Marie Krarup

Præsenteret, fredag, den 26. juli 2019 Klokken 19:02

Billeder af Marie Krarup Mosbjerg Folkefest  

 Marie Krarup

 Er medlem af  =  www.Danskfolkeparti.dk

 

Billeder af kong kylie

 

 Kan Kong Kylie og Skipper Skræk genoptrykkes  ???

  www.wikipedia.net  www.DenKorteAvis.dk   www.Google.dk

 Billeder af danske flag 

  Flere billeder af danske flag


 

Hjælp dig Selv

www.DenKorteAvis.dk  

Hjælp dig Selv 

Sådan kan De/du gøre ( hvis De/du selv vil ) men det koster hver måned. 

???

Først skal der af ( De/du ) oprettes en hjemmeside


  Jeg bruger specielt en ( 123hjemmeside ) den kan det jeg skal.

 www.123hjemmeside.dk  


  Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

Eksempler. Jeg har set et = Uventet Interview.

http://www.pokerpartiet.dk/435397855

Virkelighedstab.

http://www.pokerpartiet.dk/327936306

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen.  

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet.

Hvis Notaren i din hjemby har en fridag, så er det muligt, at finde hjælp på internettet, ved hjælp af dette oversættelses-program

Bing

www.Google.dk

 Her er endnu et eksempel 

 Gintberg - på Kanten om - Folkekirken 

www.Google.dk

Vil De/du se gintberg på kanten, så ved De/du ( Nu ) hvordan man gør. 

Gintberg på Kanten

 


 Billeder af Marie Krarup Mosbjerg Folkefest

 

 Marie Krarup

 Er medlem af  =  www.Danskfolkeparti.dk


  FOLKEHØJSKOLENS  SANGBOG

SEKSTENDE UDGAVE ANDET OPLAG

  365. Skjuld gammel venskab rein forgo.

233. Jeg ser de bøge lyse øer.

217. Der er et yndigt land.

Norges Fædrelandssang ( Første Vers af otte Vers ).

389. Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, vejrbidt over vandet, med de tusind hjem. Elsker, elsker det og tænker på vor fa´r og mo´r  og den saga nat, som sænker drømme på vor jord, og den sa-ga-nat, som sæn-ker, sæn-ker drømme på vor jord.


 

Den Kristne Guds 10. Befalinger  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke tilbede andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Retten til liv

Det var i 1972 eller 1973, at der blev indført en abortlov, i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Hvis der er født 16.000 aborter om året i 36 år, fra 1973 til i år 2019, så er der efter mit regnestykke

myrdet 576.000 etniske danske danskere, inden de er født.


 Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ...

 

 

  Billeder af Kristendom 

 

 Flere billeder af Kristendom 


Kender = Signe Molde = den første Linje i Bibelen = der lyder således  

 I BEGYNDELSEN SKABTE GUD himmelen og jorden.

De første 7 ord i min = 1964 udgave af Bibelen = der er udgivet af

DET DANSKE BIBELSELSKAB

KØBENHAVN

lyder således

I BEGYNDELSEN SKABTE GUD himmelen og jorden.

???

 Billeder af Kristendom 

 

 Flere billeder af Kristendom 

 Vi Kristne ved godt at ( Guds Søn = Jesus ) har sagt dette

Lad børnene komme til mig.

 "Moar, jeg ønsker mig et skuffeselskab" | Quizzen med Signe Molde ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHxot6KZNY0
20. sep. 2016 - Uploadet af DR

"Moar, jeg ønsker mig et skuffeselskab til min børneopsparing." Du kan til hver en tid besøge DR TV på ...

 Men er det ulovligt  ???


 Er du en muslim, der vil være kristen, så skal du vide, at sådan lyder den kristne trosbekendelse. Sådan lyder den bøn, du skal bede, een gang om ugen, på ugens syvende dag ( Lørdag = Sabbat )

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Amen

 


 

 Den Kristne Guds 10. Befalinger  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke tilbede andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Retten til liv

Det var i 1972 eller 1973, at der blev indført en abortlov, i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Hvis der er født 16.000 aborter om året i 36 år, fra 1973 til i år 2019, så er der efter mit regnestykke

myrdet 576.000 etniske danske danskere, inden de er født.


  Bemærk også Befaling nummer tre

Desuden

Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller

 BRILLER = Filmen om = BRILLER

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube

 Denne film om briller findes også på denne internetside

www.sagenskerne.dk


 Præsenteret her 27. juli 2019

Vi er nu nået frem til ugens syvende dag, ( lørdag = sabbat ) som vores Gud har udnævnt til, at være jødernes Helligdag. Det betyder, at søndagen er ugens første arbejdsdag. Lige nu er det Lørdag, den 27. jul 2019 , den dag Vores Kristne Gud, udnævnte til at være hviledag, for alle kristne, der bor på denne her jordklode, som Vores Kristne Gud skabte på 7. dage, og hvilede på syvende dag.

Jeg vil gøre, som jeg har gjort andre gange på en sabbat. Jeg vil åbne Bibelen på et tilfældigt sted, og se hvad der står skreve i Bibelen. Resultatet var dette.

Jeremias´jordkøb, billede på folkets fremtid

Jeremias bog kapitel 32 side 703 i min 2008 udgave af Bibelen.

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren i Judas konge Sidkijas tiende regeringsord; det var i Nebukadnesars attende år. Dengang belejrede babylonerkongens hær Jerusalem, og profeten Jeremias sad fængslet i vagtgården til Judas konges palads. Judas konge Sidkija havde ladet ham fængsle og havde sagt: Hvorfor har du profeteret: Dette siger Herren: Jeg giver denne by i Babylons konges magt; han skal indtage den. Judas konge Sikija undgår ikke at falde i kaldæernes hånd; han bliver givet i Babylons konges magt og skal stå ansigt til ansigt med ham. Sidkaja bliver ført til Babylon, og der skal han blive, indtil jeg tager mig af ham, siger Herren. I får ikke noget ud af at tage kampen op med kaldæerne.

6

Jeremias sagde: Herrens ord kom til mig: Hanam´el, din farbror Shallums søn, kommer til dig og siger: Køb min mark i Anatot; for du har indløsningspligten til at købe den. Sådan som Herren havde sagt, kom Hanam´el, min farbrors søn til mig i vagtgården og sagde til mig: Køb min mark i Anatot i Benjamin, for ifølge ejendomsretten er det dig, der har indløsningspligten, så du må købe den. Og jeg vidste at det var Herrens ord.

9

Så købte jeg marken i Anatot af Hanam´el, min farbrors søn; jeg vejede sølvet af til ham, sytten sekel sølv. Jeg underskrev dokumentet, forseglede det, skaffede vidner og afvejede sølvet på en vægt. Så tog jeg skødet, som efter budet og lovene havde en forsejlet del og en åben del. Jeg gav skødet til Baruk, Nerijas søn, Maksejas sønnesøn, i nærværelse af min farbrors søn Hanam´el af vidnerne, der havde underskrevet skødet, og af alle de judæere, der opholdt sig i vagtgården. Og i deres nærvær gav Baruk denne befaling: Dette siger Hærskarernes Herre, Israels Gud: Tag dette dokument, skødet med den forseglede og den åbne del, og læg det i en lerkrukke, så det kan bevares i lange tider. For dette siger Hærskarernes Herre, Israels Gud: Der skal igen købes huse, marker og vingårde her i landet.

16

Da jeg havde givet skødet til Baruk, Nerijas søn, bad jeg til Herren: Ak, Gud Herre, du har skabt himlen og jorden i din store styrke og med din løftede arm. Intet er umuligt for dig! Du øver trofasthed i tusind slægtled, men gengælder fædres skyld på deres efterkommere. Den store vældige Gud, Hærskarernes Herre er hans navn! Stor er din plan og mægtig din gerning! Du holder et vågent øje med alle menneskers færd, og du giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger. Du gjorde tegn og undere i Egypten og gør den dag i dag både i Israel og blandt andre mennesker. Du skabte dig et navn , som består den dag i dag.

21

Du førte dit folk Israel ud af Egypten med tegn og undere, med stærk hånd og løftet arm, med store og frygtindgydende gerninger, og du gav dem dette land, som du havde lovet deres fædre at give dem, et land der flyder med mælk og honning, og de kom ind og tog det i besiddelse. Men de adlød dig ikke, og fulgte ikke din lov, og de gjorde intet af det, du havde befalet dem at gøre. Så lod du hele denne ulykke ramme dem. Voldene er nu tæt på byen; den kan snart blive indtaget. Ved sværd, sult og pest bliver den givet i kaldæernes hånd, når de går til angreb på den. Det er sket, som du har sagt. Du ser det selv. Og så, Gud Herre, siger du til mig, at jeg skal købe marken og skaffe vidner, samtidig med at byen bliver givet i kaldæernes hånd!

27

Herrens ord kom til Jeremias: Se, jeg er Herren, alle menneskers Gud. Er noget umuligt for mig? Derfor siger Herren: Jeg giver denne bu i kaldæernes hånd og i Babylons konge Nebukadnesars magt, så han kan indtage den. Kaldæerne, som angriber byen, vil rykke ind og sætte ild på den og brænde alle de huse ned, hvor man krænkede mig og tændte offerild for Ba´al på taget og udgød drikofre for andre guder. Helt fra deres ungdom har isralitterne og judæerne kun gjort, hvad der er ondt i mine øjne; ja, isralitterne har krænket mig med deres handlinger siger Herren. Lige fra den dag denne by blev bygget til i dag, har den vakt min vrede og harme, så jeg nu vil fjerne den fra mine øjne, på grund af alt det onde, isralitterne og judæerne har gjort. De har alle krænket mig, konger, og stormænd, præster og profeter, judæere og Jerusalems indbyggere.

33

De vendte ryggen til mig, ikke ansigtet, og skønt jeg belærte dem igen og igen, ville de ikke høre og ikke tage ved lære. De opstillede deres ækle guder i det hus, mit hus er udråbt over, og gjorde det urent. De byggede offerhøjene for Ba´al i Hinnoms søns dal for at ofre deres sønner og døtre til Molok. Jeg har aldrig befalet eller haft i tankerne , at de skulle gøre noget så afskyeligt og forlede Juda til synd. Derfor siger Herren Israels Gud, nu om denne by: I siger:>>Den bliver givet i babylonernes magt ved sværd, sult og pest.<< Men jeg samler dem fra alle de lande , jeg fordrev dem til i min store vrede, min harme og mit raseri, og jeg fører dem tilbage til dette sted og lader dem bo trygt.

38

De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg giver dem ét hjerte og én vej, så de altid vil frygte mig, og det må gå dem og deres efterkommere godt. Jeg slutter en evig pagt med dem: Jeg vil ikke vende mig fra dem, men handle godt imod dem. Jeg lægger gudsfrygt i deres hjerter, så de ikke viger fra mig. Jeg glæder mig over dem og vil dem det godt; i fuld og oprigtig trofasthed planter jeg dem her i landet.

42

Dette siger Herren. Ligesom jeg bragte hele denne store ulykke over dette folk, bringer jeg nu alt det gode over dem, som jeg lover dem. Der skal atter købes marker her i landet, selv om I siger, at det er en ødemark uden mennesker og dyr, som er givet i kaldæernes hånd. Man skal købe marker, udfærdige dokumenter, forsegle dem og skaffe vidner i Benjamins land og i Jerusalems omegn , i Judas byer, i Bjerglandets byer; i Lavlandets byer og i Sydlandets byer, for jeg vender deres skæbne, siger Herren.

Citat fra Bibelen slut = på ugens første dag

Søndag, den 28. juli 2019 = Klokken 00:06

 


 

  Præstedokumentar - YouTube

 

http://www.tro-eller-overtro.dk/ 

Når jeg hører disse Kirkeklokker = der indleder denne udsendelse = så kommer jeg til = at tænke over = at der findes over 2200 Kirker her i Danmark = og = disse Kirker er bygget = dengang = der fandtes dygtige håndværkere = der kunne klare at bygge solide bygninger = uden at bruge Computer-beregninger.

 

Guds  søn = JESUS = HAR SAGT =

JEG ER = VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;

ingen kommer til FADEREN uden ved mig.

Bibelen =  Johannes-evangeliet Kapitel 14. Vers 6 .

 www.fortidensJelling.dk

         

DER FINDES OVER 2200 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv. Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ???
 

Danmark - en billeddatabase

På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2200 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - National-staten Danmark og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

 
       

www.Danskkultur.dk 

   Der er mange unge = der ikke kender = de danske højtider.

Det skyldes blandt andet = at Bibelhistorie er fjernet fra skole-undervisningen.

Du kan på Dansk Kulturs hjemmeside = læse mere om de kristne skikke under overskriften

Mærkedage 

 www.Danskkultur.dk 

Danmarks Kulturerklæring findes på dette link

www.Sagenskerne.dk 


 Det er nu ugens syvende dag ( lørdag = Sabbat ) den dag Herren har Helliget og valgt som hele jordklodens syvende dag, og Klokken er nu 00:03 

Jeg vil nu slå op i Bibelen, årgang 2008, Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning II, på et tilfældigt sted, og se hvad Din/Min og Vores Bibel, vil fortælle os Evangelisk Luthersk Kristne. Men først

Retten til liv

 Jeg slog op i Bibelen, på side et tilfældigt sted. Det blev på side 893 i MATTHÆUSEVANGELIET Kapitel 27 med denne overskrift

Dommen over Jesus

Tidligt næste morgen traf alle yperstepræsterneog folkets ældste beslutning om at få Jesus dømt til døden. De lod ham binde og føre bort og udleverede ham til statholderen, Pilatus.

MATTHÆUSEVANGELIET sIde 892 havde følgende overskrifter.

Tilfangetagelsen

Jesus for Rådet

Peters fornægtelse

Dette kan i selv læse nærmere om i jeres egen Bibel.

Her er nogle bekræftigende Links om

Kapitel 26 af andre profeter. 

26 Kapitel

47-56 Mark 14,43-52. Luk 22,47-53. Joh 18,3-11

48-50 2 Sam 20,9

50 Joh 13,27

52 1 Mos 9,6. Åb 13,10

55 Luk 19,47

57-68 Mark 14,53-65. Luk 22,63-71. Joh 18,12-14. 19-24

54 ApG 6,13

60 1 kONG 21,13

61 Matt 27,40. Joh 2,19

 63 Es 53,7

64 Dan 7,13. Matt 24,30

65-66 3 Mos 24,16

 66  Matt 9,3. Joh. Joh 19,7

67 Job 16,10. Es 50,6

69-75 Mark 14,66-72. Luk 22,54-62. Joh 18,15-18.25-27  

 


  Jeg vil nu forsætte på side 683

Judas´ død

Da Judas, som forrådte ham , så, at hanvar blevet dømt, angrede han og bragte de tredive sølvpenge tilbage til ypperstepræsterne og de ældste og sagde og de ældste og sagde:>>Jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod.< Men de svarede:>>Hvad kommer det os ved? Det bliver din sag.<< Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig. Ypperstepræsterne tog sølvpengene, men sagde:>Det er ikke lovligt at lægge dem i tempelblokken, da det er blodpenge. De traf da den beslutning at købe pottemagermarken for pengene til gravplads for fremmede. Derfor hedder den mark den dag i dag Blodager. Da opfyldes det, som er talt ved profeten Jeremias, som siger:>>Og de tog tredive sølvpenge, den pris, han blev vurderet til, han der blev vurderet, af Israels børn, og de gav dem for Pottemagermarken, sådan som Herren havde befalet mig.<<

Jesus for Pilatus

Jesus blev stillet for statholderen, og statholderen spurgte ham:>>Er du jødernes konge?<< Jesus svarede:>>Du siger det selv.<< Men på ypperstepræsternes og de ældstes anklager svarede han ingenting. Da sagde Pilatus til ham:>>Hører du ikke alt det, de vidner mod dig?<< Men han svarede ham ikke på et eneste spørgsmål, så statholderen undrede sig meget.

15

Under festen plejede statholderen at løskøbe en fange efter folkets egen vilje. Man havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barrabas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem ´:>>Hvem vil I have, at jeg skaL løslade jer, Jesus Barrabas eller Jesus, som kaldes Kristus?<< Han vidste nemlig, at det var af misundelse, de havde udleveret ham; og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige:>>Hold dig fra denne retfærdige mand. For jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham.<<

20

Men ypperstepræsterne og de ældste overtalte skarerne til at bede om at få Barabas løsladt, og få Jesus henrettet. Og da statholderen spurgte dem:>>Hvem af de to vil I have jeg skal løslade jer?<< svarede de Barrabas!<< Pilatus spurgte dem:>>Hvad skal jeg så gøre med Jesus som kaldes Kristus?<< De sagde alle :>>Han skal korsfæstes.<< Han spurgte:>>Hvad ondt har han da gjort?<< Men de råbte endnu højere:>>Han skal korsfæstes!<< Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tvær5timod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde:>>Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag.<< Hele folket svarede:>>Lad hans blod komme over os og vore børn!<< Da løslod han dem Barrabas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.

Tornekroningen

27

Da tog statholderens soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham. Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham, og flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham, og sagde:>>Hil dig, jødekonge!<< Og de spyttede på ham og tog kæppen og tog kæppen og slog ham i hovedet. Da de havde hånet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham.

Og nu en sovepause, på ubestemt tid.

   Udgivelser 

 http://www.sagenskerne.dk/29723003


 Free Speech

 http://www.sagenskerne.dk/30778367

 


 www.DKsamling.dk

www.Medie1.dk

 Reformationen | 5 minutter om Luther - YouTube

 www.HelmuthNygaard.dk

 


 NOTARENS Notater

 Helmuth Nyborg taler ved For Frihed Folkefest 2017

L. Knudsen

Abonner

Offentliggjort den 7. jul. 2017

For Frihed om Den Danske Forening afholdt folkefest 2017. Blandt talerne var Helmuth Nyborg, professor emiritus i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet.

Kategori   Velgørenhed og aktivisme

Noteret, lørdag, den 10. august 2019. Lørdag er som bekendt den dag, Herren, Vores Kristne Gud, har valgt som ( Sabbat = hviledag ) for alle Folkeslag på jorden, uanset deres Religion.

Klokken er nu 20:32 på denne ( lørdag = Sabbat ) ugens syvende dag.

www.Google.dk


  Jeg bruger denne ( 123hjemmeside ) den kan det jeg skal. 

 www.123hjemmeside.dk  


  Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

 

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen.  

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet.

www.Google.dk

 Her er endnu et eksempel 

 Gintberg - på Kanten om - Folkekirken 

www.Google.dk

Vil De/du se gintberg på kanten, så ved De/du ( Nu ) hvordan man gør. 

Gintberg på Kanten


 Her på ugens syvende dag, lørdagen, som også er ( Jødernes Helligdag ) har jeg dette spørgsmål, til Danmarks Hedenske og Kristne journalister. Blev den første skrevne  Bibel skrevet på hebræisk ???

Hvordan staves ordene ( kan skal og vilje ) i en hæbrisk Bibel ???

Kan dette/disse spørgsmål opklares, ved at læse bogen

Øst for Paradis  ???  

---------------

21 Kapitler kan læses med 1. Kapitel om ugen.

 http://www.sagenskerne.dk/29723003

Hvis vi forestiller os, at De/du begynder at læse det første af 21. kapitler, i dag,( lørdag, den 10.august 2019 ) kan det så passe, at De/du vil læse Kapitel 21, lørdag den 21. december 2019, eller lørdag, den 28. december ???

En dvæledag, måske ???

Hvis vi dvæler lidt ved ( lørdag = sabbat ) den 21. december 2019, så bemærker jeg, at den efterfølgende dag, den 22. december 2019 er 4. søndag i advent, også er årets korteste dag, her i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Men tallet 22 er også meget inspirerende, når vi åbner vores Danske Bibel, Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark, på side 1147, og læser videre under

JOHANNES´ÅBENBARING

som har denne overskrift

Livets vand og livets træ


 Desuden

 Børnenes Julefest i Danmark falder den 24. december 2019,  på en af de gamle Danske Guders dag, nemlig på en tirsdag.

Dagen efter den 25. december 2019

er det Englændernes tur til at holde jul, og det er på en onsdag. Hvis det er det verdensberømte orkester, med den verdensberømte violist i spidsen for orkesteret, vil jeg opfordre det engelske publikum til at tage deres paraply med i operaen.   


 Er Hebræisk et oldgræsk sprog ???

TAK til Marie Krarup

medlem af

www.Danskfolkeparti.dk

 for en fantastisk inspirerende tale for

Dit/Mit og Vores Danske Fædreland

og for familien Danmark. 

 TAK


 Kampen for Danmarks Danske Familier forsætter

Eventyret om Den Vidunderlige Kartoffel - YouTube

 ISBN 87-15-07223-1 Engelsk udgave findes også.

Your Kitchen Garden af George Seddon og Helena Radecka.


   NOTARENS Notater

Moving Violation 1976

Wood Chucker

Abonner

Offentliggjort den 2. maj 2015

Kategori    Personer og blogs

Noteret på ugens 2. dag mandag den 12. august 2019, som er ugens anden hviledag, fordi Vores Kristne Gud har Helliget ( Lørdagen = sabbatten ) som alle jordens folkeslags hviledag.

BIBELEN er Autoriseret af 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

København 2008

www.Google.dk

 Første Mosebog

Verdens skabelse

På side 9. findes den første ( linie=linje ) i Bibelen og lyder således.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden

Citat Slut.


 

 Den Kristne Guds 10. Befalinger for Kristne  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke tilbede andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 Jeg vil senere falde i søvn til denne Cowboy Film om briller.

Desuden

Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller

 BRILLER = Filmen om = BRILLER

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube

 

 Denne film om briller findes også på denne internetside

www.sagenskerne.dk

 


Teenage Bank Heist - Full Movie

Hjælp dig Selv

www.Google.dk

 


I'm For The Hippopotamus (1979) Full Movie

 It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube


Min krop kræver søvn nu, så godnat. 

 It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube


Det er nu Tirsdag, 13. august 2019 og Klokken er nu 00:12 på ugens  tredie arbejdsdag. Derfor forsat god arbejdslyst. Med venlig hilsen

Saxo-Poul

( Lørdag = sabbat ) er som bekendt ugens syvende dag, og er den dag,  som Herren har Helliget, som alle folkeslags hviledag.


 Hvor ender det hele i år 2019

http://www.sagenskerne.dk/29723003

 hvis du læser 1. kapitel om ugen i 21 uger ??? 


 NOTARENS Notater

Lars Tvede´s gæstetale på Nye Borgerliges årsmøde 2016

L. Knudsen

Abonner

Offentliggjort den 17. nov. 2016

Nye Borgerlige holdt sit første årsmøde 12/11 2016 i Fredericia. Lars Tvede var gæstetaler, hvor han fortalte om Schweiz med hensyn til skat, frihed, nærdemokrati, virksomheder, indvandring, velstand, samfundsøkonomi og viste Schweiz´s success i forhold til Danmark.

Kategori   Velgørenhed og aktivisme

Talen var en øjenåbner for alle, som interesserer sig for, hvilke faktorer som skaber et succesfuldt samfund.

Noteret tirsdag, den 13. august 2019 Klokken 04:08


Nu en pause på ubestemt tid. Pausen er slut tirsdag ,den 13. august 2019 cirka Klokken 11:29

Nu vil jeg mindes den film, der er blevet vist, 8. år før Mikael Jalving blev født.  

En  Dansk Film fra 1960.

Soldaterkammerater på vagt: Åh Mustafa - YouTube 

 Det er både sjovt og ,Krævende, at være Dansk Soldat.

 Denne film er optaget cirka 8. år før Mikael Jalving blev født.

----------

Det kan føre frem til følgende spørgsmål = Hvem er Mikael Jalving ???

 Måske findes svaret et sted på dette link ???

 http://www.sagenskerne.dk/30117885


  NOTARENS Notater

Hans Erling Jensen taler ved Den Danske Forening´s Folkefest for Frihed 2018

L. Knudsen

  www.Google.dk

Offentliggjort 1. jul 2016

Hans Erling Jensen har boet 30 år i Sverige og har været tillidsvalgt for SverigesDemokraterne. Han er ivrig samfundsdebattør og aktivist.

Kategori    Velgørenhed og aktivisme

NOTERET her tirsdag, på ugens

( tredie = tredje )

arbejdsdag ,den 13. august 2019, Klokken 18:12


 www.Google.dk

  The True Location Of The Jewish Temple - YouTube

 


www.DenKorteAvis.dk

 Hvad er det ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 år ) ikke må vide

www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 


 

  Hans Kristian Neerskov

fortæller dette om Palæstina

http://www.medie1.dk/index.php?p=producdk.htm

 

Der har aldrig været

En Palæstinensis stat

En Palæsinensisk Regering

En Palæsinensisk Grundlov

En Palæsinensisk Møntfod

Et Palæstinensisk folk

Et Palæstinensisk sprog 

En  Palæstinensisk Kultur

En Palæstinensisk Religion

www.Medie1.dk  

 Hør mere under Medie1.s

tidligere Programmer.

 

 Var det i år 995, at Svend Tveskæg indførte mønter i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark ???

 

  Billeder af danske mønter

 1995 var 1000-året for prægningen af Svend Tveskægs mønt, som af mønthistorikere anses for - at være den første danske mønt.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE