SE INTERVIET HER
SE INTERVIET HER www.pokerpartiet.dk

   Præsenteret her 18. marts 2012   www.Kulturkloeften.dk   

      Den Danske Forening fylder 25 år den 18. marts 2012                             Harry Vinter interviewer Ole Hasselbalch
i filmen
25 år for Danmark

i dag

TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN

 Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul


Besøg eventuelt den = Danske Forenings hjemmeside her = 

         ER DU DANSKER 
???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

        VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV???Denne bog kan bestilles hos = Den Danske Forening =Ny bog af Ole Hasselbalch
        Bestil bogen

 

 

 http://www.dendanskeforening.dk/ www.Euro-med.dk  =Hvad er den globale plan ???

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt
Denne optagelse er præsenteret i 2008 = Lige nu skriver vi 2012 - så der er født mange børn siden 2008. Så hvad er dit gæt i år ???Hvor skal = EU = sende muslimer hen, der ikke passer ind i Europas National-stater og i vores danske samfund ??? 

Politikere burde besøge =
www.sagenskerne.dk  og læse hvad der står under overskriften =
MARTIN SPANG OLSEN = og lade sig inspirere - til nye Repatrierings Projekter.

Præsenteret her 18. marts 2012

Udpluk af en kronik fundet i = 
http://www.weekendavisen.dk/
NR 50 side 12 den 11. december 2009 af

MARTIN SPANG OLSEN

GØR ØRKNEN GRØN, SÅ ÆDER DEN = CO2

ET MULIGT REPATRIERINGS-PROJEKT ???HVAD ER MILJØ-IDEALISTERNES PLANER MED SAHARA ???

Martin Spang Olsen = plan = lå klar allerede i 2009 = og er jo blevet bemærket af de top-proffessionelle klima-forskere. Hvor lang tid denne plan = har ligget i miljøministerens skuffe = klar til at blive brugt = når det rigtige tidspunkt indfinder sig, det vides ikke. Hvornår = DR = interviewer = Bjørn Lomborg = for at høre ham - om = Martin Spang Olsens = plan  = om nedbringelse af = CO2 = i Sahara = har specielle økonomiske konsekvenser - det vides heller ikke ???

www.DR.dk/galtiDanmark  Se også film nr. 1 og nr. 6.

Hvem ved mere om klima end = Bjørn Lomborg
???

Besøg = Gaia = på =   http://www.google.dk/

HVAD ER DE RADIKALES = HEMMELIGE KLIMA-PLAN ???

SKAL FREMTIDENS KRIMINELLE MUSLIMER I DANMARK =  SENDES I ARBEJDSLEJRE I NORDAFRIKA = NÅR NORDAFRIKA SKAL GØRES = GRØN = FOR AT NEDBRINGE JORDKLODENS CO2

Det siges = at den danske efterretningstjeneste = har stort overblik i deres kartoteker over = hvor mange muslimer - der har begået kriminalitet i Danmark = i de seneste 10 år. Hvad deres planer er på lidt længere sigt er = det vides ikke. Efterretningstjenester går jo stille med dørene. 
www.DR.dk/galtiDanmark   Se også film nr. 5 og 6.  

Om = EUs = Kommandovej til = Danmarks Folketings Partiledere = fra 1954 og frem. Har ordrene om lovgivningen i  Danmark = gået igennem bilderberggruppen fra 1954 og frem = også ordren om - at Danmarks 1400 kommuner skulle sammenlægges til 300 kommuner ???  

www.bilderberggruppen.dk 

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

Mere om New World Order: Hvem styrer den ???
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUwww.Kulturkloeften.dk          http://www.denkorteavis.dk/ 


www.RadioHolger.dk     www.Sappho.dk

www.wikipedia.dk      www.RadioDua.dk  


www.Google.dk      www.wikipedia.net KRISTENDOMMEN = UDGANGSPUNKT FOR = DANSKE VANER.
Læs på dette link om danske = skikke  og  
mærkedage

Besøg evt. = Grundlovsforeningen = 
http://www.danskkultur.dk/kultur.dk  
 
 - den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid.

ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER.
Bør det - det danske folk - udskifte sine daglige vaner
???1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfrihedener er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

Ja - det kan enhver = Dansker = tænke lidt nærmere over.

Er et folk der - har mistet sine = daglige vaner = skikke og de hellige mærkedage =  et tilintegjort folk = fordi = dette folk dermed = har mistet sin idenditet ???

HVAD ØNSKER DU ???

Hvis du ikke ønsker at skifte = danskernes daglige vaner ud = med andre folkeslags-daglige vaner = så kan du overveje - at melde dig ind i = Den Danske Forening = eller du kan melde dig ind i = Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk BESTÅR EUs = "DEMOKRATI" =  KUN af 47 PERSONER ???

Naturligvis kan ingen være modstander af at værne om moral og demokrati. Men spørgsmålet er, om alle har samme opfattelse af begreberne? Det er ikke tilfældet. Derfor er vor tids mest magtfulde europæere hverken befolkningerne, regeringerne eller de nationale domstole. Det er derimod de 47 menneskerettighedsdommere i Strasbourg. De afgør, hvad der er moral og umoral. De afgør, hvad et demokrati kan acceptere. Og de alene fortolker europæernes fundamentale rettigheder.

Hvordan vil disse (47 menneskerettighedsdommere) bruge (  Censur Paragraf 266b ) i fremtiden
???

Citat slut.  Læs resten på dette link.

Europa må kæmpe for sin arv

http://jp.dk/opinion/kronik/article1884105.eceHar disse ( 47 menneskerettighedsdommere ) mulighed for at stramme = ( Censur Paragraf 266b ) = yderligere og (Paragraf 140 ) når EUs 27 Nationalstater er nedlagt - hvor Danmarks Folketing - måske er det første Parlament - der skal nedlægges ???  Vil billederne af alle de statsministre der hænger på Christiansborg blive brændt ???  Der er jo kommet en kultur til Danmark = der er gode til at bruge ild.Af Morten Uhrskov Jensen
17.03.12 00:08
Hvad stiller man op med det faktum, at USA er på vej ned ad slidsken, fordi supermagtens... Læs merewww.sandheden.net   Det sagde = Jesus = om = Sandheden.

Sandheden er Sandheden uanset om = Sandheden = er udtalt af en = Hedning = eller af en = Kristen. Der er dog en væsentlig forskel. Dette sagde = Søren Krarup =om Sandheden.

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.HVAD ER ISLAMS = RELIGIØSE FORKYNDELSE ???

 www.islam-info.dk  Taqiya - kvinder - Vantro

Børneopdragelse i muslimske hjemLøgnen = er et religiøsk arbejdsredskab i = islam.

Børneopdragelsen = ifølge Koranen = piger og drenge opdrages forskelligt. Hvor er ligheden i opdragelsen ???  Er det en børneopdragelse = der tager udgangspunkt i vesterlandske = FN - Konventioner = eller = tager den udgangspunkt i islams menneskerettigheder fra 1990 ???

http://www.siaddk.wordpress.com/

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Det er jo nok kun den Politiker - du stemte på ved det sidste valg = der kan besvare dette spørgsmål ???

Hvilken af de to = meneskerettigheds-konventioner har den højeste globale Juridiske status ???  Hvilken af de 2 Juridiske menneskerettigheds-organisationer - er den globalt fungerende menneskerettighed her på jordkloden i 2012 ???

Der er jo meget -  man ikke er helt klar over - når man kun har haft 7 års skolegang. Måske er der ( Danske Jurister ) der kan besvare dette spørgsmål - ved at gennemgå domstols- afgørelser (( fra 1945 og frem til 1972 )) og derefter fra (( 1972 og frem til 2012 )) på forskellig måde.

Hvilken - menneskerettigheds-konvention - dømmes der efter i = Danmark = og i de andre 26 Nationalstater i EU ???

Er = Danmark Riges Grundlov af 1953 = sat ud af kraft ???HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]


Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre.

FNs rasismeovervåker

FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han.

Citat slut  Læs resten her = medier og globalisering


Det ser åbenbart ud til = at den "FRIE PRESSE" = har haft andre interesser = end at formidle = Sandheder = videre til Danmarks gennemsnitlige danske vælger.

Det danske folk = er et højt begavet folkefærd = men når alle væsentlige informationer = bliver censureret væk = så som tavsheden om processen = til denne politiske aftale - så bliver det umuligt at forholde sig til = indholdet = denne Politiske aftale - når man aldrig har hørt = om denne aftale = 

 
http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  Hvem ønsker mere muslimsk indvandring til Europa  ???

En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvorfor???
Er denne opfordring godkendt af = EU-Kommissionen ???

Hvad er formålet med denne = Politiske opfordring  ???

       Når = punkt 7 = i planen er på plads =
hvad sker der så med = Danmarks Ungdom ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

BLIVER = FREMTIDENS UNGDOM = GLOBALE LØNSLAVER ???Nu taler jeg ikke Engelsk - men forstår lidt. Tilsyneladende så er forståelsen for den globale sitivation - større - når man har lyttet dette link til ende  =

Mere om New World Order: Hvem styrer den ???
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUwww.Euro-med.dk    Hvad er den globale Plan  ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

FORTIELSEN FORBEREDER= LØGNENS IDEOLOGIER      


Hvilke love styres alle soldater på jordkloden efter  ???

Er det disse Menneskerettigheder der har øverste Prioritet ??? 

Find selv = Jim Marrs = på = www.Google.dk 


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE