Hr.Axel Artke

Præsenteret her 13. juli 2017

www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

  www.Tavshedens-Tyranni.dk  

 www.DKsamling.dk

 


 Billeder af axel artke

  Billeder af rolf slot-henriksen


 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTub 

 Hr. Axel Artke

Jeg er blevet opmærksom på = at den annonce som Præsten Søren Krarup = indsatte i avisen = om konsekvensen af en lov indført i Kongedømmet Danmark i 1983 = er blevet fjernet fra min hjemmeside og mine andre hjemmesider.

Hr. Axel Artke

jeg vil i al stilfærdig bemærke = at det ikke er mig = der har fjernet denne mulighed = for at se og lytte til ovenstående hjemmeside. Jeg har som 18 årig = som Formand for Bagernes Lærlingeklub i Aalborg = opholdt mig en uge på Roskilde Højskole = og derfor er det logisk at mistænke mig = for at være den = der er skyld i = at den ( Annonce ) som Søren Krarup betalte = 30.000 kroner for = ikke mere kan ses = på denne og mine andre hjemmesider. Det kan ikke udelukkes = at fagbevægelsens interne uddannelse af fagbevægelsens ungdom = på Roskilde Højskole = har en lignende effekt = som den ( Ed eller Løfte ) som Jesuitter afgiver til Paven = således at et folks høje intelligens = bruges til = på kortest mulig tid = til at udslette sig selv = som et Folk. 

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

PokerPartiet Præsenteret ,den 15. juni 2007  

fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.

Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr.

 

Fordi mine evner er = få og små = så træffer jeg tit forkerte beslutninger. Da jeg oprettede min første hjemmeside ( den 15 juni ) 2007 = var det for at advare mine danske landsmænd = mod noget = jeg havde set i = Danmarks Hovedstad København = som virkede forkert. Derfor lejede jeg mig ind på en ( 123hjemmeside ) fordi den server som indeholder informationerne til mine hjemmesider =  formentlig kan styres fra en ( 123hjemmeside ) Det har jeg været tilfreds med nu i godt 10 år. Denne service har jeg været tilfreds med i over 10 år nu. Det koster = men dem der styrer 123hjemmesiderne = de kan jo ikke arbejde gratis. Derfor reklamerer jeg også lidt for disse hjemmesider i ( ny og næ ). Jeg viser her et eksempel. Men lad mig lige nævne igen = det er ikke mig = der har fjernet muligheden for at høre eller se den hjemmeside = som Søren Krarup betalte 30.000 kr for at indrykke i en avis.

 


  En global Begivenhed har fundet sted

 http://www.pokerpartiet.dk/434987389

 


  Lidt Europæisk Kultur Historie

 

 Lidt om den Westfalske fred.

------------   

Hvilken Dato = er den = rigtige Dato = i dag ???  

 Hvilken Dato = er den = rigtige Dato = i dag ???  

 Er = søndag eller lørdag = ugens sidste dag  ??? 

Billeder af den gregorianske kalender 

 Præsenteret her 16. juli 2017 ifølge den nuværende brugte Kalender

tror jeg ???

www.123hjemmeside.dk   

 Friheden i Fare!

Billeder af den julianske kalender

 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 

Det er en kendsgerning at den romersk-katolske kirke forandrede helligdagen fra lørdag ( Sabbatten ) til søndag under kejser Konstantin i år 321. Det var hedensk soltilbedelse ( Sonday ) der ligger til grund for dette skifte, og ikke en tilbedelse af

Guds Søn =Jesus.

  Ron Wyatt's Story.mov - YouTube  

 

 Ron Wyatt, Ark of the Covenant, New Zealand. October 1998 - YouTube 

www.skipbaker.com

 


  Hvilken forskel er der på en forlovelsesring og en vielsesring ???

http://www.advarselspartiet.dk/428627643  

En Kristen Dansk forlovelse varere før 1973 normalt i 1. år. 

 og så udskiftes forlovelsesringen med vielsesring og så

  Ringer Kirkeklokkerne

Præstedokumentar - YouTube

  

 De fleste danskere = har erfaret = at Bryllupskulturen = er forandret i Vores Danske Fædreland. Måske er der stadig forskel = på en Katolsk Bryllups-kultur og muslimernes bryllupskultur ??? 


 

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk 

Den første Jesuit var Ignatius Loyola  stadfæstet af paven i 1540.

Billeder af ignatius loyola

Så vidt vides - det største Jesuit-Universitet i USA - 2014

Flere billeder af ignatius loyola

Lær hans Selvhypnose-program på

www.KristeligtDagblad.dk   eller på   www.Kristendom.dk  

 så man selv tror på =  at ( Løgne) de er ( Sandheder )


 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


 

Ny Kultur i Danmark = nye ægteskabsformer på vej.

 Og nu lidt om muslimsk Bryllups-kultur

 Et muslimsk Bryllup

  TIDLIGE ÆGTESKABER  = HVAD ER FORMÅLET ???

 
Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!
 
Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!
 
Stakkels uvidende pigebørn!
 

Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til stede for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

 

 

 Fundet på internettet  31. juli 2009

 


 Pause = på ubestemt tid.

Moskeerne bag sløret - debat - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=kWvUFP4EsYc
5. mar. 2016 - Uploadet af Det Samfundsfaglige Videoarkiv
Integration eller ej? En dokumentar på TV2 har i denne uge sat fokus på rabiate holdninger i Grimhøj ...

 www.advarselspartiet.dk

 


 Et Dansk Bryllup er et personligt valg.

  Hvilken forskel er der på en forlovelsesring og en vielsesring ???

http://www.advarselspartiet.dk/428627643  

En Kristen Dansk forlovelse varere før 1973 normalt i 1. år. 

 og så udskiftes forlovelsesringen med vielsesring og så

  Ringer Kirkeklokkerne

Præstedokumentar - YouTube

  

 De fleste danskere = har erfaret = at Bryllupskulturen = er forandret i Vores Danske Fædreland. Måske er der stadig forskel = på en Katolsk Bryllups-kultur og muslimernes bryllupskultur ??? 

 


 

Lidt oplysninger fundet på internettet = der bør tjekkes  ???

 I 1913 var alt korn i USA 100 procent ejet af

( farmere = Landmænd ) 

 100 år senere ser ejerskabet således ud

I 2013 var kornproduktionen 95 procent ejet af

Kartel-Kapitalister gennem Corperationer.

 


 www.Trykkefrihed.dk

 Flere billeder af torben mark pedersen

 


http://www.about-truths1.dk/424406599 

 

  Velkommen til Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til unge mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 


 

Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=73_4eREy7UA
21. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Som om at det ikke var nok med landsforræderloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1983, så blev der ...

 


 

 Hvis man betragter dette som en fast militær ordre

Jihad som kolonisering af nyt land 

 så bør man vide = at soldater der deserterer = i krigstid = de vil blive dræbt. Derfor er det muligt = at muslimer ikke ønsker at vende hjem = til den Nationalstat = hvor de er født = når de udvises af Danmark = fordi der er noget der hedder apostasi og/eller apostat

Apostasi
Apostat

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Vi ser også = at den muslimske børneopdragelse fører til en stor overbefolkning.

 Børneopdragelse i muslimske hjem

Samt til stort svineri i naturen  

Børneopdragelse i blandede ægteskaber

Derfor bør de muslimer = der tilbydes at deltage i opdyrkning af Sahara-ørkenen = fremover = opdrage deres børn efter den Kristne børneopdragelse.

 www.sagenskerne.dk


 BRILLER = Filmen om = BRILLER

 www.advarselspartiet.dk

 


 

Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ...

https://www.youtube.com/watch?v=b9Q5p69tkQw
10. apr. 2017 - Uploadet af danmarkshistoriendk
Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ... fortælle om den tidlige ...

    http://www.fornyelsespartiet.dk/14333082 

 


 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE