Åbent brev

Præsenteret her 19-06-2019 klokken 06:38

www.DenKorteAvis.dk

Åbent brev

til de sidste 36 års danske politikere:

Jeppe Juhl

Den 26-årige mand, som politiet sigter for at være seriemorder  på Østerbro i København, har allerede et omfattende synderegister på sin unge samvittighed.

Efter politiets opfattelse har han rovmyrdet tre pensionister i et boligkompleks på vangedehusvej siden februar.

BT 19.3.2019

Kære politikere!

Så kom der nye navne til statestikken. Jeg kendte dem ikke. Og du, kære politiker, kendte dem heller ikke. Deres skæbne angår egentlig kun de pårørende. Og politiet. Ja, det blev offer for en politisk beslutning, som du har en aktie i, men sådan er det jo. Alle beslutninger har konsekvenser. Både de politiske og de personlige. Det sker ofte hver dag. Ulykker hver dag. En fejloperation, et trafikuheld, en arbejdsulykke.

Tre ældre mennesker, alle bosat i det samme lejlighedskompleks på Østerbro i København, endte for nylig deres dage i en blodpøl, som de sageløse ofre for en formodet drabsmand, der stammer fra Østafrika. Jeg vil gerne understrege, at jeg intet kendskab har til detaljerne i denne tragedie, og heller ikke ved noget om de omstændigheder, der gør, at den sigtede mand stadig befandt sig i Danmark, selv om han angiveligt tidligere er dømt for både drabsforsøg og voldtægt. Jeg formoder, at det er, fordi enten han eller hans forældre har fået tildelt dansk statsborgerskab af jer, det kan lige så godt være, at Danmark ikke lovligt har kunnet udvise manden, fordi han er beskyttet mod at blive smidt ud af en af de konventioner, som I helt irrationelt har tilladt at stå over dansk lov, eller måske han er en af mange, der bare er gået under jorden?

Men detaljerne er i og for sig komplet underordnede. Skærer vi ind til benet i denne uhørte tragedie, fortæller den historien om et konkret politisk svigt af så enorme dimensioner, at jeg personligt må stoppe op og tælle til ti, hver gang konsekvenserne af dette svigt manifisterer sig i den dagligdag, der udspiller sig for mine og alle andre danskeres øjne hver eneste dag. For sagens enkle kerne er jo den, at ingen af disse tre navnløse og anonyme ofre var blevet brutalt  myrdet, hvis den formodede gerningsmand ikke havde befundet sig i vores land. Og det gør mig rasende. Og bitter. Og ofte fortvivlet og deprimeret på mine børns vegne. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad de pårørende til ofrene føler i skrivende stund. Har du det på samme måde...?

Jeg holder, helt logisk, jer politikere, jer der har gjort det muligt for dette udyr at opholde sig i mit land som direkte ansvarlige for drabene på disse tre ældre mennesker. Og derfor også direkte ansvarlige for alle andre forbrydelser, der kunne være undgået, såfremt I havde gjort jeres pligt, nemlig at beskytte Danmark og danskerne, noget I faktisk svor på, da I blev valgt ind i folketinget, men det var jo bare en symbolsk og ligegyldig handling, da I lagde hånden på Grundloven, ikke...?

www.Google.dk

Billeder af kister

 Billeder af kister

Ja, vi har også hjemmefødte, pæredanske afstumpede mordere, voldtægtsmænd og psykopater, men de >>er vores lort<<, hvad er rationalet i at udsætte sine landsmænd og sit fædreland for unødig fare? Så jeg vakler ikke et sekund: Hver eneste gang en dansk pige får sit liv ødelagt af en brutal arabisk gruppevoldtægt, hver eneste gang en helt uskyldig teenager får en kniv i maven, fordi han ikke har fornøden respekt for primitive og hjernedøde mellemøstlige æresbegreber, ja - for hver eneste grove personfarlige forbrydelse, der begås af mennesker, der aldrig burde have fået ophold i Danmark, anklager jeg jer politikere. Ikke alene har I tilladt dette at ske, men i har forsvaret og forsvarer fremdeles jeres handlinger ved at klæde dem ind i meningsløse ord som >>humanisme<< og >>anstændighed<<, samtidig med, at i fromt hylder diversitet og mangfoldighed og brunpensler de af os, der ikke har suspenderet vores fornuft til fordel for kvalmende politisk korrekthed og et narcissistisk ønske om at fremstå som Det Gode Menneske.

>>Det er en kendsgerning, at seks danske statsministre i 16 forskellige regeringer igennem de sidste 36 år ikke har dæmmet op for muslimsk indvandring, selv om den har været åbenlyst destruktiv fra dag 1. af,<< 

Poul Schlüter

Poul Nyrup Rasmussen 

Anders Fogh Rasmussen

Helle Thorning Schmidt

 

Lars Løkke Rasmussen

Men I har ingen acceptable undskyldninger, der findes ikke noget figenblad, som i kan gemme jer bag. Det er en kendsgerning at seks danske statsministre i 16 forskellige regeringer igennem de sidste 36 år ikke har dæmmet op for muslimsk indvandring, selv om det har været åbenlyst destruktiv fra dag 1 af. Det gør den direkte ansvarlige for, at tusinder af helt uskyldige danskere har fået ødelagt deres liv af afstumpede mennesker, der aldrig nogensinde skulle have haft lov til at sætte deres ben på dansk grund. Nogle af jer har i løbet af årene forsøgt at signalere indignation. Men det er altid endt med symbolpolitik og lappeløsninger , der har haft den fællesnævner , at de alle har været focuseret på at afvikle eller begrænse de liberale frihedsrettigheder, som jeres forgængere har kæmpet for . I har ikke andet valg, for I kan jo ikke styre de samfundsmæssige konsekvenser af at bøje af for det forfærdelige tankesystem I har lukket ind i Danmark.

Så, kære poloitikere, for mig er der ingen tvivl. Jeres historieløse og slet skjulte foragt for nationalstaten, og den deraf logisk afledte underminering af dansk suverænitet via medlemsskabet af det udemokratiske embedsvælde i Bruxelles, koblet med troen på det filosofisk umulige projekt, der går under betegnelsen ´det multikulturelle  samfund´, har ødelagt sammenhængskraften i vores tidligere så homogene og solidariske land. I har knælet ved relativismens alter, som tilsiger, at vores kultur ikke er bedre end islamisk kultur. Prisen for denne intellektuelle kortslutning er åbenlys: For mørkede mellemøstlige ideer har via agressive særkrav vundet indpas i det danske samfund, og hermed er fundamentet for det universelle velfærdssamfund endegyldigt undermineret. Til lykke med det, kære politiker, var det din plan?

>>I politikere har jo aldrig nogensinde mærket konsekvenserne af jeres førte politik på egen krop<<

Jeg har forsøgt intellektuelt at forstå, hvorfor i har ladet dette ske. Jeg abonnerer ikke på konspirationsteorier og tror derfor ikke, at det var tilsigtet at smadre Danmark, og så slog det mig: I politikere har jo aldrig nogensinde mærket konsekvenserne af jeres førte politik på egen krop, hvilket har betydet, at i alle som én lever i den koplet vildfarelse, at problemer med indvandrene fra den islamiske kultur kun er et spørgsmål om at integrere vores nye medborgere, selv om det står lysende klart via talrige undersøgelserog for enhver med øjne i hovedet og et minimum af sund fornuft, at et flertal af indvandrere med muslimsk baggrund hverken kan eller vil tilpasse sig modernismen. Og det bliver i øvrigt kun værre i de efterfølgende generationer. Hvis du er i tvivl om den påstand hr. politiker, så mtjek Danmarks statestik. Tallene taler deres tydelige sprog. I har forsøgt i snart to generationer, hvad i alverden får jer til at tro, at endnu en integrationspakke vil give et nyt resultat?

Jeg medgiver, at man skal skelne mellem skyld og ansvar, så I har naturligvis ikke personlig skyld i det svimlendende antal forfærdelige overgreb i form af drab, voldtægter, grov vold, hjemmerøverier osv. som blev den forudsigelige konsekvens af den skæbnesvangre Udlændingelov som i uden at spørge danskerne, vedtog i 1983. Udlændingeloven af 1983 suspenderede danskernes ret til selv at bestemme, hvem vi ville invitere indenfor, fordi loven dikterede, at dansk lov fra nu af var underordnet konventationer, som gav enhver person på planeten jorden , der kunne mumle ordet ásy´, en række vidtgående retskrav, der i realiteten har gjort det umuligt for os at være herre i eget hus. Men i havde det godt med jer selv, da loven blev vedtaget, ikke? Det var jo en "humanistisk" handling.

Skylden for de mange forbrydelser, som den destruktive og svinedyre  indvandring fra de islamiske lande  har påført danskerne, tilhører i sagens natur gerningsmændene. Og ingen andre. Men ansvaret ... ansvaret ... kære politikere, det kan I aldrig løbe fra. Uanset hvor meget i forsøger. Og dette ansvar gælder også jeres leflende skødehund: Den Talende Klasse: En gruppe af ensrettede kulturradikale journalister og selvhadende kreative kunstnere, forfattere og feminiserede identitetsfikserede intellektuelle, der alle har det til fælles, at de ser ned på almindelige mennesker, der lever livet forlæns I deres bedrevidende akademiske ophøjethed drikker de naturligvis nødigt andet end årgangsvin og har en uåbnet udgave af Finnegans Wake stående i reolen i den eksklosive bolig, der tilfældigvis ligger i bekvem afstand fra den saliggørende mangfoldighed, de gerne ser underklassen hygge sig med.

Skam Jer.

http://www.pokerpartiet.dk/429581557

---------------

Denne artikel blev først bragt på Den Danske Forenings DDFs Facebook-side - hvorfra Facebook straks bortcensurede den som "

"hadefuld"

DIT OPSLAG STRIDER IMOD VORES FÆLLESSKABSREGLER OM HADEFULD RETORIK.

Ingen andre kan se dit opslag. Vi har disse regler, fordi vi ønsker at debatter på Facebook skal være respektfulde.

 www.DenDanskeForening.dk

---------------

 Ifølge FN har vi her i Danmark en Kulturbetinget rettighed til 2. timers middagssøvn, og jeg foretrækker at falde i søvn til denne film om briller

Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller

 BRILLER = Filmen om = BRILLER

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube

 Denne film om briller findes også på denne internetside

www.sagenskerne.dk

 Det kræver kun ( et tryk med musen på billedet ) så vises filmen


 Citat

Generalforsamlingen i Grundlovsforeningen Dansk Kultur har vedtaget følgende resolution:

Peter Krogsten

www.Danskkultur.dk


Bestyrelsessupleant

Foreningen ser med stor bekymring og afsky på det stigende antal indgreb mod helt fundamentale borgerrettigheder og de gamle politiske partiers forsøg på at kvæle en for dem ubehagelig debat.

Vi er dybt bekymrede over pressens følgagtighed og mener, at udtryk som >>Borgernes Vagthund<< nærmere peger på pressens rolle som politikernes værn mod borgerne end pressens rolle som borgernes værn mod politiske overgreb. Den nyligt vedtagne L95 kræver, at borgere pålægges objektivt ansvar og dermed selv skal bevise, at ytringer ikke stammer fra en fremmed efterretningstjeneste - i praksis Ruslands. Vi nærer den dybeste foragt for pressens medvirken til politisk korrekthed og til den massive skjulen af ubehagelige sandheder, herunder problemer forårsaget af årtiers forfejlet indvandring.

Det er en kilde til bekymring at internationale aftaler - konventioner - misbruges  og bevidst misfortolkes, og dybt skadelige aftaler som FNS Marrakech-aftale og EUS tilsvarende, forsøgtes lusket igennem uden offentlig debat, og at pressen var helt tavs om dem. Ingen af aftalerne findes i en officiel oversættelse tilo dansk, da hverken regeringen, EU eller FN mente, det var nødvendigt. Begge aftaler ligestiller økonomiske lykkeriddere med ægte flygtninge. Begge aftaler taler direkte om meningscensur. Og begge aftaler krimaliserer kritik af den førte politik.

Ytringsfrihed, herunder ret til at kritisere såvel partier som enkeltpersoner, garanteres i Grundloven, da ytringsfrihed er af fundamental betydning for demokratiet. Begge aftaler indeholder grundlovsstridige elementer, og bør alene derfor opsiges med øjeblikkelig virkning.

På Grundlovsforeningen Dansk Kulturs vegne.

 Citat Slut 


 Oversætterens Ord

findes på denne hjemmeside

http://www.sagenskerne.dk/29723003

 

Noas ark - tegnefilm - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3HL5rF2gkAc
6. apr. 2013 - Uploadet af Carsten Riis Jensen
Tegnefilm fra 1989. Overført fra VHS-bånd til DVD og dernæst digital fil.

Bemærk også at der blev brugt trænavler i stedet for søm.

Hvor fløj Ravnen hen ??? Måske til et sted - hvor der blev brugt trænavler i stedet for søm ???

 http://www.pokerpartiet.dk/8976403


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE