Eksisterer England?

Præsenteret her søndag den, 27. januar 2019

England = Eksisterer ikke. 

 

 


 

 

 


 

 Roger Scruton om krænkelseskultur og ytringsfrihed - del 1 - YouTube

 

 

 Konservative Roger Scruton om Brexit og europæisk kultur - del 2

 


 

 

Hvorfor eksisterer ( England ) ikke ???

 Som ( Dansk vælger ) ser jeg 3. Væsentlige grunde til (Englands ) Situation

1. Da ( England ) blev medlem af ( EU ) ophævede ( England ) sin cirka 800 km. sømils-grænse, som havde til formål ( sammen med ( Englands  Flåde ), at beskytte ( Englands ) fiskeri og de ( Engelske fiskeres ) fiskeri-erhverv.

2. Fordi ( England ) ophævede sin ene Toldkontrol. Engang havde ( England ) to slags grænsekontrol. En grænsekontrol for etniske englændere, og en toldkontrol og grænsekontrol, for alle andre, der besøgte (England )

3. Fordi ( England ) ikke taler engelsk i London og andre storbyer. Det engelske sprog bliver stjålet, og dermed også det engelske folks idenditet. Well done ( På Dansk ) godt gået

GYLDENDALS RØDE ORDBOG ( Engelsk Dansk )

( Done ) side 113

done (dvn) pp af do; adj gjort; færdig (fx the work is --) ; forbi ( fx the day is -- ) ; ( færdig )stegt ( fx the meat is  -- ) a well- --  chop ) ; udmattet; snydt, bedraget ( fx I have been -- ) ; --! det er et ord ( el.en aftale ) ; it is not -- det kan man ikke ( c; det strider mod god tone ) ; he is -- ( for ) det er sket  (el. ude) med ham, han har fået sit knæk ; have  -- eating være færdig med at spise ; -- in udmattet; it´s  the -- thing det hører til god tone ; -- to a turn ( el. a nicety ) tilpas stegt ; -- up udmattet ; færdig; ødelagt ; stærkt sminket ; well begun is half -- godt begyndt er halvt fuldendt ; ( over and ) --

with overstået ; get ( , have ) -- with it blive (, være ) færdig med det : få det overstået ;

( se også undo ).  


 

 www.Google.dk

  Billeder af This Sceptic Isle - Peter Hitchens 

www.DenKorteAvis.dk

Her er gjort plads til en tænke-pause, for dem som tænke kan ???

 

 


 

Præsenteret her 12. juli 2017

www.DenKorteAvis.dk

www.Pokerforbundet.dk

  www.wikipedia.net  www.Tagryggen.dk    www.Google.dk  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

www.Nyeborgerlige.dk

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

  www.Tavshedens-Tyranni.dk

En manglende tankestreg kan betyde en forskel.

www.TavshedensTyranni.dk 

www.Trykkefrihed.dk

Vi vælgere ( bestemmer normalt ) kun ( een gang ) hvert fjerde år

http://www.pokerpartiet.dk/435113534

Og Vi stemmer  ( Du og Jeg = naturligvis ) på Valgdagen i

De Gule Gule Sokkers  Sokkers Paradis

 

 www.DKsamling.dk

 FERIE FORUDE = EFTER VALGET

http://www.pokerpartiet.dk/20831704


Findes der ( Censur ) i Dit/Mit

og Vores Fædreland Danmark ??? 

Jersild minus spin 300617 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=bYWlqEBLZI8
30. jun. 2017 - Uploadet af buster hansen
Jersild minus spin 300617.
 
-----------------------------------------------------------

 Jeg ønsker den Platinblonde = meget smukke kvinde = og hendes 2. meget vidende  medværter = en god sommerferie i dag = den 12. juli 2017 ifølge den i dag ( endnu ) nugældende kalender.

Hvilken Ugedag er Helligdag i Israel ???

www.Tagryggen.dk 

 Billeder af israel i helikopter spektiv


 

 Hvilken Dato = er den = rigtige Dato = i dag ??? 

 Billeder af den gregorianske kalender

 Præsenteret her 12. juli 2017 ifølge den nuværende gældende Kalender

tror jeg ??? 

www.123hjemmeside.dk  

De Kvikke kan danne deres egen hjemmeside.

 Friheden i Fare!

Billeder af den julianske kalender

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 

 


  Nå = men først lidt Fransk Ferie-Musik

Fransklærerinden - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7GQqAFjtJz0
28. jan. 2011 - Uploadet af Lennart601
C'est magnifique. Comme je suis heureux de voir cette sorte de talente!. Read more. Show less. Reply 1. jytte ...

  http://www.advarselspartiet.dk/

 


 Lugter lidt af Fisk - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7NHGlNbMBtU
4. aug. 2007 - Uploadet af Jens Carlsen
Debug Show log entry Show visual element tree [[item.title]] Copy Visitor ID Show logging window. Log Entry ...

 


Lidt opdatering = til de små grå = på øverste etage. 

Deadline DR2 210617 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4F-B2EIMgBI
21. jun. 2017 - Uploadet af buster hansen
Udliciterering af Kbh. S-tog - Ole Birk Olesen (LA(rv)) -- Jehovas Vidner kommer i dag for retten i ...

 


 Dansk Samling på Folkemødet 2017

 Den første linje i Bibelen lyder således

I BEGYNDELSEN SKABTE GUD himmelen og jorden

og dermed skabte skabte ( Guds Søn = Jesus ) også

Det offentlige rum  

 Når man bare er nysgerrig = og besøger internettet meget = så har jeg snublet over denne forklaring = at der er forskel på at tro på den Jesus = som muslimer tror på = og på ( Guds Søn = Jesus ) som er den Gud de Kristne Protestanter tror på.

THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 


 Dansk Samling arrangement på Folkemødet 2017 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZpPJMRWXfWg
22. jun. 2017 - Uploadet af Fri Presse
Dansk Samlings debat om indvandring, globalisering, EU m.m. Morten Uhrskov og Asger Aamund ...

 http://www.pokerpartiet.dk/435742379

 


 http://www.tavshedens-tyranni.dk/51945680

  www.Trykkefrihed.dk

 www.TavshedensTyranni.dk


 

 Kultur og kulturel selvudslettelse - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=FHZgl7yBego
31. okt. 2016 - Uploadet af Fri Presse
Ole Hasselbalchs foredrag ved Grundlovsforeningen "Dansk Kultur"s arrangement på gentofte ...

 http://www.sagenskerne.dk/28423075

 


  http://www.pokerpartiet.dk/435791670 

 

 Vi har blandt andet ladet os inspirere = af den And = der ovre i Republikken USA hedder

Donald Duck = men som på Dansk hedder = Anders And.

 Billeder af anders and firkantede æg

 

 Anders And - Det Kongelige Bibliotek

 Anders And reklame 1949 - YouTube

 Billeder af anders and

 


 Fejring af Grundlovsdag ved Værkerne i Sorø - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1Q1b5BT5oc0
5. jun. 2017 - Uploadet af Dansk Samling
Dansk Samling fejrede den 5. juni 2017 grundlovsdag ved Værkerne i Sorø.

 


 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

 

 

Hvilken forskel er der på en forlovelsesring og en vielsesring ??? 

http://www.advarselspartiet.dk/428627643

En Kristen Evangelisk Luthersk Dansk forlovelse varer

normalt i 1. år 

  og så udskiftes forlovelsesringen med en vielsesring og så

  Ringer Kirkeklokkerne

Præstedokumentar - YouTube

 

 Bemærk = der er forskel på Religion ( og på ) Kongeriget Danmarks Nationale Politik


 Hvilke Politikere siger nej = til mere indvandring til

vores fædreland = Kongeriget Danmark

Europe says NO to Angela Merkels Islamic invasion ...

https://www.youtube.com/watch?v=oJx2a9ilDIE
1. feb. 2016 - Uploadet af IRISHINFIDEL
The media is hiding the truth, which is that a lot of Europeans do not want to have islam forced upon their ...

 http://www.tavshedens-tyranni.dk/ 

 


  Billeder af bådflygtninge

 http://www.about-truths1.dk/424406618 

 


 

 Fejring af Grundlovsdag ved Værkerne i Sorø - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1Q1b5BT5oc0
5. jun. 2017 - Uploadet af Dansk Samling
Dansk Samling fejrede den 5. juni 2017 grundlovsdag ved Værkerne i Sorø.

 


 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

 

 Præstedokumentar - YouTube

 


 

Af Morten Uhrskov Jensen
04.07.17, 20:45
USA er et hus i splid med sig selv.

 


  Texe Marrs - DNA Analysis show that Ashkenazy Jews are ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MDqwoAC8KvM
21. maj 2014 - Uploadet af Marko Baturan
Texe Marrs - DNA Analysis show that Ashkenazy Jews are descendants of Khazars, not of Abraham. Texe ...

 


 

 
Af Mikael Jalving
06.07.17, 11:39
Alle vender vi tilbage, om ikke til hjemstavnen, så til jorden, fugten og ormene. Det vigtige er, hvad vi gør i mellemtiden, og hvad vi giver videre.

 


 

Lone Nørgaard fra Dansk Samling på Folkemødet 2016 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=59VQPXT03HA
16. maj 2017 - Uploadet af Danmark For Danskerne
Kilde: http://www.videotool.dk/folkemoedet/c3513/v27361.
 

Lone Nørgaard cand.mag. - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=1AxTdw0kjBU
7. jun. 2017 - Uploadet af Fri Presse
I denne video stiller lektor Lone Nørgaard, hovedstyrelsesmedlem i Dansk Samling, skarpt på myten om ...
 

 


  Gnosticisme

Gnosticisme er en fællesbetegnelse for en række forskellige religiøse filosofier, mysteriereligioner og sekter, der havde en betydelig udbredelse i hellenistisk-romersk tid, først i Middelhavsområdet, hvorfra de siden bredte sig ind i Centralasien.

 

Betegnelsen kommer af gnosis (gr. γνώσις gnṓsis), det græske ord for "erkendelse", der i denne sammenhæng referer til gnosticismens fokus på erhvervelsen af en mystisk erkendelse eller indsigt som det centrale mål i tilværelsen.

 

Gnosticismen indebærer også typisk en dualistisk filosofi og forestillinger om en mytologisk kamp mellem lys og mørke, sjæl og legeme, idet legemet sættes i forbindelse med den ringeagtede materielle verden, der oftest anses for underlagt en malevolent guddom – en såkaldt demiurg – medens sjælen tænkes at have sit ophav i en højere åndelig verden, hvor Gud regerer sammen med de såkaldte æoner – oplyste guddommelige væsener.

 

Gnosticismen har sit ophav i førkristen tid, men fandt stor udbredelse i de første århundreder efter vor tidsregning, og mange har påpeget betydelige ligheder mellem gnosticismen og den allertidligste kristendom; særligt de johannæiske skrifter udviser mange såkaldt gnosticerende træk i ordvalg og tematik. Dertil kommer, at vi senest i det 2. århundrede e.Kr. har positive vidnesbyrd om gnostiske kristendomsformer, der stod i opposition til de strømninger, der med tiden skulle blive til den traditionelle kristendom. Man kan argumentere for, at f.eks. Thomasevangeliet og Markion er tidlige udtryk for en sådan kristen-gnostisk strømning, og i det såkaldte Nag Hammadi-bibliotek fra ca. år 400 finder vi et tydeligt udtryk for en gnostisk kristendom — eller kristen gnosticisme, om man vil. Dette upåagtet gives der endnu i det 2. århundredes gnosticisme adskillige præ-kristne træk.

 


  http://www.sabbat-kristne.dk/415554879

 Informationsfolder udgivet af

www.Danskkultur.dk

 med det formål at bevare

 Kongeriget  Danmark

 Det er ikke alle muslimske = taxa-chauffører = der aflægger rapport til deres imamer. Det irriterende er = at vi ikke ved = hvem af dem = der tilhører = imamernes langskæggede efterretnings-agenter.

Hvorfor er der muslimer i Europa  ???
 
 Censurens udsprings-kilde/r = hvor er den/de  ???
 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554879

Er det muligt at analysere Islam ud fra disse indfaldsvinkler

 

En sådan analyse kræver jo nok ( 7 gange 3 ) personer ??? 

Religiøst - Politisk - Økonomisk - Juridisk - militært - kulturelt -medie-magt

med det formål at lave en helheds-analyse af systemet islam??? 

  Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

 Kafr eller Kafir

 


 Rulle Grabow

Nu et lidt usædvanligt ( Politisk Ferie Spørgsmål ) angående den Politiske og Militære lovreligion islam.

 

Dan Turell - Jeg skulle have været taxachauffør.mp4 - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=e5mlsVegveQ
30. sep. 2010 - Uploadet af sifurytter
Hvad sker der om natten på Katten? Elevfilm fra Døgnbrænder 2010.

 

Står der i Koranen = at det er forbudt = at drikke Alkohol = og vil muslimer med et flertal i = Danmarks Folketing = kunne indføre døds-straf = for at drikke Alkohol = så som = vin - Brændevin og øl ???  

 Billeder af dan turel

  Rulle Grabow

 Findes svaret i Koranen eller i Anders And Evangeliet

 Billeder af anders and firkantede æg

 

  Billeder af anders and

eller begge steder ???

 

Dan turéll anders and evangeliet - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=phEz6xuVeA8
30. maj 2009 - Uploadet af PlanHex
Det er ved at være 25 år siden, jeg sidst har hørt dette lydspor. Rigtig glædeligt gensyn med Onkel Danny ...

  


 

 Letter From German Nurse on Muslim Invaders - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MxM2cPk-pEk
30. okt. 2015 - Uploadet af vonveezil2
A riveting account from a nurse in Bavaria Germany you won't hear from the Mainstream media on the ...
 

 http://www.about-truths1.dk/434808972

 


 

Barnets  Tarv = Hvem har ansvaret ??? 

Inger Støjberg i åbent samråd om barnebrude-sagen (hele samrådet ...

https://www.youtube.com/watch?v=Pwci3F3lC7E
23. jun. 2017 - Uploadet af kjaersoeren
"Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om lovligheden af udlændinge- og ...
 

 

Krasnik og Kapitalisten møde med Lars Seier Christensen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=pORh6wavJMg
30. maj 2015 - Uploadet af Hr Politik
Lars Seier Christensen ejer af Saxo Bank og milliardær støtter Liberal Aliance http://aynrandlinks.dk ...

 


 

Lidt oplysninger fundet på internettet = der bør tjekkes  ???

 I 1913 var alt korn i USA 100 procent ejet af

( farmere = Landmænd ) 

 100 år senere ser ejerskabet således ud

I 2013 var kornproduktionen 95 procent ejet af

Kartel-Kapitalister gennem Corperationer.

 


 www.Trykkefrihed.dk

 Flere billeder af torben mark pedersen

 


http://www.about-truths1.dk/424406599 

 

  Velkommen til Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til unge mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 


 

Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=73_4eREy7UA
21. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Som om at det ikke var nok med landsforræderloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1983, så blev der ...

 


 

 Hvis man betragter dette som en fast militær ordre

Jihad som kolonisering af nyt land 

 så bør man vide = at soldater der deserterer = i krigstid = de vil blive dræbt. Derfor er det muligt = at muslimer ikke ønsker at vende hjem = til den Nationalstat = hvor de er født = når de udvises af Danmark = fordi der er noget der hedder apostasi og/eller apostat

Apostasi
Apostat

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Vi ser også = at den muslimske børneopdragelse fører til en stor overbefolkning.

 Børneopdragelse i muslimske hjem

Samt til stort svineri i naturen  

Børneopdragelse i blandede ægteskaber

Derfor bør de muslimer = der tilbydes at deltage i opdyrkning af Sahara-ørkenen = fremover = opdrage deres børn efter den Kristne børneopdragelse.

 


 

 --------------

 I min hellige Kristne Bog ( Bibelen ) er omtalt menneskabte love.

http://www.pokerpartiet.dk/20831704

 


www.advarselspartiet.dk

 Det er min antagelse = som en borgerlig vælger = i mit Fædreland ( Kongeriget Danmark )  at = Thailand = har noget = som Frankrig = ikke har = nemlig deres egen Nationale Valuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE