DE UNGES VEJ TIL VISDOM

www.Pokerpartiet.dk = 22. september 2012

DE UNGES VEJ TIL VISDOM = INDEN FOR DISSE 7 OMRÅDER = HVOR GÅR DEN ???

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

 


 

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 

 


 

De unges vej til Visdom = går den gennem løgne eller sandheder ???

 

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

Mange Bibelkyndige mener = ud fra virkelighedens aktiviteter på jordkloden op til år = 2012 = at betingelserne for Bibelens Profetier = om de sidste tider er til stede. Besøg evt.

www.Tagryggen.dk        www.endtime.net

 


 Tagryggen = Verdensriget 2010 = Virkeligt og Virituelt ???


 

Hvis man er medlem af Danmarks Folkekirke = er man så medlem af en international Bøsseklub ??? 

Folkekirken, Folkets Kirke, Folketingets Kirke?

        Hedder USAs Frihedsgudinde  Maria eller Gaia    ???   Order of Death  

 Kun Dansk Folkeparti stemte samlet imod.

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det radikale Venstre og Liberal Alliance stemte alle samlet for. Det store flertal  i både Venstre og i  Det konservative Folkeparti stemte for.

 Præstedokumentar - YouTube 

 

 


 

Religiøst juridisk fifleri

Allerede i 1925 her i Danmark skete der ( Religiøst juridisk fifleri ) da der i Trykningen af = Luthers Katekismus = i den Gyldendalske Boghandel da DE 10 BUD ) blev udvandet. Hvordan kunne dette ske ???  Hvad kunne den langsigtede religiøse hensigt være ???  Måske skulle Politikerne og nogle Præster glemme = at vores Kristne Gud er en ( Nidkær Gud ) og ikke en venlig Julemand = der siger alt er lige meget ??? Så for en ordens skyld = bør jeg nok Præsentere = hvordan DE 10 BUD ) = dem = der står skrevet i Bibelen lyder. Læg mærke til at BUD Nr. 2 )  og  ( BUD Nr. 4 ) er helt anderledes i bibelen end i den Katekismus = Ved Biskop C. F. Balslev der er fra 1925

 


 

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 

Her må det indskydes = at man efter min opfattelse =  skal børn opdrages efter DE 10 BUD ) fordi DE 10 BUD ) er en form for hjernegymnastik = fordi hjernen hele tiden skal vurdere = er det her løgn eller sandhed  = eller =  er  dette rigtigt eller forkert ??? Disse udfordringer til din hjerne = er hjernegymnastik for din hjerne = og udgangspunktet for = om din hjerne kan vurdere = hvad der er løgne eller sandheder = der er det en kæmpe-fordel at kende DE 10 BUD ) dem der står i Bibelen = for så vil du vide = at vores Kristne Gud er nidkær Gud = hvilket efter min opfattelse betyder = at vores Kristne Gud = tager alle DE 10 BUD ) særdeles seriøst = og det gælder alle  DE 10 BUD ) fordi = de virker i sammenhæng som en helhed.

I et Kristent hjem = er opdragelsen efter DE 10 BUD ) kvindens ansvar = og det gælder især = efter = at vore danske skoler ikke underviser i Kristendom mere. I USA blev Kristendomsundervisningen opgivet i skolen = mellem 1941 og 1971 = hvis jeg ellers er rigtigt informeret ???

DE 10 BUD ) i min katekismus fra 1925

1.  Du maa ikke have andre guder

2.  Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn

3.  Kom Hviledagen i Hu, at du holder den hellig.

4.  Ær din Fader og din Moder.

5. Du maa ikke slaa ihjel.

6.  Du må ikke bedrive hor.

7. Du må ikke sjæle.

8.  Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.

9.  Du må ikke begære din næstes Hus.

10.  Du maa ikke begære din Næstes  Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 


 

Tilfældigheder eller ( Religiøse juridiske fiflerier ) der udvirker forskellen mellem  DE 10 BUD ) i Bibelen og  DE 10 BUD ) i min Katekismus = det er jo svært at vurdere = men forskellen mellem DE 10 BUD ) i Bibelen og DE 10 BUD ) i min Katekismus er helt  klart til stede. Hvis Pavens Vatikanstat er Djævelens højborg = så kan formålet for Djævelen ( Fristeren ) jo være = på langt sigt = at udskifte Bibelen med en Katekismus ???  Er der nogle Religiøse eller Politiske initiativer igang = globalt set = der tyder på noget i den retning ???

Kan  DE 10 BUD ) erstattes af noget andet = hvis et folk ønsker et samfund = der fungerer i indre harmoni = med sig selv ???

Har Nutidens Ungdom = den fornødne = Visdom = til at kunne besvare disse Spørgsmål ???

www.wikipedia.net  www.Google.dk  www.Medie1.dk

 


 ER DER NOGET HISTORISK GALT I DANMARK ???  

Se først Film nr. 1.  www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6. FILM = på = DR

 

Religion - Politik - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

 


KAN GLOBALE OG NATIONALE HISTORISKE LØGNE = KOORDINERES  ???

Hvis en Nationalstat er erobret = på den måde = at Partilederne i for eksempel Danmark = og Regeringspartiernes Partiledere = adlyder ordrer = fra en hemmelig Frimurerorden = inden for disse 6 Politiske områder = samt har afgørende ( Medie-kontrol ) i Danmark = vil det så være muligt = at forfalske historieskrivningen = ved at disse kontrollerede medier = skriver det i aviserne her i 2012 = som eliten ønsker fremtidens befolkninger skal tro på om 50 til 60 år = og som fremtidens historieforskere om 50 til 60 år =  kan underbygge med kildemateriale = fra de løgnehistorier = som i dag står skrevet i aviserne = om indvandringen af muslimer til Danmark  ??? Kan propaganda-løgne køres på denne måde = planlagt forskudt med cirka 50 til 60 år = sådan National-historisk set ???  Det jo trods alt en mulighed = som aviserne ikke selv har boret specielt dybt i. Det = som kunne vække en kvik journalists nysgerrighed = det er jo den udtalelse som = Winston Churchill = er kommet med = og som lyder således =

DET ER VINDEREN = DER SKRIVER HISTORIEN.

Kan Nationale og globale historiske løgne koordineres - på en sådan måde = at disse historiske løgne = kan skrives 50 til 60 år = før disse løgne bliver udført i Praktisk Politik. For at forud-programerede løgne kan finde sted = så kræver det nogle forskellige forudsætninger. Så er spørgsmålet = om fremtidens Ungdom = har de analytiske evner = der skal til = for at finde svarene på de nødvendige spørgsmål = der kan bevise = at historiens gang = er forud-programmeret gennem planlagte løgne ???

Dette sagde = James Warburg = i 1950 =  www.Google.dk 

Vi får en Verdensregering, uanset om vi kan lide det. Spørgsmålet er blot , om en verdensregering skal opnåes ved at samtykke, eller ved erobring.    Citat slut.

The One World Order, by Conquest or Consent? - NewsWithViews

www.newswithviews.com/Spingola/deanna41.htmCached - Lignende - Oversæt denne side

 

Denne udtalelse viser = at den historiske drejebog er skrevet på forhånd.


 KAN = DANMARK = NEDLÆGGES = GENNEM LOVLIG LOVGIVNING ???

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

Er det muligt at nedlægge Danmark gennem ( lovlig lovgivning ) ved at beherske de her 7. nævnte områder = Politisk = gennem Partiernes Partiledere ???

  


 

www.RadioHolger.dk    

  


 KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN

Så hvis du ønsker at være Kristen = så vælger du = Sandhederne = frem for de mange = Løgne = der også findes inden for disse 7. områder.

 

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

 


www.Tagryggen.dk  = Verdensriget 2010 virkeligt og virituelt 

Var det = Adam Weishauph = der i 1776 skrev drejebogen til Europas 27 National-staters videre udvikling = også kaldet = Zions Vises Protokoller ???


Hører det med til ( Unges Visdom ) at vide at Bildergruppen eksisterer = samt det Politiske formål med = www.Bilderberggruppen.dk   

Hvad ved Canadieren = Daniel Estulin = om Bilderberggruppen ??? www.Google.dk


 

Daniel Estulin exclusive: Bilderberg are terrified! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=UN9eiicrm8M4. jun 2010 - 5 min. - Uploadet af RussiaToday
There's a powerful organization holding a meeting in Spain, that features some of the world's most ...
 
 

Who Is Bilderburg And What Are They Up To ? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=9ZhVMRc0hzc11. maj 2009 - 11 min. - Uploadet af harrythomasinfo
Leaked Agenda 2009 : Bilderberg Group Plans Economic Depression http://www. prisonplanet.com/leaked ...
 
 

Daniel Estulin = forklarer hvordan det = Metodologiske System = Fungerer = ved at kontrollere de Personer = der styrer de Organisationer = der er nødvendig for global kontrol = af hele jordkloden = ved globalt at styre og kontrollere disse 7 områder =

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

 


 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

I en mørketid hvor konkret viden betyder mindre og mindre = der vil mørkemænd typisk kalde denne åndelige formørkelsestid for en oplysningstid = her er eksemplet der er over 200 år gammelt =

 

Illuminati-ordenen var et hemmeligt selskab stiftet 1. maj 1776 i Ingolstadt i Bayern i Tyskland af den tidligere frimurer Adam Weishaupt. Selskabets aktiviteter gik ud på at arbejde for at implementere Oplysningstidens tanker og indføre en friere samfundsform,  der især var egnet for borgerstanden[1].

Så i 1776 i USA og i 1789 i Frankrig = blev Sandheden udskiftet med = Frihed Lighed og Broderskab = som efter min opfattelse skyldes - at en anden hemmelig religion - havde fået magten i USA og Frankrig. Denne hemmelige Religion tilbeder moder jord som en Gudinde. Jeg mistænker Vatikanstatens Kristendom = for at være en = Løgnens Facade = der i virkeligheden ikke er Kristen = men bruger Kristendommen til at styre Kristne Katolikkers Religion = blandt andet ved at holde deres Gudstjenester om Søndagen = hvilket er dagen = hvor Solens tilbedere holder deres Gudstjeneste.  Dette skifte fra den rigtige Sabbat for Kristne = nemlig lørdagen = skete allerede i Laodikea i Tyrkiet i år 336 = besluttet på et Kirkemøde = af den Katolske Vatikanstat.

 DEN FORKERTE GUD = TILBEDES

Tilsyneladende er det ikke kun Kristne = der er narret til at tilbede den forkerte Gud af Vatikanstaten ??? Tilsyneladende er det samme sket for de fleste muslimer her på jordkloden. Min vurdering kan naturligvis være forkert = men Pastor ( Mike Hoggard ) har studeret Bibelen = for at undersøge hvorfor = så mange muslimer hvert år besøger Kaabaen.

 

The Mystery of Mecca  =  of   =   MIKE HOGGARD

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE