Sprog som Idenditet

www.DKsamling.dk

----------------------------------------------------------------

www.DenKorteAvis.dk

Det er i dag, Ugens første arbejdsdag, Fordi Jødernes Gud, der også er Vores kristne Gud, besluttede, at ugens syvende dag ( Lørdag = Sabbat ) skulle helliges som alle jordboernes hviledag. Derfor er denne søndag, som er, søndag den 18. august 2019, ugens første arbejdsdag og Klokken er nu 17:20 på denne uges første arbejdsdag.

En politisk vurdering af

Lone Nørgaard

Ultimativt

Er det korrekt, at ultimative krav ikke virker i dansk politik? Lone Nørgaard har en anden vinkel.

Hvad nu hvis Nye Borgerlige og Paludan har fat i den lange ende?

Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen, og Arne Hardis, politisk kommentator samme sted. er rørende enige. Paludan er med sit mennesyn nazist. Han abonnerer godt nok ikke på den fulde pakke, men skidt-pyt med det. Punktet med udvisning af 300.000 muslimer rækker til etiketten. Nazi-kortet sidder løst, meget løst, i disse tider , så skal vi lige klappe hesten  og forsøge at få styr på begreberne. Weekendavisen har med få undtagelserlænge bekendt kulør som hoforgan for den kulturradikalt-sindede, globalistiske elite, der har det en kende svært med Politikken, der trods alt er FOR meget menighedsblad. Men Weekendavisen har nu efterhånden med Krasnik ved roret udviklet sig til en ganske god konkurrent.

For en god ordens skyld kommer her i punktform en gennemgang af begrebegreberne nazisme/fascisme og deres idéer og identitet.

Først begreberne helt kort.

Nazisme er en forkortelse for det tyske ord Nationalsozialismus ( nationalsocialisme ) Det er en totalitær og antiparlamentarisk ideologi, der opstod i Tyskland efter 1. verdenskrig. Racelære og jødehad ( antisemitisme ) er en central del af ideologien.

Økonomisk politik

- tilslutter sig socialisme i en eller anden udgave ( ofte i en ikke-marxistisk udgave ) - økonomien skal underlægges en kooperativ organisatio. Statslig kontrol med erhvervslivet og arbejdsmarkedet, dog uden overtagelse af produktionsmidler.Arbejdsgivere og ansatte i statsstyrede kooperativer  - store statsprojekter

Rasmus Paludan tilslutter sig ikke denne økonomiske politik.

Stat og individ- den stærke stat - imod individualismen- lydighed - hierraki- individet underlægges nationens behov, nationalisme - afvisning af den vestlige liberalismens individualisme

Rasmus Paludan tilslutter sig ikke en stærk stat på bekostning af individualisme.

Racisme ( særegent for nazismen ) - kollektivet defineres som racegruppen. Nation og folk forstået som en biologisk defineret race - knyttet sammen biologisk (blodets bånd ) - Tre fjender af racegruppen: 1) marxistiske socialister. Sætter klassen over racen - focuserer på økonomi og internationalisme 2) jøderne (antisemitisme ) 3) kapitalisterne

Rasmus Paludan udtrykker det således:"Vi anser det som en forudsætning for libertaianisme i Danmark, at den etnonationale homegenitet er genoprettet. Først, når der er en identiær sammenhængskraft, kan friheden blomstre og statens magt mindskes."

Her er hverken tale om jødehad eller had mod kapitalister.

Styreform - førerprincip (il Duce/Der Führer) - imod demokrati - autoritært styre frem for demokrati. Modstand mod borgerlige frihedsrettigheder.

Rasmus Paludan er ikke imod demokrati, han er ikke anti-parlamentarisk og han hylder de borgerlige frihedsrettigheder. Dog med den klausul, at rettighederne er for mennesker/borgere, hvis mål ikke er at underminere disse rettigheder.


Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller 

Min krop kræver søvn nu, så godnat.  

 It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube

www.Google.DK  


 Det er nu mandag, den 19. august 2019, og den anden arbejdsdag i denne uge. Jeg er lige vågnet, efter en lang søvn. Klokken er nu 01:21

Jeg vil forsøge at forsætte

Lone Nørgaards

politiske præsentation, selv om mine andre sproglige evner end dansk, kan ligge på et meget lille sted.

 


 Gmail - Grundlovsmøde i Sorø                          Page 3 of 6

Rasmus Paludan benytter sig ikke af vold

Udenrigspolitik

- statens magt øges via krig. Ekspansion.

- nationalisme

 - genrejsning af Tyskland efter Versailes-traktaten

 - Stortyskland, beskyttelse af tyskerne

 - Ideen om lebensraum

 - Rasmus Paludan ytrer ikke ønske om en ekspension.

Summa summarum: At trække nazikortet er historieløst og manipulerende. Uanset hvad man ellers måtte mene om Paludans ageren i offentligheden!

EU-valget - resultatet lover håb for fremtiden

Den danske EU-modstand og for den sags skyld EU-skepsis led nederlag ved det danske EU-valg søndag. Folkebevægelsen mod EU røg ud for første gang siden 1979, og Dansk Folkeparti blev ydmyget og gik fra 4 til 1 mandat i EU-parlamentet.

Det skal dog ikke få den danske EU-modstand på den ikke-socialistiske fløj til at hænge med hovedet. I lande som Frankrig, Italien, Storbritanien, Polen og Ungarn gik det kritikere og modstanderne fra godt til fremragende. At nedbryde  EU og erstatte unionen  med frie nationalstater, der samarbejder til gavn for alle, er for længst blevet kraftigt styrket. De kan nu danne en stor gruppe i EU-parlamentet og arbejde for at nedbryde unionen indefra.

Særligt opløftende er The Brexit Party´s enorme valgsejr i Storbritanien. En ny premiereminister vil være nødt til at arbejde for ørigets snarlige udtræden, forhåbentlig et hårdt Brexit, der vil vise, at et lands gode økonomi intet har at gøre med medlemsskab af EU

Og hvorfor så aflevere sin uafhægighed til en overstatslig union? EU-landene er splittet på kryds og tværs. Nord, syd og øst vil alle forskellige ting. Midten er ved at bryde sammen og vil blive erstattet af først og fremmest nationale partier.

Der er grund til optimisme oven på valget, også selv om modstanden mod EU i Danmark er blevet svækket ved dette valg. 

Det vi ikke taler om i EU

Europaparlamentsvalget nærmer sig. Lone Nørgaard formidler i denne video samfundsdebattør og cand.merc. Michael Thestrups syn på EU.

Politisk kommentar fra en outsider

Det er dybt forstemmende at følge den politiske debat op til såvel Europaparlamentsvalget som Folketingsvalget. Og når selv den kloge Erik Holstein i en politisk analyse på DR-P1-morgen d. 16.5 kan forundre sig over, at klima er strøget til tops på den politiske dagsorden, ja så ved man, hvad klokken er slået. Osteklokken! Så det er Erik Holstein, der har kaldt mig til tasterne.

Han viser sig nemlig her at være en del af parnasset. I betydningen `the usual suspects´af politikere fra samtlige etablerede partier og så journalister og kommentatorer i programmer som Presselogen, Mogensen§Kristiansen/Tirsdagsanalysen, Besserwisserne. Cordua§Steno, TV2news, Slotsholmen, Deadline, P1morgen, Orientering diverse valgudsendelser osv. osv. osv.Læs Lone Nørgaards artikel her

Halsoverskæringer  Gmail - Grundlovsmøde i Sorø   page 4 of 6

De Telegraaf    AFGESLACHT

Afschuw en woede na moord Theo Van Gogh

Tirsdag den 14. maj blev en 60 årig jødisk kvinde forsøgt myrdet med adskillige knivstik på åben gade i det centrale Helsingborg. (... ) En 29 årig mand af anden etnisk herkomst end svensk er nu anholdt i Danmark og sigtes for drabsforsøget. Ifølge oplysninger fra det israelske udenrigsministerium er den anholdte muslim, og er kendt af det svenske politi for tidligere forhold. Overfaldet ser således ud til at indføje sig i en lang række knivoverfald, somVesten har været vidne til i de senere år. Ved mange af disse islamiske knivangreb er ofrenes hals blevet ( forsøgt ) skåret over.

Læs Kirsten Valeurs artikel her

Vesten mod Vesten

Lone Nørgaard anmelder Bogen  ( Citat slut og Kaffepause m. m.) Klokken 04:52

Klokken er nu 10:22 denne mandag, og forsættelsen forsætter nu.

Billeder af morten uhrskov jensen

 


 FRA

Morten Uhrskov Jensens blog

Gør os nu klar til årtiers politisk strid - men gør det med tre partier, der er imod masseindvandring

Dette valghar på en meget lykkelig måde splintret  den indvandrekritiske højrefløj. Dansk Folkeparti er blevet til tre partier. Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Stram Kurs. På overfladen kan det ligne en skadelig splittelse af de nationale kræfter, men det er det ikke, og hvorfor nu ikke det?

Fordi det er en lykke og en fantastisk udvikling i denne kamp, der vil tage årtier. Danskerne har denne gang hele paletten at vælge imellem, både at vælge mellem, både økonomisk, og hvad gælder udlændingepolitikken. Læs blogindlægget her

www.DKsamling.dk

Når de røde partier ruinerer nationen

Helt urealistiske valgløfter præger valgkampen

Læs blogindlægget her

www.DKsamling.dk

 Fra kvantitet til kvalitet - fra DF til DF, NB og SK

De indvandrerkritiske mandater bliver færre og færre efter valget, men kritikken bliver skarpere til gavn for det danske folk.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0609b8ea62§view=pt§search=all§permthid=th...   04-06-2019

 


 Gmail - Grundlovsmøde i Sorø                                    Page 5 of 6

Nationalkonservative, brexit, liberale, og grønne styrkes - midten svækkesI urolige tider går vælgerne mod fløjene  ( Læs blogindlægget her )

To dage inden EU-parlamentsvalget: Teresa May færdig og ingen økonomisk fordel ved at være en del af EU

Der er kun opmuntrende tegn for danskerne og europæerne her to dage før valget til skinparlamentet i Bruxelles/Strasbourg.  ( Læs blogindholdet her )

Hvordan påvirker Facebook valget gennem sin censurpolitik?Facebook har reelt monopol på på en af de afgørende måder at nå ud til danske vælgere på i disse vigtige uger. Dette stærke magtmiddel bruger Facebook til at censurere politikere og andre, hvis dagsorden de ikke bryder sig om.

Facebook er en politisk spiller og en både autoritær sådan. Især totalitær, idet Facebokks åbenlyse mål er at udradere politiske stemmer, som Facebook ikke kan lide.         ( Læs blogindlægget her )

83.310 flere ikke vestlige fra 2015 og til 2019 - hvorfor mon lars løkke snart er fortid?Selv jeg, der ellers nok er vant til at opstøve tal og statestik, var målløs, da det for kort tid siden gik op for mig, at den ikke vestlige befolknings antal er vokset med skræmmende 83.310 personer i perioden  1. januar 2015 og til 1. januar 2019  stort set sammenfaldende med den meget snart forhenværende regerings vagt.       ( Læs blogindlægget her )

"Pia Kjærsgaard: En S-V DF-regering er "det eneste rigtige"

Det bedste, som DF kan foretage sig i situationen, er at gøre det krystalklart for vælgerne, at DF udmærket er klar over, at indvandringen er en eksistentiel trussel. Danskerne bliver befolkninsudskiftet med matematisk sikkerhed. I den sammenhæng bør DF gentage og gentage de mange tal, der dokumenterer den ikkevestlige ødelæggende virkning. Derefter kan de for min skyld forsætte med at undlade at stille ufravigelige krav, men det kan da ikke være så svært at sige lige ud af posen, hvad der er på spil.

( Læs blogindholdet her ) 

DF´Forudsigelige nedtur - opnået for lidt og uden vilje til at fortælle danskerne det.

Havde DF dog blot været hudløst ærlige, kunne noget af nedturen være forhindret.

( Læs blogindlægget her )


Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller 

Min krop kræver søvn nu, så godnat.  

 It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube

www.Google.DK  


 Hvordan kan blå blok vinde valget? KD ind, AL ud

Aldeles usandsynligt, men der er en mulighed.

( Læs blogindlægget her )

Blå blok splintret til atomer i ny måling

Der er krisestemning i den borgerlige

( Læs blogindlægget her )

 

Hvem skal vi stemme på til valget til EU-Parlamentet? Målet er selvsagt EUS undergang

 ( ... ) i sidste måned blev et nyt samarbejde stablet på benene, hvor DF deltager. Det sker sammen med Marine Le Pen i Frankrig, Salvini i Italien, Alternative  für Deutschland og også med De Sande Finner.

Målet for den kommende gruppe er at svække EUs overstatslighed og derfor at hjemtage magt til nationalstaterne. Det er desværre ikke nedlæggelsen af EU, der står på tapetet hos gruppen, men mindre kan også gøre det til at begynde med.

( Læs blogindlægget her )

Sæt X i kalenderen

04-06-2019


 Gmail - Grundlovsmøde i Sorø                                    Page 6 of 6

5. juni  Grundlovsmøde i Sorø

1. september  Hvidsten Kro

28. september  Landsrådsmøde

Læs om arrangementerne her

Dansk samling - det virkelige ALTERNATIV!

Venlig hilsen  Redaktionen

www.DKsamling.dk

 


Følg os på Facebook og vores hjemmeside.

Støt Dansk Samlings arbejde ved at indsætte et beløb på konto

5960-8046690 ( Frørup Andelskasse ).

Vi er taknemmelige for ethvert beløb, stort eller lille.

Næste nummer udkommer 30/7 . Indlæg sendes senest 28/7 til nyhedsbrev@dksamling.dk

Afmeld nyhedsbrevet her.


Klokken er nu 18:57 på ugens anden arbejdsdag, og nu er præsentationen af

En politisk vurdering af

Lone Nørgaard

Ultimativt

Denne mandag, den 19. august 2019

med denne Titel

Sprog som Idenditet

er

Slut


Den Grimme Ælling

 http://www.pokerpartiet.dk/127481557

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE