HISTORIE-DEDEKTIVER
HISTORIE-DEDEKTIVER www.PokerPartiet.dk

Præsenteret her 28. maj 2012     www.Kulturkloeften.dk

SPØRGSMÅL TIL HISTORIE - FORSKERE www.DenKorteAvis.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk                ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                VIL DU FORSVARE =SANDHEDEN= MED DIT LIV???www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netER = HISTORIE FORSKERE  =  HISTORIE-DEDEKTIVER  ???

Jeg har nogle = Globale Konspirations-teorier = som kun dygtige Historie-forskere = eller dygtige Historie-dedektiver kan verificere = som kan være en mulighed i virkelighedens verden.  Jeg ved ikke hvor langt tilbage i tiden = denne konspirations-teori begynder = men jeg vil gå tilbage i tiden til omkring det 15 århundrede = hvor en Pave kom med denne udtalelse = Ondskaben er kommet ind i Vatikanet. Er det korrekt = at en Pave omkring det 15 århundrede = skulle være kommet med en sådan = eller lignende udtalelse  ???

BLEV BØSSER JAGET AF KRISTNE I DET 15 ÅRHUNDREDE ???
Hvis bøsser blev jaget af kristne i det 15 århundrede = så er det muligt = at bøsser har søgt præste-stillinger i den katolske kirke i det 15 århundrede = for at gemme sig for kristne = eller fordi det åbnede op for et levebrød - og eller - respekt og autoritet i samfundet - eller fordi Vatikanet kunne give seksuelle muligheder for bøsser - så de kunne dyrke sex. Har disse bøsser så arbejdet sig op i det Pavelige hiraki = således at bøsserne i Vatikanet har opnået = at få valgt en bøsse til Pave ??? Der har jo været nogle seksuelle overgreb på børn =  i den katolske kirke. Så hvad mener = Historie-forskere ??? Kan der have udviklet sig et ( broderskab ) af bøsser = der har fået valgt en Pave = i den katolske kirke
???

Hvilke = Historie-dedektiver =  kan finde svaret
  ???Har dette ( broderskab af bøsser ) haft valget mellem at gå efter mest mulig magt = eller forkynde det kristne budskab = som er = Sandheden. Har dette broderskab valgt at gå efter magten = frem for at forkynde = Sandheden  ???  Har   ( broderskabet ) i Vatikanet udviklet det som Canadieren = Daniel Estulin = vil kalde for det = Metodologiske System = som = Daniel Estulin = forklarer på dette link =

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.htmlTilsyneladende omtales = illuminati = i forbindelse med det = Metodologiske SystemMåske virker det = Metodologiske system = på den måde = at både Paver og Præsidenter = selv vælger sin efterfølger = blandt de allerede udvalgte ??? Der er myten om valg af ny Pave = og røg ud af en skorstenen. Hvad der sker ved et Pavevalg = inden røgen kommer ud af skorstenen = det er der jo ingen der ved.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

Læs nærmere om hvilken hellig ed = en person skal aflægge = for at blive optaget i = frimurer-Ordenen = Illuminati. Besøg derfor  Illuminati  = læg så mærke til ( mens du er der ) at = Adam Weishauph =  der har skrevet udkastet til "Zions Vises Protokoller"  også har gjort en kalender klar til brug engang i fremtiden = begyndende i år 632 = som er det år som Muhammed officielt regnes for død. Betyder det = at det = Metodologiske System = Daniel Estulin =  nævner = kan være over 500 år gammelt og måske så gammelt = at det er Illuminati = der har givet ordre til = at Koranen skulle skrives. Måske er illuminati endnu ældre = måske endda over 5000 år gammelt eller måske endnu ældre = hvor hemmeligheden af = hvordan det = Metodologiske System = virker i sin helhed = og derfor bliver opbevaret i = hemmelige Frimurer-loger = oprettet specielt med dette formål for øje = nemlig at bevare hvordan det = Metodologiske System,s = kombinationer fungerer i deres indbyrdes afhængighed af hinanden = ???

Tyranner dør =  ideologier består = og udvikles måske ???
 

Måske kan =
Jim Marrs = løse dette mulige historiske mysterium ???

Find selv = Jim Marrs og  Aaron Russo på = www.Google.dk
Hvad befinder der sig under = Demokratiets Facade ???1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati   broderskabet.

USAs UAFHÆNGIGHEDS-ERKLÆRING også fra 1776 = 4. juli

Hvorfor fejrer Socialdemokratiet den =
1. maj  ???
Er det = illuminatis fødselsdag = socialdemokrater fejrer = 1.maj ???KAN EN KATOLSK PAVE = HAVE GIVET DENNE ORDRE ???

Kan en Katolsk Pave = i det 15-ende eller = i det 16-ende århundrede = der har tabt troen på den Kristne Gud = og dermed også troen på = Sandheden = have beordret en flok bøsser til = at infiltrere den Franske Hær og Regering = for at udnytte og udvikle menneskers  naturlige ambitioner og små-misundelse mest muligt = for at skabe en Revolution i Frankrig = hvor Regeringsmagten i al hemmelighed = blev infiltreret af = og overtaget af Frimurer-ordenen = Illuminati, s broderskab. Da The-selskabet i Boston fik hældt en ladning the i byens havn = så var Illuminati vaks ved havelågen = og overtog gennem sine hemmelige = frimurer-loger = regeringsmagten i USA. Måske var det endda = frimurer-logen = Illuminati = der nærede den utilfredshed = som amerikanere følte = ved at skulle betale skat til = Englands globale plyndrings-eksperter = lidt før år 1776 ???INFILTRATIONS TEKNIKEN = VAR OPRETTELSE AF FRIMURER-LOGER

Kan Pavens ordre have været = at infiltrere både Revolutionen i Boston i USA = og i Frankrig før Revolutionen i Frankrig i 1789 = gennem hemmelige frimurer-loger = styret af en Katolsk Pave ???  Er det iøvrigt rigtigt = at der findes en såkaldt ( Sort Pave ) der indsamler interessante oplysninger fra de forskellige Kirker = i alle de Katolske lande ???  Når vi ser på = USA = så har flere Præsidenter = været frimurere. Det tyder på = at både = Frankrig og USA = styres af Frimurer-logen = Illuminati =  gennem den infiltration og indflydelse som en = Frimurer-loge = har mulighed for at udøve i al hemmelighed = bag ryggen af de Nationale befolkninger.

FRIHED LIGHED og BRODERSKAB 

Ved nutidens ( historie-forskere ) og nutidens ( historie-dedektiver ) i grunden hvornår disse tre ord i virkeligheden opstod første gang ???  og i hvilken forbindelse ??? Kan det være en opgave for = Morten Uhrskov Jensen = der her for nylig har skrevet en ny bog. Det har jeg nemlig konstateret her i maj måned = 2012. Ja - i hvilken sammenhæng optrådte de tre ord = Frihed lighed og Broderskab = første gang - i nyere historisk tid.

1. Var det i forbindelse med = USAs Uafhængigheds-erklæring
???
2.
Var det i forbindelse med = USAs = lidt senere Forfatning ???
3. Var det i forbindelse med Frankrigs Revolution 1789 cirka ???
4.
Har det været i forbindelse med oprettelsen af ( FN = UN Kort tid efter anden Verdenskrig var slut i Europa = officielt = den 9. maj 1945 ???

Hvilken = ideologi = giver = frihed og lighed   ???
Måske = multikulturalisme??? Hvor hører ordet ( Broderskab) hjemme i denne forbindelse ???

DE HISTORISKE OPGAVER

Hvilke historie-forskere = under 30 år = råder disse tre Politiske Partier over = der muligvis kan besvare disse spørgsmål ???  Er der nogle = Danske Historie-Forskere = der begynder at ane et historisk planlagt mønster omkring = 1776 og 1789 = hvor detaljer i dette Politiske mønster = måske er udtænkt i = "oplysningstiden"  ??? Er det noget nutidens  = historie-dedektiver = kan opklare. Lad mig lige nævne fremtidens tre danske = Politiske Partier =

www.danskernesParti.dk   
Partileder = Daniel Carlsen 

http://www.siaddk.wordpress.com/
Partileder = Anders Gravers

www.fritdk.dk
Partileder = Michael Ellegaard

Meld dig ind i nærheden af din bopæl.STATSMINISTER - KANDIDATERNE 

Partileder = Daniel Carlsen
Partileder = Anders Gravers
Partileder = Michael Ellegaard
 

Jeg kan naturligvis ikke vide = hvornår disse tre = fremtidens Statsminister kandidater = arrangerer et fælles Politisk møde = her ovre i det Jyske = for at besvare nogle af deres vælgeres Politiske Spørgsmål  ??? Måske er det deres Partiers historie-eksperter = der bør kunne besvare disse spørgsmål ???

1.
Begynder alle Diktatorstater med = Centralisering = af det Politiske Magtapparat ???

2. Sker denne = Centralisering = under demokratiets facade ???

3.
Hvor meget er = National-staten = Danmark = blevet Centraliseret = fra den 5. maj 1945Find selv = Aaron Russo og Jim Marrs= på = www.Google.dk

Der er som nogle journalister påstår = der er altid nogen der ved  noget hvis man spørger de rigtige steder. Hvor mange journalister kan der være i en lille Nationalstat som Danmark = hvor alle journalister for eksempel undgår = at spørge dem der ved noget om Koranens indhold ??? Selvfølgelig har der været over 40 års tavshed om Koranens indhold = på grund af = Censur Paragraf 266b, = som blev indført i Dansk lovgivning i 1971 = og som nogle = Overnationale  Institutioner = dikterer = ikke må fjernes fra Dansk Lovgivning.  De nuværende Politiske Partier i Folketinget = har lagt sig fladt på maven for disse = Overnationale Institutioner = medmindre de er udvalgt efter det = Metodologiske System = som alle Frimurer-Loger = tilsyneladende bruger = for at undgå = demokratiske afgørelser = uden dette opdages af befolkningen  ???


www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netBesøg eventuelt = www.Kulturpartiet.dk  = for at læse om = børneopdragelse ???

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Besøg evt = www.Kulturpartiet.dk  = for at læse om islams Børneopdragelse = måske anbefalet af Muhammed selv = hvis Muhammed ellers har eksisteret  ??? Ny forskning af = Robert Spencer =


Robert Spencer and "Islamic Apartheid" at Temple University ...Hvorfor implementere =   Oplysningstidens   = tanker omkring 1776 = for at Promovere  ( Frihed lighed og Broderskab ) og udskifte det det = Kristne budskab =  ( Forkyndelse af Sandheden ) med ( Frihed lighed og Broderskab ) for hvilken slags = ( Broderskab ) = fører = Frihed og lighed = frem til = måske til = multikulturalisme ???  Måske til noget helt andet. Hvilke = Historie-Forskere = kan vurdere det   ??? Er der åbnet op for = Globale Overnationale Institutioners = organiserede ondskab ???

ROBERT SPENCER = taler om det =
MUSLIMSKE BRODERSKAB
 
Daniel Estulin = der har afsløret hvordan det = Metodologiske System = fungerer og hvordan det kan styre store = Globale = Overnationale Institutioner = bør måske sammen med = Jim Marrs og Alex Jones
= analysere om =

DET MUSLIMSKE BRODERSKAB  og 
FRIHED LIGHED og BRODERSKAB

er = 2. Sider
= af den samme = Globale kollektive ideologi   ???

Order Of Death Final - Alex Jones - YouTube

Find selv flere = You Tube = film om det samme emne på =

www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.netHVORDAN KAN = ILLUMINATI = ANALYSERES  ???

Det kræver jo nok en elementær Grundviden om = Illuminati = før denne Frimurer-orden kan analyseres til bunds af = Nutidens Historie-Forskere. Der er mange dunkle punkter i Fortiden = som ikke kan bevises = ganske enkelt fordi det er fortid. Diktatorer og andre tyranner - skjuler også deres ideologiske magtplaner - så godt de kan. Derfor er faktuel viden meget vigtig. Så derfor = er det vigtigt at vide noget mere om = Illuminati = og hvem de personer er = der er med i Illuminatis Organisationer. Jeg har nogle teorier = men de kan vise sig = at være helt forkerte. Det må fremtidens Historie-Forskere og Historie-dedektiver analysere videre på.

Den der søger = Sandheder = skal finde =
Sandheder .

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati   broderskabet.

Er 
Illuminati   toppen af Pyramiden af en 
( New World  Order ???  Består toppen der styrer = Illuminati  = og dens organisationer og aktiviteter = af Hitlers og Stalins økonomiske bagmænd og deres efterkommere ???  Det forholder sig efter min opfattelse således. Hvilke = Overnationale organisationer og Institutioner kontrollerer = Illuminati  = så for de globale skatteydernes penge ???  Her er en liste =

(”The Royal Institute of International Affairs”,
“The Council on Foreign Relations”,
“FN”,
”Club of Rome” og
”The Trilateral Commission”

De Politiske ordrer = går videre på Bilderberg-møderne = Hvor Politikerne og andre fagfolk = får deres ordrer for det næste års aktiviteter. Sådan har det været lige siden = 1954 = hvor det første møde fandt sted.

www.bilderberggruppen.dk   

Her er en mere uddybende forklaring af = Daniel Estulin.

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppenDaniel Estulin exclusive: Bilderberg are terrified! - YouTube

Daniel Estulin = har også skrevet en bog om = Bilderberggruppen.

www.Google.dk     www.wikipedia.netHEMMELIGE  BILDERBERGMØDER

Hvordan kunne det gå til = at disse Bilderberg-møder kunne holdes hemmelige fra 1954 og frem til at = David Rockefeller kunne holde denne tale i 1991 ???

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Her er det vigtigt at vide at frimureren = Adam Weishauph = der stiftede = 
Illuminati   allerede før den 1. maj 1776 = havde skrevet drejebogen = "Zions Vises Protokoller" = eller havde oversat den fra = Arabisk. Denne drejebog = der starter mange krige efter = forskellige = Ideologiske opskrifter  = har måske besluttet = at anden Verdenskrig først skulle afsluttes = når Danmarks Folketing = var besat med Nazister = eller frimurere = der adlød Partiformandens ordrer = inden for alle de etablerede Politiske Partier = der eksisterede lige efter anden Verdenskrig i 1945. Som den Kommunistiske Formand Mao = på et tidspunkt har sagt =

Det er lige meget hvilken farve = Katten har = bare den fanger = mus.

Det kan jo være =  lige meget = om Danmark udplyndres af tilhængere af den Nazistiske ideologi  = ved hjælp af militæret = eller om den danske Nationalstat = Danmark = bliver udplyndret ovenfra = gennem lovgivning uden folkelig opbakning. Her i Danmark blev = Nazisternes ideologi = skiftet ud med = socialdemokraternes ideologi i 1945.  Det betyder efter min opfattelse at = Danmarks Ungdom = bør gøre boet = Danmark op = for 1945 = og for 2011 = og derefter forsøge at regne ud = hvor stor udplyndring der har været af = National-staten = Danmarks værdier i gennem 66 år = igennem den danske lovgivnings lovlige udplyndrings-muligheder.  Det var så min vurdering af = hvorfor det var muligt = at Bilderberg-møderne kunne holdes hemmelige i så mange år = her i Nationalstaten = Danmark. Hvad er din vurdering ???

Hvad skete der så med = Tysklands Udenrigspolitik = under EUs = falske facade = efter 1945. Tilsyneladende så forsatte Tysklands Nazister = den samme Politik. Nazisternes militære hær = har bare skiftet de tyske soldater ud med muslimer.

ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Når ordet Palæstina nævnes - så tænker jeg lidt over - vores danske presses store interesse for Palæstina. Findes der en speciel ideologi som har - de danske journalisters -store interesse
???

Hvad ved Danmarks journalister om = David Meir-Levi ???

I dag samarbejder = EU= tilsyneladende med muslimer i Palæstina. Politiken har ikke forandret sig. Det går stadig ud på = at opnå det globale herredømme = efter den drejebog som = Adam Weishauph = havde skrevet færdig før = den 1. maj 1776. Det Politiske Projekt hedder stadig en = New World Order = og forsætter efter = Adam Weishaups= den drejebog som kaldes = "Zions Vises Protokoller"  = og som findes under overskriften =  Illuminati  s Protokoller.
 
Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt ,Hvem sørgede for = at de Kristne Serbere = blev Bombet af NATO  i Serbiens Kosovo ???  Man kunne forstå at Nazister gjorde det = men det = NATO = som militært skulle forsvare = ( "FNs = UNs" ) menneskerettigheder.
Nu er det jo muligt = at der allerede nu = ligger en overnational = underhåndsaftale = om = at det er Cairo-Deklarationen fra 1995 = der gælder = når det drejer sig om = de globale menneskerettigheder ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Har = Cairo-deklarationen = uofficielt afløst = Danmarks Grundlov. ???

Hvem holder øje med adfærdsreguleringen  af danskerne ???

Er der nogle globalt Overnationale =  menneskerets-institutioner = anbragt her i Danmark med det formål = at holde øje med et igangværende eksperiment ???

jugoslavernes historieEr det en Region i = DET FJERDE RIGE = vi ser her  =

www.Euro-med.dk     Hvad er din vurdering ???
Unge = se interviewet af = Anders Bruun Laursen
Unge = det er trods alt = Jeres Fremtid = det drejer sig om.

Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

www.PrisonPlanet.com 

Hvem kæmper soldater for  =   Fædrelandet  eller Banker ???

www.DR.dk/galtiDanmark    Se også film nr. 1Når man bemærker at = Adam Weishauph = har en kalender klar = der starter med årstallet 632 = det år Muhammed døde = så dukker dette spørgsmål op = har en frimurer-orden engang udtænk = islams ideologi = med det formål at hjernevaske de muslimske religiøse tilbedere = gennem islams børneopdragelse.  Er det noget tilsvarende vi ser i Danmark = gennem den = socialistiske børneopdragelse = bare på en lidt anden måde ???  besøg evt.  www.Kulturpartiet.dk  og sammenlign de tre former for børneopdragelse.

Er der en forbindelse mellem = Frihed lighed = broderskabet og  = det Muslimske Broderskab = som blev vækket til live i 1928 - og organiserer sig i Nordafrika. Læs eventuelt bøgerne ( I Krigens hus ) og ( Mod Mørket ) = 2 nødvendige bøger. Hvis man vil vide lige så meget som = Politikens læsere.
Når man tænker på = at Adam Weishauph = har skrevet denne kalender begyndende i 632 = så begynder man at ane en sammenhæng = imellem de to broderskaber. Er de to sider af den samme sag  ???Act! for America - Home    Sam Solomon      

 
 
BETYDER = Centralisering = at der er = DIKTATUR på VEJ ???
 
Kommuner
Bankvæsenet
Hospitaler
folkeskoler
gymnasier
Domstolene
Politiet

Hvad er = Centraliseret i =  Danmark = fra 1972 og frem ???
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære = Historie-dedektiver = hvis der skulle være glippet en historisk detalje eller to = for dig = så kan du måske suplere disse detaljer op = med udgangspunkt i nogle = af disse hjemmesider =

FRIHED gennem SANDHED     www.sandheden.net  

www.oplysningspartiet.dk  
www.sagenskerne.dk
www.kulturpartiet.dk          
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk  
www.advarselspartiet.dk  
www.feriepartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk
www.Pokerpartiet.dk            her er = Du
www.RadioHolger.dk Lytter en socialdemokrat = til en = Socialdemokrat ???

Denne her advarsel til = Det Danske Folk = er fra en Socialdemokrat. Den er over 35 år gammel og udtrykt yderst diplomatisk.

Vendsyssel Tidende 19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand [1] . Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”

http://www.spydet.blogspot.com/


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.


[1] Johan Nielsen, Soc.dem., FærøerneINGEN KAN TJENE TO HERRER = HAR JESUS SAGT.

Hvor mange i = Danmarks Folketing = er medlem af en frimurer-loge ???

Hvor længe vil = Danmarks Jurister = stiltiende se på at = Det Danske Folk= udplyndres gennem lovgivning = uden at forsøge = at advare = Det Danske Folk = imod hvilke konsekvenser = denne juridiske skatteplyndring = vil få i den sidste ende. Denne skatteplyndring til de = Overnationale Institutioner = foregår over hele Jordkloden. 

Helle Thorning-Schmidt = bringer tilsyneladende 7 milliarder kroner med til = EU = for at stabilisere Euroen = uden at være medlem. Det ser ud til = at udplyndringen af Danmarks befolkning = er en stor succes = og har været det lige siden 1945.  Nå - det er jo ligegyldigt = hvilken farve katten har = bare den fanger mus.  

The Trillion Dollar Conspiracy (excerpt and review) - YouTube

www.Google.dk 

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

Er det muligt = at en enkelt af disse = Overnationale Institutioner = er overflødig ???

Besøg evt. www.Guidestones.us   se = Videoen

Er det en gravsten = sat på forhånd  ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE