Lidt mere om jihad

Præsenteret her 2. juni 2017 

www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen

www.TavshedensTyranni.dk

Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

www.Tavshedens-Tyranni.dk  

  


 Titlen den er = Jihad = i historisk belysning.

Oversætterens forord 

Kun den første linje = mere orker jeg ikke. Den lyder således = 

Målet for jihad er verdensdominans

Målet for jihad er at dominere hele verden - at indføre en global stat styret af islamisk lov.

Jihad er ikke, som nogle vestlige apologeter hævder, blot en stræben efter individuel perfektion. Jihad er heller ikke bare en samling tilfældige sammenstød med islamiske grupper med forskellige mål. Jihad er derimod en radikal, ekspansionistisk og totalitær ideologi,hvis mål er at etablere en global islamistisk stat styret af islamisk lov, sharia. Tilhængerne af denne ideologi er villige til - og i stand til - at bruge vold for at opnå deres mål. De bruger også deres demokratiske friheder i Europa og USA til at fremme deres mål - typisk ved at agitere for særrettigheder til `undertrykte minoriteter`

Målet for jihad beskrives i detaljer i de islamiske tekster og af islamiske lærere. Osama bin Laden og andre ledere indenfor jihad har gentagne gange forklaret, at deres mål er at etablere en ny verdensorden, en islamisk verdensorden. Som Irans præsident  Mahmond Ahmadinejad forudså: Bølgen af islamisk revolution vil snart nå hele verden." Den sydafrikanske mufti Ebrahim Desai forklarede fornylig,at "en af de vigtigste pligter for islamiske herskere er at udbrede islam til hele verden (...) Hvis et land ikke tillader islams fremtrængen blandt sine borgere, eller hvis det skaber hindringer for det, vil en islamisk hersker have ret til at udøve jihad mod dette land..."

 Det faktum, at jihad retfærdiggøres af koranens mange opfordringer til, at de troende skal bekæmpe de vantro, gør forhandlinger med jihadister fuldkommen nytteløse. Som Osama bin Ladens næstkommanderende DR. Ayman al-Zawahiri sagde i sommeren 2006:"Krig mod Israel kan ikke indstilles på grund af traktater, våbenhviler, Sykes-Picot aftaler, patriotisme eller grænsestridigheder, men er jihad for Allahs skylod, indtil al religion er hans alene. Jihad har til formål at befri Palæstina, hele Palæstina, og at befri ethvert land som har tilhørt islam, fra Spanien til Irak.

Pakistaneren Syed Abul Ala Maududi, grundlægger af det radikale parti Jamaat-e-Islami, støttede dette synspunkt: "Islam er en revolutionær ideologi og et program, der søger at ændre den sociale orden i hele verden, og at rekunstruere den i tråd med sine egne principper og idealer.

Islam søger at ødelægge alle stater og regeringer overalt på jorden, hvis de er imod islams program og ideologi, uanset hvilket land eller nation, der regerer der..." Maududi havde en vision om en forenet islamisk stat, der støt ville brede sig ud fra det pakistanske subkontinent: "Det Muslimske Parti vil uundgåeligt udvide sin invitation til borgere i andre lande, så de også kan komme til den tro, der lover sand frelse og ægte velfærd. Og i det tilfælde, at det Muslimske Parti har tilstrækkelige ressourcer, vil det eliminere ikke-islamiske regeringer og erstatte dem med de islamiske regeringers magt." Dette var,ifølge Maududi, nøjagtigt hvad Muhammed og de første kaliffer gjorde. "Det er den samme politik, der blev fulgt af den Hellige Profet ( må Allahs fred være over ham ) og hans efterfølgende, de store kaliffer ( må Allah være glade for dem ) Arabien, hvor det første Muslimske Parti blev grundlagt, var det første land der blev undertvunget og bragt under islams styre.I

 1. Syad Abul Ala Mududi. "Jihad in Islam",tale givet ved rådhuset,Lahore,13. april 1939. Udgivet  online på  http://host.ipowerweb.com!-ymofmdc/books/jihadinislam

-----------------

Genoprettelse af kalifatet - den islamiske enhedsregering, der styrer det islamiske samfund under ledelse af kalif Muhammeds efterfølger, er et nøglemål for dagens jihadister, for kun en kalif har myndighed til at føre krig mod ikke-muslimske stater for at underlægge dem islamisk lov. Denne idé er ikke en opfindelse eller en vild fantasi blandt marginaliserede jihadister, men er en del af den tradionelle fortolkning af det store Al-Azher universitet i Cairo, begrebet jihad som "krig mod ikke-muslimer"." 2 Og den beskriver i detaljer, hvordan denne krig konkret  "skal udføres: "Kaliffen fører krig mod ( jøder = Jews ) og Kristne ... indtil de bliver muslimer eller betaler kopskatten for ikke-muslimer ( jizya )."Jihad-bevægelsen har som mål at underlægge hele verden Allahs religion og forsætter med alle tænkelige midler, indtil dette mål er nået.

Et hovedmål for jihad: Død over Amerika

Råbet "Død over Amerika" har genlydt i den islamiske verden siden Ayatollah Khomeninis islamiske revolution i Iran i 1979. På grund af de amerikanske forsøg på at etablere demokratier i den islamiske verden, og fordi USA er den mest markante opposition til islamisternes vision om en verden styret af sharia, regnes USA for at være deres største hindring for, at de kan nå deres mål. Islamisterne lægger ikke skjul på deres intentioner: "Amerika",erklærede Al-Qaeda talsmandden Suliman Abu Gheith. "repræsenterer den højeste form for vantro i vores moderne verden, og ( derfor ) ...har vi ret til at dræbe fire millioner amerikanere - to millioner af dem børn - at sende dobbelt så mange i eksil og at gøre hundredtusinder af dem til krøblinge.

Desuden har vi ret til at bekæmpe dem med biologiske og kemiske våben."

Den saudiske sheik Nasser ibn Hamed angav således i "Afhandling om afgørelser vedrørende brug af masseødelæggelsesvåben mod vantro" et endnu højere tal for passende amerikanske dødsfald: Hvis en bombe kastes mod dem ( amerikanerne ) som ville dræbe 10 millioner mennesker og brænde deres lande på samme måde, som de har brændt islamiske lande - ville dette være tilladt..."

2. Ahmed ibn Naqib al-Misri, Reliance of the Traveller ( ´Umdat al-Salik ): A Classic Manual of Islamic Salamic Sacred Law, oversat af Nuh Ha Mim Keller ( Amana Publications, 1999 ) 09.O./

http://www.sabbat-kristne.dk/415554879

Se eventuelt en mulig forsættelse på dette link

 http://www.about-truths1.dk/433047506

 Forsat 24 januar 2017

Osama bin Laden skrev i sin "Erklæring om Jihad mod Jøder og Korsfarere" ( 1998 ) at "drab på amerikanere og deres allierede - både civile og uniformerede - er et påbud for alle individuelle muslimer, som kan gøre det i ethvert land, hvor han kan gøre det..."

Irans præsident Ahmadinejad talte åbent om ødelæggelse af Amerika i en tale i oktober 2005: "Til dem, der tvivler, til dem, der spørger, om det er muligt, eller dem, der ikke tror, siger jeg dette: En verden uden Amerika og Israel er både muligt og opnåeligt." Hans allierede, Hassan Nasrallah, leder af Hizbollah, forklarede i 2002, at dette formål ikke stod til at ændre: "Vores fjendtlighed mod Den Store Satan ( USA ) er absolut... ´Død over Amerika´vil forblive vores gennemtrængende og kraftfulde slogan: Død over Amerika!"

Disse ord kan desværre ikke affejes som en afvigelse fra islamisk tradition; de er et nyt udtryk for en gammel impuls. Det blev forklaret af Sheik Abd Al-Aziz Qari, der i sin prædiken i Kaaba-moskeen i Midina sagde: Når vi siger, at det er et guddommeligt påbud at eliminere de vantro, vil det sige, at det er en uforanderlig,gyldig lov, et konstant princip, der ikke forandres efter tid, personer eller omstændigheder. ... Det vil sige, at ligesom landene Thamoud,´Aad, Midian m.fl. blev elimineret, således vil også Amerika og jødernes land blive elimineret."  


Jihad kræver drab på vantro,konvertering til islam eller underkastelse under islamisk lov

Målet for krigsførelse er ikke at tvinge de vantro til at konvertere til islam, men i højere grad at udvide området under islamisk lov og at få vantro til at underkaste sig som mindreværdige. Islamis historie og jurisdiktion - helt fra Muhammeds tid - har givet tre muligheder for ikke-muslimer i konfrontationen med jihad: at konvertere til islam, at underkaste til islam, at underkaste sig islamisk styre eller døden. Islamiske jurister har udviklet en lovmæssig tradition om dette, der er uden lige i nogen anden religion: Et omfattende og detaljeret lovkompleks om underkastelsen af ikke-muslimer i Allahs navn.

En lærebog om islamisk lov ( Hidayah ) insisterer på, at mennesker skal inviteres til islam, før der kan åbnes krig mod dem. Men, "hvis de vantro, efterat have fået invitationen, hverken accepterer den eller accepterer at betale den islamiske kopskat ( Jizay ), vil det være en pligt for muslimer at påkalde sig Allahs hjælp og erklære krig mod dem." 

Målet for jihad er at indlemme ikke-muslimer i det islamiske samfund, enten ved konvertering eller underkastelse. Islamisk lov regner ikke-muslimer for dhimmier ( "skyldige" ), fordi de ikke bare har afvist Muhammed som profet, men også har forvrænget de åbenbaringer, de siges at have modtaget fra Allah.

Selvom jøder,kristne og andre ikke-muslimer kan tillades at udøve deres religion inden for den islamiske samfundsorden, skal de gøre dette under stærkt begrænsede forhold, der løbende minder om deres andenklasses statusi samfundet. Alt dette er stadig en del af den sharia-lov,som islam søger at indføre i verden.

Jihad og kvinder

Jihad ideologien kræver undertrykkelse af kvinder

Koranen er et manifest for kvindeundertrykkelse.

Den siger:Kvinder er mænd underlegne og skal regeres af dem.

"Mænd står over kvinder, fordi Allah har givet nogle fortrin frem for andre." (4:34 )

Kvinders vidnesbyrd har kun den halve vægt af mænds.

"Tilkald to af jeres mænd som vidner! Hvis det ikke kan blive to mænd,så én mand og to kvinder, som i kan godtage for vidner, således at hvis den ene af de to skulle fejle, kan den anden påminde hende." (2.282)

En mand kan gifte sig med op til fire kvinder og have sex med slaver.

"Hvis I er bange for, at I ikke kan behandle de forældreløse retfærdigt, så gift jer med de kvinder, I finder for godt: To, tre eller fire. Hvis I er bange for ikke at kunne behandle dem ligeligt, så kun med én, eller de slavinder, I ejer. Dette er det nærmeste til ikke at komme på afveje." (4:3)

En søns arv skal være dobbelt så stor som en datters.

Allah pålægger jer for jeres børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn. (4:11)

En mand skal slå ulydige koner.

"De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Allah vogter det. De, fra hvem i frygter genstridighed, skal i formane, lade alene i sengen og slå." (4:34)

3. Fra Hidayah. vol. II. s, 140. citeret Thomas P. Hugnes. "A Dictionary of Islam" (W.H. Allan. 1895), "Jihad". s 243-248.

Pakistans Medicinske Institut har fastslået, at over halvfems procent af alle kvinder har oplevet at blive slået,tævet eller  misbrugt seksuelt for forseelser så små som at have lavet et dårligt måltid. Andre bliver straffet for ikke at have født drengebørn. 4

Det koranske krav om at kvinder skal "lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring." (24:31) har også konkrete følger. I marts 2002 blev femten piger fanget af en brand i deres skole. De lagde deres ydre klæder fra sig for at overleve flugten gennem flammerne. Men Saudi-Arabiens religiøse politi, Muttawa, ville ikke lade pigerne slippe ud af bygningen, uden at de var fuldt tilslørede. Muttawa gik i kamp med politi og brandfolk, der søgte at åbne skolens døre. Alle pigerne døde. 5

Koranen tager også børneægteskaber for givet. Det skyldes muligvis, at Muhammed selv havde en mindreårig kone. Han "giftede" sig med Aisha, da hun var en pige på seks år og fuldbyrdede ægteskabet, da hun blev ni år gammel.´6 Dette har haft konsekvenser for millioner af kvinder og piger i de samfund hvor koranen regnes for en absolut sandhed og Muhammed et forbillede for alle menneskers opførsel. Mere end halvdelen af teenage piger i Afghanistan og Bangladesh er således gift. 7 Ayatollah Khomeini fortalte de muslimske troende, at det er`en guddommelig velsignelse`at gifte sig med en pige før hendes første menstruation.

 Såkaldte "æresdrab" ( der rettelig burde kaldes familiehenrettelser ) er, selv om de ikke er foreskrevet i koranen eller islamisk lov, et dybt rodfæstet element i islamisk kultur og derfor i jihad. Den skam, som seksuel urenhed hos en kvinde eller pige i familien medfører, herunder at være offer for voldtægt, bliver udrenset ved at dræbe hende. Som eksempel har det relative moderate Jordan denne passus i straffelovens paragraf 340: "en ægtemand eller en anden nært beslægtet, der dræber en kvinde efter bestyrket mistanke om hor, vil blive fritaget for straf i fuldt omfang."

Som følge af den islamiske indvandring til Europa er denne tradition også kommet til Vesten, som det er set i Danmark f.eks ved det dramatiske mord på Ghazala Khan i Slagelse. Med den voksende islamiske indflydelse kan vi forvente at se mange flere sager som disse.

Jihad ønsker jøderne udryddet

Jødehadet er bredt og stærkt i den islamiske verden. Sheik Ahmad Abu Halabiya opsumerede den generelle holdning i en prædiken fra Sheik Zayed binbiya opsumerede den generelle holdning i en prædiken fra Sheik Zayed bin Sultan Aal Nahyan moskeen i Gaza, transmitteret direkte på den officielle tv-kanal for Palestinian Autority ( PA ) med denne opfordring: "Vis ikke jøderne nogen nåde, uanset hvor de er, i ethvert land. Kæmp mod dem, hvor end du er. Hvor du end møder dem, dræb dem. Hvor du end er, dræb jøderne og de amerikanere, der er som dem..."

Irans præsident Ahmedinijad går endnu længere i sin dehumanisering af jøder: "De ( Jøderne = Jews ) har ingen grænser,forbehold eller tabuer, når det drejer sig om at dræbe mennesker. Hvem er de? Hvor kom de fra? Er de mennesker?

´De er som som kvæg, nej, mere vildledte.´En samling blodtørstige barbarer. Sammenlignet med dem er alle kriminelle i verden gode eksempler."

Hizbollahs leder, Hassan Nasrallah, udtrykker sin modstand mod Israel i rent teologiske termer ud fra koranens anti-semitisme: "Enhver, der læser ( Koranen ) kan ikke forestille sig sameksistens med dem, fred med dem, eller nogen form for accept af deres tilværelse ... for de er som en kræftsvulst, der kan sprede sig igen når som helst." Nasrallah kalder jøderne" børnebørn af aber og svin" ( jfr. koranen 2:62-65, 5:59-60 og 7:166).

Islamister citerer ofte den islamiske tradition, hvor islams grundlægger, Muhammed, taler om de sidste dage: "Tiden skal ikke komme, før muslimer går i kamp mod jøderne ( og dræber dem ) før jøderne gemmer sig bag klipper og træer, som vil råbe ´Oh, muslim! Der gemmer sig en jøde bag mig, kom her og dræb ham´´´8  Dette vers citeres i charteret for Hamas, den Islamiske Modstansbevægelse.

Ifølge de radikale islamiske præster retfærdiggør koranens holdning til jøder endda selvmordsangreb mod civile. Middle East Media Research Institute rapporterede, at en hjemmeside fra gyptens Al-Azhar Universitetet først i 2002 skrev: "Den store Iman fra Al-Azhar, Sheik Muhammed Sayyed Tantawi, kræver, at det palæstinensiske folk af alle retninger forstærker martyroperationerne ( selvmordsangreb ) som den højest mulige form for handling.

Jihad handler ikke om Israel

Jihad handler hverken om USAs politik overfor Israel eller om Israels politik overfor palæstinenserne.

USAs støtte til Israel er en af de mest almindelige forklaringer på den voldelige form for jihad. Mange, ikke mindst på venstrefløjen, tror, at en mindskelse af USA´s støtte til Israel, kombineret med yderlige israelsk afståelse af land, vil standse volden. Men dette synspunkt er ahistorisk: for eksempel kan man konstaterer, at den første islamiske terrororganisation, Det Muslimske Broderskab ble grundlagt i 1928, tyve år før grundlæggelsen af staten Israel. Organisationens formål her ikke ændret sig væsentlig siden da.

Grundlæggelsen af Det Muslimske Broderskab var ikke en reaktion på zionismen, men på, at den sekulære, tyrkiske regering havde afskaffet kalifatet i 1924.9

Den islamiske gruppe Hizb.ut-Tahrir tilskriver således ikke dagens problemer i den islamiske verden til israelsk eller amerikansk ondskab i Irak eller andre steder, men kalifatets ophævelse: Hizb-ut-Tahrir tilskriver således ikke dagens problemer i den islamiske verden til israelsk eller amerikansk ondskab i Irak eller andre steder, men til kalifatets ophævelse: Siden den dag har den islamiske ummah ( Nation/fællesskab ) levet et liv af ulykker; den blev brudt op i små ministater, der på enhver måde blev styret af islams fjender."10

8. Sahib Muslim. bog 41, nr, 6985

9. Oversæt.anm : Det er dog værd at bemærke, at Det Muslimske Broderskab var en forholdsvis lille gruppe, indtil den startede den store opstand i 1936-1939. Opstandebn skete med betydelig materiel støtte fra det nationalsocialistiske regime i Tyskland.

10. Janes George Jatras: "Is there a Khilafah in Your Futura? The Coming Islamic Revolution". Chronicles, februar 2005

  Videoer til mogens glistrup 


 

 Billeder af den gregorianske kalender

 Præsenteret her 20. maj 2017 ifølge den nuværende brugte Kalender

tror jeg ???

www.123hjemmeside.dk  

Billeder af den julianske kalender

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 

 


 Citat

  Den stille jihad

Jihad sker gennem undertrykkelse af demokratiske institutioner.

Baseret på deres religiøse bud om at overvinde de vantro og bringe islam til at dominere i verden, arbejder jihadisterne gennem alle muslimske samfund at dominere i verden, arbejder jihadisterne gennem alle muslimske samfund i Vesten med det formål at underminere demokrati og forfatningsmæssig lov. De bruger de demokratiske institutioner og deres egen status som úndertrykt mindretal´frataget lighedens glæder til at undertrykke selve den demokratiske proces.

Ved at udnytte Vestens respekt for mindretalsrettigheder og kultur søger jihadisterne at gennemføre sharia bid for bid, først i deres egne samfund og derefter i hele Europa.

Oussama Cherribi, medlem af det hollandske parlament, bemærkede denne udtalelse fra en imam i Holland: Sharia ( islamisk lov ) har intet behov for at tilpasse sig den moderne verden, for det er guddommelige love. Mennesker skal i stedet tilpasse sig sharia.13

At forsvare sharia indebærer at forsvare dødsstraf ved stening. Hani Ramadan, en fremtrædende islamisk leder i Schweiz, bror til den kendte Tariq Ramadan, blev afskediget fra en lærerstilling i Geneve, efter at han havde udgivet en artikel i det franske blad Le Monde, hvori han forsvarede stening som straf for hor.14 Han tog sagen i retten, der lod sig overbevise af argumenter om "demokratisk Pluralisme", og gav ham medhold to gange.15 Danske imamer, f.eks den kendte Abdul Wahid Petersen, har udtrykt tilsvarende holdninger.

Mens nogle muslimer i Vesten tilpasser sig vestlige værdier, er der mange andre, der har et helt andet mål, ikke mindre end at skabe islamiske stater i Europa.

Giuseppe Bernardini, romersk-katolsk ærkebiskop i Tyrkiet, siger: "Dominansen er allerede begyndt." Han bemærker at saudiske oliepenge "ikke bruges til at skabe arbejdspladser i det fattige Nordafrika eller Mellemøsten, men derimod til at bygge moskeer og kulturcentre i kristne lande med islamisk indvandring, herunder Rom. Kristendommens hjerte ...

13. Oussama  Cherribi: Imams an issues: The Politics of Islam in European Public Space", præsenteret ved American Political Science Association, San Francisco Californien, 30. august til 2. september 2001.

14. Hani Ramadan, La charia incomprise", LeMonde 10. september 2002

15. "Controversial Muslim scholar wins in court" SwissInfo, 21. maj 2005

Hvordan kan vi ignorere mønsteret i dette, et mønster, der handler om ekspansion og generobring?"

Bernadini fortalte om en samtale, han havde haft med en islamisk leder, som havde sagt: "Takket være jeres demokratiske love vil vi invadere jer. Takket være vores religiøse love vil vi dominere over jer,"16

Jihadister i Europa har været ganske ligefremme om deres intentioner. I England pralede sheikh Omar Bakr Muhammad længe af , hvordan han udnyttede misforholdet mellem ytringsfriheden og demokratiets behov for at beskytte sig selv og erklærede åbent, at hans mål var at´forvandle Vesten til Dar Al-Islam.´Han forlod Storbritanien efter de jihad-inspirerende terrorangreb i London 7. juli 2005.

En forvandling af Storbritanien til en islamisk stat kunne ske ved en ´invasion udefra´. I så fald," siger Bakri, "vil vi være dens hær og soldater indefra. Men hvis ingen sådan islamisk stat kommer, vil muslimerne bringe Vesten til islam gennem en ideologisk invasion..." 

Stille Jihad = et udpluk fundet på = dette link  

 http://www.about-truths1.dk/433047514 

 Udgivelser 

 http://www.about-truths1.dk/433937081 

  Friheden i Fare!

Læs mere 

www.fornyelsespartiet.dk

 Citat Slut


 

 Det er ikke alle muslimske = taxa-chauffører = der aflægger rapport til deres langskæggede imamer. Det irriterende er = at vi ikke ved = hvem af dem = der tilhører = imamernes efterretnings-agenter.

Hvorfor er der muslimer i Europa  ???
 
 Censurens udsprings-kilde/r = hvor er den/de  ???
 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |
 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554879

 


 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE