Fredags-Analysen

Fredags - Analysen

 www.DenKorteAvis.dk

Denne side er oprettet fredag, den 14. september 2018

 www.Google.dk


 Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke  

og understøttes som sådan af staten.

 


 

Godmorgen i dag, fredag, den 19. oktober 2018

Temperaturerne er inde + 18. grader  Mellemgang +13 grader ude + 5 grader  Campingvogn + 6 grader ( celtius ). 

www.danskkultur.dk

Denne bog er efter min opfattelse den mest læse-indbydende og flotteste og mest læseværdige og Kulturelt oplysende bog, jeg har mødt og læst i min 73. årige levetid.

Jeg betragter denne bog som et

Sandt Mesterværk

Med mange flotte og på samme tid oplysende billeder.

En bog som ( samtlige Partiledere på Christiansborg )  efter min opfattelse bør læse 

Saxo-Poul

Dette Mesterværk kommer vidt omkring, helt fra

Danmarks oldtid, Sagn og sagnhelte, Historiske bedrifter, opdagelsesrejser, Dansk litteratur, Sprogvidenskab, Dansk filosofi, Dansk humor, Balletkunst, Dansk musik, Billed kunst, Filmkunst, Haute couture, Arkitektur, Sportspræstationer, Naturvidenskab og teknik, Gastronomi, Virksomhedskultur, Politisk kultur, hverdagskultur, Trusler mod dansk kultur, Danske patrioter. 

 www.danskkultur.dk

"- den danske dansker der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid".

  Bøger
  Pjece
    Løbesedler
  Facebook
  GDK-blog
  VK-blog

 

Bliv medlem
info@danskkultur.dk

 


 

 Kultur og kulturel selvudslettelse - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHZgl7yBego
31. okt. 2016 - Uploadet af Fri Presse
Ole Hasselbalchs foredrag ved Grundlovsforeningen "Dansk Kultur"s arrangement på gentofte ...

  http://www.pokerpartiet.dk/8976421


Og nu lidt dansk musik

Gårdsangerne fra Thy - Frøken Johanson og jeg - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkBbvLbIMMs
9. dec. 2013 - Uploadet af gaardsangernefrathy
Denne video er fra live optræden på DK4. d. 17/11 2013.. Besøg vores hjemmeside på www ...

 

 Billeder af eric jon phelps

 Velkommen til Fredags-analysen i Dit/Mit og Vores Fædreland = men først

Ude er godt = hjemme er bedst

Huset På Christianshavn 78 Når Naturen Kalder - YouTube

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxr6mzSUQss
10. jul. 2014 - Uploadet af huset christianshavn
Huset På Christianshavn 78 Når Naturen Kalder. huset christianshavn. Loading... Unsubscribe from ...

 http://www.sagenskerne.dk/16050860

 Bemærkninger til filmen fra 1976.

Bemærk, der blev skiftet til et Folkevogns rugbrød, på et tidspunkt i denne film. Det minder om , som tidligere medlem af ( DSU = Dansk Socialdemokratisk Ungdom ) Kastetvej i Aalborg, om, at den kendte socialdemokrat Kaj Poulsen fra Aalborg, og som sad i Folketinget i mange år, for Socialdemokratiet , førte sin valgkamp fra et Folkevognsrugbrød.  Vi ser også i filmen, hvordan døren i et Folkevogns-rugbrød kan åbnes, uden at genere eventuelle fodgængere på fortorvet.


 Kongeriget Danmark

Billeder af danske flag

 

Flere billeder af danske flag 

Nationalstaten Danmark 

Dette er en Dansk hjemmeside, der fortrinsvis interesserer sig for, at analysere Danmarks forsatte eksistens-muligheder, som en Nationalstat med sin egen Nationale Grundlov.

Analyserne i Dit/Mit og Vores Fædreland - vil fortrinsvis være at finde inden for disse områder

Religion-Politik-Jura-Militæret-Økonomi Kultur-Medier. 

 http://www.sagenskerne.dk/16050877

 Besøgende på denne hjemmeside bør vide at Din/Min og Vores

Danske Kulturkonge var/er Franskmand

Edith Piaf - Milord - YouTube

Markeret med en kendt fransk melodi der findes på dette Link

www.advarselspartiet.dk

På dette link findes der andre Franske melodier.

http://www.sagenskerne.dk/16050877

 


 Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke

og understøttes som sådan af staten.

 


  På dette link findes der forskellige oplysninger, der især henvender sig til Den Ungdom der er mellem 14 år og 21 år, og ønsker at bevare Kongeriget Danmark, hvor det er vælgerne, der vælger de Politikere, der er ansvarlige for Lovgivningen i Dit/Mit og Vores Fædreland som alle indbyggere i Danmark ved er

Kongeriget Danmark

Herfra ( min Verden ) går

Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ...

https://www.youtube.com/watch?v=b9Q5p69tkQw
10. apr. 2017 - Uploadet af danmarkshistoriendk
Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ... fortælle om den tidlige ...

 Billeder af eric jon phelps

 


  Herfra ( min Verden ) går

Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv

Dette er min Danske Lutherske Kristne trosbekendelse.

 


 

Mireille Mathieu "La vie en rose" Musique de la Légion étrangère ...

https://www.youtube.com/watch?v=0pCw9H0yBWE
24. apr. 2015 - Uploadet af alf9780
Mix - Mireille Mathieu "La vie en rose" Musique de la Légion étrangère"YouTube. Chopin Funeral March during ...

www.sagenskerne.dk


 ER DU KRISTEN ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

   VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

Hvorfor er De 10. Bud så enkle, korte og klare og affattet forståelige for enhver ? Fordi de blev opstillet uden en kommission.

Charles de Gaulle.

Billedresultat for General De Gaulle billeder

 Billeder af charles de gaulle 

Den Kristne Guds 10. Befalinger  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 http://www.sagenskerne.dk/30778364


 En opfordring præsenteret her ( fredag ) den 21 september 2018

Danmarks Ungdom mellem 14 år og 21 år bør vide følgende

I opfordres til at danne grupper på 3. eller 4 Personer og oprette jeres egne

Personlige Analyse-Grupper )

der mødes fast hver uge, på den aftalte  ugedag.

-----------------------

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII
http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

Billeder af mark steyn

 

Flere billeder af mark steyn

Sådan så engang Mark Steyns seneste bog ud

SAXO.com Online Boghandel

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

www.youtube.com/watch?v=K26kKDCCV9g
05/01/2013 - Uploadet af AustralianNeoCon2
Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism ... Mark Steyn - The Fraud of Multiculturalism ...

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere årvågenhed"

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010

 


 

   Den stille jihad

Jihad sker gennem undertrykkelse af demokratiske institutioner.

Baseret på deres religiøse bud om at overvinde de vantro og bringe islam til at dominere i verden, arbejder jihadisterne gennem alle muslimske samfund at dominere i verden, arbejder jihadisterne gennem alle muslimske samfund i Vesten med det formål at underminere demokrati og forfatningsmæssig lov. De bruger de demokratiske institutioner og deres egen status som úndertrykt mindretal´frataget lighedens glæder til at undertrykke selve den demokratiske proces.

Ved at udnytte Vestens respekt for mindretalsrettigheder og kultur søger jihadisterne at gennemføre sharia bid for bid, først i deres egne samfund og derefter i hele Europa.

Oussama Cherribi, medlem af det hollandske parlament, bemærkede denne udtalelse fra en imam i Holland: Sharia ( islamisk lov ) har intet behov for at tilpasse sig den moderne verden, for det er guddommelige love. Mennesker skal i stedet tilpasse sig sharia.13

At forsvare sharia indebærer at forsvare dødsstraf ved stening. Hani Ramadan, en fremtrædende islamisk leder i Schweiz, bror til den kendte Tariq Ramadan, blev afskediget fra en lærerstilling i Geneve, efter at han havde udgivet en artikel i det franske blad Le Monde, hvori han forsvarede stening som straf for hor.14 Han tog sagen i retten, der lod sig overbevise af argumenter om "demokratisk Pluralisme", og gav ham medhold to gange.15 Danske imamer, f.eks den kendte Abdul Wahid Petersen, har udtrykt tilsvarende holdninger.

Mens nogle muslimer i Vesten tilpasser sig vestlige værdier, er der mange andre, der har et helt andet mål, ikke mindre end at skabe islamiske stater i Europa.

Giuseppe Bernardini, romersk-katolsk ærkebiskop i Tyrkiet, siger: "Dominansen er allerede begyndt." Han bemærker at saudiske oliepenge "ikke bruges til at skabe arbejdspladser i det fattige Nordafrika eller Mellemøsten, men derimod til at bygge moskeer og kulturcentre i kristne lande med islamisk indvandring, herunder Rom. Kristendommens hjerte ...

13. Oussama  Cherribi: Imams an issues: The Politics of Islam in European Public Space", præsenteret ved American Political Science Association, San Francisco Californien, 30. august til 2. september 2001.

14. Hani Ramadan, La charia incomprise", LeMonde 10. september 2002

15. "Controversial Muslim scholar wins in court" SwissInfo, 21. maj 2005

Hvordan kan vi ignorere mønsteret i dette, et mønster, der handler om ekspansion og generobring?"

Bernadini fortalte om en samtale, han havde haft med en islamisk leder, som havde sagt: "Takket være jeres demokratiske love vil vi invadere jer. Takket være vores religiøse love vil vi dominere over jer,"16

Jihadister i Europa har været ganske ligefremme om deres intentioner. I England pralede sheikh Omar Bakr Muhammad længe af , hvordan han udnyttede misforholdet mellem ytringsfriheden og demokratiets behov for at beskytte sig selv og erklærede åbent, at hans mål var at´forvandle Vesten til Dar Al-Islam.´Han forlod Storbritanien efter de jihad-inspirerende terrorangreb i London 7. juli 2005.

En forvandling af Storbritanien til en islamisk stat kunne ske ved en ´invasion udefra´. I så fald," siger Bakri, "vil vi være dens hær og soldater indefra. Men hvis ingen sådan islamisk stat kommer, vil muslimerne bringe Vesten til islam gennem en ideologisk invasion..."

 http://www.sagenskerne.dk/30117885

 


 

Vil man ændre den ( Politiske retning ) Grundlæggende i

 Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark

så kræver det nok tre Kvinder - der er grundlæggende enige om 

et eller andet. 

http://www.pokerpartiet.dk/8976417

 


 

Martin Henriksen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EWBC7VQBdXg
2. aug. 2018 - Uploadet af Fri Presse
Martin Henriksens tale til "For Frihed's" fejring af burkaforbudet. 1. august 2018.

 Medlem af  www.Danskfolkeparti.dk

 


 

Pernille Vermunds formandstale på Nye Borgerliges årsmøde 2016 ...

https://www.youtube.com/watch?v=XrY97vG39YM
14. nov. 2016 - Uploadet af L. Knudsen
Nye Borgerliges første årsmøde blev holdt 12/11 2016 i Fredericia. Den stiftende formand Pernille ...
 
                 www.Nyeborgerlige.dk

 Hørte jeg rigtigt

Jeg har lyttet til Pernille Vermunds første årsmødetale, der fandt sted i Fredericia ,den 12. november 2016. Her fik jeg nogle oplysninger = der fik mig selv til = at spørge mig selv = om jeg hørte rigtigt.  

Er det rigtigt, at dagpenge-reglerne her i vores Fædreland

( Kongeriget Danmark ) allerede den ( den 3. oktober 2017 )

fylder 2900 sider og vejer 70 Kilogram

som en sagsbehandler ansat i arbejdsformidlingen skal overholde i sit daglige arbejde ??? Er det også rigtigt = at vor nuværende Danske Statsminister ( Lars Løkke Rasmussen ) blev ansat i sit embede i 1980 = og at der fra 1980 = og indtil den 12. november 2016 = hvor Partiformanden for Nyeborgerlige holdt sin Formandstale i Fredericia =  er der produceret 

65.000 love, regler, bekendtgørelser og cirkulærer.

Desuden er der implementeret 564.000 EU-Regler i vores Danske Lovgivning. Disse EU-Regler er vedtaget i vores Danske Folketing = af de Politikere = der sidder i Vores Danske Folketing = som igen er valgt ind i Folketinget = af = "Danmarks oplyste vælgere" - når der har været afholdt Folketingsvalg i vores Danske Fædreland. Så derfor stiller jeg dette spørgsmål igen

Hørte jeg rigtigt  ???

 Ingen vælgere og heller ikke Politikere kan gennemskue en så kæmpestor lovmængde.

 


Hvad var afgørelsen om Shetlandsøerne i disse forhandlinger ???

 

 Billedresultat for eric jon phelps billeder

 Jeg har en drøm om = at Sveriges indbyggere = de kender

 Video til den westfalske fred youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2n-vTyagW24
31. mar. 2016 - Uploadet af Martin Lind

Den Westfalske fred for 9. klasse - historie, Aurehøj - Duration: 3:43. Clara Kjær Jørgensen 1m 16 views ...

 


 

Billeder af natos medlemslande

 

 Billedresultat for natos medlemslande

 Flere billeder af natos medlemslande

 


 

Besøg eventuelt = Tirsdags-Analysen

Velkommen til Tirsdags-Analysen i dag, tirsdag, den 25. september 2018. Lige nu Klokken 00:47 er der en flot fuldmåne på himlen. Min mistanke er, at på cirka 6 timer bevæger Fuldmånen sig cirka en fjerdedel af jordklodens omkreds på 380 grader.

http://www.pokerpartiet.dk/435792680

 


 

Linie 3 irsk folkesang - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=h9MpAi0sJh8
20. jan. 2016 - Uploadet af migselv79
endelig en fuld udgave af linie 3's gode folkesang. ... Linie 3 irsk folkesang. migselv79. Loading ...

 Hvem var Svend Tveskæg ??? Måske findes svaret på dette Link ???

 "- den danske dansker der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid".

gorm den gamle - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=-T82BvP0UEA
17. jul. 2014 - Uploadet af nathandora
Gorm den Gamles historie. Lysbilledforedrag af Finn Rasmussen. Indtalt af Ebbe Preisler juni 2014.

 http://www.pokerpartiet.dk/8976403

 


 

 www.Medie1.dk

 

 

 

På Medie1 kan du læse om grundlæggeren

Rolf Slot-Henriksen

af Grundlovsforeningen

www.Danskkultur.dk

Kristne Helligdage = se = under mærkedage

 Islams  Kultur-krav

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om 

1. Ændring af Grundloven

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov  

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser forbudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt nye love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 


  Billeder af europakort

Billedresultat for mellemøsten

 Billeder af mellemøsten

 


 Dansk Hverdagskultur

i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark

Begrebet hverdagskultur betegner en række mere uhåndgribelige sider af dansk kultur. Herunder skikke, traditioner og uskrevne normer, der er faste bestanddele af dansk levevis.

1. At hilse ved at give hånd

2. Høre Dronningens nytårstale

 

Dronningens nytårstale 2017 - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvBvqR4D_xI
1. jan. 2018 - Uploadet af Det danske kongehus
Hendes Majestæt Dronningens nytårstale 2017. Rettigheder: DR © ... Published on Dec 31, 2017 ...

 

3. Fælles måltider i familien

4. Gudstjeneste juleaften

5. Hunde og katte som kæledyr

6. Hyggeligt samvær

7. Kolonihaver

8. Lejlighedssange ved familiefester

9. lystbådesejlads

10. Nationalsang ved landskampe

11. Påske og Julefrokost

12. Røde pølser ved pølsevogne

13. Sankt Hansaftensbål

14. Seksuel frigjorthed for voksne

15. Smørrebrød med øl og snaps

16. Sund fornuft og kritisk tænkning

17. Spadsereture i nyudsprungne bøgeskove

18. Uformelde omgangsformer

19 Vittigheder om


I dag, fredag den 28. september 2018 - ønsker jeg alle mine danske landsmænd en god Weekend.


 Nej - jeg er ikke synsk.

Jeg vil her forsøge, at uddybe denne dato.

 Fredag, den 28. september 2018,  med datoen , den 28. september 1986. Hvor der var en Kronik i Berglnske Tidende  med denne overskrift.

Støt Søren Krarup af rationelle grunde

Af Ole Hasselbalch.proffessor jur. dr, Humlebæk

Kronikken lyder således  ( 28. september 1986 )

PASTOR  Søren Krarup er i voldsom modvind på grund af sin opfordring til at boykotte Flygtningehjælpen. Alligevel tvinges man - omend med al mulig ubehag - fra ( rationalitetens grunde ) til at støtte pastoren. Dansk Flygtningehjælp har helt utvivlsomme fortjenester i en lang række sager bag sig. Det er imidlertid også klart, at organisationen i dag virker som en magtfuld pressionsgruppe til understøttelse af en flygtningepolitik på den hjemlige scene, som er umulig at forstå.

Situationen er jo nemlig den, hvilket da også flere debattører efterhånden har gjort opmærksom på, at der i disse år udvikler sig et eksplosivt overtryk fra voksende befolkninger ude i verden . Dette overtryk vil naturligvis søge afløb. Det kunne også siges på den måde , at det er ganske logisk, at den abnormt stigende befolkningstæthed  i den 3. verden vil producere ikke blot elendighed dér, men også gnidninger, der vil føre til, at et stigende antal mennesker kan påberåbe sig flygtningestatus.

 At åbne grænserne i denne situation uden at tage højde for, hvad dette kan føre til, er ikke blot naivt, det er også uansvarligt.

Hvad årsagen nu imidlertid end er, står vi altså i dag med en tilstrømning, som efter gældende regler ikke kan afvises, på op til 600 pr. uge ( ifølge pressen ). Omsat til årsbasis giver dette 31.200 mennesker. En dansk fødselsårgang har til sammenligning andraget lidt over 50.000 i firsernes begyndelse. Hvor mange af disse asylansøgere, der også vil kunne opnå asyl, står vel hen i det uvisse . Men de, der har skabt flygtningelovgivningen, skylder i hvert fald en forklaring på, hvorledes man skal kunne skille de reelt asylberettigede fra dem, der blot søger bedre levevilkår, og som fra deres rejseformidler har fået at vide, hvilke forklaringer der skal gives de danske myndigheder.

VI SAVNER  også en redegørelse for, om selv en begrænsning til de reelt asylberettigede er tilstrækkelig. Selv med en stærk begrænsning i tilgangen i forhold til de nævnte tal står vi over for noget helt uoverskueligt. En undersøgelse af indvandrernes forhold sidste år har ifølge aviserne vist, at gæstearbejerne og disses familiemedlemmer trods gæstearbejderstoppet i 1973 ( mirakuløst ) voksede i antal fra 13.000 nævnte år og til over 30.000 ti år efter.

Vil der optræde en tilsvarende fordoblingseffekt ( m.h. t. = med hensyn til ) de nye indvandrere?  Har nogen forsøgt at regne ud, hvad dette kan føre til, selv med en begrænsning af tilstrømningenen til de 5.000 pr. år. regeringen går ind for?

   Men det kan naturligvis være, at der sker noget, som ændrer billedet, således at det danske folk ogdettes repræsentanter slipper for at skulle udfordre sjælelivet ved selv at gennemføre de nødvendige begrænsninger.  Man må imidlertid så også spørge, hvad dette >>noget<< kan være. Tør vi tro, at de, der er kommet herop fra langt ringere samfundsvilkår hjemme, overhovedet er interesserede i at vende tilbage igen, før end vilkårene i Danmark bliver lige så ringe? Hvorledes skal dette i givet fald gå for sig? Hvilke erfaringer foreligger der med tilsvarende gruppers integrering i lande med længere erfaring på dette område? Hvorledes skal man i det hele taget forsørge og huse alle disse mennesker i et land med enorm statsgæld, arbejdsløshed og et politisk organisationstalent, som endog i hovedstaden har ført til, at det ikke har været muligt at bygge mere end 40 ungdomsboliger på et år? 

 HVIS VI  endelig skal bruge vore  ( børns ) ressourcer på alt dette, kunne det vel også stilles et moralsk spørgsmål: Hvor  mange akut nødlidende i den tredie verdens lande kunne hjælpes ud af deres akutte nød for de penge, det danske samfund bekoster på en enkelt flygtning her.

   Selv med risiko for at mange vil benytte lejligheden til at demonstrere deres renfærdige og humanistiske sindelag ved at kaste sig over dem, der støtter Søren Krarup, er der altså grund til at yde sådan støtte.

Læg pres på afpresseren. Vi mangler tilfredsstillende svar på disse og andre spørgsmål. Som forholdene er nu, må i hvert fald uindviede tro, at vi er underkastet tilfældighedernes lov og den almindelige ulyst til at træffe ubehagelige beslutninger, hvor nødvendige de end er. 

Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, at det er borgerne, som føler, at de ikke senere bør kunne kunne beskyldes for at have hørt til den velbjærgede generation, der blev ved med at udskrive veksler på efterkommernes bekostning.

Det er også værd at huske, at såfremt de efterlyste forklaringer ikke findes, kan der med god ret tales om forbryderisk mangel på vilje til at tænke i konsekvenser.

Citat  Slut


 Kommentarer.

Bemærk Datoen på denne Kronik er, fredag, den 28. september 2018. 

Kronikken lyder således  ( 28. september 1986 )

 Denne kronik blev nøjagtig på Datoen skrevet for 32. år siden.

Da jeg har været medlem af Dansk Socialdemokratisk Ungdom på Kastetvej i Aalborg, skyldes det, at jeg har interesseret mig for politik på daværende tidspunk. Derfor interesserer jeg mig også for, hvordan Mette Frederiksen vil klare sig i fremtidens Politiske debatter op til den næste Politiske bebat om Statsministerposten i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. Så en Politisk opbevarings-debat findes på dette link.

 http://www.pokerpartiet.dk/435113534

 


Kommentarer Indsat her, fredag, den 5. oktober 2018

 Jeppe Juhl: Er Danmark fortabt? Del 1, Foredrag. - YouTube

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zYjQ3KLgmw8
 
3. jan. 2018 - Uploadet af Medie1dk
Jeppe Juhl giver sit bud på, hvorfor vores politiske og intellektuelle elite valgte en katastrofal …
 
 
Jeppe Juhl
 findes også på  www.Medie1.dk
 

Indsat, fredag ,den 5. oktober 2018.          
 
Jeg vil gøre Danmarks vælgere opmærksom på, at Vores Kristne Gud ofte sørger for, at der fødes Tvillinger i Kongelige familier, og i visse tilfælde endda to drengebørn. I Danmark har vi eksempler på dette i Danmarkshistorien.
 
Jeg har mødt både Jeppe Juhl og Jacob Juhl, de to jødiske tvillinger og hvis ikke ( Guds Søn-Jesus ) var blevet korsfæstet, så ville enten Jacob Juhl eller Jeppe Juhl, efter min opfattelse, have været konge i Israel.
 
Det er ikke et spørgsmål om hudfarve, men om,  hvilken slægt du tilhører.
Så måske burde Jeppe Juhl og Jacob Juhl, der begge er jøder, overveje at rejse til Israel, og gøre krav på at regere i Israel som konger i et Kongedømme, et Kongedømme der bærer navnet Israel ???  
 

 Video til All Together Now - One Two Three, by Walter Veith

 En Kvinde = der stoler på sin Kristne Gud = bliver ikke forvirret.

 New World Order Rising Who? What? When... - YouTube

 


 

 Har jordkloden været regeret således i over 5000 år = måske endda i mere end 6000 år = efter dette system  ???

 

 Kan din hjerne klare en = lodret tidsanalyse = af = hvor længe det tidsmæssigt tager at sammensætte et sådant system ???

 

 

 

 Er dette system i = virkeligheden det system = som i Bibelen bliver omtalt som det Babylonske system  ??? 


Fundet på dette link

 http://www.sagenskerne.dk/16050864

 


 Fra Bogen

Bibelens Lande og Folk = Side 95

 Øverst på siden er der en Frise med persiske krigere fra kong Artaxerxes Is pragtfulde vinterpalads i Susa.

Lidt længere nede på siden findes denne overskrift.

 Perserne genopretter Juda

Kyros havde undertvunget Babylon med forbløffende hurtighed. Men endnu mere overraskende for de besejrede blev den politik, som perserkongen fulgte, efter at han havde taget magten i det kaldæiske verdensrige.

Der blev ikke anrettet blodbad på byens indbyggere , og der blev heller ikke slæbt store skarer bort i fangenskab. Selv Babylons guder blev ladt i fred. Kyros var tolerant både i politisk og religiøs henseende, og han lod de besejrede forsætte deres tilværelse uden voldsomme forandringer eller indgreb - i skarp kontrast til assyrernes og babyloniernes behandling af undertvungne folkeslag. Hans idé om et verdensrige var i bund og grund forskellig fra forgængeres og samtidiges. Han forestillede sig et folkesamfund af selvstyrende riger

Og lidt videre fra side 96

under en velvillig storkonges kloge ledelse, der sikrede lov og orden og et frit handelssamkvem mellem de forskellige nationer.

Et vidnesbyrd om Kyros tolerante religionspolitik har man i hans dekret fra 538 f.Kr. om genopbygning af templet i Jerusalem. Det er bevaret i Ezras Bog 6,3-5. Heri bestemmer Kyros også, at >>Gudshusets guld- og sølvkar, som Nebukadnezar borttog fra helligdommen i Jerusalem og førte til Babel gives tilbage<<. Med dette dekret skabte Kyros grundlaget for en national,jødisk gudsdyrkelse i hjemlandet. Ezra fortæller også, at Kyros gav Babylons jøder lov til at vende hjem for at deltage i templets genrejsning ( 1, 2-5 ).

Kyros udpegede Sjesjbazzer, en prins af Juda, til statholdereller provinsforstander og bemyndigede ham til at lede hjemvandringen, en opgave, der efter persisk opfattelse krævede stor diplomatisk og taktisk snilde. I praksis synes Sjesjbazzar kun at have fungeret som det nominelle overhoved for den nye provins, mens den direkte ledelse af de hjemvendende judæere blev lagt i hænderne på to andre. Den ene var en prins af Davids hus ved navn Zerubbabel og den anden en mand ved navn Jesua, der muligvis var sønnesøn af den sidste ypperstepræst ved Salomons tempel.

Citat Slut

 


I Kongeslægter fødes der Tvillinger.

 

 http://www.pokerpartiet.dk/33148592


 Mærkedage

 i

Oktober

 Pausen indtil, fredag, den 12. oktober 2018 er slut.


 

Sønderjysk almanak

almanak2018

Forord

 

Sønderjysk Almanak har i år 25 års jubilæum i sin nuværende form som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker at vide noget om sønderjyske forhold.

 

Velkommen til dette års almanak, som især vil være præget af Sønderjydsk Skoleforenings 125 års jubilæum i form af et jubilæumsskrift, som udgør den første del af almanakken. 2018 er også 100 året for afslutningen på 1. Verdenskrig - eller Den Store Krig, som den ofte kaldes i Sønderjylland. Det markerer vi med et tema, hvor vi anskuer tilværelsen under 1. Verdenskrig fra "hjemmefronten" og ude fra den store verden. Som sædvanlig spænder emnerne vidt fra personlige beretninger over artikler om historie, natur og kultur. Årets portræt af en skole er historien om Jaruplund Højskole.

 

Sønderjysk Almanak indeholder også en almindelig kalender, en astronomisk kalender og en tabel over højvandstider ved Vestkysten. Vejviseren indeholder adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer og skoler i Sønderjylland og Sydslesvig. Vejviseren bliver løbende forbedret og udbygget, og forslag hertil modtages gerne af redaktionen.

OBS NY MAILADRESSE: soenderjyskalmanak@outlook.dk

Endelig rummer Almanakken mindeord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland og Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

 

Udgivelsen af Sønderjysk Almanak er også med til at bidrage til, at unge mennesker fra landsdelen kan få støtte til efterskole- og højskoleophold.

 

Almanakkens hjemmeside er www.sønderjyskalmanak.dk


 

Asger og de langtidsledige 03/08 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=pFATGbNUcGQ
6. jun. 2015 - Uploadet af rolla coasta
I denne episode skal flokken arbejde på hotel, Aamund besøger et jobcenter, Kristian fremlægger sin ...

 Fundet på dette Link

http://www.pokerpartiet.dk/435190000


Dr. Stan Monteith

 Billedresultat for The World Revolution - Dr. Stan Monteith

 Billeder af The World Revolution - Dr. Stan Monteith

 


 

 Denne tidlige fredag morgen, klokken 00.12 var en vindstille klar nat, hvor det var muligt at se alle Carlsvognens 7. stjerner. Temperaturerne var Klokken 00:12 disse

Campingvognen + 9. grader celsius 

ude + 5. grader celsius 

mellemgangen + 11. grader celsius 

inde + 21. grader celsius

Efter en tur under dynen, er klokken nu blevet 04:43. Ved at åbne døren ud til den virkelighed jeg lever i, der konstaterer jeg, at den stjerneklare himmel klokken 00:12 har forandret sig til at være en overskyet himmel, der dog stadig er vindstille, men så fugtig, at det er umuligt, at få øje på de stjerner på himlen, som var synlige klokken 00:12, men som jeg formoder stadig eksisterer, selv om de ikke er/var synlige med det blotte øje, da klokken den var 04:43.

 


 Ekstrabladet

 Fredag 7. september 2018 I  nr. 208 I uge 36 I 115. årg. ekstrabladet I 25,00 KR

 Der findes denne overskrift i venstre side af

Forsiden

 Løkke-stunts kickstarter valgkamp

Billedresultat for lars løkke rasmussen billeder

På side 2. har Venstre en helsides annonce, der har følgende ordlyd

14.000 FLERE ÆLDRE FÅR NU SERVERET FRISKLAVET MAD. DET ER VELFÆRD.

 Den forsatte politiske debat forsætter på dette link

http://www.pokerpartiet.dk/435113534

 


  Den Politiske Kamp Forsætter 

Billeder af danmarks første abortlov 

Billedresultat for Danmarks første abortlov billeder

  Retten til liv 

Venstre opstiller

CARSTEN KISSMEYER

Billedresultat for CARSTEN KISSMEYER BILLEDER

SOM FORMAND TIL REGIONSRÅDET

Disse 30 borgerlige Venstrefolk stiller op for Venstre i følgende valgkredse

Carsten Kissmeyer - Ikast

Ulrich Fredberg - Aarhus

Dorthe West - Herning

Ib Bjerregaard - Viborg

Jørgen Winther - Randers

Torben Nørregaard - Ringkøbing-Skjern

Niels Arne Kjærsgaard Jensen - Horsens

Palle Quisgaard - Silkeborg

Arne Lægaard - Holstebro

Rasmus Sand Nielsen - Herning

Louise Ahle - Aarhus

Erik Vinther - Hedensted

Olav Nørgaard - Skive

Peder Porse - Skanderborg

Hans Kærgaard - Herning

Christian Møller-Nielsen - Favrskov

Marianne Kirkegaard - Syddjurs

Jørgen Nørby - Lemvig

Ole Davidsen - Horsens

Christian Brøns - Randers

Allan Clifford - Viborg

Louise Høeg - Randers

Bent Dyrvig - Ringkøbing-Skjern

Steen Jakobsen - Struer

Finn Thranum - Odder

Christian Starut - Aarhus

Christian Næsum - Herning

Ole Haahr Taankvist - Skanderborg

Sarah Sand Nielsen - Holstebro

Svend Aage Madsen - Skive

Thrine R. Nørgaard - Hedensted

Bibi Mundbjerg - Holstebro

Theresa Blegvad - Aarhus

Kasper K. Thomassen - Silkeborg

Torben Busk - Horsens

Ole Kamp - Ringkøbing-Skjern

Mark Pring - Randers

Flemming Jørgensen - Viborg

Jesper Schreiber - Herning

Michael Gram - Aarhus 

 


Selverkendelse 

Kan vi vælgere forvente, at den økonomiske diciplin bliver overholdt, hvis Venstres opstillede kandidater, bliver valgt som Borgmestre i de Byer, hvor de er opstillet ???  Det kræver 2 procent af National-Produktet bliver brugt på Forsvarets tre værn, for at være medlem af NATO. Bør Danmarks kommende valgte Statsminister i 2019, ikke have selverkendelse nok til erkende, at med den økonomiske kontrol, der er i landets Kommuner, så er det mest reelt at melde sig ud af NATO, fordi vi Danske Danskere ikke kan leve op til NATOs økonomiske krav. Det er vel reelt nok, at leve i en Bananrepublik, bare der er bananer nok ???

www.Nyeborgerlige.dk

 

 


 Du kan møde Din/Min og Vores Danske Statsminister

Lars Løkke Rasmussen

Billedresultat for lars løkke rasmussen billeder

på slap line = på dette Link

http://www.pokerpartiet.dk/8976404

 


 

Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale til Kronprins Frederik ...

https://www.youtube.com/watch?v=hz-CUUTJl5I
28. maj 2018 - Uploadet af mugge62
Nå, nu kom Lars Løkke ud af skabet. Han vil holde bøssefanen højt. Men er han nu sikker på, at der ikke er ...

 http://www.pokerpartiet.dk/8976404


 Billeder af lars løkke rasmussen

Billedresultat for Lars Løkke Rasmussen billeder

www.sagenskerne.dk

 www.Åbnedøre.dk


Som medlem af det politiske parti

www.DKsamling.dk

vil jeg ønske alle politikere der arbejder i demokratiets tjeneste god Weekendlæsning.

Saxo-Poul

Nu er jeg på vej under dynen = Hej


 Denne tidlige fredag morgen, klokken 00.05. var en vindstille klar nat, hvor det var muligt at se alle Carlsvognens 7. stjerner. Temperaturerne var Klokken 00:05 disse

Campingvognen + 5. grader celsius 

ude + 4. grader celsius 

mellemgangen + 10. grader celsius 

inde + 21. grader celsius

Det Politiske valg i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark kommer nærmere og nærmere. Hvordan et sådant demokratisk valg, formentlig kommer til at forløbe, kan Danmarks vælgere se på dette link

 http://www.pokerpartiet.dk/435113534

 


 

 Løgne-Pressen er = desperat = også i Frankrig 

 www.advarselspartiet.dk

Billeder af mogens glistrup muhammedanere

Der er fundet en mønt der står Muhammed på


 

Australien redder menneskeliv. 

Siden Australien begyndte sin operation, er der næsten ikke ankommet nogen både til landet, og der har ikke været rapporteret om nogen dødsfald blandt asylansøgere på åbent hav.

 Billeder af australien og bådflygtninge

 

 Billedresultat for Australien og bådflygtninge

André Rieu Live In Sydney (Full Concert) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uV0lO7rw2Qw
21. maj 2016 - Uploadet af André Rieu Fans
In 2009 the scene shifted to Sydney, and this star-studded release is taken from his November concerts. It ...
 

 

 Bemærk at Danmarks Riges Grundlov af 1953 fortæller at
 
 
 i Paragraf 4. fortæller at Dit
Mit/og Vores fædreland
Nationalstaten  Danmark
er en
 
Evangelisk-Luthersk Kristen Nationalstat
og er derfor ikke er en
Katolsk  Nationalstat
 
 
 

 Læs mere   

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417958112  

   http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 www.UriasPosten.net

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.DenKorteAvis.dk


 

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

-------------------

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...


 

 Denne tidlige fredag morgen, den 23. november 2018 klokken 00.06 var en vindstille og overskyet nat, hvor det ikke var muligt at se hverken månen eller stjernerne. 

Campingvognen + 5. grader celsius 

ude + 2. grader celsius 

mellemgangen + 8. grader celsius 

inde + 20. grader celsius

Det Politiske valg i Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark kommer nærmere og nærmere. Hvordan et sådant demokratisk valg, formentlig kommer til at forløbe, kan Danmarks vælgere se på dette link, hvor oplægget til valget i 2015 bliver præsenteret. Formentlig så vil vi se at

( DR = Danmarks Radio )

vil præsentere et lignende valgoplæg, til det valg som vi Danske indbyggere kan forvente finder sted i 2018 eller i 2019.

 http://www.pokerpartiet.dk/435113534

 Mette Frederiksen

har 2 børn Ida = Storesøster Ida og Lillebror Magnus. Magnus er cirka 3. år yngre end sin Storesøster Ida, men alligevel er Magnus den første af mandkøn, der er kommet ud af moderlivet, hos sin mor Mette Frederiksen.

Derfor vil jeg opfordre Mette Frederiksens søn ( Magnus ) til at læse hvad der står i vores Danske Bibel årgang 2008 i

LUKASEVANGELIET

KAPITEL 2. Vers 22 - 23 -24

Simeon og Anna

22. Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren.

23. - som der står skrevet i Herrens lov: >>Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren<< -

24. og for at bringe offer, sådan som der er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to dueunger.

 Citat Slut


 Set ud fra, hvad der står i Vores Danske Bibel, årgang 2008, i LUKASEVANGELIET  Vers 23.

så er Mette Frederiksens Søn ( Magnus ) udvalgt af Herren, til at Forsvare Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark. 

samt til at forsvare

Guds Lov 

Den Kristne Guds 10. Befalinger står også i Vores Bibel  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Æypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Bemærk også = at overtrædelse = af en enkelt af disse

10. befalinger 

bliver betragtet = som overtrædelse = af alle disse

10. Befalinger. 

------------

Min Vurdering om Vores Danske Bibels budskab. 

Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

  


 

Hvorfor  står der en statue af Albert Pike i NewYork ???

 Billeder af statue of liberty an american   

 -------------- 

Statue of Liberty Pedestal Balcony - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EL4rYnfb-yQ
11. aug. 2015 - Uploadet af WS Westwood
The Pedestal of the Statue of Liberty is the base the Statue sits on. It's about 10 stories ... Michael Hoggard ...
 

http://www.tro-eller-overtro.dk/424630241 

 

Mike Hoggard, American Goddess The Hidden Secret ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=W5XQQHIEWFc
15. jun. 2014 - Uploadet af TheDoughboy777
Mike Hoggard, American Goddess The Hidden Secret Inside The Statue of Liberty. TheDoughboy777 ...

 Run Samson Run

  2:57

 Run Samson Run - YouTube


 

 Om det Gamle Testamente

Genesis = 1. Mosesbog = Ge

Exodus = 2. Mosesbog = Exo

Leviticus = 3. Mosesbog = Lev

Numbers = 4. Mosesbog = Nu

Deuteronomy = 5. Mosesbog Dt

 Revelation = Åbenbaringens Bog

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

Ashkenazi Jews = are not Khazar

    Ashkenazi  Jews = are isralites   

 


 Klokken 00:11 var temperaturerne denne tidlige fredag morgen på min Bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune disse 

Campingvognen = Temperaturen ukendt = døren er gået i baglås.

ude - + 8. grad celsius 

mellemgangen + 16. grader celsius   

inde plus 24. grader celsius

Denne tidlige fredag nat, er vindstille og overskyet, og derfor er det ikke muligt fra min bopæl, at se hverken måne eller stjerner,


Vi danske indbyggere nærmer os Folketingsvalget, mere og mere. Hvordan vil optakten til dette Folketingsvalg foregå ??? Er det muligt, at optakten til Folketingsvalget, vil foregå noget lignende som i 2015 ??? 

 http://www.pokerpartiet.dk/435113534


 http://www.pokerpartiet.dk/430825550 

 

Rabbineren og højenergifysikeren - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=OOO2cnW_OS0
29. apr. 2014 - Uploadet af Otto Krog
Rabbineren og højenergifysikeren. Otto Krog. SubscribeSubscribedUnsubscribe 885885. Loading ...
 

Gud og Videnskab, Holger Bech Nielsen del 1 - YouTube

 


 

Gud og Videnskab, Anja C. Andersen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AhOleKFpOkE
5. sep. 2013 - Uploadet af Otto Krog
... Anja C. Andersen. Otto Krog ... Mener Anja Andersen at der er hold i Otto Krog's teori? .... Du er ...
 

Rabbineren og højenergifysikeren - YouTube


 

Årsmøde 2017, Nye Borgerlige, Poul Højlund - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=L22YHBC2nd4
16. okt. 2017 - Uploadet af Nye Borgerlige TV
Årsmøde 2017, Nye Borgerlige, Poul Højlund. Nye Borgerlige TV. Loading... Unsubscribe ...

 www.sagenskerne.dk

 


 I dag, fredag den 7. december, er temperaturerne her i Julemåneden, hvor vi, her i Dit/Mit og Vores Fædreland, fejrer at

Guds Søn = Jesus

blev født et sted i Palæstina, der var temperaturerne følgende

Klokken 00:06 var temperaturerne denne tidlige fredag morgen på min Bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune disse 

Campingvognen = Temperaturen ukendt = døren er gået i baglås.

ude - + 8. grader celsius 

mellemgangen + 12. grader celsius   

inde plus 13. grader celsius

Denne tidlige fredag morgen, klokken 00:06 = er overskyet og vindstille , og derfor er det ikke muligt fra min bopæl, i Ringkøbing-Skjern Kommune, at se, hverken månen eller stjernerne.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE