Side 14 Ernest Gellner

Præsenteret her 17. juli 2017 ifølge den

endnu nugældende Kalender. 


 www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

  www.Tavshedens-Tyranni.dk  

 www.DKsamling.dk

 


 Ernest Gellner

 Da jeg gik i seng i aftes = så snuppede jeg lige en bog fra Boghylden = til at falde i søvn på. Da jeg så vågnede her til morgen = så var bogen slået op på side 14. og her stod følgende. Her citeret cirka midt fra side 14. i bogen.

Citat

 Den nye islam var således en tilbagevenden , en renæssance. Reformistisk islam betonede netop, at religionen var anvendt politik og jura, og det gav den et meget rationelt og moderne sprog på moderniseret, urbaniseret og globaliseret uden samtidig at blive vestliggjort. Taberen var >>lav-islam<<, dvs. den mere moderate,kultiske eller folkelige version af islam som f.eks de forskellige sufi-traditioner.

Her sammenlignede Gellner med kristendommens udvikling og bøjede sit budskab i neon: Mens modernisering var dårligt nyt for den puritanske fortolkning af kristendommen, var moderniseringen godt nyt for den puritanske fortolkning af islam, der trivedes i byerne. Den kom styrket ud af mødet med det 20. århundrede og bar på, som Gellner skriver, en kulturrevolution, der knap nok blev registreret i Vesten. Høj-islam blev ny-islam. Og ny-islam blev rethaverisk.

Det særlige ved >>reformen<< var, at islams genfødsel netop pegede bagud, ikke fremad.

 Citat  Slut

 Hvem var så Ernest Gellner ???

Født: 9. december 1925, Paris, Frankrig

Dette spørgsmål om hvem Ernest Gellner var = der var svaret at = Ernest Gellner var en Fransk Franskmand født i 1925 i Paris og det fører de videbegærlige på en ( Cyber-Space-Rejse ) til Frankrig = måske endda inden for det = der kaldes for Virkelighedens Verden ???

 www.advarselspartiet.dk

 Ud over en Dansk Filosof er nævnt i denne bog som forfatter til en bog med denne Titel ( Under evighedens synsvinkel ) så var denne filosof en af de første til = at advare mod, at side-stille islam med kristendom .

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Hvad kunne motivere en Dansk Filosof til at skrive en bog med titlen

( Under evighedens synsvinkel )

Det kunne jo være at denne Danske Filosof havde den dybere viden om islam = som er præsenteret på dette link 

 THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 Så bevæger mine tanker sig frem til side 136 hvor jeg forsætter under  denne overskrift

Velkommen til Durban III

 Begrænsning af ytringsfrihed er dels til intern brug. Ved at vende menneskerettighederne - der i parantes bemærket ikke er opfundet af FN, men formeldt går tilbage til de store politiske revolutioner i 1700-tallet _ på hovedet, ønsker repræsentanterne for kina, rusland og Cuba, der arbejder sammen med de islamiske lande på at intimidere deres egne befolkninger endnu mere end de gør i forvejen, at forfølge forfattere, intellektuelle og helt almindelige mennesker med den ekstra legimitet og tyngde, som FN-resolutioner og erklæringer giver.

En FN-sanktioneret begrænsning af ytringsfriheden tjener naturligvis også det eksterne formål at trænge ytringsfriheden tilbage i resten af verden, herunder i EU-landene og ideelt set i de nationale lovgivninger i den fri verden for dermed at skabe præcedens for, at religiøse følelser fredes i den demokratiske debat. Det vil være fatalt for den frie udveksling af ideer og synspunkter - og vil i øvrigt ganske hurtigt undergrave FNs legimitet.

Omvendt har stærke og velbeslåede grupper i den islamiske verden tydeligvis langt større ambitioner end blot at forblive gangstere i lokalmiljøet.

Et halvt år gik efter Durban II-konferencen. Så fik Den Islamiske konferenceorganisation ( OIC ) en ny allieret. Ikke Rusland, Kina eller Cuba, men selveste Barack Obama. På en samling i Menneskerettighedsrådet den 2. oktober 2009 tilsluttede rådets medlemslande sig således en resolutionstekst, der skal beskytte religion - læs islam - mod kritik og krænkelse, samtidig med at teksten hævder at ville støtte ytringsfriheden.69 Teksten var forfattet af USA og Egypten i fællesskab, og amerikanske diplomater skønnede ifølge Los Angeles Times, at initiativet skal ses som Obamas forsøg på at behage muslimer verden over.

69  United Nations, Human Rights Council, Twelfth Session:>>Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Socal and Cultural Rights, Including the Right to Development<<, Egypt, United States og America, Draft Resolution, A/HRC/12/L.14/Rev.1, 30. september 2009.

 Uanset hvad  er resolutionen pænt sagt et mudret kompromis, og mindre pænt sagt en decimering af ytringsfriheden, bl.a fordi medierne underlægges et >>moralsk og socialt ansvar<< i kampen mod det, der i dag tituleres som >>racisme og xenofobi<<, men - som vi alle godt véd - i realiteten handler om kritik af islam i form af karikaturtegninger, satire, debat og intellektuel undersøgelse af Koranen mm.

www.TavshedensTyranni.dk

 Dokumentet snyder ved første øjekast og lader til at udtrykke et forsvar for ytringsfriheden. Men man er nødt til at nærlæse det for at se den reelle , dsv. den politiske intention med teksten. Til trods for den panegyriske indledning er intentionen noget mere prosaisk.

 

https://www.youtube.com/watch?v=1AxTdw0kjBU
7. jun. 2017 - Uploadet af Fri Presse

I denne video stiller lektor

Lone Nørgaard,

hovedstyrelsesmedlem i www.DKsamling.dk , skarpt på myten om ...

 


Tiden bevæger sig fremad og den ( konvention ) der var rigtig i 1952 = er måske forkert her i 2017 = fordi forskellige globale magtkoncentrationer = har ændret sig ( eller ) har forskubbet sig ??? 


 

 For egypterne handler det især om at sætte lokale medier under pres og på plads og trænge de vestlige medier i defensiven, således at de afstår fra at beskæftige sig kritisk med undertrykkelsen af selv de mest elementære menneskerettigheder i islamiske lande. Til dette formål tjener artikel 4, der fordømmer  >>negativ racemæssig og religiøs stereotypisering<<, ligesom artikel 8, der taler om mediernes >>moralske og sociale ansvar<< med henblik på at bekæmpe >>racisme, racediskrimination, xenofobi og relateret intolerance<<, kan benyttes til at svække mediernes uafhængighed. Sådan noget er guf for tyranner, fordi det legitimerer deres forsatte overgreb på kritiske røster.

Hvem er jeg = der = har dette ønske

Præsentation

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 Personligt ønsker jeg = at modvirke denne/disse angreb på ytringsfriheden = blandt andet ved = at få valgt Politikere med stor historisk indsigt og viden ind i Folketinget = bl.a for at undgå lignende gentagelser. Derfor har jeg meldt mig ind i Dansk Samling og er blevet stiller = for Dansk Samling = i håb om = at få valgt en historisk Vidende Personlighed ind i Folketinget. Derfor er det mit håb = at = Morten Uhrskov Jensen = kan blive valgt i Folketinget for

www.DKsamling.dk

 


 

Fejring af Grundlovsdag ved Værkerne i Sorø - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1Q1b5BT5oc0
5. jun. 2017 - Uploadet af Dansk Samling
Dansk Samling fejrede den 5. juni 2017 grundlovsdag ved Værkerne i Sorø.

 Og Ja = Jeg har stor forståelse for = at min Partiformand = af og til nævner = at han hellere vil gå hjemme = og passe sin have.

På rejse i cyberspace - Claus Dalby - mit haveliv


 Og ja = hvordan er det lige nu ( 2017 ) at bo i Frankrig   ???

  www.advarselspartiet.dk


 Side 138 forsat

Myndighederne i islamiske stater kan ligeledes henvise til artikel 9, der beklager >>visse mediers promovering af falske billeder og negative stereotyper af udsatte individer og befolkningsgrupper<<, og sige: Se selv, hvad det internationale samfund siger! Nu er det tvivlsomt, hvorvidt den menige egypter bekymrer sig om en eller anden teknisk FN-resolution, men myndighederne får med sådan et dokument en fjer mere i hatten, som de kan udnytte propagandistisk i forhold til kommende FN-resolitioner.

 Men hvad ( får/fik ) så Obama ud af det? Jo, han kan i i første omgang distancere sig fra den tidligere præsident, og sige: Se, jeg er anderledes indstillet på dialog og forståelse. Det har hans talsmand Douglas Griffiths allerede sagt, ifølge The Weekly Standard den5. oktober 2009: >Dette initiativ er en manifestation af Obama-administrationens arbejde for multilateralt engagement gennem FN og vores ægte ønske om at søge at opbygge samarbejde baseret på fælles interesser og gensidig respekt i efterlevelsen af vores fælles, almene principper om tolerence og menneskelig værdighed.<<

Amen

  Vi er nu på ( Side 139 ) og forsætter

 Fælles principper? Hvilke, om jeg må spørge? Hvad har/havde Obama til fælles med Egyptens regering - andet end deres fælles ønske om at forblive ved magten?

Isit forsøg på at vinde popularitet snigløber Obama samtidig den hidtil førte politik siden 1992. Det gør han, når hans dokument i præamblen fastslår, at der med udøvelsen af ytringsfrihed følger >>særlige pligter og et særligt ansvar<< i overensstemmelse med artikel 19. stk. 3 i FN-aftalen om civile og politiske rettigheder fra 1976. USA tilsluttede sig aftalen i 1992 - og dét med en række forbehold, bl.a om artikel 19.

Artiklen siger, at ytringsfriheden ved lov kan begrænses i forhold til andres rettigheder, andres omdømme eller med henblik på beskyttelse af national sikkerhed, den offentlige orden,folkesundhed og sædelighed. Altså ret så afgørende restriktioneri ytringsfriheden; restriktioner, som kan fortolkes i flere grader og med flere formål for øje, og som for øvrigt gentages i Obama-teksten ( artikel 5, afsnit n ). Og flugter med fortolkningen fra både den egyptiske og pakistanske ambassadør. Ånden er ikke til at tage fejl af: Nu må det snart være slut med vestlige mediers misbrug af ytringsfriheden.

------------

Hvis du ikke stoler på = at det snart er slut = med de vestlige Mediers misbrug af ytringsfriheden = så kan du melde dig ind i Trykkefrihedsselskabet

  Støt ytringsfriheden, bliv medlem

Formand
Katrine Winkel Holm

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Katrine Winkel Holm

Læs mere 

Udgivelser

 Tillykke med 10 års jubilæet

 www.Trykkefrihed.dk

 


 Citat fra side 139 forsat

Summa summarum, Obama vinder/vandt måske et par point på hjemmebanen eller udebanen, men det er/var en meget dårlig handel, han fik indgået, ikke mindst fordi han reelt går i ledtog med den vestlige friheds fjender. Obama, rost for sin store begavelse, burde have vidst bedre. Først var der Durban I - i Durban. Så var der Durban II - i Genéve. Nu er vi allerede i gang med Durban III. FN er for længst ophørt med at beskyttet mennesker. Nu beskytter de i stedet ideer og religioner.

Citat  Slut


 www.advarselspartiet.dk

 Lige nu har vi den ( 17. Juli 2017 ) efter den nugældende Kalender.

Hvordan virker ( FNs = EUs ) menneskerettigheder ifølge

Éric Zemmour,s vurdering

  ( FNs = EUs ) menneskerettigheder

 I menneskerettighedernes navn skal vi redde dem, tage imid dem, adoptere dem, integrere dem.

I menneskerettighedernes navn skal vi glemme, at vi ikke har bedt dem om at komme eftersom det er dem der banker på vores dør.

I menneskerettighedernes navn skal vi glemme, at aldrig har et europæisk folk haft demokratisk indflydelse på masseindvandringen ( undtagen Schweiz )

Spørgsmål

Men er Europa ikke baseret på respekten for menneskerettighederne ?

Svar

Jo - menneskerettighederne er vores nye Religion. Og vi skal underkaste os denne hævnende Gud.

 I menneskerettighedernes navn, hang USA Saddam Hussein og lagde Irak i en ruin.

I menneskerettighedernes navn, henrettede Sarkozy og Berhard Henry Levis Frankrig, Gaddaffi.

I menneskerettighedernes navn destabiliserede vi Assad i Syrien.

Siden da kommer der fra Irak og Syrien hundredtusindvis af migranter på flugt fra Kaos igennem Libyen over Middelhavet...

Og ingen standser dem i Libyen efter onde Gadddaffis død.

Imenneskerettighedernes navn, forbyder den Europæiske domstol, vores Marine, at følge Australiens model om at sejle bådflygtningene tilbage.

I menneskerettighedernes navn, må vi ikke vælge mellem menneskene, vi kunne jo risikere terrorister drukner i vandet.

Det er ellers et af målene med bådflugten, eftersom flygtningene mere og mere udgør ISIS væbnede hånd.

Hvis nogle har styrken til at drukne andre bådflygtninge kun fordi de er kristne, kan vi forvente os, hvad som helst heroppe.

Men i menneskerettigheders navn, forlader de det sydlige Italien op mod det norlige Italien, senere mod Frankrig, mod Tyskland, mod Sverige.

I menneskerettighedernes navn, har Europa slettet grænserne.

I menneskerettighedernes navn skal vi give dem asyl, men selv hvis vi ikke giver dem asyl, skal de blive.

De har ret til bolig, ret til gratis velfærd, ret til familie-sammenføring, deres børn har ret til vores jord, ret til diverse ydelser betalt af statsbetalte organisationer.

Siden har de ret til arbejde eller bistandshjælp. Menneskerettighederne er en uimodståelig tiltrækning. Selv risikoen for døden holder ikke folk tilbage.

Det er ikke Frankrig, Italien, Europa, der slår ihjel, men menneskerettighederne.

Citeret efter bedste evne af Franskmanden

 Éric Zemmour

 som kan høres på dette Link

www.advarselspartiet.dk

  


 De Gaulle om integration

 Billeder af general de gaulle

 "Kom ikke og fortæl mig eventyr! Muslimer, har du nogen sinde set dem? Har du set dem med deres turbanner og kjortler? Det er tydeligt, at de ikke er  franskmænd! Dem der taler for integration har kyllingehjerner. De forsøger at blande olie og eddike. Ryst flasken. Få sekunder senere vil de være adskildt igen.

Arabere er arabere, franskmænd er franskmænd. Bilder i jer ind, at Frankrig kan optage 10 millioner muslimer,som i morgen vil være 20 millioner og i overmorgen 40 millioner? Hvis vi foretager en integration, hvis alle arabere og berbere i Algeriet bliver betragtet som franskmænd, ville I så forhindre dem i at slå sig ned i Frankrig, hvor levestandarden er så meget højere? Min hjemby ville ikke længere blive kaldt Colombey -De -To - Kirker, men Colombey-De-To-Moskeer."

 Kilde: Édouard Mills-Affif: Filmer les immigrés. 2004

Charles de Gaule ( 1890-1970 ) var Frankrigs præsident 1958-1969.

Fundet i

DANSKEREN

Udgivet af  DEN DANSKE FORENING 27 ÅRGANG NR. 4 VINTER 2013 

www.advarselspartiet.dk

 


 

 

 
Af Finn Slumstrup

21.07.17, 11:10
En sammenhængende strategi for infrastrukturen er påkrævet.

  http://www.sagenskerne.dk/28423075

 


 

Lidt oplysninger fundet på internettet = der bør tjekkes  ???

 I 1913 var alt korn i USA 100 procent ejet af

( farmere = Landmænd ) 

 100 år senere ser ejerskabet således ud

I 2013 var kornproduktionen 95 procent ejet af

Kartel-Kapitalister gennem Corperationer.

 


 www.Trykkefrihed.dk

 Flere billeder af torben mark pedersen

 


http://www.about-truths1.dk/424406599 

 

  Velkommen til Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til unge mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 


 

Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=73_4eREy7UA
21. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Som om at det ikke var nok med landsforræderloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1983, så blev der ...

 


 

 Hvis man betragter dette som en fast militær ordre

Jihad som kolonisering af nyt land 

 så bør man vide = at soldater der deserterer = i krigstid = de vil blive dræbt. Derfor er det muligt = at muslimer ikke ønsker at vende hjem = til den Nationalstat = hvor de er født = når de udvises af Danmark = fordi der er noget der hedder apostasi og/eller apostat

Apostasi
Apostat

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Vi ser også = at den muslimske børneopdragelse fører til en stor overbefolkning.

 Børneopdragelse i muslimske hjem

Samt til stort svineri i naturen  

Børneopdragelse i blandede ægteskaber

Derfor bør de muslimer = der tilbydes at deltage i opdyrkning af Sahara-ørkenen = fremover = opdrage deres børn efter den Kristne børneopdragelse.

 

 

Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ...

https://www.youtube.com/watch?v=HCEQ6kAN9DU
22. aug. 2015 - Uploadet af Clive O Hagan
Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ..... The real Jews are not in Israel ...
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE