Sønderjyllands-Sangen

Parat = måske 

Præsenteret her 18. juni 2017

http://www.pokerpartiet.dk/435241052 

Præsenteret her = ifølge den nuværende gældende kalender = der er den Gregorianske Kalender eller den Julianske Kalender. 

www.DenKorteAvis.dk

http://www.pokerpartiet.dk/435241052

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Et Oprør i et Demokratisk Samfund foregår naturligvis over stemmesedlen = når der er = Kommunevalg eller Folketingsvalg.

Vi Konstaterer et begyndende Dansk Oprør over stemmesedlen.  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen   

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

http://www.pokerpartiet.dk/8976391 

  http://www.pokerpartiet.dk/435489862

  www.DKsamling.dk

www.Altinget.dk


 Sønderjyllands sangen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8f3ZfP_i5Dk
26. jun. 2012 - Uploadet af 59smile1
Sønderjyllands sangen ... Super sang , jeg er også eks synderjyde ... hvem synger denne sönderjyllands sang ...
 

 

Gårdsangerne fra Thy - Frøken Johanson og jeg - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkBbvLbIMMs
9. dec. 2013 - Uploadet af gaardsangernefrathy
Denne video er fra live optræden på DK4. d. 17/11 2013.. Besøg vores hjemmeside på www ...

 

 


 

 Kampen mod

Det Fjerde Rige

 

 En bog af

Sten-O.B.Vedstesen

  Om Danmarks og Tysklands fælles fjende:

Den Europæiske Union

Karl Otto Meyer om bogen

Jeg har med stor interesse læst manuskriptet til Sten-O.B.Vedstesens bog: Det fjerde Rige. Om Danmarks og Tysklands fælles fjende: Den Europæiske Union. Titlens første linie er provokerende. De andre linier er meget rammende, thi Unionen er både Danmarks, Tysklands, ja alle medlemslandes fælles fjende.

Vedstesen gør det helt klart, at Rom-traktatens beslutning om at opbygge grundlaget for en sammenslutning mellem de europæiske folk, "som uden ophør gøres stadig snævrere", er en målsætning, som er uendelig. Målsætningen er ikke samarbejde mellem folkene, men sammenslutning.

Der skal ikke afgives suverænitet i et nærmere bestemt omfang, nej, endemålet er afståelsen af al suverænitet. "Unionen vil respektere medlemslandenes idenditet", hævdes der, og samtidig vil man pådutte medlemslandene en ny idenditet, den europæiske!

Forfatteren påviser, hvordan ordene devalueres og kommer til at betyde noget helt andet end oprindeligt ment. "Nærhedsprincip" betyder centralisme. "Samarbejde" betyder sammenslutning.

Klart påviser forfatteren at de, der er imod EU, ikke er modstandere af europæisk samarbejde. Et samarbejde byggende på statsforbundstanken, et forbund af suveræne stater, der med hinanden afgør, hvilke opgaver, de vil løse i fællesskab, kan vi gå med til. Den europæiske forbundsstat afviser vi konsekvent.

Ligeledes fremhæver forfatteren, at de, der siger nej til den grænseoverskridende regionsdannelse, ikke siger nej til det grænseoverskridende samarbejde, tværtimod. Det er imidlertid, ikke regionen,der i europæisk sammenhæng skal optræde som en helhed. Det skal de enkelte lande, nationerne. Der ønskes ingen nye grænser: "Frit og frivillig vil vi række hinanden hånden og ikke ufritlænkes sammen", Tyskerangst og tyskerskræk præger ikke regionsmodstanderne. De har tværtimod til det nye Tyskland. Angst og mistro præger dem, der mener, at man skal "binde Tyskland i et net af stadig flere forpligtende aftaler", fordi de tror, at vi kun har valget mellem et europæisk Tyskland eller et tysk Europa.

 Jeg kan anbefale alle at læse denne bog.

Den giver stof til eftertanke.              Karl Otto Meyer

 Billeder af karl otto meyer

Forfatteren til Bogen ( Det fjerde Rige ) er Sten-O.B.Vedstesen

 Publisher: B&L Forlag | Open Library

 ISBN 87-89949-22-6

 


 

 

Leonard Cohen - First We Take Manhattan - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=JTTC_fD598A
9. maj 2011 - Uploadet af LeonardCohenVEVO
... We Take Manhattan. Click to listen to Leonard Cohen on Spotify: http:/... ... Leonard Cohen's official ...

Helmut Lotti - Santa Lucia - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=GvtI
vvPTPwQ 
4. jun. 2011 - Uploadet af puticza
Helmut Lotti - Santa Lucia. puticza ... Helmut Lotti - "My Tribute To The King" full concert, Las ...

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 

 


Tysklands Hvide Rose = findes i Germany

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...

 


  Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 Leonard Cohen - First We Take Manhattan - YouTube

 

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420077968

 


 Fra  Dansk til Engelsk = Google-oversættelse ???

Guds 10. Befalinger

Bibelen 2. Mosebog Kapitel 20 Vers 3. to and with Vers 17.

Gud talked these ord: Remix ER Herren DIN Gud, which forte grave Ud af Egypten, AF trællehuset.

1. Du must not have other Guder ende mig.

2. Du must not low something gudebillede i form of something which helst oppe i Himlen or Nede in Jorden or jeg Vandet under jorden! Du must not tilbede dem og dyrke dem, for Remix, Herren DIN Gud, is a nidkær Gud. Remix straffer fædres Skyld in children, børnebørn og oldebørn of dem der hader mig; ! mænd dem, who elsker mig og holder mine befalinger, will Remix skruestik godhed i tusind slægtled.

3. Du must not Bruge Herren larmen Guds navn to løgn, for Herren will never Lade den ustraffet, der user hans navn to løgn.

4. Husk sabbatdagen and hold den hellig. ! Jeg six days must du Arbejde og to make alt, Hvad du must; ! mænd the seventh dag is sabbat for Herren DIN Gud. Du must not to do something which helst work, hverken du themselves or larmen søn or datter, din trael or trælkvinde or spise husdyr, and Heller Ikke Den fremmede jeg spise byer. ! For in six days skabte Herren Himlen og Jorden og Havet with alt, what de includes, mænd in the seventh dag hvilede Han. Therefore has Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. aer larmen langt og mor, for på du must few et much liv in the jord, Herren DIN Gud will giver grave.

6. Du must not Bega kedelig.

7. Du must not Bryde et Ægteskab.

8. Du must not stjæle.

9. Du must not Vidne falsk mod larmen next.

10. Du must not begære larmen næstes hus. Du must not begære larmen næstes hustru, hans trael or trælkvinde, hans Okse or æsel or something which helst of larmen næstes Ejendom.

 


GUDS  SEGL

( Teorien = den er

GUDS  SEGL

har manglet i  1700 år )

i de 10. Bud = som den Katolske Kirke = har brugt i 1700 år

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Er = Katolikker = Kristne = eller = Jesuitter  ???

 http://www.vilde-teorier.dk/427634914 

 


  GUDS  SEGL

lyder således

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


 

6. Decoding the Paradox of Good and Evil - Cracking The Genesis Code

https://www.youtube.com/watch?v=YSOdyFbg1Ss
24. nov. 2012 - Uploadet af LOVE UNLIMITED
http://www.secretsunsealed.org/ These presentations will help you comprehend the intimate relationship ...

 


 

Sigrid & Marina - Santa Lucia 2010 - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=uNDg3yObq4E
20. dec. 2010 - Uploadet af fritz51119
Sigrid & Marina - Santa Lucia 2010 Nach der Melodie des gleichnamigen neapolitanischen ...
 

 


 

9. The Giant Slayer - Cracking The Genesis Code - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=L3tqCM3J2ks
24. nov. 2012 - Uploadet af LOVE UNLIMITED
http://www.secretsunsealed.org/ These presentations will help you comprehend the intimate relationship ...

 


 

 

 
Af Morten Uhrskov Jensen
15.06.17, 19:36
 
Bredt politisk flertal for at kalde 3. generations ikke-vestlige for 3. generation, ikke for danskere.

 stigende de seneste år.


 http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666 

 

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på disse links

www.Kulturpartiet.dk

http://www.forsvarspartiet.dk/33122469

 


http://www.sagenskerne.dk/28423075

Er du et offer for

www.TavshedensTyranni.dk

så læs bøger

Udgivelser

 --------------

Lone Nørgaard cand.mag. - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3XnXteQ-uDc
for 7 timer siden - Uploadet af Fri Presse
I denne video stiller lektor Lone Nørgaard skarpt på myten om det såkaldte 'andalusiske paradis ...
 
 

  Nyheder


 

Deadline DR2 271216 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=nvxmBHzZreE
27. dec. 2016 - Uploadet af buster hansen
FN / Israel - Anders Jerichow (Politikken) -- Kapitalisme - Steen Jakobsen (Saxo Bank)

 


  Anna Libak og Marie Krarup kritiserer håndteringen af ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=TMUtlen-t6o
29. sep. 2015 - Uploadet af Nationalkonservativ
Anna Libak og Marie Krarup kritiserer håndteringen af folkevandringen mod Europa ...

  Nyheder


 


 Herfra ( min Verden ) går

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

------------

  Velkommen til dit/mit/vores Fædreland

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Randers viser vej i Kulturkampen 

Kongeriget Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark 

 http://www.about-truths1.dk/424406599 

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Om Kultur og Kulturel selvudslettelse

 præsenteres på dette Link.  

 http://www.about-truths1.dk/434808971

 


 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 

 http://www.tro-eller-overtro.dk/

 ------------------

  

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

 


 

 Det er ikke alle muslimske = taxa-chauffører = der aflægger rapport til deres imamer. Det irriterende er = at vi ikke ved = hvem af dem = der tilhører = imamernes efterretnings-agenter.

Hvorfor er der muslimer i Europa  ???
 
 Censurens udsprings-kilde/r = hvor er den/de  ???
 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554879

 


 

 http://www.advarselspartiet.dk/430074130

E-Europas

  EU forfatningen

U-Ulykke

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

 


 

Her taler politikerne Grundlovsdag - Altinget - Alt om politik

www.altinget.dk/artikel/157499-her-taler-politikerne-grundlovsdag
OVERBLIK: 5. juni byder traditionen tro på grundlovstaler rundt om i landet. Se her, hvor de forskellige ... Af Katrine Falk Lønstrup | 2. juni 2017 kl. 11:47 | Print ..... Pernille Vermund ... 16.10: Græsplænen ved p-pladsen til Kronborg, Helsingør.

 


 

Invisible Empire -A New World Order Defined -FULL MOVIE - HD.mp4 ...

https://www.youtube.com/watch?v=C2A831YVcZw
8. feb. 2012 - Uploadet af Delta9SFBay
Alex Jones documentary on the New World Order. Please visit www.infowars.com to order the DVD or watch ...

 


 

Har EU en fremtid? - politisk debat - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Nsdf1vtI2p0
28. feb. 2017 - Uploadet af Det Samfundsfaglige Videoarkiv
Foran 200 danskere samler Mette Vibe Utzon fra Detektor og Niels Krause Kjær fra Deadline alle ...

 


 Det er fuldt fortjent = at Ole Hasselbalch = har modtaget denne = Hæderspris af = Grundlovsforeningen www.Danskkultur.dk

Ole Hasselbalch 

www.sagenskerne.dk

har også været Formand for

DEN DANSKE FORENING

 Det får mig til = som medlem af DEN DANSKE FORENING = endda i flere år = at gøre opmærksom på følgende

Sune Dalgaard er død. Han blev 85 år. | Nyheder | DR

www.dr.dk/nyheder/indland/sune-dalgaard-er-doed-han-blev-85-aar
12. aug. 2007 - Tidligere landsarkivar Sune Dalgaard er død. Han blev 85 år. Han var hovedkraften bag stiftelsen af Den Danske Forening i 1987 og sad ...

 

 Sune Dalgaard og årstal sætter minder igang = hos mig. Det var i 1987 = jeg var oppe i NNF bygningen = for at melde mig ud af denne fagforening = Nærings og Nydelsesforbundet = som var en sammenslutning af = Slagteriarbejdere - Tobaksarbejdere - Chokoladearbejdere = bagere og et forbund mere. Som bager var jeg medlem af NNF. Jeg kunne jo alligevel ikke sidde ved et Pokerbord = tre døgn i træk = og passe et fast arbejde som bager.

www.Pokerpartiet.dk

 Jeg har også bemærket = at også jeg =  har fødselsdag = den 9. maj ligesom den 9. maj = også var den dag Sune Dalgaard havde fødselsdag. Sune Dalgaard døde i 2007 = hvilket var det år = hvor jeg oprettede min første hjemmeside pokerpartiet. 

PRÆSENTATION


PokerPartiet

( min første hjemmeside )

Præsenteret den 15. juni 2007 i det offentlige rum. 

Den 15. juni 
var netop den dato = hvor Det Danske Flag = faldt ned fra himlen  

fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.

Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr.

     Præsentation
                                              
Mit navn er  Poul Leo Nielsen
Jeg er født 9-5-1945
Jeg er en kedelig person
Jeg er lille og småfed
Jeg interesserer mig for politik
Jeg interesserer mig for,hvordan vi kan vi kan skabe, en bedre verden,for flest mulige mennesker på vores jordklode
Jeg har kun 7 års skolegang.Det giver stavefejl--undskyld.
Jeg er uddannet bager
Jeg har aftjent min værnepligt i 16 måneder,uden klynk.
Jeg har ingen lederevner,men jeg har meninger
Jeg har gået med læsemapper
Jeg har været mælkebud
Jeg har solgt sparemærker,for en bank i Nørresundby ved Ålborg
Jeg har rejst med omrejsende tivoli
Jeg har været vægter,og har været med til at passe på Danmarks penge i Danmarks ,den gamle Nationalbank
Jeg har også spillet lidt poker, men er en oplagt taber,på grund af manglende evner,manglende intelligens og manglende tålmodighed.
Jeg har været chauffør
Jeg har arbejdet i kødbyen
Jeg har arbejdet hos DSB
Jeg har arbejdet på B&W

Jeg  har prøvet lidt af hvert,her i samfundets sociale bundklasse.Min bedømmelse er ,at  DRONNING MARGRETHE II  og jeg , har klaret os godt i det danske samfund, på hvert vores niveau selvfølgelig, selv om ingen af os, er blevet forfremmet.

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på disse links

www.Kulturpartiet.dk

http://www.forsvarspartiet.dk/33122469

 


 

Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ...

https://www.youtube.com/watch?v=HCEQ6kAN9DU
22. aug. 2015 - Uploadet af Clive O Hagan
Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ..... The real Jews are not in Israel ...
 
 
 

 Letter From German Nurse on Muslim Invaders - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MxM2cPk-pEk
30. okt. 2015 - Uploadet af vonveezil2
A riveting account from a nurse in Bavaria Germany you won't hear from the Mainstream media on the ...

 


 

Marine Le Pen Bombards Merkel To Her Face - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hbYGLy_NWns
24. feb. 2017 - Uploadet af Jerry Eldred
Now this is a great big old verbal black eye and bloody nose.

 www.advarselspartiet.dk

 


Mikael Jalving, Trykkefrihedsselskabet i Malmø, I, 31.1.2012. - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eOvk6fNwLFs
24. okt. 2012 - Uploadet af Snaphanen
http://snaphanen.dk/2012/02/01/tryckfrihetssallskapet-i-malmo/
 

  Den Sorte Skole Reformationen - YouTube


 

 Hvad er status af Tredje generations tilpasning til Svensk Kultur  ???

THE STATUS IN SWEDEN 2017 - By a Swede - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=UAWkTrtuhMw
1. mar. 2017 - Uploadet af Common Sense
I, as a Swede, would say that Sweden is in a crisis. The reckless immigration is on its way to pass what we can ...

 


 2017

 www.DenKorteAvis.dk

http://www.pokerpartiet.dk/435241052

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 

 Et Oprør i Kongedømmet Danmark = med en Demokratisk valgt regering  = hvor kvinderne efter 2015 = også fik valgret = foregår naturligvis over = stemmesedlen = når der er = Kommunevalg eller Folketingsvalg. 

Vi Konstaterer et begyndende Dansk Oprør over stemmesedlen.   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen  

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

http://www.pokerpartiet.dk/8976391 

  http://www.pokerpartiet.dk/435489862

  www.DKsamling.dk

www.fornyelsespartiet.dk

www.Altinget.dk  

      www.sagenskerne.dk  

 


  Pausen = på ubestemt tid = Slut

 

Adam Smith: Nationers Velstand (The Wealth of Nations) - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=qhbUUxdn9Mw
12. jun. 2013 - Uploadet af CEPOSdk
Informations Forlag udgiver for første gang Adam Smiths 'Nationernes Velstand' på dansk. Værket ...

 

 Informations Forlag udgiver for første gang ( Adam Smiths´Nationers Velstand på Dansk. ) Værket anses for at være grundlag for al økonomisk teori, og det er i høj grad aktuelt i dag. I dag i forbindelse med udgivelsen inviterede Cepos og Information til Paneldebat om ADAM SMITH


 

   Som seer og lytter til denne Panel Debat = havde jeg det indtryk = at flere af de forudsætninger = der var gældende på det tidspunkt = da ADAM SMITH levede = havde flyttet sig = netop på grund den forsatte moderne udvikling = inden for

Religion - Politik ( Global Økonomi ) ( Global Jura ) Militære traditioner i forskellige Nationalstater ( Hvor ordrer gives på Forskellige Sprog ) og hvor endda ( eksercismen ) har  forskellige ( Kulturer ) i de Forskellige Nationalstater med forskellige ( interne )Kommunikations-metoder.  

 Spørgsmålet i dag ,den 21. september 2017 = ifølge den Gregorianske Kalender = som blev indført af en eller anden Pave = i gamle dage = dengang man troede at jorden var flad = og derfor troede = at jorden kunne deles op i ( sommertid og Vintertid ) hvilket naturligvis ikke er tilfældet ( længere væk fra ækvator ) og Palæstina ( Palæstina = er efter 1928 døbt Israel ) Fordi engang i fortiden ( Før jøder overtog Palæstina i 1928 ) da var det et bestemt folkeslag der boede der = nemlig Isralitter ( Der ikke var jøder )

Personlig ( som borgerlig vælger ) har jeg denne teoretiske  opfattelse = at de Isralitter = der boede i Palæstina = var det folk som Joshva = førte til Palæstina = og bestod af 12 stammer = og et Præsteskab.

Denne fortid = den kan de sandsynligvis = fortælle noget mere om = på Trykkefrihedsselskabets Hjemmeside

www.Trykkefrihed.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE