Marie Krarup

Præsenteret, fredag, den 26. juli 2019 Klokken 19:02

Billeder af Marie Krarup Mosbjerg Folkefest  

Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

Der skal flages denne dag

 Marie Krarup

 Er medlem af  =  www.Danskfolkeparti.dk  

Billeder af kong kylie 

 Kan Kong Kylie og Skipper Skræk genoptrykkes  ???

  www.wikipedia.net  www.DenKorteAvis.dk   www.Google.dk

 Billeder af danske flag 

  Flere billeder af danske flag


 www.TavshedensTyranni.dk

Hjælp dig Selv

www.DenKorteAvis.dk  

Hjælp dig Selv 

Sådan kan De/du gøre ( hvis De/du selv vil ) men det koster hver måned. 

???

Først skal der af ( De/du ) oprettes en hjemmeside


  Jeg bruger specielt en ( 123hjemmeside ) den kan det jeg skal.

 www.123hjemmeside.dk  


  Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

Eksempler. Jeg har set et = Uventet Interview.

http://www.pokerpartiet.dk/435397855

Virkelighedstab.

http://www.pokerpartiet.dk/327936306

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen.  

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet.

Hvis Notaren i din hjemby har en fridag, så er det muligt, at finde hjælp på internettet, ved hjælp af dette oversættelses-program

Bing

www.Google.dk

 Her er endnu et eksempel 

 Gintberg - på Kanten om - Folkekirken 

www.Google.dk

Vil De/du se gintberg på kanten, så ved De/du ( Nu ) hvordan man gør. 

Gintberg på Kanten

 


 Billeder af Marie Krarup Mosbjerg Folkefest

 

 Marie Krarup

 Er medlem af  =  www.Danskfolkeparti.dk


  FOLKEHØJSKOLENS  SANGBOG

SEKSTENDE UDGAVE ANDET OPLAG

  365. Skjuld gammel venskab rein forgo.

233. Jeg ser de bøge lyse øer.

217. Der er et yndigt land.

Norges Fædrelandssang ( Første Vers af otte Vers ).

389. Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, vejrbidt over vandet, med de tusind hjem. Elsker, elsker det og tænker på vor fa´r og mo´r  og den saga nat, som sænker drømme på vor jord, og den sa-ga-nat, som sæn-ker, sæn-ker drømme på vor jord.


 

Den Kristne Guds 10. Befalinger  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke tilbede andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Retten til liv

Det var i 1972 eller 1973, at der blev indført en abortlov, i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Hvis der er født 16.000 aborter om året i 36 år, fra 1973 til i år 2019, så er der efter mit regnestykke

myrdet 576.000 etniske danske danskere, inden de er født.


 Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i

 

 www.Google.dk

  Billeder af Kristendom 

 

 Flere billeder af Kristendom 


Kender = Signe Molde = den første Linje i Bibelen = der lyder således  

 I BEGYNDELSEN SKABTE GUD himmelen og jorden.

De første 7 ord i min = 1964 udgave af Bibelen = der er udgivet af

DET DANSKE BIBELSELSKAB

KØBENHAVN

lyder således

I BEGYNDELSEN SKABTE GUD himmelen og jorden.

???

 Billeder af Kristendom 

 

 Flere billeder af Kristendom 

 Vi Kristne ved godt at ( Guds Søn = Jesus ) har sagt dette

Lad børnene komme til mig.

 "Moar, jeg ønsker mig et skuffeselskab" | Quizzen med Signe Molde ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHxot6KZNY0
20. sep. 2016 - Uploadet af DR

"Moar, jeg ønsker mig et skuffeselskab til min børneopsparing." Du kan til hver en tid besøge DR TV på ...

 Men er det ulovligt  ???


 Er du en muslim, der vil være kristen, så skal du vide, at sådan lyder den kristne trosbekendelse. Sådan lyder den bøn, du skal bede, een gang om ugen, på ugens syvende dag ( Lørdag = Sabbat )

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Amen

 


 

 Den Kristne Guds 10. Befalinger  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke tilbede andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Retten til liv

Det var i 1972 eller 1973, at der blev indført en abortlov, i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Hvis der er født 16.000 aborter om året i 36 år, fra 1973 til i år 2019, så er der efter mit regnestykke

myrdet 576.000 etniske danske danskere, inden de er født.


  Bemærk også Befaling nummer tre

Desuden

Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller

 BRILLER = Filmen om = BRILLER

www.Google.dk

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube

 Denne film om briller findes også på denne internetside

www.sagenskerne.dk


 Præsenteret her 27. juli 2019

Vi er nu nået frem til ugens syvende dag, ( lørdag = sabbat ) som vores Gud har udnævnt til, at være jødernes Helligdag. Det betyder, at søndagen er ugens første arbejdsdag. Lige nu er det Lørdag, den 27. jul 2019 , den dag Vores Kristne Gud, udnævnte til at være hviledag, for alle kristne, der bor på denne her jordklode, som Vores Kristne Gud skabte på 7. dage, og hvilede på syvende dag.

Jeg vil gøre, som jeg har gjort andre gange på en sabbat. Jeg vil åbne Bibelen på et tilfældigt sted, og se hvad der står skreve i Bibelen. Resultatet var dette.

Jeremias´jordkøb, billede på folkets fremtid

Jeremias bog kapitel 32 side 703 i min 2008 udgave af Bibelen.

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren i Judas konge Sidkijas tiende regeringsord; det var i Nebukadnesars attende år. Dengang belejrede babylonerkongens hær Jerusalem, og profeten Jeremias sad fængslet i vagtgården til Judas konges palads. Judas konge Sidkija havde ladet ham fængsle og havde sagt: Hvorfor har du profeteret: Dette siger Herren: Jeg giver denne by i Babylons konges magt; han skal indtage den. Judas konge Sikija undgår ikke at falde i kaldæernes hånd; han bliver givet i Babylons konges magt og skal stå ansigt til ansigt med ham. Sidkaja bliver ført til Babylon, og der skal han blive, indtil jeg tager mig af ham, siger Herren. I får ikke noget ud af at tage kampen op med kaldæerne.

6

Jeremias sagde: Herrens ord kom til mig: Hanam´el, din farbror Shallums søn, kommer til dig og siger: Køb min mark i Anatot; for du har indløsningspligten til at købe den. Sådan som Herren havde sagt, kom Hanam´el, min farbrors søn til mig i vagtgården og sagde til mig: Køb min mark i Anatot i Benjamin, for ifølge ejendomsretten er det dig, der har indløsningspligten, så du må købe den. Og jeg vidste at det var Herrens ord.

9

Så købte jeg marken i Anatot af Hanam´el, min farbrors søn; jeg vejede sølvet af til ham, sytten sekel sølv. Jeg underskrev dokumentet, forseglede det, skaffede vidner og afvejede sølvet på en vægt. Så tog jeg skødet, som efter budet og lovene havde en forsejlet del og en åben del. Jeg gav skødet til Baruk, Nerijas søn, Maksejas sønnesøn, i nærværelse af min farbrors søn Hanam´el af vidnerne, der havde underskrevet skødet, og af alle de judæere, der opholdt sig i vagtgården. Og i deres nærvær gav Baruk denne befaling: Dette siger Hærskarernes Herre, Israels Gud: Tag dette dokument, skødet med den forseglede og den åbne del, og læg det i en lerkrukke, så det kan bevares i lange tider. For dette siger Hærskarernes Herre, Israels Gud: Der skal igen købes huse, marker og vingårde her i landet.

16

Da jeg havde givet skødet til Baruk, Nerijas søn, bad jeg til Herren: Ak, Gud Herre, du har skabt himlen og jorden i din store styrke og med din løftede arm. Intet er umuligt for dig! Du øver trofasthed i tusind slægtled, men gengælder fædres skyld på deres efterkommere. Den store vældige Gud, Hærskarernes Herre er hans navn! Stor er din plan og mægtig din gerning! Du holder et vågent øje med alle menneskers færd, og du giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger. Du gjorde tegn og undere i Egypten og gør den dag i dag både i Israel og blandt andre mennesker. Du skabte dig et navn , som består den dag i dag.

21

Du førte dit folk Israel ud af Egypten med tegn og undere, med stærk hånd og løftet arm, med store og frygtindgydende gerninger, og du gav dem dette land, som du havde lovet deres fædre at give dem, et land der flyder med mælk og honning, og de kom ind og tog det i besiddelse. Men de adlød dig ikke, og fulgte ikke din lov, og de gjorde intet af det, du havde befalet dem at gøre. Så lod du hele denne ulykke ramme dem. Voldene er nu tæt på byen; den kan snart blive indtaget. Ved sværd, sult og pest bliver den givet i kaldæernes hånd, når de går til angreb på den. Det er sket, som du har sagt. Du ser det selv. Og så, Gud Herre, siger du til mig, at jeg skal købe marken og skaffe vidner, samtidig med at byen bliver givet i kaldæernes hånd!

27

Herrens ord kom til Jeremias: Se, jeg er Herren, alle menneskers Gud. Er noget umuligt for mig? Derfor siger Herren: Jeg giver denne bu i kaldæernes hånd og i Babylons konge Nebukadnesars magt, så han kan indtage den. Kaldæerne, som angriber byen, vil rykke ind og sætte ild på den og brænde alle de huse ned, hvor man krænkede mig og tændte offerild for Ba´al på taget og udgød drikofre for andre guder. Helt fra deres ungdom har isralitterne og judæerne kun gjort, hvad der er ondt i mine øjne; ja, isralitterne har krænket mig med deres handlinger siger Herren. Lige fra den dag denne by blev bygget til i dag, har den vakt min vrede og harme, så jeg nu vil fjerne den fra mine øjne, på grund af alt det onde, isralitterne og judæerne har gjort. De har alle krænket mig, konger, og stormænd, præster og profeter, judæere og Jerusalems indbyggere.

33

De vendte ryggen til mig, ikke ansigtet, og skønt jeg belærte dem igen og igen, ville de ikke høre og ikke tage ved lære. De opstillede deres ækle guder i det hus, mit hus er udråbt over, og gjorde det urent. De byggede offerhøjene for Ba´al i Hinnoms søns dal for at ofre deres sønner og døtre til Molok. Jeg har aldrig befalet eller haft i tankerne , at de skulle gøre noget så afskyeligt og forlede Juda til synd. Derfor siger Herren Israels Gud, nu om denne by: I siger:>>Den bliver givet i babylonernes magt ved sværd, sult og pest.<< Men jeg samler dem fra alle de lande , jeg fordrev dem til i min store vrede, min harme og mit raseri, og jeg fører dem tilbage til dette sted og lader dem bo trygt.

38

De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg giver dem ét hjerte og én vej, så de altid vil frygte mig, og det må gå dem og deres efterkommere godt. Jeg slutter en evig pagt med dem: Jeg vil ikke vende mig fra dem, men handle godt imod dem. Jeg lægger gudsfrygt i deres hjerter, så de ikke viger fra mig. Jeg glæder mig over dem og vil dem det godt; i fuld og oprigtig trofasthed planter jeg dem her i landet.

42

Dette siger Herren. Ligesom jeg bragte hele denne store ulykke over dette folk, bringer jeg nu alt det gode over dem, som jeg lover dem. Der skal atter købes marker her i landet, selv om I siger, at det er en ødemark uden mennesker og dyr, som er givet i kaldæernes hånd. Man skal købe marker, udfærdige dokumenter, forsegle dem og skaffe vidner i Benjamins land og i Jerusalems omegn , i Judas byer, i Bjerglandets byer; i Lavlandets byer og i Sydlandets byer, for jeg vender deres skæbne, siger Herren.

Citat fra Bibelen slut = på ugens første dag

Søndag, den 28. juli 2019 = Klokken 00:06

 


 

  Præstedokumentar - YouTube

 

http://www.tro-eller-overtro.dk/ 

Når jeg hører disse Kirkeklokker = der indleder denne udsendelse = så kommer jeg til = at tænke over = at der findes over 2200 Kirker her i Danmark = og = disse Kirker er bygget = dengang = der fandtes dygtige håndværkere = der kunne klare at bygge solide bygninger = uden at bruge Computer-beregninger.

 

Guds  søn = JESUS = HAR SAGT =

JEG ER = VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;

ingen kommer til FADEREN uden ved mig.

Bibelen =  Johannes-evangeliet Kapitel 14. Vers 6 .

 www.fortidensJelling.dk

         

DER FINDES OVER 2200 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv. Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ???
 

Danmark - en billeddatabase

På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2200 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - National-staten Danmark og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

 
       

www.Danskkultur.dk 

   Der er mange unge = der ikke kender = de danske højtider.

Det skyldes blandt andet = at Bibelhistorie er fjernet fra skole-undervisningen.

Du kan på Dansk Kulturs hjemmeside = læse mere om de kristne skikke under overskriften

Mærkedage 

 www.Danskkultur.dk 

Danmarks Kulturerklæring findes på dette link

www.Sagenskerne.dk 


 Det er nu ugens syvende dag ( lørdag = Sabbat ) den dag Herren har Helliget og valgt som hele jordklodens syvende dag, og Klokken er nu 00:03 

Jeg vil nu slå op i Bibelen, årgang 2008, Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning II, på et tilfældigt sted, og se hvad Din/Min og Vores Bibel, vil fortælle os Evangelisk Luthersk Kristne. Men først

Retten til liv

 Jeg slog op i Bibelen, på side et tilfældigt sted. Det blev på side 893 i MATTHÆUSEVANGELIET Kapitel 27 med denne overskrift

Dommen over Jesus

Tidligt næste morgen traf alle yperstepræsterneog folkets ældste beslutning om at få Jesus dømt til døden. De lod ham binde og føre bort og udleverede ham til statholderen, Pilatus.

MATTHÆUSEVANGELIET sIde 892 havde følgende overskrifter.

Tilfangetagelsen

Jesus for Rådet

Peters fornægtelse

Dette kan i selv læse nærmere om i jeres egen Bibel.

Her er nogle bekræftigende Links om

Kapitel 26 af andre profeter. 

26 Kapitel

47-56 Mark 14,43-52. Luk 22,47-53. Joh 18,3-11

48-50 2 Sam 20,9

50 Joh 13,27

52 1 Mos 9,6. Åb 13,10

55 Luk 19,47

57-68 Mark 14,53-65. Luk 22,63-71. Joh 18,12-14. 19-24

54 ApG 6,13

60 1 kONG 21,13

61 Matt 27,40. Joh 2,19

 63 Es 53,7

64 Dan 7,13. Matt 24,30

65-66 3 Mos 24,16

 66  Matt 9,3. Joh. Joh 19,7

67 Job 16,10. Es 50,6

69-75 Mark 14,66-72. Luk 22,54-62. Joh 18,15-18.25-27  

 


  Jeg vil nu forsætte på side 683

Judas´ død

Da Judas, som forrådte ham , så, at hanvar blevet dømt, angrede han og bragte de tredive sølvpenge tilbage til ypperstepræsterne og de ældste og sagde og de ældste og sagde:>>Jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod.< Men de svarede:>>Hvad kommer det os ved? Det bliver din sag.<< Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig. Ypperstepræsterne tog sølvpengene, men sagde:>Det er ikke lovligt at lægge dem i tempelblokken, da det er blodpenge. De traf da den beslutning at købe pottemagermarken for pengene til gravplads for fremmede. Derfor hedder den mark den dag i dag Blodager. Da opfyldes det, som er talt ved profeten Jeremias, som siger:>>Og de tog tredive sølvpenge, den pris, han blev vurderet til, han der blev vurderet, af Israels børn, og de gav dem for Pottemagermarken, sådan som Herren havde befalet mig.<<

Jesus for Pilatus

Jesus blev stillet for statholderen, og statholderen spurgte ham:>>Er du jødernes konge?<< Jesus svarede:>>Du siger det selv.<< Men på ypperstepræsternes og de ældstes anklager svarede han ingenting. Da sagde Pilatus til ham:>>Hører du ikke alt det, de vidner mod dig?<< Men han svarede ham ikke på et eneste spørgsmål, så statholderen undrede sig meget.

15

Under festen plejede statholderen at løskøbe en fange efter folkets egen vilje. Man havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barrabas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem ´:>>Hvem vil I have, at jeg skaL løslade jer, Jesus Barrabas eller Jesus, som kaldes Kristus?<< Han vidste nemlig, at det var af misundelse, de havde udleveret ham; og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige:>>Hold dig fra denne retfærdige mand. For jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham.<<

20

Men ypperstepræsterne og de ældste overtalte skarerne til at bede om at få Barabas løsladt, og få Jesus henrettet. Og da statholderen spurgte dem:>>Hvem af de to vil I have jeg skal løslade jer?<< svarede de Barrabas!<< Pilatus spurgte dem:>>Hvad skal jeg så gøre med Jesus som kaldes Kristus?<< De sagde alle :>>Han skal korsfæstes.<< Han spurgte:>>Hvad ondt har han da gjort?<< Men de råbte endnu højere:>>Han skal korsfæstes!<< Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tvær5timod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde:>>Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag.<< Hele folket svarede:>>Lad hans blod komme over os og vore børn!<< Da løslod han dem Barrabas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.

Tornekroningen

27

Da tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham, og flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham, og sagde:>>Hil dig, jødekonge!<< Og de spyttede på ham og tog kæppen og tog kæppen og slog ham i hovedet. Da de havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham.

Og nu en sovepause, på ubestemt tid.

   Udgivelser 

 http://www.sagenskerne.dk/29723003


 Free Speech

 http://www.sagenskerne.dk/30778367

 


 www.DKsamling.dk

www.Medie1.dk

 Reformationen | 5 minutter om Luther - YouTube

 www.HelmuthNygaard.dk

 


 NOTARENS Notater

 Helmuth Nyborg taler ved For Frihed Folkefest 2017

L. Knudsen

Abonner

Offentliggjort den 7. jul. 2017

For Frihed om Den Danske Forening afholdt folkefest 2017. Blandt talerne var Helmuth Nyborg, professor emiritus i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet.

Kategori   Velgørenhed og aktivisme

Noteret, lørdag, den 10. august 2019. Lørdag er som bekendt den dag, Herren, Vores Kristne Gud, har valgt som ( Sabbat = hviledag ) for alle Folkeslag på jorden, uanset deres Religion.

Klokken er nu 20:32 på denne ( lørdag = Sabbat ) ugens syvende dag.

www.Google.dk


  Jeg bruger denne ( 123hjemmeside ) den kan det jeg skal. 

 www.123hjemmeside.dk  


  Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

 

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen.  

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet.

www.Google.dk

 Her er endnu et eksempel 

 Gintberg - på Kanten om - Folkekirken 

www.Google.dk

Vil De/du se gintberg på kanten, så ved De/du ( Nu ) hvordan man gør. 

Gintberg på Kanten


 Her på ugens syvende dag, lørdagen, som også er ( Jødernes Helligdag ) har jeg dette spørgsmål, til Danmarks Hedenske og Kristne journalister. Blev den første skrevne  Bibel skrevet på hebræisk ???

Hvordan staves ordene ( kan skal og vilje ) i en hæbrisk Bibel ???

Kan dette/disse spørgsmål opklares, ved at læse bogen

Øst for Paradis  ???  

---------------

21 Kapitler kan læses med 1. Kapitel om ugen.

 http://www.sagenskerne.dk/29723003

Hvis vi forestiller os, at De/du begynder at læse det første af 21. kapitler, i dag,( lørdag, den 10.august 2019 ) kan det så passe, at De/du vil læse Kapitel 21, lørdag den 21. december 2019, eller lørdag, den 28. december ???

En dvæledag, måske ???

Hvis vi dvæler lidt ved ( lørdag = sabbat ) den 21. december 2019, så bemærker jeg, at den efterfølgende dag, den 22. december 2019 er 4. søndag i advent, også er årets korteste dag, her i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Men tallet 22 er også meget inspirerende, når vi åbner vores Danske Bibel, Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark, på side 1147, og læser videre under

JOHANNES´ÅBENBARING

som har denne overskrift

Livets vand og livets træ


 Desuden

 Børnenes Julefest i Danmark falder den 24. december 2019,  på en af de gamle Danske Guders dag, nemlig på en tirsdag.

Dagen efter den 25. december 2019

er det Englændernes tur til at holde jul, og det er på en onsdag. Hvis det er det verdensberømte orkester, med den verdensberømte violist i spidsen for orkesteret, vil jeg opfordre det engelske publikum til at tage deres paraply med i operaen.   


 Er Hebræisk et oldgræsk sprog ???

TAK til Marie Krarup

medlem af

www.Danskfolkeparti.dk

 for en fantastisk inspirerende tale for

Dit/Mit og Vores Danske Fædreland

og for familien Danmark. 

 TAK


 Kampen for Danmarks Danske Familier forsætter

Eventyret om Den Vidunderlige Kartoffel - YouTube

 ISBN 87-15-07223-1 Engelsk udgave findes også.

Your Kitchen Garden af George Seddon og Helena Radecka.


   NOTARENS Notater

Moving Violation 1976

Wood Chucker

Abonner

Offentliggjort den 2. maj 2015

Kategori    Personer og blogs

Noteret på ugens 2. dag mandag den 12. august 2019, som er ugens anden hviledag, fordi Vores Kristne Gud har Helliget ( Lørdagen = sabbatten ) som alle jordens folkeslags hviledag.

BIBELEN er Autoriseret af 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

København 2008

www.Google.dk

 Første Mosebog

Verdens skabelse

På side 9. findes den første ( linie=linje ) i Bibelen og lyder således.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden

Citat Slut.


 

 Den Kristne Guds 10. Befalinger for Kristne  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke tilbede andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 Jeg vil senere falde i søvn til denne Cowboy Film om briller.

Desuden

Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller

 BRILLER = Filmen om = BRILLER

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube

 

 Denne film om briller findes også på denne internetside

www.sagenskerne.dk

 


Teenage Bank Heist - Full Movie

Hjælp dig Selv

www.Google.dk

 


I'm For The Hippopotamus (1979) Full Movie

 It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube


Min krop kræver søvn nu, så godnat. 

 It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube


Det er nu Tirsdag, 13. august 2019 og Klokken er nu 00:12 på ugens  tredie arbejdsdag. Derfor forsat god arbejdslyst. Med venlig hilsen

Saxo-Poul

( Lørdag = sabbat ) er som bekendt ugens syvende dag, og er den dag,  som Herren har Helliget, som alle folkeslags hviledag.


 Hvor ender det hele i år 2019

http://www.sagenskerne.dk/29723003

 hvis du læser 1. kapitel om ugen i 21 uger ??? 


 NOTARENS Notater

Lars Tvede´s gæstetale på Nye Borgerliges årsmøde 2016

L. Knudsen

Abonner

Offentliggjort den 17. nov. 2016

Nye Borgerlige holdt sit første årsmøde 12/11 2016 i Fredericia. Lars Tvede var gæstetaler, hvor han fortalte om Schweiz med hensyn til skat, frihed, nærdemokrati, virksomheder, indvandring, velstand, samfundsøkonomi og viste Schweiz´s success i forhold til Danmark.

Kategori   Velgørenhed og aktivisme

Talen var en øjenåbner for alle, som interesserer sig for, hvilke faktorer som skaber et succesfuldt samfund.

Noteret tirsdag, den 13. august 2019 Klokken 04:08


Nu en pause på ubestemt tid. Pausen er slut tirsdag ,den 13. august 2019 cirka Klokken 11:29

Nu vil jeg mindes den film, der er blevet vist, 8. år før Mikael Jalving blev født.  

En  Dansk Film fra 1960.

Soldaterkammerater på vagt: Åh Mustafa - YouTube 

 Det er både sjovt og ,Krævende, at være Dansk Soldat.

 Denne film er optaget cirka 8. år før Mikael Jalving blev født.

----------

Det kan føre frem til følgende spørgsmål = Hvem er Mikael Jalving ???

 Måske findes svaret et sted på dette link ???

 http://www.sagenskerne.dk/30117885


  NOTARENS Notater

Hans Erling Jensen taler ved Den Danske Forening´s Folkefest for Frihed 2018

L. Knudsen

  www.Google.dk

Offentliggjort 1. jul 2016

Hans Erling Jensen har boet 30 år i Sverige og har været tillidsvalgt for SverigesDemokraterne. Han er ivrig samfundsdebattør og aktivist.

Kategori    Velgørenhed og aktivisme

NOTERET her tirsdag, på ugens

( tredie = tredje )

arbejdsdag ,den 13. august 2019, Klokken 18:12


 www.Google.dk

  The True Location Of The Jewish Temple - YouTube

 


www.DenKorteAvis.dk

 Hvad er det ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 år ) ikke må vide

www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 


 

  Hans Kristian Neerskov

fortæller dette om Palæstina

http://www.medie1.dk/index.php?p=producdk.htm

 

Der har aldrig været

En Palæstinensis stat

En Palæsinensisk Regering

En Palæsinensisk Grundlov

En Palæsinensisk Møntfod

Et Palæstinensisk folk

Et Palæstinensisk sprog 

En  Palæstinensisk Kultur

En Palæstinensisk Religion

www.Medie1.dk  

 Hør mere under Medie1.s

tidligere Programmer.

 

 Var det i år 995, at Svend Tveskæg indførte mønter i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark ???

  Billeder af danske mønter

 1995 var 1000-året for prægningen af Svend Tveskægs mønt, som af mønthistorikere anses for - at være den første danske mønt.

 


 Billeder af pagtens ark

Indsat klokken 00:08 denne fredag, den 23. august 2019, som er ugens sjette dag ifølge Bibelen.

 Billeder af pagtens ark jødedommen

 Bibelen findes også på Vores modersmål Dansk.

--------------

Billeder af den trojanske hest

 Den trojanske hest - Wikipedia, den frie encyklopædi


Frihedens Pris

"Frihedens pris er evig årvågenhed.  

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere  

årvågenhed

 www.DenKorteAvis.dk

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

 Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism 

www.Google.dk

 http://www.pokerpartiet.dk/429581557


 

Saxo-Poul

 I dag er det ugens syvende dag ( Lørdag = Sabbat ) den 24. august  2019, og klokken er 15:48.

Igen i dag, vil jeg gøre, som jeg andre gange har gjort. slå op i Bibelen, et tilfældigt sted, for at se, hvad BIBELEN fortæller, i dag den 24. august 2019. Jeg landede på side 1021, i 2008 udgaven af, Den Danske Bibel.

Paulus´Brev til Romerne

Fra Paulus, Kristi Jesus tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i De hellige Skrifter, evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn, med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus.

Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!

 Bøn og ønske om at komme til Rom

8

Først  og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Gud som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønner, og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer af åndens gaver, så i kan blive styrket eller rettere: så vi sammen kan opmuntres ved vor fælles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hitil er blevet forhindret. Jeg ville nemlig gerne høste nogen frugt også hos jer ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer, både vise og uforstandige er jeg forpligtiget over for. Derfor min iver efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom.

16

For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro - som der står skrevet:>>Den retfærdige skal leve af tro.<<

Guds vrede over menneskers uretfærdighed

18

For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed  og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og aligevel ærede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelser af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.

Derfor prisgav Gud dem i deres hjertets begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen - han være lovet til evig tid !

Amen.

1. KAPITEL

1   Apg 9-15. Galo 1,15

3   2 Sam 7,12. Matt 1,1.6 Rom 9,5

4   Matt 28,18. Apg 13,32-334   Matt

5   Apg 26,16-18. Rom 15,15-16. Gal 2,7.9

7   1 Kor 1,2-3 Ef 1,1

8   Rom 16,19

9   Fil 1,8

10   1 Thees 3,10

11   Rom 15,23.29

12   Rom 15,32. 2 Pet 1,1

13   ApG 19,21 Rom 15,22

14   1 Kor 9,16

16   Sl 119,46. 2 Tim 1,8. 1 Kor 1,18.24

17   Hab 2,4 Rom 3,21-22. Gal 3,21. Fil 3,9. Hebr 10,38

18   5,6

19   ApG 14,17; 17,24-28

20   Sl 19,2. Hebr 11,3 

21   Ef 4,17-18

22   1 Kor 1,20

23   2 Mos 20,4. 5 Mos 4,15-18. Sl 106,20. Jer 2,11. Ez 8,10

 26

Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinder og optændes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.

28

Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, Prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, svig og ondsindethed; de løber med sladder , de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fuld af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre ; de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmjertige. De ved at Gud har bestemt, at lever vi sådan, fortjener man at dø, alligevel lever de de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.

 Paulus´Brev til Romerne

1. KAPITEL Slut.

www.DenKorteAvis.dk


 www.TavshedensTyranni.dk

 Noteret, lørdag, den 10. august 2019. Lørdag er som bekendt den dag, Herren, Vores Kristne Gud, har valgt som ( Sabbat = hviledag ) for alle Folkeslag på jorden, uanset deres Religion.

 Klokken er nu 05:12 og jeg vil som jeg andre gange har gjort, åbne Bibelen årgang 2008, et tilfældigt sted, for at se hvad Bibelen vil fortælle os, der er Evangelisk Lutherst kristne, i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark.

Jeg havnede på side 875

MATTHHÆUSEVANGELIET 14

Johannes Døbers død

På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus, og han sagde til sine hoffolk:>>Det er Johannes Døber! Han er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham.<< Herodes havde nemlig ladet Johannes gribe, lægge i lænker og sætte i fængsel på grund af Herodias, sin bror Filips hustru; for Johannes havde sagt til ham: >>Du har ikke lov til at have hende.<< Herodes ville også have slået ham ihjel, men var bange for folk ,for de anså Johannes for en profet.

6

Men da Herodes fejrede fødselsdag, dansede Herodes´ datter for selskabet og betog Herodes, så han svor på at ville give hende, lige meget hvad hun bad ham om. Tilskyndet af sin mor siger hun:>>Giv mig Johannes Døbers hoved på et fad!<< Kongen blev ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster befalede han, at hun skulle have det , og han sendte bud og lod Johannes halshugge i fængslet. Og hans hoved blev bragt på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor. Men hans diciple kom og hentede liget og begravede ham , og de gik hen og fortalte Jesus det.

14. kapitel

13-21   Mark 6,30-44. Luk 9,10-17. Joh 6,1-15. Matt 15,32-39

14   Matt 9,36

22-33   Mark 6,45-52. Joh 6,16-21

23   Luk 6,12

26   Luk 24,37

30   Matt 8,25-26

33   Matt 8,29; 16,16

34-36   Mark 6,53-56

36   Matt9,21. Luk 6,19

BESPISNINGEN AF DE FEM TUSIND

Da Jesus hørte det, drog han bort derfra i en båd til et øde sted for at være alene. Men skarerne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne. Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge. Da det var blevet aften, kom hans diciple hen til ham og sagde:>>Stedet her er øde, og det er allerede sent. Send skarerne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad.<< Men Jesus svarede dem:>>De behøver ikke at gå. Giv I dem noget at spise!<< De sagde til ham:>>Vi har kun fem brød og to fisk her.<< Han sagde:>>Giv mig dem!<< Og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, og de delte dem ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var til overs, tolv kurve fulde. Der var omkring fem tusind mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn.

Vandringen på søen

22

Straks efter mødte Jesus diciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da diciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: >>Det er et spøgelse,<< og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: >>Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!<< Men Peter sagde til ham: >>Herre er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet .<< Han sagde: >>Kom!<< Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: Herre frels mig!<< Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: >>Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?<< Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: >>Sandelig, du er Guds søn.<<

Helbredelsen ved Genesaret

 34

Og da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret. Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom med alle de syge, og de bad ham ombare at måtte røre ved kvasten på hans kappe; og alle der rørte ved ham blev frelst.  

 Side 876

Spørgsmålet om rent og urent

MATTHÆUSEVANGELIET 15

Da kom der nogle farisæere og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus og spurgte: >>Hvorfor overtræder dine diciple de gamlés overlevering? De vasker ikke deres hænder, før de spiser.<< Men han svarede dem: >>Hvorfor overtræder dine diciple de gamlés overlevering? De vasker ikke deres hænder, før de spiser.<< Men han svarede dem: >>Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld? For Gud har sagt: >Ær din far og din mor!< og : >>Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.<< Men I siger: Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave! så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering. Hyklere! Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde:

Dette folk ærer mig med læberne,

men deres hjerte er langt fra mig,

forgæves dyrker de mig,

for det, de lærer, er menneskebud.<<

Og han kaldte skaren til sig og sagde: >>Hør og forstå: Ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det som kommer ud af munden, der gør et menneske urent.<< Da kom hans diciple hen til ham og sagde: >>Ved du, at farisæerne tog anstød af, at høre denne tale?<< Men han svarede dem: >> Men han svarede dem: Enhver plante, som min himmelske fader ikke har plantet, skal rykkes op med rode. Lad dem være, de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften.<< Peter bad ham: >>Forklar denne lignelse for os!<< Han sagde: >>Er også I stadig uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, som går ind gennem munden, kommer ned i maven og forsvinder ud igen? Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent. Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelse. Det er det, som gør et menneske urent. Men at spise uden at vaske hænder gør ikke et menneske urent.<< 

Side 877

MATTHÆUSEVANGELIET 15

15. KAPITEL

1-20   Mark 7,1-23

2   Luk 11,38

4   2 Mos 20,12;21,17. 3 Mos 20,9. 5 Mos 5,16; 27,16

5-6   Ordsp 28,24

8-9   Es 29,13

9   Kol 2,22

Den kana´anæiske kvinde

21

Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana´aæisk kvindekom fra den samme egn og råbte: >>Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! min datter plages slemt af en dæmon.<< Men han svarede hende ikke et ord. Og hans diciple kom hen og bad ham: >>Send hende væk! Hun råber efter os.<< Han svarede: Jeg er ikke sendt til andre end de fortabte får af Israels hus.<< Men hun kom og kastede sig ned for ham  og bad: >>Herre hjælp mig!<< Han sagde: >>Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.<< Men hun svarede: >>Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.<< Da sagde Jesus til hende: >>Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.<< Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.

Helbredelse ved Galilæas Sø

29

Jesus gik videre derfra og kom til Galilæas Sø, og han gik op på bjerget og satte sig dér. Og store folkeskarer kom hen til ham med lamme, vanføre, blinde, stumme, og mange andre. De lagde dem for hans fødder, og han helbredte dem, så skaren undrede sig, da de så, at stumme talte, vanføre blev raske, lamme gik, og blinde kunne se. Og de priste Israels Gud.

Bespisningen af de fire tusind

32

Men Jesus kaldte sine diciple til sig og sagde:: >>Jeg ynkes over skaren , for de har allerede været hos mig i tre dage og har ikke noget at spise; og jeg vil ikke sende dem sultne bort, for at de ikke skal blive sultne undervejs.<< Hans diciple sagde til ham: >>Hvorfra skal vi her i ødemarken skaffe brød nok til at mætte så stor en skare?<< Jesus spurgte dem: >>Hvor mange brød har I? De svarede: >>Syv, og nogle småfisk.<< Så lod han skaren sætte sig på jorden; og han tog de syv brød og fiskene, takkede, brød dem og gav diciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var til overs, syv kurve fulde. Der var omkring fire tusind mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn. Og da han havde sendt skarene bort, gik han ombord i båden og kom til egnen ved Magadan.

 www.sagenskerne.dk


 Billeder af www.DrRima.net

 Kære Marie Krarup. Hvis jeg er rigtigt informeret, er De/du født i 1965 og valgt ind i Folketinget i Esbjerg, den 15 september 2011.

 http://www.kulturpartiet.dk/40669051

 


 

 Jeg Saxo-Poul  er født i 1945. Jeg formoder derfor, at De/du (måske  )kan mangle væsentlig viden om tidsrummet fra 1945 - til 1965. Når jeg var skidt til pas, fik jeg min mor, til at skrive en seddel til skolen om jeg var syg. Denne seddel gemte jeg så. Så kunne jeg blive væk, fra skolen i tre dage eller mere, og derefter aflevere sedlen i skolen, som så godkendte min mere eller mindre skulkeseddel. Mit spørgsmål lyder derfor = var det barnets moder, der 100 procent bestemte, om barnet skulle i skole ???

På togt med Kongeskibet - YouTube

NOTARENS Notater

Court chef: Graasten Palace

Scandinavien Royalty

Abonner

Offentliggjort den 22. apr.2018

The royal couple is on summer vacation at Graasten Palace and the prince  consort is a frequent guest in both the kitchen and the vegetable garden. In this unique program, viewers are invited inside, where the prince consort and chef  Martin Kristoffersenstand for tonight´s menu that ncludes a freshly caught carp from the lake and a dessert with fresh summer berries.

No copyright intended

Kategori                                         Underholding

Præsenteret på Ugens sjette dag, fredag den 13. december 2019. Klokken 13:21 (( 13-09-2019 ))

www.Google.dk

Det er jo vigtigt, at Dit/Mit og Vores Danske Fædreland fungerer i sin helhed, så hvis det engang var moderens juridiske ret til, at bestemme, om barnet/børnene, var raske nok til at gå i skole, så kan det muligvis være en grundlæggende årsag til, at der skete en stor materiel fremgang i Dit/Mit og Vores Danske Fædreland,

Kongeriget Danmark

 efter befrielsen af Danmark, i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark, Klokken 20.36 fredag den 4. maj 1945 ???

 www.TavshedensTyranni.dk

www.DenKorteAvis.dk

 


14-09-2019 = Dansk Tid = KL 01:00 

 Vi er nu nået frem til ugens syvende dag, som denne lørdag, er lørdag, den 14. september 2019. Som det er de fleste oplyste danskeres viden, så er ( Lørdag Jødernes Sabbat ). Søndag er som bekendt ugens første arbejdsdag, ( mandag er ugens anden arbejdsdag ) tirsdag er ugens ( tredie = tredje ) arbejdsdag. Onsdag er Odins dag, og ugens fjerde arbejdsdag. Torsdag er Thors dag og ugens femte dag. Fredag er Frejas dag, og ugens sjette dag. ( Lørdag = Sabbat ) er ugens syvende dag, fordi Herren har helliget denne dag, som alle menneskers hviledag.

 Ingen er forpligtiget  ud over evner og forstand.

Derfor denne gentagelse

1  søndag = ugens første dag.

2  mandag = ugens anden dag

3  tirsdag = ugens tredje dag

4  onsdag = ugens fjerde dag

5  torsdag = ugens femte dag

6  fredag = ugens sjette dag

7  lørdag = ugens syvende dag

Den senest udkomne ( BIBEL ) udkom i 2008

er Autoriseret af

Hendes Majestæt Dronning

Margrethe II

 


14-09-2019

Jeg vil nu, som jeg har gjort det flere gange før, åbne op for min Danske Bibel årgang 2008 , et tilfældigt sted, for at se, hvad Bibelen kan fortælle Danmarks Kristne Befolklning???

TREDJE MOSEBOG 14 Side 107

Herren talte til Moses og sagde: Dette er loven om den spedalske. Dette er loven om den spedalske, når han skal erklæres ren og bliver ført til præsten. præsten skal gå uden for lejren og undersøge ham. Hvis det viser sig, at han der var angrebet af spedalskhed er blevet helbredt, skal præsten give besked om at tage to levende rene fugle og cedertræ, karminrødt garn og isop for ham der skal erklæres ren.

Præsten skal give besked om at slagte den ene fugl over et lerkar med kildevand. Så skal han tage den levende fugl, og tillige med cedertræet, det karminrøde garn og isoppen skal han dyppe den levende fugl i blodet fra den fugl, der er slagtet over kildevandet, og stænke det syv gange på ham, der skal erklæres ren for spedalskhed.

Han skal erklære ham ren , og så skal han lade den levende fugl flyve ud i det fri. Den, der bliver erklæret ren, skal vaske sit tøj, rage alt sit hår af og bade sig i vand, så er han ren. Derefter må han komme ind i lejren, men han skal sidde uden for sit telt i syv dage. Den syvende dag skal han rage alt sit hår af, både håret på hovedet, skægget og øjenbrynene; alt sit hår skal han rage af, og han skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand; så er han ren.

10

Den ottende dag skal han tage to lydefrivædderlamog et årgammelt,lydefrit gimmerlam, og som afgrødsoffer , skal han tage tre tiendedele efa fint mel med, rørt op i olie, og en log olie. Så skal den præst, som erklærer ren , fremstille ham, der er erklæret ren, sammen med disse ting for Herrens ansigt ved indgangen til Åbenbaringsteltet, og præsten skal tage det ene lam og bringe det som skyldoffer sammen med olien og foretage svingningen for Herrens ansigt. Han skal slagte lammet på det sted, hvor man slagter syndofferdyret og brændofferdyret, på det hellige sted, for skyldofferet tilfalder præsten ligesom syndofferet; det er højtideligt.

Præsten skal tage noget af skyldofferets blod og stryge det på den højre øreflip på ham, der er erklæret ren og på hans højre tommelfinger og  hans højre storetå.

Så skal præsten tage noget af olien og hælde den ud i sin venstre hånd, og præsten skal dyppe sin højre finger i olien, som han har i venstre hånd, og med sin finger stænke noget af olien syv gange for Herrens ansigt. Af resten af olien, som han har i hånden, skal han komme på hovedet af ham, der er erklæret ren. På den måde skaffer præsten ham soning for Herrens ansigt.

19

Så skal præsten ofre syndflodofferdyret og skaffe ham, der er erklæret ren, soning for hans urenhed. Derefter skal han slagte brændofferdyret. Præsten skal bringe brændofferet  og afgrødeofferet på alteret og skaffe ham soning; så er han ren.

21.

Hvis manden er fattig og ikke har råd, skal han tage et lam som skyldofferet til at foretage svingningen med, for at der kan skaffes ham soning; desuden skal han tage en tiendedel efa fint mel, rørt op med olie, og en log olie til afgrødeoffer, samt to turtelduer eller to dueunger, alt efter hvad han har råd til, den ene skal være syndoffer og den anden brændoffer. Den ottende dag efter at han er erklæret ren, skal han bringe det til præsten ved indgangen til Åbenbaringsteltet for Herrens ansigt, og præsten skal tage skyldofferlammet og olien foretage svingningen med det for Herrens ansigt. Han skal slagte skyldofferlammet, og præsten skal tage noget af dets blod og stryge det på den højre øreflip på ham, der er erklæret ren, og på hans højre tommelfinger, og hans højre storetå. Noget af olien  skal præsten hælde ud i sin

14. KAPITEL.

2-32   Matt 8,4. Luk 17,34

4   Sl 51,9

5   4 Mos 8,7

13   3 Mos 7,7

14   3 Mos 8,23

16   3 Mos 4,6.17

22   3 Mos 5,7   

 

27

venstre hånd, og med sin højre finger skal han stænke noget af olien, som han har i venstre hånd, syv gange for Herrens ansigt. Så skal præsten  stryge noget af olien, som han har i hånden, på den højre øreflip på ham, der er erklæret ren, og på hans højre tommelfinger og hans højre storetå, oven på blodet fra skyldofferdyret. Det, der er tilovers af olien, som præsten har i hånden, skal han komme på hovedet af ham, der er erklæret ren, for at skaffe ham soning for Herrens ansigt. Så skal han ofre  den ene af turtelduerne eller af dueungerne, alt efter hvad han havde råd til, den ene som syndoffer og den anden som brændoffer, sammen med afgrødeofferet. På den måde skaffer præsten ham, der er erklæret ren, soning for Herrens ansigt.

32

Det var loven om den, der er angrebet af spedalskhed, men har dårligt råd til renselsen. Herren talte til Moses og Aron og sagde: Når i kommer ind i Kana´an, som jeg vil give jer til ejendom, og jeg lader et hus  i det land, I ejer blive angrebet af spedalskhed, skal husets ejer gå hen og fortælle præsten, at det ser ud, som hans hus er angrebet af spedalskhed. Præsten skal give besked om  at tømme huset, inden han kommer for at undersøge angrebet, for at ikke alt, hvad der er i huset, skal blive urent. Derefter skal præsten komme og undersøge huset. Hvis det viser sig, når han undersøger angrebet, at det angrebne sted på huset  vægge har grønlige  eller rødlige fordybninger, der viser sig at at ligge dybere i væggen, skal præsten forlade huset og gå ud til udgangen og afspærre huset i syv dage. Den syvende dag skal præsten vende tilbage, og hvis det så viser sig, når han undersøger huset, at angrebet har bredt sig på husets vægge

40

skal præsten give besked om at tage de angrebne sten ud og smide dem uden for byen på et urent sted. Man skal skrabe pudset af overalt inde i hust, og det puds, man har skrabet af , skal man smide uden for huset  et urent sted. Så skal man tage nye sten og anbringe dem i stedet for de gamle og tage nyt puds og pudse huset. Hvis angrebet bryder frem igen i huset, efter at man har taget stenene ud, og efter at man har skrabet og pudset huset, skal præsten komme og undersøge det. Hvis det så viser sig, at angrebet har bredt sig i huset er det ondartet spedalskhed der er i huset; det er urent. Huset skal rives ned, og sten træværk og puds fra huset skal bringes uden for byen  til et urent dted. Den der kommer ind i huset, så længe det er afspærret , er uren til aften.

47

Den, der sover i huset, skal vaske sit tøj, og den der spiser i huset, skal vaske sit tøj. Men hvis det viser sig, når præsten kommer og undersøger det, at angrebet ikke har bredt sig i huset, efter man har pudset det. skal præsten erklære huset rent, for så er angrebet helbredt. For at rense huset for synd skal han bruge to fugle, cedertræ, karminrødt garn og isop. Han skal slagte den ene fugl over et lerkar med kildevand. Så skal han tage cedertræet, isoppen , det karminrøde garn og den levende fugl, og dyppe det alt sammen i kildevandet med blodet fra den fugl, der er slagtet, og skænke det syv gange på huset. Han skal rense huset for synd med fuglens blod, kildevandet, den levende fugl, cedertræet, isoppen og det karminrøde garn, og så skal hanlade den levende fugl flyve ud af byen, ud i det fri. På den måde skaffer han huset soning; så det er rent.

54

Det var loven om alle angreb af spedalskhed, skurv, spedalskhed på tøj og huse, hævelse, udslæt og lyse pletter, til belæring om , hvornår noget er urent, og hvornår det er rent.  Det var loven om spedalskhed.

Citat Slut

Og nu en musik-slumre-pause.

Mad Manoush - Night Tango

http://www.pokerpartiet.dk/435806617

                                             


                    NOTARENS Notater ...

Mogens Camre >>Fædrelandskærlighed i dag<<.

www.medie1.dk

Abonner

Offentliggjort den 15. aug. 2012

Folketings- og  EU- politikeren Mogens Camre fra Dansk Folkeparti talte i lokalafdelingen DF Østerbro om Nationalisme og Danmarks aktuelle problemer. Programmet er produceret af Medie1 på Christianshavn.

Kategori                  Nyheder og politik

www.Google.dk

 


 Hjælp dig Selv

www.DenKorteAvis.dk  

Hjælp dig Selv 

Sådan kan De/du gøre ( hvis De/du selv vil ) men det koster hver måned. 

???

Først skal der af ( De/du ) oprettes en hjemmeside


  Jeg bruger denne ( 123hjemmeside ) den kan det jeg skal.

 www.123hjemmeside.dk  


  Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

Eksempler. Jeg har set et

Uventet Interview.

http://www.pokerpartiet.dk/435397855

Virkelighedstab.

http://www.pokerpartiet.dk/327936306

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen.  

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet.

 www.Google.dk

 Uden Danske Arbejdspladseringen ) behov for Købmænd

http://www.pokerpartiet.dk/435474072


 Uden Modersmål ( har De/du ) ingen indenditet

http://www.pokerpartiet.dk/430141994

             


       NOTARENS Notater ...

Martin Henriksen

Fri Presse

Abonner

Offentliggjort den, 2. aug. 2018

Martin Henriksens tale >>For Frihed<< fejring af burkaforbudet. 1. august 2018

Kategori                Personer og blogs

www.Google.dk


 www.danmarksrygrad.dk

www.TavshedensTyranni.dk

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Billeder af danske flag

 


 Mark Steyn var i et interview i Deadline i DR

Findes dette interview endnu ???

www.Google.dk

Mark Steyn


NOTARENS Notater...

Eksklusivt interview med Carsten Vagn-Hansen

Sund forskning ON AIR

Abonner

Offentliggjort den 2. okt. 2014

Carsten Vagn-Hansen har her 55 minutters taletid. Han kommerind på stort som småt, alt med udgangspunkt i smerter.

Kategori                              Film og animation

www.Google.dk 

   Tidsmæssigt har vi nu passeret midnat, hvilket betyder, at vi nu i Dit/Mit og Vores Fædreland, er landet på ugens femte arbejdsdag, som er Thors dag = torsdag den 24. oktober 2019 = (( 24-10-2019 )). Og klokken den er/var lige nu ( 17:50 )

 http://www.pokerpartiet.dk/20831706

 


 

 Salgsprisen for håndstrikkede gule strømper

Der findes mange gule strømper, der kan købes billigere, hvis man går ind på Google og søger. Det er ikke min hensigt, med at vise gule strømper. Håndstrikkede gule strømper, er håndværk, og derfor kan et enkelt par håndstrikkede gule strømper ikke sælges billigere end 70,00 Danske Kroner, for et enkelt par gule strømper. Søg eventuelt efter Morten Grunwald gule sokker på Video.

Det må betragtes som økonomisk forrædderi mod Dit/Mit og Vores Danske Fædreland, og Vores danske Håndværk, hvis et par gule ( håndstrikkede ) strømper, eller andre håndstrikkede sokker, sælges billigere end for 70.00 Dk = Danske Kroner, pr. par.  

 www.Google.dk


 Billeder af Morten Grunwalds sokker på video

Det er væsentligt, at bemærke, at de gule strømper/sokker, som jeg køber tre par af hver måned, de er uden elastik, og derfor bruges der ikke gummi til, at holde strømperne/sokkerne oppe. Bliver disse strømper/sokker smidt i vandet, vil naturen ikke blive belemret med gummi, som bliver spist af fisk, og på den måde bringer gummi ind i det globale økologiske samfundssystem.

Bemærk også

Gule strømper skal vaskes ved 30 grader.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE