Mit forslag, det er i dag.
 
Sangtekster
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme
der har jeg rod, derfra min verden går.
Du danske sprog, du er min moders stemme
så sødt velsignet du mit hjerte når.
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme
der har jeg rod, derfra min verden går.
Du danske sprog, du er min moders stemme
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand
hvor oldtids kæmpegrave
stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg
Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg
Danmark, mit fædreland!
Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her, ned til den åbne strand?
Hvor står fuld månen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand
hvor Danebrogen vajer, -
Gud gav os den, - Gud giv den bedste sejer!
Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg
Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg
Danmark, mit fædreland!
Engang du herre var i hele Norden
bød over England, - nu du kaldes svag
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand
plovjernet guldhorn finder
Gud giv dig fremtid. som han gav dig minder!
Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg
Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg
Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg
Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg
Danmark, mit fædreland!
Kilde: Musixmatch
Sangskrivere: Hans Christian Andersen / Poul Schierbeck


 NOTARENS Notater ...
 
Alive or Preferably Dead I WESTERN MOVIE I English I Free Classic Movie
 
Grjngo - Western Movies
 
Abonner
 
Offentliggjort, den 8. jan. 2020
 
 
 Fre Classic Full Movie Alive or Preferably Dead - Two brothers, Monty and Ted, Will inherit § 300.000 if they manage to live together for six motths.
Kategori                                               Film og animation
 
Det er i dag fredag, dagen som er Frejas dag, nemlig, fredag, den 10. januar 2020, (( 10-01-2020 )), og Klokken er lige nu 00:23 i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. En ny dag er begyndt. Derfor er det naturligt at begynde dagen med en morgensang. Mit forslag, det er i dag.
389. Ja, vi elsker dette landet
 

Ja, vi elsker dette landet

Baggrund Norden

Bjørnstjerne Bjørnsons sang blev første gang sunget i anledning af 50-året for Norges grundlov i 1864. Sangen fortæller Norges historie i otte strofer lige fra dengang Harald Hårfager samlede Norge til ét rige og frem til 1800-tallet, hvor Danmark afstod Norge, der efterfølgende blev selvstyrende, men i kongefællesskab med Sverige. Melodien er skrevet af Bjørnsons dengang kun 18-årige fætter.

Sangen skulle lære den svenske konge noget om Norge

17. maj 1864 var det 50-året for Norges grundlov. Ved den store jubilæumsfest sang man for første gang den sang, der skulle blive Norges nationalsang: Bjørnstjerne Bjørnsons Ja, vi elsker dette landet. Den havde været trykt i en lidt anden form i 1859, da Karl 15. af Sverige og Norge besøgte Oslo på et tidspunkt, hvor man diskuterede forholdet mellem de to stater. Som ny konge ville Karl 15. gerne være imødekommende over for nordmændene, og i virkeligheden var Bjørnsons sang tænkt som et forsøg på at lære kongen noget om Norge.

Bjørnson var inspireret af J.L. Runeberg

Bjørnson var optaget af den finlandske digter J.L. Runebergs digte fra krigen 1808-09, Fänrik Ståls sägner. Norge havde været i krig i de samme år, og ligesom Finland havde Norge fået selvstyre under et nyt kongehus. Ord og stemninger fra Runeberg klinger med i Ja, vi elsker dette landet.

Norges historie på vers

Sangen er Norges historie i otte strofer.

Harald Hårfager samlede Norge til ét rige

Straks i strofe to møder vi den kæmpestærke Harald Hårfager (890-931). Han samlede Norge til ét rige, og efter ham kom først hans søn Håkon den Gode (933-959), senere de legendariske konger Olav den Hellige (1015-1028), der faldt ved Stiklestad 1030 som kristen martyr, og Sverre (1177-1202), som hævdede Norges selvstændighed mod paven i Rom.

Bønderne forsvarede sig under Kalmarkrigen

Under Kalmarkrigen (1611-13) forsvarede bønderne sig mod skotske lejesoldater i svensk tjeneste. 100 år senere gik svenskerne ind i Norge, og et sted lokkede præstekonen Anna Colbjørnsdatter en svensk styrke i baghold. Hun kæmpede, som om hun var mand! Borgerne i Frederikshald (nu: Halden) brændte selv byen af, så svenskerne ikke kunne udnytte den under belejringen af fortet, og Tordenskjolds dristige angreb på de svenske kystbyer skal selvsagt også med som udtryk for det ægte norske.

Da Danmark afstod Norge

Strofe fem handler om årene 1807-14. Det var hårde tider. Der kom ikke brødkorn fra Danmark, og mange omkom af sult. Nordmændene gjorde en stor indsats i krigen, men Frederik 6. blev alligevel tvunget til at afstå (”forstøde”) Norge. Ét lyspunkt var den politiske frihed med grundloven af 17. maj 1814.

Læs mere om Danmarks afståelse af Norge og freden i Kiel

Kongefællesskabet med Sverige

Sverige invaderede Norge (strofe seks), men sluttede snart forlig: Nordmændene blev selvstyrende, men i kongefællesskab med Sverige. Det skabte grundlaget for, at de nordiske folk som brødre ”nu” i 1863 kan gå i krig (”slå leir”) sammen med Danmark mod Preussen og Østrig. Som en af de ledende tilhængere af nordisk samarbejde gik Bjørnson ind for, at Norge og Sverige skulle støtte Danmark.

 

 
 

Ja, vi elsker dette landet

1. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem
furet, værbitt over vannet
med de tusen hjem,
- elsker, elsker det og tenker
på vor far og mor
//: og den saganatt, som senker
drømme på vår jord. ://

2. Dette landet Harald berget
med sin Kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad:
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
//: fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot. ://

3. Bønder sine økser brynte,
hvor en hær drog frem;
Tordenskiold langs kysten lynte,
så den lystes hjem.
Kvinner selv stod op og strede,
som de vare menn,
//: andre kunne bare grede,
men det kom igjen! ://

4. Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente,
enn det kom til fall;
//: husker bare, hva som hendte
ned på Fredrikshald! ://

5. Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
//: det gav døden selv sin ære -
og det gav forlik. ://

6. Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret fór,
vi med undren mot ham hastet;
ti han var vår bror.
Drevne frem på strand av skammen
gikk vi søderpå;
//: nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå! ://

7. Norske mann i hus og hytte,
tak din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt, hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
//: har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett. ://

8. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem
furet, værbitt over vannet
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
//: også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir. ://


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE