Quizzen med Signe Uffe og Mogens

Præsenteret her 26. maj 2017

www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen

Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

www.Tavshedens-Tyranni.dk  

 


 Quizzen med Signe Molde, Uffe Ellemann og Mogens Lykketoft ...

https://www.youtube.com/watch?v=rTYgMq8y5w8
5. maj 2015 - Uploadet af Bom Knallert
Quizzen med SIgne Molde på DR2 har besøg af Uffe Ellemann-Jensen og Mogens Lykketoft. Forår 2015.
 
PEGIDA
Patriotische Europâer gegen die Islamisierung des Abenlandes
 
 

Signe Molde er farlig = for hun har brune øjne. Personligt er jeg farlig = fordi min hud = den er hvid.

www.about-truths1.dk  

Herfra ( min Verden ) går

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

--------------

  Velkommen til dit/mit/vores Fædreland

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Randers viser vej i Kulturkampen 

Kongeriget Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark 

 http://www.about-truths1.dk/424406599 

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Om Kultur og Kulturel selvudslettelse

 præsenteres på dette Link.  

 http://www.about-truths1.dk/434808971

 


 

Deadline DR2 190317 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sg0wXPjF77c
19. mar. 2017 - Uploadet af buster hansen
Tyskland SPD Martin Schulz - Lykke Friis (Kbh. Uni) Anna Libak (Berlinske) --Bog - kvinder til Daesh ...
 

   http://www.about-truths1.dk/43393708

 Debat

    Mikael Jalving 

 

http://www.about-truths1.dk/433047514

  Udgivelser

------

 http://www.about-truths1.dk/290354761 

 

Større dele af dagens kristne tror at staten Israel, som blev oprettet i 1948, udgør det bibelske Israel, og at profeterne om samlingen af Israel blev opfyldt på denne tid.

 

Dette populære synspunkt, som i enkelte kredse giver sig udslag i en nærmest fanatisk Israeldyrkelse, har ikke støtte i Guds Ord, men er baseret på manglende kundskaber om Bibelhistorie samt mistolkning af profetierne.

 

Efter at Patriarken Isaks søn Jacob kæmpede med Gud, fik han navnet Israel, som betyder >>Gud Kæmpet<< ( 1. Mosebog. 32,24-29 ). En ægte Isralit er derfor defination på en som nedstammer fra Jacob/Israel.

 

Jacobs far Isak var derfor ingen Isralit men en hebræer. Det samme gjalt Isaks far Abraham. De var hebræere, fordi de nedstammer fra patriarken Eber, en efterkommer af Noahs søn Sem. Følgelig var de også semitter.

 

Er Søren Krarup i virkeligheden en efterkommer af Noahs søn Sem og derfor en Semit ???  Det må være en opgave for en dansk Religions-forsker at finde svaret på dette spørgsmål ???

 Jacob/Israel fik tolv sønner.Disse sønner var hebreere, men også Isralitter fordi de nedstammer fra sin far Israel.

En af Jacobs tolv sønner var Juda. Det er af Juda at udtrykket  >>jøde<< er afledt. Judas efterkommere kan derfor til nød kaldes >>jøder<< mens en rigtigere betegnelse ville være >>judaitter<<. Efterkommerne efter de andre sønner blev kaldt rubenitter, gaditter, naftalitter etc, så hvorfor >>jøde<< i stedet for judanit ???

Følgelig eksisterede der ikke >>jøder<< før Judas tid. Jacob/Israel var ingen >>jøde<< - han var jo ikke efterkommer af sin egen søn. Heller ikke Isak og Abraham var i den forstand >>jøder<<.

Derfor er det helt misvisende når mange kristne bruger udtrykkene >>jøder<<  og  >>isralitter<< om hinanden. Vi hører om >>jøden<< Noah, >>jøden<< Abraham, >>jøden<< Isak, >>jøden<< jøden<< Jacob, >>jødernes befrielse fra Egypten<<, >>jødernes erobring af Kanaan<< etc. Dette er så galt som det kan blive. Det var ikke bare Judas efterkommere som kom ud fra Egypten, men efterkommerne efter alle de tolv stammer; det samme gjaldt erobringen af Kanaan.

1900 år før Kristus oprettede Gud en uforbeholden pagt og gav et uforbrholdent løfte til patriarken Abraham og hans efterkommere ( 1. Mosebog. Kapitel 12-13; 26;35 ). Pakten og løfterne blev senere fornyet for sønnen Isak og sønnesønen Jakob.

Pagten og løfterne gik blandt andet ud på at Abrahams. Isaks og Jacobs efterkommere skulle  -  blive et stort folk, >>en mængde folkeslag ( goy og Nationer )<<, som støvet på jorden<<, som stjernerne på himmelen<<.

 - Og i dem alle skulle >>alle jordens slægter velsignes.

 - Konger skulle udgå fra dem, står det, dvs. de skulle oprette mange kongeriger.

I modsætning til mange andre løfter i Bibelen, var pakten og løfterne til Abraham, Isak og Jacob uforbeholdne. Der var ingen betingelser knyttet til dem, derfor ved vi de er blevet opfyldt op igennem historien.

 _ Det er overmåde vigtigt at vi opfatter at pagten og løfterne ikke gjalt  >>jøderne<<. Der var ingen >>jøder<< på Abrahams og Isaks tid, og Juda var bare en af Jakobs sønner. Pagten og løfterne gjalt i sidste instans  Jakobs tolv sønner, som videreførte Abrahams,Isaks og Jakobs efterkommere. De var ikke >>jøder<< men isralitter. I tillæg var de også hebreere og semitter ( efterkommere af Noahs søn Sem).

 - Det sande bibelske Israel efter kødet er derfor efterkommere efter Jakobs tolv sønner, ikke bare Juda. De skulle blive til mange Nationer, >>en mængde folkeslag<<, som >>jordens støv<< Disse Nationer skulle være kongeriger, og de skulle være til velsignelse for hele jorden.

Dette er hvad Bibelen lærer om Israel, men beklageligvis ikke hvad større dele af jordens Kristne tror. Nogle få og ubestridelige fakta burde bekræftige det.

 * >> Jøderne<< ( Sådan som kristne definerer dem ) har aldrig været mange mange nationer og folkeslag. De har altid været en minoritet, og udgør i dag i 2014 kun 0,2 procent af jordens befolkning. Dette stemmer ikke med løfterne.

* >> Jøderne<< har aldrig oprettet kongeriger efter det Babylonske fangenskab. Det eneste kongerige i det gamle Testamente som Israel ( alle tolv stammer ) har oprettet var Nationen Israel, som Kong David samlede til et rige. Senere efter Kong Salomons død, opretter 10 af stammerne et eget kongerige nord i Landet, med Samaria som hovedstad og sin egen konge. De blev kaldt for Nordriget, eller >>Israels hus<<  To stammer ( Juda og Benjamin ) blev værende i Jerusalem, og blev kaldt for Sydriget, eller >>Judas Hus<<. Også det var et Kongerige med sin egen Konge.

 * >>Jøderne<< har aldrig været til velsignelse for jordens befolkning. De har aldrig opfyldt jorden med Evangeliet om Jesus og hans frelse.

* >> Kristendommen mener at samlingen af Israel skete i 1948, mens Bibelen siger at samlingen sker - ved jesus andet komme og opstandelsen fra de døde.  ankomst. Læs Esekiel Kapitel 37.

På grund af frafald blev de 10 stammer i Nordriget , >> Israels hus<<, bortført til Asyrerne omkring 722-721 f.Kr. ( Kong. 17,18-23). Der forsvinder 10 stammer fra Bibelen, men forsætter alligevel i historien.

 Senere vandrer efterkommere af de 10 stammer videre over til det da mere eller mindre øde Nordeuropa. Under fangeskabet i Egypten havde også mange udvandret og dannet israelske kolonier langs nordkysten af Middelhavet og langs kysten af Europa. På et tidligere tidspunkt havde også israelere koloniseret Irland og England.

Alt dette kan historien, krøniker, traditioner og arkæologiske fund bekræftige. Det sande bibelske Israel forsvandt ikke ud af historien, som mange tror, men de udvandrede til Nordeuropa og senere også til Australien og USA. De blev et stort folk som har oprettet mange nationer og kongeriger, således som Pagten sagde..

  Dette passer overhovedet ikke på dagens >>Jøder<< som hele tiden har været en forsvindende lille minoritet indenfor Vestens Nationer. Det var ikke dem som oprettede nationalstaterne/Kongerigerne, men de opholdt sig i stedet som en lille minoritetsgruppe inden for de nationer som de sande israels efterkommere havde dannet. Dette er jo et historisk faktum, men det var ikke hvad pagten og løfterne sagde.

Det var også det sande Israels-folket i Nordeuropa som opfandt bogtrykkerkunsten og oversatte Bibelem til mange sprog, således at hele verdens befolkning kunne læse Guds Ord på sit eget sprog..

Det var også dette folk som gjorde store opdagelser og drev missionsvirksomhed verden over for at sprede at sprede Evangeliet om Jesus og hans frelse. På den måde blev de til velsignelse for folkeslagene, selv om de ofte optrådte som undertrykkere og frafaldne.

Men det gjorde Israel også i gammeltestamentlig tid. Til trods for frafald holdt Gud alligevel sine uforbeholdne løfter til de store troshelte i gammeltestamentlig tid, og velsignelserne har fulgt deres efterkommere. Og det er et stort bibelsk løfte om samlingen af Israel ved ( Guds Søn = Jesus ) andet komme og opstandelsen fra de døde.

Hvem er det sande, bibelske Israel i dag ? Som sagt har det ingen verdens ting med dagens >>jøder<< i staten Israel at gøre - her i 2014.  Der er mange autoriteter som påpeger at omkring 90 % af dagens jødedom ikke er af semittisk ophav, men er såkaldte khazarjøder som aldrig havde nogen tilknytning til Palæstina.

Abrahams, Isaks og Jacobs efterkommere - det sande bibelske Israel - finder vi idag i de nordeuropæiske og skandinaviske lande, og de som udvandrede til USA, Australien og andre steder.

Dette er hvad Bibelen, historien, traditioner, gamle krøniker, arkæologi ect. kan fortælle. Det er beklageligt at Kristne og kristendommen farer vild, fordi de ikke kender Skrifterne og Guds Kraft.

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

 

www.youtube.com/watch?v=eStI8srUCGA
31/01/2013 - Uploadet af DrBrille
Sammenklip fra afsnittet "Ikke en krone!" fra DR-serien "Kampen om indvandringen".
  

Citat Slut.

 Fundet på dette Link

 http://www.about-truths1.dk/290354761 

 


 
EU forfatningen

 http://www.sabbat-kristne.dk/426362696 

 


  Oprør fra =  Folket = over stemmesedlen.

 http://www.advarselspartiet.dk/20437703 

 Oprør fra =  Folket = over stemmesedlen.

 www.DenKorteAvis.dk

 


 www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen  

www.Tavshedens-Tyranni.dk  

 


 Bemærk også = at = både det Danske Folk = og Danmarks Politikere i det Danske Folketing = har været udsat for = massiv historie-forfalskning  gennem ( DR=Danmarks Radio ) lige siden den 4. maj 1945 Klokken 20.36 = samt = væsentlige historiske fortielser = om væsentlig global Politik og lokal ( verslig Politik ) samt global historisk udvikling = der har ført til = at vi står hvor vi står lige nu i år 2017.

Med denne globale udvikling = er det klart = at Signe Molde = må stille større krav til sin datters viden = og forberede hende til kommende ( Pisa-undersøgelser ) hvis datteren ikke skal blive en af samfundets tabere = der må sidde i en Park = og i smug = må sidde gemt i en tilfældig park = og varme sin kaffe = på en gammeldag Kaffekande = en såkaldt = Madam Blå ???

------------------


 Signe Molde

Hvis nu din meget kvikke datter = spørger dig om = hvem er Gud = og hvad har han gjort = så forærer du hende en Bibel = næste gang hun fylder år = og læser den første linje i Bibelen op = for hende = og fortæller din datter = at hun selv må læse resten af Bibelen = når hun har fået lært at læse  ???

http://www.vilde-teorier.dk/428397742

 ------------

Det er jo muligt = at din datter = vil sidde i en tilfældig Park = og drikke kaffe = varmet over et bål = i en gammeldags Madam Blå = og derude = dyrke sine egne kartofler = medmindre du erhverver et sommerhus et sted = måske = ude i Kongelunden ??? Et vedholdende og hårnakket rygte siger = at en Madam Blå Kaffekande = har sin særlige blå farve = fordi fluerne i møddingen = i de gode gamle dage før 1952 = ikke kunne lide denne specielle blå farve.  

Eventyret om Den Vidunderlige Kartoffel - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8Cx29TFphzA
11. aug. 2011 - Uploadet af mediaOS
Dansk kortfilm om hvordan kartoffelen kom til europa.
 
Guds veje er uransansagelige. Et dansk ordsprog.
 

Flere videoer for 3 Secret mysteries of America's ... »


Hvordan kan man = holde sit sprog vedlige = ude i ødemarken = medens man venter på = at de kartofler = man skal bruge = til sin slankekur = de vokser op ??? Slankekuren begynder med = at du hver morgen spiser 2 rå kartofler. Medens kartoflerne vokser op. Du kan så i ventetiden spille scrabble = med din datter = og på den måde forberede hende = til den næste Pisa undersøgelse. 


 I ventetiden kan du spille scrabble ??? 

How to Play Scrabble - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=swlg3vQXboE
12. maj 2010 - Uploadet af Howcast
You already love Spotify, but do you know how to get the most out of it? Click here to learn all the Spotify Tips ...
 

 


For at kunne spille scrabble = så er det nødvendigt = at kunne de danske bogstaver = det såkaldte = Alfalbet. Der findes jævnligt spare-runder sted = i vores danske samfund. Hvornår disse spare-runder slutter ( også økonomisk ) det ved vi ikke endnu. Men årstallet kunne være 2020 = på grund af et globalt økonomisk sammenbrud. Nå = den tid = den sorg.


 USA går bankerot i år 2020. Økonomisk analyse af Jørgen Ørstrøm ...

https://www.youtube.com/watch?v=RuTh1LnTt-E
7. jun. 2012 - Uploadet af johan erik theodor clemmesen
USA går bankerot i år 2020. Økonomisk analyse af Jørgen Ørstrøm Møller. johan erik theodor clemmesen ...

-----------------

Får

Jørgen Ørstrøm Møller

        sine informationer fra de gode Aliens  ???

Globalisering (Jørgen Ørstrøm Møller) - TV Fra en Anden ... - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=KLThiNKdeec
7. nov. 2012 - Uploadet af Martin Spang Olsen
TV Fra en Anden Planet (TVfap) er baseret på oplysning frem for underholdning og er derfor den ...

 


 

 Lærekonflikt spar bogstaverne væk -- Sønderborg Revy 2013

 www.123hjemmeside.dk 

Vil du lære at spille scrabble = har du brug for at lære = de danske bogstaver = som kaldes for ( Alfalbetet ). De danske bogstaver ser således ud.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å ( aa = å )

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 http://www.vilde-teorier.dk/426084446

 


 Kender dig datter bogstaverne = og ved hun hvad bogstaverne = de kan bruges til ???

 

Kong  Valdemar  Atterdag

 

Billeder af kong valdemar atterdag

 Kongens Livgarde

eksisterer endnu selv om

Kongeriget Danmark

her i 2017 regeres af

Dronning Margrethe II

 

 

Red Square Parade- Danish Royal Guard - YouTube

youtube.com13. feb 2009 - 8 min. - Uploadet af rudolphreindeer86
Part of military music show on Red Square,Moscow Кремлевская зоря.

 og de skyder med skarpt.

 


 

Tiden

Den Danske Tid ( mellem 1945 og 1975 ) er blevet væk

ikke fordi du ikke kan huske = men fordi du blev født efter

1945 og 1975

 

Gamle Danmark 4 1945 1975 sæson 1 - YouTube

Lidt om Danmark 1945 - 1975

Billeder af Gamle Danmark 1 1945 1975 sæson 1

 

 Lidt om en forsvunden fortid = i Danmarks Hovedstad København.

Hvilke byer Københavns tidligere sporvogne kører rundt i = nu hvor årstallet det er 2016 = det ved jeg ikke.

Der kommer altid en sporvogn - Dirch Passer og Ove Sprogø - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=HY-JE_bGQoQ
21. apr. 2010 - Uploadet af USDane1975
Der kommer altid en sporvogn - Dirch Passer og Ove Sprogø fra Filmen Ved Kongelunden.       
 

Nu lidt om hvad der skete i Kongeriget i 2016.

 www.DenKorteAvis.dk

 


Maria Stenz - Hvor er alle drømmene 1973 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Jf5Ov-j06kE
28. jul. 2009 - Uploadet af negramDKbent
A Sweedish song in a Danish version back in 1973. A friend of mine ash; Why can't I find this song on YouTube?
 

 


 

"Moar, jeg ønsker mig et skuffeselskab" | Quizzen med Signe Molde ...

https://www.youtube.com/watch?v=PHxot6KZNY0
20. sep. 2016 - Uploadet af DR
"Moar, jeg ønsker mig et skuffeselskab til min børneopsparing." Du kan til hver en tid besøge DR TV på ...

 


 

 Vi har blandt andet ladet os inspirere = af den And = der ovre i Republikken USA hedder

Donald Duck = men som på Dansk hedder = Anders And.

 Billeder af anders and firkantede æg

 

 Anders And - Det Kongelige Bibliotek

 Anders And reklame 1949 - YouTube

 Billeder af anders and

 


 Signe Molke

Lærer du dit barn lidt om Anders And Evangeliet ???

 og lidt om fortidens Biler 

The Flintstones theme song - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=l0UkoZzJfFA
27. apr. 2016 - Uploadet af Ortensia Alcala
Grand Dad Seven Grand Dad It's a meme that's getting old to me 'Bout a Flintstones Mario NES game made ...

 


Hvorfor blev Hvide slægten der boede i Skåne for længe siden  kaldt for Hvide slægten ???  Var det fordi de var efterkommere af forfædre = der havde en hvid hudfarve  ???

 

Blev ( Guds Søn = Jesus )  Korsfæstet da han var 33 år gammel  ???

 -------------------

  www.Kulturpartiet.dk

"- det folk der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid = og har ingen fremtid"

www.fortidensJelling.dk

 Joseph Dumond - The Ten Lost Tribes (Part 1) | Where They ...

 

vimeo.com › Joseph Dumond › Videos
10. dec. 2013
Joseph Dumond - Curses Promo - Leviticus 26 (Remembering the ... Joseph Dumond - The Ten Lost ...

 


 Bamses Julerejse - Vi Er På Vej Til Dig Julemand - YouTube

 

 Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser -

 


                                                       

Signe Molde

Har du fortalt din datter = at hun lever i et gammelt Kongerige

 

hvor det er Politikere i Folketinget = der vedtager de ( regler = Love ) som alle der bor i ( Danmark ) de skal efterleve og overholde. Disse regler og love får først virkning fra det øjeblik = de er skrevet under af Kongerigets Regent = som her i 2017 er en Dronning = nemlig

Dronning Margrethe  

De småborgerlige Gårdsanger Fra Dronninglund - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=2KsezIlHPTU
18. dec. 2014 - Uploadet af Birthe Børsting
De småborgerlige Gårdsangere fra Dronninglund. ... De småborgerlige Gårdsanger Fra Dronninglund ...
 

 


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE