TILLYKKE
TILLYKKE www.pokerpartiet.dk

TILLYKKE MED DE 40 ÅR www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her 18. januar 2012

www.sandheden.net     http://www.denkorteavis.dk/ 

TILLYKKE TIL DRONNINGEN MED = DE 40 ÅR PÅ TRONEN.

TILLYKKE TIL = DRONNING MARGRETHE II = MED SIT 40 ÅRS JUBILÆUM = SOM DANMARKS REGENT OG ØVERSTE SAMLINGSPUNKT.H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen deltage… 15. januarTAK TIL = DRONNING MARGRETHE II = FOR 40 ÅRS SERIØS - og en - UPÅKLAGELIG INDSATS FOR DET DANSKE FOLK - og for - DANMARKS FORSATTE BESTÅEN.

Hør eller læs eventuelt også Dronningens Nytårtale =

 • Læs nytårstalen 2010
  OGSÅ EN = STOR TAK = TIL = PRINS HENRIK = FOR SIN STORE OPBAKNING TIL = DRONNING MARGRETHE II = FORDI DET SAMTIDIG ER = OPBAKNING = TIL = DET DANSKE FOLK = og til = DANMARK.  MVH. Poul Leo Nielsen.  Et kort input = i håbet om at Danmark består i mange år endnu.  8. Januar  2011  = TILLYKKE MARY og FREDERIK

  TILLYKKE TIL FAMILIERNE I KONGEHUSET MED TVILLINGEFØDSLEN I DAG = EN PIGE OG EN DRENG. 4 BØRN = EN GOD BEGYNDELSE = mvh = SAXO-POUL  DANMARKS PAGT = MED DEN KRISTNE GUD

  Sådan som jeg ser det - så har Danmarks Pagt - med den kristne Gud - hans søn - og = Helligånden varet i over 1000 år = hvilket denne Runesten = er et bevis for = efter min overbevisning. Hvad der står i denne pagt, som Harald Blåtand indgik for over 1000 år siden,  mellem de kristnes Gud, og Danmark, det ved jeg ikke - men det formoder jeg - at nogle af vore danske historie-skrivere - ved noget mere om. Men tilsyneladende er = Paragraf 4. = i Danmarks Grundlov - et resultat af denne pagt - men det ved vores danske Folketings-politikere måske ???

  www.fortidensJelling.dk    

  .

  Harald Blåtands runesten


  HER SER VI DANMARKS = KRISTNE  DÅBSATTEST = JELLINGESTENEN.
  JESUS =  HAR SAGT
  = JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

             

  DER FINDES OVER 2600 KIRKER I DANMARK

  Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv = der er over 1000 år gammel.  
  Har du en anden vurdering af = Danmarks Kulturarv ??? 

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase


  På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2600 kirker - der findes rundt omkring i vores fædreland - hvor vore danske kristne forfædre er begravet = og  beundre = hvad =  hvad vore danske forfædre har præsteret = da de byggede alle disse mange kirker.

   
        JOHANNES EVANGELIET = side 958 = i min = BIBEL.

  I begyndelsen vat ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. ! Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet menneskers lys. ! Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

  Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. ! Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. ! Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

  Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. ! Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. ! Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. ! Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn ! i der ikke er født af blod, ikke asf køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

  Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. ! Johannes vidner om ham og råber ! "Det var om ham, jeg sagde: Han, som kommer efter mig, har været forud for mig, for han var til før mig."

  Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde; ! for loven blev givet ved moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. ! Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som i faderens favn, han er blevet hans tolk.

  Vers 1 til og med Vers 18   = Citat slut 


  http://www.sandheden.net/     http://www.tagryggen.dk/   
 •  
 • Hvem lægger = Censur = på de ord, der er udgået fra Gud ???


 • I LØGNENS RIGE = BEKÆMPES SANDHEDEN

  I 40 år har = Censur Paragraf 266b = indført 1971 forhindret = at sandheden om Koranens indhold = kunne debatteres i det offentlige rum. Når Guds ord - Censureres - således at sandheden om Koranens indhold ikke kan debatteres frit - i det offentlige rum = betyder det efter min opfattelse - at vi danskere lever i = Løgnens rige.


 • Besøg evt dette internet-leksikon om Koranens indhold www.islaminfo.dk
    under disse overskrifter =

  Taqiya - Kvinder - Kolonialisme - Tørklæde - Censur - Vantro.
 •  
 • Er islam en = hær = der er forklædt som = religion ???

  Skete islams forklædning allerede i år = 622 ???

  http://www.radioholger.dk/   • http://www.wikipedia.dk/   http://www.google.dk/      Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
  http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU  Er CLAES KASTHOLM ved at danne et nyt journalist-forbund ???
  www.DR.dk/galtiDanmark   - se - DE 6 FILM = på = DR
  Fra 1400 kommuner til 300 = i hvilket årstal skete det ???
 •  
 • Der skulle jo gøres plads til = Supermarkeder = Hvorfor ???  Også = TILLYKKE = til = DR = for at fejre = Dronning Margrethe II = 40 års Jubilæum. En flot Præsentation = og en flot Præstation. TILLYKKE med denne SUCCES. Saxo-Poul.  “Ve jer, I skriftkloge og farisæere, I hyklere! thi I lukker Himmeriget for menneskene; selv går I ikke derind, og dem, som vil gå ind, tillader I det ikke.”(Matt. 23,13 )

  Jeg vil heller ikke gå på kompromis med sandheden; den skal ikke "udvandes" eller tilpasses for at folk lettere skal kunne sluge den – for den er en skat, som et strålende lys for menneskene – en vidunderlig levende skat, hvorfra man kan hente uanede rigdomme. Netop dette kender folk ikke. De kender ikke det levende vand i deres hjerter.

  "Sandhedens Ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den ikke ser den og ikke kender den. Men I kender den, thi den skal være i jer til evig tid."(Joh. 14,17)

  www.sandheden.net     Hvad sagde Jesus om - sandheden
 •  

 • FORMÅLET MED = MOSELOVEN = HVAD ER DEN ???

  Loven givet ved = Moses = til Jøderne = kaldes også = ( DE 10 BUD ) = og de lyder således = 

  1. Du må ikke have andre guder.
  2. Du må ikke misbruge Guds navn.
  3. Du skal holde hviledagen hellig.
  4. Du skal ære din far og din mor.
  5. Du må ikke slå ihjel.
  6. Du må ikke bryde ægteskabet.
  7. Du må ikke stjæle.
  8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
  9. Du må ikke begære din næstes hustru.
  10. Du må ikke begære de ting, der hører din næste til.[6]
  Jeg tror - at formålet med = Mose-Loven = til Jøderne = var en kristen børneopdragelse - der skulle føre til - at børn som voksne - ville holde sig til = sandheden. Min vurdering kan naturligvis være forkert ???  Hvad er din vurdering ???  Har det = danske folk = mod til - også at erkende de =  ubekvemme sandheder  ???            ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
  http://www.dendanskeforening.dk/  

            VIL DU FORSVARE = DRONNINGEN = MED DIT LIV ???


   
  Er du = dansker ???  Eller er du ikke = dansker  ??? Kun du ved det.                    TRYK HER FOR AT SE FILMEN


 • IDEER  UDVIKLER SIG TIL = IDEOLOGIER.


  Hvor kommer de ideer fra - der udvikler sig til ideologier ??? Her tænker jeg på =

  Nazismen
  Islam
  Socialismen
  Humanismen
 • Nihilismen
  Multikulturalismen
  Kommunismen
  demokratiet

  Det som jeg finder, er interessante spørgsmål, desangående, er = hvor kommer disse ideer - der udvikler sig til = ideologier oprindeligt fra
  ???

  Kan disse forskellige ideer = stamme fra den samme kilde ???

  Kan flere af disse ideer = der udvikler sig til ideologier = være plantet forskudt i samme tidsperiode - med det formål - at skaffe indre splid - i jordklodens forskellige Nationalstater - for at destabilisere disse Nationalstater - således at Nationalstaternes befolkninger ikke forsvarer deres egen kultur
  ???

  ET FOLKS KULTUR = ER FOLKETS DAGLIGE VANER.

  Udtalt af filologen = Hartvig Frisch.  Grundlovsforeningen =
  www.danskkultur.dk  = siger =

   
  "den der ikke vedkender sig sin fortid
  forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid".
 • Besøg evt. overskrifterne = skikke og mærkesager.  Derfor dette spørgsmål = Hvem er fjender af = sandheden  ???
  Kan det være en = frimurer-orden = der planter disse = ideer = der bliver til = ideologier = for at skjule de = sandheder = der kan afsløre ( frimurernes globale magtplaner )
  ???  Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

  www.bilderberggruppen.dk    HVORNÅR BEGYNDTE = OPLYSNINGSTIDEN ???

  Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

  Nazismen
  Islam
  Socialismen
  Humanismen

  Nihilismen
  Multikulturalismen
  Kommunismen
  demokratiet

  Begyndte = oplysningstiden = før disse ideer - var blevet til = ideologier ???  Hvilke folketingspolitikere ved det???  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati - broderskabet.

 • Er det en tilfældighed måske ??? 
  at socialdemokratiets festdag - også er den 1. maj 
  ???

  Havde = Adam Weishaupt = allerede før 1776 = en global erobringsplan - som allerede var udtænkt før = 1776 = og allerede dengang så således ud  ???

  1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
  2. At afskaffe al privat ejendom
  3. At afskaffe arveretten
  4. At afskaffe Nationalfølelsen
  5. At afskaffe alle religioner
  6. At afskaffe familien
  7. At danne en verdensregering
  KRIGSKUNSTEN af SUN TZU og OPLYSNINGSTIDEN

  Det er også interessant at tænke over = at tiden inden = Mao Tze Dong = kom til magten i Kina - kaldes for =

  De 100 filosoffers tid.

  Hvis mange forskellige tankesystemer præsenteres på samme tid - af mange forskellige filosoffer - så kan dette medvirke til - at skabe indre utilfredshed og indre splid i en Nationalstat - således at de daglige vaner - der fik Kina til at fungere før = Mao Tze Dong = kom til magten = allerede havde skabt indre splid i Kina. Det som er interessant er- at i Vestens Oplysningstid fra cirka 1690 til år 1800 optræder der også mange filosoffer, hvilket kan ses som et tilfældigt sammentræf - men = som også kan ses = som ( en del ) af en færdig erobringsplan ??? Det er jo noget fremtidens historikere og filosoffer = må forske lidt nærmere i = fordi det trods alt = er deres fremtid det drejer sig om. Når mange filosoffer kommer med forskellige teorier om - hvordan en = Nationalstat = skal regeres = så skal den rigtige utilfredse person = præsenteres for en = IDE = der kan udvikle sig til en = IDEOLOGI = og kan derefter støttes med pengemidler = for at omstyrte en Nationalstats oprindelige styre.  NATIONALSTATEN og NATIONALFØLELSEN

  Hvis Danmark ikke skal ende i en = global enhedskultur - regeret af en ( global verdens-regering ) efter disse 7 punkter = så er det vigtigt = at vi danskere bevarer vores danske Nationalstat = og det gør vi ved at bevare vores danske skikke og mærkesager - og vores daglige vaner - og på den måde bevare vores Nationalfølelse = og her har vi danskere et strålende forbillede i = DRONNING MARGRETHE II = med en trofast = PRINS HENRIK = ved sin side. Det bedste forsvar imod en ( global Verdensregering ) er efter min opfattelse - at bevare Nationalstaten Danmark = og det gør vi ved at give vores opbakning til = DRONNING MARGRETHE II og PRINS HENRIK  og til medlemmerne af det danske Kongehus. Hvad det danske folk vælger - Nationalstaten Danmark = eller en Global Verdensregering = det får vi at se = engang i fremtiden = omkring den ( 1. okyober 2016 ) når fremtidens ungdom = har fået tænk sig godt om. 

   
  http://www.kulturkloeften.dk/    KVINDER FRA AUSTRALIEN = ER MODIGE KVINDER

  …premierminister Julia Gillard (AP) i Australien, har sagt:

  ”Dette er VORES nation, VORES land og vi har VORES måde at leve på. Vi vil give alle indvandrere muligheden til at nyde godt af alt dette.
  Men dersom du er en indvandrer som klager, snyder og brokker dig over VORES flag, VORES ed, VORES kristne tro eller VORES måde at leve på,

  vil jeg på det stærkeste opfordre dig til at benytte dig af en anden rettighed, og det er retten til at forlade landet.

  Dersom du ikke føler dig tilpas her, så REJS. Vi tvang dig ikke til at komme. Du har selv valgt at være her!”  HVAD SIGER = HELLE THORNING-SCHMIDT ???

  Hvad forhindrer vores Danske Statsminister ( Helle Thorning-Schmidt ) i at komme med de samme udtalelser ??? Der er efterhånden mange danskere = der ikke ønsker at overtage de daglige vaner = der udspringer af den børneopdragelse = som Koranen anbefaler = nemlig = ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) 
 •  

  Gaia — Internationalt Forum

  Gaia (gudinde) - Wikipedia, den frie encyklopædi

  Find evt. mere om = Gaia = på   =   http://www.google.dk/   Engang i Fremtiden = når = Klima-religionens præsteskab = vil kræve tilbedelse af = Gudinden Gaia = af alle folkeslag og  Nationaliteter = på denne jordklode = så vil der blive brug for = Censur-Paragraf 266b = og = Blasfemi-Paragraf 140 = her i Danmark = og disse Paragraffer - vil efter min opfattelse blive strammet yderligere = hvis det bliver nødvendigt. Det er min personlige vurdering = som naturligvis kan være forkert ??? Hvad er din personlige vurdering ???  Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
  http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU  www.Sappho.dk     www.oplysningspartiet.dk    Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.  HVEM ER VI ???   HVEM ER DU OG JEG ???

              
 • Jellingestenen og Jelling  

   - 3 besøg - 01.09
  Stenene menes oprindelig at have været farvelagt og inde i museet kan man se en farvelagt model af den store jellingesten i fuld størrelse ...
  www.erantis.dk/guide/viking/jelling.htm - 19k - Cached - Lignende sider

  Jensen og Hansen er ( sen - navne ) der har en over 1000 årig lang historie. Vil det danske sammemhold bestå i de næste 1000 år ???


  Er det jesus der ses på Jellingestenen, som er fra før år 1000 ???  Er det beviset på -  kristendommens indførelse i Danmark ???

 • Jellings betydning for dansk identitet kan næsten ikke overvurderes, hvilket UNESCO da også anerkendte, da organisationen i 1994 optog stedet på listen over steder, som bærer Verdens kulturarv. Kronborg og Roskilde Domkirke er de eneste andre danske navne på listen.

  Jelling menes at have været hovedsæde for de danske konger, Gorm den Gamle og Harald Blåtand, men der er aldrig i området fundet rester af en egentlig kongsgård eller anden bebyggelse, som ville have været en konge værdig. Derimod rummer stedet nogle velkendte gravmonumenter. 

  Jellings største berømtheder er de to runesten, Den Store Jellingesten og Den Lille Jellingesten.


  Stenene menes oprindelig at have været farvelagt og inde i museet kan man se en farvelagt model af den store jellingesten i fuld størrelse

  Den store Jellingesten er ofte kaldet Danmarks Dåbsattest idet kong Harald Blåtand her hævder, at han gjorde Danskerne kristne. I næsten moderne oversættelse lyder teksten på stenen:

  Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder, den Harald som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde Danerne kristne.

  Forsiden af stenen med den korsfæstede jesus er gengivet på side 2 i alle danske statsborgeres pas, mens et særpræget dyr omgivet af slyngninger på stenens anden side er gengivet i hjørnet på de øvrige sider i passene.

  Den lille Jellingestens tilnavn er Danmarks Navneattest, idet det er det første skriftlige sted i Danmark, hvor landets navn er nævnt. Stenen er angiveligt rejst af Harald Blåtands far, Gorm den Gamle til ære for hans hustru Thyra.I næsten-moderne tekst lyder stenens tekst:

 • KRISTEN BØRNEOPDRAGELSE  1   Du må ikke have andre guder
  2   Du må ikke misbruge herren din guds navn
  3   Du skal holde hviledagen hellig
  4   Du skal ære din far og din mor
  5   Du må ikke slå ihjel
  6   Du må ikke bryde ægteskabet
  7   Du må ikke stjæle
  8   Du må ikke vidne falsk vidnesbyrd mod din næste
  9   Du må ikke begære din næstes hus
   
 • 10  Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ eller noget,  der hører din næste til

 •  

 • DANMARKS  FORSATTE BESTÅEN  ???

 • Er disse 10 bud et godt udgangspunkt, for det sammenhold, der skal få en selvstændig nation til, at overleve i de næste 1000 år ??? 

  DET 3 BUD. DU SKAL HOLDE HVILEDAGEN HELLIG.


  Hvorfor skal vi holde hviledagen hellig  ???


  Det er efter min opfattelse fordi, at de klogeste af os Danskere skal give sig selv tid til, at tænke ( DYBT ) over livets indhold og livets andre store spørgsmål, lige fra familiens hverdag, og til fædrelandets forsatte beståen. Det er de kloges ansvar, at Danmark forsat består, netop fordi de er de klogeste. Det kræver både omtanke og ro, til fordybelse - mindst een gang om ugen.

  Det er måske ved at være tid til igen, at vise du behersker dit liv, ved at bruge en dag om ugen til ( FORDYBELSE ) om livets store spørgsmål. Jeg ser to oplagte muligheder ( for igen ) at komme til at tænke ( DYBT ) over livets store spørgsmål.

  1.  Du kan begynde at gå i kirke hver søndag.

  2. Du kan begynde med slægtsforskning 1 dag  hver uge.

  Andre løsninger kan også være gode, hvis du vil tænke over livets indhold og mangfoldigheder, bare det sker regelmæssigt ( hver uge ) således, at dit indre er i balance, når du tænker de dybe tanker, om fortiden, familien og fremtiden.

  God fornøjelse med dine dybe tankers spørgsmål.


  http://www.sandheden.net/     http://www.tagryggen.dk/               ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
  http://www.dendanskeforening.dk/ 

           VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV???  De syv dødssynder | kristendom.dk


  STOR ROS TIL = DRs MEDARBEJDERE = OG TIL = 
  Maria Rørbye Rønn = DRs  generaldirektør = for at have styr på tropperne = omkring hendes majestæt = Dronning Margrethe II,s = 40 års jubilæum = som Danmarks regent. Godt Gået. MVH. Saxo-Poul • Til et folk de alle hører
  som regne sig selv dertil
  har for modersmålet øre
  har for fædrelandet ild
  resten sig som dragesukker
  sig fra folket udelukker
  lyser sig selv ud af æt
  nægter sig selv indfødsret

  N.F.S. Grundtvig  1848            ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
  http://www.dendanskeforening.dk/  

  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE