Flade Bryster

 Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

Der skal flages denne dag

Dette indlæg er præsenteret her, på ugens fjerde dag, nemlig på Odins dag, onsdag, den 25. september 2019 = (( 25-09-2019 )). Klokken 00:11

LIDT OM FLADE BRYSTER

Som Søren Espersen har nævnt i en af sine taler, så skal man jo begynde et eller andet sted, eller som det lyder i et Kinesisk ordsprog ( En rejse, på 1000 engelske mil, den rejse begynder med det første skridt ) ( frit citeret efter hukommelsen ).

Der er mennesker der er født i muslimske lande. Det er ikke noget muslimer selv har valgt. Kvinder der har flade bryster, det er heller ikke noget, de selv har valgt.

Kvinder med flade bryster

Hvad kan kvinder med flade bryster, der ønsker større bryster gøre, for at opnå at få større bryster, uden at bruge ( plastik - plastic ) Kirugi ???

Kvinder med flade bryster, har naturligvis brug for et forbillede der ( måske - måske ikke ) findes i ( EU ) ???

www.Google.dk

 Billeder af Hvad hedder den kvindelige chef i EU

 Er det muligt for kvinder, at skabe sig politisk toppost, samtidig med, at de er mødre ??? 

Hvem er Ursula von der Leyen? Mor til syv, uddannet læge ???
 
Naturens Gang
Naturens gang er således hos kvinder, der har født et barn, der vokser kvinders bryster, fordi kvinders bryster fungerer som mælkejunger, så længe børnene er små. For at brysterne forsat skal virke tiltrækkende, på deres ægtemage, er det måske en ide, at begynde at føde det næste barn, inden brysterne igen bliver flade ??? Dette kan måske, gennem årene udvikle sig til en hel serieproduktion ???
 
Vejen til mandens hjerte
 
Da jeg var barn, og kvinder var hjemmegående, gik vejen til mandens hjerte gennem ægtemandens mave. Derfor kan det være en ide, for kvinder med flade bryster, at gå på aftenskole, hvor der undervises i finere madlavning for at finde en ægtemand. Jeg har hørt en gift kvinde udtale, jeg vil selv fede min mand op, velvidende om, at deres ægtemage, i en god foderstand, ikke er specielt atraktiv for andre kvinder. Denne kvinde bager selv sit rugbrød, ved hjælp af surdej, og uden gær. Hver gang dejen er lagt, gemmes cirka  en tredjedel  af dejen, som bruges som surdej, når der bages rugbrød ugen efter.
 
Shulstad Rugbrød
 
Denne hustru, har fundet den opskrift hun bruger, i et dansk ugeblad. Jeg kan ikke huske, om hun har fundet opskriften i ( SE og hør ) ( HER § NU ) ( Hjemmet ) eller et andet ugeblad, men denne opskrift havde fået en guldmedalje. Skorpen på dette rugbrød, som hun bagte en gang om ugen, var usædvanligt hård, men efter en god uge, så begyndte mine smagsløg, at elske dette hjemmebagte rugbrød. Jeg er opmærksom på, at Shulstad, er opkøbt af et svensk firma, og derfor delvis kan ensrette den eller de opskrifter, der skal bruges, når der bliver bagt rugbrød i Danmark.
 
Selv om man som kvinde måske er født med et "Handicap" så er der flere kamp-muligheder. En småfed og doven ægtemage, med en fornuftig ratepension, er måske ikke så tosset endda ???
  

 Bibelen = Daniels Bog = findes på side 783 i 2008 udgaven.

 På dette tidspunkt i historiens gang, arbejdede Daniel i Babylon, under Babylonerkongen som havde navnet Nebukadnesar, hvis jeg ellers som Kristen, har forstået min Bibel årgang 2008 korrekt ???

Nogle Citater fra side 783.

Daniel og hans tre venner i babylonerkongen Nebukadnesers tjeneste

1.   I Judas konge Jojakims tredje regeringsår drog babylonerkongen Nebukadneser mod Jerusalem og belejrede den. Herren gav Judas konge Jojakim i hans magt sammen med en del af karrene fra Guds hus, og han førte dem med til landet Siniar til sin guds hus. Karrene anbragte han i sin guds skattekammer.

3   Kongen befalede sin hofchef, Ashpenaz, at udvælge nogle isralitter, dels fra kongeslægten, dels fra de, fornemme familier, unge mænd uden legegemsfejl, smukke , med indsigt i al slags visdom, med kundskab og forstand og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldæernes skrift og sprog.

5 Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige taffel. De skulle oplæres i løbet af tre år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Blandt dem var judæerne Daniel, Hananja, Mishael og Azarja. Dem gav hofchefen nye navne: Daniel gav han navnet Beltshassar, Hananja navnet Shadrak, Mishael navnet Meshak og Azarja navnet Abed-Nebo.

8   Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved mad og vin fra det kongelige taffel, og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen, men hofchefen sagde til Daniel;>>Jeg frygter, at min herre kongen, som har tildelt jer mad og drikke, vil synes, at I ser dårligere ud end de andre unge mænd på jeres alder. Så bringer i mit nliv i fare hos kongen.<< Men Daniel sagde til den tilsynsmand, som hofchefen havde sat over Daniel, Hananja, Mishael og Azarja:>> Sæt dine tjenere på en prøve! I ti dage skal vi kun have grønsager at spise og vand at drikke; derpå skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, der får deres mad fra det kongelige taffel. Så kan du gøre med os, efter hvad du får at se, herre.<< Han føjede dem og lod dem komme på prøve i ti dage. Da de 10 dage var gået, så de bedre ud, og var mere velnærede end alle de unge mænd, der fik deres mad fra det kongelige taffel.

16   Så holdt tilsynsmanden op med at bringe dem mad og vin  fra taflet og gav dem grønsager i stedet for. Gud gav disse fire unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom. Og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme.

18   Da nu den tid var gået, som kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadnesar. Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hananja, Mishael og Azarja. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget,der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de vr ti gange så dygtige som samtlige mirakelmagere og besværgere i hele hans kongerige. Og Daniel blev der til kong Kyros` første regeringsår.

BIBELEN

Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger 

Autoriseret af

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

I oversættelse autoriseret af

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

ved kongelig resolution af

19. februar 1992

2008 udgaven

Standardudgave

2. udgave  9. oplag

Den første linje i Bibelen om

 Verdens skabelse

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

 Derfor ejer min Kristne Gud det offentlige rum.

Copyright

"Ophavsretten betyder kort sagt, at en ophavsmand, der laver et værk, er den eneste, der må gøre nogle bestemte ting med det"

 Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

 


 Den Kristne Guds 10. Befalinger  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke tilbede andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

Nå, men min hobby er at se cowboy-film, og jeg kan 
  Personligt godt lide, at falde i søvn, til filmen om briller

 BRILLER = Filmen om = BRILLER

www.Google.dk

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube

 Denne film om briller findes også på denne internetside

www.sagenskerne.dk  


  Den kristne Tros-bekendelse var således i Danmark i 1960

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Amen


 Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ...

NOTARENS Notater

Martin Schwarz Lausten - Martin Luther og Danmark dengang - og nu?

Videnskabernes Selskab

Abonner

Offentliggjort den 8. feb. 2017

Martin Schwarz Lausten har været proffessor i teologi med særligt henblik på dansk kirkehistorie ved Københavns Universitets teologiske fakultet siden 1996 og er medlem af Videnskabernes Selskab.

Kategori                    Uddannelse ...

Noteret på ugens første arbejdsdag, søndag, den 29. september 2019 = (( 29-09-2019 )). Klokken 18:03

www.Google.dk 

 


Glædelig Jul

Nedstående er indsat i dag, søndag den 1. December 2019

(( 01-12-2019 )) 

som er Julemåneden i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark, som er den måned, hvor vi Fejrer at 

Jesus = Guds Søn

ofrede sig på Korset, for at alle de mennesker på jordkloden, der tror eller troede på Gud, og troede på, at Jesus var Guds Søn, og derfor overholder Guds 10 Befalinger = De 10 Bud. 

----------------

 Hjælp dig Selv 

Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen.   

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet. 

 www.Google.dk

 Hvis De/du ønsker at høre dette foredrag af = Martin Schwartz Lausten, samles det op i musen, og derefter slippes musens indhold løs på Google i søgefeltet.

 Martin Schwarz Lausten - Martin Luther og Danmark dengang - og nu?

 


 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE