Lidt om Stram Kurs

Præsenteret her tirsdag, den 17. december 2019 ( 17-12-2019 )

Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

Der skal flages denne dag

Stram Kurs

blev stiftet af Rasmus Palludan, den 15. juli 2017. 

Stram Kurs Rigskongressen 23. november 2019 program

9.00 Medlemmer kan ankomme på Christiansborg

10.00 Velkomst og information om dagen

10.30 Valg af Rigsledelse og information

11.00 Partilederens beretning

12.00 Vedtægtændringer

12.15 Partilederens Visioner for det kommende år.

13.00 Frokost serveres til stolte danere i snapstinget

14.00 Vedtagelse af partiprogram og debat om samme

16.00 Eftermiddagskaffe

16.30 Forsat debat

17.50 Afsluttende bemærkninger og

TAK

for denne gang

18.00 Salen forlades

www.StramKurs.dk


 www.TavshedensTyranni.dk

www.DenKorteAvis.dk

 www.Google.dk

 


 

 Personligt kan jeg godt lide, at falde i søvn til filmen om briller

 BRILLER = Filmen om = BRILLER

www.Google.dk

It Can Be Done Amigo (Western Comedy, BUD SPENCER ... - YouTube

 Denne film om briller findes også på denne internetside

www.sagenskerne.dk


 Yderlige instruktioner findes på denne hjemmeside

http://www.pokerpartiet.dk/435366871


Iben Thranholm

forklarer om nyere videnskabelig viden. Videnskaben har påvist. 

Retten til liv

 Vejen til magten for Donald Trump findes på dette link

http://www.sagenskerne.dk/16050868

-----------

http://www.pokerpartiet.dk/435371192


 http://www.pokerpartiet.dk/8976391

 Billeder af natos medlemslande

Mit navn er = Poul Leo Nielsen - og jeg er medlem af

www.DKsamling.dk

 


  Hjælp dig Selv    Hjælp dig Selv 

Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen. 

www.Google.dk  

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet.


JULEN HAR BRAGT VELSIGNET BUD

Tekst. B.S.Ingemann, 1839

Melodi:C.E.F.Weyse, 1841

 Det er onsdag, den 25. december 2019. Det engelske folk fejrer deres jul, den 25. december. Jeg vil derfor præsentere nogle

Julesange

  på dansk,  for hele familien. Da jeg ikke kan engelsk, må engelsktalende selv oversætte disse julesange til engelsk, hvis det har deres interesse ???

Julen har bragt velsignet bud.

Nu glædes gamle og unge:

Hvad englene sang i verden ud,

nu alle små børn skal sjunge.

Grenen fra livets træ står skønt

med lys som fugle på kviste.

Det barn, som glæder sig fromt og kønt,

skal aldrig den glæde miste.

 

Glæden er jordens gæst i dag

med himmelkongen den lille.

Du fattige spurv! Flyv ned fra tag

med duen til julegilde!

Dans, lille barn, på moders skød!

En dejlig dag er oprunden:

I dag blev vor kære frelser født

og paradisvejen funden.

 

Frelseren selv var barn som vi,

i dag han lå i sin vugge.

Den have Guds engle flyve i,

vil Jesus for os oplukke.

Himmerigs konge blandt os bor,

han juleglæden os bringer,

han favner hver barnesjæl på jord

og lover os englevinger.

DET KIMER NU TIL JULEFEST

Tekst: N.F.S.Grundtvig 1817

Melodi: C.Balle, 1850

Det kimer nu til julefest,

det kimer for den høje gæst,

som steg til lave hytter ned

med nytårsgaver: fryd og fred

 

O,kommer med til Davids by,

hvor engle sjunger under sky,

o,ganger på marken ud,

hvor hyrder hører nyt fra Gud!

 

Og lad os gå med stille sind

som hyrderne til barnet ind,

med glædestårer takke Gud

for miskunhed og nådesbud!

 

O Jesus, verden vid og lang

til vugge var dig dog for trang,

for ringe, om med guld tilredt

og perlestukken, silkebredt.

 

Men verdens ære, magt og guld

for dig er ikkun støv og muld,

i krybben lagt, i klude svøbt,

et himmelsk liv du har mig købt. 

 

Velan, min sjæl, så vær nu glad,

og hold din jul i Davids stad,

ja,pris din Gud i allen stund

med liflig sang af  hjertens grund!

 

Ja, sjunge hver, som sjunge kan:

Nu tændtes lys i skyggers land,

og ret som midnatshanen gol,

blev jakobs stjerne til en sol!

 

Nu kom han, patriarkers håb,

med flammeord og himmeldåb,

og barnet tyder nu i vang,

hvad David dunkelt så og sang.

 

Kom, Jesus, vær min hytte gæst

hold selv i os din julefest,

da skal med Davidsharpens klang

dig takke højt vor nytårssang!

GLADE JUL, DEJLIGE JUL

Tekst. B.S.Ingemann, 1850 

Melodi: Fr.Gruber, 1818

 

Glade jul, dejlige jul

engle daler ned i skjul!

Hid de flyver med paradisgrønt,

hvor de ser, hvad for Gud er kønt,

lønlig iblandt os de går!

- lønlig iblandt os de går!

 

Julefryd, evige fryd,

hellig sang med himmelsk lyd!

Det var englene, hyrderne så,

dengang Herren i krybben lå,

evig er englenes sang

- evig er englenes sang.

 

Fred på jord, fryd på jord,

Jesusbarnet blandt os bor!

Engle sjunger om barnet så smukt,

han har himmerigs dør oplukt,

salig er englenes sang,

- salig er englenes sang.

 

Salig fred, himmelsk fred

toner julenat herned!

Engle bringer til store og små

bud om ham, som i krybben lå;

- fryd dig hver sjæl, han har frelst!

 

DEN YNDIGSTE ROSE ER FUNDEN

Tekst: H.A. Brorson, 1732

Melodi: Fra 1500-tallet

 

Den yndigste rose er funden

blandt stiveste torne oprunden,

vor Jesus, den dejligste pode,

blandt syndige mennesker gro`de

 

Alt siden vi tabte den ære,

Guds billedes frugter at bære,

var verden forvildet og øde,

vi alle i synden bortdøde.

 

Da lod Gud en rose opskyde

og sæden omsider frembryde,

at rense og ganske forsøde

vor slægts den fordærvede grøde.

 

Al verden nu burde fryde,

med salmer mangfoldig udbryde,

men mange har aldrig fornummen,

at rosen i verden er kommen.

 

Forhærdede tidsel-gemytter,

Så stive som torne og støtter,

hvi holde I eder så ranke

i stoltheds fordærvede tanke.

 

Ak, søger de ydmyge steder,

i støvet for frelseren græder,

så få I ,vor Jesus i tale,

thi roserne vokse i dale.

 

Min Jesus, du altid skal være

mit smykke, min rose og ære,

de giftige lyster du døder

og korset så liflig forsøder.

 

Lad verden mig alting betage,

lad tornene rive og nage,

lad hjertet kun dåne og briste,

min rose jeg aldrig vil miste.

 

ET BARN ER FØDT I BETLEHEM

Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1820

Melodi: A.P. Berggreen 1849

 

Et barn er født i Betlehem,

thi glæder sig Jerusalem.

Halleluja, halleluja!

 

En fattig jomfru sad i løn,

og fødte himlens kongesøn.

Halleluja, Halleluja! 

 

Han lagdes i et krybberum,

Guds engle sang med fryd derom.

Halleluja, halleluja!

 

Og østens vise ofred der,

Guld, røgelse og myrra skær.

Halleluja, halleluja!

 

Forsvunden er nu al vor nød,

os er i dag en frelser fød.

Halleluja, halleluja!

 

Guds kære børn vi blev påny,

skal holde jul i himmelby,

Halleluja, halleluja

 

På stjernetæpper lyse blå,

skal glade vi til kirke gå,

Halleluja halleluja!

 

Guds engle der os lære brat,

at synge, som de sang i nat.

Halleluja!

 

Da vorde engle vi som de,

Guds milde ansigt skal vi se.

Halleluja!

 

Ham være pris til evig tid,

for frelser bold og broder blid!

Halleluja, halleluja!

 

DEJLIG ER JORDEN

Tekst: B.S.Ingemann, 1850

Melodi: Schlesisk, 18. årh.

 

Dejlig er jorden,

prægtig er Guds himmel,

skøn er sjælenes pilgtimsgang!

gennem de fagre

riger på jorden

gå vi til paradis med sang!

 

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slægt skal følge slægters gang.

Aldrig forstummer

tonen fra himlen

i sjælens glade pilgrimssang.

 

Englene sang den

først for markens hyrder,

skønt fra sjæl til sjæl det lød:

Fred over jorden!

Menneske, fryd dig,

os er en evig frelser fød!

 

DEJLIG ER DEN HIMMEL BLÅ

Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1853

Melodi: J.G. Meidell, 1846

 

Dejlig er den himmel blå,

lyst det er at se derpå,

hvor de gyldne stjerner blinke,

hvor de smile, hvor de vinke

os fra jorden op til sig,

 

Det var midt i julenat,

hver en stjerne glimted mat,

men med èt der blev at skue

èn så klar på himlens bue

som en lille stjernesol,

 

Når den stjerne lys og blid

sig lod se ved midnatstid,

var det sagn fra gamle dage,

at en konge uden mage

skulle fødes på vor jord,

 

Vise mænd fra østerland

drog i verden ud på stand

for den konge at oplede,

for den konge at tilbede,

som var født i stamme stund,

 

De ham fandt i Davids hjem,

de fandt ham i Betlehem,

uden spir og kongetrone,

der kun sad en fattig kone,

vugged barnet i sit skød,

 

Stjernen ledte vise mænd

til vor Herre Jesus hen;

vi har og en ledestjerne,

og når vi den følger gerne,

kommer vi til Jesus Krist,

 

Denne stjerne lys og mild,

som kan aldrig lede vild,

er Hans guddoms-ord det klare,

som han os lod åbenbare

til at lyse for vor tid.

 

HER KOMMER, JESUS, DINE SMÅ

Tekst: H.A. Brorson, 1732

Melodi: J.A.P.Schulz. 1786

 

Her kommer, Jesus, dine små

til dig i Betlehem at gå,

oplys enhver i sjæl og sind

at finde vejen til dig ind.

 

Vi løber dig med sang imod

og kysser støvet for din fod,

O,salig stund, o klare nat,

da du blev født, vor sjæleskat!

 

Velkommen fra din himmelsal

til denne verdens tåredal,

hvor man dig intet andet bød

end stald og krybbe, kors og død.

 

Men Jesus, ak, hvor går det til

at dog så få betænke vil

den inderlige kærlighed,

som drog dig til vor jammer ned?

 

Så drag os ganske til dig hen,

o Jesus, du vor sjæleven,

at hver af os så inderlig

i troen må omfavne dig.

 

Lad verden ej med al sin magt

os rokke fra vor dåbes pagt,

men giv, at al vor længsel må

til dig, til dig alene stå!

 

Så skal det ske, at vi engang,

blandt alle helgens frydesang

i himlens søde paradis

skal prise dig på englevis.

 

Her står vi nu i flok og rad

om dig, vort skønne hjerteblad!

Ak, hjælp at vi og alle må

i himlen for din trone stå!

 


 Pause Klokken = 04:55 = 10:28 = Pausen slut

BARN JESUS I EN KRYBBE LÅ

Tekst: H.C. Andersen, 1832

Melodi: Niels W. Gade

Barn Jesus i en krybbe lå,

skønt Himlen var hans eje.

Hans pude her blev hø og strå,

mørkt var det om hans leje!

og oksen kyssed barnets fod.

Halleluja! Halleluja!

 

Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,

ryst af din tunge smerte,

et barn er født i Davids stad

ti trøst for hvert et hjerte.

Til barnet vil vi stige ind

og blive børn i sjæl og sind.

Halleluja! Halleluja!

 

KOM, ALLE KRISTNE

Kom, alle kristne

lad os sammen ile

til barnet i krybben i Betlehem.

Frem vil vi træde

for Guds søn med glæde.

Kom, lad os ham tilbede,

i Betlehem!

 

Syng, englehære,

giver Herren ære,

at han lod sig føde i Betlehem.

Lys er oprunden,

fred på jord er kommen.

Kom, lad os ham tilbede,

i Betlehem!

 

Lov,pris og ære

skal for evigt være

vor hyldest til barnet i Betlehem.

Evigt Gud Fader

Himlens dør oplader.

Kom, lad os ham tilbede,

i Betlehem!

 

NU TÆNDES TUSIND JULELYS

Tekst Emmy kohler,

Melodi Emmy Kohler

 

Nu tændes tusind julelys

på jorden mørk og rund,

og tusind stjerner stråler smukt

på himlens dybblå grund.

 

Og over by og land i nat

går julens glade bud,

at født er Herren Jesus Krist

vor frelser og vor Gud.

 

Du stjerne over Betlehem

oh, lad dit milde lys

oplyse alt med håb og fred,

så kærligheden ses.

 

Lad hvert et hjerte, koldt og mørkt,

se strålen, mild og blid,

en stråle af Guds kærlighed

i signed juletid.

 

JULEN HAR ENGLELYD

kOMPONIST: A.P. Berggreen, 1852

Teskt: N.F.S. Grundtvig, 1837

 

Julen har englelyd,

vi med fryd

os barnlig på Gud Fader

forlader.

Vi var i nød så længe,

dog hørte han vor bøn,

han ved hvortil vi trænge,

vor frelser blev Guds Søn.

Thi vil vi alle sjunge

med hjerte og med tunge:

et ære være Gud

for sit julebud!

 

Ret i en salig tid

kom han hid.

Til levende og døde

genløde

de ord, der for så vide

til alle tider hen

om ham, som tog vor kvide

og gav os fryd igen,

gik ned for os i døden,

som sol i aftenrøden,

og stod i morgengry

op for os påny.

 

Sorg er til glæde vendt,

klagen endt.

Vor glæde skal hver tunge

udsjunge.

Syng med Guds engleskare

på Jesu fødselsdag

om fred trods nød og fare

Gud Faders velbehag,

som vil sorgen vende

til glæde uden ende,

bær os på børnevis

ind i paradis.

 

JULEEVANGELIET

Lukasevangeliet - Kapitel 2 - vers 1-20

 

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem på herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engle frem for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:"Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, i får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe." Og med èt var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:"Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. " De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og lovpriste Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

JULEEVANGELIET SLUT.

---------

  Det er onsdag, den 25. december 2019. Det er dagen, hvor det  engelske folk fejrer deres jul. Jeg vil derfor benytte dagen til, at ønske min yngste lillesøster, der lever endnu

TILLYKKE

MED FØDSELSDAGEN

TILLYKKE

Ingrid

Min lillesøsters navn er Ingrid, så jeg formoder, at hun er opkaldt efter den svensk-fødte Dronning Ingrid, som var gift med Danmarks Kong Frederik, der selv om han blev kaldt søkongen, kunne huske samtlige togafgange i DSB, i Kongeriget Danmark.

ANDRÉ RIEU

Angående Julemusik tror jeg nok at, Andrè Rieu, med sit orkester, muligvis har indspillet en fantastisk julekoncert i London i England, på over 2 timer, hvor der var snevejr i koncertsalen. ??? Svaret på dette spørgsmål kan sandsynligvis findes på

www.Google.dk

Min lillesøster og lillebror voksede op i Aalborg i huse bygget af gule mursten. Dem der boede der, var dem,  de andre ikke måtte lege med.

 

 Min lillebror blev syg, og kom på hospitalet, og døde. Gaden hed Suensonsgade, sandsynligvis opkaldt efter en dansk søhelt. Måske kan svaret på dette spørgsmål, også findes på Google ???

 Edouard Suenson

var en dansk søofficer og viceadmiral, der især er kendt for sin indsats i Treårskrigen og 2. slesvigske krig. Han er begravet på Holmens Kirkegård.


 Blåt Blod

Hvad forbinder jeg med blåt Blod ??? Når blodet cirkulerer rundt i kroppen, så bliver det af hjertet pumpet rundt i kroppen. Kikker eller kigger du på dit håndled, så ser du de blå blodårer. Det er de blå blodårer, der fører den livgivende ilt, ud til resten af kroppen. Jeg sammenligner de blå blodårer med Spar Es,og blodet skal i sit evige kredsløb i blodårerne tilbage til hjertet, så længe personen lever, fra det organ, der ilter blodet igen. Det kan du læse mere om på dette Link af

TV - Læge Jerk Langer

http://www.sagenskerne.dk/16050845

 Der er også nogle billeder af Kroppens organer på ovenstående link,

neden under

Lars Løkke Rasmussens

tale 

 www.wiki.dk

 


 NOTARENS Notater ...

Birgitte Grimstad-Samarkand 1973 Dansk/Svenske viser

negramDKbent

Abonner

Offentliggjort, den 21. apr. 2010

www.Google.dk

 Birgitte Grimstad er datter af Aksel Schiøtz, men det forhindrede hende ikke i at få en stor succes i 1973 med albummet, 12 nye viser. Som rent faktisk er svenske viser, hvor mange af dem er lavet af ABBA drengene Bjørn og Benny. Samarkand blev det store Hit fra dette album

Kategori                                         Musik


 NOTARENS Notater ...

DE NATTERGALE: Uha, da-da ( live 2013 )

De Nattergale

Abonner

Offentliggjort, den 18. dec. 2012

www.Google.dk

DE NATTERGALE Uha, da-da - fra "The Julekoncert 2013"

Kategori                                  Underholdning

 


 Lidt mere om jihad

http://www.pokerpartiet.dk/435233882

 Lidt mere om jihad, det kan printes ud, og bruges som debatoplæg.


Iben

 http://www.pokerpartiet.dk/427986632


 

 

   NOTARENS Notater ...

D-DAY 75: A Tribute to Heroes I LIVE Event BBC

BBC

Abonner

Blev streamet Live, den 5. jun. 2019

www.Google.dk

Kategori                                     Rejser og Begivenheder

  Noteret  

Det er søndag, ugens første arbejdsdag, dagen som Herren har befalet skal være ugens første arbejdsdag, for alle Folkeslag på jordkloden. Datoen i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark, det er i dag, søndag, den, 8 . december 2019 = (( 08-12-2019 )) og Klokken er nu 12:23


 Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE