DEN NIDKÆRE GUD

www.Pokerpartiet.dk = 12. september 2012

DEN KRISTNE GUD = ER EN NIDKÆR GUD.

 


 

       ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


KRISTENDOMMEN ER SOM BEKENDT FORKYNDELSE AF = SANDHEDEN

 


Der findes som bekendt sandheder inden for disse områder =

POLITIK - JURA - ØKONOMI - MILITÆRET - KULTUR - RELIGION - MEDIEKONTROL

Satan bekæmper alle sandheder inden for disse områder. Hvordan er det muligt ???


HVORFOR MENER JEG = AT DEN KRISTNE GUD = ER EN NIDKÆR GUD ???


 

Hvorfor tror jeg nu det ???  Hvad betyder det = at vores Kristne Gud = er en nidkær Gud. Jeg ved ikke om = der findes en Biskop eller en Præst i Danmark = der her i = 2012 = der kan give et globalt overblik over = hvor udbredt Kristendommen den var før 1776 = og derefter hvordan det er gået med Kristendommen lige siden = globalt set ???  Her vil jeg gøre opmærksom på = at der er forskel på = Religiøse Facader = og det religiøse indhold = under disse Religiøse Facader. For at det danske folk = kan få et lille indblik i Kristendommens globale udbredelse og globale Problemer = så besøg dette Link = og gør derefter ligesom = Jesse Ventura = anbefaler = THINK AGAIN = hvilket på dansk betyder =  Tænk igen. Her er så noget at tænke over = for de Kristne her i Danmark.  =  her  www.forfulgt.dk   og her  www.Medie1.dk

Som en = kristen Dansker = så søger jeg efter sandhederne = Saxo-Poul

Hvorfor går jeg nu tilbage i tiden til 1776 for at finde = Sandheder  ???  Det gør jeg fordi = Grundlovsforeningen =  www.danskkultur.dk = har denne bestyrelses-udtalelse = der muligvis er udtænkt af den nu afdøde bestyrelsesformand og Præst = ROLF SLOT-HENRIKSEN. Disse ord lød således =  

"den der ikke vedkender sig sin fortid = forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Da jeg blev født i 1945 = var det som dansker = i en dansk Nationalstat = med en dansk Grundlov = der i Paragraf 4. i Grundloven siger = at = Danmark er en Kristen Nationalstat. Paragraf 4. i Danmarks Riges Grundlov af 1953 = kan læses på dette link = www.danskkulturdebat.dk   Da Danmark som udgangspunkt var en Kristen Nationalstat = da jeg blev født i 1945 = så er det min opfattelse = at denne udtalelse vedtaget i Grundlovsforeningen = Dansk Kultur = er gældende for hele det danske folks fremtid = og derfor også kunne lyde således =

"den nation der ikke vedkender sig sin fortid =

forstår ikke sin nutid = og har ingen fremtid".

Min reaktion på denne udtalelse fra = Grundlovsforeningen = Dansk Kultur = har været den - at jeg har meldt mig ind i Grundlovsforeningen dansk kultur = ud fra den indfaldsvinkel = hellere gøre noget = end ingenting at gøre. Vi kristne ved jo godt = at der kommer en dommens dag = hvor spørgsmålet fra vor Kristne Gud = kan lyde således =

Du kunne mærke = at noget var galt. Hvad gjorde du så ved det ???  

 


Paragraf 4. i Grundloven findes på dette link =  www.danskkulturdebat.dk

 


 

DET STÅR I BIBELEN = DEN KRISTNE GUD = ER EN NIDKÆR GUD

2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17. Bud nr. 2.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Jeg bruger ikke de forfalskede
( 10 BUD dem der står i min Katekismus = udgivet af en Gyldendals Boghandel i 1925. Jeg går = direkte til Kilden = nemlig Bibelen = hvilket er muligt = takket være Luther,s kamp mod Pavens Vatikanstat = engang for flere hundrede år siden = der gjorde det muligt for dem = der tilhører bunden af bunden i samfundet = at læse i Bibelen. Jeg = Poul Leo Nielsen = der tilhøre bunden af bunden i Danmark = er meget taknemmelig for denne mulighed = for sådan har det ikke altid været.

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...
 

 


 

Moses modtog ( DE 10 BUD ) af Gud = på et bjerg. Jeg er ikke Bibelkyndig = men de mest rigtige  ( 10 BUD )  Jeg kan finde = må være ( DE 10 BUD ) jeg kan finde i min lidt ældre Bibel = og de lyder således =

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.


1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Det er nok begrænset = hvor meget Luthers fjender = og Vatinstatens Jesuitter = har haft af muligheder for = at forfalske Guds lov = DE 10 BUD = dem der står i Bibelen. Til gengæld har det været muligt at udvande  ( DE 10 BUD )  dem der er skrevet i en Katakismus. I min katekismus fra 1925 = der er ( BUD NR. 2. ) og ( BUD NR. 4. ) helt anderledes end  ( DE 10 BUD ) der står skrevet i min bibel. Er det Vatikanets Jesuitter = der har udført religiøse juridiske fiflerier i den danske Katekismus = den fra 1925 ???  Det næste bliver vel til sidst = at Vatikanstaten erstatter Bibelen med en Katekismus ???  

Det gode ved ( DE 10 BUD ) det er = at = ( DE 10 BUD ) = er overskuelige = og kan modvirke = at der udvikles en Juridisk global jungle af = af modsat-sigende juridiske udlægninger = i flere og flere = Overnationale Institutioner = og jeg kan lige nævne nogle af dem her = men jeg kender ikke alle de = Overnationale Institutioner = som skatteyderne skal understøtte økonomisk = for at skabe en bedre verden = men tilsyneladende = så virker de skjulte Politiske og  globale aftaler ikke. Det kan jo skyldes at disse økonomiske og politiske aftaler skjuler = Sandhederne = for de skatteydere - som skal financere disse = Overnationale Institutioner. Er det = Maurise Strong = der i den sidste ende styrer samtlige = Overnationale Institutioner ??? Hvem kan overskue dette = ud over de hårdt arbejdende Journalister ???

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

 


 

Hvis alle Nationalstater indførte  DE 10 BUD ) så kunne de fleste af de ansatte i disse = Overnationale Institutioner = overføres til opgaver i den Nationalstat de er født i = og indrette deres Nationalstats love = efter = Nationalstatens ønsker og behov = gennem = Direkte Demokrati. Her i Danmark = ville det være muligt = at gå fra 98 Kommuner = og op til = fra cirka = 600 Kommuner og op til cirka 800 Kommuner = og forflytte ansatte i de (  Overnationale Institutioner ) tilbage i de ( Nationale Institutioner ) hvor de kan gøre mere nytte for befolkningen = i deres eget fædreland. 

DEN KRISTNE GUD - og - MUSLIMER     www.endtime.net

Hvordan vil vores = Kristne Gud = tage imod muslimer = her i den Endetid = som omtales massivt i de Kristnes Bibel ???  Det kommer naturligvis an på = om muslimer vil vælge at tilbede = Løgnenes Gud = eller vil vælge at trodse deres imamer = og vælge = Sandhedens Gud = og lade sig frelse = efter det tilbud = som vor = Kristne Guds søn = Jesus = gav medens han levede. Det står skrevet i Bibelen i = Johannes Evangeliet = 14. Kapitel  Vers 6. Så valget for muslimer står mellem = om muslimer vil tro på = Løgnenes Gud = eller på = Sandhedernes Gud ???  Hvad kan = Pastor Mike Hoggard = sige om muslimernes Religion = islam =

The Mystery of Mecca  =  of   =   MIKE HOGGARD

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...

 Vil den = Kristne Gud = tage imod Muslimer = der omvender sig til  = Kristendommen ???  Måske = Sam Solomon = kan give svaret ???

Kan muslimer omstille sig til at overholde = ( DE 10 BUD ) ???

 

Sam Solomon          medforfatter til denne bog.MOSKEEN
og dens rolle i samfundet  =  En meget oplysende bog.
Udgivet i 2008     Find den evt. på   =   www.Google.dk   

Forfatterne er = Sam Solomon og E. Alamaqdisi


 DEN TOLVTE IMAM  og  FREMTIDEN

Hvem kender fremtiden ???  Jeg kender ikke fremtiden ??? Men jeg tænker somme tider over = hvad fremtiden vil bringe. Jeg ved heller ikke noget om hvornår = ( den tolvte Imam ) vil dukke op. Jeg ved heller ikke hvad = den tolvte Imam = vil sige til jordklodens muslimer ???  Måske er = den tolvte Imam = en Kristen Imam  ???  Denne mulighed lever i min tankeverden = men findes denne mulighed også i Virkelighedens verden ???

 


 

DEN = KRISTNE GUD = ER EN NIDKÆR GUD  

Lad mig igen understrege - at den Kristne Gud er en ( Nidkær ) Gud. Så jeg viser lige ( BUD nr. 2. )  igen.

 2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en ( nidkær Gud.)  Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Det - at vi kristne - har en ( Nidkær ) Gud = det betyder efter min opfattelse = at det er alle ( DE 10 BUD ) der skal overholdes = pinligt korrekt = og det gælder måske især ( BUD NR. 4. ) for når de Kristne tilbeder deres Gud om ( Søndagen ) så er der en mulighed for = at de kristne tilbeder en = Hedensk Solgud = og ikke tilbeder den = Kristne Gud = på ugens syvende dag = som er lørdagen = og som er den dag = der er helliget af herren = som ugens hviledag = og hvor der ikke må arbejdes.

Her i 2012 = hvor Danmarks Folketing ved lov = har gjort Danmarks Folkekirke = til en statslig = Statslig Bøsseklub = ved at gøre et homoseksuelt forhold = til et ægteskab = hvilket har fået = mig = og mange andre = til = at melde mig ud af den Danske Folkekirke. Derfor var det måske en ide for = Danmarks Kristne = der har meldt sig ud af Folketingets Folkekirke = at begynde at holde deres Gudstjenester om Lørdagen = eller begynde at komme i de kirker - som i forvejen holder deres Gudstjenester om Lørdagen.

Besøg evt.  www.danskkulturdebat.dk  og læs om = hvordan store dele af = Danmarks befolkning = forlader det danske Folketings Folkekirke.  

Folkekirken, Folkets Kirke, Folketingets Kirke?

LOVEN  DER  KALDER  ET  HOMOSEKSUELT  FORHOLD  FOR  ET  ÆGTESKAB
 

Hvordan kan = Danmarks Kristne Kirkegængere = være sikre på = at = Den Danske Folkekirke = ikke er blevet overtaget af en Homoseksuel Satan-dyrkende-Kult = som den = Alex Jones = Præsenterer på dette Link =

Hedder USAs Frihedsgudinde iøvrigt = Gaia  ???   Order of Death  


SEKULARISERING AF FRITIDEN    Citat

I Fyens Stifstidendes leder den 8. februar foreslås det, at samfundet afskaffer fredagen Store Bededag som helligdag. Begrundelsen er reelt den rent materialistiske, at det kan give os flere penge.

Jeg foreslår, at samfundet genindfører eksempelvis disse helligdage: Hellig Tre Kongers Dag den 6. januar. Kyldelmisse ( Messen for Jesu barnevelsignelse ) den 2. februar. Askeonsdag i februar. Maria Bebudelsesdag den 25. marts. Sct. Jakobs Dag den 25. juli. Sct. Olavs Dag den 29. juli. Sct. Michaels Dag den 29. september ( Ærkeenglen Mikaels Dag – Folkeligt kaldet Mikkelsdag ). Sct. Martinsdag i november ( Folkeligt kaldet Mortensdag ) m. fl. Hvis ikke man mener, der er råd til det, så kunne man afskaffe en verdslig ferieuge. Det ville være sundt på alle de nævnte områder. Jeg ved godt, at dette p.t. ingen virkelighed har bag sig, men det er i den retning, man skal tænke, hvis man vil skabe åndelig opdrift.

Niels Erik Søndergård

Rasmus Rasks Alle 95

5250 Odense SV           Citat  Slut. 

Hele artiklen findes på  =     www.danskkulturdebat.dk

 


 Min eftertanke af artiklen af  =  Poul Leo Nielsen   alias   Saxo-Poul

SEKULARISERINGENS  MÅLSÆTNING.

Nu  hvor samlebåndet = har gjort mange håndværker-job overflødige - så burde Politikerne jo overveje - at genindføre vore kristne højtider igen - nu hvor det er blevet tid til = for mange arbejdsledige til - at dyrke vores Kristne tro igen. Måske er der mere livskvalitet at hente i Bibelen = end i Fagbevægelsens mange overflødige kurser = afministreret af en arbejdsformidling = efter så mange lovregler = at de ikke kan overholdes. Er det hvad fagbevægelsen har kæmpet så ihærdigt for = nemlig = at gøre Danmarks dårligst uddannede til grin = ved at jage dem rundt = fra Herodes til Pilatus  ??? 

www.RadioHolger.dk  

 


 

www.Pokerpartiet.dk = 11. september 2012

ET OPRØRETS KAMPRÅB  =  FRIHED LIGHED og BRODERSKAB

Kan disse tre Kampråb = bruges under enhver Revolution ???

Er disse tre = oprørets Kampråb især gode for et broderskab af ( GAY )

 


    ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


Blev dette kampråb også brugt i Krigen mellem Sydstaterne og Nordstaterne i USA = inden = USAs Uafhængigheds-erklæring kunne skrives den 4. juli 1776 ???  Det var også i 1776 = at Adam Weishaupth = dannede = frimurer-ordenen = Illuminati.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Blev ordet = Sandheden = i 1776 skiftet ud med ordene = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB = som kan bruges under enhver Revolution = når der skal gøres oprør ???  Blev ordene = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB = også brugt = under den Franske Revolution i 1789  ??? Måske blev ordet = Sandheden = skiftet ud med Oplysningstidens tanker om at indføre en friere samfundsform = der især var egnet for borgerstanden[1]. Var det Adam Weishaupts bagtanker = da han i 1776 skrev drejebogen = til Illuminatis fremtidige Politik ???  Hed denne drejebog noget med = Zions Vises Protokoller. Hvad er = Sandheden = om =  Zions Vises Protokoller ???  Var oprettelsen af ( FN = UN  ) allerede en del af den skrevne drejebog ???

Det er vinderne der skriver Historien sagde = Winston Churchill

Uanset hvad de store medier skriver om ( Zions Vises Protokoller ) så bør historie-forskerne vide = at disse artikler sandsynligvis også er skrevet med henblik på = at fremtidens historie-forfalskninger om 50 til 60 år = kan finde Kilder i aviserne = der kan begrunde fremtidens ( Historie-Forfalskninger ) med tilsyneladende lødigt kildemateriale. Jeg fandt en artikel i = Weekendavisen = om = Zions Vises Protokoller = som jeg fandt mistænkelig = allerede her i 2011 eller 2012. Det er jo også en mulighed for = at vedkommende journalist har brugt falsk kildemateriale = som baggrund for sin artikel = som jeg fandt mistænkelig.  Nå = nok om det lige nu = den = 11. september 2012.

 

DET KAN DU LÆSE MERE OM = PÅ DETTE LINK = www.Tagryggen.dk

Prøv under overskriften = Verdensriget 2010 = Virkeligt og Virituelt


KRISTENDOMMEN = ER FORKYNDELSE AF = SANDHEDER = inden for =

 

Politik - Økonomi - Kultur - Jura - Religion - Militæret og  Medie-Strategi

 

Bibelen giver dig i skrifterne = Sandhedens Radarøjne = til at kunne vurdere om = Danmark erobres arealmæssigt = og om = Danmarks fortidige kristne sjæl = forandrer sig så meget = at vi taber den åndelige kamp = fordi vi ikke kender forskel på = Løgne og Sandheder = og derfor farer vild = og ikke kender de = Sandheder der er vejen til det = evige liv.  Lad mig lige oplyse ( også muslimer om ) at vejen til vores Kristne Gud = den går gennem = Guds Søn = Jesus. Det står på denne måde i min Bibel = ( Johannes Evangeliet =  Kapitel 14  Vers 6 ) =

Jeg er - vejen og Sandheden og livet :

ingen kommer til faderen uden ved mig.    

Er det = imamer = der spærrer muslimernes vej = til det evige liv ???

 


 Muslimer kan jo skifte tro = her er et bevis  =   Sam Solomon  


For at kunne se med = Sandhedens Radar-øjne = så er det sandsynlivis nødvendigt = at kunne vor Kristne Guds Lov = DE 10 BUD ) = og det  erDE 10 BUD ) dem = der står i Bibelen = og ikke = ( DE 10 BUD ) = der står i en forvrænget form i en Katekismus.

   ( DE 10 BUD )   de står i   ( BIBELEN )

 

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.


1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.  www.endtime.net       =  LIDT OM  =  OPRØRETS KAMPRÅB =

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Lidt om = oprørets Kampråb = som jeg mener er = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB = som fungerer ganske udmærket = under demokratiets facade = som kan bruges under enhver Revolution = her på jordkloden = og som tilsyneladende har en stor tiltrækningskraft på bøsser = Gay = som Politiske ledere i Satan-Kulter. Her er et eksempel.

Hedder USAs Frihedsgudinde = Gaia  ???   Order of Death  

Som det ses på dette afslørende link optaget af ( Alex Jones ) så har flere af USAs Præsidenter deltaget i disse ( Satan-Kult-Møder ) i >= Bohemian Grove = som muligvis ejes af = Maurise Strong ??? Hvem mon der ved det ??? Til gengæld har jeg fundet disse Links om Maurise Strong =

Who is Maurice Strong?     Hvem han ellers er = det ved jeg ikke.

Maurice Strong, the Father of America's Destruction

www.unitypublishing.com/.../Maurice%20Strong....Cached - Lignende - Oversæt denne side
 
 

 FRIHED LIGHED og BRODERSKAB

Ud over at = Frihed Lighed og Broderskab = er = ud over = det er en slags ideologi = der giver = Sataniske Bøsser = mulighed for = ideologisk at slå mennesker ihjel i millionvis = uden strafforfølgelse af en retsinstans = så ligger disse tre ord = hvis de bliver rodet godt og grundigt sammen = en global ideologi = der kan kaldes for = Multikulturalismen = hvilket stadig giver = Sataniske Bøsser ( gay ) = der er medlemmer af en Satan Kult = mulighed for med lovens opbakning = at slå millioner af mennesker  ihjel.  Kan en sådan lovgivning fremmes med = ( mediernes massive opbakning )  Noget tyder på det. Bare se her. Et mediemøde = sandsynligvis foretaget efter en ordre = fra en af = Bilderberggruppens Overnationale og Internationale Organisationer  =

 HVEM UDDANNER og ANSÆTTER JOURNALISTER  ???   Hvem arbejder de for ???

Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  05-06-2007

Find evt, navnet = Doudou Diene = på = Google   www.Google.dk 

læs evt. resten af ordren af Doudou Diene = på dette link = medier og globalisering

 


Denne ordre ovenfra = fra en af de = Overnationale Institutioner = videre-bragt af = Doudie Diene = betyder naturligvis = at de danske vælgere ikke kender de ( Sandheder ) som de burde vide = om samfundets indre udvikling. Disse Djævelens bydrenge = de tror sandsynligvis at de gør det rigtige = når de viderebringer ordrer om Censur = og  Selv-Censur = til alle større og betydende Medier = i de 27. National-stater i EU En sådan ordre = har ifølge min fantasi = været drøftet på et ( Top-Hemmeligt Bilderberg-møde ) først. Måske har jeg en for livlig fantasi = men hvordan kan dette opklares = når Bilderbergmøder har været hemmelige = fra det første Bilderberg-møde som fandt sted i 1954  ???

www.bilderberggruppen.dk     www.kulturpartiet.dk

 


En advarsel til Muslimer i Danmark = der overvejer at blive Kristne = og blive boende her i Danmark.  Vi har i Danmark over 2000 kirker som er  = bredt ud over hele vores danske fædreland. Vi har kun 43 Præster der for alvor holder fast i = Kristendommens sande budskab = nemlig = Sandheden. Det betyder at langt de fleste af = Danmarks Præster = er en flok = Hedninger = og det bør muslimer = der overvejer = at omvende sig til kristendommen = være meget opmærksomme på. Er der muslimer = der overvejer tilbudet = om et evigt liv = der kommer fra vor = Kristne Gud = så kan i læse om de = Kristne skikke og de Kristne mærkedage = på dette link =  www.danskkultur.dk  

Desuden vil jeg også advare muslimer om = at vi her i Danmark har en Hedning til Kirkeminister. Et folks daglige vaner = er et Folks Kultur = og da et folks kultur udspringer fra et folks religion = og da = Guds lov = ( DE 10 BUD ) = siger du ikke må lyve eller stjæle = ja derfor er det kun få danskere = der lyver eller stjæler. De daglige vaner = ( vores danske kultur ) deler penge ud = for vi danskere kan huske vore forfædres bedrifter = så vi ikke mister vores idenditet = og bliver omvandrende kødklumper = uden en indre Personlig holdning. En dansker vil tit sige = du får ret = og jeg får fred.  Det tyder på = at det her er en omvandrende dansktalende kødklup = der har udtalt sig. Det kan man dog ikke altid være sikker på = forholder sig sådan = for vi danskere er et fredeligt folkefærd = og vi gider ikke at hidse os op over noget = som vi anser for at være bagateller. Det ved den ( Kaos Pilot ) der her i 2012 = der er vores danske Kulturminister. Så han bruger de ( Danske Skatteyderes Penge ) med ( dobbelt Omhu ) De ting han kan støtte økonomisk = der kan medvirke til = at vi danskere glemmer vores kristne baggrund og = ( DE 10 BUD ) = det støtter han = således at der ikke er Penge til det = der holder fast i vores danske Kultur. Og hvad er så danskernes daglige vaner = og dermed vores danske Kultur. Jeg kan give et kort eksempel på dette =  Citat =

"Der findes ikke nogen dansk idenditet. Vore rødder ligger i det gamle Hellas, i Rom og Frankrig.... Den danske idenditet er rugbrød, kogte kartofler og opbagt sovs." ( Johannes Sløk, Jyllands-Posten 16/5 1991 ) Citat slut.

Personligt mener jeg ikke = der er noget i vejen med rugbrød = kogte kartofler og opbagt sovs. Faktisk er det efter min opfattelse = sund og nærende mad = især for håndværkets folk = der er flittige og  arbejder hårdt. Næ - det der er synd for ( Johannes Sløk ) det er = at han ikke kender nok til sin danske fortid og sin danske kulturarv = eller lider af en af de 7 dødssynder = og er misundelig på den Romerske eller Franske Kultur. Vi danskere = ud over vi laver god mad = så har vi en over en 1000 år gammel kristen Kulturarv. Bare besøg dette link = og se hvor lang vores danske Kongerække er =

www.fortidensJelling.dk 

Og før Kristendommen = der havde vi en Vikinge-Kultur = der har rødder så langt tilbage i tiden = at vores ( danske Vikinge-Kultur ) fortaber sig i fortidens tåger. Vi danskere har også = Danmarks Krønike = SAXO GRAMMATICUS = og min udgave af = SAXO KRØNIKEN er faktisk tungere end min Bibel. Danmark har både H.C.Andersen et eventyr geni og H.C. Ørsted = er et geni = og en elev af = Madame Blavatsky = samt = Nicolai Frederik Severin Grundvig. En personlighed med stort format.

H.C. Andersen - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

H.C. Ørsted - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

N.F.S. Grundtvig - Wikipedia, den frie encyklopædi

Nicolai Frederik Severin Grundtvig = har iøvrigt formuleret disse linjer = der efter min opfattelse = stadig har gyldighed her i 2012.

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
nægte sig selv indfødsret

Desuden har vi danskere haft en stor ( Kristen Sangtradition ) samt mange salmer = af danske salmedigtere der kunne se det store i Guds natur her i Danmark. Vi kan høre disse salmer spillet på klaver = af ( Erling ) selv = www.Erlingmusic.dk 

 


 

Lad mig vende tilbage til det store håb for muslimer her i Danmark. 

 

The Mystery of Mecca  =  of   =   MIKE HOGGARD

 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE